Regisztráció Blogot indítok
Találatok: "*garainyh*"

Találatok a blogok között

Találatok a blogok posztjai között

"NE FÉLJ!" BÁTORÍTÓ BLOGNAPLÓ: - Hétfő [2021.04.19.] "Ne féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok, hogyan szabadít meg ma az ÚR benneteket!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!"                        ÉS "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBAN http://www.garainyh.hu  ***  http://andreas.blog.hu ***  http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html   - Hétfő [2021.04.19.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL                S z e n t    B i b l i a   az ÚRISTEN bátorít: a z é r t   "Ne félj!":  2Krón 20,17  S z e n t    B i b l i a  m e r t :  az örök VAGYOK  "Én vagyok!":  Ez 33,29   Nektek nem is kell majd harcolnotok, csak veszteg állnotok ...

ÖRÖMÜZENET: - Hétfő [2021.04.19.] "Bizony, bizony, mondom néktek: én vagyok a juhok ajtaja!"

... ." - "Az ÚR az én pásztorom, nem szűkölködöm." - Pásztorunk a Jézus, de mi hozzátartozunk? Tévelygő juhokként kóborolunk ez életben; vagy követjük őt, hiszünk benne és így átmentünk a halálból az életbe?! Garainyh*non-stop†Mission Az év „irgalmas” vezérigéje minden hónapban (a RÚF szerint) Lk 18,13 * „A vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt: Istenem, légy irgalmas nekem, bűnösnek!” JÉZUS EVANGÉLIUMA: https://www.garainyh.hu/evangeliumi_osszhang/

"NE FÉLJ!" BÁTORÍTÓ BLOGNAPLÓ: - Vasárnap [2021.04.18.] "Az ÚR harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg!"

... meghalt, hogy te vele élhess örökké! Garainyh*non-stop†Mission #GaraiNyh   #AndreasBlog  RÚF online Biblia: http://abibliamindenkie.hu/uj/ NE FÉLJ * AZ ÚRISTEN KEGYELME EZ ÉVBEN IS NAPONKÉNT ÁTÖLEL! *  (A Károli fordítás szerint, 366 igevers Isten kegyelméről) * Zsolt. 103,4 * A ki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. ARANYMONDÁS - ...

ÖRÖMÜZENET: - Vasárnap [2021.04.18.] "A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát!"

... én pásztorom, nem szűkölködöm." A te jó Pásztorod is Jézus? Hozzá tartozol? Akkor hű ölébe rejtve, félni nincs okod! A halál völgyében szíved nem remeg, mert tudod: a halált is Jézus győzte meg! - Hiszed is? Garainyh*non-stop†Mission Az év „irgalmas” vezérigéje minden hónapban (a RÚF szerint) Lk 18,13 * „A vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt: Istenem, légy irgalmas nekem, bűnösnek!” JÉZUS EVANGÉLIUMA: https://www.garainyh.hu/evangeliumi_osszhang/

GARAI ANDRÁS WEBNAPLÓJA: A JÓ PÁSZTOR - A MI URUNK SZERETETÉVEL TELE VAN A FÖLD!

... pásztorához és gondviselőjéhez. (1Pt 2,25) És amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját. (1Pt 5,4) Boldogan énekeljük: Pásztorunk a Jézus! Hozzá tartozunk! – Legyen ez igaz mindnyájunkra! Lásd az éneket: https://library.hungaricana.hu/en/view/Harangszo_1921/?pg=332&layout=s Válogatta: G. A. (garainyh.hu) Összeállította: G. A. (https://www.garainyh.hu/ & https://garainyh.com/)      

"NE FÉLJ!" BÁTORÍTÓ BLOGNAPLÓ: - Szombat [2021.04.17.] "...hanem Istenüket, az URat fogják szolgálni, és Dávidot, a királyukat, akit adok nekik!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!"                        ÉS "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBAN http://www.garainyh.hu  ***  http://andreas.blog.hu ***  http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html        - Szombat [2021.04.17.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               S z e n t    B i b l i a   az ÚRISTEN bátorít: a z é r t   "Ne félj!":  2Krón 19,9 S z e n t    B i b l i a  m e r t :  az örök VAGYOK  "Én vagyok!":  Ez 34,24   Ezt parancsolta nekik: Így járjatok el az ÚR ...

ÖRÖMÜZENET: - Szombat [2021.04.17.] "És mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek Szentje!"

... , elkárhozik." - "Simon Péter megszólalt, és így felelt: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia!" Mindenkire érvényes ez a kijelentés: "Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz!" De kérheted: Hinni taníts, Uram!  Garainyh*non-stop†Mission Az év „irgalmas” vezérigéje minden hónapban (a RÚF szerint) Lk 18,13 * „A vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt: Istenem, légy irgalmas nekem, bűnösnek!” JÉZUS EVANGÉLIUMA: https://www.garainyh.hu/evangeliumi_osszhang/

"NE FÉLJ!" BÁTORÍTÓ BLOGNAPLÓ: - Péntek [2021.04.16.] "Én veled leszek - így szól az ÚR -, és megszabadítalak!"

... kinyitottad! Garainyh*non-stop†Mission #GaraiNyh   #AndreasBlog  RÚF online Biblia: http://abibliamindenkie.hu/uj/ NE FÉLJ * AZ ÚRISTEN KEGYELME EZ ÉVBEN IS NAPONKÉNT ÁTÖLEL! *  (A Károli fordítás szerint, 366 igevers Isten kegyelméről) * Zsolt. 100,5 * Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége! ARANYMONDÁS - NAPONKÉNTI ...

ÚTMUTATÓ NAPI IGÉK A BIBLIÁBÓL: - Péntek [2021.04.16.] Jézus mondta Pálnak: "Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a Sátán hatalmából az Istenhez térjenek!"

... Pál figyelmeztetését: Jézus követői a világosság gyermekeiként élnek, mert felragyogott nekik Krisztus! LELKI ELEMÓZSIA * RÚF online Biblia: http://abibliamindenkie.hu/uj/ A 2021. esztendő ÚTMUTATÓ vezérigéje (Lk 6,36) * Jézus Krisztus mondja: "Legyetek irgalmasok, amint a ti Atyátok is irgalmas!" #GaraiNyh #AndreasBlog

ÖRÖMÜZENET: - Péntek [2021.04.16.] "Mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre!"

... is, amely készen van számotokra a mennyekben, amelyről már előbb hallottatok az igazság beszédéből, az evangéliumból." - Isten újjászületett gyermekei reménysége: egyedül Krisztus, a mi üdvözítő Urunk! Garainyh*non-stop†Mission Az év „irgalmas” vezérigéje minden hónapban (a RÚF szerint) Lk 18,13 * „A vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt: Istenem, légy irgalmas nekem, bűnösnek!” JÉZUS EVANGÉLIUMA: https://www.garainyh.hu/evangeliumi_osszhang/

"NE FÉLJ!" BÁTORÍTÓ BLOGNAPLÓ: - Csütörtök [2021.04.15.] "Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!"                        ÉS "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBAN http://www.garainyh.hu  ***  http://andreas.blog.hu ***  http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html      - Csütörtök [2021.04.15.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               S z e n t    B i b l i a   az ÚRISTEN bátorít: a z é r t   "Ne félj!": 2Krón 14,13 S z e n t    B i b l i a m e r t :  az örök VAGYOK  "Én vagyok!":  Ez 34,30   Levertek Gerár környékén minden várost, mert az ÚRtól ...

ÖRÖMÜZENET: - Csütörtök [2021.04.15.] "Igéd tartalma maradandó, és minden igaz döntésed örökre szól!"

... Isten bölcsességgé, igazsággá, megszentelődéssé és megváltássá." - Isten az ő szent Igéjével és Szentlelkével szült újjá minket, ez az ő munkája, a mienk meg az, hogy hiszünk őbenne, hiszen megtértünk hozzá! Garainyh*non-stop†Mission Az év „irgalmas” vezérigéje minden hónapban (a RÚF szerint) Lk 18,13 * „A vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt: Istenem, légy irgalmas nekem, bűnösnek!” JÉZUS EVANGÉLIUMA: https://www.garainyh.hu/evangeliumi_osszhang/

ÚTMUTATÓ NAPI IGÉK A BIBLIÁBÓL: - Szerda [2021.04.14.] "Aki győz, annak adok ... a kövecskére írva új nevet, amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja!"

... igazak lelkeihez," - A christianusok örök örömének forrása az ÚR Jézus nevében rejlik: ő a mi Szabadítónk, Megváltónk! LELKI ELEMÓZSIA * RÚF online Biblia: http://abibliamindenkie.hu/uj/ A 2021. esztendő ÚTMUTATÓ vezérigéje (Lk 6,36) * Jézus Krisztus mondja: "Legyetek irgalmasok, amint a ti Atyátok is irgalmas!" #GaraiNyh #AndreasBlog

ÖRÖMÜZENET: - Szerda [2021.04.14.] "Nagy örömöm telik az ÚRban, víg örömre indít Istenem, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett!"

... teremtem, népét pedig örömre." - "Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket: Jeruzsálemben kaptok vigasztalást!" - Örök örömünk forrása: Jézus feltámadása, vele együtt mi is örökké élünk! Garainyh*non-stop†Mission Az év „irgalmas” vezérigéje minden hónapban (a RÚF szerint) Lk 18,13 * „A vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt: Istenem, légy irgalmas nekem, bűnösnek!” JÉZUS EVANGÉLIUMA: https://www.garainyh.hu/evangeliumi_osszhang/

még több találat...