Regisztráció Blogot indítok
Találatok: "*garainyh*"

Találatok a blogok között

Találatok a blogok posztjai között

"NE FÉLJ!" BÁTORÍTÓ BLOGNAPLÓ: - Vasárnap [2022.07.03.] "Szeresd azért az URat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!"                        & "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBAN HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR        http://www.garainyh.hu  ***  http://andreas.blog.hu ***  http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html        - Vasárnap [2022.07.03.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               S z e n t    B i b l i a   az ÚRISTEN bátorít: a z é r t   "Ne félj!":  Ézs 8,13 S z e n t    B i b l i a    m e r t : az örök VAGYOK   "Én vagyok!":  Jer 31,32   A Seregek URát tartsátok ...

ÚTMUTATÓ NAPI IGÉK A BIBLIÁBÓL: - Vasárnap [2022.07.03.] "Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem!"

... ELEMÓZSIA * RÚF online Biblia: https://abibliamindenkie.hu/uj A 2022. esztendő ÚTMUTATÓ vezérigéje (Jn 6,37) * Jézus Krisztus mondja: "Akit nekem ad az Atya, az mind énhozzám jön, és aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el." #GaraiNyh #AndreasBlog NAPI ARANYMONDÁS * Lk 15,31-32 "Ő azonban ezt mondta neki: Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott." <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <><

ÖRÖMÜZENET: - Vasárnap [2022.07.03.] "Együnk, és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott!"

... , a kárhozatból kimentse lelkem!" - Téged is megtalál(hatot)t már? Garainyh*non-stop†Mission Az ÚR JÉZUS HÍV az év vezérigéjében (Jn 6,37), és minden hónapban (a RÚF szerint)! Jn 5,39-40 * „Ti azért kutatjátok az Írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek: pedig azok rólam tesznek bizonyságot, és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen.” JÉZUS EVANGÉLIUMA: https://www.garainyh.hu/evangeliumi_osszhang/ #GaraiNyh#AndreasBlog <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <><

"NE FÉLJ!" BÁTORÍTÓ BLOGNAPLÓ: - Szombat [2022.07.02.] "Törvényemet szívükbe adom, és elméjükbe írom!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!"                        & "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBAN HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR        http://www.garainyh.hu  ***  http://andreas.blog.hu ***  http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html        - Szombat [2022.07.02.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               S z e n t    B i b l i a   az ÚRISTEN bátorít: a z é r t   "Ne félj!":  Ézs 8,12 S z e n t    B i b l i a    m e r t : az örök VAGYOK   "Én vagyok!":  Jer 31,33   Ne mondjátok összeesküvésnek ...

ÚTMUTATÓ NAPI IGÉK A BIBLIÁBÓL: - Szombat [2022.07.02.] "Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened!"

... Biblia: https://abibliamindenkie.hu/uj A 2022. esztendő ÚTMUTATÓ vezérigéje (Jn 6,37) * Jézus Krisztus mondja: "Akit nekem ad az Atya, az mind énhozzám jön, és aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el." #GaraiNyh #AndreasBlog NAPI ARANYMONDÁS * Jn 4,13-14 "Jézus így válaszolt neki: Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz ...

ÖRÖMÜZENET: - Szombat [2022.07.02.] "Jézus így kiáltott: Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék!"

... , sőt hív téged; mert veled kívánja tölteni az örökkévalóságot! Garainyh*non-stop†Mission Az ÚR JÉZUS HÍV az év vezérigéjében (Jn 6,37), és minden hónapban (a RÚF szerint)! Jn 5,39-40 * „Ti azért kutatjátok az Írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek: pedig azok rólam tesznek bizonyságot, és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen.” JÉZUS EVANGÉLIUMA: https://www.garainyh.hu/evangeliumi_osszhang/ #GaraiNyh#AndreasBlog <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <><  

"NE FÉLJ!" BÁTORÍTÓ BLOGNAPLÓ: - Péntek [2022.07.01.] "Ó, Uram, URam! Te alkottad az eget és a földet nagy hatalommal és kinyújtott karral. Neked semmi sem lehetetlen!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!"                        & "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBAN HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR        http://www.garainyh.hu  ***  http://andreas.blog.hu ***  http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html        - Péntek [2022.07.01.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               S z e n t    B i b l i a   az ÚRISTEN bátorít: a z é r t   "Ne félj!":  Ézs 7,4 S z e n t    B i b l i a    m e r t : az örök VAGYOK   "Én vagyok!":   Jer 32,27   és mondd meg neki: Légy óvatos ...

ÚTMUTATÓ NAPI IGÉK A BIBLIÁBÓL: - Péntek [2022.07.01.] "Ekkor megfordult az Úr, és rátekintett Péterre!"

... , hitetlenségbe, Ördög kezébe!" LELKI ELEMÓZSIA * RÚF online Biblia: https://abibliamindenkie.hu/uj A 2022. esztendő ÚTMUTATÓ vezérigéje (Jn 6,37) * Jézus Krisztus mondja: "Akit nekem ad az Atya, az mind énhozzám jön, és aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el." #GaraiNyh #AndreasBlog NAPI ARANYMONDÁS * Jn 6,40 "Mert az én Atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a Fiút, és hisz benne, örök élete legyen; én pedig feltámasztom azt az utolsó napon." <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <><

"NE FÉLJ!" BÁTORÍTÓ BLOGNAPLÓ: A 2022. ÉV ÉS JÚLIUS HÓNAP BÁTORÍTÓ IGÉI

* MINDEN HÓNAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 BÁTORÍTÓ IGE, 3 FORDÍTÁSBAN http://www.garainyh.hu *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm - Péntek [2022.07.01.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL       S z e n t B i b l i a A 2022. év:  Ézs 41,10 S z e n t B i b l i a JÚLIUS hó:  Jer 30,10 Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.   Te azért ne félj, szolgám, Jákób - így szól az ...

ÖRÖMÜZENET: - Péntek [2022.07.01.] "Felüdítem a fáradt lelket, és megelégítek minden elcsüggedt lelket."

... !" - Istenem, legyen meg ez a te akaratod az én számomra is! Garainyh*non-stop†Mission Az ÚR JÉZUS HÍV az év vezérigéjében (Jn 6,37), és minden hónapban (a RÚF szerint)! Jn 5,39-40 * „Ti azért kutatjátok az Írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek: pedig azok rólam tesznek bizonyságot, és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen.” JÉZUS EVANGÉLIUMA: https://www.garainyh.hu/evangeliumi_osszhang/ #GaraiNyh#AndreasBlog <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <><  

ÚTMUTATÓ NAPI IGÉK A BIBLIÁBÓL: - A 2022. év és JÚLIUS hónap igéje - Péntek [2022.07.01.] "Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem!"

... csak hallja, az is mondja: Jöjj! Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen!" - "Jézus hív: "Jertek énutánam! Hűségesen kövessetek! Lépjetek lábnyomomba bátran! Ne földiekre nézzetek! Vegyétek föl keresztetek! A keskeny útra térjetek!"" Garainyh*non-stop†Mission

ÚTMUTATÓ NAPI IGÉK A BIBLIÁBÓL: - Csütörtök [2022.06.30.] "Ki az a dicső király? Az erős és hatalmas Úr!"

... ő!" LELKI ELEMÓZSIA * RÚF online Biblia: https://abibliamindenkie.hu/uj A 2022. esztendő ÚTMUTATÓ vezérigéje (Jn 6,37) * Jézus Krisztus mondja: "Akit nekem ad az Atya, az mind énhozzám jön, és aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el." #GaraiNyh #AndreasBlog NAPI ARANYMONDÁS * Mt 15,31 "A sokaság pedig csodálkozott, amikor látta, hogy a némák beszélnek, a nyomorékok egészségesek lesznek, a bénák járnak, a vakok pedig látnak, és dicsőítette Izráel Istenét." <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <><

ÖRÖMÜZENET: - Csütörtök [2022.06.30.] "Mindnyájan ettek, és jóllaktak!"

... pedig a sokaságnak." - Jézus megelégíti minden szükségedet, menj őhozzá, ő nem küld el magától! Garainyh*non-stop†Mission Az ÚR JÉZUS HÍV az év vezérigéjében (Jn 6,37), és minden hónapban (a RÚF szerint)! Lk 14,26 * „Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt még a saját lelkét is, az nem lehet az én tanítványom.” JÉZUS EVANGÉLIUMA: https://www.garainyh.hu/evangeliumi_osszhang/ #GaraiNyh#AndreasBlog <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <><

"NE FÉLJ!" BÁTORÍTÓ BLOGNAPLÓ: - Szerda [2022.06.29.] Ne emberektől félj, hanem az Istent féld!

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!"                        & "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBAN HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR        http://www.garainyh.hu  ***  http://andreas.blog.hu ***  http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html        - Szerda [2022.06.29.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               S z e n t    B i b l i a   az ÚRISTEN bátorít: a z é r t   "Ne félj!":  Préd 5,6 S z e n t    B i b l i a    m e r t : az örök VAGYOK   "Én vagyok!":  Jer 42,11   Bizony a sok álommal és a sok ...

ÚTMUTATÓ NAPI IGÉK A BIBLIÁBÓL: - Szerda [2022.06.29.] "Bizony, bizony, mondom nektek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van!"

... ád új kegyelem. Várja az örök élet."" LELKI ELEMÓZSIA * RÚF online Biblia: https://abibliamindenkie.hu/uj A 2022. esztendő ÚTMUTATÓ vezérigéje (Jn 6,37) * Jézus Krisztus mondja: "Akit nekem ad az Atya, az mind énhozzám jön, és aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el." #GaraiNyh #AndreasBlog NAPI ARANYMONDÁS * Mk 1,41-42 "Jézus megszánta, kezét kinyújtva megérintette, és így szólt hozzá: Akarom, tisztulj meg! És a lepra azonnal eltűnt róla, és megtisztult." <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <><

ÖRÖMÜZENET: - Szerda [2022.06.29.] "Mert én, az Úr vagyok a te gyógyítód!"

... . Erőddel megáldottál. Letörölted könnyeimet, Megvigasztaltál engem, Jézus, én reménységem!" Garainyh*non-stop†Mission Az ÚR JÉZUS HÍV az év vezérigéjében (Jn 6,37), és minden hónapban (a RÚF szerint)! Lk 14,26 * „Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt még a saját lelkét is, az nem lehet az én tanítványom.” JÉZUS EVANGÉLIUMA: https://www.garainyh.hu/evangeliumi_osszhang/ #GaraiNyh#AndreasBlog <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <><  

"NE FÉLJ!" BÁTORÍTÓ BLOGNAPLÓ: - Kedd [2022.06.28.] Istenítélet a bálványimádás bűne miatt!

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!"                        & "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBAN HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR        http://www.garainyh.hu  ***  http://andreas.blog.hu ***  http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html        - Kedd [2022.06.28.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               S z e n t    B i b l i a   az ÚRISTEN bátorít: a z é r t   "Ne félj!": Péld 29,25 S z e n t    B i b l i a    m e r t : az örök VAGYOK   "Én vagyok!":  Jer 44,26   Az emberektől való rettegés ...

ÚTMUTATÓ NAPI IGÉK A BIBLIÁBÓL: - Kedd [2022.06.28.] "De Isten megsegít engem, az Úr megtartja életemet!"

... Kihoztál, segítségem, Jézus, én reménységem!" LELKI ELEMÓZSIA * RÚF online Biblia: https://abibliamindenkie.hu/uj A 2022. esztendő ÚTMUTATÓ vezérigéje (Jn 6,37) * Jézus Krisztus mondja: "Akit nekem ad az Atya, az mind énhozzám jön, és aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el." #GaraiNyh #AndreasBlog NAPI ARANYMONDÁS * 2Móz 2,25 "Rátekintett Isten Izráel fiaira, és gondja volt rájuk Istennek." <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <><

ÖRÖMÜZENET: - Kedd [2022.06.28.] "Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek!"

... el, mert azt mondta: Jövevény lettem idegen földön." - Menj Jézushoz, hogy Isten gyermeke lehess! Garainyh*non-stop†Mission  Az ÚR JÉZUS HÍV az év vezérigéjében (Jn 6,37), és minden hónapban (a RÚF szerint)! Lk 14,26 * „Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt még a saját lelkét is, az nem lehet az én tanítványom.” JÉZUS EVANGÉLIUMA: https://www.garainyh.hu/evangeliumi_osszhang/ #GaraiNyh#AndreasBlog <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <><

még több találat...