Regisztráció Blogot indítok
Találatok: "*garainyh*"

Találatok a blogok között

Találatok a blogok posztjai között

"NE FÉLJ!" BÁTORÍTÓ BLOGNAPLÓ: - Vasárnap [2021.10.10.] "Ez a törvény egyformán vonatkozik bennszülöttre és jövevényre, aki közöttetek tartózkodik!"

... személyválogatók! Garainyh*non-stop†Mission #GaraiNyh   #AndreasBlog  RÚF online Biblia: https://abibliamindenkie.hu/uj & GARAINYH153  NE FÉLJ * AZ ÚRISTEN KEGYELME EZ ÉVBEN IS NAPONKÉNT ÁTÖLEL! *  (A Károli fordítás szerint, 366 igevers Isten kegyelméről) *  Eféz. 1,6 * Kegyelme dicsőségének magasztalására, a melylyel megajándékozott minket ama Szerelmesben, ARANYMONDÁS - NAPONKÉNTI BÁTORÍTÓ IGE A RÚF SZERINT:      Mily drága a te ...

ÚTMUTATÓ NAPI IGÉK A BIBLIÁBÓL: - Vasárnap [2021.10.10.] "Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem!"

... ." - Isten a Fiát áldozta érted a kereszten; hálából te nem adnád át magad neki teljesen?! LELKI ELEMÓZSIA * RÚF online Biblia: https://abibliamindenkie.hu/uj A 2021. esztendő ÚTMUTATÓ vezérigéje (Lk 6,36) * Jézus Krisztus mondja: "Legyetek irgalmasok, amint a ti Atyátok is irgalmas!" #GaraiNyh #AndreasBlog

ÖRÖMÜZENET: - Vasárnap [2021.10.10.] "Mi könnyebb: azt mondani a bénának: Megbocsáttattak bűneid! - vagy azt mondani: Kelj fel, fogd az ágyadat és járj!?"

... , gyógyíts meg, URam, mert reszketnek tagjaim!" - Jézus, az ő akarata szerint, teljes gyógyulást ad, csak hittel fordulj hozzá! Garainyh*non-stop†Mission Az év „irgalmas” vezérigéje minden hónapban (a RÚF szerint) Jak 5,11* „Íme, boldognak mondjuk azokat, akik tűrni tudtak a szenvedésekben. Jób állhatatosságáról hallottatok, és láttátok, hogyan intézte a sorsát az Úr; mert igen irgalmas és könyörületes az Úr.”  JÉZUS EVANGÉLIUMA: https://www.garainyh.hu/evangeliumi_osszhang/ #GaraiNyh#AndreasBlog

"NE FÉLJ!" BÁTORÍTÓ BLOGNAPLÓ: - Szombat [2021.10.09.] Ne aggodalmaskodjál, nézz Istenedre fel!

... ki semmit belőle." - Egyedül Jézusra van szükséged! Garainyh*non-stop†Mission #GaraiNyh   #AndreasBlog  RÚF online Biblia: https://abibliamindenkie.hu/uj & GARAINYH153  NE FÉLJ * AZ ÚRISTEN KEGYELME EZ ÉVBEN IS NAPONKÉNT ÁTÖLEL! *  (A Károli fordítás szerint, 366 igevers Isten kegyelméről) *  Eféz. 1,2 * Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. ARANYMONDÁS - NAPONKÉNTI BÁTORÍTÓ IGE A RÚF SZERINT:      Uram, szereteted az égig ér, ...

ÚTMUTATÓ NAPI IGÉK A BIBLIÁBÓL: - Szombat [2021.10.09.] "Ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek!"

... ! Lépjetek lábnyomomba bátran! Ne földiekre nézzetek! Vegyétek föl keresztetek! A keskeny útra térjetek!"" LELKI ELEMÓZSIA * RÚF online Biblia: https://abibliamindenkie.hu/uj A 2021. esztendő ÚTMUTATÓ vezérigéje (Lk 6,36) * Jézus Krisztus mondja: "Legyetek irgalmasok, amint a ti Atyátok is irgalmas!" #GaraiNyh #AndreasBlog

ÖRÖMÜZENET: - Szombat [2021.10.09.] "Mert a törvény végcélja Krisztus, minden hívő megigazulására!"

... ! Sőt inkább érvényt szerzünk a törvénynek." - Mit a törvény elénk szabott, nem tudtuk betölteni! De a hit Krisztusra tekint! Garainyh*non-stop†Mission Az év „irgalmas” vezérigéje minden hónapban (a RÚF szerint) Jak 5,11* „Íme, boldognak mondjuk azokat, akik tűrni tudtak a szenvedésekben. Jób állhatatosságáról hallottatok, és láttátok, hogyan intézte a sorsát az Úr; mert igen irgalmas és könyörületes az Úr.”  JÉZUS EVANGÉLIUMA: https://www.garainyh.hu/evangeliumi_osszhang/ #GaraiNyh#AndreasBlog  

"NE FÉLJ!" BÁTORÍTÓ BLOGNAPLÓ: - Péntek [2021.10.08.] Az örök Vagyok lesz a te Istened Jézus által; ne félj!

... is! Garainyh*non-stop†Mission #GaraiNyh   #AndreasBlog  RÚF online Biblia: https://abibliamindenkie.hu/uj & GARAINYH153  NE FÉLJ * AZ ÚRISTEN KEGYELME EZ ÉVBEN IS NAPONKÉNT ÁTÖLEL! *  (A Károli fordítás szerint, 366 igevers Isten kegyelméről) *  Gal. 6,18 * A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen a ti lelketekkel atyámfiai! Ámen. ARANYMONDÁS - NAPONKÉNTI BÁTORÍTÓ IGE A RÚF SZERINT:      Zarándokének. Akik az ...

ÖRÖMÜZENET: - Péntek [2021.10.08.] "Új parancsolatot adok nektek: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást!"

... keresve, hanem a többiekét, hogy üdvözüljenek." - Kérd: Testvéreim javáért fáradnom, küzdenem, erre segíts ó, engem, én édes Istenem! Garainyh*non-stop†Mission Az év „irgalmas” vezérigéje minden hónapban (a RÚF szerint) Jak 5,11* „Íme, boldognak mondjuk azokat, akik tűrni tudtak a szenvedésekben. Jób állhatatosságáról hallottatok, és láttátok, hogyan intézte a sorsát az Úr; mert igen irgalmas és könyörületes az Úr.”  JÉZUS EVANGÉLIUMA: https://www.garainyh.hu/evangeliumi_osszhang/ #GaraiNyh#AndreasBlog  

"NE FÉLJ!" BÁTORÍTÓ BLOGNAPLÓ: - Csütörtök [2021.10.07.] "Meglátogat minket a felkelő fény a magasságból!"

... #AndreasBlog  RÚF online Biblia: https://abibliamindenkie.hu/uj & GARAINYH153  NE FÉLJ * AZ ÚRISTEN KEGYELME EZ ÉVBEN IS NAPONKÉNT ÁTÖLEL! *  (A Károli fordítás szerint, 366 igevers Isten kegyelméről) *  Gal. 5,4 * Elszakadtatok Krisztustól, a kik a törvény által akartok megigazulni, a kegyelemből kiestetek. ARANYMONDÁS - NAPONKÉNTI BÁTORÍTÓ IGE A RÚF SZERINT:      Mielőtt ...

ÚTMUTATÓ NAPI IGÉK A BIBLIÁBÓL: - Csütörtök [2021.10.07.] "És megszólalt egy hang a trón felől: Dicsérjétek Istenünket, ti szolgái mindnyájan, akik félitek őt, kicsinyek és nagyok!"

... , Nagy nevét vígan, énekszóval áldja, És buzgó hálát vigyen oltárára! Dicsérjük Istent!" LELKI ELEMÓZSIA * RÚF online Biblia: https://abibliamindenkie.hu/uj A 2021. esztendő ÚTMUTATÓ vezérigéje (Lk 6,36) * Jézus Krisztus mondja: "Legyetek irgalmasok, amint a ti Atyátok is irgalmas!" #GaraiNyh #AndreasBlog

ÖRÖMÜZENET: - Csütörtök [2021.10.07.] "A szeretet nem tesz rosszat a felebarátnak. A szeretet tehát a törvény betöltése!"

... szóló feladata, amit naponta meg kell valósítaniuk; de ehhez megkapták Isten szeretetét, amely kiáradt a szívükbe! Garainyh*non-stop†Mission Az év irgalmas vezérigéje minden hónapban „”irgalmas(a RÚF szerint) Jak 5,11* „Íme, boldognak mondjuk azokat, akik tűrni tudtak a szenvedésekben. Jób állhatatosságáról hallottatok, és láttátok, hogyan intézte a sorsát az Úr; mert igen irgalmas és könyörületes az Úr.”     irgalmas JÉZUS EVANGÉLIUMA: https://www.garainyh.hu/evangeliumi_osszhang/ #GaraiNyh#AndreasBlog  

"NE FÉLJ!" BÁTORÍTÓ BLOGNAPLÓ: - Szerda [2021.10.06.] "Én, az ÚR, vagyok a ti Istenetek!"

... bálványt!  Garainyh*non-stop†Mission #GaraiNyh   #AndreasBlog  RÚF online Biblia: https://abibliamindenkie.hu/uj & GARAINYH153  NE FÉLJ * AZ ÚRISTEN KEGYELME EZ ÉVBEN IS NAPONKÉNT ÁTÖLEL! *  (A Károli fordítás szerint, 366 igevers Isten kegyelméről) * Gal. 2,21 * Nem törlöm el az Isten kegyelmét; mert ha a törvény által van az igazság, tehát Krisztus ok nélkül halt meg. ARANYMONDÁS - NAPONKÉNTI ...

ÖRÖMÜZENET: - Szerda [2021.10.06.] "Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket!"

... szeressék a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét az önmagát szereti." - Szeresd a hitvestársadat, mint magadat! Garainyh*non-stop†Mission Az év „irgalmas” vezérigéje minden hónapban (a RÚF szerint) Jak 5,11* „Íme, boldognak mondjuk azokat, akik tűrni tudtak a szenvedésekben. Jób állhatatosságáról hallottatok, és láttátok, hogyan intézte a sorsát az Úr; mert igen irgalmas és könyörületes az Úr.”  JÉZUS EVANGÉLIUMA: https://www.garainyh.hu/evangeliumi_osszhang/ #GaraiNyh#AndreasBlog  

"NE FÉLJ!" BÁTORÍTÓ BLOGNAPLÓ: - Kedd [2021.10.05.] "Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!"                        & "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBAN HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR        http://www.garainyh.hu  ***  http://andreas.blog.hu ***  http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html      - Kedd [2021.10.05.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               S z e n t    B i b l i a   az ÚRISTEN bátorít: a z é r t   "Ne félj!":  Mal 3,5 S z e n t    B i b l i a    m e r t : az örök VAGYOK   "Én vagyok!":  3Móz 26,2   Eljövök majd, és ítéletet tartok ...

ÖRÖMÜZENET: - Kedd [2021.10.05.] "Tiszteld apádat és anyádat, és szeresd felebarátodat, mint magadat!"

... Én vagyok az ÚR!" - Mi csak az Istentől kapott szeretettel tudjuk betölteni a nagy parancsolatot, hagyjuk hát, hogy szeressen az Isten! Garainyh*non-stop†Mission Az év „irgalmas” vezérigéje minden hónapban (a RÚF szerint) Jak 5,11* „Íme, boldognak mondjuk azokat, akik tűrni tudtak a szenvedésekben. Jób állhatatosságáról hallottatok, és láttátok, hogyan intézte a sorsát az Úr; mert igen irgalmas és könyörületes az Úr.”  JÉZUS EVANGÉLIUMA: https://www.garainyh.hu/evangeliumi_osszhang/ #GaraiNyh#AndreasBlog  

"NE FÉLJ!" BÁTORÍTÓ BLOGNAPLÓ: - Hétfő [2021.10.04.] "Íme, én békességem szövetségével ajándékozom meg!"

... #GaraiNyh   #AndreasBlog  RÚF online Biblia: https://abibliamindenkie.hu/uj & GARAINYH153  NE FÉLJ * AZ ÚRISTEN KEGYELME EZ ÉVBEN IS NAPONKÉNT ÁTÖLEL! *  (A Károli fordítás szerint, 366 igevers Isten kegyelméről) * Gal. 1,15 * De mikor az Istennek tetszett, ki elválasztott engem az én anyám méhétől fogva és elhívott az ő kegyelme által, ARANYMONDÁS - NAPONKÉNTI BÁTORÍTÓ IGE A RÚF ...

még több találat...