Regisztráció Blogot indítok
Adatok
KajonÁrpád

29 bejegyzést írt és 22 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban.

Admin Szerkesztő Tag Vendég
A magyar katonai napló- és memoárirodalom egyik fájó hiányossága, hogy az 1849 és 1914 közötti évek hazai vonatkozású harci cselekményeiről jószerével nincsenek elérhető munkák. Nincs olyan, magyar katona által írott napló, vagy visszaemlékezés, amely nagyobb terjedelemben tárgyalná az 1859-es,…..
A tábori egészségügyi ellátási láncban a tábori kórházak feladata volt, hogy az első kórház jellegű ellátást nyújtsák a sebesülteknek. A hadosztály egészségügyi intézetekben, illetve a dandár-, ezred- és zászlóalj-kötözőhelyeken csak annyira látták el a betegeket, hogy azok továbbszállíthatóak…..
MAI KEDVENC KÉP: Érdekessége miatt tartom kiemelkedőnek a mai kedvencem, de legalább öt másik fotót is ide tudnék képzelni a mai összeállításból. 1977. Kubai katona Angolában két bennszülött foglyával. Az angolai kubai intervenció a maga nemében egy érdekesség a hadtörténetben.  Az angolai…..
1903. Szentpétervári szaniteráruház..
KajonÁrpád 2021.03.08 20:18:10
@kárárámaispj: Bocs, azon átsiklottam :)
Képek az asztalfiókból 16. Mai fotóink segítségével Papp Lukács 1. honvéd huszárezredbeli tiszthelyettest mutatjuk be, aki 1905-től 1923-ig teljesített katonai szolgálatot. A kitüntetések sorával dekorált altiszt az ezred utászosztagának, majd műszaki százada egyik szakaszának a parancsnokaként…..
Angliából, a magyar születésű Stephen I. Pogany úrtól, a University of Warwick professor emeritusától kaptuk az alábbi fotót, amelyen egy testvérpárt, a professzor úr nagyapját, Platschek Lajost (balra) és öccsét, Dezsőt láthatjuk az első világháború idején. A kép mellé még néhány információt…..
KajonÁrpád 2020.06.16 00:01:04
@BartókBéla: Ugye eredetileg 102 gyalogezred volt, aztán a háború alatt lett pár új (103-104 már 1916-ban felállt), talán még a 105-106 is korábbi, 1917-es, de a nagy részük 1918 tavaszán alakult meg. Most, hogy felhívtad rá a figyelmemet, megnéztem és tényleg az a trend, hogy legtöbbnél volt az ezredszám - 100 számú ezredből is zászlóalj. Mivel ezeket sorszámfolytonosan hozták létre, én úgy gondolom, hogy a kabátot varrták a gombhoz, azaz a 1xy. ezredbe igyekeztek egy xy. zászlóaljat rakni, ahol lehetett. Hogy ezek adták-e a törzset azt nem tudom, ennek esetleg az ezredtörténetekben utána lehet olvasni ahol szó van a 100 feletti ezredekről is.
Az elveszett tábornok – 2. rész italiano Heinrich Bolzano (1868–1918) rövidebb helyőrségi és hosszabb vezérkari szolgálat után a Nagy Háború kitörésekor alezredesi rangban szolgálva Budapesten a cs. és kir. kecskeméti 38. gyalogezred egyik zászlóalját vezette, de hamarosan nehezebb és másféle…..
KajonÁrpád 2020.02.27 10:47:04
@Sigismundus: Bolzano nem volt alárendeltje Schamschula tábornoknak, tehát szigorúan nézve nem adhatott neki parancsot közvetlenül, maximum kérhette. Bolzano álláspontja is védhető valamennyire, ha mellőle visszavonultak, akkor ő is kénytelen azt tenni, különben a "levegően fog lógni" a szárnya, persze kényelmesebb is, mint kitartani. A 31-es zászlóalj bekerítése legalább annyira a saját magasabbegységek hibája volt (gyakorlatilag elfeledkeztek róla), mint a 88-asoké, bár hozzá kell tenni, hogy a háború eleji mozgóharcban nagyon kaotikus állapotok uralkodtak és a parancsnokok csak nagyon korlátozott informáicókkal rendelkeztek a saját és ellenséges csapatok helyzetéről.
A 41. honvéd gyaloghadosztály első háborús karácsonya 2019 december elején jelent meg Suslik Ádámmal közös munkánk, „A Monarchia katonája – Schamschula Rezső tábornok élete” című könyv. A kötetben a tábornok életrajza mellett – mivel attól nehezen elválasztható – nagy hangsúlyt kap a 41. honvéd…..
KajonÁrpád 2019.12.26 17:51:36
@Historyan1975: Igen, ő az személyesen
Képek az asztalfiókból 15. Mai képünkön egy délceg honvéd tűzmestert láthatunk, aki díszben üli meg a lovat az 1913 júliusában készített fotólapon. Öltözetén a nemsokkal korábban felállított honvéd tüzérség díszegyenruhájának a jellegzetességei is jól megfigyelhetők.   A képen a honvédség…..
Kókay László 1918-as naplójának visszatérő szereplője egy bizonyos Mráz Pál őrmester, akit a rohamszakasza egyik legjobb katonájaként írt le. A szegedi 46-osok tréfás kedvű őrmestere szinte végigszolgálta az első világháborút, s minden kitüntetést megszerzett, amit csak megkaphatott, amelyek…..
Képek az asztalfiókból 14. Mai fotónkon egy fémraktár valószínűleg népfelkelő őrszemélyzete tűnik fel 1917-ből. A ruházatuk és a felszerelésük is elég vegyes. Két bosnyák is látható mellettük. A képen (a kissé nehezen olvasható tábla szerint) a Vuk (?) fémraktár őrszemélyzete látható 1917-ben. A…..
Képek az asztalfiókból 13. Asztalfiókunkból ma egy Salzburgban készült kép került elő, amelyen a helyi ezred géppuskás osztagában szolgáló fegyvermester látható. Az egyenruhája még a háború eleji, állógalléros csukaszürke darab. A fotó 1915-ben készülhetett. A képen a Rainer-ezred, azaz a cs. és…..
Képek az asztalfiókból 12. Mai fotónkon tüzértiszteket láthatunk, valószínűleg egy tábori ágyús üteg tisztikarát 1915 második feléből. A tisztek csuka- és tábori szürke ruhadarabok keverékét viselik. Néhányan már kitüntették magukat… A képen tüzérek láthatóak, valószínűleg egy tábori ágyús üteg…..
Képek az asztalfiókból 11. Az asztalfiókunkból ezúttal egy snájdig, tábori postaszolgálatra beosztott úriember fotója került elő, amelyen a kedvesével együtt látható. A fiók mélye egy másik, valószínűleg szintén őt ábrázoló postás fotót is rejtett, ahol már tábori ruházatban látható, így a tábori…..
Képek az asztalfiókból 10. A Ludovika Akadémián az uralkodó születésnapján került sor a frissen végzett tisztek avatására. Ferenc József idején ez augusztus 18-át, míg IV. Károly esetében augusztus 17-ét jelentette. Az asztalfiókunkból most az 1917. évi avatás néhány fotója került elő a korabeli…..
Képek az asztalfiókból 9. Az asztalfiókunkból előkerült fotó szomorú aktualitással is bír: 1917-ben augusztus 10-én halt hősi halált a képen megörökített tarhavasi sírokban nyugvó két katonatiszt, Páll Lajos főhadnagy és Heinrich Róbert hadnagy. A fotón egy tábori lelkészt láthatunk két síremlék…..
Képek az asztalfiókból 8. Asztalfiókunkból ezúttal Tóth János egyedül és családjával együtt készült fotói kerültek a kezünkbe. Sapkajelvénye és derékszíja alapján egy huszárral vagy lovas tüzérrel van dolgunk. A képeken a hátlap felirata szerint egy bizonyos Tóth János látható egyedül, illetve a…..
Képek az asztalfiókból 7. Sorozatunk újabb fotóján egy osztrák tartalékos árkász tisztjelölt, Eduard Karger látható. Az 1915 őszén a Duna melletti Kremsbe küldött fotólapon még békebeli kimenőt visel. A képen Eduard Karger, a 2/5. árkászszázad tartalékos hadapródjelöltje látható. A képeslapot ő…..
Képek az asztalfiókból 6. Bere Zsigmond 1916 decemberében újévi üdvözletként küldte a testvérének Szegedre a mai fotólapunkat, aminek az érdekessége, hogy a képen látható tárgyak és a katona ruházata, felszerelése teljesen megegyezik egy másik fotón láthatóval. Vajon…..
Képek az asztalfiókból 2. Sorozatunk következő fotója a háború egy békés jelenetét örökíti meg valahol Olaszországban. A képen valószínűleg pucereket, azaz tisztiszolgákat láthatunk egy pacsit adó kutyussal... A képen három katona látható egy kistermetű kutyával, a háttér alapján valószínűleg…..
KajonÁrpád 2019.06.16 16:00:13
Kicsit keresgélve az ezredtörténetekben, látszik hogy azért akadt bőven olyan eset, amikor a tisztiszolgáknak is fegyvert kellett ragadniuk. Arról nem is beszélve, hogy mint Tamás is írta, előfordulhat, hogy kitüntetett katonából lesz tisztiszolga.

"Mellettem beszéli itt a szalmán fekve a Kamionka—strumilowai lovasroham történetét néhány „vörös-ördög", aki résztvett benne; viselik az arcukon a büszkeségét, a blúzukon a kitüntetését és a testükön a nyomát ennek a csatának. „És tudod-e, hogy talán nem is erre meg a stojanowi rohamunkra vagyunk legbüszkébbek, hanem arra, amit az ötös, meg a kilences ezredünk tisztiszolgái csináltak Kamionkánál", — meséli Diószeghy kapitány, aki, mintha egy Pekár-novellából lovagolt volna ide.
— „A Jóny-hadosztály sebesültjei ott feküdtek egy csomóban a kamionkai kaszárnyából lett kórházban s ott voltak a tisztiszolgáink, egynéhány kocsisunk, suszterünk, amikor egy orosz lovashadosztály megtámadta őket. Tiszt is volt kettő. Gebauer
nyugalmazott tüzérkapitány, meg az ötödik ezred hadnagya, Cseley Andor egynéhány polyák népfölkelővel. Egészben véve 130 ember, már a sebesültekkel együtt. Reggel fél hattól délután háromig támadták őket meg a vasutat és a falut, ahogy bírták; ők meg az udvarból, padlásról, ablakokból védték magukat. Rostává lőtték a kaszárnyát, — az oroszoknak két géppuskájuk is volt, nekik semmi — azután rohamra jöttek; maga Wannovszky generális, a divízió parancsnok legelői . . . hallották kiabálni: „lőjjétek le a fekete kutyákat!", „ki az a fekete kutya, te!", — kiáltott vissza neki egy tizedes, amikor harminc lépésről hasbalőtte ... " - Dr. Berend Miklós: Dr. Berend Miklós hadiönkénytes honvéd törzsorvos harctéri naplója

"És bár a leghevesebb tűzzel fogadjuk őket, bár halomszámra hull az ember, mint megállíthatatlan lavina gördül felénk az ötszörös rajvonal, melynek legelsője tőlünk 20—25 lépésre van már csak. Áthallani beszédüket, mely se orosz, se rutén, meg nem is román. Csúf barna bőrű, vad tekintetű alakok, a hírhedt cserkeszek ezek. [...] De nem tétlenek a mieink sem. A második, harmadik rajvonalból nagyon kevés ember jut ide föl. A fiúk olvassák a találatokat, mintha lőtéri sajbákról lenne szó. Kukányi kapitány, ki békében szenvedélyes vadász, egymaga 18 oroszt teritett le. Puskát ragadnak a tisztiszolgák is. Az egyik 11 treffert csinált. Hullákkal borítva az egész hegylejtő. De ők győzik emberrel, a mieink már csak nehezen tölténnyel. Hasig érő vizben cipeli át a tartalék legénység a municiós ládákat. Már csak 30 tölténye van minden embernek. S az orosz megszámlálhatatlan mennyiségben tódul fel a hegyre. Kukányi kapitány elhatározza, ha kifogy az utolsó töltény is rohamra vezeti embereit. Lesz, ami lesz. Még most sem értjük miért, délután 4 óra tájt megfordul a sok orosz s rendetlen csapatokban szalad vissza. " - Székeyl Aurél: 38-as zászló alatt

"Délben már megint háromszáz puska az egész tizenhetedik ezred. Küldöncökből, telefonistákból, tisztiszolgákból és könnyű sebesültekből állítanak össze új rajokat, de azért minden előretörést szívósan visszadobnak. Pár perccel tizenkettő után azonban a San Michele kúpjáról akkora erővel és lendülettel indul meg néhány friss olasz ezred támadása, hogy keresztülrohan azon a sistergő vasfüggönyön is, amit derék honvédtüzéreink zárótüze ereszt eléjük és ezredünk maroknyi maradékát egy hátrább fekvő vonal megszállására kényszeríti..." - A tizenhetesek 1914-17
Képek az asztalfiókból 4. Sorozatunk következő képén egy honvéd őrnagy látható dolmányban (díszzubbonyban). A háború előtt Újvidéken készült fotó valószínűleg a m. kir. szabadkai 6. honvéd gyalogezred tisztjéről, Meleghy Ágostonról készült... Az eredeti és a…..
Képek az asztalfiókból 3. A háború elengedhetetlen kelléke a tábori konyha. Sorozatunk következő fotóján egy felsorakozott konyhai személyzetet láthatunk, ahol ki-ki azt a tárgyat tartja a kezében, amivel épp foglalatoskodott... Konyhaépület előtt pózoló katonák,…..