Regisztráció Blogot indítok
Adatok
Dr. Rákosi Ferenc

68 bejegyzést írt és 0 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban.

Admin Szerkesztő Tag Vendég
Az adócsomag[1] részeként fontos változás várható az áfatörvényben. Az Áfa tv. 77. §-a kiegészül a behajthatatlan követelések adójának visszaigénylésével foglalkozó új (7)-(10) bekezdéssel...
A Kúria tavaly fontos döntést hozott a versenytilalmi megállapodásban kikötött ellenérték megfelelőségéről.  A Kúria honlapján is közzétett 30/2018. munkaügyi elvi döntés [1]szerint a kikötött ellenérték akkor megfelelő, ha figyelembe veszi az eset sajátos körülményeit,…..
A Munka Törvénykönyvét érintő változások..
A foglalkoztatási „salátatörvény” (2018. évi XCIV. törvény) a munkaügyi ellenőrzésről szóló törvény vonatkozásában is fontos módosításokat tartalmaz...
A Kúria honlapján 2019. március 13-án érdekes felülvizsgálati döntésről jelent meg sajtóközlemény...
Az alábbiakban vázolt, ahhoz a bizonyos állatorvosi lóhoz hasonlító történetet, sajnos, minden hozzáköltés nélkül az élet produkálta. Érdemes okulnunk belőle!..
Egy súlyosan mozgássérült vagy ilyen személyt rendszeresen szállító hozzátartozó kérdező arra keres választ, hogy megilleti-e építményadó-mentesség Pécs Városában a tulajdonát képező garázs után, ha ténylegesen nem Pécsett lakik, és így a súlyos mozgássérültséggel…..
Magánszemélyek gépjárművei esetében..
A kérdés meglehetősen általános megfogalmazása miatt a válasz is sokrétű...
A Magyar Közlöny 2018. évi utolsó (217.) számában jelent meg a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2019. évi megállapításáról szóló kormányrendelet (324/2018. (XII.30.) Korm. rendelet)...
A Magyar Közlöny 2018. évi 207. számában kihirdették a közbeszédben rabszolgatörvényként emlegetett (hivatalos címe 2018. évi CXVI. törvény a munkaidő-szervezéssel és a munkaerő minimális kölcsönzési díjával összefüggő egyes törvények módosításáról) törvényt,…..
Egy jogeset margójára: egyenlő munkáért egyenlő bért!..
Az adatvédelmi biztonság sérülése: adatvédelmi incidensek A Rendelet szerint az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira…..
Az azonnali hatályú munkáltatói felmondás szabályait a Munka Törvénykönyve 78-79. §-ai tartalmazzák.[1]..
A Cégtörvény 2018. július 1-jével hatályba lépett módosítása[1] az egyszerűsített végelszámolás területén új üzleti lehetőségeket eredményezhet akár kisebb könyvelőirodák számára is...
Kockázatfelmérés, adatvédelmi hatásvizsgálat, előzetes konzultáció..
Az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok..
Az adatkezelők feladatai, beépített és alapértelmezett adatvédelem, közös adatvédelem, adatvédelmi képviselő, belső szabályozás, belső adatvédelmi nyilvántartás..
1. Új vagy annak minősülő beépített ingatlan értékesítése: 27%-os áfa fizetendő, de..
Az érintett jogai Az érintett hozzáférési joga Az adatkezeléssel érintett magánszemély („az érintett”) jogosult arra, hogy az adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen,..
A személyes adatok kezelhetősége, a személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése,az érintett megfelelő tájékoztatása Az adatkezelőnek ellenőrzés vagy jogvita esetén bizonyítania kell, hogy az 1. részben összefoglalt, személyes adat fogalma alá eső információkat a GDPR-rendeletben kimerítő…..
Valószínűleg már mindegyik olvasónkhoz érkezett valamilyen üzleti (képzési, tanácsadási, szakkönyv-beszerzési stb.) ajánlat a GDPR-ral, az Unió 2018. május 25-én hatályba lépő új adatvédelmi szabályozásával kapcsolatban.  Blogunk profiljának megfelelően cikksorozatunkkal…..
Egy korábbi cikkünkben foglalkoztunk az egyéni és társas vállalkozók járulékfizetési kötelezettségeivel. Ebben a cikkben egy sajátos kör, a megváltozott munkaképességű egyéni és társas vállalkozók munkajogi és társadalombiztosítási jogállásával foglalkozunk azzal, hogy…..
1. A társaság természetes személy tagja a járulékfizetés szempontjából társas vállalkozónak minősül:*..