Regisztráció Blogot indítok
Adatok
Dr. Rákosi Ferenc

106 bejegyzést írt és 0 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban.

Admin Szerkesztő Tag Vendég
Az elmúlt évben a piaci szereplők kénytelenek voltak ismételten szembesülni egyes termékek és szolgáltatások, konkrétan elsősorban egyes élelmiszerek, nyersanyagok, energiahordozók árának robbanásszerű emelkedésével, továbbá ezekkel is összefüggésben a pénzpiaci hitelkamatok érezhető növekedésével,…..
Piaci elemzések szerint a távmunka iránti igény a járványhelyzet enyhülése ellenére továbbra is jelentősen meg fogja haladni a járvány előtti időszakban tapasztaltat. Újabb járványhullám nélkül a szellemi foglalkozásúak körében 2020. májusában a munkavállalók több mint 35%-a végzett állandó vagy…..
A Kormány 2021. november 2-án benyújtotta az egyes képzéseket és a foglalkoztatást érintő törvények módosításáról szóló T/17440. számú törvényjavaslatot. [1]    ..
1. Az Alkotmánybíróság honlapján elérhetővé vált a 2021.11.08-án benyújtott, a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak kötelező igénybevételéről szóló 599/2021, (X.28.) Korm. rendelet miatt benyújtott első alkotmányjogi panasz.[1]  ..
A Kormány 2021 októberében benyújtotta a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépésről szóló törvényjavaslatot.[1] A 2021. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Átmeneti törvény[2]), önmagában is igen nagy terjedelmű „salátatörvény”. Rendelkezéseinek…..
A Magyar Közlöny 2021. évi 120. számában megjelent a Polgári Törvénykönyv módosításáról szóló 2021. évi XCV. törvény.[1] A szakmai blog keretében ismertetjük a pénzügyi-számviteli szempontból is releváns, főbb társasági jogi változásokat...
A bértámogatás-visszafizetési moratóriumot, a szabadság kiadását, az idegenforgalmi adó fizetését, az önkormányzati díjak befagyasztását is tartalmazó, új salátatörvényt tárgyal az Országgyűlés...
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló, többször módosított 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet[1] szálláshelyekre vonatkozó aktuális rendelkezései a következők.  ..
A Magyar Közlöny 2021. évi 64. számában veszélyhelyzeti kormányrendeletként jogszabályt hirdettek ki a vállalkozások veszélyhelyzeti reorganizációjáról.[1] A kormányrendelet máris jelentős visszhangot váltott ki, alkalmazásának lehetséges következményeit egyelőre csak becsülni lehet...
A Magyar Közlöny 2021. március 10-i számában új kormányrendeletek[1] jelentek meg a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény[2] (Fftv.) végrehajtásával összefüggésben...
Az új veszélyhelyzeti jogszabály (a Kormány 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról[1]) fenntartja azt a szabályozási módot, hogy a kivételezett körbe nem tartozó üzletekben az ott dolgozókon kívül mások nem tartózkodhatnak, továbbá, hogy ezeket az…..
A NAV 2020. július 20-án tájékoztatót[1] tett közzé a 2020. július 1-jétől bevezetett, az új a határokon átnyúló adótervezési konstrukciókra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségről. Mivel az első adatszolgáltatási határidők 2021. január, illetve február hónapban járnak le, a tájékoztató és az…..
Mely termékekre vonatkozik kötelező jótállás 2021. január 1-jétől?..
1. A jótállási idő „sávossá” válik a termék árától függően 2021. január 1-jétől a kötelező jótállás alá tartozó termék árától függ, hogy hány év jótállás jár. A jótállási idő a termék árától függően 1 év, 2 év vagy 3 év lehet. Ha a kötelező jótállás alá eső termék ára 10 000 Ft – 100 000 Ft közé…..
A vállalkozások és a magánszemélyek szempontjából egyaránt lényeges jogszabályi változásokkal kell számolni a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény[1] hatálybalépésére tekintettel. A hatósági eljárások során megállapított jogszabálysértések (közigazgatási…..
Az Országgyűlés 2020. december 1. napján a munka világa szempontjából is fontos, éppen 15 éve alapított állami szerv, az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) megszüntetéséről döntött. A kihirdetés előtt álló törvényjavaslat[1] az egyenlő bánásmód követelménye hatékonyabb érvényesítésével indokolja az EBH…..
A Magyar Közlöny 2020. évi  244. számában jelent meg az előzetesen a sajtóban beharangozott kormányrendeleti szintű szabályozás a távmunkáról.[1]..
A cikksorozat második részében a Cstv. 33/A[1].§-a alapján történő igényérvényesítéssel foglalkoztunk, azaz olyan esetekkel, amikor a hitelezők vagy a felszámoló bírósági úton kéri annak megállapítását, hogy az adós korábbi vezetői (ideértve az ún. árnyéktisztségviselőket is), a felszámolás kezdő…..
A cikksorozat első részében áttekintettük a tagok, vezető tisztségviselő hitelezőkkel szembeni felelősségének legfontosabb eseteit, a felelősséget megalapozó jogszabályi rendelkezéseket. A gazdasági társaságokra, az egyesületekre, a szövetkezetekre és az egyesülésekre egyaránt irányadó felelősségi…..
Társaságalapítás, egyesület vagy alapítvány létrehozása esetén az egyik leggyakrabban felmerülő kérdés az alapítók részéről, hogy az alapításban való részvétel milyen kockázatokkal járhat, terhelheti-e felelősség, helytállási kötelezettség a hitelezők (főként a köztartozások miatt az adóhatóság)…..
Perfekt szakmai blog Próbaidő 2020.07.27 07:44:00
A Munka Törvénykönyve[1] (Mt.) 45.§ (5) bekezdése szerint a felek a munkaszerződésben a munkaviszony kezdetétől számított legfeljebb három hónapig terjedő próbaidőt köthetnek ki. Ennél rövidebb próbaidő kikötése esetén a felek a próbaidőt - legfeljebb egy alkalommal - meghosszabbíthatják. A próbaidő…..
A bérpótlékokkal kapcsolatos cikksorozatunk 3. részéhez kapcsolódóan az ügyelet miatti bérpótlék, illetve a munkavállaló részére az ügyeletért járó szabadidőt érintően friss alkotmánybírósági döntés született, amely megállapítja, hogy a Kúria azon jogértelmezése, miszerint a napi pihenőidő és a heti…..
A 2021-es költségvetést megalapozó „salátatörvény” [1] 38.§-a kiegészíteni javasolja a kereskedelemről szóló törvényt egy új, 5/F.§-sal, amely szerint a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a…..
A Kormány benyújtotta a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos átmeneti szabályokról és az egészségügyi készenlétről szóló törvényjavaslatot.[1] A törvényjavaslat a veszélyhelyzet megszűnése utáni időszakra vonatkozóan számos veszélyhelyzeti kormányrendeleti intézkedést, kedvezményt…..
Ahogy korábbi cikkeinkben már érintettük, túlmunkának minősül a) a munkaidő-beosztás szerinti napi munkaidőt meghaladóan elrendelt rendkívüli munkaidőben, b) a munkaidőkereten felül vagy c) az elszámolási időszakon felül végzett munka...