Regisztráció Blogot indítok
Adatok
Andre Lowoa

31185 bejegyzést írt és 46 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban.

Admin Szerkesztő Tag Vendég
A konyhából, mint rendesen, kiszólt a háziasszony: - Készen van! A férj újságot olvasott, a két fiú, akik tévét néztek, nagy zajjal az asztalhoz ültek, és türelmetlenül forgatták az evőeszközöket. A megszokott, illatozó fogások helyett az anya az asztal közepére most egy kis halom szénát tett le. -…..
Armageddon nyomában 2020.01.22 08:14:00
Vince napja (A drávaszögi falvakban ún. vincevesszőt vágtak, amit a szobában vízbe állítottak. A kihajtott vesszőkből jósolták meg a következő év termését. A gazdák szerint ezen a napon sok bort kell inni, hogy bő legyen a termés. Az időjárás is meghatározó volt, például szép, napos idő esetén jó…..
  ‘Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!’   https://gloria.tv/album/cMtzZXKqAPi86HqGatkUbHXDV..
A latin szerint „nomen est omen”: a név egyúttal jóslás is. Szentünk latin neve, Vincentius annyit jelent, mint győzelmes. Szent Vincét egész élete annak mutatja be, aminek keresztneve előre kijelölte. A spanyol Osca vagy Huesca nevű városban született előkelő családból. Egész fiatalon ráadta magát…..
BOLDOG LILLI SZALVÁTOR misszionárius vértanú (1853-1895) Szalvátor Lilli Olaszországban Aquilához közel, Cappadocia nevu helységben született. 17 éves korában lépett be a ferencesek közé a római tartományban. Nemsokára a Szentföldre küldték, ott végezte el teológiai tanulmányait és ott szentelték…..
Szent Mánuel és vértanútársai Szláv nemzetiségű voltak, a római birodalomnak sokféle tájairól származtak, Örmény Leó császár alatt Adrianopoliszban éltek. Abban az időben Krum bolgár király rátámadt Konstantinápolyra, aztán elfoglalta Adrianopoliszt is. Az ottani lakosokból sokan fogságba kerültek.…..
Szent Anasztáz vértanú   Anasztáz egy perzsa mágus fia volt. Fiatal korában II. Chozroész perzsa király hadseregében szolgált. A szent kereszt ereklyéje, amelyet a király Jeruzsálemből zsákmányolt, az általa művelt csodák a kereszténység felé fordították figyelmét. Jeruzsálembe ment, ott…..
  ‘Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!’   https://gloria.tv/album/cMtzZXKqAPi86HqGatkUbHXDV..
BATTHYÁNY STRATTMANN LÁSZLÓ III. r. (1870-1931) A Moson megyei Dunakilitiben szüleletett foúri családból. Iskoláit részben Kalksburgban, részben a kalocsai jezsuitáknál végzi. Elso gimnazista korában az orvosi pálya vonzza, mégis a bölcsészkaron kezdi meg egyetemi tanulmányait. De hamarosan…..
SZENT FRUCTUOSUS, AUGURIUS és EULOGIUS vértanúk *Tarragona, +259. január 21. Fructuosus a 3. században volt Tarragonának, Hispánia egykori híres városának püspöke. Nagy tiszteletben állt. Élete eseményeit sajnos nem ismerjük, csak azt tudjuk, hogy diákonusaival együtt ő is áldozatul esett…..
Az Anyaszentegyház tavaszának bájos, illatos virága; Isten népének gyönyörűsége tizenhárom éves lelkének öntudatos Krisztus-hitével és leányszívének halálig hűséges szeretetévei. A szüzesség és vértanúság fehér-piros menyasszonyi rózsakoszorújával díszlik az égiek seregében. Csak pár nap története,…..
SZENT ÁGNES vértanúnő +Róma, 304. (?) A 303--305 közötti években az utolsó nagy üldözési hullám szakadt a Római Birodalom keresztényeire. Diocletianus császár úgy vélte, hogy restaurációs politikája keretében föl kell számolni a kereszténységet. Sokan nem állták ki a hitnek ezt a próbatételét,…..
EGYSÉG-ÜZENET - MEGOSZTOTTSÁGUK ELVÁLASZTOTTA SZÍVEMET AZ ÖVÉKTÕL LÉGY VÉDELMEZÕJE AZ IGAZSÁGNAK! 1991. október 7. A Te dicsõségedre szeretném felajánlani mindenemet, amim van! Nincs sok mindenem, valójában alig van valamim, mert elégtelen vagyok, szegény, gyenge és igen nyomorúságos, de…..
Armageddon nyomában 2020.01.21 05:09:00
Ágnes napja Ágnes napja varázslónap. Topolyán, ha kivezetik az istállóból a lovat e napon, összeszedik a patájából kihulló trágyadarabokat, a tyúkok fészkébe teszik, hogy sokat tojjanak, majd később elkotoljanak, és jó kotlók legyenek. A szerémségi Nyékinca, Dobrodol, Satrinca lakóinak…..
A szeretetnek a lelke nem abban áll, hogy elnézzük az ellenség hibáit, hanem abban, hogy szeretjük annak érdemeit. Ahogy az apa ül a fotelben, még forrongnak benne a nap eseményei, ahogy a főnöke megint újraíratta vele a prezentációját, ahogy a kollégája 3 nappal a projekt vége előtt elment…..
SZENT SEBESTYÉN +288. (?) A vértanúként tisztelt Sebestyén a legnépszerűbb szentek közé tartozik. Mint segítőszenthez fordultak hozzá pestis és más -- embereket vagy állatokat pusztító -- járvány idején. Számos testvérület és kézműves-céh tisztelte védőszentjeként, ereklyéinek birtoklásáért több…..
A Pálos rend kiemelkedő ünnepe Esztergomi Boldog Özséb alapító atya halálának (1270. január 20.) évfordulója, amit minden évben a január 20-hoz legközelebb eső szerdán ünnepel meg a rend. 2018-ban ez a nap január 17. A rendi krónikák szerint Boldog Özséb nevéhez fűződik az egyetlen magyar eredetű…..
(BOLDOG) MAGYAR MÁRK (1200-1248) A Ferences Martyrologium máj. 4-ére teszi halála napját, s azt írja róla, hogy erényekben és csodatételekben jeleskedett. Apja magyar nemes volt, aki a venetoi Coneglianoba* költözött, s ott született Márk 1200 körül. Mint nemes ifjú, apród lett egy grófi…..
A könyv az egyetlen magyar alapítású rend, a Pálos Rend alapítójának, Boldog Özsébnek életét, életszentségét mutatja be. Részletes képet ad a XIII.századról, arról a korról, amelyben a remeték éltek, s akiket Boldog Özséb rendbe fogott össze. A könyv leírja a tatárjárás pusztításait és a második…..
SZENT FÁBIÁN 236-ban került Péter székére. Caesareai Eusebius szerint isteni jel (a fejére leszállt egy galamb) mutatta meg a népnek, hogy Anterus utóda lesz. Pápasága békés időszakra esett, így rendezni tudta a római egyház életét. A várost 7 körzetre osztotta, s egy-egy diakónusra bízta az…..
SZENT FÁBIÁN PÁPA +Róma, 250. január 20. 236-ban a vértanú Anterus pápa utódaként került Péter székére. A római egyház papja volt, a hagyomány szerint Rómában is született. Korán kitűnt a vértanúk iránti tiszteletével és a katakombák körüli szolgálataival. Nem egy vértanút ő temetett…..
A gondolatok sokszor fészkek, melyekbe minden gonosz madár lerakhatja tojásait. Ahol sok a fény, ott sok az árnyék is. „Aki könyörül a szegényen, az dicsőíti Istent.” (Péld 14,31) Ha az ember végigmegy egy fővárosi utcán, fél óra alatt annyi rászoruló szólítja meg, hogy kétségbeesik. Nem…..
NAGY SZENT EUTHÜMIOSZ szerzetes, pap *Melitene, 377. +Euthümiosz-kolostor, Jeruzsálem mellett, 473. január 20. ,,Mint valami mély szakadékból'' kellett szküthopoliszi Kürillosz (524 -- ?) szerzetesnek -- aki a nagy Euthümiosz szép és értékes életrajzát ajándékozta nekünk -- ,,hosszú múltból és…..
A FÖLD MEGRÁZKÓDIK, ÉS MINT HULLÓCSILLAG KILENDÜL HELYÉBÕL - AZÉRT NEM FOGADJÁK SZÍVESEN AZ EGYSÉGET, MERT A SZERETETET SEM FOGADJÁK SZÍVESEN 1993. február 18. Még meddig engeded meg nekik 1 hogy próbára tegyenek Téged? Vihart keltek legközelebb, amikor hozzájuk szólok! Megvetették…..