Regisztráció Blogot indítok
Adatok
Fosca

0 bejegyzést írt és 55 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban.

Admin Szerkesztő Tag Vendég
A Nagy Háború Olasz fogságban 2021.08.19 21:51:28
Részletek Péczely Attila háborús naplójából Péczely Attila (1897-1964) orvos, mineralógus, amatőr botanikus, entomológus és néprajzos-muzeológus, jeles népzenekutató, akinek a nevét Hódmezővásárhelyen a „Péczely Attila alapfokú művészeti Iskola” (a korábbi zeneiskola) és a „Péczely Attila…..
Különleges alkotás a Szekér Imre Tibor által összeállított és szerkesztett, alapvetően had- és megyetörténeti jelentőséggel bíró könyv, mely 2020-ban, a ZalaSzántói Lokálpatrióta Egyesület kiadásában jelent meg. A szerkesztő saját megfogalmazása szerint nem egy klasszikus módszerekkel készült…..
Fosca 2021.04.15 11:02:54
Hegedős Károly harctéri emlékei – 19. rész Önkéntesünk alakulata már több hónapja tartózkodik állomáshelyén és az élet megszokott rutinját kevés esemény zökkenti ki. A felderítői szolgálat mellett sok ideje jut rajzolásra, festésre, levél- és naplóírásra is. A kadét számára új feladat adódik:…..
Fosca 2021.02.15 20:11:36
A Nagy Háború Retablierung 2020.12.25 07:00:00
Doberdó védőinek pihenője és karácsonya 1915 nyarától a Doberdó-fennsík védelmét a temesvári VII. hadtest látta el. Az alakulat kötelékébe tartozott császári és királyi 17. és magyar királyi 20. honvéd gyaloghadosztályok ezredeinek hadkiegészítése a királyi Magyarország területéről történt. A nyár…..
Kugi blogja 964. Vegyes fotók 41. 2020.01.13 07:30:00
Nagyapám, Kuglics László a Don-kanyarnál 1943. január 12-én indult meg a szovjet Vörös Hadsereg támadása a Don-kanyarban, mely a II. magyar hadsereg súlyos veszteségét eredményezte... A mai bejegyzésben erre emlékezve a Don-kanyart megjárt nagyapám, Kuglics László (1920-2007) fotói közül mutatok be…..
Halálmars és asinarai hadifogság az egyházi holttányilvánítási iratokban – 3/2. rész A szerb hadifogságba esett osztrák–magyar hadifoglyokra rendkívül nehéz sors várt. Szerbia 1915. novemberi elfoglalása és a szerb hadsereg visszavonulása után a helyzetük még tovább romlott, amikor a visszavonulók…..
Halálmars és asinarai hadifogság az egyházi holttányilvánítási iratokban – 3/1. rész A szerb hadifogságba esett osztrák–magyar hadifoglyokra rendkívül nehéz sors várt. Szerbia 1915. novemberi elfoglalása és a szerb hadsereg visszavonulása után a helyzetük még tovább romlott, amikor a visszavonulók…..
Izgalmas lehet rátalálni valamely felmenőnkre egy számunkra addig ismeretlen fényképen. Érdi olvasónk, Prága Ildikó az európai közgyűjteményi, illetve privát első világháborús emlékeket közzé tevő Europeana 1914-1918 oldalán, az olasz Museo Centrale del Risorgimento tulajdonát képező fotók egyikén…..
Fosca 2017.12.07 13:40:08
@"mester" hazy: Szerettem csinálni, de nem az én érdemem kizárólag, mert a nagypapám is segített föntről! Csakis ezért sikerülhetett megtalálnom a megfelelő forrásokat. Köszönöm!
Könyvbemutató 2017. június 14-én, szerdán, 15.30h-kor a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Dísztermében bemutatjuk a Magyar ezredek a Doberdó-fennsík védelmében című kötetünk 2., bővített kiadását. Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk! Az esemény Facebook-oldala.  ..
Az olaszok Ferenc József-képe 100 éve, 1916. november 21-én hunyt el Ferenc József. „68 évig ült a trónon, hosszabb ideig, mint bármelyik elődje. Kortársai, akik sorra kihaltak mellőle, másként vélekedtek a 18 éves fiatalemberről, mint a 86 esztendős aggastyánról. Eleinte…..
A 7., 8. és 9. isonzói csata 1916 nyarán a hadiszerencse elpártolt az Osztrák–Magyar Monarchia mellől. A keleti fronton a Bruszilov-offenzíva az összeomlás szélére juttatta az osztrák–magyar haderőt; az olaszok a hatodik isonzói csatában elfoglalták a Doberdót és a Görzi…..
Egy soha nem kézbesített levélről szól mai posztunk, amely meggondolatlan feladójára nagy bajt hozott. Az olasz fronton szolgáló Kurták Antal népfölkelő zászlós, katonatársai millióihoz hasonlóan, feleségével csak levélben tarthatta a kapcsolatot, s nyújthatott számára vigasztalást a háború okozta…..
Volt egyszer egy háború, ami nagyobb volt minden korábbinál, ezért kitörését követően nem sokkal a kortársak a Nagy Háború elnevezést adták neki. Cinizmustól, vagy bölcs előrelátástól vezérelve némelyek hamarosan az „első” sorszámot illesztették a…..
Imre Gábor kadét doberdói naplója – 36. rész Osztrák-magyar reflektorok világítják meg a Monte Sei Busi ellen támadó olasz gyalogságot. A dolinánál felállított gépfegyverek akasztják meg, majd egy kecskeméti zászlóalj ellentámadása veri vissza az éjszakai rohamot. A siker hatására a bosszú és a…..
Magyarország déli részének 1918 novemberében bekövetkező szerb megszállását a Tisza-mente magyar lakossága sztoikus nyugalommal tűrte, hiszen ideiglenesnek vélte azt. 1919. január 17-én Adorjánon azonban olyan tragikus események játszódtak le, amelyek megpecsételték a falu lakóinak sorsát, és talán…..
Fosca 2016.01.21 19:44:40
Ahogy egy angol prezentálja az eseményeket, fent jelzett könyvben Alex Pallavicini beszámolója alap ján:..."Augusztus 16-án például öt "tschuzét" - szlovén, vagy horvát parasztot rángattak a 11. gya logezred parancsnoka elé állítólagos partizántevéke nység vádjával.A segédtiszt megkérdezte: Ki látta lőni őket? - Többen is rávágták: - A százados úr és tíz katona. A szerencsétlen parasztokat egy töltés elé terelték : letérdeltették és lelőtték őket... Leírta, hogy augusztus 17-én a front mögött egy bú zatáblából a menetoszlopára lőttek. A kiküldött osz trák járőrök 63 fogollyal tértek vissza, azt állít ották, hogy néhány asszonynál és gyereknél fegyvert , sőt egy papnál kézigránátot találtak. "Egy órával később-írta Pallavicini-már csak egy tömegsírt lehe tett látni. Azért, hogy a lövések hangja ne izgassa fel a katonákat, ezeket az embereket szuronnyal vég ezték ki.... Délután elautóztam Losnitzába, ahol 14 (szerb) lógott akasztófán...A gyűlölet irántunk hat ártalan, mindenki az ellenségünk..."
.."Kasimír Lütgendorf tábornok augusztus 17-én száz húsz sabáci lakost lövetett agyon, állítólag utcai harcot követően.A valóságban a szerb hadsereg ellen állás nélkül távozott Sabác városából, csak nőket, gyerekeket és öregeket hagytak hátra." A tábornokot 3 katonájának kegyetlen kivégzéséért1920-ban elítél ték, a sabáci polgárok legyilkolásáért azonban sosem emeltek ellene vádat.
Egy becslés az író tollából: "az osztrákok mintegy 3500 civilt öltek meg rögtönbíráskodással az augusz tusi hadjáratuk első két hete alatt."

Ez is egy aspektusa a háborúnak; ahány nemzet, annyi történelem szemlélet.
Nagy háborús kiállítás a muravidéki katonák emlékére 2015. december 2-án első világháborús kiállítás nyílt Muraszombaton a Muravidéki Múzeumban, ahol megemlékeztek a száz éve a hazájukért harcolt muravidéki katonákról. A kiállítással üzenet érkezett a frontról, ahogy a tárlat címében idézett…..
Imre Gábor kadét doberdói naplója – 34. rész A mindenki által megvetett, gyáva telefonisták hősünk számára viszik a telefonfelszerelést az első vonalba, amikor a doberdói éjszakai tűzözönben lecsap rájuk egy olasz reflektor. Nem tudnak a fényéből szabadulni. Egy újabb különlegeses epizód Imre Gábor…..
A Nagy Háború Harci lázban égve 2016.01.04 07:19:00
Imre Gábor kadét doberdói naplója – 33. rész A veszély fokozódásával hősünk szakaszának harci kedve is új erőre kap. A harci lázban égő katonák vezényszó nélkül feltűzik a szuronyokat, kikészítik a tölténycsomagokat, a kézigránátokat, s egymást ugratva készülnek rá, hogy megbosszulják a gránátok…..
A budapesti 1-es népfölkelő gyalogezred karácsonya 1915 decemberében Szerbiában 1915-ben a budapesti 1-es népfölkelők immár másodszor töltötték a szeretet ünnepét a déli hadszíntéren. Az alakulat azonban szerencsésnek mondhatta magát, mivel a harcok befejeztével, sok csapattal…..
Sok más magyarországi kiegészítésű alakulat mellett az olasz front megnyílásától a tolmeini hídfő védelmében harcolt a szabadkai 86-os közös gyalogezred elkülönített III. zászlóalja is. Az alakulat 1915. évi küzdelmeit ismertetjük írásunkban.   Az ezred békeidőben…..