Regisztráció Blogot indítok
Adatok
Columba

57 bejegyzést írt és 991 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban.

Admin Szerkesztő Tag Vendég
LÁBNYOMOM... Nagy valószínűség szerint, hozzám közel álló emberek úgy fognak meghalni, hogy nem fogják megismerni azokat az eseményeket, amik a saját döntéseik és az én álláspontom mögött állnak. Ennek igencsak összetett, messze nyúló okai vannak. Férfiak kis csoportja hetente zárt ajtók mögött…..
Columba 2020.06.16 18:29:16
@HanSolo2020: A 19. századtól kezdve egyre sűrűbben megjelenő világvége dátumok az Isten Szavával való felelőtlen és súlyosan engedetlen magatartás következményei, de hogy ez fog majd történni, azt valóban előrejelezte a Szentírás elég sok alkalommal.

Attól, hogy nincsenek meg az eredeti példányok, a Szentírás szövege hiteles, ezt még teljesen világi kutatók is simán elismerik. A szövegből levont következtetések azok, amik rengeteg válaszlehetőséget kínálnak.
Columba 2020.06.17 18:59:23
@HanSolo2020: Jó ideje látom már a Társulat tevékenységének elképesztő hatásait azoknál, akik kapcsolatba kerültek velük, beleértve ebbe még engem is, noha én sosem voltam Tanú. Valóban az istenképek próbája is ez a folyamat.

Nyilván nekem nem volt lehetőségem belülről megtapasztalni a Tanú létet, és a továbblépést, de a hit oldalán valóban ennyire szükségszerű minden Bibliával kapcsolatos gondolat kifordulása? Talán láthattad korábban, hogy voltak azért elég pozitív példák egy a hithez ragaszkodó megközelítésre is, ami azonban messze nem foglal magában olyan kemény ítélkezést, mint amit a Társulat erőltet. Találkoztál esetleg konzervatív bibliakommentárokkal, mint például William MacDonaldé?

Jónás története számomra éppen nem tűnik olyan hihetetlennek, a kutatások alapján igenis létezik egy olyan időszak, amikor ez a történet a valóságban is megvalósulhatott és ez az elfogadott időrendhez illeszthető. Ami pedig még sokkal fontosabb: Jézus is történetinek tartotta Ninive egykori ideiglenes megtérését. Számomra legalábbis ez sokat jelent. :)
Columba 2020.06.17 19:15:33
@Igazság Kereső: Én így látom: az ember az Istennel való közösségben élt, élő szeretetkapcsolata volt a teremtőjével, Istennel. Nem tudott vétkezni. Most vajon mi a helyzet? Isten a jelek szerint azt szerette volna, ha Ő lehetne a jó és a rossz meghatározója Ádám és Éva számára továbbra is, ellenben az első emberpár úgy gondolta, ezt ők maguk szeretnék meghatározni. Arra nem gondoltak, hogy a döntésükkel egy másik, számukra hatalmas lény szolgálata alá kényszerülnek majd!
A válaszlevél néhány dolgot tisztázott, volt, amit továbbra is homály fedett és több új kérdést vetett fel! Eltartott egy darabig mire minden hivatkozást átnéztem, némelyik magyarul nem is létezik/létezett (fordításokhoz segítséget kellett igényelnem), vagy magyarul más dátummal jelent…..
Lloyd Evans a virusrol, a horvat foldrengesrol es Jehova Tanui Vezeto Testuletenek panikkelteserol..
Columba 2020.04.20 00:18:58
@Egy_nick: Szia! Ezt írtad:

"Amúgy az első keresztények is azt hitték, hogy az elragadtatás meg a "világvége" az ő generációjuk alatt fog végbemenni. Ebből a csalódásból épült lényegében ki a Katolikus Egyház, amely ezekről a dolgokról vagy nem beszélt, vagy pedig szimbolikusnak vette azokat. Pedig ez a "szédítés" volt az a motor, ami beindította a kereszténységet!! "

Egyáltalán nem értek egyet ezzel! Az a "motor", ami beindította a kereszténységet, az Jézus Krisztus, a mi Megváltó Urunk és Üdvözítőnk feltámadása volt, nem pedig valamiféle szédítés!

Amit viszont ezek után írtál, az nekem nagyon úgy tűnik, minden korszakban igazolható, nagyon kevés időszak van a történelemben, amikor ilyen vagy olyan válság ne sújtotta volna a Föld lakosságát. (Egy ilyen békésebb rövid időszak pl. az Augustus-féle "római béke" időszaka, amit a Biblia több helyütt az "idők teljessége" néven említ.) Legfeljebb ezen válságos idők hossza, kiterjedése, intenzitása változó. De erre a jelenségre pszichózis helyett jobb lenne a józanság (lásd pl. 2Tessz 2:1-3), hiszen ezekről valóban sokat beszél a Szentírás, kár lenne ezt tagadni, csak az nem mindegy, hogy mi ezt hogyan fordítjuk le a saját nyelvünkre, mit teszünk és milyen információkat gyűjtünk, adunk oda másoknak. Tehát szerintem a jelenség agnosztikus tagadása és a kultikus túlhajtása is egyaránt rendkívül káros mindenki számára. Sajnos ez utóbbi esetben egyelőre sokkal több igazolható felelős található, de ez nem ok arra, hogy "a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntsük". A visszaélés nem szünteti meg a rendeltetésszerű felhasználást.
Ha jól értem a Bibliában az Újszövetségben a többek közt legfontosabb tanítás: "Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.Ha valaki azt…..
Columba 2020.02.21 18:35:07
@ORION: Vannak írások, amik néha nem igényelnek túl sok kommentárt, talán ez is egy ilyen lehet. Szerintem szándékosan nem teljes az okfejtés, mert az túlmutat az emberi szándékokon - ez már a hit világa. Számomra is egy örömteli olvasmány ez, sokféle gondolat van benne.
Érdekes módon  A "Kincs, ami nincs" c. Bud Spencer és Terence Hill filmben Kamasuka karaktere (a japán katona) szerepét valós személy, Hiroo Onoda ihlette. A II. világháború idején került a Fülöp-szigetekre, ahol nem szerezhetett tudomást a háború végéről. Egészen 1974-ig nem adta meg magát. Ekkor…..
Columba 2020.02.05 20:55:43
@Ta0066: Igen, Orion is hasonlóan ír, és ez egy csodálatos üzenet. Krisztus átvette az emberi faj képviseletét Ádámtól és így láthatjuk meg minden emberben Isten képmását, akihez felebaráti szeretettel fordulhatunk. Ez azonban szerintem nem jelenti azt, hogy mindenki automatikusan "rendben van". Hiszen akkor még a keresztség szentségének sem lenne különösebb jelentősége. Az Isten szavának megismerése, a személyes elhatározás, Istenhez fordulás úgy vélem mindenki számára szükséges továbbra is (Jn 1:12-13). Isten hívja az embereket, hogy jöjjenek Őhozzá, a királyi menyegző készen áll (Máté 22:1-14), és ez a lehetőség mindenki számára nyitva, mégis amikor valaki meghozza ezt a döntést, a másik oldalon azt fogják mondani neki, "Isten hozott" (Ef 1:5-14)... :) Szóval ez Isten sokféle titka közül az egyik legnagyobb a számomra.

Abban viszont feltétlenül egyetértek, hogy a szentség egyedüli forrása Isten, és ezért övé a dicsőség és a hálaadás, hiszen "nálam nélkül semmit sem cselekedhettek" (Jn 15:5b).

Persze, rengeteg különböző nézőpont van, ami érthető, sokszor zavarba ejtő is, ezeknek ebben a testben sose fogunk a végére jutni egészen. A sátánnal kapcsolatban viszont óriási a kontraszt szerintem Ádámhoz és Évához képest. Gondolod, hogy számára is van menekvés végül? Vannak, akik ezt tanítják különböző formában, de őket ebben én nem tudom követni. "Mert nyilván nem angyalokat karol fel" mondja a Zsidókhoz írt levél (2:16a), az angyalok szerintem le vannak pecsételve a jelenlegi állapotukban (Mt 25:41).
Columba 2020.02.07 12:21:53
@keresemazutam: Ebben az esetben mi maradhat meg egy magát hívőnek valló embernek? Van egyáltalán bármilyen mozgásterünk?
Columba 2020.02.08 19:35:08
@Kutató77: Nagyon egyszerűnek tűnik ez a dolog valóban, de annál inkább fájdalmas a másik oldalon, amikor oly sokan "ráébrednek az igazságra az igazságról", ahogyan azt a volt Tanúk emlegetik. Mennyire ismered Jehova Tanúi történetét és tanításait? Ez a vallási mozgalom is látszólag egész jól indult, elvben mindent Isten nevében kívántak csinálni, csupa jó szándékkal. Aztán az évtizedek múlásával szépen lassan valami egészen mássá váltak, miközben rengeteg hívő ember jó okkal csalódott bennük. De nem csak róluk van szó, hanem egy egész jelenségről, amikor Isten nevében sokan "illetéktelen befolyásolást" valósítottak meg a rájuk bízott hívő közösségben ilyen vagy olyan módon. Mivel pedig sokan élnek át ilyen egész életüket átformáló tapasztalatot, utána már nem szívesen beszélnek vallási kérdésekről. De ezt az ily módon érintett emberek jobban el tudják mondani, hiszen én ezen a tapasztalaton nem mentem át. Nézd meg például a "Megrendülés" című írást a blog "Rólunk" menüponjában, de sok más élettapasztalatot is találhatsz még ezen kívül.

Számomra ebben a kérdésben összefér a bizonyosság és a bizonytalanság egyfajta paradoxona, ahol vannak biztos hitbeli pontok, miközben sok részletkérdés nyitott marad. De megértem, hogy a keresztyén hitben (és egyháztörténetben) sok ellentmondás (és szeretetlenség) található, amivel akár akaratlanul is vissza lehet élni, látszólag nagyon is biblikus érvelések mentén, és ezért sokan sokféle módon állnak ezek után a hit kérdéseihez.

Ez az írás egy lehetséges megközelítést mutat be:
www.hivo.hu/egyseg.htm
Mielőtt valaki bulvárhírnek vélné a cím alapján, mindjárt az elején tisztázom, hogy az Őrtorony állítja ezt, "tehát igaz" :) Miért is kellett Jézusnak börtönbe vonulnia az Őrtorony szerint? Egy kis előzményként a szervezet karácsonnyal kapcsolatos történelmét idézném fel. Jelenleg Jehova tanúi nem…..
Columba 2020.02.07 20:51:45
@N.Gabi: Készítettem egy gyors fordítást a Google translate alapján, hát ha ez használható lesz. Ez nem egy tökéletes változat, lehetne rajta szépítgetni meg pontosítani, de ha kell, később ez is megoldható. :)

A bemerítkezésre készülő jelöltek fogadásakor Charles Taze Russell, az Őrtorony Biblia és Traktátus Társulat (1884–1916) első elnöke a következő kérdéseket tette fel ezeknek a jelölteknek:

„(1) Megbánta-e a bűneit olyan elhatározással, ahogyan csak képes, és bízik-e Krisztus áldozatának érdemében a bűnei megbocsátása valamint a megigazulás érdekében?"

"(2) Teljesen odaszentelte magát minden erejével - tehetségével, pénzével, idejével, befolyásával - az Úrnak, hogy hűséges módon szolgálhassa egészen a halálig?"

Miután a jelöltek igenlő választ adtak, azt mondta: „Ezen vallomások alapján elismerünk téged a hit háznépének tagjaként, és mint ilyennek, neked adjuk a közösség segítő kezét, nem egy szekta, csoport vagy hitvallás, hanem a Megváltó, a megdicsõített Urunk és hűséges követõi nevében.”- Lásd az Őr Torony és Krisztus jelenlétének hírnöke 1913. május 15-i számát, 159. oldal, 2. oszlop, a „Felekezettől független általános kérdések” címe alatt.”

Más keresztelő előadók ezt a mintát követnék a bemerítés jelöltjeivel.
Akinek kételyei lennének afelől, hogy Jehova Tanúinál szélsőséges tanítások vannak forgalomban, melyekkel nyomás alatt tartják és megfélemlítik a tagságot, annak a vezetőtestület újabb és újabb bizonyítékokkal szolgál. A szervezeti propaganda (tanítás) a legelképesztőbb érveléssel képes bibliai…..
Columba 2019.04.02 17:00:08
@Egy_nick: Ezt az elméletedet egy párszor már kifejtetted itt. Azt hiszem sokan örülnének, ha ilyen egyszerű válaszok elegendőek lennének.
Beszélnél kicsit bővebben az "áldásokról, lehetőségekről"? Még a JT közösségben voltam, de már kezdtem legyőzni a „félelmet” a más közösségekben élő, tevékenykedő keresztényektől. Ebben feleségem előbbre tartott, bennem még erősen dolgozott a „hajszál” szindróma. Egy galyatetői nyaralás során…..
Columba 2019.03.23 16:05:27
@sefatias: @t.csilla: @Igazság Kereső: Számomra nem várt fordulatot hozott ez a kommentbeszélgetés a végére, de nekem is idő kellett, hogy írni merjek valami rövidet. Szóval, csupán a saját szemszögemből, én szerettem Csillával dolgozni, amíg aktív voltam a blogokon. Kétségtelenül sok erőteljes, határozott üzenetet vagy véleményt fogalmaz meg, amelyek egy komoly részével én nem tudok egyetérteni, de sokat is tudtam tőle tanulni, mint ahogyan másoktól is, amiért hálás vagyok. Az elmúlt időszak blogos fejleményeivel inkább csak hellyel-közzel vagyok tisztában, sok minden kimaradt, de úgy vélem azért itt mégis vannak közös céljaink és értékeink a sok különbség mellett, amiért érdemes továbbra is jó kapcsolatban maradnunk. :)

A Leslie-ről még egy pár szót engedjetek meg. Ő sokáig nem hivatalosan amolyan "védett státuszban" volt a blogon, de azért többeknek volt vele elég súlyos problémánk. A kommentekben ez persze csak itt-ott volt jobban látható, mivel inkább elkerültük a vele való "konfrontációt". Amikor úgy két éve lehetőség nyílt arra, hogy komolyabb lépéseket tegyünk, akkor ez elég hamar a Leslie kitiltásához vezetett, de ennek ő is aktív részese volt azzal, hogy meg sem próbált egy másféle hangot megütni a többiekkel.
Columba 2019.03.23 22:54:44
@t.csilla: Lassan, de azért csak eszembe jutnak a régi emlékek, látszik, hogyan éltük meg akkor őket. Emlékszem az első blogodra is kitetted azt a vitát, de sok hasonló volt nálunk is az akkori sok komment között. Őszintén, nagyon sajnálom, ami akkoriban veled is történt Leslie sértegetései révén. Bár tettem volna többet akkoriban. De utólag már nehéz pontosan összerakni az eseményeket, viszont a tanulságokat jó megőrizni mindenkorra.
–—Néhány olyan személy történetét szeretném megmutatni, akikkel személyesen is volt szerencsém találkozni. Bár elmondható, hogy nincs két teljesen egyforma eset, ez a bepillantás a "hitehagyottak" világába nagyban árnyalhatja a róluk festett képet. – Keresemazutam(1Teszalonika 5:21) Györgynek…..
Jehova Tanúi közössége Hollandiában nem tart független vizsgálatot a tagok szexuális visszaélései miatt, noha ezt Sander Dekker igazságügyi miniszter sürgette. A múlt hónapig 267 jelentés érkezett szexuális visszaélésekről, amelyekben Jehova Tanúi érintettek voltak, arra a forró drótra, amit a…..
Kedves Gabi! Sajnálom, hogy íly módon ért véget a közös munkánk. Kérésednek eleget téve adminságod ezen a blogon és az itt megjelent cikkeid törölve lettek.  „4. A megtisztulás érdekében töröltem az összes írásom. Szeretném kérni, hogy máshonnan is kerüljenek törlésre az írásaim, ahova nem férek…..
Sziasztok! Régóta nem szólaltam már meg extanús témában. Már évek óta nem foglalkozok semmilyen Jehova Tanúit érintő témával.  Szerencsére kigyógyultam már belőle és nincs semmi, ami odakötne. Most mégis úgy döntöttem, hogy írok egyet. Azért kell ezen a blogon kiraknom, mert a saját blogomat már…..
Columba 2018.03.11 18:49:32
@a századik juh: Ilyet nálam nem csinál az oldal, és ahogy látom máshol sem!
Columba 2018.03.11 18:50:42
@mikor_ebredjetek: Egyébként ennyi rengeteg komment már egy kissé fura tényleg egy ismeretlen új hozzászólótól, még akkor is, ha ilyen nehezen értékelhető dolgok történtek az elmúlt időszakban.
Columba 2018.03.12 18:26:25
Illusztrációk a “Segédeszköz a biblia tanulmányozásához” kiadványban. 2. rész “Isten neve a Keresztény Görög Iratokban” Az adott rész írói szerint “meggyőző bizonyítékok szólnak amellett, hogy a tetragram szerepelt az eredeti görög kéziratokban”. Az Őrtorony Társulat - saját állítása…..
Néhány olyan személy történetét szeretném megmutatni, akikkel személyesen is volt szerencsém találkozni. Bár elmondható, hogy nincs két teljesen egyforma eset, ez a bepillantás a "hitehagyottak" világába nagyban árnyalhatja a róluk festett képet.(1Teszalonika 5:21) Név: Sefatias (Kovács István),19…..
„…amikor ​apaként elmegyek az óvodába, hogy elhozzam a kisfiamat, akkor milyen alapon választom ki, hogy kit viszek haza? Talán megkérdezem az óvónőtől, hogy melyik gyerek viselkedett a legjobban? Vagy körülnézek, hogy melyik kölyök a legszebb? És ha az óvónő azzal fogad, hogy az én gyerekem…..
Néhány olyan személy történetét szeretném megmutatni, akikkel személyesen is volt szerencsém találkozni. Bár elmondható, hogy nincs két teljesen egyforma eset, ez a bepillantás a hitehagyottak világába, nagyban árnyalhatja a róluk festett képet. - Keresemazutam(1Teszalonika 5:21) Név:  -…..
A kritikus gondolkodásmód kiterjedhet-e a Bibliára? Ezzel talán sokan vitatkoznának, de nekem nem célom az, hogy bárkit is meggyőzzek arról, hogy miben higgyen vagy miben nem. Ha valóban szabad akaratunk van (nos, legalábbis ebben a dologban), akkor igenis megtehetjük, hogy a kritikus…..
Columba 2018.01.01 20:35:28
@t.csilla: Boldog Új Évet kívánok! :) Csilla, megnéztem az újjászületésről szóló cikkedet nálatok, de meglepetésemre azt találtam, hogy nem elérhető a cikked. Nem tudom, ennek mi lehet az oka. Én annak idején olvastam ezt az írásod, de nem kapcsolódtam be a beszélgetésbe, ha jól emlékszem. Most újraolvastam volna, de nem sikerült. Tudom, hogy voltak abban olyan dolgok, amiket én másként közelítettem volna meg. (Nyilván nem meglepő módon. :)

Az jutott eszembe most, hogy ugyan sok mindenben egyetértünk, és tisztelem az álláspontodat, azért a a kettőnk által megfogalmazott gondolatok között vannak lényeges eltérések is. Így például az ember "ősvalójával" kapcsolatban nekem azért fenntartásaim vannak (ez talán át is jött a korábbi kommentekből), és Jungot ugyan mélységében nem tanulmányoztam, de azért azonosulni nem mernék a megállapításaival, az alapján, amennyit ezidáig olvastam tőle.

Ez a gondolatod viszont ismét csak szimpatikus a számomra:

"Nekem semmi bajom nincsen az őszinte vallásos hittel, de mivel ez az oldal a szekták módszereivel és áldozatival foglalkozik, ezért nagyon élésen kell látnunk a lényegi különbséget az álvallásosság és a valódi hit között. Nem azért, hogy bárkit is le akarnánk leplezni, hanem saját magunk végett."
Columba 2018.01.01 20:40:14
@t.csilla: Megtaláltam! Valami gond lehetett a linkkel...

blogjt.blog.hu/2016/08/23/az_ujjaszuletesrol_166
Columba 2018.01.01 21:11:01
@tikikus55: Abban bízok, hogy az olvasók kezdetnek talán elegendő forrást kaptak a konzervatív oldal álláspontjáról is, amit többen is képviseltünk itt. Sefatiasnak igaza van abban, hogy ez az összeállítás elég hosszú lett, a tételes elemzések is igen hosszúra nyúlnának. De még Sefa is elismerte, hogy lenne itt jó néhány dolog, amiről lehetne beszélni. Mindazonáltal azt hiszem, hogy az itteni lista nem is valamiféle bibliamagyarázatokat kívánna előadni, hanem olyan emberek reflexióit bibliai szövegekre, akik éppen ezen (és más) bibliai idézetek alapján szenvedtek el visszaéléseket olyan személyektől, akiket valószínűleg egyikünk sem tartana jó példának.

Például egy hiányos idézet visszavezethető lehet talán arra is, hogy a hiányzó szakasz tartalma soha nem került a figyelem középpontjába azokban a hívő közösségekben, ahol a cikk szerzői éltek, így azok bibliai igazságtartalmát valószínűleg soha nem is tapasztalhatták meg az írók, és így azzal a résszel kapcsolatban nem is sok mondanivalójuk lenne.
Szeretettel üdvözlöm a blog olvasóit karácsony szentestéjén. Áldott ünnepet kívánunk! Az alábbiakban az első háromnegyed év kiemelkedő cikkeiből, írásaiból szeretnék egy kis válogatást nyújtani, abban a reményben, hogy szolgálatunk, ha visszafogottabb formában is, de tovább folytatódhat az új évben.…..
Néhány olyan személy történetét szeretném megmutatni, akikkel személyesen is volt szerencsém találkozni. Bár elmondható, hogy nincs két teljesen egyforma eset, ez a bepillantás a "hitehagyottak" világába nagyban árnyalhatja a róluk festett képet. - Keresemazutam(1Teszalonika 5:21)..
Ahogy a Tanúk örömmel fogadják az új Bibliát, feltesszük a kérdést: vajon kiállja-e az idő próbáját?  Az átdolgozott Új világ fordítású Biblia megjelenését a 129. éves közgyűlésre időzítették. Az eseményt számos Tanú túláradó izgalommal fogadta. Sokan a közösségi médiában is kifejezték örömüket és…..
Columba 2017.11.29 08:31:17
@a századik juh: Hát én nem tudom, de a három éve letöltött magyar ÚVF-em még 2003-as kiadási jelölésű. Én nem hallottam újabb magyar változatról időközben, a blogon sem látom a címeket átfutva, tehát ez a mostani magyar a négy éve megjelent új angol NWT fordítása lesz. Nyilván a gyakorlatban a 2003-as magyar szövegüket dolgozták az új angol szempontjainak figyelembevételével.

Arra szerettem volna rámutatni, hogy szerintem a Megváltó Jézus nevének kifigurázása még ébresztő célzattal sem képezi normális viccelődés tárgyát, még akkor sem, ha valakinek súlyos ellenvetései vannak a JW.org-al szemben. Ezt a szóalakot te alkottad, nem a szervezet és nem is a Tanúk. Hívő keresztényként ugyanúgy bántó, mint valószínűleg hithű Tanúként lehet. Nem hinném, hogy valós szemfelnyitó hatása lehetne. Vannak dolgok, amikkel kár viccelődni, nem gondolod?

Amit még írtál, az meg tudomásom szerint igen pontatlan megfogalmazása a valós helyzetnek, szóval kérlek, inkább fejezzük is ezt a beszélgetést be!
Columba 2017.12.03 18:20:08
@Vértesi Kinga: Szervusz! Csatlakozom az előttem szólóhoz, örülök neki, hogy nyíltan leírtad nálunk a gondolataidat. Az említett oldalt én is jó szívvel tudom ajánlani! Az általad felhozott érvekre is válaszokat ad, sok más igazolható kutatással együtt. Ezek részletesen bemutatják, hogyan formálták át az Új világ fordítást minden létező ókori kézirat ellenére olyan módon, hogy az Jehova Tanúi tanításait támogassa. Szívesen olvasnám észrevételeidet néhány ottani írás olvasása után.
Columba 2017.12.04 15:43:23
@Kinga134: Az én válaszom a kérdésedre ez lenne: nincs olyan vallási szervezet, amelyik hiánytalanul teljesítené az általad felállított kritériumokat. A vallási szervezetek között legfeljebb az alapján lehet válogatni, hogy melyik mennyire őszinte a saját múltjával kapcsolatban, mivel minden egyes ember alkotta szervezetet el lehet ítélni valamiért, amit igen sokan, főként az ellenfeleik meg is tesznek. Ezek a vádak pedig gyakran megalapozottak is. Jehova Tanúinak a keresztény egyházakkal szembeni kritikája is sok szempontból megalapozott, ők azonban a hozzájuk intézett kritikákat már nem hallgatják meg, illetve ha mégis, akkor gyakran tagadják ezeket jogosságát.

Minden egyes vallási csoport bűnös emberekből áll, akik Jézus Krisztus megváltó munkája nélkül elveszettek lennének. Az egyik ismertetőjegye a rendes gyülekezeteknek az, ha ezt nyíltan elismerik, és nem takargatják a csoportjuk egyes tagjai által elkövetett igazságtalanságokat, visszaéléseket sem, sőt tesznek ezek ellen. Ez egy igen fontos próba, mert önmagunkkal őszintének lenni mindig a legnehezebb.

A keresztény felekezetekben ennek ellenére sok őszinte hívő ember van, akik elmondhatják, hogy a Jézus Krisztusba vetett hit vezet el az igaz Istenhez (nem pedig egy szervezeti tagság), ahogyan azt János evangéliumában ő maga is elmondja (14:6). Ha ilyen emberekkel találkozol valahol, akkor rossz helyen nem járhatsz. :)

Köszönöm szépen az érdeklődésedet nálunk és áldjon meg téged az Úr!
Információink szerint tegnap bejelentették a magyar nyelvű revideált Új világ fordítás megjelenését. Ebből az alkalomból szeretném az olvasók figyelmébe ajánlani a 2013-as NWT-ről szóló tavalyi fordítású elemzésünket Lloyd Evans-től: A revideált Új Világ fordítás: Vajon kiállja az idő próbáját? és…..
 Az ún. "két tanú" szabály elég sok bajt okozott már az Őrtoronynak és nem kevés pénzébe került (nos, az adományozók pénzébe, leginkább...). Így talán arra gondolhatnánk, hogy a vezető testületnek ésszerű lenne felülbírálnia ezt a nézetet (amint tették más tanokkal is, legutóbb például a nemzedékkel…..
Columba 2017.11.15 17:58:08
@82.Airborne: Talán hosszúnak tűnik elolvasni, de végig érdekes a megközelítése szerintem. Egyébként igazad van, mindig van két tanú, csak azt, hogy Isten is látta ezeket a dolgokat, azt mindig a legkönnyebb letagadni. Ezért is nagyon jó az anyag, mert szkeptikus létére Stuart képes biblikusan érvelni és nagyon szépen bemutatja, hogy már abban az ősi időben sem volt a két tanú szabály egy univerzálisan érvényesíthető törvény. Egy ilyen erőszaktételnek pedig mindenféle testi és lelki nyomai is maradnak azon túl, hogy elhangzik egy szóbeli vád, amit ma már meg lehet vizsgálni és igazolni, hogy amit állítottak, az valóban megtörtént. Egyébként az eddig általam olvasott történetek pontosan azt igazolják, hogy a pedofil ragadozók éppen olyan környezetet kívánnak maguk körül létrehozni, ahol kényelmesen megcsinálhatják, amit elterveztek, az áldozatoknak pedig esélyük se legyen. Tehát a felhozott bibliai szakasz nagyon is alkalmazható ebből a szempontból: semmi szükség nincsen a második tanúra, az igazság enélkül is kideríthető és az elkövetőt meg lehet büntetni. Jackson kifogása pedig olyan érvre épít, ami nem olvasható ki a Szentírás szövegéből.
Columba 2017.11.21 20:35:10
@Egy_nick: @82.Airborne: Azért elég nagy baj lenne, ha csak ez lenne a megoldás!
Columba 2017.11.21 21:04:30
@yucatan71: "megadni a császárnak ami a császáré" - Bárcsak ez a józan krisztusi alapelv érvényesülne Jehova Tanúinál és minden hasonló zárt hívő csoportban! Sajnos ehhez nagy csoda kellene, mert az elzárkózás, titkolózás, védekezés a legtermészetesebb ösztönös reakció mindenhol, a "világban" is. Itt lehetne a világgal szemben megmutatni, hogy a keresztények valóban mások, de ez oly ritkán működik...

A megelőzés szükségességével és a hamis váddal kapcsolatban is egyetértek, éppen ezért is lenne annyira fontos, hogy minden ilyen esetet szakemberek vizsgálhassanak ki. Ehhez az is szükséges lenne, hogy a jogos vádak valahogyan napvilágra kerülhessenek az egyháztól. Nagyon szomorú, hogy ebben jelenleg nálunk még a jogi szabályozás is csak nehezítő körülményt jelent!
Paladyn blogja Az első 2014.12.14 16:56:46
  Az ember életében nagyon sok „első” van. Tulajdonképpen a születésünk is egy ilyen alkalom. Ezt kíséri aztán az első sírás (nekem ez is furcsa, hogy megszületünk és mindjárt sírunk), az első evés, ivás, az első mozdulatok, lépések, szavak. Majd az első dac korszak,…..
Jehova Tanúit súlyos kritikákkal illették az elmúlt években a közösségmegvonási eljárásmódjuk miatt. Akik számára ez nem ismerős, a vallás úgy rendelkezik, hogy azokat a megkeresztelt tagokat, akik kilépnek a vallásból vagy kizárják őket a szabályaik vélt megsértése…..
  Jehova Isten a mostani időkben egyetlen egy szervezeten keresztül működik - az Őrtorony Társulaton keresztül. Az ehhez való ragaszkodás az, ami valakit Jehova Tanújává tesz. Ez a közös szervezeti gondolkodásmód az, ami elméjük, szívük és életük minden területét…..