Regisztráció Blogot indítok
Adatok
gamolta l anna valias

0 bejegyzést írt és 46 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban.

Admin Szerkesztő Tag Vendég
Julianus barátai MUAGERISZ KIRÁLY 2018.03.19 00:38:25
A szakirodalom alapján az eredetmondánkban szereplő Magor neve megfelel a 6. században a Meotisz vidékén felbukkant Muagerisz hun király nevének. Magor tehát valóságos történelmi személy volt. Megvizsgáljuk, milyen összefüggés lehet Muagerisz/Magor neve és önelnevezésünk között.   Kép: A…..
gamolta l anna valias 2018.11.20 01:43:59
A szaszanidák éppen a Bizánccal fennálló ellenségeskedéseik miatt támogatták a Bizáncban üldözött nesztoriánus keresztényeket. Azonban ez a támogatás csak a nesztoriánus főpap irániak általi kegyetlen meggyilkolásáig tartott, akkor a nesztoriánus szabírok (azaz a magyar nép) kivonult Iránból és a Kaukázustól északra élt addig, amíg Baján nem hódoltatta őket. Úgy gondolom, hogy a szaszanidák nem önszántukból, hanem hun (szabír/magyar) nyomásra támadták Bizáncot. Ugyanis a hunok ekkor (vagy 150 évig) megszállva tartották Irán északi részét, sőt Kavád iráni császárt a hunok helyezték vissza Irán trónjára. Hun hercegnőt adtak hozzá feleségül és a tőle született Khoszró Anosirván az emlékirataiban meg is emlékezik a betelepült szabírok 20 000 kiváló kovasáról. Ő osztotta 7 törzsre ezt a szabír népet és kagánokat nevezett ki föléjük. A török források úgy tudják, hogy a magyar uralkodó osztály szerint ettől a Nusirvántól maradt ránk a Szent Korona (amit a saját kutatásaim szerint a mervi oázisban készíthettek). S Nusirván éppen Mervbe is telepített ebből a 20 000 lovasú szabír népből. Kavád és Khoszró Anósirván szerepel a magyar krónikák királylistájában is, mint Keve és Keár. A Bizánc elleni iráni háborúkhoz azért adtunk 20 000 lovast (amiről a Tarih-i Üngürüsz is megemlékezik), mert Örményországban évszázadokig a hun-párthus dinasztia egyik ága uralkodott s ezt akarhatták visszaállítani eleink. A szabírok (akikről Jordanes azt írja Attila halála után, hogy egyszer már jártak a Kárpát-medencében) később Bajánnal vonultak be a Kárpát-medencébe, hozván magukkal a Szent Koronát is, amit majd Nagy Károlyék raboltak el és vittek nyugatra.
gamolta l anna valias 2018.11.20 02:22:19
@Benkő István: A magyarok nem a 9. században jelentek meg a Kárpát-medencében, hanem már (hunokként, avarokként) korábban is, sőt egyúttal őshonosak is voltunk (amit többek között a 7500 éves szentgyörgyvölgyi tehénszobor szövege és Mario Alinei felismerés is bizonyít az etruszk-magyar nyelvrokonságról). Ezt bizonyítják a magyarul elolvasható hun és avar leletek hieroglifikus szövegein kívül a történelmi források is. Például a tarih-i Üngürüsz azt írja a honfoglalókról (ez a Baján alatt bevonuló avar/szabír népet jelenti), hogy vélük azonos nyelven beszélőket találtak itt. Bonfini pedig azt írja Árpád magyar népéről, hogy a helyben talált népek közül azokkal könnyebben tudtak megegyezni, akikkel a nyelv azonossága összekötötte őket (sajnos, a pontos megfogalmazásra és az idézet helyére már nem emlékszem).
gamolta l anna valias 2018.11.20 02:39:29
@Benkő István: A deklaráció néha csak összefoglalja, könnyebben érthetővé teszi az egyébként másutt és korábban már részletesen leírt és adatolt (ám el nem olvasott) álláspontokat. Ezért a tömör összefoglalás időnként szükséges és fontos. A finnugrista oktatás hibás beidegződéseit nem szükséges ismételgetnünk, ha azok nem igazak. Ezért nem a hunok egyik népe vagyunk, hanem maguk a hunok (Jordanes is azt mondja, hogy a szabírok az igazi hunok, a Bíborbanszületett pedig világosan megírja, hogy a magyarok régi neve a szabír). Például egy deklaráció összefoglalhatja a régen ismert, de komolyan nem vett történelmi forrásokat (a török forrásokat arról, hogy a magyar uralkodóosztály szerint a Szent Korona Nusirvántól maradt ránk - azaz mi voltunk a szabírhunok) és az írástani kapcsolatokat (azt, hogy a hunok és az avarok egyaránt használták a székely írás jeleinek előzményét és magyar nyelvű szövegeket hagytak ránk). A magyar írástanhoz pedig értenünk illik. Ha a régészeti leleteken lévő hieroglifikus szövegek nyelvet azonosítanak, akkor nem szabad követni a finnugrista oktatás szellemiségét, miszerint a magyar írástanhoz sikk nem érteni. Igenis, kell érteni. Ha az egyetemeken nem hajlandók erről semmi értelmeset sem mondani, mert a professzor urak sem értenek hozzá, akkor saját hatáskörben kell megszerezni a szükséges tudást. Baranyai Decsi János már az 1500-as években megfogalmazta azt a követelményt, hogy aki magyarnak tartja magát, az ismerje meg a székely írást. S ez alatt nem csak azt kell érteni, hogy le kell tudnunk írni a saját nevünket rovásbetűkkel, hanem azt is, hogy el tudjuk olvasni a ránk maradt hun szövegeket.
Az MTA BTK MÖT (Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Magyar Őstörténeti Témacsoport) és az ELTE (Eötvös Lóránd Tudományegyetem) irányadó személyisége, Vásáry István akadémikus (szakterület: orientalisztika, történelem, turkológia) Múltunk kacatjai, kell-e nekünk őstörténet,…..
gamolta l anna valias 2018.07.15 17:58:55
Olyan sok példa volt rá, hogy már hozzászokhattam volna, de mégsem sikerült. Amikor a nagyok az uráli teóriát cáfoló tudományokat sorolják fel, rendszeresen kifelejtik az írástudományt. Nyilván a hozzá nem értés miatt bánnak így ezzel a szakterülettel, pedig ez tudja a nyelvet azonosítani. Sok felsőfokon képzett "szakmabelitől" hallottam már mentegetőzésképpen, hogy nem ért a székely íráshoz. Pedig illene. Könyörgöm, nem lehetne ezen változtatni? E nélkül az egész vita szánalmas is, meg vicces is.

Alább mellékelem két cikkem linkjét, amelyek alapján fel lehet mérni, hogy éppen a hun-magyar kérdésben milyen elsőrangú adatokat szolgáltat ez a tudományterület. Amiképpen a genetika eldönti a testünk hun eredetét, az írástan hozzá teszi ehhez a hun nyelv magyar voltát. Azaz régen bizonyított, hogy a hunok magyarul beszéltek. Az írástörténeti adatok az uráli teóriát tudományice a követőivel egyetemben régen a lomtárba tették - csak a tudományos közvélemény még nem döbbent rá, mert nem érti. Kétségtelen, hogy egy kicsit tanulni kellene hozzá s ez öreg fejjel már nehezebben megy - de azért meg kellene próbálni! Sok sikert hozzá!

- Sándor Klára "cáfolatának" cáfolata a hun-magyar írás kérdéskörben
vargagezairastortenesz.blogspot.com/2018/07/sandor-klara-cafolatanak-cafolata-hun.html

- Szentgyörgyi Rudolf szerint a hun eredetnek nincs helye a nyelvtudományban
vargagezairastortenesz.blogspot.com/2018/01/szentgyorgyi-rudolf-szerint-hun.html

Varga Géza
Orbán új minisztere a Szaniszló Ferenci értelemben vett nemzeti-keresztény kretenizmus jeles képviselője...
A Katolikus Püspöki Konferencia az újpogányság és a fantasztikus múltig látó magyar történelemszemléletet veszélyeire felhívó körlevele óta élénkült a közbeszéd a magyar koratörténet vitás pontjai és a szinkretista vallások megítélése körül: az utóbbi időben minden…..
http://pestisracok.hu/nem-ott-nem-akkor-es-nem-ugy-ahogy-gondoltuk-uj-magyar-ostortenet-1-resz/ http://pestisracok.hu/nem-ott-nem-akkor-es-nem-ugy-ahogy-gondoltuk-uj-magyar-ostortenet-2-resz/ Sudár Balázs történész, az MTA Magyar Őstörténeti Témacsoportjának vezetője (fotó: Horváth Péter Gyula /…..
gamolta l anna valias 2017.07.17 08:28:26
Azt írja a szerző, hogy "A kirakós elemeit összerakva most az tűnik valószínűbbnek, hogy az eddig tanítottakkal ellentétben nem századokkal korábban, hanem csak 850 táján kelt útra az Uráltól a magyarok valószínűleg kisebb része, hogy a kazárok államát északról megkerülve, mindössze pár évvel később megérkezzen Etelközbe." Holott nincs szó újdonságról, hiszen ezt már Anonymus is megírta - csak azt az akadémikus áltudomány nem létezőnek tekinti.

Ideje lenne végre észrevenni, hogy Anonymus a Volgán való átkelés évszámát a minden bizonnyal magyar nyelvű és már keleten, egyidejűleg vezetett évkönyvekre hivatkozva megadja. Vagyis ez a "felismerés" csak az akadémikus áltudomány kudarca, mi "dilettánsok" már régen ezt mondjuk a magyar krónikákkal és a hagyománnyal egyetemben. A honfoglalók könyvtárairól itt írtam:
mek.oszk.hu/16400/16452/16452.pdf 138. oldal.

Ezt írja Anonymus: „Az Úr megtestesülésének
nyolcszáznyolcvannegyedik esztendejében, amint az év szerint jegyzett krónikákban írva
vagyon, a hét fejedelmi személy, akit hétmagyarnak hívnak, kijött Szkítia földjéről nyugat
felé. Közöttük kijött Álmos vezér ... Ügyek fia ... uruk és tanácsadójuk nekik ... fiával,
Árpáddal... szövetséges népeknek megszámlálhatatlan sokaságával. ...A z Etel (Volga)
folyót pogány módra tömlőn ülve úsztatták át. ”

Ami a magyarság őstörténetét illeti, az Attila és Baján között többágú volt. A heftalita Hun Birodalomban magyarul beszéltek a hunok és az avarok is (ezt többek között az afrászijábi tál magyar nyelvű felirata is igazolja). Közülük vándorolt ki a szabír csoport (53 ezer fő) előbb Iránba, majd a Kaukázustól északra eső területekre. A szabírok végül magyarra és üngürüszre változtatták a nevüket s Baján avarjaival egyesülve vonultak be (másodszor - mert korábban Attila népeként már jártak ott) a Kárpát-medencébe. Baján avarjai is magyarul beszéltek, ezért nincs alapvető eltérés avarok és magyarok között.
Szerző: Fehér Zoltán A teljes Kárpát-medencéhez viszonyítva Magyarország csigafaunája viszonylag szegényes. Alig több mint 200 fajt ismerünk hazánk területéről, többségük ráadásul gyakori és elterjedt – a zoológus szlengben közdög. Egy tudományra új csigafaj…..
A Szkeptikus Klub következő rendezvényén Sándor Klára turkológus, nyelvész tart előadást „A székely írás” címmel. A székely írás a legrejtélyesebb írásrendszerek egyike: tisztázatlan az eredete, hiába ismerjük jól betűit, mégis vannak olyan emlékei,…..
A történelem egyik, ha ugyan nem a legrejtélyesebb hatalma a Kusán Állam, amely kétezer évvel ezelőtt az Aral-tó és az Indiai-óceán között, a mai szovjet Közép-Ázsia, Kelet-Irán, Afganisztán, Nyugat Pakisztán és Észak India földjén terült el. A kusán titok már hosszú ideje vonzza ide más földrészről…..
JogÁsz Forrong a bíróság! 2017.10.21 20:54:57
Pereskedés, közérdekű adatigénylés, strasbourgi és alkotmánybírósági beadványok, késhegyig menő viták, éles kritikák egyfelől, nyertes pályázatok érvénytelenítése, integritás-szabályzat, kollektív büntetés, öltözködési előírások, civil-ellenesség, jogszabályok kijátszása másfelől – ez jellemzi ma az…..
Utóvizsga Szerelemből - utóvizsga ( kellene ) könyvterjesztésből, könyvkiadásból... Aránytalan, tisztességtelen, szánalmas... sok minden manapság, a könyvkiadás, és a terjesztés/kereskedelem területén. Előrebocsájtom, hogy nem a saját kiadómról beszélek most, és senkit nem…..
gamolta l anna valias 2017.10.09 18:03:24
Kedves olvtársaim! Tucatnyi kötetem megjelenése és eladása után most jött ki a nyomdából a "Magyar hieroglif írás". A címéből is sejthetitek, hogy elképesztő tudományos felismerések sorozata van benne. Negyven évnyi kutatás után 5 teljes évet fordítottam a kötet megírására, a képek megrajzolására, a kötet megszerkesztésére. Szerencsére - a nyomda segítségével - ki is tudtam adni és szebb lett, mint amire számítottam. Vagyis a dolog eddig egy sikertörténet lenne, ha a könyvterjesztés rendben lenne szép hazánkban. 50-55-58 százalékokat kérnek a nagy terjesztők azért, hogy a saját boltjaikban a legalább 6 000 Ft-os terjesztői jutalékot zsebre tegyék. Most kénytelen vagyok töprengeni. Ugyanis a magas terjesztői jutalék egyáltalán nem garantálja, hogy a kötet el is lesz adva. Sőt! Mivel meghatározza a bolti árat, csak arra garancia, hogy kevesen fogják megvásárolni. A korábbi köteteimet eleinte magam adtam el úgy, hogy egyenként állapodtam meg a kis boltokkal. Így sok ember elé odakerült a kötet, de az életem a boltokkal való elszámolási küzdelmekkel telt el, pedig ez vonzott a legkevésbé. Az utóbbi néhány évben 1-2 nagykereskedőre bíztam ezt a munkát, adtam nekik 58%-ot és cserébe az eladások azonnal lecsökkentek a korábbinak kevesebb mint felére. Most ezzel a szenzációs és nagyon szép könyvvel miként járjak el? A Püskinek alacsony a jutalékszintje és 12 ezer Ft helyett nála 8 ezerért lehet kapni. Én meg közben tovább töprengek. Itt lehet többet megtudni a kötetről: csinyalohaz.hu/index.php/cikkek/255-magyar-hieroglif-iras
A Kaukázus északi előterével már több blogbejegyzésben…..
gamolta l anna valias 2017.05.16 15:55:56
Kedves István!

Szó sincs anakronizmusról, csak nem sikerült megértened azt a félmondatomat, amit erről írtam, mert nem ismered Gábor gondolatmenetét és adatát. Én Pap Gáborra hivatkoztam. Igaz röviden és utalás nélkül, de arra számítottam, hogy ennyi is elég annak, aki a koronánk történetéhez hozzá akar szólni. Gábornak van egy cikke a Szent Koronáról, abban szerepel az általad vitatott részlet.

www.minden-ami-magyar.hu/szk/papgabor_angyalikoronaszentcsillag.pdf

" az 1110 és 1116 között fogalmazott ún.
Hartwik-féle Szent István-legendát megvallatni, ahol a koronaküldésrõl
szó van. Ugyanis egy nagyon érdekes fordulata van ennek. A magyar
fordításban is kitûnik, s erre Csathó Pál hívta fel annak idején a
figyelmemet, aki nagyon sok értékes megfigyeléssel gazdagította a
Korona-kutatást, hogy tudniillik ebben a történetben lengyelek számára
készíttet a megnevezetlen pápa egy koronát , és a lengyelek kérik ezt a
koronát. Egyenesen a kérésükre készül. Ez a „kér" ige, ahányszor
szerepel a lengyelekkel kapcsolatban, mindig a quero, querere igeként
hangzik el, illetve íródik le. A pápa azonban közvetlenül a korona
www.kitalaltkozepkor.hu/szentkorona.html (41 of 47)2004.06.05. 18:29:11
Pap Gábor: "Angyali korona, szent csillag" - Beszélgetések a Magyar Koronáról
átadása elõtt álmot lát. Ebben megjelenik neki egy angyal, és közli
vele, hogy ne a lengyeleknek adja a koronát. Egy másik országból majd
követek jönnek, és az uralkodójuk részére koronát követelnek. Adja
õnekik. Hosszú ideig azt hittem, hogy itt pusztán stílusfordulatról van
szó: a magyar fordító arra törekszik, hogy elkerülje a sok kér, kér, kér
igébõl adódó károgást. Kiderült, hogy nem ez a helyzet. Az eredeti latin
szövegben is benne van ez a kettõsség, és a „követel" igének ott az a
szó felel meg, hogy flagitare. Mármost ha az ember utánanéz a
középkori latin nyelv szótáraiban a „flagitare" ige jelentéseinek, akkor a
példamondatokból kiderül, hogy az eredeti jelentése: járandóság
behajtása, visszakövetelése. Tehát egy járandóságról van szó, ami
lehet adó, és akkor annak a behajtását jelenti, de jelentheti
kölcsönadott pénznek a visszakövetelését is. Ráadásul mindezt
hevesen. "

Tehát (Pap Gábor szerint) van adat a "követelés"-re, csak eddig tévesen fordították. Azaz korántsem arról van szó, hogy egy "tudományos" adat mellé odakerült volna egy "személyes vélemény", hanem arról, hogy a "tudományos" adat nem körültekintő kutatáson alapul, hanem egy sor hazugságon és személyes véleményen. Ugyanaz az adat igazolja a követelést, mint amit eddig a kérés igazolásának véltek. Azaz a dolog életszerű, mert a kölcsönös tisztelet mellett Szent István Magyarországa olyan hatalmat képviselt, ami különleges előjogokkal járt. Például követelhette azt, ami az övé volt. Érdektelen, hogy mindezt a legnagyobb tisztelet mellett érte-e el, vagy annak ellenére - ha egyszer adat van rá, hogy elérte. Köszönöm a figyelmedet!
gamolta l anna valias 2017.05.17 04:38:48
A lényeg az, hogy amit írtam, az igaz és ebben a tanulmányban egyedül sikerült megválaszolnom (mindenki mástól eltérően hiteles források és nem "személyes vélemény" alapján) a Szent Korona keletkezésének kérdését.

A vitatott részben minden szavam vállalható. Ezt írom:

"Az avarokat kirabló Nagy Károly seregei a hadizsákmány részeként nyugatra vihették a Szent
Koronát is. Tőlük a pápához került, végül pedig – az ország keresztény hitre térésekor – a magyarságot
megillető koronát Szent István visszakapta (Pap Gábor pontosabb fordítása szerint nem „kérte”, hanem
„követelte”)."

Nem részleteztem a hátteret, de ettől még a tájékoztatás tartalma ugyanaz.

A megállapításban semmi sem volt megalapozatlan. Én inkább lényegesnek nevezném. Az a tény, hogy a korona Szent István őseié volt, igenis alapot adott a visszakövetelésére.

Itt volt egy finom különbség a kérni és követelni között, amit Pap Gábor vett észre - én pedig megmagyaráztam a különbség okát. A tanulmányban elmondottak fényében ez a kérni/követelni eltérés egy bizonyíték arra, hogy a Szent Korona történetét lényegét tekintve jól rekonstruáltam. Indokolt volt megemlítenem. Aki ismeri Gábor munkásságát, annak ennyi elég lehet.

A kételkedés szokásos fogadási módja a felfedezéseknek. Aki felfedezéseket tesz közzé, az kétkedéssel találkozhat. Kétségtelen, hogy ha egy lábjegyzetben többet idézek Pap Gábortól, akkor az könnyebben elfogadható lett volna. Köszönöm a figyelmet!
Korrupció, pénzkivonás az egészségügyből és a közoktatásból, a magasan kvalifikált munkaerő elvándorlása, elhibázott reformok, ötletszerű törvényhozás, amely rontja a versenyképességet és aláássa a bizalmat – csak címszavak a Professzorok Batthyány Körének évértékeléséből. ..
          Kép: Vadászsas és jurta, Altaj, Nyugat-Mongólia, Foto: Benkő Mihály           2015. február 28-án, a Magyar Nemzet Magazinjának 25. oldalán Vásáry István, Múltunk kacatjai. Kell-e nekünk magyar őstörténet, s ha igen miért? címmel egész oldalas cikk jelent meg, azzal a nyilvánvaló céllal,…..
gamolta l anna valias 2017.03.12 03:27:07
Vásáry István nem ezzel a cikkel írta ki magát a magyar tudomány komolyan vehető alakjai sorából. megtette ő azt már a korábbi megnyilvánulásaival is.

Tény, hogy az állításai nem igazak. Például, amikor azt írja, hogy "a hun-magyar származás tana átkerül az eszmetörténeti vizsgálódások sorába, és utóéletét nem a tudományban, hanem az irodalomban és a képzőművészetben találja meg", akkor igen melléfog. Ugyanis ma már a finnugrista emlőkön cseperedett akadémikus áltudomány sem a magyar származásról beszél (ami az antropológiánk eredetét jelenti), hanem csak a magyar nyelv származását indítja az Urál vidékéről. Ha Vásáry István követné az akadémista trendet, akkor pontosabban kellene fogalmaznia (persze attól sem lenne igaza, mert a nép és a nyelve nem választható el egymástól olyan könnyen, mint azt a finnugrászok újabb téveszméi állítják).

A honfoglaló magyarság embertani jellegét adó népességet ugyanis a Szegeden elvégzett és nyugat-európai laboratóriumokban ellenőrzött legújabb genetikai vizsgálatok alapján az ázsiai Hun Birodalom adta (a férfiak Kína mellékéről jöttek, az asszonyokat pedig a Kelet-Európában talált vikingek közül hozták). Ezen túl a hunok által használt jelek is megegyeznek a székely írás előzményével. A hunok és az avarok egy sor magyarul elolvasható írásemléket hagytak maguk után, amit illene végre figyelembe vennie az MTA "tudósainak" is. A székelység eredetéről írt kötetemben ezeket a jeleket be is mutattam:
mek.oszk.hu/16400/16452/16452.pdf .

Jellemző, hogy Vásáry István képes gyalázni az álláspontját bírálókat, az őstörténetünkről másként (pontosabban a hagyománynak megfelelően) gondolkodókat, de tudományos igényű párbeszédre nem vállalkozik. Ilyesmire nem csak emberileg képtelen, hanem - tanúsíthatom - a tudása és a tudósi alázata is hiányzik hozzá. Amikor az ELTÉ-n tartott előadása után megkérdeztem tőle, hogy hány jele van a székely írásnak, azt válaszolta, hogy "Lehet vagy 30-40". Amikor emlékeztettem rá, hogy Thelegdi János az 1500-as években 65 jelet sorolt fel, akkor azt azzal intézte el, hogy "A többi nem számít".

De igen, kedves Vásáry István, a részletek is számítanak! Mert az effajta felületességgel csak egy magyar- és tudományellenes prekoncepciót lehet képviselni, a történeti igazságot aligha.
.
A legmodernebb technológiák alkalmazásával dokumentáltuk annak a honfoglalás kori harcosnak a tárgyait, amelyeket a napokban mutatunk be Nyíregyházán, a Jósa András Múzeum új kiállításán. A temetkezésre idén júliusban bukkantunk Tarpa határában. Az előkelő férfit…..
Megszereztük és teljes egészében közzétesszük a Gyulai Törvényszéknek a Szebb Jövőért Egyesület feloszlatására irányuló ügyészi indítványt elutasító, nagy vihart kavart ítéletét. Tesszük mindezt elsősorban azért, hogy olvasóink ne csak másodlagos forrásból, egy-egy…..
gamolta l anna valias 2014.04.27 17:10:32
@kuki123: Tetszik, vagy nem, a magyar nyelvben van a cigány szónak ilyen jelentéstartománya is. Nekem egy cigány mondta (amikor a félig elvégzett munka miatt fél bért ajánlottam neki), hogy "Főnök, ne legyen már barna bőrű!" (Értsd: ne cigánykodjak, ne rövidítsem meg őket). Nem értek egyet azzal, hogy egyesek azt hiszik, hogy korlátozhatnak a magyar nyelv (jogszerű) használatában. Nem szükséges megmondaniuk, hogy mit jelentenek a magyar szavak, mert tudunk magyarul.
Minden hazafi készüljön, bármikor eljöhet az idő! Ha Ukrajnában kitör a háború, ismét lehetőséget kapunk Istentől, hogy országunk egy részét visszaszerezhessük! Ukrajna egy soknemzetiségű állam, amely a háború szélén áll — szétszakadás vár rá. Nem fogja megúszni,…..
gamolta l anna valias 2014.03.02 00:35:27
"Ha bármely, az államhoz köthető gazdasági ügyben jogsértésről van tudomása, tegyen feljelentést, hiszen ez kötelessége is" - mondta Orbán Viktor miniszterelnök 2012. május 7-én a Parlamentben Karácsony Gergelynek. Nem először és nem utoljára: ez rendszeresen visszatérő érv,…..
Kukutyinban tele a bendő   Az I.e. 4800-3000 közötti időszakban virágzó kukutyini kultúra elterjedését hozzávetőlegesen Erdély, Moldova és Ukrajna déli területeire teszik. A kukutyini emberek városokban, falvakban éltek, melynek szalma- illetve nádfedeles házai agyagból épültek. A vadászat…..
Elegem Van! Elegem van a Tescoból 2013.11.28 19:42:59
Az alábbi történetre mondják, hogy ha látom, sem hiszem el, mivel azonban a történetet alátámasztó dokumentum birtokomban van, megosztható a nyilvánossággal. A Tesco Globál Áruházak Zrt. egy vásárlójának - nevezzük Tudatos Vásárlónak - egy nap alaposan végiggondolva a beszerezni kívánt árucikkeket…..
Sir Leonard Wolley archeológus professzor, ki egész kutatómunkás életét (közel 60 esztendőt) töltött Mezopotámiai ásatásokkal, a következőt mondta: “1939 óta kérelmezem a Magyar Tudományos Akadémiát, hogy küldjön nekem egy magyar nyelvészt. A Sumir nyelv – 7.000 éves…..
gamolta l anna valias 2013.07.19 08:47:13