Regisztráció Blogot indítok
Adatok
Fogadott Prókátor

2 bejegyzést írt és 127 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban.

Admin Szerkesztő Tag Vendég
A magyarok nem építettek világbirodalmat, és a magyar állam területe ma csak harmadnyi töredéke a történelmi országnak. Még sincs okunk az elégedetlenségre, ha sorsunkat a térség más országaival, vagy akárcsak a rokon népek történelmével vetjük össze. Őseink előtt népek…..
Fogadott Prókátor 2009.08.20 09:33:02
@Hellscream: hát persze, hogy a cseh nacionalizmus patriotizmus, mi más lenne ...
Fogadott Prókátor 2009.08.20 23:53:54
@G.d.Magister: Timón ÁKos közjogász és jogtörténész kreált újjá a szentkorona-tant a 19. sz, második felében.
Fogadott Prókátor 2009.08.21 15:37:59
@Hellscream: mit tetszik patriotizmuson érteni, s mit nacionalizmuson? Mert szerintem a dolog játék a szavakkal, a nacionalist a rossz fiú, a patrióta a jó fiú.
A francia forradalom előkészítői és ideológusai vetették el a Lenin és Sztálin, Mao és Pol Pot összes borzalmas cselekedetének sárkányfogait. Az emberiség történelme a kezdetektől fogva az esztelen pusztítás történelme, de a „haladás" nevében igazolt gyilkosság…..
Fogadott Prókátor 2009.07.15 17:38:25
@rosta: bizony, bizony, ez nagyon így történt.

Épp S Schama írja le a könyvében, ahogy a francia sajtó szabályosan tobzódott a késői Bourbon korszakban kiolvadt sajtószabadságban. Bár volt cenzura, de azt senki nem vette komolyan, legfőképpen pedig az uralkodó elit tojt rá.

A királyné és rajta keresztül a monarchia ellenes méregkeverés legfőbb konyhája az orleans-i herceg szalonja volt. A király unokatestvére unalmában, végtelen erkölcstelenségében és hihetetlen felelőtlenségében mindent elkövetett, hogy a fiatal és jószándékú királyt a hasonlóképpen fiatal és óvatlan királynén keresztül lejárassa. XVI Lajos 22 évesen lett király, Marie Antoinette pedig még fiatalabban királyné. A francia udvar gazdagságához, eleganciájához, s persze romlottságához egyik európai udvar sem volt fogható. Hiába volt elméletileg a Bécsben székelő császár a rangelső az európai koronás fők nyomában, a XVII század óta az európai magas kulturát, divatot, stb a francia udvarból diktálták. A bécsi udvar Mária Terézia idején is szolidan polgári volt, amihez persze hozzájárult a császári háztartás folyamatos pénzzavara, meg hát a királynő és császárné saját uralkodói felelősségtudata. Ami sem lányában, sem pedig a francia udvarban nem volt meg. Schama idézget sokat az anya, majd annak 1780-as halála után a királyné bátyja, II. József császárnak a francia rokonokhoz írott leveleiből, amelyben a fiatal királyi párt mértékletességre és óvatosságra intik.

XVI Lajos és a királyné sok mindenben volt idegen az udvar elvárásaitól. A király nem tartott szeretőt, a királyné pedig nem volt hajlandó a nyilvánosság előtt szülni. Az unatkozó francia arisztokraták remekül szórakoztak az udvar kárára, s terjesztették mind szélesebb körben mérgező élceiket, amit persze a sajtó is felkapott.

Schama azt is világosan leírja, hogy a forradalom támogatói leginkább azok lettek, akinek a lábára lépett az óvatos reformkurzus. A léhűtő arisztokraták, állástalan és pénztelen jogászok, s persze sok nagyszájú újságíró. Ha pedig a rend megrokkan, akkor nagyon könnyen kitör az emberből az állat, amely öl és pusztit. A franciákra pedig ez külön igaz. Magyar szemmel nézve egy átlag francia sztrájk vagy tüntetés erőszakossága is hihetetlen.

FP
Fogadott Prókátor 2009.07.20 15:43:59
Kosztolányi: Három szatíra

Forradalmár

Itt jár közöttünk. Áldott, szende lélek.
Nagyon szelíd. Krisztus-szakálla rojtos
gubancba lóg. Véres, meleg szívét
künn a kabátján hordja, láthatólag,
mint futtatáson lóverseny-jegyet.
Fáj néki ez a "szörnyű Ázsia",
e "drága ország", melyet tönkretesznek
s nem engedik, hogy ő tehesse tönkre.
Ifjúkorában elvett egy csunya,
kicsiny leányt s egy szép nagy bankbetétet.
Azóta ez kitartja s ő egészen
"eszméinek élhet". De mégse boldog.
A termetét kissé rövidre szabták,
orrát piszére, szűkre homlokát.
Egyenlőséget kíván mindenütt,
egy nagy fölosztást, abban a reményben,
hogy néki is jut ekkor egy derék,
délceg gerinc, egy főúri sasorr,
s az agy-tőkésektől egy kis velőcske.
A célja nem kisebb és nem nagyobb, mint:
az Emberiséget megváltani.
Csak ezt imádja. Mit neki család,
mit gyermek és mit árva asszonya,
olyan goromba véle, mint a pokróc
s az anyja is padlásszobába kuksol,
míg ő utazgat és habot zabál.
Az Emberiség szent barátja ő.
Ha hallja, hogy egy konferencián
az Emberiség tyúkszemére hágtak,
vagy egy kicsit náthás, szívére gyászt köt
s nem bír aludni, olyan izgatott.
Úgy látszik, ők ketten megértik egymást.
Az Emberiség végtelen szerény,
nem nyit be hozzá, nem kér tőle pénzt,
cipőt, meleg ruhát, mint Péter és Pál,
s így véle ő békésen éldegél.
Örök szerelme nem is fogy soha.
A koldusoknak, kik feléje nyújtják
sovány kezük, sosem ad alamizsnát,
de mindegyikkel szívesen kezet fog,
mint ember az emberrel. Ez az elve.
És közbe készül a leszámolásra.
Mikor vasárnap lengenek a burzsuj
erdők s virulnak a burzsuj virágok
és hektikás, kis dijnokok söröznek
és nénikék, nyugdíjas özvegyek,
akik egész héten padlót suroltak,
kávéjukat kevergetik s fiucskák
és kisleányok ünnepi ruhában
sóskifliket rágcsálnak és az úton
léggömböket eregetnek kacagva,
ő zordonan szemléli dőzsölésük
és a barátját meglökve így szól:
"Itt vér fog folyni nemsokára, vér".
Mert amikép ábrándozol te arról,
hogy egykor a saját szőlődben ülsz,
vagy olvasol egy csöndes este, ő úgy
játszik magában vérrel, lámpavassal,
parasztkaszákkal, rémekkel, halálos
társasjátékot és feketelistát
vezet, amelybe mindenkit beír,
hullát szagol és csöndesen akasztat.
Nem gyűlöletből, ám, "történeti
szükségességből." Közveszélyes őrült.
Nem önveszélyes. Hisz magának ő
sohasem árt. Ez minden érdeme.
Máskép vele a fene se törődik
és ez dühíti egyre jobban. Egyszer
volt boldog. A korzón utánament
szelíden egy angyali detektív,
mint ápoló a mániás után,
hogy egy kicsit vigyázzon életére,
hogy meg ne üsse oktalan fejét.
Ekkor kitört, tombolva hátrafordult,
botrányt csapott és Isten, emberek
előtt a művelt és szabad világhoz,
a csillagokhoz föllebezve vérben
forgó szemekkel és tág orrlikakkal
ekkép kiáltott: "Ez reakció!"

(
mek.oszk.hu/00700/00753/html/vers1301.htm#11)
Az ATAKA még szélsőségesebb verziója - melyet a magyarországi Magyar Gárdához lehetne hasonlítani - a Bolgár Nemzeti Unió (BNU), vagy Nemzeti Gárda. A Magyar Gárdához hasonlóan egyenruhát viselnek, és pogány bolgár szimbólummal hímzett zászlót lengetnek. A BNU a többpárti…..
                       „A nemzeti, etnikai, faji vagy vallási gyűlölet keltését, valamint a faji felsőbbrendűségre vagy fajgyűlöletre alapozott eszmék terjesztését a büntető törvény akkor is szigorúan bünteti, ha…..
XII. Piusz már bíborosként náciellenes volt: 1935-ös lourdes-i beszédében a nácikat "szerencsétlen plagizátornak" nevezte, akiket "elragadott a faj-és vérkultusz babonája", majd a Vatikánban tevékenyen részt vett annak az 1937-es pápai enciklikának (Mit…..
Fogadott Prókátor 2009.06.11 11:23:16
A nyugatra szökött egykori román kémfőnök írta ezt a cikket:

Moscow’s Assault on the Vatican
The KGB made corrupting the Church a priority.
(
article.nationalreview.com/?q=YTUzYmJhMGQ5Y2UxOWUzNDUyNWUwODJiOTEzYjY4NzI=)

Részlet:

"BATTLING THE CHURCH
In February 1960, Nikita Khrushchev approved a super-secret plan for destroying the Vatican’s moral authority in Western Europe. The idea was the brainchild of KGB chairman Aleksandr Shelepin and Aleksey Kirichenko, the Soviet Politburo member responsible for international policies. Up until that time, the KGB had fought its “mortal enemy” in Eastern Europe, where the Holy See had been crudely attacked as a cesspool of espionage in the pay of American imperialism, and its representatives had been summarily jailed as spies. Now Moscow wanted the Vatican discredited by its own priests, on its home territory, as a bastion of Nazism.

Eugenio Pacelli, by then Pope Pius XII, was selected as the KGB’s main target, its incarnation of evil, because he had departed this world in 1958. “Dead men cannot defend themselves” was the KGB’s latest slogan. Moscow had just gotten a black eye for framing and imprisoning a living Vatican prelate, József Cardinal Mindszenty, the primate of Hungary, in 1948. During the 1956 Hungarian Revolution he had escaped from jail and found asylum in the U.S. Embassy in Budapest, where he began writing his memoirs. As the details of how he had been framed became known to Western journalists, he was widely seen as a saintly hero and martyr.

Because Pius XII had served as the papal nuncio in Munich and Berlin when the Nazis were beginning their bid for power, the KGB wanted to depict him as an anti-Semite who had encouraged Hitler’s Holocaust. The hitch was that the operation was not to give the least hint of Soviet bloc involvement. The whole dirty job had to be carried out by Western hands, using evidence from the Vatican itself. That would correct another mistake made in the case of Mindszenty, who had been framed with counterfeit Soviet and Hungarian documents. (On February 6, 1949, just days before Mindszenty’s trial ended, Hanna Sulner, the Hungarian handwriting expert who had fabricated the “evidence” used to frame the cardinal, escaped to Vienna and displayed microfilms of the “documents” on which the show trial was founded. Hanna demonstrated, in an excruciatingly detailed testimony, that all were forged documents, “some ostensibly in the cardinal’s hand, others bearing his supposed signature,” produced by her.)

To avoid another Mindszenty catastrophe, the KGB needed some original Vatican documents, even ones only remotely connected with Pius XII, which its dezinformatsiya experts could slightly modify and project in the “proper light” to prove the Pope’s “true colors.” The difficulty was that the KGB had no access to the Vatican archives, and that was where my DIE, the Romanian foreign intelligence service, came in. The new chief of the Soviet foreign intelligence service, General Aleksandr Sakharovsky, had created the DIE in 1949 and had until recently been our chief Soviet adviser; he knew that the DIE was in an excellent position to contact the Vatican and obtain approval to search its archives. In 1959, when I had been assigned to West Germany in the cover position as deputy chief of the Romanian Mission, I had conducted a “spy swap” under which two DIE officers (Colonel Gheorghe Horobet and Major Nicolae Ciuciulin), who had been caught red-handed in West Germany, had been exchanged for Roman Catholic bishop Augustin Pacha, who had been jailed by the KGB on a spurious charge of espionage and was finally returned to the Vatican via West Germany."
Fogadott Prókátor 2009.06.12 11:47:43
@Kendaq Pendragon: XXIII. János vszinüleg sokkal szerethetőbb ember volt, mint XII Piusz, de tele volt a 60-as évekre jellemző jószándékű naivitással. Retrospektíve, a kommunizmus és a szovjet birodalom megítélésében XII. Piusznak volt igaza, aki kb azt gondolta, mint Reagan, vagyis, hogy a gonosz birodalma.
Konzervatórium Hidak 2009.06.01 08:13:00
Bolgár György a 168 Óra szombati jegyzetében jól lehordja Orbán Viktort, amiért újjá akarja építeni az országot, hiszen az már tökre újjá van építve, újabbnál is újabb. Az eredeti kijelentéssel a forrásmegjelölés hiánya miatt nem foglalkozunk, de annál érdekesebb…..
Fogadott Prókátor 2009.06.01 19:47:51
Ki az a Bolgár úr?

A viccet félretéve, a különböző hidak építése, különösen pedig a megyeri híd, mint állatorvosi tan-ló mutatja az állami építkezések körüli féktelen korrupciót.

Nem tudom megítélni, hogy műszakilag mennyire volt indokolt a köröshegyi völgyhíd. Én sokat járok arra, s nehezen tudom elképzelni, hogy azon a helyen bevágásokkal és feltöltésekkel meg lehetett volna úszni egy ilyen magas viaduktot. Persze más kérdés, indokolt volt-e a 70 md ft. Ennél sokkal abszurdabb, hogy az M/-os alsó szakaszán hegyek és völgyek nélkül építenek hidakat és alagutakat:
www.gojmotorosok.hu/UserFiles/Image/M6.jpg (mert ez nemcsak a gojmotorosat zavarja, hanem engem is pl, mint goj autóst.)

A megyeri híd története azért külön remek, mert világos, hogy a 2 md Ft eltüntetése, illetve az alvállalkozók helyett a tagi kölcsönök visszafizetése egy közös MSZP-Fidesz akció volt, ugyanis a Hídépítő a "baloldal-közeli", a Vegyépszer meg a "Fidesz-közeli" építőipari vállalat. (Bár ez nem mkinek fog itt tetszeni.)

Az persze külön mulatságos, hogy a MN-ben az offshore cégeket fikázzák, meg Offshore Péter pénzügyminisztert, aki persze egy cinikus gazember. Ugyanis a MN kiadója ugyancsak egy offshore cég, egy delaware-i cég tulajdona, a végső tulajdonosok itt is ismeretlenek.
A Jézusról alkotott baloldali kép általában úgy jelenik meg, mint a szegények mellett és a gazdagokkal, az adott társadalom vezetőivel szemben fellépő Krisztus képe. Csakhogy a baloldal számára a lényeg a társadalom megváltoztatása, s ez teljesen ellentétben áll Jézussal és…..
... avagy ha paranoiás vagy, attól még nem biztos, hogy esténként nem követ valaki.     A nagy összeesküvés-elméleteknek az a hibája, hogy a létrejött eredményt tételezik fel előre meghatározott célként. A történelem azonban nem így működik, hanem sok ellentétes…..
Fogadott Prókátor 2009.05.09 14:44:10
@dzsucseharcos: ne haragudj, de a tied a tipikus pro-szovjet, szerencsenmosdató verzió. Éhinség meg éppenséggel nem egy volt, hanem legalább három, egy 20-21 körül, aminek a NEP-pel vetettek véget, a második volt a Holodomor, aminek nem titkolt célja volt a falusi társadalom megtörése, a harmadik pedig 46-47 körül, amit persze könnyű a háborúra rákenni, de nem az volt az oka.

A "kis összegekkel támogatták a külföldi pártokat" duma meg szimpla hazugság. Nagy összegekkel támogatták a felforgatást, inkluzive a pártokat, lásd pl. a Koch könyvben leírtakat.

Ezek ugyanazok a mocskos hazug szövegek, mint amiket egyetemista koromban, 25-30 éve hallottam arról, hogy a szovjet tipusú szocializmus egy sikertelen modernizációs alternatíva volt. Persze, a hitlerizmus volt a másik, csak kérdezd meg mit gondolnak róla azok, akiknek a családja elfüstölgött Auschwotzban vagy megfagyott Szibériában, vagy az a férfi akinek egy üvegkatétert vezettek a húgycsövébe, majd a csövet ott bent eltörték. A nagy modernizátorok.
Fogadott Prókátor 2009.05.10 00:52:22
@dzsucseharcos: ne haragudj, te is tudod, miről beszélek.

A bolsevizmus a kezdettől fogva maga volt az őrültséggel vegyes gonoszság, s nem csak kollektivizálás miatt. S abban sincs igazad, hogy a kollektivizálás rövid távú következményeivel (Holodomor) nem számoltak. A hosszú távú következményekkel sem számoltak, mert nem érdekelte őket. Sem Lenint, sem Sztálint, sem pedig a többi szörnyeteget. Meg egyébként is, Oroszország ma is, meg még ki tudja meddig fogja szenvedni annak a társadalmi pusztitásnak a következményeit, amit a kommunista rendszer okozott. Mi 20 éve nem vagyunk képesek megszabadulni 40-45 év örökségével, ott egy sokkal brutálisabb rendszer tartott 75 évig ...
Konzervatórium Előfizetőknek 2009.05.07 08:03:00
                      Brioni öltöny: 800.000,- forint; Csíkos selyeming a Hamiltontól: 90.000,- forint; Hermés nyakkendő: 25.000,- forint; Police yuppie divatóra: 40.000,- forint; Magyar Nemzet: 145,- forint (előfizetőknek 105,-…..
Fogadott Prókátor 2009.05.07 08:51:57
@egysegelem: ne haragudj, de nem az eredeti poszt a demagógia, hanem a te szöveged egyy mocskos bértollnok által elkövetett szerencsemosdatás.

Nem az a probléma, hogy Gusztos(talan) Péter milyen öltözékben jár, hanem az, hogy milyen nagyságrendbeli különbség van a legális képviselői jövedelmek, a bemutatott vagyonnyilatkozatok, illetve a politikusok - országos és helyi képviselők, stb - életmójda, vagyoni helyzete által sugallt tényleges jövedelmek között. A különbséget ugyanis korrupciónak hívják, a Btk pedig megvesztegéstnek, hivatali visszaélésnek és adócsalásnak hívják.

Én kb 20 évvel vagyok idősebb, mint Gusztos, nem minimálbérből élek, sőt, s ezért pontosan tudom, hogy az én utolsó fillérig leadózott jövedelmem mire elég, s hogy mennyi pénz kell ahhoz, hogy valaki egy ilyen öltönyt megvegyen. Lehet, persze, hogy ez is demagógia.
Konzervatórium Thatcher 30 2009.05.05 17:57:00
Thatcher asszony individualizmusa szemben állt a Disraelit követő, feudális színezetű, patriarchális beállítottságú konzervatívok nézeteivel - ahogy utóbbiak rossz szemmel nézték a vállalkozásba és a piacgazdaságba vetett, túlzottnak vélt bizalmát is, valamint az…..
Elnöki hatalma alkotmányos, s azt minden korlátozás nélkül gyakorolhatja. Köztársasági elnökként Sólyom a budai várbeli Sándor-palotában a korábbiaknál szigorúbb államfői protokollt kíván meg. A zászlófelvonás, ünnepélyes őrségváltás, s az elnöki audiencia, ahol a…..
Fogadott Prókátor 2009.04.20 22:50:23
@mefisto: a Fidesz szerintem is felelős a radikális jobboldal térnyeréséért. Túl sokáig kokettáltak velük, s főleg engedték a szövegeiket elterjedni a maintstream jobboldalon belül.
Fogadott Prókátor 2009.04.21 22:08:41
@RAMBO: az a baj, kedves Rambó, hogy a kis magyar világ tele van ilyen arrogáns, ökör mérnökökkel, aki azt gondolja, hogy minden "szakkérdés". Az, hogy épüljön-e erőmű Visegrádon, az nem szakkérdés, hanem politikai kérdés. Akar-e az ország népe erőművet a Duna-kanyarban vagy sem. A szakkérdés az az, hogy az erőmű rendesen meg legyen csinálva, s ne eresszen.
Az index cikke kapcsán jutottak eszembe a következőek, és szerintem ezek a sünös videó igazi tanulságai: 1. A téren ott kószáló rendőrök fizikailag nagyon gyenge állapotban vannak. Ezek után nem tudom például, a rendőrség kötelékébe való jelentkezéskor, a felvételinél…..
  Ön is hallott már az ún. konzervatív előretörtésről, rémről, készülődésről, fordulatról? Remegnek a térdei a teokráciát követelő konzervatív utánpótlástól? Nem tudja, hogy a konzervatív filozófiát, Oakeshott-ot eszik-e vagy isszák? Nézze meg az alábbi…..
Fogadott Prókátor 2009.04.08 19:52:01
Az orosz kormányzat nagyhatalmi érdekei belesimulni látszanak Gyurcsány Ferenc politikai karrierjébe.  Az írás a Konzervatórium.hu-n olvasható. ..
Gyurcsánnyal csak öt évig éltünk együtt - de ez az öt év érzésre bőven tűnik nyolcnak, sőt még többnek is. És ha valamiért egy életre meg lehet utálni egy demokratikus berendezkedésű országban a pártpolitikát, az pontosan az a gyakorlat és színvonal, ahogyan Gyurcsány…..
Fogadott Prókátor 2009.03.28 08:59:35
@Shenpen: a brit baloldallal, illetve a magyar Tóni Blerrel kapcsolatos megjegyzésedre rímel, amit Tölgyessy a mai Népszabában mond:

- Ilyen nyomasztó helyzetben a baloldal nálunk 1956 óta nemigen volt. Nagyon erősnek tűnik állításom, mégis komolyan gondolom. A baloldali gondolat mára teljességgel elfáradt, kiürült hazánkban. Alig több, mint folytonos tűzoltás, hatalmi ügyeskedés. Nyilvánvalóan rosszabb a baloldal politikai állapota, mint a rendszerváltás idején volt. Tudom, a baloldaliak akkor ezt másképp gondolták. Akkor 33 mandátumot szereztek a szocialisták, ennél a következő választásokon biztos jóval többet kapnak. Mégis, akkor az ország többsége alapvetően büszkén emlékezett a kádári évtizedekre, és a rendszerváltás utáni bajokért döntően az Antall-kormányt tette felelőssé. Így a szocialistáknak alig kellett valamit tenniük azért, hogy 1994-ben övék legyen az abszolút többség. Ám most érdemileg más a helyzet, a közvélemény a tág értelemben vett baloldalt teszi haragosan felelőssé minden gondért. Még olyanért is, aminek valójában a világgazdasági válság az oka.

(www.nepszava.hu/default.asp?cCenter=OnlineCikk.asp&ArticleID=1173802)
Miután Novák Gábort felvilágosították arról, mi az az MSZP meg az SZDSZ, inkább mégse vállalta a miniszterelnökséget, hasonlóan Tóth Sándorhoz, Panyi Szabolcshoz, Megadja Gáborhoz, Lakatos Márkhoz, Patai Mihályhoz, Jaksity Györgyhöz és Surányi Györgyhöz, meg a halál tudja…..
Fogadott Prókátor 2009.03.27 11:36:34
@Gabrilo: micsoda antiszemita szöveg.

Soros szerintem meg bolondult öregségére. Már a 90-es években is az volt az érzésem vele kapcsolatban, hogy már mindent megszerzett, ami pénzért kapható, aztán egyetelemet alapított, s közben osztotta az észt. Tipikus posztmodern balos arcátlanság, hogy miközben nyomta a szöveget a közelgő globális válságról, az egyik fő működtetője volt a valóságtól elszakadt pénzügyi világrendnek, s ezáltal egyik előidézőja a válságnak!
Konzervatórium Balu megmondja 2009.03.25 11:04:00
A jobboldali sajtó döntő része még a mai Fidesztől is jobbra áll. Balavány cikke önmagában reprezentálja a Fidesz hibás médiapolitikáját.   Németh Endre publicisztikája a Konzervatórium.hu-n olvasható. ..
Fogadott Prókátor 2009.03.25 16:55:42
Balunak nagyon igaza van, a "Fideszes" sajtó súlypontja jelentősen jobbra áll a Fidesztől, s ebből még lesznek a főnöknek problémái. Ha nem mindannyiunk bőréről lenne szó, azt mondanám, megérdemli, ő csinálta. Mert ez a helyzet.

A történet 1992-93-ra nyúlik vissza, amikor OV és hívei szembe fordultak a kartás politikával (Dem Charta), amely megágyazott annak az MSZP-SZDSZ koalíciónak, amely épp most készül felszámolódni. (Mert koalíció akkor is van, amikor formálisan az SZDSZ nem része a kormánytöbbségnek.) Orbánék az addig is ismert, s a jobboldal felé irányított radikalizmusukkal váltottak irányt a jobboldal felé. Először az antallista mérsékelt jobboldal helyét próbálták betölteni (1994-95), majd fokozatosan Lezsák és Boross felé fordultak. A Fideszes kormány utolsó egy évében a MIÉP gyakorlatilag része volt a kormánytöbbségnek, s a 2002-es vereség után egyszerre vettek át mindenféle gyanús, ám "szdsz-ellenes" balost, mint Szűrös, Pozsgay és Csintalan, s léptek tovább egy radikálisabb, nagyon USA-ellenes, erősen nyugat- és kapitalizmus ellenes irányba. Akkoriban olyan USA-ellenes szövegeke hangzottak el pl. Simicskó István, volt HM államtitkártól, ami az 1959-es Népszabadságnak is díszére vált volna.

Ezek a lépések összefüggtek Orbánék egy a tábor, egy a zászló politikájával, amikor minden radikális jobboldalit be akartak terelni a táborba, s persze megfeleltek a vezetők alkati radikalizmusának. Indulataikat nagy mértékben táplálta az a rengeteg aljas rágalom és támadás, amiben a balos sajtótól részük volt 1992 után. Jól beleillik ebbe a folyamatba a MN és a Simicskáék által újra indított Új Mao egyesítése. Az egyesitett újság címében megtartotta a MN nevét, s sajátos módon a moszkovita kommunista kül.pol. rovatot (Stier Gábor és társai), de a "polgári jobboldali" figurákat, mint pl. Meszleny, s a többiek, mind kiszórták. Az eredmény a jól ismert, rendkívül vonalas, OV által közvetlenül irányított, szellemi és újságírói szinvonalában meg nagyon primitív pártlap lett.

A politikai vezetők nemcsak kiszolgálói, hanem alakítói a híveik igényeinek, s Mo-n ez meg pláne nagyon így van. Az MDF-es időszakban a radikális jobboldal a politikai mezőny szélén volt, mostanra a jobboldal talán többsége áll vhol a MN körül. Ezért pedig OV-t és a lapot ténylegesen irányító Simicskát közvetlen felelősség terheli. Hogy Boross Pétert idézzem - aki persze a MN számára egy másik gyanús kommunista - , „a nyilasokkal nem szabad összeállni”. Mert abból baj lesz.
Fogadott Prókátor 2009.03.25 21:51:45
@Hadrian VII.: persze, persze. Németh Endrének van igaza, s Balavány egy marha. Bár ki is az a hülye, hogy ennyit foglalkozunk vele?
Konzervatórium Bethlen 2009.03.23 15:06:00
"Nyolc éve élünk vele együtt, inkább rosszban, mint jóban. A keveseknek, akikben ez a rendíthetetlen idegrendszer, bolygathatatlan lélekjelenlét, úrilovasi vakmerőség és tényeket, logikát elsodró elán csak köznapibb fokon jelentkezik – ő a tökéletes eszménykép. A…..
Konzervatórium Az utolsó bosszú 2009.03.20 17:14:00
A Teremtő látja lelkemet, nem akarjuk mi szegény Bokros Lajost meg az MDF-et rúgdosni állandóan - de hát mit csináljunk, egy konzervatív blog vagyunk, vagy mi a szösz, az MDF pedig az egyetlen parlamenti párt, mely magát konzervatívnak mondja... Ha valamiről van mondanivalónk, akkor…..
Fogadott Prókátor 2009.03.21 08:08:49
Bokros megválasztott MSZP-s országgyűlési képviselő volt 1990-ben, ez szerintem önmagában elég, akár előkerül papír, akár nem. Bokros mint korábbi MNB ügyvezető igazgató, nyilván MSZMP tag is volt - s vajon még mi más? -, s mivel ő a tág MSZMP-s reformértelmiséghez tartozott, nyilván belépett az utódpártba is.

Shenpennek nagyon igaza van, kb. 90%-ban, Bokros megítélésében, s Miklós (a talján), Bokros tényleg nem a mi emberünk.

Először is, Bokros "reformjai" 1995-ben szinte mind elbuktak az alkotmánybírósági vizsgán. Hogy őszinte legyek, szerintem az alkotmánybíróságnak nem volt igaza, s egészében véve nem hiszek a "szociális jogok" alapjogi természetében, illetve abban, hogy olyan dolgokat, hogy van-e valamire pénz a "jogom van rá, tehát jár nekem, fizessen érte az állam [pontosabban az adófizetők]" alapon, helyes-e alkotmányos jogként kezelni. A válasz egyértelműen nem, s "2-3. generációs emberi jogok" mint szöveg, önmagában nagyon baloldali.

Mivel Kádár örökségét Kádár pártja, s főleg a szavazói nem tudják átszerelni, Bokros 1995-ben részben ezért, részben pedig a saját technokrata arroganciája (jól mondja Shenpen) volt bukásra itélve. Ahogy Muszáj Herkules leírta korábban, az egész Bokros / reformértelmiség-féle világkép végtelenül baloldali, ha tetszik, jakobinus dolog.

A 95-ös egyensúly-helyre állító intézkedések egy része tehát nem élte túl az alkotmányossági kontrollt, a másik része pedig nagyon kártékony volt, gondolok itt a családi pótlékre, stb.

Ami maradandó volt, s hatásos, az nem volt semmiféle strukturális átalakítás, hanem szimpla adóemelés (pl. vámpótlék), illetve inflációkeltés. Az infláció akkor megint 30% fölé szökött.

Abban is igaza van Shenpennek, hogy a stabilizáció forrása egyértelműen az állami vagyon értékesítése volt. Ebben a kérdésben - pont az adóssághegyek miatt - nem volt túl sok mozgástere a kormánynak, de talán annál több volt, mint amit végül is kihasznált. A "Húsz év mulva" esszé elég sokat ír erről a dologról, s a kérdés mélyén a reformértelmisiégnek a piachoz való doktriner viszonya rejlik. Persze, ha megnézed a MÁV-t és a BKV-t, nem vagy biztos abban, hogy nem kellene inkább mindent eladni. Szóval nem egyszerű.

A mostani tőkepiaci helyzetben mondjuk ezzel nem vagyok népszerű, de a kapitalizmus "építésének" egyik nagyon fontos módja a tőzsde és a nyilvános válllalatok szerepének növelése. A magyar gazdaság egyik legfőbb baja, hogy számtalan oknál fogva, a kisvállalatokból nem lesznek középvállalatok, a középvállalatokból nagyok, s a nagyokból regionális multik. De ez messze túlmutat Bokroson.

Szóval Bokros és a Bokros-csomag erősen eltúlzott, akár mennyire beveszi a baloldali, meg a szakmai közvélemény.
Fogadott Prókátor 2009.03.22 08:37:48
Shenpennek és Tallián Miklósnak:

1. Az MDF-es kormány felvetette az adósságok visszafizetésének megtagadását, illetve moratoriumot, s nagyon határozott elutasítás volt a válasz. Közhely, de igaz, hogy a magyar adósság kereskedelmi hitelekből állt, magánbankoknak, a lengyel pl. az nem. Magyarország a 20-as években már felmondta egyszer a külföldi adósságai visszafizetését. Legközelebb a bankok a magyar kormánnyal kb. 50 év múlva álltak szóba. A bankárok emlékezete hosszú, hazánk alkupoziciója pedig akkor is, meg most is nagyon gyenge. (Ellentétben, mondjuk - különböző okoknál fogva - Mexikó, Izrael vagy akár a lengyelek helyzetével.)

Szóval az adósságszolgálat megtagadása nem volt alternativa. Főleg nem "kapitalista" alternativa, amit mind ketten szerettek hangoztatni, s egyet is értek vele. A kapitalizmus alapja ugyanis a "hitel" és a hitel visszafizetése.

Az 1990-es évek tanulsága azonban az volt, hogy nem is lett volna rá szükség, egy növekedő gazdaság egyszerűen kinövi az adósságcsapdát. Az állami vagyon értékesítése az első jelentős adósságcsökkentésre racionális és helyes döntést. Az ember eladja a családi ezüstöt, ingatlant, s a pénzt az adósság törlesztésre vagy más beszerzések finanszírozására, pl. új lakás építésére fordítja. Ez polgári attitüd. A proletár eladja amije van, pl. a kapott szociális lakást, s a pénzt, meg akár a felvett kölcsönt elkölti, elissza, elkártyázza, vagy külföldi nyaralásra költi. (A proletariátus nem osztály, hanem állapot, így lehet a proletár nagyon vagyonos ember is.) Kb. ezt csinálta a Medgyessy kurzus, s ennek isszuk most a levét.

2. Bokros és a nép hangja: nem akarok durva lenni, de Miklós, az ilyen szöveg, hogy nem érdekel, mit mond a "nép", mert a kádárizmus romjait el kell takarítani, ugyanolyan bolsevik értelmiségi szöveg, mint amiket Bokros vagy akár kedvencem, Mihályi Péter mond (lásd Muszáj Herkules szövegét Bokrossal kapcsolatban). Bokros politikai csődje, meg minden tapasztalat azt mutatja, hogy radikális gazdasági átalakítást, piacosítást, stb. - ami amúgy nem is helyes - csak diktatorikus körülmények között lehet végrehajtani (pl. Pinochet), vagy egy teljes gazdasági összeomlás után, az újjáépítés részeként, persze ha van hozzá politikai akarat.

Abban viszont nincs köztünk vita, hogy a kádárizmus romjait el kell takarítani, csak nehéz. S főleg azért nehéz, mert 1992 óta minden ellenzék a kádárista platformról kampányol a kormány ellen. Horn is ezt tette, Orbán is, kétszer, s Kovácsék is ezt tették 2002-ben. Ők olyan hülyék voltak, hogy be is tartották, amit igértek. Azért szívunk most, mint a torkosborz ...
Az nem kérdés, hogy a magyar közélet leggyűlöltebb figurája a miniszterelnök. És ugyan igaz lehet az, hogy néhányan minden földi gonosz eredőjének tekintik Gyurcsány Ferencet, azért az a „mainstream” vélemény erős eltorzítása, hogy ez általában is így volna. És miközben…..
Fogadott Prókátor 2009.03.21 12:01:12
Bréking nyúz ....

A miniszterelnök ma, március 21-n bejelentette a lemondását:
index.hu/belfold/2009/03/21/gyurcsany_lemond/

Akárki is lesz, a dologra pedagógiai okokból nagy szükség volt.

Egykori barátom, Debreczeni Jóska persze már előre megvédi a leendő volt kormányfőt: nol.hu/ajanlo/lap-20090320-20090320-2