Regisztráció Blogot indítok
Adatok
ősmosoly

0 bejegyzést írt és 7 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban.

Admin Szerkesztő Tag Vendég
Amikor logikai okfejtéseim során eddig a pontig eljutottam, gondolatban újra hátraléptem néhány lépést és vetettem egy pillantást az egyre inkább kitisztuló képre. Amint eltagadott történelmünk lassan kirajzolódó mozaikját szemléltem, különös gondolatok indultak meg bennem.…..
Az előző fejezetben két sárkányölő hős legendáját tettük vizsgálat tárgyává, s személyük mögött a dicső Attilát, Isten ostorát fedeztük fel. Attila hőstetteit népmesénk Fehérlófia történetében örökítette az utókorra, melynek szimbolizmusát Beowulf óangol…..
ősmosoly 2014.03.02 08:07:22
"Láttuk, hogy Rómát még a Szentírás is hét fejű és tíz szarvú fenevadként állítja elénk, amely – hasonlóan Beowulf és Vid sárkányához – a tengerből jön fel. Még azt is észrevettük, hogy a sárkány hét feje valójában a hét domb, amelyre Róma városa felépült. Elgondolkodtam hát ezen a sárkányon. Milyen különös, hogy nem csak a Szentírás, de még a mesék, a legendák és a Gutkeled családi hagyományok is sárkányként állítják elénk ezt a népeket pusztító gonosz entitást. Vajon honnan jött és miből táplálkozott ez a képzettársítás?"

A tengerből feljövő sárkány következetesen azonos motívuma nem csak az alsóvilág Európa földrajzán alapuló képzetét idézheti meg, hanem azt a lehetőséget is, amit az elsüllyedt Atlantiszról menekült "sáska népek" Római Birodalomba való beépülése, a Rómával való egylényegűség felismerése fejezett így ki a szimbólumok segítségével.
Pap Gábor egyik, idevágó megállapítását idézem: "Római birodalom van, római etnikum nincs." Ez a megállapítás nyitva hagyja a kérdést, hogy akkor kik is határozták meg a birodalom pusztítóan élősködő jellegét? Hajlamosak vagyunk mai előítéleteink szerint megválaszolni a kérdést, és nem gondolunk más lehetőségre, mert Atlantisz egykori létezését is ködbe burkolja a hivatalos tudomány. Magam is azok közé tartoztam, akik erre a kérdésre előítéletes választ adnak. Azonban a hagyományok kimenekítése kérdésében tett hozzászólásom (Beowulf#34.) anyagának gyűjtése során futottam bele az Arvisura idevágó gondolatával, amely így szólt:

"Mindezek kimenekitésére Budavár Beavatott Központnak azért volt szüksége, mert az Atlanticról elmenekült embertömeg nagyon kegyetlen volt. A római pápa személyében vagyoni és szellemi vonalon magukhoz ragadták a hatalmat. Ha valaki nem azt vallotta, amit ők, azt agyonverték vagy felnégyelték. Budavár Beavatott Központja Gilgames tanításának alapján azt vallotta, hogy Földünk gömbölyű, (...)
Róma viszont az Atlanticról menekülőkkel azt vallotta, hogy Földünk olyan, mint egy korong, amelynek a szélén a tenger vize lezuhan és felhő keletkezik belőle. Ebből vannak az esők. Ezért Budavár Beavatott Központ tudósai a nyugati hittérítőket kinevették."

Tehát az Arvisura rovói az Atlantiszról menekültek szellemi hatását ismerték fel Róma rabszolgatartó élősködésében.

Tegnap még nem gondoltam, hogy ennek a néhány mondatnak mára ilyen jelentősége lesz, amennyiben egy történelmileg megalapozott magyarázatot is kínál a tengerből feljövő sárkány szimbolikájára.
ősmosoly 2014.03.14 05:48:45
"( Tóth Gyula ) 2014.03.03. 10:17:20
Akármit is állítson a Szántai-Pap-Molnár trió, a gonosz és a jó között nincs semmiféle fokozatokban történő átmenet. Ez a fajta mindent elrelativizáló gondolkodás vezet oda, hogy lassan eltűnnek az abszolút igazságok. Mert végső soron a rosszat, a gonoszt is meg lehet érteni, mert a gonosz is fejlődhet és a végén jóvá válhat."

gigabursch 2014.03.13. 12:41:41
@csan2:
"Tóth Gyulának igaza van, Róma a gonosz, a gyilkos, az elpusztítani való... De Attila elpusztította valójában ezt a gonosz Rómát? NEM!
(...)
nem lehet csak Krisztust választani a felemelkedéshez, mert választani kell Barabást is, EGYIDEJŰLEG, hogy az elesettet, a gyengét, a megtévedtet is fel lehessen emelni, mert az ő felemelésük nélkül nincs esély a felemelkedésre. Ennek hiányában ugyanis valahol a farizeus és a gyilkos között maradunk."

"Ha a démonok nem fejlődnének, az azt jelentené, hogy az Abszolútumon belül létezik gonosz." (Kyriacos C. Markides - A Ciprusi Mágus 1985 - 190.oldal)

Szerintem itt alapvető spirituális kérdésről van szó, amint azt a Ciprusi mágus-tól származó idézet jelzi. Az alapvető kérdés tehát az, hogy az Abszolútumon belül létezik-e a gonosz? Ha létezik, akkor az ellentétben van Isten egyedülvalóságának eszméjével, mert akkor a Gonosz duálpárja a szerető Istennek. Tisztában vagyok azzal is, hogy az Ószövetség istene lehetne ez az entitás, de itt már nem csupán azonosításról van szó! Az a kérdés, hogy elfogadjuk-e Jézus tanítását a szeretetről, mint a teremtés leghatalmasabb erejéről, vagy szembeállítjuk vele JHWH-val azonosítható gyűlólet erejét. Ez nem csupán hitbéli, esetleg teológiai kérdés, hiszen tudjuk, hogy a szeretet táplál, erősít, felemel; a gyűlölet pedig öl! Melyiket választjuk? Ha sokan - tudatlanul - a gyűlöletet választják, lehet-e ez ok arra, hogy mások is eszerint éljenek? A gyűlölet a halál kultúrája, a szeretet az élet vallása. Tehát az alapkérdés, hogy létezik-e Istennek negatív párja a teremtésben, vagy csupán didaktikai céllal kell megtapasztalnunk a gonoszt, hogy megtanuljuk a helyes választást?

Ezt látta meg helyesen gigabursch, ez a szkíta jellemvonás nyilvánult meg abban, hogy Atilla nem elpusztította Rómát, hanem megadta a felemelkedés lehetőségét. Az más kérdés, hogy ez nem egészen úgy valósult meg, ahogy azt a Jézusi tanítás alapján várhatnánk. Ebben a történelmi gellerben Atilla korai halála lehetett a fő ok.
Számomra a sárkány milyensége körül kialakult vita arról szól, hogy az élet élni akar és a gonosz sárkány ezt az élni akarást szeretné tudatosítani az emberiségben. Az élet nem pusztán a vegetáció színtere, hanem a jó akarásáé, a gonoszság legyőzéséé, az elesettek és gyengék felemeléséé. Mert ha ez nincsen meg, akkor csak vegetáció az élet, ahogy azt a ma élők többsége éli. Ezért lehet a gonosz sárkányból egy fejlődés után jó sárkány, ahogy az a különböző megközelítésekből látszik. Ha elfogadjuk, hogy testetöltéseink célja a tanulás és a tapasztalatszerzés, hogy a spirituális fejlődés egy magasabb fokán újjászületve többet tehessünk embertársainkért, akkor ezt a lehetőséget (a tanulás, felemelkedés lehetőségét) egy mítikus szörnytől sem vonhatjuk meg dogmatikai alapon. A Jóság és a Gonoszság a teremtett világ kategóriái, de nem önmagukban léteznek és hatnak, hanem viszonyrendszerükben. Ha Gonosz nem válhatna a végén JÓ-vá, akkor tényleg kilátástalanná válna az életünk!
Nem szabad statikus kategóriákban bennragadni, a fejlődés folyamatát és irányát kell megérezni a mesékben, és az erre való felhívást!

Köszönet a tartalmas hozzászólásokért!
Szkítiától Maghrebig Beowulf 2014.02.15 18:39:29
Gyakorta előfordul velem, hogy egy gyanútlanul megpiszkált téma túlnő eredeti szándékaimon, szinte önálló életre kel és teljesen átrajzolja mindazt, amit múltunk valamely szakaszáról addig gondoltunk. Néha csak érintőlegesen, mintegy mellékszálként akarok foglalkozni egy-egy…..
ősmosoly 2014.03.01 13:42:22
Kedves Tóth Gyula!

Gratulálok eddigi eredményeihez és további eredményes munkát kívánok!
Tisztában vagyok azzal, miképpen vélekedik az Arvisuráról, de Dobos Csanád "mentés és menekítés" alcímű hozzászólása kapcsán kívánkozik ki belőlem, hogy az Arvisura tanúsága szerint az ősi hagyományok és szakrális ereklyék mentése már I. István király idejében megkezdődött.

Idézet kezdete:

"299(B). Arvisura
Vihar Isten lovasai
Daróc fősámán, Béla és Gerecsák rovása Kr. e. 1755-Kr. u. 1069. (2285-5109. m.t.é.)

754. oldal:
"[i]Az 1030-as évben megrendezett pusztaszeri Nagy-Süánon részt vett fejedelmi ifjak vitézi fogadalomban mind szerepet vállaltak az 1030-1035 közötti években a Budavár Beavatott Központjának a Budavár-Abavár-Uzsvár-Lebedvár-Kevevára útvonalon történő áttelepítésére, amelyben időnként testvér harcospárok is részt vettek. Ezek fogadalmuk szerint egyszerre haltak meg. Mivel a Budavár Beavatott Központ lassú áttelepítése már 1015-1022 között megindult, de 1035-ig a pusztaszeri tárgyalások szerint be kellett fejezni, ennek gyors végrehajtása érdekében a pusztaszeri Nagy-Süán minden résztvevője felesküdött:
(...)
Mivel az Élet-Kegyhely kimenekítésének gondolata a királyi családtól, s ebben az esetben Tolma-Judittól és Orseoló Ottó feleségétől, Ilonától eredt, a királyi család is személyesen részt vett benne. Az egyik legfontosabb szállítmányt, a Szövetség-Ládáját 1030. Aranyasszony havától 1031. Aranyasszony haváig az alább felsorolt 5 fejedelmi személyiség szállította el Budavártól Abavárig: Bogyiszló, II. Ajtony, Győr, Bagamér és III. Zoltán. Ekkor Imre azért nem tudott a szállítmány ellenőrzésében részt venni, mert a Tiszakeszi és Pozsonykeszi között lévő tárkánysereget II. Konrád ellen mozgósította. Az utolsó budavári szállítmánynak az elvitele azért volt fontos, hogy a 24 Hun Törzsszövetségből elhozott értékek, az avarkincsekhez hasonlóan, nehogy a német császárság kezére jussanak. Az alant felsorolt személyek szállították az Arvisurakat Abavár és Lebedvára között 1031. Aranyasszony havától 1032. Aranyasszony haváig:
(...)
Az egész mentési munkát az ország területén Csaba nádor irányította 5 lovas csoport kíséretével. Endre, Béla és Levente 1030-1035 között csupán az országhatár és Kevevára között irányították az ősi kincsek kimenekítését. Mindkét csoportban azért van 6 személy írva, mert az 5 személy közül, ha valaki akadályoztatva van, a hatodik még őrségbe léphetett. Ebben az utolsó csoportban is van két harcos testvérpár, akik egyszerre haltak meg: Csaba nádor és Aba-Sámuel a ménfői csatában, míg később II. Lebed és Kipcsák a baskír-mohamedánok ellen vívott szablyás ütközetben estek el.
(...) A 756-757. oldalról:
Amikor Csaba nádor kezébe vette István király és környezete tudtával a kimenekítés ügyét, érintkezésbe lépett Szár-Lászlóval, s így a velük békességben élő kievi uralkodóház és az Előd-ház a besenyő nagyfejedelemséggel karöltve a Kievig való szállítást biztosította. Ehhez hozzájárult Bátor-Boleszló halálával a megbékélt lengyel uralkodóház a hazatelepített magyar és besenyő harcosokkal együtt. Bátor-Boleszló fia a pusztaszeri Nagy-Süán után hazalovagolt, és magyar-besenyő vitézeivel elűzte fivérét, II. Meskót a lengyel trónról és egy kevés ideig uralkodott. Aztan a lengyel főurak egy része összefogott ellene, legyőzték és hazafutott, majd 1032-ben a sebesülésében szerzett betegségében meghalt.
(...) A 763. oldalról:
Budavár Beavatott Központ kimenekítése érdekében a legnagyobb terheket a Nyék törzs vállalta, mivel a nyékiek az ország egész területén laktak. Pirok, majd kesőbb Karos utódai az országból való kimenekítés kapcsán különösen a keleti országrészekben tevékenykedtek és innen házasodtak meg az uruki-mani papi-fejedelmi családokból."

idézet vége.
ősmosoly 2014.03.01 13:42:23
A kimenekítés eseményeinek további ismertetése, a hozzászólás lehetőségein belül:

idézet kezdete:

Hej rege rejtem 300(B). Arvisura
Prémes szánkók csatája
Oszlányka aranyasszony rovása Kr. u. 1012-1064. (5052-5104. m.t.é.)
A 775. oldalól:
Amíg Endre király az ország nyugati védelmét fia házasságával, s ezáltal Magyarországon a jólétet biztosította, Béla herceg Erdőelvén, Ladomérban, Halicsban és Füzesgyarmatig biztosította Budavár Beavatott Központjának a kimenekítését.
(...) A 778. oldalról:
1063 nyarán Miltény fia, Zombor és Kökény fia, Pereg jelentette I. Béla királynak, hogy a kardok-dárdák és prémes-szánkók csatája után sikerült a manysi-hantik seregének átadni az Élet-Kegyhelyének titkait és az Uruki-Karnaki-Ordoszi Szövetség Ládáját. Ezzel a magyarság kilépett a sokezer éves álomvilág keretei közül!
---------------
Hej rege rejtem 300 (C). Arvisura
Amit Árpád utódainak tudni kell
Levente, Báj fősámán, Gerecsák Kr. e. 5758-Kr. u. 1075. és Boglárka aranyasszony titkos rovása (m.t.é. előtt 1718-5115. m.t.é.)
(...) A 779. oldalról:
Gilgames, az Árpádok vérének őse tudta: Az avar kincsek elrablása után most a mainzi érsekség beavatottjai is tudják, hogy templom-építési terveikhez a magyar királyság ősi kincseit, szellemi értékeit meg kell szerezni az újabb építkezéseik és a templomok arany kegyszereinek készítése végett. Ezért kellett az ősi Gilgames tanácsára az Arvisura kincseket keletre menekíteni. Levente és Báj írnok serege azért rótta
szorgalmasan a kievi Szent-Illés székesegyháznak alsóvilágában az Arvisurák titkos iratait, hogy az Árpádok új államvezetését megsegítsék. A kereszténység újabb látszólagos felvételével a nyugatiakkal egyenlő népekké kell válnunk.
Mindez Budavár Beavatott Központjának és István király államvezetésének tudtával történt.
(...)
Mindezek kimenekitésére Budavár Beavatott Központnak azért volt szüksége, mert az Atlanticról elmenekült embertömeg nagyon kegyetlen volt. A római pápa személyében vagyoni és szellemi vonalon magukhoz ragadták a hatalmat. Ha valaki nem azt vallotta, amit ők, azt agyonverték vagy felnégyelték. Budavár Beavatott Központja Gilgames tanításának alapján azt vallotta, hogy Földünk gömbölyű, (...)
Róma viszont az Atlanticról menekülőkkel azt vallotta, hogy Földünk olyan, mint egy korong, amelynek a szélén a tenger vize lezuhan és felhő keletkezik belőle. Ebből vannak az esők. Ezért Budavár Beavatott Központ tudósai a nyugati hittérítőket kinevették.[/i]"

idézet vége.

A szemelvényben igyekeztem olyan részlet megmutatására is, amely az okokra is fényt vet, ezzel igazolja azt a kutatói vélekedést, miszerint a kimenekítés egy előrelátáson alapuló józan helyzetértékelés és jövőképen alapult. Ennek az akciónak a megismerésével a suszterszék harmadik lába is megkerült, ezzel uralkodóink előrelátása hármas bizonyítékot nyert. (Amennyiben elfogadja az Arvisura közléseit.)