Regisztráció Blogot indítok
Adatok
sánta vas

0 bejegyzést írt és 276 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban.

Admin Szerkesztő Tag Vendég
Megérkezett a több mint 6000 bosnyák szurkoló Zsolnára! Az előzetes várakozással ellentétben egyelőre mintegy 2000 vendégdrukkerrel kevesebb tartózkodik az észak-szlovák festői városban, ahol kedden este játsszák a 2014-es brazíliai Vb selejtező mérkőzését. Az odavágón…..
A magyar kormány újratermeli a sértett, neurotikus, szomszédaival megbékélni képtelen, együttműködésre nem hajlandó új generációk egész sorát. Három éve ünnepeljük hivatalosan a Nemzeti Összetartozás Napját. A hivatalos elképzelések szerint egy hiánypótló…..
sánta vas 2013.06.24 21:42:00
@GERI87: A romanizálás nem feltétlenül azt jelenti, hogy mindenkinek a latin lesz az anyanyelve. Az adott provinciát bekapcsolták a kereskedelmi rendszerbe, közigazgatási központokat hoztak létre, laktanyákat létesítettek stb.
Nyilván aki sűrűbben érintkezett a hódítókkal, jobban ismerte a nyelvüket is, de a közigazgatási pontoktól távolabb élő egyszerű földműves népességről ez nem mondható el. Már csak azért sem mert oktatásban csak az elit rétegek gyermekei részesültek. Ők megtanulták a latin és a görög nyelvet is.
Persze a több évszázados együttélés során a latin hatott a meghódítottak nyelvére, különösen hogy a felbomlás utáni barbár királyságok átvették a római közigazgatási rendszert.
Talán egyedül az ibér törzsekről volt elmondható, hogy átvették a latint teljes mértékben. Ez a korai meghódoltatásukkal és koncentráltabb lakosságukkal magyarázható.
A Földközi-Tenger keleti medencéjében pedig Bizánc előtt sem sikerült igazán teret nyernie a latin nyelvnek. Spiró Fogság című regényében világosan látható, hogy a júdeai köznép nem tudott latinul, sőt a felső osztály-bár beszélte a latint- de más provinciabeliekkel történő kommunikációja során szívesebben használta a görögöt.
A Trianonnal való párhuzamot nem én hoztam fel, hanem a poszt update részében olvastam. Erre reagáltam első kommentemben.
sánta vas 2013.06.26 00:37:49
@GERI87: A romanizálás nem minden provinciában azonos mértékben ment végbe.
Legsikeresebb a korán meghódított és földrajzilag viszonylag közel eső területeken ( Pl.Sicilia, Illyricum,Hispania)volt, ahol gyakorlatilag átvették a latint teljes mértékben.
A földközi tenger keleti medencéjében volt a legkevésbé sikeres, mert itt nem sikerült teret nyernie a latinnak.
Gallia és Britannia esetében pedig a hatalmi központokban sikerült a latin nyelvet elterjeszteni de a szórtan élő vidéki földműves lakosság esetében nem. Az általuk beszélt nyelvre is hatással volt a latin, de nem tértek át erre a nyelvre.(Hasonlóan egyébként a magyar paraszti tömegek sem tértek át a Habsburg uralom alatt a németre, és a hivatali nyelvül szolgáló latint se tanulták meg.Legfeljebb bizonyos kifejezéseket megértettek, esetleg beépítettek a magyarba.)
A nyugatot meghódító arabok-ahogy írod- Hispániát hódították meg, ahol-már írtam korábban- sikeresen elterjedt a latin a teljes népességben.(Valamelyik korabeli szerző írta Hispániáról, hogy "nem is provincia hanem Italia".)
A nyugatot meghódító barbárok-ahogy írod-pedig nem is akarták eltörölni a latint, hiszen a római rendszerű közigazgatást meg akarták őrizni,ehhez pedig szükség volt a hivatali nyelvre. Tehát hatását még a birodalom felbomlása után is kifejthette.
sánta vas 2013.06.29 22:24:08
@GERI87: Én azzal a közkeletű tévedéssel vitatkozom, hogy a birodalom egy teljesen egyöntetű 2 nyelvű egység lett volna.
Alapvetően félreérted a romanizálódás folyamatát. Ez a különböző területeken eltérő sebességű és mértékű folyamat volt, és nagyon sok mindentől függött.
Az alábbi interjúban a 8. 9. kérdésnél látható hogy a benszülött nyelvek igen sokáig sok helyen megmaradtak.
www.otka.hu/otka-magazin/a-honap-kutatoja/2008-1/2008-februar
Néhány idézet belőle:
"A helyi nyelveket, például a kelta különböző változatait beszélők Galliában, Hispániában egyre inkább átvették az írásbeliség, majd a szóbeliség különböző szféráiban is a latin nyelvet, míg a végén az anyanyelvükké vált. Ez nagyon hosszú folyamat volt. Galliában például csak az ókor végére zajlott le: a Kr. u. 5. századra "
"Pannóniában többnyire csak a városokban és a városok környékén éltek latin anyanyelvű lakosok. Vidéken megmaradhattak a bennszülött nyelvek és etnikumok, de nem tudjuk pontosan, hogy ezek mik voltak, mi történt velük, csak azt tudjuk, hogy a népvándorlás elsősorban a városokat semmisítette meg, a városok romanizált lakossága pedig elmenekült."
A 2. kérdésnél pedig:
"Ez annak az antik kulturális világképnek a következménye volt, hogy két nyelvnek volt kiemelt rangja, azaz két presztízsnyelv létezett a Római Birodalomban, a latin és a görög. Rajtuk kívül még több mint ötven nyelvet beszéltek az Impériumban, de aki nem tudott latinul és/vagy görögül, az analfabétának számított."
A keleti részek esetében erősen eltúlzod a hellenizálódás mértékét. Egyiptomban például inkább csak a városi lakosságnál volt jellemző:

www.mult-kor.hu/20010427_egyiptom_romai_provinciava_lesz

Tehát az egyiptomi nyelv és kultúra is megmaradt vidéken.

Júdeában pedig:

www.historia.hu/archivum/2004/0405hahn.htm

A negyedik bekezdésben olvasható, hogy a júdeai,szír, mezopotámiai zsidóság arámiul beszélt, és csak az magasabb osztályok ill.a diaszpórák zsidósága használta a görögöt.
A fentiekből látható, hogy a hivatalos nyelvként használt latinon és görögön túl igen sok nyelv volt használatban, elsősorban a hatalmi központoktól távolabb élők körében.
Ezek után, ha valaki felteszi a kérdést, miként vezethet három év kormányzás után is ennyivel a Fidesz, illetve miért van nagy esélye vinni a 2014-es választásokat is, elég lesz rá annyit mondani: Szárszó miatt. Pontosabban: mindazon jelenségek miatt, amik a maguk pompájában…..
Brüsszel a jelek szerint nem hagyja annyiban, hogy kedvenc kis unortodox tagállamában komplett piacot nyúl le az állam pár hét leforgása alatt: az utalványpiac monopolizálása miatt indított kötelezettségszegési eljárást tovább víve az ügy a luxembourgi bíróság elé került. A…..
sánta vas 2013.06.24 00:14:55
@zobod: Így van . Miért kell ebből is profitot csinálni. Vannak olyan szegmensek amelyeket az állam is megfelelően tud működtetni nonprofit alapon, illetve az állam bevételeit növelve.
Miért kell az alapvető létszükségletből(energia,étkezési jegy) külföldi cégeknek vastag hasznot húznia?
Menőmenőmenő. ..
sánta vas 2013.06.23 01:25:37
@queensryche: Sztem te olyan vagy mint a viccben Móricka. Neki is mindenről ugyanaz jutott az eszébe..
Százharminc évvel Uhorszkó (Hungária) megalapítása előtt, a 9. századból származó szláv feliratot találtak magyar régészek. A szlovákok számára is felbecsülhetetlen lelet a morvák hitének megerősítésére rendelt két szerzetes Cirill és Metód idejéből…..
sánta vas 2013.04.28 23:17:43
@Csehszlovák Kém: Az avar-frank háború egy elhúzódó konfliktus volt. Az ilyen konfliktusok rendkívül megviselik a civil lakosságot. Tehát ne egy felszabadító háborút képzeljünk el.(Összehasonlításul a 16. sz.-i hódoltsági területen zajló 15 éves háború során egész országrészek néptelenedtek el). Tehát igen megcsappant az itt élő lakosság száma. Már csak ezért se valószínű, hogy az ideérkező magyarok túlzottan nagy népességgel találkoztak volna ezen a területen.
Egyébként a Dunántúlt épp az Árpád törzs választotta szállásterületül. A legeltetéses állattartás miatt pedig fontosak voltak számukra a nagy, egybefüggő, legeltetésre alkalmas területek. Ez utóbbi pedig szintén kis népsűrűséget valószinűsít.
sánta vas 2013.04.29 00:08:51
@Csehszlovák Kém: Kocel nem Prbina fia volt? Mojmir egyébként is morva fejedelem volt. Talán épp ő űzte el Prbinát Nyitráról.
sánta vas 2013.05.31 03:59:40
@Csehszlovák Kém: Bocsánat a kései reagálásért,de csak most látom amit írtál.
Orseolo igen rövid ideig volt trónon.
Hogy mennyire nem volt a korszak Magyarországa német vazallus, azt jól illusztrálja, hogy még István életében komoly támadás érte az országot német részről amit az immár egységes keresztény Magyarország sikeresen visszavert.
Majd már I. András alatt megismétlődött a német agresszió, és szintén véres fejjel voltak kénytelenek visszavonulni (Vértesi csata).
De említhetném Szent László ügyes klpolitikáját is, ami a pápai állam és a Német-Római Császárság konfliktusát használta ki, többnyire a Vatikánt támogatva.
Javaslom, hogy ha a blogodban történelmi kérdésekkel foglalkozol akkor kicsit alaposabban tájékozódj az adott korszakot illetően.
Legalábbis a Nestlé vezérigazgatója így gondolja. Szerinte minden vízforrást privatizálni kell, és extrém nézet azt gondolni, hogy a vízhez valamiféle köz, vagy emberi jogok fűződhetnek. Vegyél Nestlé palackozottat, vagy dögölj szomjan. ..
Emkápés kispajtások, autonómia és Szávay, nem fog egyszerre menni. A Jobbik-MKP/Via Nova tengely úgy újabb nyolcvan évre elintézte, az autonómiát elfelejthetitek, inkább örvendezzetek, hogy Szlovákia a hazátok és nem Magyarország! (Leadkép: Berényi Kapitány és Civil…..
sánta vas 2013.04.19 13:36:18
@平八: Vajon miért? Egyébként nem igazán értem a kém moderáláshoz való hozzáállását.
A moderálás a minősíthetetlen stílusú, valamint az úszító szándékú, többnyire vulgáris hozzászólások miatt szükséges. Ilyeneket viszont rendszeresen tovább enged a blogger.
Ha viszont nem moderálja ki ezeket az ocsmány stílusú kommenteket, akkor miért is van szükség a moderációra?
A kérdés költői..
sánta vas 2013.04.19 13:50:05
@gwr: A jobbik nyilván építgeti magát a határon túliaknál. Ez elkerülhetetlen, hiszen jövőre minél nagyobb szeletet akar abból a tortából, amire "határon túli szvavzatok" van írva. Ehhez pedig nyilván megtalálja a megfelelő embereket a külhoniaknál.
Egyébként érdekes licitverseny fog magindulni a kampány során a 2 jobboldali párt között a külhoni szavazatok elnyeréséért..
sánta vas 2013.04.20 14:24:44
@GERI87: Erdélyi autonómiáról nincsen szó jelenleg. Amire te gondolsz az a székelyföldi autonómia..
Ahhoz, hogy valaki odafigyelve a környezet fenntarthatóságára építkezzen, nem feltétlenül kell mélyen a zsebébe nyúlnia és több évtizedes megtérüléssel számolnia a kezdeti energetikai beruházások tekintetében. Az viszont nem árt, ha van némi elszántság, kézügyesség és…..
Időről időre érkeznek olyan levelek, történetek, amelyek kissé árnyalják a külföldi életről szóló képet. Zsófi mai írása is ilyen, ő Németországban találkozott olyan megalázó jelenségekkel, amilyenekkel szerinte Magyarországon egy külföldi nem szembesül. „Több…..
sánta vas 2013.04.12 13:24:06
@Zizifull: Én is úgy tudtam, hogy inkább a keleti részekre jellemző Németországban az idegengyűlölet. Különösen Berlin külső kerületeiben jellemző.
sánta vas 2013.04.12 13:48:24
@oldyopty: Akik Babysitterként dolgoztak kint azok is azt mondják , hogy a németek korrektek, és családtagként tekintenek a gyerekfelvigyázóra. Ami nem mondhtó el pl. a franciákról, vagy az angolokról..
Szőke hajú lányok Lisi 2013.03.12 07:34:00
..
sánta vas 2013.03.13 17:32:18
@vfo: Kilátszanak a bordái, tehát geboid.
A kokik és sallerek országában még mindig nem tanulnak Trianonból.  Leverte a Szent Korona másolatát egy szlovák hostesről a buzgó magyarméter - aki egyébként később levelekben kereste fel a hvg.hu szerkesztőségét, miszerint mégsem így történt, hanem úgy…..
sánta vas 2013.03.10 20:07:43
@Askeladden: A hivatali nyelv volt latin 1844-ig, amikor a nyelvújítás folyamata véget ért. Nyilván az országgyűlésben egymás közti érintkezés során a magyart használták. Egyébként a bíráskodás során a kihallgatások és az eljárás alatt is a magyart használta a közigazgatás. Olvasd el Szenti Tibor Paráznák című gyűjtését (neten fellelhető). Ebben 18-19. sz.-i erköcsrendészeti esetleírások vannak korabeli nyelvezetben, sokszor idézve az eljáró bírót. Többnyire a hivatalos iratok születtek latinul.
"Észak-nyugat hungáriai" szláv rendek? Kik voltak ők? Néhány nevet említenél?
sánta vas 2013.03.13 15:06:20
@Askeladden: Bocs, '92, de ez a lényegen nem változtat..
sánta vas 2013.03.13 15:06:21
@Askeladden: A belinkelt cikkek igazán érdekesek, de nem kaptam választ a kérdéseimre.
Én nem fogalmaztam meg arról véleményt, hogy a szlovák nemzetiség mennyire volt elnyomva, mert erről nincsenek információim. Kommentjeimben nem ezzel foglalkoztam.
Variációk rovatunk egyfajta tematikus válogatás, ahol neves fotóművészek ugyanazon témában készült képeit láthatjátok. Mai témánk az amerikai elnökfeleségek, akik előszeretettel álltak híres fényképészek, népszerű divatfotósok kamerája elé, így portréik a leghíresebb…..
sánta vas 2013.03.13 13:01:00
sánta vas 2013.03.13 13:01:43
@doggfather: Volt egy ilyen sejtésem..
Az indexen és a dotohon láthatják először, milyen stadionokban rúgják a bőrt tíz év múlva Škrtel és Hamšík bácsik utódai, igaz a gyors közvélemény-kutatások alapján nagyjából csak minden negyedik megkérdezett szlovák hiszi el a tervek megvalósulását. Itt a szlovák…..
sánta vas 2013.03.09 15:45:42
@nyisziati: Kelet-Közép- Európa? Kompromisszumos megoldásként?
Kicsit úgy voltunk ezzel a hét elejével mi is, mint a forint: háromszáz fölötti pulzussal bámultuk, hogy jegybankelnök nertárs máris a devizatartalékban turkál könyékig olyan vehemensen, hogy a feje nem győz neki hazasürgönyözni Varsóból, hogy várjál baszod, legalább addig ne…..
sánta vas 2013.03.07 23:48:36
@Fabius: Rágalmazás miatt, de konkrétan a stúdióbeszélgetésben elhangzottakra utal a kereset, a filmmel nem foglalkozik.(Feltételezem, hogyha a filmbe bele tudtak volna kötni jogilag, akkor ezt is csatolják a keresethez.)
Teljesen mindegy,hogy mi miatt, de a másodfok úgy döntött, hogy újból le kell folytatni az elsőfokú eljárást, tehát nincsen jogerős ítélet.
Várjuk csak meg azt az új eljárást, de ha Pestynek kedvez az ítélet akkor se vonjuk kétségbe a bíróság függetlenségét.
sánta vas 2013.03.08 00:15:28
@Vérnyúl a Szent Kézigránát Igazi Őrizője: Mi van fájdalmas az igazság kiskoma? Elhiszem,hogy jó volna abban ringatni magadat, hogy Pestyt meg Budait jogerősen elmarasztalták, de nem ez történt. Senkit sem terrorizáltem csak a véleményemet írtam le. Ketrecet meg inkább neked javasolnék, vagy inkább egy jó kis kényszerzubbonyt..
sánta vas 2013.03.08 00:29:32
@Fabius:A lényeg, hogy az egészet újrakezdik . Meg kell várni a jogerős ítéletet.
De az eredeti témánkhoz visszakanyarodva: Sztem a rágalmazási perek esetleges kedvezőtlen ítéletei sem fogják visszariasztani a jobboldali médiát attól, hogy a választások közeledtével felmelegítsék a témát. A pilanatnyi impulzusok alapján döntő apolitikus szavazők nem igazán vannak tisztában a magyar belpolitika ágas bogas részleteivel,rágalmazási perekkel stb., és ha esetleg valamelyikőjük Bajnaira szavazna, a Pesty féle film elriaszthatja ettől.
Subba Kínok kínja: Leo interjú 2013.03.07 10:36:38
Szuper kínos japán interjú DiCaprióval, nála talán csak mi érezzük magunkat rosszabbul. Tisztára Lost in translation-ös a szitu, (sosem fogom megérteni a japóknak ezt a gyerekes heherészős, cukimuki kommentelős stílusát, de Leo sem) ettől tényleg mindenki lefagy.A csúcspont a…..
sánta vas 2013.03.07 21:42:05
@kozlekedo: Orbitális nagy kurva lehet a csaj. Lehet, hogy Leo is felpróbálta..
Az Országgyűlés nagy bajszot viselő elnöke, akinek talán ez az egyetlen normálisan működő szerve a haja alatt, úgy gondolta itt az idő egy újabb nemzetközi bonyodalomra amikor idő előtt kitűzette a székely lobogót.Ezzel üzent a hazai szélsőjobbnak is:"Nyugi gyerekek,…..
sánta vas 2013.02.17 01:53:16
@AnnaKarenina: Amit viszont délbábosnak titulálnak nálunk az jelenleg nem a hivatalosan elfogadott elmélet.
Náluk viszont még mindig az a dák eredet, pedig már sok román tudós is megkérdőjelezi.
sánta vas 2013.02.17 14:06:24
@bigthereal: Tanulj meg olvasn te szerencsétlen!Épp mellette teszem le a voksom. Olvasd már el a kommentjeimet!
A katalán autonómia meg kb. 20 éve "küszöbön áll". Mégse lett belőe semmi. Mit ahogy másutt se. Teszem hozzá sajnos.
A markáns magyar külpolitika fontos, mert a lagymatag szoci hozzáállás bizony egy nyelvtörvényt eredményezett 2009-ben.
sánta vas 2013.02.17 18:16:40
@esefe: Persze, hogy nem az a céljuk. Tesznek ők nagy ívben az erdélyi magyarságra.Csak most ez a legújabb szöveg, mert a 23 millió románozásnak már lejárt a szavatossága, meg hát a mostmár a határon túliak is szavazhatnak, tehát nem viszonyulhat hozzájuk az eddigi stílusban a baloldal. (Atika is ezért látgatott el Erdélybe.)
"Orbán árt a határon túliaknak" ez a legújabb rigmus.(by Ron Werber ?)
A 2000-es évek passzív, behódoló szoci külpolitikája mit eredményezett?
A 2009-es szlovákiai nyelvtörvényt. Na ennyire hatékonyak ők..
Ez nem tartott sokáig, újra a zsidózó magyarok pártján az MLSZ. Újra lehet focipályán az ellenfél himnuszát kifütyülni, hátat fordítani és letolt gatyával mocskoszsidózni, kicsit mussolinizni, indulavonatozni. Újra lehet palesztin és iráni zászlót magunkra ölteni, hiszen…..
sánta vas 2013.02.13 22:38:17
@Kotkodus: Olvass utána, hogy milyen mély megrendültséggel írt Karinthy, Kosztolányi, vagy sok más Nyugatos Trianonról. Vagy József Attila néhány idevágó versét("..szép kincses Kolozsvár Mátyás büszkesége, nem lehet nem soha Oláhország éke.")
Trianonnal nem az volt a fő baj, hogy Nagy-Magyarországot nemzetiségi alapon részekre bontotta, hiszen a kisebbségek nagy aránya miatt egyébként se lett volna tartható hosszútávon és nagy esély lett volna a polgárháborúra, hanem az, hogy különféle mondvacsinált okoknál fogva mélyen belevágott magyar etnikumú területekbe, ami nemcsak aljas döntés volt, hanem konfliktusok melegágyát teremtette meg.
sánta vas 2013.02.13 22:38:33
@Kotkodus: Legutóbb épp itt ezen a blogon volt szó Tottenham Hotspurs római vendégszelepréséről. A csapatról tudni kell, hogy Londonban olyan, mint nálunk az MTK. Tehát az ottani zsidó közösséghez köthető klub. Az ellenérdelkelt csapat(Lazio) drukkerei pedig bizonyíthatóan antiszemita indíttatásból megverték a spurs szurkolóit. Ez azért jóval durvább,mint a himnusz kifütyülése, vagy a bekiabálások, mégis az olasz klub megúszta pénzbüntetéssel. Nem ítélték őket zárt kapus mérkőzésre, holott szurkolóik vétsége sokkal jelentőseb volt.
sánta vas 2013.02.14 01:15:12
@sánta vas: jelentősebb..
GFG Blog Újsághírben a Végtelen 2013.02.13 15:28:30
„Valami rémület kell ide / - bomba! karambol! – hogy beszéljék / ...így még kigyúl / a sárban valami izgalom / s mint távoli, megkésett, kopott / film, végigdübörög egy lopott / újsághírben a Végtelen / Törökszentmiklóson és Fegyverneken.” (Szabó Lőrinc: Újsághírben…..
Képzeljünk el Budapest egyik legforgalmasabb rakpartján egy több hónapig tartó fotókiállítást, ahol a képeken barbibabákkal mutatják be a magyar zsidók összegyűjtését, deportálását, a magyar Ken bakaruhában gépfegyverrel a kezében erőszakolja meg a ruhájától megfosztott…..
sánta vas 2013.02.11 13:09:59
@marxengelszleninsz: Pontosan így van . Nem lehet a kettőt összehasonlítani. Egyrészt nálunk- bár sok vita van körülötte-nagyon is a közbeszéd része a Holokauszt.Két emlékmű is van Budapesten (a dunaparti, és a Wallenberg emlékmű).
A cseheknél viszont a háború után elkövetett önkényeskedések, erőszakos cselekmények sokkal inkább tabutémák a társadalom számára. Ez a szabadtéri galéria is hiánypótló, bár az én ízlésemnek túlzottan provokatív, de lehet,hogy épp az eddigi passzivitás miatt van rá szükség.
Ami fontos lenne, hogy állami kezdeményezés is legyen a kérdésben, hiszen ez is, és a megelőzőek is mind magánprojektek voltak.
Szőke hajú lányok Gina 2013.02.10 07:34:00
..
sánta vas 2013.02.11 00:11:52
A Robert Sullivan által szerkesztett fotóalbum érdekessége, hogy a száz képet tartalmazó könyvből huszonötöt nem befűzött lapként, hanem különálló (kivehető) mellékletként találunk meg. Ennek köszönhetően kedvenc képeink ezentúl akár a szobánk, irodánk falain is kint…..
sánta vas 2013.02.10 22:22:31
Bikegirls Csak természetesen! 2013.02.08 10:40:00
Anita konzervatív gondolkodású, nem érdeklik a gyorsan változó divathóbortok, ezért is becses számára a fészerben rozsdásodó öreg bicikli, amire ráférne egy felújítás. Anitára meg egy fazonigazítás :-) Fotó: Stefan Soell/www.femjoy.com..