Regisztráció Blogot indítok
Adatok
rorsy

58 bejegyzést írt és 0 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban.

Admin Szerkesztő Tag Vendég
"Éppen ezért legyetek éberek, teljes állhatatossággal könyörögve az összes szentekért..." (Efézus 6,18b, NLT ford., második kiadás) A Biblia így ír az Efézus 6,18-ban: "Éppen…..
„Mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.” (2Kor. 4:18) Miközben megpróbálod elérni a céljaidat, fontos, hogy észben tartsd: a földi lét csak átmeneti megbízás. Ez a felismerés gyökeresen…..
"A szeretetben nincs félelem, mert a tökéletes szeretet szeretet elűzi a félelmet. Ha félünk ... az azt jelenti, hogy nem tapasztaltuk meg a tökéletes szeretetet." (1Ján 4:18, NLT ford.) "Utállak!"Amikor az emberek ezt mondják egy kapcsolatban, az gyakran annak a jele, hogy valaki…..
"Pál azonban így szólt a századoshoz és a katonákhoz: Ha ezek az emberek nem maradnak a hajón, akkor ti sem menekülhettek meg." (ApCsel 27,31 NIV ford.) Az élet nem fair. Lesznek benne problémák, nehézségek és fájdalmak, amelyek vagy jobbá tesznek, vagy pedig keserűvé. Vagy…..
"Minden lehetséges annak, akinek van hite." (Mk 9,23,  GNT ford.) A Biblia a Máté evangéliumában ezt írja: "Legyen a ti hitetek szerint" (9,29 NIV ford.) Ez a kulcs Jézus Krisztus követéséhez. Más szavakkal, Isten ezt mondja: "Rajtad múlik, hogy mennyire áldalak meg az életben. Te…..
"Amikor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön, és az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz, megbánta az Úr, hogy embert alkotott a földön, és megszomorodott szívében."(I.Mózes 6,5-6, NLT ford.) Néhány ember…..
"Nem emberi bölcsesség szerint beszélünk, amikor szellemi igazságot magyarázunk azoknak, akikben él Isten Lelke, hanem Isten Lelke tanította azt nekünk." (1Korinthus 2,13 TEV ford.) A Biblia az Efezusi levélben ezt mondja nekünk: "Krisztus kiválsztott némelyeket, hogy apostolok,…..
"Igazság, bölcsesség, tanulás és jó érzék, ezekért megéri imádkozni, de túl értékesek ahhoz, hogy eladd őket." (Péld 23:23, TEV fordítás) Szeretünk pénzt áldozni a kényelmünkre, de a Biblia arra tanít minket, hogy bölcsebb dolog a személyiségünk fejlesztésébe…..
Napi remény Isten mesterműve vagy 2015.02.07 03:02:00
"Mert az Ő alkotása vagyunk, akiket a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk." (Efézus 2,10 NLT fordítás) Az oka annak, hogy értékes vagy az, ahogyan Isten beszél rólad és nem az, ahogyan mások beszélnek…..
"Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?" Róma 8:32 A stressz legfőbb kiváltó oka az életedben az aggodalom. Azért aggódsz, hogy vajon meglesz-e az, amire szükséged van, akkor, amikor szükséged van rá.…..
"A kicsinység érzése, amit éreztek, belőletek származik. Nem az életetek jelentéktelen, hanem ti élitek azt jelentéktelenül... Nyissátok meg az életeteket, és éljetek nyitottan és kiteljesedve!" (2Kor 6,12-13, MSG fordítás) Az évnek ebben a szakaszában mindenkinek nagyon sok…..
"Nyisd meg a szemem, hogy láthassam a törvényedben csodálatos igazságodat." (Zsolt 119,18 TEV ford.) A Biblia emberek százainak példájával van tele, akik kinyitották a szemüket Isten terveire, úgy mint Ézsaiás, Jeremiás, Dániel, Hóseás, Jónás és Mikeás. Isten tervét…..
"Azzal segítesz, ha imádkozol értünk. Így sok ember fog hálát adni, mert Isten kegyelmesen válaszolt az értünk mondott imádságokra." (2 Korinthus 1:11, NLT fordítás) Ahhoz, hogy keresztül tudj jutni azon a helyzeten, amiben jelenleg vagy, toboroznod kell embertársakat, akik…..
"Ha tehát a világi javakkal nem bántatok volna hűségesen, ki bízná rátok a valódi gazdagságot? És ha más tulajdonával nem bántatok volna hűségesen, ki adná nektek oda, ami a tiétek? Senki sem szolgálhat két úrnak. Vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az…..
"Mivel hogy az Ő gyermekei vagyunk, annak az áldásnak a birtokosai vagyunk, amit Ő tartogat az övéi számára, és Krisztussal együtt birtokolni fogjuk, amit Isten számára tartogatott; mert ha osztozunk Krisztus szenvedéseiben, osztozunk majd a dicsőségében is. Mert azt gondolom, hogy a…..
"Az Úr tényleg áldozatot és felajánlásokat akar? Nem! Nem áldozatot akar. Azt akarja, hogy engedelmeskedj neki." (1Sám 15,22b CEV ford.)   Ha még nem alkalmaztad Isten Igéjét az életedben, bizonyára frusztrált lehetsz. Hogyan fogj hozzá? Ma 3 kérdést írok le neked, amelyeket a…..
"(Jézus) így válaszolt: "Meg van írva: "Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik.""" (Máté 4,4 NIV fordítás) Isten azt szeretné, hogy alkalmazzuk az Ő Igéjét és hagyjuk, hogy az megváltoztassa életünket, ez…..
"Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál..." (Róm 8,28) Isten egyik legnagyobb ígérete a Bibliában a Róma 8,28: "Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál...". Ez az egyik legismertebb vers a Bibliában. És ez…..
"Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet." (Máté 5,5 NIV ford.) Ha egészséges és építő döntéseket akarsz hozni, meg kell tanulnod szelídnek lenni. A Máté 5,5 azt mondja: "Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet." (NIV ford.) A Szentírás a szelídség sok…..
"Az értelmes ember türelmes, díszére válik, ha megbocsátja a vétket." (Péld 19,11, NIV ford.) Ha olyan emberekkel van dolgod, akik megsértenek vagy idegesítenek, ne arra nézz, hogyan viselkedik az a másik ember, hanem inkább arra, hogy mi fájhat neki. Mert mindig van valami oka…..
"Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúság idején válik." (Péld 17,17) A jó kapcsolathoz idő kell, nem jönnek létre csak úgy, véletlenül. Ápolni kell őket, dolgozni kell rajtuk és időt kell szánni a mély kapcsolat kialakításához. Ehhez elkötelezettségre van…..
"Ekkor így szólt Illéshez az Úr Igéje: Menj a Szidónhoz tartozó Sareptába és lakj ott! Én megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjon rólad. Így tehát Illés elment Sareptába." (1Kir 17:8-10a, NCV fordítás) Amikor halálra vagy rémülve és sebezhető vagy,…..
"Ha ragaszkodsz ahhoz, hogy megmentsd az életed, elveszíted. Csak azok fogják megérteni, mit jelent igazán élni, akik odaadják az életüket értem és Isten evangéliumáért." (Mk 8,35 LB ford.) Isten úgy alkotta meg a világot, hogy a boldogság nem a beosztásodon, a fizetéseden, a…..
"Köszönöm Istennek a segítséget, amellyel nekem segítettetek." (Fil 1,5a, NCV ford.) A hála érzésének felfedezése nem automatikus reakció. Nem vagyunk természetünknél fogva hálás emberek, hanem hálátlanok. Mindig valami mást akarunk ahelyett, ami éppen adatott. A Filippi…..
"(Jézus) felnézett Zákeusra és nevén nevezte: "Zákeus!"" (Lukács 19,5a LB ford.) Zákeust egész életében gúnyolták és elutasították először is a megjelenése, másodszor a bűnös életvitele miatt. Jézus nem csupán ránézett, hanem ki is fejezte, hogy ismeri őt azáltal,…..