Regisztráció Blogot indítok
Adatok
zenonküp

0 bejegyzést írt és 352 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban.

Admin Szerkesztő Tag Vendég
A konzervativizmusé a legplasztikusabb politikai hozzáállás. Genetikusan a konzervatív gondolat a felvilágosodásra való reakció szülötte, de nem reakciós abban az értelemben, hogy a felvilágosodás előtti állapotot akarná visszaállítani. Ez irracionális, terméketlen, szánalmas és egyúttal veszélyes…..
Vegyük ki a képletből most a liberális demokrácia (Ersatz) felfogása szerinti ellenzéki politikai funkciót, ilyesmiben gondolkodni az országos pártpolitikában ugyanis eleve fogalmi zavart tükröz. De még előtte egy kicsit hátralépve: a liberalizmus (azaz a társadalmi, gazdasági és politikai…..
zenonküp 2018.09.21 18:23:12
Leszboszi Szapphó, (régies átírással) Harmodius és Aristogiton (az athéni demokrácia tkp. megalapítói), Szókratész, Platón, Nagy Sándor, Vergilius, Hadriánus, Szent Anzelm, II. Edvárd angol király, Donatello, Marsilio Ficino és Giovanni Cavalcanti, Michelangelo, Leonardo Da Vinci és Fioravante di…..
zenonküp 2018.09.18 19:48:11
@maxval balcán bircaman:
Szüzmáriaszentjózsef!
De megadta az úr!
Ez igen!
Többre nem futotta?
Kívánnám Önnek legyen olyan mint a Szahara, forró és homokos.
És utána a néma csönd.
Két birka szereti egymást.
Ebben Ön szerint mi a kivetnivaló?
Az iskolának, a pedagógusoknak, az egyháznak és a szülőknek közösen kell "egy irányba" nevelniük a gyermekeket, közösen kell csiszolni és faragni őket, mert olyan nincs, hogy "össze-vissza pattintják a darabokat" - jelentette ki Soltész Miklós a Miniszterelnökség egyházi, nemzetiségi kapcsolatokért…..
Ha magyar vagy, "olyan nyelven beszélsz, olyan rugóra jár az agyad, olyan észjárás igazságai és törvényei szerint rendezed be az életed immár ezer éve ugyanazon a helyen, amely csak ránk jellemző" - mondta nemrég a Fősámán maga. Ha meg francia, wales-i (Cymry), portugál, szász.... -- tehetjük hozzá…..
A liberális konzervatív modernizáció 2010 óta gyakorolva Csehország környéki életszínvonalat és magára joggal büszke országot eredményezett volna idehaza. 1990 óta gyakorolva... Istenem, nem is merem elgondolni. A XXI. század elején a nyugati konzervativizmusok már régóta liberálisak, mert a…..
zenonküp 2018.08.29 22:46:06
@ijontichy:
Nomen est omen))

Én arra gondolok, hogy a tökéletes technika egyre közelítőbb elérése egyre nagyobb szükségletet(lehetőséget) teremthet az önmagunkkal való szembenézésre, az önmagunkkal folytatott dialógusra.
Ez feltételezhetően nem visszatérés a gondolkodás korábban bevett formáihoz, de előretérés újra a gondolkodáshoz.
És az jó lesz nekünk?
Ezt nem tudhatom(tudhatjuk), hiszen a gondolkodás fogalma is átalakul(hat).
zenonküp 2018.08.29 22:54:49
@fuxosbömis (ex kacagányos):
A végtelen semmittevés végtelen unalmat szülhet.
Ennek legjobb ellenszere a gondolkodás.))
Ez a kérdés napjaink talán legfontosabb közéleti kérdése, ha ritkán merünk is szembesülni vele, talán mert észleljük a bonyolultságát. De az, hogy jelenleg bűnözők, tahók és nímandok lakhatják be államunknak nem csak a fényben lévő pozícióit, hanem az eresztékeit is, akik példává és normaadóvá…..
zenonküp 2018.08.29 19:03:15
@444:

Széchenyi nem messze Debrecentől, hallgatva huszárai beszélgetését, döbbent rá: hiszen ezek az emberek magyarul beszélnek.
Széchenyi ekkor még fiatal, vagy viszonylag fiatal huszárkapitány.
Mondhatni nagy tettei, amelyeket összefüggés nélkül ismer félművelt nagyközönségünk, még előtte állnak. De a kezdet már nem mindennapi.
Természetesen tudjuk, hogy hatéves koráig beszélte a magyart, hisz ez volt az anyanyelve. A főúri neveltetés francia és német nyelvűvé tette, naplója német nyelvű.
A napóleoni háborúk nem hozták meg a óhajtott katonai karriert.

Tettvágya, kitűnni vágyása, titkos és titkolt szerelme Seilern Crescence grófné és grófnő iránt, barátsága Wesselényi Miklóssal készítették elő kifejlő változását.
Gergely András úgy tudja kitűnő tanulmányában, Széchenyi hitelkérelmének elutasítása lökte rá a nemes grófot arra a pályára, melyről letérni már nem fog egészen a döblingi intézetben elkövetett öngyilkosságáig.
Széchenyi számára a hitel, szűkebb értelemben a creditum jelentette a kritályosodási origót, Wesselényi számára az emberi ítéletek balítélet voltja. Oly szoros közöttük a kapcsolat, a valódi eszmecsere, hogy nehéz eldönteni, ki melyik gondolatnak nemzője.
A kitörési pontot mindenki ismeri, amikor Széchenyi így szól az alsótábla követeihez: "Nekem itt szólni nincs jogom..." stb., stb.
A kérdésed lényegéhez.
Széchenyi liberális, majd konzervatív liberálissá lesz, elsősorban a Kossuthtal folytatot hírlapi és írói vitája folyományaképpen.
Hogy Kossuth liberalizmusa hogyan radikalizálódik, míg végre radikálissá válik, a nemzeti eszme radikálisává, az egy másik történet.
Ezt majd a Deák-Kossuth vita világítja meg.
Nem untatlak tovább és a többi kommentelőt sem.
Kérésedre adhatok részletes olvasmányjegyzéket, elsődleges és másodlagos irodalommal, de csak ha gondolod.
zenonküp 2018.08.29 19:03:22
@444:

Széchenyi nem messze Debrecentől, hallgatva huszárai beszélgetését, döbbent rá: hiszen ezek az emberek magyarul beszélnek.
Széchenyi ekkor még fiatal, vagy viszonylag fiatal huszárkapitány.
Mondhatni nagy tettei, amelyeket összefüggés nélkül ismer félművelt nagyközönségünk, még előtte állnak. De a kezdet már nem mindennapi.
Természetesen tudjuk, hogy hatéves koráig beszélte a magyart, hisz ez volt az anyanyelve. A főúri neveltetés francia és német nyelvűvé tette, naplója német nyelvű.
A napóleoni háborúk nem hozták meg a óhajtott katonai karriert.

Tettvágya, kitűnni vágyása, titkos és titkolt szerelme Seilern Crescence grófné és grófnő iránt, barátsága Wesselényi Miklóssal készítették elő kifejlő változását.
Gergely András úgy tudja kitűnő tanulmányában, Széchenyi hitelkérelmének elutasítása lökte rá a nemes grófot arra a pályára, melyről letérni már nem fog egészen a döblingi intézetben elkövetett öngyilkosságáig.
Széchenyi számára a hitel, szűkebb értelemben a creditum jelentette a kritályosodási origót, Wesselényi számára az emberi ítéletek balítélet voltja. Oly szoros közöttük a kapcsolat, a valódi eszmecsere, hogy nehéz eldönteni, ki melyik gondolatnak nemzője.
A kitörési pontot mindenki ismeri, amikor Széchenyi így szól az alsótábla követeihez: "Nekem itt szólni nincs jogom..." stb., stb.
A kérdésed lényegéhez.
Széchenyi liberális, majd konzervatív liberálissá lesz, elsősorban a Kossuthtal folytatot hírlapi és írói vitája folyományaképpen.
Hogy Kossuth liberalizmusa hogyan radikalizálódik, míg végre radikálissá válik, a nemzeti eszme radikálisává, az egy másik történet.
Ezt majd a Deák-Kossuth vita világítja meg.
Nem untatlak tovább és a többi kommentelőt sem.
Kérésedre adhatok részletes olvasmányjegyzéket, elsődleges és másodlagos irodalommal, de csak ha gondolod.
zenonküp 2018.08.29 19:18:13
@Janossz:
Elég ha mi lassanként megértjük.))
Volt az uborkaszezonban fodrozódó „kulturkampf” vitában (micsoda idők, hogy egy ilyen fogalom forgalomba kerülhet és maradhat) egy szöveg, a Szabó Tibor Benjáminé, amely a facebookon keringett, de amelyet érdemes kiemelni a szövegtengerből, reflektálni rá, mert több félreértést, és kommunikációs…..
zenonküp 2018.08.09 18:47:33
@fortin2:

Kérem Önt, ne tegye próbára túlzott mértékben türelmemet.
Ha lehet ne olvasson félre, s ebből ne vonjon le olyan következtetéseket, amelyeket nekem tulajdonítva diszkutál a továbbiakban.
Ha megengedi, kérnék Öntől.
Ha lenne olyan kedves, sorolja föl Bence professzor úr korai politikafilozófiai munkáit.
Más.
Mint ezt Ön is kiválóan ismeri, vannak olyan jelentős filozófusok, akik semmit sem publikáltak. Vannak olyan filozófiatörténészek, akik egyben filozófusok is. Továbbá vannak olyan filozófiatörténészek, akik -- noha e munkásságuk kétséget kizáróan jelentős -- mégsem tekinthetőek filozófusnak. Nem tekintélyi érvként használom, csak megemlítem Kant véleményét, mely e kérdésben releváns.
Csak egy példa.
Xenophónt Platón nem tekintette filozófusnak, de Strauss meggyőzően érvel amellett, miszerint a politikafilozófia születéséhez komoly köze van.
zenonküp 2018.08.09 22:24:38
@FOUREY:
"... meglehetősen absztrakt politikaelmélet, amit szerintem köznyelvileg nyugodtan lehet politikai filozófiának hívni, mert ezek úgyis csak címkék. :) "
Ez egy többszörösen nem igaz kijelentés.
A politikaelmélet -- függetlenül bonyolultságától avagy egyszerűségétől -- nem azonosítható a politikai filozófiával.
A köznyelv alkalmatlan bármilyen fogalmi tisztázásra.
A fogalmak nem címkék. Amennyiben címkeként használjuk a fogalmakat, elveszítik meghatározottságukat, jellegüket, feltárásra való
irányultságukat.
:) -- itt egyszerűen értelmezhetetlen, hiszen csak rákövetkezik egy értelmetlen betűsorozatra.
zenonküp 2018.08.10 07:06:00
@fortin2:
Ne kötődjék vélem az úr. Igencsak tréfás kedvében lehet.
A marxi munkaérték-elmélet kritikája, annak a felvetése, hogy egyáltalán (überhaupt) lehetséges-e kritikai gazdaságtan azaz a kritikai gazdaságtan kritikája: ez mégis hogyan lehet politikafilozófiai mű?
Amit mellesleg Ön ad meg a mű tárgyaként gyermeteg félreértés vagy vaskos tudatlanság.
Szerencsére, némi megpróbáltatás ellenére, a liberális demokrácia alapvető intézményrendszere érintetlen a nyugati civilizációban. Azok a vállalatok, amelyek BMW-gyárat és start-up bázist építenek Magyarországon, élvezik a liberális demokrácia kivételes körülményeit, amelyek közepette a…..
zenonküp 2018.08.05 19:33:34
A "zuglói modell" az a hatalmi állapot, amelyben két -- a felszínen -- kiegyensúlyozottnak tűnő erő egy önmagában jelentéktelen erejű vezetőt emel a (formális) csúcspozícióba, hogy legitim módon folytathassák a háttérben egyebek mellett a fosztogatást. A helyzetet az is bonyolítja, hogy a két…..
A (nemzeti) együttműködés tanult képesség, amely a modern nyugati civilizációban a domináns individuális és kisközösségi értékek-plusz-érdekek együttállására vezethető vissza. Az együttműködés tehát nem más, mint egyénileg motivált komplex érték- és érdekalapú cselekvések egybejátszása, amely…..
Ellenségünk az ENSZ, Orbán cigányozik, migránsok betelepítésével fenyegetőznek magyar lakásokba, pedzegetik a kárpátaljai helyzetet, de látványosan Putyin szekerét tolják vele... mi kell még ahhoz, hogy látszódjék, a kormánypártnak semmi produktív mondanivalója nincsen (mivel semmi produktívra nem…..
Most, amikor az ország rombolása ún. jobboldali címkével zajlik, illetve nem egy exkomcsi újságíró, egykor daliás munkásőr, tisztességtelenségben megőszült ügynök vagy ifjú karrierista odáig megy, hogy a konzervativizmussal azonosítsa magát, talán nem felesleges sűrű határzárral elkeríteni magunkat…..
  Röviden azt, hogy megszerezze a mandátumok kb. 20%-át. Kormányt alakítani biztosan nem fog. (Egész egyszerűen a baloldal szavazatszerző képessége az, ami reménytelenül gyenge. Új szavazókat nem tudott megmozdítani 2008/9 óta. Abban a valószínűtlen esetben, ha a Fidesz elveszítené, mondjuk, a…..
Tegnapról mára kiderült, hogy nem Soros áll a migráció, Brüsszel, a magyar ellenzék, a civilszervezetek, úgy általában minden, ami nem fideszes (plusz a metafizikai Rossz mint olyan) mögött. Pedig, haj, ez volt a Fidesz alapvetése az utóbbi két évben. Pontosabban nem alapvetése volt, hanem --…..
zenonküp 2018.02.27 19:07:42
A történelem menetét, nemzetek és birodalmak felemelkedését és eltűnését hosszabb távon egyetlen tényező dönti el: a technológiai fejlettségük. Az ezt lehetővé tevő közösségi tanulás, mozgósítóerő és forráshatékonyság pedig meghatározza, hogy kié lesz a domináns technológia: szinte kivétel nélkül az…..
zenonküp 2018.02.09 20:13:54
Mivel magam is sok éve intenzív kapcsolatban vagyok dán, norvég és svéd üzletfelekkel, egyúttal pedig más nyugatiakkal is, úgy érzem, elég jól ki tudom tapintani a nemzeti-regionális különbségeket az üzleti kultúrákban (gyakorlatokban). Ez alapján -- ha két-két kulcsszóval akarnék néhányat illetni…..
Ez az olvasat liberális konzervatív, mindjárt megmondom, miért, de nagyon nem fog tetszeni mindenkinek. A rezsim tényleg korrupt, tényleg a "fogadott család" - és tágabban a rendszerhű, eltartott "polgárság" -- pozícióba helyezéséről is szól, tényleg felszámolta a liberális demokráciát, de…..
Magyarországgal szemben 1918-tól érvényesül a nemzetállami logika rombolása. Addig -- ideértve a középkortól kezdve a dualizmus páratlan fejlődést hozó fél évszázadát -- Magyarország soha sem volt nemzetállam, és nem is nemzetállami szempontok alapján működött. Amikor az lett, azt úgy nevezzük ma,…..
Magyarországon csak populista pártoknak sikerül mérhető állapotra verekedniük magukat. Populista az ún. baloldali ellenzék (klasszikusan ilyen az MSZP aurája, osztogató és nyugdíjas-mentalitása, a DK mint Gyurcsány kiterjedése és a politika folyamatos destrukciójának gyakorlata, a Momentum mint az…..
zenonküp 2017.05.21 22:07:11
@zenonküp:
Valószínűleg a igazából.
A Polgári Konzervatív Párt (PKP) célja a Fidesz visszaszorítása a jobboldalon, mert a kormányfő pártja elszabadult hajóágyúként tör-zúz a magyar fedélzeten. Meg kell állítani, le kell cövekelni, hogy újra oda lőjön, ahova a hajónk megőrzése érdekében lőnie kell. Először is ne a saját legénységére.…..
zenonküp 2017.05.10 00:11:47
@GNDL:
Az Eötvös József Csoport-ra gondoltam, többek között.

Jobboldal akaratunktól, szándékunktól és képzelmünktől függetlenül van.
Személy szerint terméketlennek látom a rezsim egyre erőteljesebb kifejezésekkel való elitélését.
Ha röviden visszatérünk a múlt századba, Szekfű, Bethlen, Szabó Dezső, Kállay vitathatatlanul a jobboldal minőségi változatát képviselik.
Nem szeretnék névsorolvasást tartani egyéb irányzatok képviselőiből, más oldalakról.
Megértem, hogy Ön is fájlalja az akár múlt századihoz mért hanyatlást a vita színvonalában.
A Fidesz 2002-ig a magyar polgárosodás vezető ereje volt. Az első Orbán-kormány az emberi és anyagi erőforrások bővítését és folyamatos megújítását helyezte a politikája középpontjába, szemben pl. a megelőző -- a Bokros-csomagot is befogadó -- Horn-kormánnyal, amelyik szűken államháztartás- és…..
zenonküp 2017.03.10 19:55:01
@unionista᠋: Eotvos Ignacz fia Eotvos Jozsef volt, az o fia Eotvos Lorand.
Politikai iranyultsagukra ebbol aligha kovetkezik valami.
Szechenyi Istvan komoly remenyeket taplalt Bela fiaval kapcsolatban.
A remenyek teljesuletlenek maradtak.

Nem kivanhatod tolem hogy komolyan vegyelek ha komolyan veszem amit irtal.