Regisztráció Blogot indítok
Adatok
bbjnick

1361 bejegyzést írt és 24169 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban.

Admin Szerkesztő Tag Vendég
„Nietzsche szerint, amit az ember másnak hazudik, elenyésző semmiség amellett, amit az ember önmagának hazudik. És ma, hála a pszichológiának, minden jel arra vall, ennek a hazudozásnak virágkorát éljük. A pszichológia az a diszciplína, mondjuk az az ellen-jóga, amely távolról sem azt célozza,…..
bbjnick 2018.10.12 19:26:48
@inszeminator:

Kedves inszeminátor!

E-mailben fogok válaszolni.
Mivel a bbjnick nick nicktolvajlás áldozata lett, enyhén torzított formá(k)ban (pld. bbĵnìcĸ), hitelrontásra használták, visszaéltek vele, ezért nagyon szomorúan bár, de kénytelen vagyok bejelenteni, hogy nincs többé. Mint a nick szülőatyja kijelentem, hogy a továbbiakban a bbjnick nick név (és…..
Tegye fel a kezét a kedves olvasó, aki az elmúlt pár évben akár egyszer is képes volt meggyőzni valakit a saját igazáról valamilyen erkölcsöt érintő kérdésben, legyen az a meleg házasság, abortusz, nők elleni erőszak, eutanázia, halálbüntetés vagy a menekültek befogadása/be nem fogadása. Gyanítom,…..
bbjnick 2018.09.12 11:24:11
„A dialógusban, mely annyira szükséges a laikusok és a katolikusok között, nekünk keresztényeknek nagyon kell ügyelnünk arra, hogy hűségesek maradjunk ehhez az alapvonalhoz: olyan hitben élünk, amely a Logoszból, a Teremtő Értelemből származik, ezért ez a hit nyitott mindenre, ami valóban ésszerű. De ezen a ponton, hívő minőségemben szeretnék egy javaslatot tenni a laikusoknak. A felvilágosodás korában megpróbálták értelmezni a lényeges erkölcsi normákat, s azt mondták, ezek akkor is érvényesek volnának, ha nem létezne Isten (esti Deus non daretur). A felekezetek szembenállása és az istenképet elhomályosító válság közepette megpróbálták a legfontosabb erkölcsi értékeket távol tartani az ellentmondásoktól, s olyan evidenciát kerestek számukra, amely függetlenné teheti őket a sokféle megoszlástól és a filozófiák és vallási felekezetek bizonytalanságaitól. Így akarták biztosítani az együttélés, s általánosabb értelemben az emberiség alapjait. Akkor ez lehetségesnek látszott, mert a kereszténység által megteremtett nagy alapmeggyőződések nagyrészt ellenállóak voltak és tagadhatatlannak látszottak. De ez többé nincs így. Egy ilyen bizonyosság keresése, mely kétségbevonhatatlan volna minden különbség fölött, kudarcba fulladt.

Még Kant valóban nagyszabású erőfeszítése sem volt képes megteremteni a szükséges, közös bizonyosságot. Kant tagadta, hogy Isten megismerhető volna a tiszta ész területén, ugyanakkor úgy állította be Istent, a szabadságot és a halhatatlanságot, mint a gyakorlati ész követelményeit, melyek nélkül, logikusan, számára sem volt lehetséges semmiféle erkölcsi cselekedet. A világ mai helyzete miatt nem gondoljuk-e, hogy igaza lehetett? Más szavakkal azt szeretném mondani, hogy a végletekig vitt kísérlet, hogy az emberi dolgokat teljesen Isten nélkül alakítsuk, egyre inkább szakadék szélére visz bennünket, az ember teljes pusztulása felé.

Meg kellene tehát fordítanunk a felvilágosodottak axiómáját: annak is, akinek nem sikerült megtalálnia az utat Isten elfogadására, meg kellene próbálnia úgy élnie és úgy irányítania az életét, mintha Isten létezne, veluti si Deus daretur. Már Pascal ezt a tanácsot adta nemhívő barátainak; s ez az, amit tanácsolni szeretnék ma is barátainknak, akik nem hisznek. Ezáltal senkit nem korlátozunk a szabadságában, hanem minden dolgunk megtalálja azt a segítséget és kritériumot, melyre sürgősen szükségük van.”

(Ratzinger, J.: A kultúrák válsága. Előadás Bassanóban, a „Scuola e cultura cattolica" díj átvételekor 1992. In: Benedek Európája a kultúrák válságában. Szent István Társulat, Bp., 2005, 50.-53. p.)
1 „talált szöveg” „(...) Mint [John Rawls] mondja, az emberek politikai-társadalmi kérdésekben általában saját társadalmi státuszukat alapul véve döntenek. Ezért egy gondolatkísérletre hív: képzeljük el, hogy egy társadalom fele rabszolga, a másik fele szabad. Szeretnénk…..
Az ókori ember elsősorban nem elméleti stúdiumként, hanem gyakorlatként tekintett a filozófiára, olyan mankóként, ami segít jobban, szebben és értelmesebben élni. Csupán jóval később, a középkori egyetemek megszilárdulásával vált a filozófia szigorú intézményi keretek…..
1 jegyzet ...Én a Kádár-rendszerben nőttem fel. No, az tényleg diktatúra volt és az tényleg nem volt vicces. S mivel tényleg nem volt vicces, ezért nem is lehetett komolyan venni, mert beleroppant volna az ember. Talán ez volt az első, amit gyerekkoromban a társadalmi létezésről megtanultam. Ha itt…..
2014 áprilisában írtam: ...A „nyilvánosság tönkretétele” a Fidesz részéről az elmúlt huszon év politikai kultúrájának „logikus következő lépése” volt. A (magyar) ballib kettősmércézésének és kiszorítósdijának-diszkvalifikálósdijának (antidemokratikusozásának, antiszemitázásának, rasszistázásának,…..
Olvasom: „Nagy ember volt Nagy Imre? Áthelyezik Nagy Imre szobrát a Kossuth térről a Jászai Mari térre. De mit gondol erről és Nagy Imre történelmi szerepéről az utca embere? Megkérdeztük őket. (...)” (http://mandiner.hu/cikk/20180809_nagy_imre_szobor_video_) 1. ...Nem az a…..
1 „talált szöveg”  „(...) ...Cervantes nem volt és nem is akart hazája intézményeinek megújítója lenni. Nagy rokonszenvet keltenek bennem az olyan ezoterikus kritikusok, mint Díaz de Benjumea vagy Villegas ezredes, akik nem voltak hajlandók a Quijotét pusztán irodalmi alkotásnak tekinteni, és…..
Idézek egy párbeszédrészletet egy cikk alatti kommentfolyamból (innét: http://mandiner.hu/cikk/20180806_magyar_alt_right_nem_letezik): – Magyar alt-right helyett létezik egy anakronisztikus nacionalizmus. Konzervativizmus meg alig kimutatható. Amerikában a republikánus párton belül…..
Olvasom: „(...) ...az emberi méltóság és a szólásszabadság képviselete ma antiliberális pozíció. (...)” (http://mandiner.hu/cikk/20180804_megadja_gabor_nem_szegyen_antiliberalisnak_lenni) ...Ez kétségtelenül így van... (Innét:…..
Olvasom: „(...) Folytatnia kell szabadságvesztés büntetése letöltését Németország egyik legismertebb holokauszttagadójának, Ursula Haverbecknek – mondta ki a szövetségi alkotmánybíróság egy pénteken kihirdetett határozatában. A testület elutasította a 83 éves nő…..
bbjnick (meg)írja... Eredetiben 2018.08.02 21:01:00
1 jegyzet ...A feleségem fölvetette, hogy fel kéne utazni a Frida Kahlo-kiállításra, szívesen megnézné eredetiben is azokat a képeket. Gondolkodtam a felvetésén és arra jutottam (amit azon nyomban meg is osztottam vele), hogy teljesen fölösleges Bp.-re utaznunk, mert ilyen szintű festményeket itt,…..
...Ramiro de Maeztu, spanyol író, esszéista, irodalomkritikus, 1928-ban megjelent, Don Quijote, Don Juan és Celestina című esszékötetét olvasom. Maeztu fabianus szocialistából, guildistából vált katolikus tradicionalistává, királypártivá, a Unión Patriótica tagjává és az…..
Olvasom: „(...) ...teljesen mindegy, hogy egy regényíró mit mond az aktuális politikai viszonyokról, mert regényei attól még mindkét oldal számára értékesek lehetnek, ráadásul azok megértéséhez az állásfoglalások a legtöbb esetben semmivel sem járulnak hozzá, valamint…..
Olvasom: „Tiltakozás a Magyar Idők rágalmazó cikksorozata ellen. Mi, alulírott művészek, kritikusok, művészettörténészek, felelősen gondolkodó és cselekvő polgárok, felháborítónak tartjuk és visszautasítjuk azt a modort, mértéket, jóízlést és jó érzést egyaránt nélkülöző írást, amely a Magyar Idők…..
1 jegyzet ...A Tükör szerintem (is) a filmtörténet egyik csúcsa. A filmkészítés annyira komplex alkotási folyamat, hogy egészen ritka eset, amikor egy rendező olyan filmet készít, amilyet akar és nem olyat, amilyen sikerül. No, a Tükör egy ilyen, „tökéletes” film. (Most hirtelen csak egy hasonló…..
1 „talált szöveg” Néhány rövid részlet Paweł Jasienica* Elmélkedés a polgárháborúról című, a vendée-i felkelésről** 1969-ben született, először 1985-ben, folytatásokban, folyóiratközlésként megjelent történelmi esszéjéből: „(...) Az az érzésem, hogy a vendée-i felkelés legfőbb oka az a gyakorlat…..
Idézek egy párbeszédrészletet egy cikk alatti kommentfolyamból (innét: http://mandiner.hu/cikk/20180715_elo_franciaorszag_horvatorszag_1_1): – A szabadsag feltetele,h megoljuk istent. Descartes monda,h Cogito ergo sum. vagyis aki hiszi de nem gondolkodik intellektualis ertelemben nulla,nem ember.…..
Olvasom: „Egy kaliforniai egyetem nemrégiben közzétett tanulmánya 30 oldalon keresztül mutatja be terveit olyan intézkedések bevezetéséről, amelyek segítségével az egyetem sokszínűsége tovább javítható – írja a The College Fix. Az egyik cél minél több színesbőrű hallgató bevonzása annak ellenére,…..
„(...) Mt 18.1Abban az időben történt, hogy odamentek Jézushoz a tanítványok és megkérdezték tőle: »Ki a legnagyobb a mennyek országában?«Mt 18.2Odahívott egy gyereket, közéjük állította,Mt 18.3s azt mondta: »Bizony mondom nektek, ha nem változtok meg, s nem lesztek olyanok,…..
bbjnick 2018.07.10 07:55:23
@ymel:

Szerinted?

"208. § (1) A kiskorú nevelésére, felügyeletére vagy gondozására köteles személy – ideértve a szülői felügyeletet gyakorló szülő, illetve gyám élettársát, továbbá a szülői felügyeleti jogától megfosztott szülőt is, ha a kiskorúval közös háztartásban vagy egy lakásban él –, aki e feladatából eredő kötelességét súlyosan megszegi, és ezzel a kiskorú testi, értelmi, erkölcsi vagy érzelmi fejlődését veszélyezteti, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, az (1) bekezdés szerint büntetendő az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt

a) bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére, illetve züllött életmód folytatására rábír vagy rábírni törekszik,

b) bűncselekmény elkövetéséhez felajánl."
Idézek egy párbeszédrészletet egy cikk alatti kommentfolyamból (innét: http://mandiner.hu/cikk/20180707_gacsalyi_sara_netflix_pride): – Mindenkit hagyni kell boldognak lenni, ennyi az egész! – Lehetetlent kívánsz. – Miért? – Mert az emberek nem önmaguktól boldogok, hanem egymástól. ÷ ÷…..
Irreleváns, hogy mit gondolsz a Bibliáról: az érdekes, „amit a Biblia gondol rólad”. ÷ ÷ ÷ Néhány kapcsolódó bejegyzés: http://bbjnick.blog.hu/search?searchterm=biblia&searchmode=or&submit=Keres%C3%A9s..
https://www.youtube.com/watch?v=MHmD60ajM_o..