Regisztráció Blogot indítok
Adatok
magyaros17

0 bejegyzést írt és 138 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban.

Admin Szerkesztő Tag Vendég
A császári és királyi debreceni 39. gyalogezred egykori katonája, majd debreceni közigazgatási fogalmazó, tiszteletbeli aljegyző, tiszteletbeli tanácsnok, 1946-tól B-listára került tisztviselő kalandos életének a Nagy Háború alatti vonatkozásairól szól az alábbi írás. A gazdag családi háborús…..
A hadtörténeti munkák kiadásában jeleskedő, keszthelyi székhelyű Peko Publishing eddig nem érdeklődött az első világháborús tematikájú könyvek iránt. Most azonban a jelek szerint megtört a jég: legújabb kiadványuk, Az erőd, Przemyśl 1914–15-ös ostromával foglalkozik. Szerzője a fiatal brit…..
2/1. rész Az I. világháború elhúzódó harcai lassan kétségeket ébresztettek a katonákban és a lakosságban arra vonatkozóan, hogy ki és mikor nyeri meg a háborút. A kétségek eloszlatása a propagandisták feladata volt, akik előbb a hősies fegyvertényeket, majd a hatásos fegyvereket ismertették meg a…..
Gunesch János olaszországi hadifogolynaplója – 8. rész A hadifogoly élete nehéz, különösen, ha az „függő” dohányos, ahogy Gunesch János is, aki sokféleképpen próbálkozik a mindennapi cigarettaadagja megszerzésével. Farag, csereberél, ráadásul a német nyelvtudása még a kantinos kisasszonyt is…..
Hegedős Károly harctéri emlékei – 1. rész Új sorozat indul a Nagy Háború Blogon. Hegedős Károly építész (1895–1972) hosszú éveken keresztül írta összesen több ezer oldalt kitevő, gazdagon illusztrált emlékiratát, amelyet fiának szánt tanulságul. Az egész életét felölelő írás egyik kötete a Nagy…..
Üdvözlet a torpedó bootról Az I. világháborúból fennmaradt nagy mennyiségű emlékanyagnak csak egy nagyon kis részét teszik ki a Császári és Királyi Haditengerészetnél szolgált magyar katonák tárgyai, dokumentumai. Dr. Katona József háborús magángyűjteményének magját saját családi emlékei jelentik.…..
Dr. Kemény Gyula ezredorvos szerbiai naplója – 30. rész A Dubava elleni sikertelen támadás, majd visszavonulás után vészesen leapad a 3. hegyi dandár, s ezen belül hősünk zászlóaljának a létszáma. 1914. december 3-án Valjevóból, a hadtest-parancsnokságról a beásásra és az utolsó emberig történő…..
Dr. Kemény Gyula ezredorvos szerbiai naplója – 25. rész Valjevótól délkeletre a 3. hegyi dandár csapatai súlyos harcokat vívnak a Planenica településtől keletre húzódó magaslatok elfoglalásáért. 1914. november 28-án katonaorvosunk Mehán házcsoportnál tartalékban álló zászlóalját is bevetik a…..
magyaros17 2020.02.14 10:58:16
@NKristof: A 72 a 14. hadosztályba volt besorolva a 71, 76 és 48-as gyalogezredekkel együtt. Sajnos, egyiknek sincs ezredtörténete. A Magyar Gyalogságot böngészve lehet esetleg valamit, inkább csak részleteket, morzsákat találni. A hadosztály mozgása persze ismert, de abból csak általánosan lehet következtetni arra, hogy egyáltalán melyik frontszakaszon lehettek különböző időpontokban. A HIM Levéltárban lehet érdeklődni hogy van-e az ezredről valamilyen anyag.
Magyarország déli részének 1918 novemberében bekövetkező szerb megszállását a Tisza-mente magyar lakossága sztoikus nyugalommal tűrte, hiszen ideiglenesnek vélte azt. 1919. január 17-én Adorjánon azonban olyan tragikus események játszódtak le, amelyek megpecsételték a falu lakóinak sorsát, és talán…..
Dr. Kemény Gyula ezredorvos szerbiai naplója – 14. rész A szarajevói kellemes élet csak egyetlen napig tart. 1914. október 19-én a zászlóalj egy kombinált hadosztály részeként bekapcsolódik a Romanija Planina hegyláncon befészkelődő szerb–montenegrói csapatok elleni támadásba. A felvonulás során…..
Dr. Kemény Gyula ezredorvos szerbiai naplója – 13. rész Az 1914. október 5–6-ai súlyos veszteséggel zárult, keserű emlékű Kalinovik melletti csapdából való kijutást követően újra Szarajevóba indítják a 3. hegyi dandár csapatait. A hadvezetőség a hegyek között hóban, fagyban napokon keresztül…..
Dr. Kemény Gyula ezredorvos szerbiai naplója – 12. rész 1914. október 6-án folytatódik a Kalinovikból Szarajevóba tartó, s az előző nap a szerbek által megtámadott 3. hegyi dandár kálváriája. A viszonylagos éjszakai nyugalmat újra a harc váltja fel. Fennáll az alakulat teljes bekerítésének és…..
magyaros17 2019.11.12 07:40:47
@BálintFerenc: A népfölkelők első vonalbeli alkalmazása a furcsa, nem az, hogy őket is mozgósították. Meg az is, hogy fiatalokról, gyerekekről beszél, már 1914 őszén. Nem tudom, hogy a sorozási korosztályok hogyan alakultak, nyilván ment szépen lejjebb, meg feljebb is a háború alatt, de hogy már 1914 októberében?
Egyébként pedig eredetileg a népfelkelés külön ezredekbe volt szervezve, nem volt az első vonalbeli ezredekhez így hozzácsapva. Ez ment nagyjából 1914 végéig, 15 elejéig, amikor aztán beállt ez a helyzet. Onnantól már nem töltötték fel a népfölkelő ezredek többségét, hanem besorolták őket a honvéd gyalogezredekhez. De akkor is a honvédekhez főszabályként, nem a közös ezredekhez.
Szóval, kicsit furcsa nekem ez, de persze abban a zűrzavarban minden lehetséges volt.
M
magyaros17 2019.11.13 08:37:03
@PintérTamás: A 17. és 29. népfölkelő ezred azon néhány egység közé tartozott, amelyek a háború végéig fennálltak. Már ez is mutatja a közös- és honvéd gyalogezredekkel azonos értékű alkalmazhatóságukat. A 16 majd 216 sorszámú honvéd (hegyi) dandárt alkották és Szerbia után az olasz fronton, majd Erdélyben harcoltak. 1918-ban még nyolc népfölkelő ezredet lehet látni a lajstromban, illetve jóval több zászlóaljat. Ezekhez jönnek hozzá a hadtáp zászlóaljak.
1915-ben szerintem azért olvasztották be a legtöbb népfölkelő ezredet honvéd gyalogezredekbe, mert a honvéd ezredek feltöltése is nehezen ment a nagy veszteségek miatt. A hadtáp zászlóaljak viszont megmaradtak.
M
Dr. Kemény Gyula ezredorvos szerbiai naplója – 5. rész A Bileket és környékét folyamatosan nyugtalanító montenegróiak elleni korábbi sikertelen kitörések után 1914. augusztus 25-ére újabb kirohanást rendel az erőd parancsnoksága. Ezúttal újra Mali Vardar irányába indul a támadás. Hősünk ismét az…..
Képek az asztalfiókból 11. Az asztalfiókunkból ezúttal egy snájdig, tábori postaszolgálatra beosztott úriember fotója került elő, amelyen a kedvesével együtt látható. A fiók mélye egy másik, valószínűleg szintén őt ábrázoló postás fotót is rejtett, ahol már tábori ruházatban látható, így a tábori…..
„Csak kevesen tudják, hogy a volt osztrák–magyar hadsereg aránylag gyengén felszerelt 75 repülőszázada az ellenség jóval nagyobb és sokkal jobb gépekkel felszerelt légi haderejével szemben az összes frontokon majdnem a háború végéig tartotta a légi fölényt” – írta Boksay Antal Egy repülőstiszt…..
magyaros17 2019.07.26 08:49:41
@Kövendy Katalin: "a kommunista diktatúra hosszú évei"
Ha azt nem is, de a 133 naposat igen, ez a szövegből is kiderül.
magyaros17 2019.08.05 07:52:47
@Hatvanas: Csak szórványos olvasmányaimra támaszkodhatom, ami szerint alapvetően kétféle "teljesítmény jelvényt" alkalmaztak a szárazföldi légierőnél. Az egyik a gépvezető pilótáké volt, a másik a légi megfigyelőké. Ez a kettős felosztás abból származott, hogy a háborút megelőző években (amikor az első pilótajelvény rendszeresítésre került) a gépek zöme kétüléses felderítő gép volt. Ehhez jöttek még a kötött ballonok, amelyek szintén felderítő céllal kerültek bevetésre. Tehát gyakorlatilag kétféle tevékenység zajlott a gépek többségében. A bombázásokat is a felderítő gépek végezték, eleinte "kézi bombavetéssel", később már volt bomba rekesz a gépeken. A vadászok megjelenéséről, tömeges gyártásáról, bevetéséről a háború előrehaladásával lehet számolni. Fontos, hogy a pilóta és légi megfigyelő jelvények teljesítmény jelvények voltak, tehát azokat érvényes szabályzat leírása szerint ki kellett érdemelni és adományozták őket, szemben a sapkajelvényekkel, amelyek nem voltak hivatalosan rendszeresítve.
M
A mai poszt szerzője, dr. Horváth Attila történész a Bács-Kiskun megyei Tass első világháborús emlékeit kutatja. Tősgyökeres tassiként nemcsak családja hagyományait, történeteit és tárgyi emlékeit dolgozza fel, hanem e mellett – és sokszor ezen keresztül – gondos helytörténeti munkát is végez. Mai…..
magyaros17 2019.02.22 08:44:13
Nagyon szép írás, kevés figyelmet kapnak a hozzánk került hadifoglyok, pedig bizonyára ők is ugyanúgy emberként éltek és viselkedtek, amint arról a magyar hadifoglyok visszaemlékezéseiből róluk megtudjuk.
Egy apró megjegyzésem van Salvatore Toro lapjával kapcsolatban. Feltételezésem szerint Salvatore nem hadifogoly volt, hanem a Monarchia területén élő olasz állampolgár, besorozott katona. Hadifoglyokat a hadviselő ellenfél haderejébe aligha soroztak be. Volt persze kivétel, hiszen a cseh légiót dezertált monarchiás katonákból alakították. De a Monarchiában hasonlóról nem hallottam. Ráadásul a lapon közölt, tábori posta számmal is rendelkező munkásosztag a Monarchia reguláris haderejének része volt (tehát sorozott és nem önkéntes egység). Az egység feltüntetése és a tábori posta szám mindenképpen azt jelenti, hogy a lapot még a háború folyamán adták fel. Mivel Görzről esik benne szó, ezért feltehetőleg 1918-ban.
Az olasz nemzetiségű katonákat persze igyekeztek más frontokra vezényelni, nem a dél-nyugatira, de elképzelhető, hogy a harcos egységektől eltérően a munkás századoknál erre kevésbé figyeltek. Az is lehet, hogy Salvatore mellett nem is nagyon voltak más olasz nemzetiségűek a században. A háború végén az egységek nemzetiségi összetételét tudatosan keverték.
Hogyan került Salvatore Tassra? Hogyan tanult meg magyarul? Talán sosem derül ki. De szerintem szinte teljes bizonysággal állítható, hogy nem hadifogolyként.
Mesterséges patinák A hamisítók egyik praktikája     A poszt ötletét egy érdekes tanulmány adta, amely teljes egészében megtekinthető a források résznél. Mivel jómagam nem vagyok a téma szakértője, de gyűjtőként elemi szinten tisztában kell lennem a jelenség létezésével, ezért szeretnék…..