Regisztráció Blogot indítok
Adatok
stlouisdefrance

0 bejegyzést írt és 158 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban.

Admin Szerkesztő Tag Vendég
„Ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be az Isten országába” (Mt 18,3) – minden keresztény ismeri a jézusi mondást az evangéliumból. Őszintén szólva nekem mindig gondot okozott ez a szakasz. Vajon milyen értelemben kellene a gyerekekhez hasonlítanunk? Mert azt…..
stlouisdefrance 2014.12.12 23:58:34
@Kitalátor (másként) gondolkodó: "Az Isten-kapcsolatban is meg lehet (kell!) próbálni az unalomig elkoptatott kapcsolaterősítő tréning-gyakorlatokat"
az istenkapcsolat valójában egy mély és dinamikus kapcsolat saját magunkkal. ezért tud időnként olyan valóságosnak tűnni. a megszemélyesítés és szimbolikus gondolkodás egy lehetséges megélése ennek, de aligha kizárólagos vagy optimális.

"szemben állnak az ember istenképiségével"
melyik istenképiséggel? számos alternatív istenképiség létezett és létezik ugyanis, és sajnos mindegyik ugyanannyira bizonyított. a kereszténység "bizonyítéka" az ilyen téren más példát mutató antik istenekkel szemben a hatalom szava volt. konstantin császár olyan hangulatban volt, hogy aláírt egy darab papírt. világos, hogy ez mit jelent. emiatt nem izléses keresztényként fanyalogni a kulturális drift okán, még ha a szőlő oly keserű is :-)

"az nem mi vagyunk. Nem magunk, hanem a rossz (nevezzük bárhogy is) ellen kell küzdenünk!"
őszinte tiszteletem, amiért sikerült leszoknod a dohányzásról.
úgy hiszem jobban irányban tudom tartani az életemet, ha a saját felelősségemet és a saját kívánságaimat hangsúlyozom. idáig még mindent sikerült elérnem amit nagyon nagyon akartam, feltéve, hogy sikerült meggyőznöm magam arról, hogy képes vagyok elérni. nekem ez a mozzanat szokott néha nehéz lenni. nem látom be miben segítene mindezt belegyömöszölnöm egy időtlen és kozmikus marionette-háború keretébe...
Egy nagy felfedezést szeretnék veletek megosztani. Megtaláltam az emberi kapcsolatok megjavításának és elmélyítésének csodaszerét! Ha Te is vágyódsz arra, hogy működjenek a kapcsolataid, érdemes begyakorolnod az alábbi beszédmódot. Hadd avassalak be tehát a titokba, ami biztos…..
stlouisdefrance 2014.06.18 19:22:16
@pacsy: idézem az általad linkelt videóból: "moral relativism boils suffering down to i-don't-like-it, but it gives more support to additionally say it-is-wrong. Maybe he (MBR) doesn't need moral thinking in his quest in fulfilling his needs but it's not so good for people who are not on that masterly level of serving their needs"

Semmiképpen sem volna szabad olyasvalakit kerekesszékben tartani, aki fájdalmas gyakorlás árán járni is tudna.
Számos különböző szükségletünknek céljainkban kell egységgé kristályosodniuk, csak így lehetséges konstruktív kielégítésük. Aki ilyen életcélra lelt, annak elengedhetetlen, hogy a cél elérésében makacsul higyjen és az érte való munkáért szívvel-lélekkel lelkesedjen. A morális aggályoskodás általánosító és rugalmatlan kiindulópontjai következtében ezt sokkal inkább ellehetetleníti, mint támogatná. Emiatt ajánlatos, hogy akinek célja van az életével, az csak kétféle dolgot lásson maga körül: a cél szempontjából hasznosat vagy károsat.
Azok, akik jóhiszeműen alávetik magukat mindenféle innen-onnan, ebből-abból eredő morális elveknek, azok az idézett kijelentéssel ellentétben ahelyett, hogy mankóra találnának másoknak szolgáltatnak hathatós eszközt ahhoz, hogy önző céljaikat ilyen módon becsomagolva saját szükségleteik szolgálatába állítsák őket. Rosenberg fején találja a szöget, amikor rámutat arra, hogy pontosan ez a manipuláció a morális ítélkezésen alapuló "sakálbeszéd" célja.
A moralizálás elvetése azonban még nem jelent gátlástalanságot. Rosenberg könyvének egyik legszebb üzenete éppen az, hogy az érzelmi felszabadulás egyik feltétele annak a belátása, hogy szükségleteinket soha nem tudjuk mások kárára kielégíteni.
Amikor belső konfliktust említettem arra céloztam, hogy számomra a legkevésbé sem zavaró, hogy választott eszközeim másokban eklektikus hatást kelthetnek, hiszen személyes céljaim szempontjából (egyedül és kizárólag azok szempontjából) konzisztens egészet alkotnak, kölcsönösen megerősítik egymást - ezáltal engem megerősítve.
Egy pap azonban, aki saját céljai szolgálata helyett az örök igazságok minden ember számára egyformaképp boldogító Örömhírét hírdeti, ezt nem engedheti meg magának. Az Evangélium hírdetése elsősorban annak megélésében áll. Ez pedig az Egyház tanítása szerint nem lehetséges anélkül, hogy valaki az említett örök igazságok szerint ne hozzon (esősorban önmagáról) folyamatosan morális ítéleteket, azokért ne könyörögjön bocsánatért és ne higgyjen tettei örök jutalmában vagy büntetésében.
stlouisdefrance 2014.06.19 23:56:58
@pacsy: "ő nem akart büntetni vagy bosszút állni, de nem is kente el a bűnt. és nem félt a szót használni, bár nem dobálózott vele. de nem is félt tőle (pl. Mk 3,28-29). és főleg "bűnbánat", "bűnbocsánat" összefüggésben emlegette."

mindenekelőtt köszönöm, hogy Jézussal érvelsz. szeretném, ha többször kerülne szóba.

Saját tetteim és gondolataim közül azokért kérem Isten és embertársaim bocsánatát, amelyeket egoizmusom, gyengeségem és gyávaságom szavára hallgatva teszek. Amit viszont meggyőződésből teszek, azt nem tartom bűnnek még az után sem, hogy visszatekintve rá biztosan másképpen cselekednék. Számomra bűn behódolni a mindenkori erkölcsi normáknak, mert gyengeség és gyávaság rejlik mögötte.

Ehhez szorosan kapcsolódik a kínzás és kedvesség kérdése. Richelieu fogalmazott úgy, hogy "magánemberként megmenthetnék a leküket jó néhányan, akik közéleti személyiségként elkárhoznak". A bíborosnak államférfiként elengedhetetlen volt "igazságtalanságot" elkövetnie ahhoz, hogy a lehetséges legnagyobb hasznára tegyen azoknak, akikért felelősséget viselt. Ha meg tudna győzni az általa definiált legnagyobb hasznosság legitim voltáról és az alkalmazott igazságtalanságot illetően, hogy az a hatékony cselekvéshez elengedhetetlen minimum, úgy tettét nem tartanám bűnnek.

@vaccinium: "A tüskének is vannak virágai. Vannak magatartások, amelyek keményeknek és zordabbaknak látszanak, mégis, ha azokat a szeretet diktálja, fegyelemre vezetnek. Egyszer s mindenkorra szóló rövid parancs parancsoltatik tehát neked. Szeress, és tégy, amit akarsz! "

ha nem tudnám, hogy Ágostonnál a szeretet egyedül és kizárólag az Isten iránti szeretetet jelenti, akkor azonnal beírnám ezt az idézetet is az edzésnaplómba, mert abba írom azokat a mondásokat, amelyeket motiválónak találok. A kontextust ismerve viszont VII. Gergely pápa jelenik meg előttem, ahogy ül a scriptoriumban, olvas, diktál, követeket meneszt és fogad, azaz szövögeti a hálót az Istenállam érdekében.
A minap a családunkból valaki elmesélte, hogy szeretne elutazni Ausztráliába.  Gyerekkori álom – nincs is ezzel semmi baj! Ráadásul talált egy srácot, aki alkalmas útitársnak mutatkozik. Az apró gond legfeljebb csak annyi, hogy az illető 28 éves hajadon leány, éspedig a…..
stlouisdefrance 2014.06.17 00:20:20
@pacsy: nyugodtan válaszolj akkor, ha majd időd engedi. bennem nem dúl emiatt belső konfliktus, elvégre nem vagyok pap, sőt :)
stlouisdefrance 2014.06.18 19:26:51
@pacsy: szia és köszönöm a linket. a válaszomat a témával foglakozó eredeti posztba írtam, nagyon örülni fogok, ha elmondod, mit gondolsz arról, amit írtam.

@csaba carmarthen: szia és köszönöm a hosszú írást. jóleső érzés, hogy ennyire a szíveden viseled a blogközösség leki üdvét, köztük az enyémet is. Remélem Isten megáld érte.
stlouisdefrance 2014.06.18 20:01:10
@csaba carmarthen: köszönöm szépen
Furcsa helyzet! A gazdag országok polgárai ünneplik Ferenc pápát – aki önzéssel vádolja őket. Két paulinus szerzetesek által kiadott olasz sajtóorgánum, a Credere és a nagy példányszámú katolikus hetilap, a Famiglia Cristiana online felmérést végzett Bergoglio pápáról. 10…..
stlouisdefrance 2014.05.07 12:41:16
a kereszténység ereje legjavát adta, hogy eltörölje az elötte lévő civilizáció emlékét: róma nagyrészét lassan ledózerolták, a szobrokat darabokra törték, a legjobb könyveket nem másolták tovább. és mégis, annak ellenére, hogy létezése túlnyomó részében a római pantheon kersztény templomként működött, ennek ellenére nehéz akként tekinteni rá. ami azzal a templommal történt kicsiben, az történt nagyban az egész civilizációval. bár kidobálták belőle a hellenisztikus szobrokat, mégis sok megmaradt a lényegből. nem azért, mert a keresztény testvérek belátták az értékét, hanem mert olyan lehetetlenül maradandónak épült. és így, csak azzal, hogy ott volt, a pantheon esztétikája idővel ugyanakkora hatást gyakorolt a keresztény identitásra, mint a kereszténység a nyugat leki világára. sőt, idővel talán fölé is kerekedett. Ironikus módon legszebb emlékművét ennek éppen a római pápák emelték, akik ősi, a múlandó világ imitálását tudatosan visszautasító félabsztrakt mozaikokkal borított átriumos templomuk helyére egy vadonat új fehér monstrumot építtettek, immár a pogány közfürdők és diadalívek szellemiségében. bár sok az összefonódás a kettő között, mind a kereszténység, mint a nyugati civilizáció életképes a másik nélkül, hiszen mindkettőnek vannak a másiktól független gyökerei. ezért nem gondolom, hogy bármelyiket is félteni kellene, mi lesz vele a másik nélkül.
stlouisdefrance 2014.05.07 13:28:18
@matthaios: az urbanizáció, a mindennapi élet kifinomultsága szempontjából Európa egészen a XVIII. század elejéig a világ bunkója volt. elég beleolvasni egy középkori kínai regénybe, hogy az ember lássa hogyan éltek ők akkor, amikor nálunk a lakosság 98%-a még mindíg egy mesterséget folytatott, az emberek pedig kézzel ették a félig főtt ételeket és 10 évig hortak egy ruhát. ez legalább annyira a kereszténység hatása volt, mint a barbárok beözönléséé, hiszen a kereszténység nagy súlyt helyez arra, hogy egyszerűség (primitiv életforma) teret hagy a léleknek és hogy boldogok a lélekben szegények.
stlouisdefrance 2014.05.07 14:08:22
@matthaios: valószínűleg nem elképzelhetőek, de ez még nem avatja az emberi jogok hősévé az Egyházat mint intézményt. a lateráni és vatikáni termekben nem nagyon zavartatták magukat az emberi jogok miatt, remekül elvoltak a rendi társadalom és földesúri önkény világában, csak saját privilégiumaik miatt szisszentek fel időnként. a laikusokról szólva viszont azon a nézeten voltak, hogy a szenvedés nemesít és minél nagyobb a szenvedés annál nagyobb lesz majd a jutalom - szóval a lényeget illetően egyáltalán nem számított, konkrétan mekkorát is csattant az a norman ostor az angolszász hátakon amíg a norman urak olyan szép katedrálisokat építettek gyónásképpen, mint azt tették :)
Nem értek a politikához. A március 15-ei miniszterelnöki beszéd most mégis elgondolkoztatott. Orbán Viktor elég energikusan fogalmazott: „Nem tűrtük el 1848-ban, hogy Bécsből diktáljanak nekünk, nem tűrtük el 1956-ban, hogy Moszkvából diktáljanak, most sem hagyjuk, hogy…..
stlouisdefrance 2014.04.10 01:21:13
@jabbok: volt a jobboldalnak értelmisége, csak meghúzták magukat. 1990-ben még jó számmal akadtak, akik a Horthy-rendszerben kaptak oktatást, az akkor divatos nézetek szellemében, a rendszerváltás idejére ezek bőven fölnevelték szellemi utódaikat. lehet, hogy közben persze mind élni akartak és ezért jónéhányszor eladták az elveiket, de azt feltételezni, hogy az átkosban minden középvezető és értelmiségi hithű bolsi volt, az erős túlzás a részedről. meg kell emlékezni Horthy Miklós katonáiról is, ők vajon miket mesélhettek otthon a gyerkőcöknek, meg azokról, akik a református egyház és egyéb eleve enyhén nyilas helyeken csendben suttogva adták tovább az igazságot.
stlouisdefrance 2014.04.10 12:49:56
@jabbok: a helyzet drámaiságát tagadom, abban a formában ahogyan azt te láttatni szeretnéd.
mert az addigi középvezetőt csak elő kellett léptetni felsővezetőnek és hamar belerázódott.
és mert nem feltétlen csak a Harvard Business School diplomásaira kell gondolni, ahogy '45-től a kommunisták úgy '90-ben a másik oldal is futószalagon képezte az "új embert"
emellett volt/van egy jelentős számú nyugati "diaszpóra" is.
nekem volt otthon síknyilas történelemtanárnőm, 2004-ben ment nyugdíjba. ő amikor gömbösről tanultunk még az apukája MOVE tagságiját is behozta szemléltetésképpen.
az "újságíró, szociológus, politológus, filozófus" nem szakma, kicsit minden gondolkodó ember az, csak gyakorolni kell. ráadásul a mai fidesz ideológia 1 az 1ben a kádárista bullshit piros-fehér-zöldbe csavarva egy korondi kancsóval a tetején, szóval nem kell pánikba esni.
ami a gazdaságilag jelentős pozíciókat illeti, volt kivétel is. édesapám igazán osztályidegen családba született, ő sem lehetett volna történelemtanár, vagy jogász, de a természettudományi pályák nyitva álltak előtte is, le is diplomázott 3-ból, emellett önszorgalomból megtanult 4 nyelven. első diplomája megszerzésével elhelyezték egy ismert nagyvállalat egyik üzemében, ahol idővel kiderült, hogy szervezői-vezetői szempontból sem tehetségtelen. előmenetele a nyolcvanas évek végéig lassan ment, 90-től viszont nagyon hamar felsővezető lett belőle, Habsburg legitimista nagymamám legnagyobb büszkeségére :) a régi egyetemi barátai között van, aki építésznek tanult és ma háztönbszámra építkezik, van gépészmérnök 2 autóbolttal, van olyan akinek az egész európára kiterjedő szállítmányozási vállalata van, akad fizikus jól menő számítástechnikai céggel -és ezek egyike sem volt párttag...
stlouisdefrance 2014.04.10 15:34:06
@jabbok: az előnyt én sem vitatom, csak azt a hallgatólagos feltételezést, mintha ezek mind máig ápolnák a "családi" kötelékeket. talán abban van különbség közöttünk, hogy én nem feltételezek akkora elv- és csoporthűséget a kommunista káderek részéről, mint azt te teszed. ahogyan a kisztitkárból thatcherista válhatott, úgy lett a rendszerváltó liberálisból neohorthysta, majd oda-vissza keresztül kasul 2x megint mindenki... és ez nem képzés hanem politikai realizmus dolga.

a magyar jobboldal évszázados történelmi hagyományokkal bír, például amíg csak létezik a református egyház állandóan minden rendszerben lesznek szép számmal rasszista nacionalisták de hogy konkrétabbat mondjak a milleniumi kormánybiztos nemeskürty is élt és publikált a kádárt alatt...

de bárhogy is, mára minden 2. választópolgár puszta-putyinista míg minden 5. választópolgár kerek-perec-nyilas lett. ebben a helyzetben ha valalaki az így vagy úgy összehordott vagyonát most Magyaroszágon akarja tovább gyarapítani, akkor nem kell Machiavellinek lenni, hogy tudja melyik párt helyi-, regionális-, vagy éppen országos politikusainak tegyen a kedvére úgy anyagilag mint eszmeileg, mindenki a maga gazdasági súlya szerint persze. és hidd el valószínűleg egyszerűbb feladatról van itt szó mint gondolnánk/remélnénk. ennek tükrében pedig semmit sem számít mi volt 45-ben és azóta, legfeljebb, ha történelmi párhuzamokat keresünk.
Nemrégiben történt, hogy bejött hozzám a tanszékre egy fiatal teológushallgató, egy nagyhírű hagyományos női szerzetesrend tagja. Elmesélte, hogy nagyon fél, mert az ő rendjében a noviciátus alatt kötelező részt venniük egyénileg vezetett szentignáci lelkigyakorlaton.…..
stlouisdefrance 2014.03.24 17:43:53
@jabbok: "pl. drogok, hallucinogén anyagok is ki tudnak váltani olyan hatást, aminek semmi köze a Lélekhez, Istenhez, „pneumához” – hanem pusztán az agy, a kémia és a psziché szüleményei."

ha valaki tudni véli mikor van az agya "valós" illetve "objektív" üzemmódba beállva az részéről túl nagy magabiztosságra vall. felteszem még legtudósabb tudós teológus tudósok is szoktak időnként bosszúsak vagy jókedvűek, melankólikusak vagy szerelmesek lenni. nem zárnám ki, hogy ez, még ha jelentéktelen részletekben is, de a kezük alól kikerülő szövegeken is tettenérhető. ráadásul mind különböző tehetséggel vagyunk megáldva, és ez az agyunk működésére is vonatkozik. ennek jelentőségét egy analógiával szemléltetném: a rövidlátó és a színtévesztő máshogy látja ugyanazt a picasso festményt mint az aki "normális". és ha esetleg ezzel együtt valakinek megtetszik az a ki tudja milyen kép és ezzel jó irányba mozdul meg benne valami, nem hiszem, hogy fel kellene pofozni, mondván hogy "nem, a kép béna, el kell hinned nekem, hiszen te félvak vagy!"

emlékszem amikor először próbáltam az LSD-t egy jóbarátom bátyján keresztül jutottunk hozzá. mivel ö már 17 éves volt némi felelősséget érzett irántunk kisebbek iránt, így bölcs értekezésbe kezdett a dolog mibenlétéről. előadását, aminek egyetlen haszna abban állt, hogy közülünk a legbefolyásolhatóbbat annyira megijeszette hogy, ő tényleg 12 órás pokoljárást élt meg, később egy az egyben viszontláttam jálics ferenc szemlélődő lelkigyakorlat c. könyvének előszavában. szóról szóra ugyanaz áll ott aznak kapcsán, hogy kinek nem ajánlja a könyvet, kinek mire kell rettentően ügyelnie és mik a lehetséges mellékhatások.

tehát nem hiszem hogy más dologról van szó,

de az ördög a részletekben lakozik.
stlouisdefrance 2014.03.24 23:03:58
@tomasszo: aligha alaptalan feltételeznem, hogy én vagyok a fiatalabb, ezért csak kérni tudom az engedelmet a tegeződés barátságos légköréhez

a témát már megtárgyaltuk a blogon, innen tudom hogy minimum egy jezsuita egyetért velem abban, hogy a transzcendens tapasztalat az transzcendens tapasztalat, mindegy honnan származik.

meg van a sármja ennek a karakteres katolikus büszkeségnek, hogy mi olyan roppant különlegesek vagyunk. a "megvilágosodás" (nem valami szerény szóválasztás, de ebbe ne menjünk bele) még nem az üdvösség, nem hallottam még az Egyház olyan tanítását, amely szerint egy kis fapados "megvilágosodást" rajta kívül ne lehetne elérni. és ha lehet, akkor mi van azokkal a vallásos hagyományokkal, amelyeknek ilyen-olyan formában része az ilyesmi?

mindennemű félreértés elkerülése végett ugyanakkor konkrétan és világosan kijelenteném, hogy nem támogatom a tudatmódosító szerek személyiségfejlesztés céljából való használatát a katolikus Egyházban (sem)

különben tisztelem, hogy Ön "valamiért egészen bizonyos", de azért az érvek részemről mindíg szívesen vétetnek.
stlouisdefrance 2014.03.25 11:33:08
@tomasszo: egyes észak-amerikai amerikai indián törzseknél akad olyan gyakorlat, hogy egy adott életkort elérve minden férfit telenyomnak nemtudommivel és ezután kikergetik őket a sivatagba azzal, hogy "térjen vissza egy látomással". ha ez teljesül, a látomás vezérmotívuma szerint új indián nevet kap és a törzs nagykorú tagjává válik.

nagyjából ugyanerre törekedtek az ószövetségi zsidó aszkéták vagy a 4. századi kopt remeték is azzal, hogy magukat a legkülönbözőbb módszerek szerint hosszas alvás- és ételmegvonásnak vetették alá. ilyenkor olyan neurokémiai folyamatok történnek az agyban, amely során organikusan ugyanazok a molekulák állnak elő, mint amelyek vegyészileg a sámánok vagy a rapper haverok konyhájában.

a posztban szereplő fiatal teológushallgató női szerzetes aggódó barátai a " megeshet: egy ilyen lelkigyakorlat során valaki ördögi megszállottság áldozata lesz" jelképes beszéddel akarva-akaratlanul az ilyen kisérletezés veszélyeire hívták fel a figyelmet, szegény hölgyet ezzel gondolom biztosan halálra rémítve. ennek kapcsán mondtam, hogy mire emlékeztet ez az egész, főleg mert a jálics könyv is ugyanazzal a leoltással kezdődik, mint amit nekem adtak elő. el is vette a kedvem a továbbolvasástól :)

ha a parasztbácsinak nem esett le, hogy a star wars az csak egy szókakoztatónak szánt fikció fantáziadúsnak szánt elemekkel, akkor nem tudom miről lehetne vele beszélni.

kinek voltam szócsöve? visszavonok mindent ami ilyen téves következtetésekre adhat alapot.

különben örülök a beszélgetésnek, tessék egy youtube link :)
www.youtube.com/watch?v=dDj7DuHVV9E
Lassan tízedik éve dolgozom a papnevelésben – utóbb talán nem számít elbizakodottságnak, ha azt gondolom: van némi tapasztalatom. Nekem úgy tűnik, a mai papok legnagyobb kísértése abban áll, hogy abbahagyják az imádságot. A fiatalok közül sokan teljes lelkesedéssel vetik bele…..
Ferenc pápa szerint a papi hivatásra készülő fiatalokat nem lehet pusztán a tiltásnak és a szabályok merev betartásának a szellemében oktatni, mert akkor a hívek helyett saját karrierjükkel foglalkozó "kis szörnyetegeket" nevelünk. A pápa erről egy zárt körű találkozón…..
Van egy varázslatos történet Lukács evangéliumában. A Jézus Krisztus születéséről szóló elbeszélés annyira hozzátartozik az európai kultúra alapszövegeihez, hogy nemre, rasszra, vallási vagy felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül alighanem mindenki ismeri, legalább…..
Az ismeretségi hálózatok, amennyiben „kiegyensúlyozottan, tisztelettel, felelősségteljesen és az igazság melletti elkötelezettséggel” működnek, „erősíthetik a kapcsolatokat és az egységet, amivel hatékonyan mozdíthatják elő az emberi család harmóniáját” – írta…..
stlouisdefrance 2013.11.20 00:55:48
Jezsuita bloggerek Netikett 2011.05.06 18:05:00
Azt hiszem, hogy az internet segítségével történő kapcsolattartásnak – csakúgy, mint a többi személyes viszonynak – megvan a maga „illemkódexe”. Amolyan viselkedési szabályok ezek, melyek megsértése vagy figyelmen kívül hagyása általában a kapcsolatok…..
stlouisdefrance 2013.11.20 00:53:13
Egy mostanában elvégzett felmérés szerint az olaszok 59 százaléka azt állítja, hogy nagy segítséget jelent számára, ha foglalkozik saját spirituális kérdéseivel. Sokan merítenek pozitív energiát ebből – és mi tagadás, nem csak Itáliában! Terjedni látszik egyfajta…..
stlouisdefrance 2013.11.15 12:57:56
@m-athos: elvileg egyetértünk. ugyanakkor a "konstruktív kétértelműség" eszközét kihasználva a 2000 év alatt a papság kizárólagos hatáskörébe kerültek olyan dolgok is, amelyek nem feltétlenül tartoznak oda.

nálad jobban senki nem tudja, hogy orthodox testvéreinknél azért sok minden máshogyan van. az ő viszonyaik nagyjából egy IX. századi pillanatfelvétellel érnek fel, ebből kiindulva azért valahogy ki lehet tapintani a "történelmi változások ívét és irányát".

személy szerint biztosan könnyebben viselném a hierarchiát magam felett, ha úgy, mint az orthodox testvéreknél, azt lehetne látni, hogy a klérusnak ugyanúgy megváltoztathatatlan "az egész", mint a laikusok számára. a katolicizmus hozzáállása viszont árnyaltabb, ami nyilván nagyban növeli időben és térben való adaptációs potenciálját, de ugyanúgy rengeteg hibát és konfliktust is lehetővé tesz.
stlouisdefrance 2013.11.15 13:40:26
@m-athos: ez az iskolázottsággal is összefügghet. a Fülöp-szigeteken és Afrikában biztosan sokminden meggyőzőbben hangzik.
stlouisdefrance 2013.11.15 15:30:41
@matthaios: «Ha Jean-Marie Le Pen azt mondja, hogy "a nap sárga", nekem azt kellene mondanom, hogy kék?» - Nicolas Sarkozy («Si Jean-Marie Le Pen dit "le soleil est jaune", devrais-je dire qu’il est bleu ?»)

(különben a magyarországi rasszizmus kérdésébe itt inkább ne menjünk bele.)
Sokan úgy gondolkodnak Isten akaratáról, mint ha az valami fátum szerű, megmásíthatatlan határozat lenne, ami a mi emberi hozzáállásunktól függetlenül mindig és feltétlen megvalósulna.  Amit Isten akar az úgy lesz és kész. Ez a kép hivatáskeresésben olykor egészen…..
stlouisdefrance 2013.10.31 23:27:53
@Izrael misztériuma: jól emlékszem a történetre. és még mindig nem értem. olyan ez, mint amikor valaki képtelen elfogadni, hogy elhagyták és továbbra is szerelemről beszél, pedig a másik már régen minden határt átlépett és minden hídat felégetett. tetszetős a póz, amit így fel lehett venni, de az csak önámítás.
stlouisdefrance 2013.11.05 16:38:33
@Django freemail: az érdemi vita feltétele az lenne, hogy a poszt írója által felvetett téma kapcsán legyen megosztani való gondolatod...
stlouisdefrance 2013.11.05 17:08:55
@Django freemail: igazán nagy kár. a nyilas-konzervatív-liberális-szocialista-kádárista acsarkodást kívülről tudom és halálosan unom, Isten akaratárol viszont nem mondhatom el ugyanezt.
Jezsuita bloggerek Öt perc foci 2013.10.18 00:16:56
A foci szenvedélyeket ébreszt. Kevesen vannak ebben az országban, akik közömbösek iránta. Siker vagy kudarc egyaránt az újságok címlapjára kerül, és gyakran politikai vonatkozásai is vannak. 1956 előtt is a legjelentősebb felfordulás, népi elégedetlenség egy focimeccs, az…..
Szeretnék egy kis teológiát tanítani Nektek! Egy nyúlfarknyi kurzust ajánlok csupán, talán ha 5-6 perces, lerövidített traktátus: egyetlen argumentum. Hogy is kezdjem csak… Talán egy kérdésből érdemes kiindulni. Mit gondoltok: mi lesz a halál utáni sorsa, a jövője azoknak, akik…..
stlouisdefrance 2013.10.15 16:36:37
@jánosbácsi: nem erről van szó. a Magyar Református Egyház egy régi történelmi intézmény és a nemzeti identitás egy részének egyedüli hordozója, tejlesen még az ötvenes években se merhették eltörölni. mivel a két háború közötti Magyarországon a protestáns középosztály szellemi ideológiájából és szimbolikus izlésvilágából alakult ki az akkori állam által eröltetett identitás és mindaz ami abból később lett, nem meglepő módon ez az intézmény lett az übermagyar síknácik búvópatakja.
stlouisdefrance 2013.10.15 16:45:35
@jánosbácsi: különben nem vagyok IM, te pedig szerintem nem vagy bélaybéla. tényleg mint az oviban :(
stlouisdefrance 2013.10.15 17:44:31
@jánosbácsi: mindent lehet, ráadásul sokféleképp. rossz társaságban rossz időben rossz helyen például rosszul.
Jezsuita bloggerek Háziorvosok 2013.09.29 15:31:07
Egy barátom különös történetet mesélt el a napokban. Történt, hogy egy orvostanhallgató felvételizett az egyik egyetemi kollégiumba. Ilyenkor sokféle kérdést tesznek fel a jelöltnek, hogy megítéljék, mennyire tud majd beilleszkedni a közösségbe. A felvételiztető ezért…..
stlouisdefrance 2013.10.02 16:17:31
@jánosbácsi: ha nem tetszik, ne olvasd. IM-nek egyébiránt több barátja van itt mint amennyit vélhetőleg te valaha is szerezel majd.
Augusztus 20. számomra egy meglepetés-nap volt, mert előző nap este kaptam egy szlovák rendtársamtól egy telefonos kérést, hogy egy Panamából jött jezsuita szeretne Pestre látogatni, tudnék-e segíteni neki az eligazodásban. Őszintén szólva nem voltam túl lelkes a kérésre, mert…..
stlouisdefrance 2013.08.28 16:27:21
@pacsy: a véleményem az, hogy átkozottul nevetséges a nemzeti nagyság bölcsőjében ringatózni. afféle kollektív legacy-potlék olyanoknak akiknek jobb nem jutott és kevés a fantáziájuk. ahogy én látom, az egész annyi hazugságot és korlátolt tudatlanságot von magával, hogy talán jobb volna bele se kezdeni.

Amszterdam városa egyszer rendelt Rembrandtól a városháza számára egy történelmi tablót a Claudius Civilis féle összeesküvésről. az esemény nagyjából a "holland nemzet születésének" van kikiáltva. egy szép, harmonikus csoportképet vártak egy sereg hősiesen kiöltözött tiszteletreméltó úrról. ehhez képest kaptak egy horda búzös, koszos barbárt, törvényen kívüli renegádokat, akik éppen kardesküt mondanak egy képen amely szinte lángra kap saját fékevesztettségétől. persze a festmény nem sokáig maradhatott a helyén, mert az establishment termeibe nem való az ilyen gyalázatos szemét. szegény naív Rembrand tehet az egészről, ha buta módon azt hitte, hogy lázadókat ábrázoló képet rendeltek tőle...
stlouisdefrance 2013.08.30 20:26:10
@matthaios: a szép nem kötődik a jóhoz és az igazhoz. Leni Riefenstahllal és Albert Speerrel mindannyian naponta találkozunk és ugyanígy állunk Eisensteinnel vagy Vlagyimir Mayakovszkival is. nincs ezen mit sajnálni, vagy fanyalogni, mert a politikai tartalom csak az eredeti művészek számára volt meghatározó, számtalan követőjük viszont ettől megszabadította az életművüket és csak a "szép" az, ami azóta is maradandó.
Egy idő óta ismét gyakran és szenvedélyesen beszélnek a Katolikus Egyház bűneiről. A dolog persze önmagában nem új, bár vannak újszerű elemei. Mostanában ugyanis nem csak a szokásos régi érveket halljuk ismételgetni – a boszorkánypereket, az inkvizíciót és a keresztes…..
stlouisdefrance 2013.06.03 17:41:54
@Dr. szpahi: a fogamzásgátlás tilalma/engedélyezése és az éhező gyerekek száma között van összefüggés...

az, hogy egyeseknek ne kelljen egyik kezüket hátrakötve leélniük az életüket nem egészen azonos a golfjátékhoz való joggal (ha csak nem szimbolikusan: a szeparáció örökségeként Amerikában a mai napig nem vesznek fel feketéket, ázsiaiakat és más "színeseket" az elit golfkubbokba)
stlouisdefrance 2013.06.05 00:43:54
@Pandit: több mint 10 éve láttam valahol egy dokumentumfimet egy szektáról. megszólalt benne az egyik kiugrott alvezér is. egyedül az ő szavaira emlékszem az egészből, de azokat soha nem felejtem el. miután az illetőt kiválasztották alvezérnek, a szektafőnök négyszemközti továbbképzésre hívta a yachtjára és elmondta neki mi is a lényeg: "amikor eléd áll valaki, mondd neki, hogy adja oda a pénzét. ha odaadta, mindegy, mennyit adott, mondd, hogy ürítse ki a másik zsebét is, mert mindíg van még pénzük. ha valaki kérdéseket tesz fel, soha ne válaszolj, egyszerűen hagyd ott, mert mindíg leszenk elegen, akik kérdés nélkül odaadják a pénzüket. a lényeg: add ide a pénzed és nem vitábaszállni".

a katolikus főpapság módszerei ennél természetesen sokkal kifinomultabbak, lehetőségei és eszközei is messze felsőbbrendűek annál, hogy egy ilyen primitív eljárásra kényszerüljön. ők államelnökökkel, puccsista tábornokokkal, legális-, féllegális- és illegális világmozgató üzletemberekkel és innen lefelé mindenkivel alkudoznak és fenyegetőznek aki számít, de nem velünk.

viszont a "nem vitázni, egyszerűen továbbmenni, mindíg leszenek elegen" ismerős, nemde? és milyen igazuk van! a nyugati világ egyháztól való elfordulását és demográfiai hanyatlását már most is pozitív többlettel ellensúlyozza Afrika és Ázsia. ki tudja mit hoz a jövő, minek változtatni azon, ami eddig bevált? nem vitázni, továbbmenni... a hívek lehetőségei, hogy változást vigyenek végbe a nullával egyenértékűek.

mit lehetne tenni? kérdezt talán olyantól, aki ismeri a kánonjogot, tehát a papoktól. a hagyományok és a realitás értelmében ez az ő diszkrecionális joguk (szeretik hangoztani) és kötelességük (kéne nekünk mindíg mindenhol hangoztatni). egészen biztos, hogy lehetne mit tenni. szervezéstechnikailag is volna mozgástér, kihasználva a szerzetesrendek viszonylagos autonómiáját a helyi püspöktől.

ha valaki sikeresen megtalálja a maga személyes aranyszályú Don Camilloját, az nagy dolog. ha valaki ennél kevesebbet talál, de epülésére szolgál, az is az. de én nem ajánlanám, hogy az egész omladozó épület gondjait a szívünkre vegyük. ha az valaki az egyháznak adja az életét, az nem fogja neki azt visszaadni. Isten pedig mindenütt jelen van.
Hogy ki a világ legnagyobb hatalmú vezetője? A Foreign Policy nevű befolyásos amerikai nemzetközi politikai folyóirat válasza sommásan hangzik: „Senki”. Ugyanis az ezév elején közzé tett 2012-as ranglistán az első helyet üresen hagyták a top ten-ből. Mintha ezzel azt is…..
„Mi vagyunk a pápa!” – nyolc évvel ezelőtt a Bildzeitung (ami a Blick újság német megfelelője) ezekkel a szavakkal, öles betűkkel adta hírül a pápaválasztás eredményét. Aztán nyolc évvel később, 2013. március 13-án este, újra felszállt a fehér füst és a világ…..
stlouisdefrance 2013.03.18 18:12:33
"Soha életemben nem csokolt még pápa"
Cristina Fernandez de Kirchner, Argentína elnöke

www.bbc.co.uk/news/world-europe-21835363

még egy hét se telt el és én is alig tudok már savanyú képet vágni. mi folyik itt mégis???
; )
stlouisdefrance 2013.03.31 13:39:37
@m-athos: én is szívből kívánok mindenkinek kegyelemteljes húsvétot!

www.armenianchurch-ed.net/wpblog/wp-content/uploads/2011/04/resurrection.jpg
stlouisdefrance 2013.04.01 14:37:27
@jan: nekem is úgy tűnik, mintha nem látná a különbséget a személyes luxus és az igényes liturgia között.

a lakosztályról: lehet, hogy szomorú és szívtelen dolog rolls royce-okat, ferrarikat és bentley-ket a garázsban állni hagyni, de az is igaz, hogy furcsa ilyen autókból integetni a szegényeknek. így nézve talán nem kidobott pénz egy volkswagent beszerezni, még a garázsban már feltankolva ott álló és állandóan karbantartott, naponta fényesre törölgetett 200 álomautó ellenére sem.
„Tudjátok, a Konklávénak az volt a feladata, hogy püspököt adjon Rómának. Úgy tűnik, bíboros testvéreim jóformán a világ végére mentek el érte… hát, most itt vagyunk …”  http://goo.gl/WoQU9 Átrohantam az udvaron az esőben. Fel a többiekhez. Valami angol…..
stlouisdefrance 2013.03.16 11:02:10
@m-athos: amikor Ferenc pápa kilépett az erkélyre, az első dolog amit észrevettem Msgr Marini szertartásmester világfájdalomtól sújtott arca volt, amint a feleslegessé nyilvánított arannyal hímzett stólát hűségesen vitte elöljárója után. a liturgia is kényes kérdés a testvéregyházak közeledésében és nem tudom mennyire számít jó előjelnek a fennt leírt kép.
stlouisdefrance 2013.03.16 11:30:26
@matthaios: nyakkendős úrvacsorás barátaink elvárásainak nem akarnék eleget tenni, az ikonosztázos testvérek építő jellegű kritikáit viszont nagyon megfontolandónak tartom.
stlouisdefrance 2013.03.18 13:43:31
Azon a napon, amikor a pápa bejelentette „lemondását” (február 11) az esti felhőszakadáskor villám csapott bele a Szent Péter bazilika kupolájába. Az önmagában megszokott meteorológiai jelenséget a titokzatos és a természetfeletti összefüggések keresésére mindig vevő…..
stlouisdefrance 2013.02.26 11:58:01
@kaleidoscope: a szöveg pontosan kifelyezi, ami szerintem a katolicizmus problémája. az előrehaladott kor nem csak egyéneket ér utol. a görögök "vatkánja" végül ezt saját maga mondta ki.

Megkapó a hanyatlás melankóliája és nagy privilégium, hogy még megismerhettük azt, ami ezerhatszáz éven át erre felé a kovász szerepét betöltötte, de tudni kell azt is, hogy az igazán nagy dolgok évszázadokkal élik túl önmagunkat, nekünk viszont ez nem adatik meg. én szeretek múzeumba járni, de azért szívesebben vagyok az élet kertjében.
stlouisdefrance 2013.02.26 12:19:28
@Pandit: "Nem lehet, hogy inkább évezredekben kellene számolni. Esetleg próbáljuk ki. :-)"

csalás úgy érvelni, hogy olyasmire invitálunk valakit, amit nem lehet végrehajtani.

hadd javasoljam helyette perspektívának ezt a mai szép napot!
„Szemérmetlen dolgot néztem az interneten” hallom egyre gyakrabban gyóntatóként a zavarodott, és szégyenlős szavakat. Fiatalok, mondhatnánk, természetes érdeklődés, csak egy kicsit célt tévesztett. Csakhogy a történet sajnos a legtöbbször nem olyan egyszerű, hogy…..
stlouisdefrance 2012.04.11 23:56:40
@eichikarl: nem arról van szó , hogy valaki valamiben "csalni" szeretne és rászokik a könnyebbik útra. teljesen természetes ösztönökről beszélünk, amelyeket nem az internet éleszt fel, hanem az, amit iskolában, munkahelyen, villamoson, koncerten, edzőteremben vagy akár a templomban lát maga előtt az ember.

nem minden szexuálisan érett (10-12év feletti) férfinak van barátnője (kőkatolikusként nem is lehet nekik, a házasság pedig átlagos háttérrel mikor is lehetséges ma MO-n?)

az egész kicsit arra emlékeztet, mint amikor valakinek, akinek folyamatosan komoly fájdalma van meg akarod tiltani, hogy kiáltson.

ha már eltérő megitélés: vajon egy plébános, aki a templomkertben csókolózáson kap egy kisfiút és egy kislányt vajon az áldoztatáskor ugyanolyan szigorú lesz velük, mint ha két kisfiút látott volna?
stlouisdefrance 2012.04.13 15:27:40
@m-athos: szüleim németjuhásza félhektárnyi saját térrel rendelkezik, mégis rámászik minden számára elérhető ebre. ugyanezt tette az összes elődje.
Jezsuita bloggerek Bepaliztunk 2012.04.02 10:50:00
Sajnálom az elnököt, mert szánalmassá vált szegény az elmúlt napokban a magyarázkodásával. Miután megvonták a doktori címét, egyszerűbb lett volna mindenféle magyarázkodás nélkül lemondania. Mind az ő becsülete, mind a politika, amit képvisel, jobban járt volna vele. Ez így…..
stlouisdefrance 2012.04.05 10:49:57
@Pandit: "ne tarts az MSZP szekértolójának, "

"Aki mibennünk nem bízik, az önmagában sem bízik. Aki mibennünk nem bízik, az a mi fényes jövőnkben sem bízik, és aki a mi boldog, fényes jövőnkben nem bízik, az áruló."
stlouisdefrance 2012.04.06 00:16:56
@zzsuzsici: egy hét sem telt el zóta, hogy kormányzásuk legnagyobb vereségét elszenvedték és azonnal morális diadalért ünnepeltetnék magukat... csak én érzek ebben cinizmust, fennhéjázó megvetést és némi elmebajt? :

Ugyan, kit csaptunk be? Magunkat? Mi tudjuk, miről van szó. A kutatókat? Azok örülnek, hogy plecsni van a mellükön. A széles tömegeket? Azok úgyse esznek se narancsot, se citromot, de boldogok, hogy velünk ünnepelhetnek. Az imperialistákat? Ühüm, azoknak alaposan túljártunk az eszén. Nem szeretnék most a helyükben lenni! Kiadtuk a jelszót: legyen magyar narancs! És lett magyar narancs. Mi nem ígérgetünk a levegőbe, Pelikán