Regisztráció Blogot indítok
Adatok
a doktor ur

0 bejegyzést írt és 178 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban.

Admin Szerkesztő Tag Vendég
1928. Oldalkocsis motorverseny a bristoli pályán..
a doktor ur 2019.11.04 17:37:48
@Crip Lee: nem Volgák, hanem Volvók :)
en.wikipedia.org/wiki/Volvo_140_Series
Teljesen ledöbbentünk, amikor a mai demonstrációkon készült képeket átböngészve az egyiken felfedeztük BAYER ZSOLTOT. Igen, jól hallották/olvasták, AZT a Bayer Zsoltot! Nemrégiben még azt írta, hogy a zsidók léte indokolja az antiszemitizmust, de nagy visszhangot és botrányt…..
"Mi mindannyian a magyarok a nácik ellen civil szervezõdés tagjai örömmel fogadjuk, hogy Magyarországon a politikai elit és a kormány is felismerte célkitûzéseink fontosságát, és bejelentette, hogy jelenlétével támogatja a pénteki tüntetésünket. Támogatásuk már régen…..
Az utóbbi idők írásaiban, és blogos társalgásokban is előkerült - ismét - a neokonzervativizmus témaköre, annak számos komponensével együtt: a piac, hagyományok, és az USA jelenlegi külpolitikája is. Kis leegyszerűsítéssel azt lehet mondani, hogy két konzervativizmus vitája…..
a doktor ur 2008.04.06 12:34:11
qbr: szerintem több helyen is tévedsz. Elôször is alapvetésként lássuk be, hogy autodidaktákra (ráadásul jól definiálható és közmegegyezésen alapuló erkölcsi alapokat nélkülözô közösség(ek)re) bízni az erkölcsös stacionárius társadalmi alap létrehozását minimum bajos lenne. Az egyháznak ti. megvan az a tulajdonsága, hogy mindenki számára közismert erkölcsi keretrendszerben mûködik, melynek történelmi bázisa van és feladatát egy több ezer év alatt kikristályosodott metodika alapján végzi. Tartalmát tekintve lehet nem egyet érteni vele, társadalmi hasznosságát és erkölcsi bázisának súlyát viszont nem lehet megkérdôjelezni.

A konzervativuzmus szemszögébôl pedig szintén nem tekinthetô releváns érvnek, hogy azért ne növeljük az egyházak súlyát, mert az önkormányzatok feladataik egy részét átvették. Azért vették át, mert a szocialista államberendezkedés szétvert egy jól mûködô intézményrendszert, és helyébe állított egy másikat feladatainak kiváltása céljából. Tönkretett egy hagyományt csupán elvi okokból. Nem mûködési struktúrájával, hatékonyságával vitatkozott a rendszer, csupán antiklerikális volt. Amikor azt hangsúlyozzuk, hogy a generikus társadalomfejlôdés (ezen belül a társadalmi intézményrendszerek, köztük a nagy ellátórendszerek) szerepét is célszerû lenne egy olyan pontról tovább folytatni, ami rendszerszerûségében is hatékonyabb és megfelelôbb volt (elkerülendô pl. az olyan típusú ámokfutást, mint a jelenlegi pénztártörvény), akkor milyen okból nem azt vesszük alapul, mely minden - és komolyan minden - szempontból megfelelôbbnek mutatkozott, mind struktúrális mind a közmegelégedés szempontjából? Csak azért mert az egyház mûködtette? Sovány érv.

És igenis rombolni kell, ha kell. Ez a mi konzervatív lázadásunk. Rombolni kell azokat a mentális és társadalmi struktúrákat (antiszemitizmustól a gondoskodó állam ideáljáig és gyakorlatáig) amelyek ellensúlyt jelentenek egy nyitott és fejlôdésre képes társadalom felemelkedésében.

És nem növelni kellene az egyház súlyát, hanem visszaadni neki azt, ami az övé volt. Jelen tudásunk birtokában felelôsséggel kijelenthetjük, hogy javainak sokkal jobb gazdája volt mint bármely állam vagy önkormányzat, az általa létrehozott értékek hasznosságáról már nem is beszélve. Mert például a család mint egység és a helyi közösségek megteremtésében nincs az a civil közösség, mely olyan sikereket képes felmutatni mint az egyház. Én mint konzervatív pedig köszönöm, jól megvagyok egy bevált rendszerrel, és csak azért, hogy változtassak, nem kívánok alternatív megoldásokat keresni. Ezért vagyok konzervatív.
(Gabrilo és vadnyul közös cikke) A konzervatív polgárháború egyik tétje, hogy ki osztogathatja a konzervatív cimkét, ki mondja meg, mi az elfogadott konzervativizmus. A baloldali értelmiség is egy ideje kedveli ezt a megnevezést, és úgy hivatkozik rá, mintha ő lenne az egyedül…..
A Reakciós troll-kálvária után lassan, de biztosan, a Konzervatóriumon is megjelentek az untakozó trollok, akik mások nevével verik szét a kommentmezőt. Egy-két stupid komment még elkerüli az ember figyelmét, de az aktívan "dolgozó" trollok tevékenysége a normális vita…..
a doktor ur 2008.03.29 21:30:24
A nap 5lete. Hétfői nap 5letei 2008.03.17 15:32:00
Rontsuk el a dolgokat és írjunk kommentnek a nap ötletét.Hétindítón kiabáljunk egymással!Legyünk sikeres énekesek!Ássunk sírt magunknak és lőjjük magunkat bele hősként!Verjük ki faszunkat az asztalra, kenjük szét és vegyük fel kamerára!Amit ma, azt holnapra ne!..
Ha már szóba jött itt az MDF, meg az SZDSZ, meg az, hogy adott szituációban ki lesz konzervatív, meg ki nem, ejtenék pár megjegyzést arról, hogy vajon miféle kihívások érhetik azt, aki valamilyen értelemben a konzervatív gondolkodáshoz kötődik ma Magyarországon. Először, ugye,…..
Konzervatórium Lehetséges-e? 2008.03.21 11:48:00
Egedy Gergely legutóbbi cikke az MDF-ről ihletet adott, hogy elővegyem újra a jelenlegi kedvenc témámat, a honi jobboldal, a konzervativizmus és a posztkommunizmus viszonyáról szólót. Mi határozza meg azt, mi a jobboldal? És azt, mi a konzervativizmus? És mi a jelentősége a…..
a doktor ur 2008.03.21 18:27:23
Szerintem a konzervatív életszemlélet, (és ezzel egyetemlegesen a magyarországi konzervatív politika) akkor mûködik - egészen pontosan attól! mûködik - ha a "valamiért"-ben és nem a "valami ellen"-ben sikerül önmagát definiálnia. Az egység megteremtéséhez szükséges a közös ellenségkép kialakítása, az egybentartásához pedig a pozitív jövôkép. Ergo a magyarországi politikai életben legyenek bár konzervatív politikusok, konzervatív politika nemigen van. Konzervatív jellegû akad, de az olyan, mint a pékségben a házi jellegû kenyér. Olyan, de nem az. A Fidesz megpróbálkozott valamiféle jövôkép felvázolásával, de annak aktuálpolitikai jellege és tartalma megkérdôjelezi annak tartósságát.

Nem a posztkommunizmussal kapcsolatos viszony határozza meg a konzervatívot, hanem pont fordítva. Valaki, vagy valakik (értsd párt) nem valamihez, vagy valakikhez képest konzervatív. És a meggyôzôdésén akkor sem változtat, ha az aktuálisan megegyezik a politikai ellenlábas aktuális köpönyegének aktuális feliratával, és akkor sem, ha az politikailag nem kecsegtet pozitív hozadékkal.

Persze értem én, hogy a hatalomgyakorlás eléréséhez alkalmasint olyan fegyvereket kell használni, amelyek békeidôben még az M-zárolt raktárakban sem lelhetôk fel, de az érdekek szülte megalkuvásnak bizony ára van. És azt valamikor neg kell fizetni. Két elveszített választás után a hazai konzervatív-jellegû politikai elitbek el kellene gondolkodnia azon, hogy nem volt-e elegendô ennyi tanulópénz, és nem kellene-e lassan jó iparossá válni és végre kamatoztatni kezdeni azt, amit deákéveik alatt megtanultak? Jó konzervatívként, a nép, az Isten adta nép boldogulása érdekében...
 (A tegnap esti vízicsigás bejegyzés után itt egy másik, egészen eltérő vélemény - a szerk.)  A Központi Építészeti-Műszaki Tervtanács (micsoda csengő-bongó testület) jóváhagyta a Szervita tér átalakítását, ezzel Zaha Hadid vízicsiga-irodaházának…..
a doktor ur 2008.03.21 11:42:34
Yeolde: a Nemzeti Színház sem szép. Ennyit a saját kutya kölykérôl.

Budapest pedig nem Szlovénia. Sem nem Peking, sem New York. Ennek a városnak nem más városok (jó vagy rossz) pédéjét kell másolnia, hanem a saját útját járnia. Vannak évszázadok alatt kiérlelôdött sajátosságai, melyek megtartása - és továbbvitele - nem akadálya a változásnak, hanem keretrendszere. Szlovénia egyébként is azért épített annyi új dolgot, mert nem volt neki semmije a múltból. Létre kellett hoznia azokat a mentális és környezeti kereteket, amely segített kialakítani frissen szerzett önállóságuk mellé, polgáraik önazonosság tudatát.

Az Dózsa György úti ING székházat is sok támadás érte. Mindennek tekinthetô, csak klasszikus épületnek nem. Mégis sikerült olyat létrehoznia a tervezôcsapatnak, ami anélkül vált szerves részévé a város szövetének, hogy provinciális lenne, és anélkül visz színt környezetébe, hogy ikonná akart volna válni. (Az is megérne egy külön misét, hogy egy holland "sztárépítész" miért vesz maga mellé magyar szakembereket, és miért közösen hoznak létre valamit, és miért nem egyszerûen odafikkant valamit a papírra sztárépítész úr, oszt jóvan. Valamint az is, hogy miért költözik be a maga által tervezett épületbe, és miért tartja fenn továbbra is a létrejött team-et, ahelyett, hogy jól szélnek eresztené ôket. Lehet, hogyha valaki úgytervez épületet, mintha magának készülne, akkor az meglátszik az eredményen is? És esetleg mégsem olyan rosszak a magyar építészek? )

A budai vár pedig tényleg nagyon szép. De ez nem jelenti azt, hogy innentôl kezdve ne épüljék ház a városban. De könyörgöm: ne akarjon a budai várral konkurálni! Ne akarja átvenni a helyét! Ne akarjon több lenni annál, mint amire hivatott. És akkor majd befogom a pofámat jól...
Az utóbbi napok vitái a blogon elgondolkodtatók voltak. Mert miről is szól a "konzervatív" címke körüli feljhajtás? Ez küzdelem, méghozzá a címkéért.Hovatovább, ez azoknak a küzdelme - elsősorban - akik "szintetizálni" akarnak. A dolog lényege ugyanannak a…..
Az egészségbiztosítási rendszerről zajló vitában kevés kivétellel kritikán aluli érvek röpködtek. Ha a reform első számú szakértője és szellemi atyja, a kilépési záradékot lényegtelen jogi apróságnak tartja, és egy Váncsa István a a kórházi TV képátlójában találja…..
a doktor ur 2008.03.17 11:42:40
Komoly érvek és ellenérvek röpködtek itt pro és kontra, csak gratulálni tudok a kommentelôk felkészültségéhez. Van azomban egy egyszerû probléma melynek megoldásához valahogy nem kerültünk közelebb. Ti., hogy az eü. rendszer átalakítása milyen síkokon és milyen célokkal történik?

Érthetôbben fogalmazva.

Alapvetés: az eü-i ellátó rendszer - vagy bármely más struktúra - alakítása (és nem ÁTalakítása) ésszerû és elvárható, hiszen nincsen olyan rendszer a világon, (sem pénzügyi, sem politikai, sem semilyen) mely megszületésének pillanatában oly formában látja meg a napvilágot, mely forma az évek múlásával is ugyanolyan hatékony és sikeres képes maradni. Értelemszerû tehát, hogy változtatni, "jobbítani" rajta nemcsak, hogy fontos, de szükséges is. Fenekestül felforgatni viszont dôreség.

Az ok: képzeljük el azt a szituációt, hogy a hazai eü-i rendszer olyan amilyen, viszont a nemzetgazdasági szinten mért összköltsége csupán a negyede a jelenleginek. (Mondom: képzeljük el! :) Ebben az esetben is nekiállt volna ilyen nagy "garral" a kormányzat megreformálni? Nos, a válasz egyértelmûen nem. Piszkálgatta volna kicsinyég - mint ahogyan a polgári kormányzat tette - de nem borította volna a feje tetejére. Ergo a változtatási kényszert nem a népesség egészségi állapotának romlása miatti kormányzati aggodalom generálta, hanem egyszerû gazdasági megfontolások.

A helyzet: lehet sorolni az okokat, de a lényeg tömören ennyi: az eü-i ellátórendszer mûködése túl sokba kerül.

Feladat: csökkenteni a kiadásokat, és forrásokat találni.

Eszközök: a rendszer méretének csökkentése, a költségviselôk körének kiterjesztése, racionálisabb mûködési struktúra kialakítása, kiskapuk bezárása, befektetôk bevonása.

Eredmény: egy olcsóbban és hatékonyabban mûködö egészségügy.

Ez volt tehát a gazdasági sík, és a hozzárendelt gazdasági cél. De kérdem én tisztelettel: errôl szól a magyar egészségügy? És egyébként is, mi a fene a magyar egészségügy, netán egy részvénytársaság? Bevétek, kiadás, profit, osztalék, stb??? Kérdem én tisztelettel: hol itt az ember? Melynek - papíron! - szolgálatára és életének jobbá tételére az egész rendszer hivatott volna.

Az egéssz rendszer összefüggéseit átlátni persze képtelen vagyok. Az új szabályozási rendszer minden apró részletét sem ismerem. Viszont van egy pár kérdés, melyeket egymás mellé állítva meglehetôsen éles képet adnak a valódi szándékokról.

Ha a kormányzat állítása igaz, és nem profitorientált biztosítók lépnek az eü-i redszer môgé finanszírozóként, hanem csak "részben magántulajdonú pénztárak" jönnek létre, amelyek továbbra is csak a jelenlegi struktúrában és mértékben rendelkezésre álló bevételi források felhasználásával lesznek kénytelenek a magyar egészségügyet mûködtetni, akkor honnan fog származni az a plusz bevétel, amely az újonnan létrejövô intézményi struktúrák mûködtetéséhez és az eü-i rendszer fejlesztéseihez forrást teremtenek? Mindezt hogyan gondolhatják komolyan egy olyan törvény életbeléptetése után (járulékszintek csökkentése munkaadói oldalról 11-rôl 5%-ra, munkavállalói oldalról 7-rôl 6!-ra), mely ez eü-i kassza bevételeit megfelezte? Ilyen bevételszint esetén vajon miért éri meg egy pénztárnak az így lecsökkentett járulékok 2%-ban meghatározott profitmaximum mellett pénzt injektálni akármibe is? És persze a kihagyhatatlan kérdés: hogyan és miért lesz ez így jobb nekünk?

Félreértés ne essék, én nem értek egyet azzal, hogy minden maradjon a régiben. Látható, tudható, hogy a jelenlegi rendszer nem hatékony és túl nagy részét viszi el a költségvetésnek. Egyértelmû az is, hogy többet kell majd fizetnünk az egészségügyi ellátásokért. Amivel semmi gondom nincs. Minden drágul, miért pont az egészségügy mûködjön olcsóbban? De ami most folyik, az sajnos nem errôl szól. Arról szól, hogy MOST kell bevételekhez juttatni a költségvetést. MOST kell megteremteni a lehetôségét annak, hogy az állam kivonuljon a nagy "pénztemetô struktúrák" mögül. MOST kell lehetôséget teremteni annak a pénznek, ami ha nem lépnek, máshol keres magának piacot.

Bár van egy alapvetô problémám is az egész magánosítási folyamattal, egészségügyön belül és kívül egyaránt: amit most eladnak, az nem az övék! Az az enyém! És én nem akarom eladni...
Konzervatórium Kampányvalóság 2008.03.02 20:19:00
Olyat mondok, kedves Nép, amit nem is hittél volna: egy hét múlva, amikor a tévé előtt izgulva csodálhatjuk Baló György gyöngyöző homlokát, amint az exit poll eredményeket, és a fokozatosan érkező híreket ismerteti, nem lesz apokalipszis. Bizony, magyarok, ha nyernek a nemek,…..
A nap 5lete. 2008.02.12 17:32:43
Csináljunk randomra dolgokat!Verjünk meg nyulakat bottal!Locsoljuk túl növényeinket!..
a doktor ur 2008.02.28 19:03:42
A réveteg unalom kétségtelenül fialhat akár remekműveket is, de semmiképpen sem erotikus állapot. Előfordul mégis, nagynéha, hogy az agyalapi oxigénhiány míting vagy óra közben perverz irányba kanyarítja a rostollat. Egyfajta bürószex ez, a neonfényben fura derengéssel életre…..
a doktor ur 2008.02.27 08:01:57
Olasz, osztrák, német, török, amerikai. Mind-mind kávénemzet. Hogy miért? Mert mindegyik hozzátett valamit a kávékultúra kialakulásához. Ugyanaz az alapanyag mégis annyira más. A kávé világa Itt van ez a növény, amiből ezt a mennyei italt főzik. Mindennek ez az alapja, a…..
Gabrilo nem érzett kedvet Orbán Viktor beszédének elemzéséhez, amit mélységes megértek. Ám akad a beszédben egy-két mondat, amely megütötte a fülemet, és elgondolkodtatott: "A mi politikánk középpontjába is mindig az emberek állnak, és az a kérdés foglalkoztat…..
a doktor ur 2008.02.16 17:01:49
qbr: hogyne lennének ilyen kérdések! Fogalmazhatnék úgy is, hogy: "Miazhogy???! Nagyonis!" Ám attól még nem fog sehány-százalékot sem kapni egy párt, mert fontos, és mélyen elhallgatott kérdéseket kezd el feszegetni. Arról nem is beszélve, hogy a témafelvetésekkel óvatosan kellene bánnia, mert egyik-másik megpiszkálása bizony olyan érdekeket sérthet, amelyek könnyen az azonnali és fájdalmas kimúlásához vezetnének. Az ilyen szituációkból élve kikerülni csak szignifikáns és stacionárius bázissal a háta mögött teheti meg bárki is. Arra pedig jelenleg senkinek sincs esélye. (Még a parlamentben lévôknek sem biztos, hogy sikerülne)

Czelder Orbán: nos igen, errôl beszélek. Azonban ne felejtsd el, hogy a konzervativizmus jellemzôen valamiféle vallásossággal párosul. A kettô együtt kiegészíti és erôsíti egymást. És ami fontos: egyik sem törekszik a másik pozíciójának megszerzésére! A konzervativizmus nem törekszik a létünk értelmének, és földi valóságunk feladatának definiálására, míg a kapcsolódó vallás (az esetek közel 100%-ában valamely katolikus vallásról beszélünk) nem próbálja meg beleütni az orrát a társadalmi berendezkedás, államháztartási struktúrák, adórendszerek és egyéb világi dolgok rendszerébe. Persze van áthallás, érintôleges párhuzamosság a kettô között, például a szolidaritás, a tekintélytisztelet, az tradicionalizmus, a család és a mikroközösségek kiemelt szerepe, stb...
PSZ kolléga volt olyan szíves, és elküldte nekem a mai Szabad Népben megjelent Csapody-cikket. Amúgy ez a "ki a konzervatív" és "mi a konzervativizmus" téma úgy tűnik, népszerű napjaink politikai diskurzusában - ami nem feltétlenül baj. A baj az, hogy ilyenkor…..
"...aki nem hisz Istenben, az bálványokban fog hinni; s ha szabad ezt kiegészítenem, aki sem Istenben, sem bálványokban nem hisz, az minden bálványok legsötétebbikében fog hinni: ez nem más, mint az Emberi Akarat deifikált absztrakciója, amelyet oszthatatlan egységként…..
a doktor ur 2008.01.30 18:26:58
A nap 5lete. Keddi nap 5letei 2008.01.29 15:30:00
Nyestesedjünk.Pórbáljunk meg mély lélegzetet venni... nem lesz. Elfogyott.Dobjuk el egészségünk kulcsát. Menjünk inkább Mekkdonászba.A mai változó világban reklámok nélkül boldoguljunk nehezen az üzleti életben.Hergeljük Andikát...
a doktor ur 2008.01.29 16:10:31
Menjünk inkább Mekdonászba!Büffentsünk kocsonnyást.Alkarból vett bőrrel készítsünk faszt.Borotválkozzunk lángvágóval...
a doktor ur 2008.01.24 16:55:29
nem