Regisztráció Blogot indítok
Adatok
safek

0 bejegyzést írt és 349 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban.

Admin Szerkesztő Tag Vendég
Ateista Klub Az istenélményekről 2016.07.26 06:27:00
Nicolas Everytt: "The non-existence of God" c. könyvének következő, fejezetéről lesz szó: az istenélményekről. A témát nem tartom különösen fontosnak, de érdekesnek igen. És akárcsak a csodák kapcsán, itt is fontos, és mély tudományfilozófiai kérdésekről lesz szó, nevezetesen az ismereteink…..
safek 2016.08.03 17:14:20
Az én egyszeri tapasztalatom, amit istenélményként éltem meg.

Hűvös, átlagos januári nap, kellően szürke és unalmas, amikor ebédidőmet nem ebédre, hanem valami másra szántam.
A belváros kis kápolnájában, ahová nagyjából 20-30 ember fér be, egész napos ún. szentségimádást tartottak. A szentségimádás azt jelenti, amikor az Oltáriszentséget (nem hívőknek, egy darab kovásztalan fehér kenyér, liszt és víz) egy erre rendszeresített, általában arany úrmutatóban kihelyezik az oltárra és előtte tartózkodnak.
Ennek több formája létezik, van énekes, kötött imádsággal vezetett és van csendes szentségimádás. Itt ez utóbbi zajlott. Ezért is mentem el, mert csendben szeretek ezen kenyér előtt lenni.
A kápolnában 4-5 ember tartózkodott, csend volt, az utca zaja sem igazán szűrődött be, csak amikor egy-egy ember éppen kiment vagy bejött.
Nagyjából 15- 20 percet lehettem ott, bár az időt az események miatt nem igazán érzékeltem.

Amikor beléptem térdet hajtottam, keresztet vetettem és beültem a padba, ahol letérdeltem. Kényelmes hátratámaszkodó pozícióban térdeltem és csendben voltam. Magamban nem imádkoztam semmit, nem kezdtem mondókába, talán csak annyit közöltem a "kenyérrel", hogy itt vagyok. Nem mintha nem látta volna, gondoltam :). Talán négy-öt perc telt el minden esemény nélkül, csak a fejemben cikáztak a napi események, de próbáltam ezeket távol tartani vagy nem erre figyelni, ámbár ez nem egy egyszerű tett és nekem nem is szokott sikerülni.

Egyszer csak egy szokatlan, eddig soha nem ismert érzés vagy érzékelés kerített hatalmába. A szívtájék, ahol a szívem dobogott, valami elmondhatatlan és nehezen leírható édes érzéssel lett tele ami lassan, de fokozatosan erősödött. Nehéz szavakkal leírni milyen volt, talán csak hasonlatokkal lehet. Úgymint erős belső fény, soha nem tapasztalt nyugalom, a szeretettségnek és a békének oly mértékű érzése, amit soha nem éreztem. A szív kitágulása, belső ragyogás, tűz mely édesen éget, de nem emészt. Mintha valaki forrón csókolta volna a szívem, mintha a szív folyamatos "orgazmusban" lett volna.

A külvilág és a saját világom nem szűnt meg, mindent és mindenkit láttam, de az addig zavaró, figyelemelvonó hatása megszűnt. Jelen voltam egész lényemmel és tudtam, hogy beléptem a jelenlétbe. Csak halkan nagyokat sóhajtottam és azt éreztem, hogy a közelség egyre fokozódik, én pedig elolvadok. Hosszasan ki és belélegeztem, miközben csak értelmetlen szavakat, és szótagokat sustorogtam ki és be. Örökké így maradtam volna a belső gyönyörtől, de a tűz egyre jobban "égetett" és azt éreztem ne tovább, mert talán élve nem fogom kibírni.
Felálltam és lassan elhagytam a kápolnát. A szívem a hideg utcán is "égett", lenéztem a lábamra, mert alig éreztem a súlyomat, de a földön voltam. Azon sem csodálkoztam volna, ha nem érintem a földet.

A szív lassan nyerte vissza normál állapotát. Azóta és ennek már vagy 10 éve nem tapasztaltam hasonlót, hiába mentem többször szentségimádásra. Mégsem felejtem el soha azt az érintést és közelséget, tudom ki volt ott, s bár nem láttam, egészen személyesen megnyilatkozott.

""Aki szeret engem, az megtartja tanításomat, s Atyám is szeretni fogja. Hozzá megyünk és benne fogunk lakni." Jn. 14.23
Miközben az élet értelmének kérdését par excellence filozófiai kérdésnek tekintik, sőt, sokan talán a leginkább filozófiai kérdésnek, aközben meglepő módon nem írtak erről a történelem híres, “nagy” filozófusai könyveket. Az utóbbi időben viszont éppen kezembe akadt pár ilyen könyv. Az egyik Hankiss…..
safek 2016.02.26 16:53:17
"nem magyarázatok, és nincs értelmük"
valóban nem magyarázat, nem is annak szántam ha tudsz olvasni.
Emberi tapasztalat, antropológiai megfigyelés
de hogy ne paptól halld mondja ezt egy orvos:
www.videoklinika.hu/alapszukseglet_lehet_szeretet_nelkul_elni
vagy mondjuk Törőcsik Mari
www.nlcafe.hu/sztarok/20151123/torocsik-mari-szuletesnap-szeretet-halal-idezet/
hogy csak hirtelen idézzek

"a szeretet egy érzés"
tévedsz
A szeretet elsősorban tett. A másik felé tett gesztus amit ki kell fejezni hogy a másik érzékelni tudja.
Az hogy te érzed, hogy szeretsz valakit, de ő ezt nem tudja az max neked jó, de nem visz előbbre senkit.
A megosztott szeretet a szeretet a többi csak fagylaltnyalogatás
Korábban írtam arról, hogy manapság a Biblia sok része, leginkább a Genezis értelmezésének elfogadott módja a metaforikus értelmezés. Továbbá arról is, hogy teljesen következetlen dolog az, hogy ha egyes részeket metaforikusan értelmeznek, akkor másokat miért vesznek szó szerint, mint például Jézus…..
safek 2016.02.18 08:10:34
@Brendel Mátyás:

"a filiszteusok tanácsa"
Gondolom farizeusokat akartál írni. A filiszteusok ószövetségi nép akik, kr.e 6.században asszimilálódtak.
hu.wikipedia.org/wiki/Filiszteusok

De akkor kik ítélték el Jézus?

A szanhedrin, azaz a főtanács.
mek.niif.hu/04000/04093/html/szocikk/14706.htm

A perről bővebben: "http://www.ppek.hu/k555.htm"

"A vád eszmei szerzői a szadduceusok

Jézus perének legáltalánosabb vonása, hogy koncepciós és kirakatper, azaz a tények elferdítésén, a valóság meghamisításán alapszik, ugyanakkor igyekszik fenntartani a jogszerűség és igazságosság látszatát.

Jézusnak meg kell halnia. De miért? Mert szavai és tettei, jelenléte és személye, egész lénye elviselhetetlenül zavaró. Ez a kiindulópont, de kell találni valami hangzatos vádat, amely elég fajsúlyos ahhoz, hogy annak alapján ezt a kényelmetlen embert el lehessen tenni láb alól. Erre pedig a legalkalmasabb a politikai vád. A vértanúknak nem divat megengedni azt a fényűzést, hogy kifejezetten a hitükért, vallási meggyőződésükért szenvedjék el a borzalmas kínhalált. Róma őskeresztény vértanúitól kezdve az elmúlt század mártírjaiig az a jellemző, hogy az aktuális hatalom valamilyen, államra veszélyes tevékenység címén ítélte el és végeztette ki őket.

A vád támogatói: a farizeusok

A Szanhedrinben ott ülnek a szadduceusok mellett a farizeusok is, akik egyébként a legbecsületesebb, legőszintébben vallásos emberek voltak, gondoljunk csak a Jézust éjszaka meglátogató Nikodémusra vagy Arimateai Józsefre. Jézus halála és feltámadása után a nagy tekintélyű Gamáliel rabbi mély bölcsességről és őszinte hitről tanúskodó tanácsának köszönhetően menekül meg Péter és János a kivégzéstől (ApCsel5,34-42) Szent Pál apostol pedig – egykor maga is farizeus – a Szanhedrin előtt jó érzékkel tapint rá a szadduceusok és farizeusok közötti legélesebb teológiai ellentétre, amikor kijelenti, hogy a holtak feltámadása miatt áll előttük vádlottként, hiszen ő Jézus feltámadását hirdette. Ezzel meg is osztja a Szanhedrint, ugyanis a feltámadás hitét valló farizeusok mellé állnak a szadduceusokkal szemben (ApCsel 23,1-11). A Szanhedrin két, vallási és politikai felfogásában is különböző pártja Jézus megítélésében sem teljesen ért egyet, ám ugyanúgy érdekükben áll az, hogy megszabaduljanak tőle, ezért a farizeusok támogatják a szadduceus párt törekvését.
De miért is áll érdekében a farizeusoknak Jézus elpusztítása? Annál is inkább joggal merül fel ez a kérdés, mert Jézus kezdetben a legnagyobb bizalommal fordult hozzájuk. Elfogadta meghívásukat, együtt étkezett velük, és nekik is hirdette Isten országának örömhírét. De egyre inkább nehezükre esett szembesülni azzal, hogy míg korábban ők voltak a vallásos zsidó nép lelkiatyái, most mindenki Jézus után megy. Vagyis míg a főpapok esetében az anyagi és politikai érdek játszott főszerepet, addig a farizeusokat a féltékenység és a presztízsveszteségtől való félelem fordította Jézus ellen. Különösen, miután úgy látták, hogy ez az újdonsült próféta újraértelmezi a Törvényt, a nép pedig hitelesnek fogadja el törvénymagyarázatát, mert „úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók” (Mt 7,29), és szavait csodatettekkel igazolta.
Ettől fogva csap át a farizeusok bizalmatlansága és burkolt féltékenysége nyílt ellenségeskedésbe. Ez az a pont, amelytől kezdve már a valóságot sem fogadják el. Ők is látják Jézus csodáit, melyek hitelesítik tanítását, de – hogy ne kelljen elfogadniuk a valóságot – kibúvót keresnek, és azt mondják: az ördög hatalmával teszi ezeket.
A farizeusok ugyanakkor kínosan ügyeltek a látszatra, és sok mindenben nem vallottak színt. Nem volt egyértelmű a viszonyuk sem a megszálló rómaiakkal, akiket utáltak, de nyíltan nem vállaltak velük konfliktust, sem a szadduceusokkal, akiket a teológiai felfogásbeli különbségen túl a rómaiakkal való lepaktálás miatt is gyűlöltek és lenéztek, de a rómaiakkal szemben lázadó zelótákkal sem, akikkel nem vállaltak közösséget, de a háttérből drukkoltak nekik. Éppen ezért Jézussal szembeni fellépésük során mindhárom csoportra tekintettel kellett lenniük, és persze a népre is, amely egyértelműen lelkesedett Jézusért. Azt mindenképpen el akarták kerülni, hogy a nép szemében római szimpatizánsoknak tűnjenek, ezért úgy intézték, hogy ők a háttérben maradjanak, és a rómaiak ítéljék el Jézust, politikai alapon, mint zelótát. Kénytelen-kelletlen és csak a színfalak mögött fogtak tehát össze a szadduceusokkal, ezért jelenlétük a Passió elbeszélésében – különösen annak ősibb rétegeiben – alig észrevehető.
A politikai intrika tökéletesre sikerült. Mindegyik párt elhárította a felelősséget. Még Pilátussal és a Heródes-pártiakkal is összefognak (vö. Mk 2,6), a végső ítélet meghozatalakor ugyanakkor mindenki a kezét mossa – szó szerint és képletesen is –, mintha Jézust végül is senki sem ítélte volna halálra. Megdöbbentő, hogy senki sem meri, már akkor sem és utána sem, magára venni a Jézus halála miatti felelősség súlyát."
safek 2016.02.18 08:11:40
a "Te mondád" értelme

ahogy az már a koncepciós perekben lenni szokott – a vádlók nem riadnak vissza a hamis tanúk felvonultatásától sem (Mt 26,59-61), de ezek segítségével sem találnak fogást Jézuson. Végül nyílt állásfoglalásra, egyértelmű válaszra kényszerítve a főpap felteszi neki a kérdést: „Te vagy a Messiás?” (vagyis a Dávid házában majd örökké uralkodó fölkent király). Ez a kérdés is csapda, mint oly sok a farizeusok és írástudók kérdései közül. Végeredményben onnan kezdve, hogy utoljára ünnepélyesen bevonul Jeruzsálembe, minden kérdés csapda, amely arra szolgál, hogy vagy be lehessen vádolni a rómaiaknál, vagy pedig a nép előtt járassa le magát. Mint például az adópénz kérdésében vagy a házasságtörő asszony esetében. Most is ez a helyzet: ha igennel felel, a kérdés el van döntve, átadhatják a rómaiaknak, mint önjelölt messiás-királyt, ha viszont nemet mond, a virágvasárnap hozsannát kiáltó nép szemében veszti hitelét. Vagyis vagy lázadó, vagy ha nem, akkor csaló, így is, úgy is rosszul jön ki a dologból. Jézus azonban nem sétál bele az agyafúrtan előkészített csapdába. Most is, mint annyiszor, úgy válaszolja meg a kérdést, hogy fölrobbantja a gonoszul kitervelt alternatívát, a hamis vagy-vagyot, és helyette egy tágasabb értelmezési horizontot nyit. Vagyis nem egyszerűen kimenekül a csapdából, hanem átveszi a kezdeményezést, és az eredeti kérdést magasabb szintre emelve meghívja vádlóit, hogy lépjenek be az általa feltárt új világba.
A három szinoptikus evangélium mindegyike egy kicsit másként írja le Jézus válaszát. Máténál így szerepel: „Te mondád” (Mt 26,64a), Lukácsnál pedig: „Ti mondjátok, hogy én vagyok” (Lk 22,70b). Orientalista nyelvészek szerint ez Jézus anyanyelvében nem egyértelmű igen, hanem olyan nyelvi fordulat, amely a kérdés tisztázását sürgeti a kérdezőtől, néha azonban egyenesen a nemleges válasz elegáns kifejezése: „te mondtad, ti mondtátok, nem én”. Mégis, görögre vagy éppen magyarra fordítva úgy hat ez a mondat, mintha jóváhagyná a kérdésben foglalt állítást: „úgy van, ahogy mondod”. Márknál ezért ez a fordulat nem is szerepel, csak a válasz folytatása, amely az igazán lényeges mondanivalót, a valódi kinyilatkoztatást hordozza. Jézus itt, a megaláztatása mélypontján Messiásnak vallja magát, de öndefiníciójában egyértelműen elhárítja ennek politikai értelmezését: „Én vagyok. És látni fogjátok az Emberfiát a Mindenható hatalmának jobbján ülni, és eljönni az ég felhőiben.” (Mk 14,62) Válaszában összekapcsolja a Messiás-királyról és az Emberfiáról az Ószövetségben fokozatosan kialakult képet, és előbbit az utóbbi által meghatározott vallási szférába emeli át. (Az Emberfia Dániel prófétánál szerepel, az ég felhőin jön, tehát az Isten világából, az Ősöregtől, és hozza a végső döntést.) Vagyis Jézus ezzel a válasszal nyíltan kimondja, hogy nincs szándékában átvenni a politikai hatalmat, de nem mond le arról, hogy ő Isten nevében szól, hogy ő Isten égből küldött utolsó megbízottja a földön, és az emberek előtt Isten igényével lép fel. Nem elég, hogy test szerint Dávid fia, hanem a Lélek szerint – ahogy Szent Pál írja – az örökkévaló Isten, Egyszülöttje, örök FIA.
safek 2016.02.18 08:21:54
.. Ha ellenfelei becsületesek lennének, nem tudnának mit kezdeni ezzel a válasszal, mely teljességgel alkalmatlan arra, hogy ez alapján politikai lázadónak, felforgatónak állítsák be Pilátus előtt, hiszen Jézus a Messiás-királyt nem politikai, hanem színtiszta vallási szereplőként határozza meg, amikor az Ősöregtől érkező Emberfiával azonosítja. Ugyanakkor ez, amit most mondott, a farizeusok szemében káromkodás: Istennel egyenlővé tette magát. Érdekes, hogy ellenségei előbb értik meg, hogy Jézus kinek is tartja magát, mint a jámbor apostolok, akiknek majd csak Húsvét után lesz nyilvánvaló, hogy Jézus Krisztus királysága nem egy földi, félig mitikus, zsidó világuralomban valósul meg, hanem a bűn és a halál fölött aratott győzelemben, mely a mennyek országának kapuit nyitja meg az ember előtt. (Jézus halála és feltámadása után a főtanács tagjai közül lesznek is néhányan, akik megkeresztelkednek.) A főtanács tagjai számára ez az ország most egy pillanatra feltárul, és lehetőségük volna rá, hogy kiszabadulva beteg, hazug és rosszindulatú világukból belépjenek oda, ám ők képtelenek letérni az ördögi útról, melyen elindultak: nem törődve válaszának valódi tartalmával, beismerő vallomásként értékelik Jézus szavait, és ezzel befejezve a kihallgatást átvezetik a helytartóságra.

Pilátus elé tehát tisztán politikai vád alapján állítják Jézust. Ha vallási ügyben vádolták volna, a helytartó minden bizonnyal nem is foglalkozott volna az üggyel, hanem – ahogy többször meg is kísérelte a per folyamán – visszautalta volna a főtanács hatáskörébe. Csakhogy akkor nem lett volna kivitelezhető a halálos ítélet, mindent meg kellett tehát tenni, hogy a vád politikai színezete érvényesüljön.
Ateista Klub "Szent" szövegelés 2015.11.03 06:17:00
Ha a hit bizonyítékait vesszük számba, akkor különféle megfigyelések mellett írásos bizonyítékokat1 is figyelembe lehet venni. Általánosságban ez teljesen elfogadható, hiszen például a történelemtudomány is nagyon sok esetben íratok alapján állít bizonyos dolgokat. A…..
safek 2015.11.11 15:29:03
@Lotus Tuus:
"Ez lett volna a csattanó."
Úgy látszik ez már másnak is eszébe jutott.

"Gyermekfejjel gondolkodva csak egy dolog zavart ezen az ünnepen. Az, hogy Jézus a feltámadása után miért nem ment el Pilátushoz, a Főtanácshoz, meg az Őt kivégzőkhöz, hogy megmutassa magát nekik. „Itt vagyok! Élek! Én győztem!” Átélhette volna a győzelem sikerélményét.
– Nem, nem ment el hozzájuk! Inkább azokhoz ment el, azoknak jelent meg, akik szomorkodtak halálán, akik sajnálták, akik szerették.

Most, immár felnőtt fejjel tudom, hogy azért nem ment el az Őt elítélőkhöz, a halálát okozókhoz, mert őket is szerette, még őket sem akarta legyőzni, megalázni. „Az Ő útjai nem a mi útjaink”, az Ő szeretete nem olyan, mint a miénk. Nem kell kiérdemelni, nem kell érte tenni, nem kötődik feltételekhez. Nem akkor szeret, ha nem bántjuk Őt. Nem azért szeret, mert jók vagyunk, hanem azért, hogy jók legyünk! Ő nem tud mást, csak szeretni! Szeretete nem függ attól, hogyan bánnak vele, hogy elfogadják, követik, vagy éppen elítélik, kivégzik.

Egy nemrég elhunyt költő gondolata: „Ki nem vigasztal meg, mikor megbántottad, az nem is szeret.” (Fodor Ákos – Axióma) Igen, mi megbántottuk Istent a bűneinkkel, és Ő Krisztusban megvigasztalt minket. Ezzel mutatta meg szeretetét.

Jézus hatalma nem azt jelenti, hogy aki fölött uralkodik, mindent megtehet vele – mint a világ mai urai –, hanem mindent megtehet érte! Meg is halhat érte! A kereszt Jézus igazi, áldozatos „minden értelmet meghaladó szeretete” (Ef 3,19), mert csak ez a szeretet, és ez „soha el nem múlik” (1Kor 13,8). Erre a szeretetre volt az Atya válasza, hogy feltámasztotta Őt a halottak közül.

A feltámadott Úr azoknak jelent meg tehát, akik szerették. Húsvétvasárnap este megjelent az apostoloknak, de nem tett nekik szemrehányást. Nem emlegette föl Péternek a háromszori megtagadást. A többiektől sem kérte számon, hogy miért futottak el, miért hagyták magára? Így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!…Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyer…” (Jn 20,20)"

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök
safek 2015.11.11 22:41:11
@Brendel Mátyás: neked meg ha tótágast állna a szobádban, akkor is elkergetnéd :) Hát ilyenek vagyunk mi Mátyás.
A kép megértéséhez kétszer kell tudni angolul, és gondolkodni.:)Az evolúciionista-kreacionista vita, amint már elmondtam, önálló könyvet érdemel, és számos önálló könyvet írtak is erről már. Nekem nincs ilyen ambícióm, elsősorban azért, mert ez egy olyan kérdés, amely egy…..
Képzeld el, hogy te vagy isten, vagy isten egy nagy hatalmú, nagy tudású küldötte, és azért jöttél a Földre, hogy eljuttass egy nagyon fontos üzenetet, sőt, a legfontosabb ismeretet, hírt (evangéliumot) az embereknek! Ha nem is űrhajóval szálltál le, hanem embernek születtél, de te vagy isten, vagy…..
safek 2015.10.25 15:32:53
"Miért nem írta le Jézus maga az evangéliumokat?"

A kérdés érdekes, de a válasz szerintem viszonylag egyszerű.

Röviden: Jézus nem azért jött, hogy könyvet írjon.

Persze erre mondhatnánk, senki nem azzal indul, hogy könyvet fog írni. Ez igaz és az is igaz, hogy sokan céljaik elérése érdekében ténylegesen írásba fognak. ..céljaik elérése érdekében..
Jézus céljaihoz azonban az írás önmagában nem elegendő, sőt édeskevés lett volna.
Azt amiért jött, nem leírnia, hanem megélnie kellett.
A tanítást, ami ránk maradt, nem leírnia kellett, hanem bemutatnia az életével.
Az írásával nem sokra mentünk volna.
Ő nem a könyv írója, Ő maga a KÖNYV.

Mert miért is jött? Mi volt az Ő célja?
Megmutatni, bemutatni, milyen az Isten, milyen az Atya.

"Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen" Jn 10.10
"Az az örök élet, hogy ismerjenek téged, az egyedüli igaz Istent,.." Jn 17.3
"Kinyilatkoztattam nevedet az embereknek,.." Jn 17.6

Jézus egyedüli célja az Atya bemutatása, megismertetése, hogy ezáltal üdvösségre, örömre, életre jusson az ember.

És ezt miért nem lehet leírni?
Mert, .. az Isten szeretet, /1Jn4.7/ és erről a szeretetről csak a személyes példájával tudott meggyőzően tanúskodni. Ezt leírni kevés. Az minket nem hat meg.
Isten irántunk való szeretetének bemutatásában elment a végsőkig, a keresztig, ahol nem Istent engesztelte ki, hanem minket.
Minket kellett kiengesztelnie, hogy elhiggyük Isten a szeretet, aki ott a kereszten sem csap vissza, hanem úgy imádkozik: "Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit cselekszenek." Lk 23.34

Ezt nem lehet leírni, ezt csak bemutatni lehet. A barátomnak, házastársamnak, gyermekemnek sovány vigasz lenne egy mégoly tartalmas és őszinte iromány, könyv, tudományos munka, amiben arról értekeznék mennyire is szeretem őket, ha az életben, a hétköznapokban ezt tettekkel nem mutatom meg nekik.
Ez csak fordítva működik.
Ha egész életemmel meggyőzően szeretem őket, akkor majd elmesélik, leírják, bármilyen módon továbbadják, hogy volt itt egy ember, aki úgy szeretett, hogy mi is így akarunk élni és ti is így éljetek.

Ez történt Jézussal is. Tettei olyan meggyőzőek voltak, hogy arról nem lehetett hallgatni, azt minden módon tovább kellett adni. Előbb szóban, aztán írásban, de zenében, festészetben, irodalomban, színműben, szoborban és ki tudja még mennyi módon.

Ha azonban csak írt volna az Isten szeretetéről, ma nem vitatkoznánk /beszélgetnénk/róla.
safek 2015.10.25 19:07:52
@Brendel Mátyás: Mégis a "jézusi módszer" volt a hatásosabb, ezt aligha tagadhatod, mert nem a fent említett történelmi hírességektől, hanem a "hülye názáretitől" volt hangos az elmúlt húsz évszázad.
A katolikus teológusnő nevével akkor találkoztam először, amikor a Keleti pályaudvaron kettévált előtte a népvándorlók tengere. Később szókimondóan vallott egy lapnak a katolikus egyházi vezetés laikusok véleményével szembeni érdektelenségéről, így bőven akadt miről beszélgetnünk.– Hamar…..
safek 2015.10.08 00:34:51
ebben nagyjából minden benne van. liberális teológia, aggiornamento, na és a jövő

www.youtube.com/watch?v=33oLhnKhptc&feature=share

"Ma, aki megkülönböztetés nélkül beszél erről a népáradatról, az nem tudja, hogy mit beszél."
"Mit gondoltok? A muzulmánok zavarták ki a keresztényeket 150 templomból Hollandiában?
Nem. Maguk zavarták ki magukat."
  Korábban Európa kapcsán vetettem fel ugyanezt a kérdést, amely a menekült-kérdés miatt nagyon aktuális. Adatkeresés közben bukkantam rá arra, hogy Bécs kapcsán nagyon pontos adatok és predikciók állnak rendelkezésre, ugyanis volt erről egy konferencia 2014-ben. Itt most ennek az anyagát…..
safek 2015.09.25 13:45:47
@Brendel Mátyás:
"Világviszonylatban, és olyan távolra jósolgatni, amit te csináltál, butaság"
Szerintem is. De ha látod ott van mögötte a :) jel. Így ez nem jóslás lenne csak egy kis visszapassz a 0% mondatodra.
De alapjában véve egyetértek.
Én is a kereszténység csökkenésére számítok Európában. A csökkenés okát alapvetően a személyes döntésig nem jutott hagyományvallásosság és a konzumkereszténység kifáradása miatt gondolom. Mindenki el fog menni, csak az marad aki tudatos, elköteleződés miatt van itt. Ezzel együtt nőni fog az ateisták és óriási mértékben a közömbösök aránya. Szerintem az iszlám erősödni fog, s éppen a közömbösök közül fog felszívni sokakat.
Aki tudja miért keresztény /lásd safek/ vagy tudja miért ateista /lásd Brendel Mátyás/ az nem lesz muzulmán.

Ma hallgattam ezt az interjút. Eszemben jutottál, mert sok olyan állítás van benne, ami neked is tetszeni fog s persze olyan is, ami nem. De azért érdekes mert ezt egy keresztény ember mondja. Az interjúalany dr. Görföl Tibor

www.youtube.com/watch?v=AO-QjiR5I9U
  Társadalmunkban elterjedt rémisztgetés, hogy a nyugat a jövőben el fog iszlámosodni. A menekülthullám okán most a nácik úton-útfélen ezt hangoztatják, még az olyan, kormányon lévő nácik is, mint Rogán Antal. Ebben a cikkben bemutatom, hogy Európa - hacsak nem jön egy évben ide 500 millió…..
safek 2015.09.01 21:30:40
@Sir Galahad:
Pontosan erről írt már 10 évvel ezelőtt Dr. Rashwan is.
"
Félelem: az európai országok az utóbbi huszonöt évben túszává váltak az országukban élő nagy létszámú iszlám közösségeknek. A kontinensen jelenleg negyvenmillió muzulmán él legálisan, ezenkívül – számításunk szerint – 4,3 millió illegálisan, vagyis az európai lakosság majdnem tíz százaléka, akiknek jelentős többsége bevándorló, akik középkori értékeket, szokásokat és törvényeket hoznak magukkal, és ahelyett hogy lemondanának ezekről a középkori értékekről és szokásokról, és beilleszkednének az új társadalomba, ezeket az értékeket igyekeznek gyakorolni és érvényesíteni a 21. századi Európában is. Lásd annak a fiatal muzulmán lánynak a megölését, aki kapcsolatba került egy keresztény fiatalemberrel Hollandiában, vagy egy török lány leszúrását, mert nem volt hajlandó hordani az iszlám ruhát Németországban. Mindkét gyilkosságot családtagok követték el az iszlám törvények és értékek nevében.

Az európai vezetők minden muzulmán terrortámadás után igyekeznek bókolni az iszlám közösségeknek, abból a megfontolásból, hogy bármilyen kritika az iszlám iránt felbőszítené a muzulmánokat, és új terrorcselekményekre motiválná őket. Vagyis ebben az esetben, Eric Fromm kifejezésével élve, a kisebbség terrorizálja a többséget. Miközben a nyomorúságból és tudatlanságból érkezett jövevények rettegésben tartják a többséget, az európai vezetők folytatják a hazudozást az iszlám toleranciájáról és pozitív értékeiről. Szemmel látható, hogy az európai politikai elit az iszlám terrorizmustól való félelmet és rettegést retorikájában toleranciának és megértésnek álcázza."

www.hetek.hu/velemeny/200507/europa_ujra_becsapja_magat
A keresztények hitviták során gyakran jönnek azzal az állítással, hogy a keresztény hit az olyan egyedi dolog, amihez semmi nem fogható, és ezzel magyarázzák, hogy miért pont ebben hisznek, és, hogy miért hisznek ebben. Amikor a vitában részletezni kell a keresztény mítosz…..
safek 2015.08.21 22:06:51
@Koós István:
Nem érted.
Pedig nem olyan bonyolult.
""Le kell számolni azzal a középkori elképzeléssel, hogy Isten kétfajta örökkévalóságot teremtett: a jóknak a mennyországot....., rosszaknak pedig a poklot...."
Tehát nincs pokol és mennyország. Akkor viszont nincs sem üdvözülés, sem büntetés, nincs érelme jónak vagy rossznak lenni, mindenki ugyanoda jut a túlvilágon."

A fenti mondatból nem ez következik. Az a pokol és az a mennyország amire te gondolsz valóban nem létezik.
Az nem egy hely, különösen nem Istentől független hely, ahová esetleg néha bekukkant, hogy jól simogatnak, vagy jól sütögetnek-e? Alább kifejti, hogy Isten maga a túlvilágunk azaz a vele való kapcsolat milyenségén múlik miként éljük meg azt a túlvilágot. Éppen úgy mint az emberi közösségek esetében, ahol mondjuk tiszta szeretetben is élhetnének egymással, de az egyik gonoszságból, önzésből, irigységből visszautasítja ezt, míg mások kölcsönösen elfogadják egymást. Az elfogadók között harmónia van, míg a hátat fordító kiesik a csapatból, bármennyire is nyitottak feléje. A helyzetét ő maga hozta létre a többiek nem tehetnek erről. Az üdvösség vagy kárhozat tehát nem egy hely, hanem állapot.
Úgy van ez mint a fény vagy sötétség. Nem két azonos princípiumról van szó, mert a sötétség csak a fény hiánya, míg a fény nem a sötétség hiánya.
Az üdvösség vagy mennyország tehát az Istennel való élet, míg a kárhozat vagy pokol ennek a hiánya.
Bizonyára tapasztaltad már mondjuk megromlott házastársi kapcsolatot látva, hogy az egymás iránti szeretet hiánya bizony pokoli tud lenni. Akár gyilkos módon is. Ahogy elővételezhető az egyik úgy a másik létforma is. A szeretet vagy annak hiánya már ebben a világban is tapasztalható.
Isten tehát nem teremtett poklot, hiszen ő a szeretet. A poklot az hozza létre, aki kilép ebből a szeretetből.

""Az örök életben azonban ez nem megy tovább, mert a túlvilág nem folytatása a földi életnek.
Az a túlvilág, ami ennek a földi életnek lenne a folytatása, félelmetes és elviselhetetlen lenne, maga a pokol."
Ha a földi életemben nem érzem elviselhetetlennek, hogy Isten nélkül élek, akkor a túlvilági életemben miért lenne ugyanez elviselhetetlen? Mi értelme van ennek?"

Ezt is totálisan félreértetted.
Azt mondja, hogy a túlvilági élet nem ennek az életnek a folytatása a szó gyakorlati értelmében, mert az lenne félelmetes és elviselhetetlen. Senki nem akarja ezt az életet örökké folytatni. Ez a világ elmúlik, s benne a mi fizikai valóságunk is minden apró részletével együtt. Egyedül egy dolog marad meg. A személyünk a szeretetben vagy a személyünk a szeretet hiányában.

"És miért rossz a túlvilágon isten nélkül létezni?"
Mert az Isten a túlvilág. Nincs más túlvilág. Se csajok, se torta, se pálmafák. De Isten, aki a Szeretet mindennél nagyobb.
  A teisták egyik jellegzetes érve a vallás mellett az, hogy az istenben és a lélekben való hit mindig is létezett az emberiség történetében, minden civilizációban megjelent valamilyen formában, tehát kell, hogy legyen valami alapja az elképzelésnek. A keresztény tanokat, de a…..
safek 2015.08.16 13:40:33
@Brendel Mátyás:
"ezt senki nem gondolta metaforikusan mindaddig,amíg a heliocentrikus világkép győzedelmeskedett. és előtte még máglyán megégettek egy Giordano Brunot és egy Galileo Galileit"

A dolog persze nem ilyen egyszerű és nem is tényszerű.

Bruno kilépett dominikánus szerzetes volt, aki hete-havat tanított, ahol csak megfordult mindenhol szabadulni akartak tőle. Hogy végül is miért is ítélték el nem tudjuk, mert a peranyag nincs meg.
hu.wikipedia.org/wiki/Giordano_Bruno

Galileit pedig nem égették meg. Firenze melletti villájában élt háziőrizetben a Mediciektől kapott havi és a vatikáni éves járandóságából.

www.termeszetvilaga.hu/szamok/kulonszamok/k0901/hetesi.html
hu.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei

Mindkét történet sokkal, cizelláltabb mint, ahogy azt te ateista bárdolással megint előadod.
Valamikor, nem olyan régen volt egy olyan ateista sörözés, amelyen arról volt szó, hogy milyen is volt a történelmi Jézus. Én erre a sörözésre elmentem, mert kevésre tudok elmenni, és ha kevés, akkor szamár is ló:), de a gondom már előre az volt, hogy nem sok érelme van erről a kérdésről így…..
safek 2015.07.10 09:51:00
@Mei Ling:
"de abból amit leírsz a 90%-át legalább harminc éve így oktatják a katolikus teológiákon is"

igen

pld:
lexikon.katolikus.hu/S/szinoptikus%20k%C3%A9rd%C3%A9s.html
safek 2015.07.14 10:58:41
@Brendel Mátyás:
"amelyikben Jézus nem támad fel"
Ez azért így pontatlan.

Abban konszenzus van, hogy a Márk evangélium 16.8 utáni szakaszai kérdésesek.

16.8-ig pedig röviden, de tartalmazza a feltámadást.

"5 Amint bementek a sírba, jobbról egy fehér ruhába öltözött ifjút láttak, amint ott ült. Megrémültek.
6 De az megszólította őket: „Ne féljetek! Ti a keresztre feszített názáreti Jézust keresitek. Feltámadt, nincs itt! Nézzétek, itt a hely ahová tették!
7 De siessetek, mondjátok meg tanítványainak és Péternek: Előttetek megy Galileába, ott majd látjátok, amint mondta nektek.”
8 Erre kijöttek a sírból és elfutottak, mert félelem és szorongás vett rajtuk erőt. Félelmükben senkinek sem szóltak semmiről."

divinity.szabadosadam.hu/?p=2956
Mint tudjuk, Írország népe a napokban úgy döntött, engedélyezni kell a melegeknek, hogy ugyanolyan módon köthessenek házasságot, mint a heteroszexuális párok. Én személy szerint nem érzek kitörő örömet a melegházasság elfogadása miatt, mivel nem mondhatnám, hogy nagyon…..
safek 2015.07.10 15:54:54
@Koós István:
Ugyan-ugyan.
A sejt nem olyan fontos ám, mint az emberi test.
Csak éppen a sejtburjánzás kivégzi a testet.
A család az egyháznak, azaz a bővebb körnek az alapegysége, miként a társadalomnak is. Már hogyne volna fontos. Jézus számára a család annyira fontos volt, hogy 30 évig családban nevelkedett. Egy apa és egy anya nevelte az Isten fiát, már aki annak tartja.
Tehette volna másképp is, de ő így gondolta jónak.
safek 2015.07.10 22:35:19
@Brendel Mátyás:
Nem felejtettem el, csak nem kívánom tovább rágni a csontot. Semmi értelme.
Az elmúlt napok iszlámista terrorista akcióról szóló hírek (Franciaország, Tunézia, Kuvait) kommentjeiben természetesen ismét folytatódott a kimagyarázkodás, hogy a dzsihadisták terrorakcióinak semmi közük nincs az iszlámhoz. Az egyik érv, amelyet a mostani akcióknál lehetett…..
Viták során a hívők előszeretettel hangoztatott "érvei" az argumentum ad populum, az argumentum ad antiquitatem, és a tekintélyre való hivatkozás különböző formáit merítik ki. Például nemrég kommentelte itt valaki ezen a blogon, hogy:"jó ahogy innen próbálja elmagyarázni hogy amiben többezer éve a…..
safek 2015.06.02 22:25:00
@Brendel Mátyás:
"én konkrétan nem gondolom magamról, hogy aktuálisan mindent tudok. de annak nem látom okát, hogy hogy létezhetne valami, amit nem tudok megérteni, pláne, ha ez egy isten, aki mindent meg tud tenni azért, hogy meg lehessen érteni."

A megértés kulcsa a hit.

Az ember Istenre képes lény egyedül a látható univerzumban, azaz olyan valaki, aki Istenre képes figyelni, vele kommunikálni, Isten éltető valóságát képes befogadni, Istenét, aki maga az élet, a létezés. Ezen képesség által válik az ember olyan lénnyé, aki túlmutat látható létezése határain és megnyílik az örökkévalóságra. Mert az ember, egyedül a látható világból örökkévalóságra is képes, örökkévalóságra alkotott lény, akinek lényege, személye, legmélyebb valósága nem enyészik, nem pusztul el, hanem örökké él. Örök élete azonban, miként evilági is a fény által válik széppé, teljessé, a világosság által válik áttetszővé.
Örökkévalóságra, a fényre alkotott belső világunk, mely végtelenül nagyobb és mélyebb, mint a külső, látható univerzum, elfordított tekintetünk miatt homályba borult, sőt sötétségbe. Ablakainkat bezártuk, elfordultunk a fénytől, bennünk az élet pislákolni és kialudni látszik. Növényeink elhalnak, szobánk díszei elhalványulnak és lassan mindent szorosra markol a sötétség. Vakon tapogatózunk szobáról szobára járva, ahol viperák és mérges kígyók hada rejtőzik, hogy halálra marjon és végezzen velünk. Tájékozódó képességünket elveszítjük és lassan meg vagyunk arról is győződve, hogy nincs más, mint a sötétség, mert nem is létezik a fény. Nem hiszünk ebben a fényben, azaz végérvényesen lelakatoljuk azon szervünket, mely képes a kommunikációra.
A hit, a hit a világosságban az az egyszerű és kicsi gesztus, amivel megnyitjuk ablakainkat, kitárjuk kapuinkat, hogy a fény, Isten világossága és éltető ereje behatolhasson mélységeinkbe és mindent átalakíthasson.
A fény, mely megvilágít és megsemmisíti a sötétség árnyait, csak úgy érhet el oda, ha kinyitjuk kapuinkat és bevonulhat oda a dicsőség királya.
A kapuk felnyitásának mozdulata egy pici tett részünkről, maga a hit. Az az erő, mely megmozdítja a kapukat és lehetővé teszi Istenre képes szervünk számára a találkozás pillanatait. A hittel képessé tesszük magunkat a kapcsolatra, rácsatlakozunk az éltető forrásra.
A kommunikáció mely során az élet forrása behatol élettelenné vált sivatagjainkba csak a hit által feltárt kapuk szabadságában lehetséges.
Hit nélkül mindez nem lehetséges. Hit nélkül nem mozdulnak bezárt ajtóink, hit nélkül megmarad nekünk a sötétség, hit nélkül örök sötétség borul ránk, hit nélkül örökre magunkra maradunk.
safek 2015.06.02 23:50:20
@Brendel Mátyás:
"ez a hívők önhitt, beképzelt faszsága. itt ti azt mondjátok, hogy ha valaki ír egy könyvet, amit az utókor is olvas, akkor nem mutat túl a saját létezésén?! azt mondjátok, hogy egy környzetevédő, aki mondjuk kitisztít egy tavat, és abban unokái halakat fognak látni, nem mutat túl a saját létén?!"

Nem mondjuk. Nem erről "prédikáltam". Mi sem bizonyítja ezt ezt jobban, mint egy másik "prédikációm", ha már te voltál kedves így nevezni /én csak töprengéseknek hívom/, ami a Single létről szól. Ebben tisztán láthatók a fokozatok.

"A single életforma annak deklarálása, hogy végső soron az életnek nincs értelme.
A teljes ember tudja, hogy élete Istentől ered, benne tud kiteljesedni és beérkezni. A boldogság, melynek vágya kivétel nélkül minden emberi szívbe bele lett oltva, csak Istenbe érkezve, az Ő szemlélésében nyer végső nyugalmat.
Aki nem jut el idáig az azt mondja, gyermekeim az én életem értelme és kiteljesedése. Ő ugyan a végső értelemről lemond, de megkapaszkodik evilág keretei között oly módon, hogy túlmutasson saját élete határain.
A single nem vállal gyermeket sem vagy a gyermekvállalást kitolja fizikai képességei határáig, azért hogy élete „értelmének” önmagát tegye meg. Életformájával azt mondja: Mivel az életnek önmagában véve nincs távolra mutató örök értelme, hiszen menthetetlenül elpusztulunk, személyünk halálunkkal megszűnik, egyszer csak nem leszünk, ezért a rendelkezésre álló időt logikusan magamra kell fordítani, s ha már valami véletlen folytán idecsöppentem az élet örvényébe, hát legalább élvezzük azt ki addig, amíg lehet. Cselekedetei önmagára irányulnak, saját magából indulnak és oda is térnek vissza. Lelki szeme nem lát át a látható világ sűrű függönyén, ezért egyedül marad, mint forrás és cél.
A single lét korunk kultúrájának manifesztációja, melyet a pápa a halál kultúrájának nevez.
Jn 12,25 - Aki szereti életét, az elveszíti, de aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti az örök életre.
safek 2015.06.02 23:57:19
@Brendel Mátyás:
"továbbá kurvára nem ez volt a kérdés."

Akkor most bemásolom újra és lassan olvasd.

"nem látom okát, hogy hogy létezhetne valami, amit nem tudok megérteni, pláne, ha ez egy isten, aki mindent meg tud tenni azért, hogy meg lehessen érteni."

Hit nélkül nem lehet megismerni, következésképpen megérteni sem. A hit a kulcs Istenhez ha akarod ha nem.
  A cím persze inkább csak egyfajta figyelemfelhívó kérdés, nem ez lesz a fő téma, amelyről írni fogok. A kérdésre szerintem miden hívő azt mondaná, hogy nem. Két indok is eszembe jut ehhez. A hívők nyilván azt mondják, hogy a mennyországban semmi nem fáj, mivel az emberek…..
safek 2015.05.12 12:49:59
@Brendel Mátyás:
"mi az, hogy van test a mennyországban?! és hogy lehetne a test ideális állapotban?! és honnan veszed ezt?!"
Az egyház mindig is vallotta a test szerepét a feltámadásban. A testet a feltámadás után is az ember integráns részének tekinti.
S hogy mi alapján teszi mindezt?
A válasz nagyon egyszerű. A feltámadt Krisztussal való empirikus tapasztalatok alapján.
Ott ugyanis Jézust testben lévőnek írják le, amely test azonban különbözik a mi testünktől.
Tapasztalataik, hogy a feltámadás után halat esznek vele, sebét érintik (Tamás), egyúttal azonban az is igaz rá, hogy zárt ajtók ellenére megjelenik nekik, vagy éppen eltűnik szemük elől, máskor csak a kenyértörésben ismerik fel.
Tapasztalataikat úgy összegzik, hogy él, de már többé nem hal meg. "Tudjuk ugyanis, hogy Krisztus feltámadt a halálból, és többé nem hal meg:"

Miért aki feltámadt az egyébként újra meg tud halni?
Hát igen. Pld: Lázár, akit maga Jézus hoz ki a sírból negyednaposan, de nyilvánvalóan újra meghalt és teste is elenyészett.
Krisztus feltámadt teste azonban nem ilyen, az más.
Ebből a tapasztalatból forrásozik a mi reményünk is, hogy testünk/ ha nem is ez a mostani/ is megújul majd valamiképpen.
Tudomásunk szerint két test van a mennyben vagy két test alakult át eredeti rendeltetése szerint örökkévaló testté. A két bűn nélkül való test. Jézusé és anyjáé. Egyik sem maradt itt földi test formájában és nem is enyészett el, hanem átalakult.
safek 2015.05.13 21:27:33
@Brendel Mátyás:
"amellett persze, hogy ez igazolásként szar sem ér, de ha mégis abból indulunk ki, hogy ez a mese úgy igaz, ahogy hisztiket, abból csak annyi következne, hogy röviddel a halál után isten képes feltámasztani az embert. ebből marhára nem következik, hogy a test a túlvilágon is megmarad."

Azért ez a röviddel a halál után kitétel érdekes, hiszen talán épp itt az oldaladon olvastam, /nem vagyok benne biztos/ hogy a tudomány hamarosan képes lesz több ezer éve kihalt mammut "feltámasztására", akkor miért nem tudjuk ezt Istenről elképzelni? Szerintem simán menni fog neki. :) Biztos vagyok benne, hogy számos igazság a mai tudományos szinten még a felvetésig sem jutott, van még egy-két ezer évünk mire többet fogunk látni a valóságról.

"igen, e egy elég zavaros fizikai leírás, mert ez a test kölcsön is hat, meg nem is. hasonló a Ghost c. film zavaros elgondolásához a szellemekről, akik a metró ajtón át tudnak menni, de a metró alján nem esnek ki."

Lehet ezt zavarosnak is mondani persze, de a fentiek alapján olyannak is, amit ma még nem tudunk leírni. Miért is gondoljuk, hogy már mindent tudunk. A "Mindent tudás" illúziója ne tévesszen meg minket.
Mindenesetre a szokatlanság vagy ha úgy tetszik zavarosság is inkább azt mutatja, hogy hiteles tapasztalatról van szó amit nem igen lehet kitalálni. A nagyon egyforma leírás lenne gyanús, hogy manipulációról van szó. Inkább csak mivel szokatlan, eddig nem tapasztalt jelenség egy kicsit mindenki másképp írja le. Éppen úgy ahogy ő azt megtapasztalta vagy amit ő abból meglátott. Logikus is, hogy ha már a feltámadásról van tapasztalatunk, azt nem fogjuk egyhamar megérteni, befogadni. A tapasztalat attól még lehet hiteles, a magyarázat pedig az olyan emberek feladata lenne mint pld. te vagy. Olyanoké akik képesek bonyolult, összetett dolgok elemzésére.
Én azt látom, hogy az egyházban a feltámadás ténye, az elfogadott apostoli tanúság miatt vitán felül áll, a hogyan, a megértés azonban mindig változik, talán közelít a valósághoz attól függően hogyan jutunk előre egyébként a tudományos megfigyelések, eredmények terén úgy általában.

"továbbá vonatkozik rá az a probléma is, amit felvetettem. ez a test fizikai és biológiai, vagy nem?! ha nem fizikai és biológiai, akkor nem test. ha az, akkor akár fejfájása is lehet."

Válaszom nem tudom. Lehet, hogy éppen te vagy meghívva arra, hogy ezen gondolkozz és közelebb jussunk az igazsághoz.
Ateista Klub Az igazolás elve 2015.04.27 06:50:00
Nem állok egyedül azzal - valójában a modern ateisták többsége ezen a véleményen van – hogy agnosztikus ateista vagyok egy általában vett, vagy egy deista istennel kapcsolatban, és emögött egy olyan elv húzódik meg, amelyet én az igazolás elve néven fogok nevezni. Ez az…..
safek 2015.04.28 17:21:55
@Brendel Mátyás:
"Akik beszámolnak, azok nincsenek több milliárdan."

Ahogy a tudományt sem több milliárdan művelik.

"Viszont ők sem számolnak be igazán konkrét tapasztalatokról isten kapcsán."

Nagyon is konkrét tapasztalatokról számolnak be. Pld: az egyik legnagyobb Avilai Szent Teréz. A filozófus Edith Steinnek ez elég volt.
www.ppek.hu/k269.htm

"Ez a kevés, homályos beszámoló is ellentmondásos. Nincs a beszámolók között nagy koherencia."

Éppen az egyház őrködik a koherencia felett. Akkora a koherencia, hogy 2015-ben mi katolikusok vagy az ortodoxok pont azt gondoljuk pld. a miséről, mint az első századok atyái.
Megjegyzem nyilván elmélyülten foglalkoztál egyes lelki írók munkásságával.
A tuniszi lövöldözés egy ideig viszonylag rejtélyes ügy volt. Ugyebár a tetteseket lelőtték. Egy ideig semmit nem lehetett tudni, csak sejteni, aztán már felvállalták, végül nemrég némi információt kaphattunk az egyik elkövető életrajzáról. Idegenvezető volt. A francia…..
safek 2015.03.28 12:18:27
@Brendel Mátyás:
"a vallas az nincs genetikusan bennunk"
"ez igy van, a baj a hittel van,"

"– Vajon az agykutatás egyszer választ tud majd adni arra: mi a lélek?

– Az agy titkainak feltárása nem ad kulcsot olyan kérdésekhez, a fizikai test működéséből jön-e létre a szellemi jelenség, vagy fordítva. Neurobiológiai módszerekkel a vallásos hitet sem igazolni, sem cáfolni nem lehet. Az idegtudós a szellemi és az anyagi világ közti átmenettel „játszik”, azt kutatja. Részleteket tudunk vizsgálni, lélekdarabkákat. De a nagy egészet – nem."

az egész cikk, amúgy is érdekes
www.168ora.hu/itthon/acsady-laszlo-agykutatas-felfedezes-idegrendszer-134368.html
safek 2015.03.29 21:44:44
@Brendel Mátyás:
"láttam. és akkor mi van?!"
Akkor olvasd el mégegyszer, lehetőleg végig. Ez nem vallási reklám, sem nem hitterjesztésre szolgáló riport.
Éppen, hogy egy tudományos eredményről szóló beszámoló egy olyan embertől, aki a maga területén ezerszer többet tud mint itt bármelyikünk. Fogalmam nincs hívő-e vagy ateista, nem is érdekel.
Amiért belinkeltem nem offtopic, hiszen te hadoválsz állandóan arról, szemellenzősen, hogy a "hittel van a baj", a hitet kellene megszüntetni.
A hitet mint a legalapvetőbb emberi attribútumot próbálnád kitörölni az emberiség jelenéből és jövőjéből, ami mint valami evolúciós tévút pusztítja az embert.
Ez nem más mint egy totálisan beszűkült idiotizmus de mondhatnám azt is, hogy pszichológiai eset.
Ha a hitet akarod elpusztítani, akkor kezdheted egy szerelmespárnál, akik legnagyobb fájdalmadra nem fognak minden kérdésben és minden pillanatban meggyőző igazolást követelni egymástól a közös dolgaikat illetően. Kapcsolatuk, ha igazán őszinte, tartós, akkor nem másra, mint az egymás iránti bizalomra, azaz a hitre épül. Ha nem arra, akkor nem fog működni.
Aztán "sterilizálhatod" , "hittelenítheted" a világ összes gyermekét is, mert bármilyen fájdalmas életük első éveiben kizárólag és egyedül hitből élnek. A szüleik iránti bizalom az éltető közeg amiben léteznek. Az iskolában, a tudás megszerzése is alapvetően hitre épül, hiszen nem kezdesz el első osztálytól kezdve minden eléd tárt ismeretet külön igazoltatni, idő sem lenne rá, hanem elfogadod egy olyantól akiben megbízol és így tovább.
Szóval, ha a hittel mint alapvető emberi tényezővel akarsz leszámolni, akkor az emberrel akarsz leszámolni.
A belinkelt cikk utolsó mondatai éppen arról szólnak, hogy a hit, a vallásos jelenség, a lélek maga nem vezethető pusztán neurobiológiai módszerekkel.

"– Vajon az agykutatás egyszer választ tud majd adni arra: mi a lélek?

– Az agy titkainak feltárása nem ad kulcsot olyan kérdésekhez, a fizikai test működéséből jön-e létre a szellemi jelenség, vagy fordítva. Neurobiológiai módszerekkel a vallásos hitet sem igazolni, sem cáfolni nem lehet. Az idegtudós a szellemi és az anyagi világ közti átmenettel „játszik”, azt kutatja. Részleteket tudunk vizsgálni, lélekdarabkákat. De a nagy egészet – nem"

Mondja ezt egy olyan ember, aki kimagasló tudásra tett szert az agykutatás területén és akit a szakma is jegyez.
Olvasom, hogy technikailag nemsokára elérhetővé válik, hogy két homoszexuális férfinak legyen "vér szerinti", tehát biológiai gyereke. Az elgondolás szinte adódik az őssejtkutatás eredményeiből, amely által őssejtekből sokféle sejtet tudnak mesterségesen előállítani. Így az…..
safek 2015.03.04 22:47:22
@Epokit Drive: Nagyon érdekes amit írsz, immár többedszer. Nem vagyok sem filozófus sem teológus, csak "érdeklődő", de valahogy sosem tudtam elképzelni és elfogadni ezt a beavatkozós változatot. Nagyra tartom pld. Barsi Balázst, de ő is ezt tanítja, mint pld itt legutóbb is. www.youtube.com/watch?v=byXCw5f75-8

Weissmahrt én is kedvelem úgyhogy legalább ketten vagyunk :)
Nem nagyon sűrűn, de azért néha elhangzik ilyen kérdés a hívőktől kommentben. Pontosabban, kérdés helyett inkább afféle fenyegetés formájában, amolyan Mt 8:12 stílusban: "lészen sírás és fogaknak csikorgatása." Vagy elhangzik jó tanácsként Pascal fogadása stílusban,…..
safek 2015.02.05 15:39:01
@Brendel Mátyás:
"tartalmilag persze az ostoba keresztények nem tudtak hozzászólni"
Egy információhiányban szenvedő ateista pedig eleve rosszul közelíti meg a kérdést.
Nem az az igazi kérdés ugyanis, hogy te mit mondanál Istennek.
A kérdés az, Ő mit mondana neked.
Ezen érdemes lamentálni.

"egy hülye nem csinál nyarat."
Hogy Csermely hülye lenne, azért nem vágnám így oda. Ez ugyanis sem nem érv, sem nem igaz, de annál primitívebb reakció.

Akadémiai székfoglaló előadása
videotorium.hu/hu/recordings/details/7944,Hogyan_tudjuk_megvaltoztatni_a_bennunk_levo_es_a_minket_korulvevo_halozatokat_

Ha esetleg te is eljutsz ide, /ami szerintem kizárt/ akkor egy fajsúlyban lesztek.
safek 2015.02.05 21:07:55
@Brendel Mátyás:

"Nem látom, mi alapján lehetne értelmesen ezen lamentálni"
Ugyanolyan alapon és ugyanolyan szabadon ahogy az ellentétpárjáról lamentáltál.

"Nem egy kemény téma, hanem tipikusan az a téma, amiben óriási humbugokat adnak el tudományos kutatásnak"

Azért az a fajta kutatás aminek a végeredménye beépül a gyógyszeriparba és konkrét gyógyítási, módszer, technika, eszköz születik belőle, szerintem elég kézzel fogható, hasznos, az emberiséget előre vivő, humbugnak még a legnagyobb rosszindulattal sem nevezhető.

"Az akadémiai tagság, pláne a magyar az csak kapcsolatok és segg kérdése. Nem jelent semmit."

Akkor mi jelent valamit? A te doktorid?

"amit itt csinálsz, az explicit tekintély alapú érvelés és érvelési hiba"

Értem. Akkor ezzel rendben is vagyunk. Megint igazad volt. Érveid súlya alatt megtörtem. Na mindegy, majd legközelebb talán.

és akkor csak röviden, slágvortokban, én is csak szabadon

"Ami érdekesebb, hogy tényleg, akkor, és ott mit válaszolnék valamiféle istennek, aki számon kérné, hogy miért nem hittem benne."

Honnan gondolod, hogy ezt kérdezné? Miért pont ezt? Egyáltalán miért is kérdezne? Talán inkább csöndben várná amíg fölocsúdsz a meglepetéstől, hogy Mégis? Igen, azt hiszem először inkább te szólalnál meg.

"Felhívnám a figyelmet, hogy ha már létezik valamiféle isten, nem szükségszerű, hogy bármit is számon kérjen, mert nem biztos, hogy akarja, hogy higgyünk benne."

Pedig hit nélkül semmiféle emberi kapcsolat sem működik vagy rosszul, ideig-óráig zötykölődik. Az igazi tartós emberi kapcsolat lelke, motorja a bizalom, a hit a másikban, a másik szeretetében, hűségében. Nem tudunk és nem is akarunk mindent, minden tettet, mozdulatot analizálni, lemérni, ellenőrizni, örökké bizonygatni, hanem egyszerűen csak bizalommal akarunk lenni a másik iránt. Őszinte, feltétlen, minden felett álló bizalommal. A gyermek is így van. Abszolút megbízik a szüleiben és csak így tud emberré válni. A totális bizalom légkörében visszakapott szeretet által. Ez az ősbizalom az istenhit gyökere.

"Ha körbenézünk, nem igazán tesz érte semmit, amit ugyebár az isten rejtettségének problémájaként fogalmaznak meg a filozófusok."

Ha körbenézünk minden Róla szól. Legalábbis sokak számára. Talán csak a látásunk veszett oda.
Évek, évtizedek óta, minél inkább elmerülök az Istennel való életben, annál tisztábbak a kontúrok, élesebb és egységesebb a kép. Igen bizonyosan elmondható,hogy nem sötétben tapogatózunk. Ellenkezőleg. Éppen a hit nyitja ki a bizalom légkörében ablakainkat vagy lebbenti fel a fátylat egy-egy pillanatra éppúgy, mint amikor a kedvesre várunk.
Isten rejtőzik? Milyen jó! Isten szerelmes, szemérmes és tapintatos. Isten vonzz és vár. Hogy örökké tartson a felfedezés soha nem fogjuk tudni befogadni teljesen mindenestül.

"Nem hiszem, és nem is szeretném, ha az ember végül a világmindenség és a lét (s talán Isten) minden titkát felfedezné. Amíg van titok, addig van jövő, van remény. Hankiss Elemér"

És miféle tudás, miféle látás ez? A szív tudománya és a szív látása, ami műszerekkel nem mérhető.
Pilinszky bizonyossága ez, amit csak a szív tud felfogni és megérteni, de bizonyos hogy így lesz.

Pilinszky János: Mielőtt

A jövőről nem sokat tudok,
de a végítéletet magam előtt látom.
Az a nap, az az óra
mezítelenségünk fölmagasztalása lesz.
A sokaságban senki se keresi egymást.
Az Atya, mint egy szálkát
visszaveszi a keresztet,
s az angyalok, a mennyek állatai
fölütik a világ utolsó lapját.
Akkor azt mondjuk: szeretlek. Azt mondjuk:
nagyon szeretlek. S a hirtelen támadt
tülekedésben
sírásunk mégegyszer fölszabadítja a tengert,
mielőtt asztalhoz ülnénk.

Jó éjt Mátyásom!
safek 2015.02.05 21:17:32
@Samu bá:
:) mi értjük egymást, azt hiszem.
Az ismert eset a verekedő papokkal a Betlehemi ú.n. Születés Templomban Jose Bergoglionak kicsit megköszönhetjük, hogy nem rejti véka alá a véleményét, és sokszor kijön belőle a mindennapi, egyszerű ember. Megköszönhetjük, mert ami kijön belőle, az jellemrajz: "Ha az én jó…..
safek 2015.01.18 00:17:17
@Brendel Mátyás:
"a többi nem érv, hanem magadat hecceld."
Fárasztasz BM. Ez nem hecc és nem is vicc, hanem az összegzése annak miket állítasz és gondolsz.

"nem a komplementere, hanem az ellentéte"
A kevélység az alázat hiánya, tehát ha nem vagy alázatos akkor kevély vagy, de persze ez csak terelés.
A kérdés ez volt. Miért is pozitívum az alázat hiánya?
"Vágjátok le őket addig, hogy ne legyen zaklatás, s legyen az egész hitvallás Allahé!" Korán. 8. szúra 39. (Aki azt hiszi, hogy ez egy kiragadott vers, az nézze meg, hogy az egész 8. szűra a dzsihádról szól! Végig, következetesen harcra uszít a hitetlenek ellen, és a kiirtásukra…..
safek 2015.01.08 22:25:07
@Brendel Mátyás:

"ha a keresztény vallás képviselői jelentős mértékben erőszakosak voltak, akkor a keresztény eszmerendszer is erőszakos"

"ha a cigány etnikum körében százalékosan magasabb arányban fordul elő a bűnözés, mint más etnikum körében, akkor a cigány etnikum, kultúra, életforma, gondolkodásmód is bűnös"

1. Szimplán rasszista vagy Brendel
2. A keresztény vallás képviselői jelentős mértékben nem voltak erőszakosak, hanem jobbá tették ezt a világot, mint ahogy jelentős mértékben teszik ezt ma is.
Ateista Klub Jézus, az igazi skót 2014.12.26 12:50:53
A hívők, muszlimok, de nálunk még inkább a keresztények gyakran kell, hogy szembesüljenek azzal, hogy a vallásuk erőszakos vagy korrupt. Például a muszlimok az iszlám terrorizmussal kell, hogy elszámoljanak, a keresztények pedig leginkább a korábbi inkvizícióval, de a jelenben is a…..
safek 2014.12.27 18:41:20
@Brendel Mátyás:
"gyakran próbálkoznak azzal a védekezéssel, hogy
ezek nem igazi muszlimok, vagy nem igazi keresztények."
"ők elsősorban kommunisták, és csak másodsorban ateisták."

A fenti, általad idézett igehelyeket, melyet a postban is hoztál, ha nem érted, megértem. Annyit elárulok, közük nincs ahhoz, amiért idecitáltad őket és semmiben nem mondanak ellent a szerető Isten képének. Némi biblikus műveltség azonban igényeltetik ahhoz, hogy világossá váljanak. Azt írtad majd egyszer kifejted. Akkor majd én is kifejtem.

A hazug kereszténynek lesznek gondjai, a hülyének nem. A többit majd meglátjuk.
safek 2014.12.27 19:31:41
@Brendel Mátyás:
"Én például ateista vagyok, de nem kommunista."
Én meg hívő katolikus vagyok, de nem vagyok sem erőszakos, sem pedofil, pedig "a vallásom erőszakos vagy korrupt" és "a hiba magában a hitben van", mint megtudtuk.
Ha komolyan vennélek meg kellene ijednem, hogy előbb utóbb erőszak vesz rajtam erőt, vagy kinézek magamnak egy gyereket.
Szerintem te "nyomod a hülyeséget"

"akkor neked lesznek"
Ezek szerint te is számolsz vele. Ez már előrelépés.

"nem is mersz érveket hozni,"
Amint te is érvekkel állsz elő, reagálni fogok, addig nem.
Te sem érveltél semmivel, csak beemelted őket.
safek 2014.12.28 00:25:10
@Brendel Mátyás:
"KOMMUNIZMUS A HIBÁS", "vallás egy csomó szörnyűségben vett rész"
Véleményem szerint sem a kommunizmus, sem az ateizmus, sem a vallás önmagában nem lehet hibás és nem is tud részt venni semmmiben. Részt venni az ember tud valamiben és hibás is csak az ember tud lenni.
A vallás nem tud egy csomó szörnyűségben részt venni, mert nincs lába. Ezt még egy gyerek is tudja. Az ember annál inkább. Lába is van, keze is van, szíve sincs mindig a helyén, s már kész is a baj.
De mi is volt a baj akkor, amikor vallásra hivatkozva, vagy az ateista kommunista ideológiára hivatkozva gyilkolásztak?
Elárulom. Egyik sem bírta, hogy van, aki máshogy gondolkodik. Egyszerűen nem viselte el, nem tűrte el és előbb csak megbélyegzett aztán fenyegetett, aztán fenyített a végén meg likvidált.
A drága jó öntelt ember pofán vágta azt, aki máshogy mert gondolkodni.
A gyilkolászás tehát nem azért volt mert vallásos, vagy ateista, vagy kommunista, vagy jakobinus, vagy siíta, hanem mert a máshogy gondolkodót nem bírta.
Ennyire egyszerű. És tök azonos a motiváció.
A gyökere ugyanaz.
Az csak a te prekoncepciód, hogy azért mert hívő. Ez már a te csőlátásod áldott gyümölcse.
Nem is lehet ebből nagyon felébreszteni téged.
Ebben még én sem hiszek.

""Amint te is érvekkel állsz elő"
óvasd el a cikket, te elmeroggyant!"

A három igehelyet csak beemelted, mint az erőszakos Jézus példáit, de semmi egyéb. Elolvastam. Egyetlen szőrszál sincs arról, miért is következik ebből, hogy ezek "háborúra, népirtásra buzdítanak"

Kíváncsian várom az érveket.
Mint ahogy azt már kifejtettem, általában véve agnosztikus ateista vagyok, erős ateista csak a létező vallások legtöbbjének ellentmondásos hitrendszereivel szemben. Ez tehát azt jelenti, hogy nem jelentem ki azt, hogy nem létezik semmiféle isten, csupán nem hiszek benne. Ugyanakkor…..
safek 2014.12.25 23:11:26
Brendel Mátyás: „Ugyanakkor kijelentem, hogy…….Jézus nem volt isten fia”

Simon Péter: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia.” Mt.16.16
János, Zebedeus fia: „S az Ige testté lett, és közöttünk élt. Láttuk dicsőségét, az Atya Egyszülöttének dicsőségét, akit kegyelem és igazság tölt be.” Jn.1.14

Brendel Mátyás: „A halál utáni életről állítom, hogy tudásunk szerint nem létezik.”

Simon Péter: „Megtagadtátok a szentet és igazat; arra kértétek, hogy a gyilkosnak kegyelmezzen, az élet szerzőjét pedig megöltétek. Isten azonban feltámasztotta a halálból, ennek mi tanúi vagyunk.” Apcsel. 3.14-15.

Simon Péter: „Előállították és vallatóra fogták őket: „Miféle hatalommal vagy kinek a nevében tettétek?” Péter a Szentlélektől eltelve így válaszolt: „Népünk elöljárói és ti vének! Ha azért vallattok ma minket, amiért egy nyomorékkal jót tettünk, hogy vajon hogyan is gyógyult meg, hát tudjátok meg mindannyian, ti és Izrael egész népe, hogy annak a názáreti Jézus Krisztusnak a nevében, akit ti keresztre feszítettetek, és akit az Isten feltámasztott a halálból. Az ő nevében áll itt előttetek egészségesen. Ő az a kő, amelyet ti, az építők elvetettetek, mégis szegletkővé lett. Nincs üdvösség senki másban. Mert nem adatott más név az ég alatt az embereknek, amelyben üdvözülhetnénk.”Amikor látták Péter és János bátorságát, és megtudták, hogy írástudatlan és tanulatlan emberek, csodálkoztak; s mikor felismerték őket, hogy Jézussal voltak, ráadásul a meggyógyult ember is ott állt, nem tudtak mit mondani. Kiparancsolták őket a főtanácsból, és egymás közt tanakodtak: „Mitévők legyünk ezekkel az emberekkel? HISZ EGÉSZ JERUZSÁLEM TUDJA, HOGY NYILVÁNVALÓAN CSODÁT TETTEK, NEM IS TAGADHATJUK. De hogy a dolognak tovább ne terjedjen a híre a nép közt, fenyegessük meg őket, hogy többé senki emberfiának ne beszéljenek ennek a nevében.” Ezzel behívták őket, és megparancsolták nekik, hogy egyáltalán ne beszéljenek és ne tanítsanak Jézus nevében. Péter és János azonban így válaszoltak: „Ítéljétek meg magatok, helyes volna-e Isten előtt, hogy inkább rátok hallgassunk, mint az Istenre? MI NEM HALLGATHATUNK ARRÓL, AMIT LÁTTUNK ÉS HALLOTTUNK.” Apcsel. 4.7-20.

Konklúzió:
Állítás áll, állítással szemben. Kinek higgyünk?
Első hallásra talán Brendel Mátyásnak, hiszen igaz a halottak nem szoktak feltámadni, s ez alapján úgy tűnik nincs a halál után semmi.
Volt azonban egy csoport galileai halász nagyjából 2000 éve, akik mást tapasztaltak egy Jézus nevű tanítóról. Tudásuk alapján nem, de tapasztalataik alapján azt állították, hogy Ő Isten Fia, aki feltámadt a halálból, amiből az is következik, hogy a halállal nincs vége mindennek.
Ebben az állításukban ki is tartottak mind a mai napig, hiszen Péter utóda, Róma püspöke ma is azt állítja, szemben Brendel Mátyással, hogy Krisztus az élő Isten fia.

Ugyanakkor én is kijelentem, hogy Brendel Mátyásra 2000 év múlva senki nem fog emlékezni.
safek 2014.12.25 23:32:56
@Brendel Mátyás:
Simon Péter: "Mert nem kieszelt meséket vettünk alapul, amikor tudtul adtuk nektek Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét, hiszen szemlélői voltunk fenségének." 2Pét.1.16
Názáteri Jézus: "Áldalak téged, Atyám, mennynek és földnek Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és feltártad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett neked. Atyám mindent átadott nekem. Senki sem tudja, hogy ki a Fiú, csak az Atya; és azt sem, hogy ki az Atya, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni." Lk.10.21-22.
Pár nappal ezelőtt volt egy vita a mesterséges intelligenciáról az ELTÉ-n. A vitán három előadó tartott egy kis előadást, majd egymással vitáztak, és néhány kérdésre is reagáltak a közönség soraiból. A három előadó Kornai András (MTA SZTAKI és BME Algebra…..
safek 2014.12.11 15:40:39
@Brendel Mátyás:
"létrehozása az egy kicsit más"
Igen, az egy kicsit más. Ebben egyetértünk. :)
safek 2014.12.11 21:56:22
@Brendel Mátyás:
Türelem Mátyás!
Akkor lassan mondom, hogy megértsd.
"Agyag és vegyi anyagok keverékébe irányították a lézeres csapást, melynek eredményeként létrejöttek az élet építőköveinek kulcselemei. A kísérlet előállította mind a négy alapanyagot, mely az élet tervrajzát alkotó RNS-molekulát felépíti.
Innen még mindig sok, egyelőre ismeretlen lépésnek kell végbe mennie, mielőtt elindulhatna az élet"

és ismétlem hátha megint nem tűnt fel

"egyelőre ismeretlen lépésnek kell végbe mennie"

Az ismeretlen lépés az nem ismert. Ami nem ismert, azt nem tudjuk.

Úgy amúgy:

Tornádót ha nem is nagyot de azért már csináltunk.
www.idokep.hu/hirek/a-legnagyobb-mesterseges-tornado
Hegyet is tudunk létrehozni kicsiben, nem kunszt csak kellő erőket kell mozgatni. Gyerekkorodban a homokozóban biztos csináltál te is.
Tenger? Egy kis só egy kis víz. Kicsiben.

De az élettelenből élőt, azt nem tudjuk barátom, hiába IQ-zol örökösen.
Elég lenne ez is csak kicsiben, csak egy pici sejtecske.

De "Az ismeretlen lépés az nem ismert. Ami nem ismert, azt nem tudjuk."