Regisztráció Blogot indítok
Adatok
Marcus Gamidius Raetinus

62 bejegyzést írt és 90 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban.

Admin Szerkesztő Tag Vendég
Egy újabb unalmas nemzetközi egyezmény - gondolhatná az olvasó, ha végigolvasná ennek a nemrégiben kihirdetett egyezménynek a címét. Annyira hosszú, hogy még viccből sem merjük ideírni, azonban a hosszú és unalmas cím, és a nemzetközi egyezményekre jellemző…..
Az elmúlt héten, a közvéleményt is megrázó súlyos bűncselekmények nyomán ismét a közéleti viták fontos kérdésévé vált a rendőri nyomozati munka és annak szakmaisága. A  kényszervallatás gyanúját felvető ügy, valamint a kényszervallatási ügyben most született és…..
A rezsicsökkentés második köre a víz-, szennyvíz- és hulladékszolgáltatás díjainak csökkentése nagy hullámokat kavart a kormánypárti frakción belül, ami nem csoda, hiszen ezek a szolgáltatók jelentős részben önkormányzati tulajdonúak. Márpedig a helyhatóságok vezetői…..
A kormánynak már feltűnt, az ellenzéknek még nem, hogy rekordmértékben nem tudjuk lehívni az EU-s forrásainkat. Jó úton haladunk abba az irányba, hogy akár több száz milliárd forint uniós felzárkóztatási forintunk is örökre elússzon. A 2013-ig tartó EU-s költségvetési…..
Bár 1983. december utolsó napjával már megszüntették a járásokat, majd' harminc évvel felszámolásuk után 2013. január 1-jén pedig ismét megalakulnak. A régi-új egységek elsősorban az önkormányzatoktól vesznek át feladatokat, valamint a jelenlegi kistérségi (körzeti)…..
Újra fellángolt a vita arról, hogy 2,8 millió ember bedőlt a kormány zsarolásának és a magánnyugdíj-számlájára helyezett megtakarításait örökre odaadta. Bár mi már januárban jeleztük, hogy minden bizonnyal "hülyére vett" ország vagyunk, márciusban ebben sajnos már teljesen…..
Az elmúlt hetekben Romániában kialakult helyzetet – a szociálliberális kormány erőteljes hatalomkoncentrációját – többen a magyarországi eseményekhez hasonlították.Bár annyiban valóban vonható párhuzam a magyar és a román események között, hogy mindkét országban…..
Ha az e félévi aktuális szociális salátatörvényre tekintünk, akkor láthatjuk, hogy míg a nyugdíjakat érintő reformokat folyamatosan halogatják, addig a jövedelmi és vagyoni rászorultságtól függő ellátások (azaz a segélyek) körében viszonylag jelentős változásokra…..
Az önkormányzati reform során jelentősen szűkítették az önkormányzatok feladatait és mozgásterét. Így logikus, hogy a kevesebb feladathoz kevesebb forrás is jár. Azonban az önkormányzati forráskivonás nemcsak a központi költségvetési támogatások csökkentését, hanem az…..
Az elmúlt két év bizonyította, hogy a kormányzat és a kormánypárti többség rendkívül kreatív az új adónemek megalkotásában. Azonban az újonnan bevezetett adók közül egyesek nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket.A legjelentősebb adó ebben a körben a…..
A főváros és annak kerületei a 2010-et követő politikai és közigazgatási reformviták egyik központi elemét jelentették. 2011 folyamán mind a főváros, mind a kerületek megszüntetésének lehetősége felmerült. Végül mind a főváros, mind a kerületek fennmaradtak, bár…..
A 2010-es magyar médiaszabályozás már a megalkotásától kezdődően erős hazai és nemzetközi kereszttűzbe került. Ezeket a törvényeket eddig is több ízben módosították. Rendelkezései ellen számos nemzetközi szervezet tiltakozott, s egyes szabályait 2011. végén az…..
Az új Büntető törvénykönyv javaslata az egyes élet elleni bűncselekményeket és a testi sértést illetően a büntethetőség alsó korhatárát 14-ről 12 évre csökkentené. Amennyiben a korábbi hazai és a nemzetközi szabályozásra tekintünk, kiemelhetjük, hogy ez az alsó…..
A magyar politikában 2009-ben jelentős vihart kavart a szociális kártya bevezetésének ötlete, amely a segélyek „célzottságának" javítása érdekébe, egy elektronikus utalványrendszerrel korlátozta volna, hogy mire lehet ezeket a juttatásokat költeni. Bár a…..
Az új önkormányzati finanszírozási rendszer - miként már korábban is jeleztük - gyakorlatilag teljes egészében felszámolja az önkormányzatok gazdálkodási önállóságát. Bár a részletszabályok még nem ismertek, de az elfogadott önkormányzati törvény alapján, az állam…..
A Nemzeti Államosítás Kormánya tovább folytatja munkáját: a kabinet - ahogyan már számítottunk rá - a városi fenntartású kórházakat is elvonja az önkormányzatoktól. Fogalmazhatunk úgy is, hogy államosítja őket! A törvényjavaslat alapján, a városi önkormányzatok által…..
A Ténytár korábban már részletesen foglalkozott a készülő új Munka törvénykönyvének javaslatával. A parlamenti vita mellett, a kormányzat a szakszervezetekkel is tárgyalásokat folytatott, amelyek során több ponton engedett. A tárgyalások eredményére is figyelemmel fogadta…..
Marcus Gamidius Raetinus 2012.04.13 20:16:29
@behemót: Az életkor szerinti szabadság pótszabadsággá minősítését a 117. § hajtja végre. A 135. § szabályozására figyelemmel azonban ettől kollektív szerződésben nemcsak a munkavállaló javára lehet eltérni (ugyanis nem szerepel a 135. § azon felsorolásában, amely alapján e szabályoktól csak a munkavállaló javára lehet eltérni).
A link: www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.exe?docid=143164.209460
Marcus Gamidius Raetinus 2012.04.13 20:21:21
@Én is akarok kommentelni: Köszönöm a kiegészítést!
Bár az új törvény alapján nem határozhat meg az önkormányzat szabálysértéseket, azonban a helyi bírságolás lehetősége nem szűnik meg, sőt! Az új önkormányzati törvény biztosítja annak lehetőségét, hogy az önkormányzatok rendeletükben megtilthassanak, s egyben…..
A Fidesz – még ellenzéki pártként – fontos célkitűzéseként határozta meg a demokrácia erősítését és a közélettel kapcsolatos közbizalom helyreállítását. A program megvalósításakor 2011 folyamán – több törvényben – az állami alkalmazás…..
Lemondó beszédében Schmitt Pál nehezményezte, hogy az egyetem elvette tőle a doktori címet. Szerinte ezt nem tehette volna meg; sőt, perelni is fog igazáért. Nem lesz könnyű dolga, ugyanis az egyetem elveheti a címet. Lássuk, hogyan!A jelenlegi, s a 2012. szeptember 1-jén hatályba…..
Marcus Gamidius Raetinus 2012.04.03 11:59:56
@szekertabor: Ez azért nem egészen így van. A mai joggyakorlat szerint nem feltétlenül lenne felmentés. Szerintem a korlátlanul enyhítés nyílna meg.

Viszont azt jelezni kell, hogy még az írógépes korszakban is elvárt volt a jegyzetelés, sőt, bizonyos hivatkozási rendszerek éppen az írógépes technika miatt alakultak ki (itt elsősorban a szövegközi hivatkozások rendszerét kell jeleznem).

Hogy a számítógép előtt is mennyire működött a lábjegyzet, elég, ha a XIX. század nagy római jogi munkáira utalok... Ha valahol, hát ott volt jegyzetapparátus. :)

Ami azt jelenti, hogy mind a társadalom-, mind a természettudományokban erősen elvárt volt a Word előtt is a pontos jegyzetelés. Mert más eredményeire lehet támaszkodni, csak akkor pontosan meg kell jelölni a forrást, s jelezni kell, hogy ez kinek az eredménye.
Marcus Gamidius Raetinus 2012.04.03 12:05:11
@cönde: Ez így igaz. Más tudományos eredményét a kutatás során fel lehet használni, de ha valaki nem akar plágiumba keveredni, akkor pontosan - oldalszámra, átvett ábra alapján oldalszám és ábraszámra - meg kell jelölni a forrást. Ha ez elmarad, akkor a szaklap szerkesztősége visszavágja az írást.

Emiatt van, hogy komoly társadalomtudományi folyóiratokban egy 10-15 oldala cikkhez legalább 30-40 hivatkozás kapcsolódik. (Az USA-ban a jogtudományi folyóiratokban egy kb. 25 oldalas cikkhez leaglább 100, de inkább 125 lábjegyzetet várnak el).
Marcus Gamidius Raetinus 2012.04.03 15:49:52
@notib: Schmitt Pál akkor is perelhetett (ugyanis ebben, a doktori eljárással kapcsolatos perben ő a FELPERES, azaz a per kezdeményezője, az alperes az SE). A köztársasági elnöki sérthetetlenség ugyanis nem általános jogi immunitást (azaz perelhetetlenséget) jelent, hanem csak a büntetőeljárások alóli mentességet. Így a köztársasági elnök polgári perek alanya lehet (pl. ha autójával meghúzza egy mellette parkoló másik autó oldalát, akkor amiatt indítható per stb.).

Azaz: elnökként sem lett volna akadálya annak, hogy az SE döntésével szemben a felsőoktatási tv. szabályai szerinti pert megindítsa.
A jelenlegi kormánypártok számára az alkotmányozó többség elnyerése felé vezető rögös úton fontos állomás volt a 2008-as „szociális népszavazás". Talán erre is figyelemmel - ahogyan azt már korábban megírtuk - a népszavazás eredményességének feltételeit…..
Magyarország jelenlegi, nehéz költségvetési helyzetében a hiány csökkentése érdekében a kormányzat egy régi, de ezidáig kevéssé sikeres eszközhöz folyamodott: ismét elővetette a kevéssé kihasznált vasúti mellékvonalak forgalmi korlátozásának „kártyáját".…..
Magyarország Alaptörvénye 2012. január 1-jén hatályba lépett, ezzel hatályát vesztette a Magyar Köztársaság Alkotmánya, valamint az ország hivatalos elnevezése sem Magyar Köztársaság többé. Mindezen változások ellenére - egy jogalkotói bakinak köszönhetően - van egy hely,…..
A Fidesz 2007-es Erős Magyarország című programjának egyik fontos eleme az olcsóbb és takarékos állam megteremtése. Amennyiben a közigazgatási szintekkel kapcsolatos kormányzati intézkedésekre tekintünk, akkor ez a szándék nem tűnik olyan egyértelműnek. Az uniós…..
Marcus Gamidius Raetinus 2012.03.05 10:19:11
@belaaaa: Jó lenne, ha a kommentelő értelmezné a leírtakat, s egy alapvető összefüggéssel tisztában lenne. A közigazgatás egy olyan rendszer, amely két alrendszerre, az államigazgatásra és a közigazgatásra tagolódik. Ettől azonban egy rendszer, amelyet az AB is kiemelt a Centrum parkolási társaságot ellenőrző parlamenti bizottság megalakításának jogszerűségével foglalkozó határozatában.

Ez a poszt azzal foglalkozik, hogy az önkormányzatokat és az államigazgatást ia magában foglaló közigazgatásban hány különböző területi egység jelenik meg.

Megjegyzésem, hogy éppen ezért a komment is pontatlan: az önkormányzat minden esetben - az önkormányzati hatáskörök tekintetében is - közigazgatási feladatokat lát el, hiszen az önkormányzatok is a közigazgatás részei. A megjegyzés úgy lett volna pontos, hogy az önkormányzatok szervei (polgármesterek, jegyzők, polgármesteri hivatalok ügyintézői) látták el az ÁLLAMIGAZGATÁSI hatáskörök jelentős részét - az 1990. évi LXV. törvény 7. §-a lapján.

Azonban, bár a 1299/2011. (IX. 1.) Korm. határozat ezt előírja, a közigazgatási racionalitásra figyelemmel nem szűnik meg az önkormányzatok szerveinek államigazgatási feladatellátása. Ez jól látható az új önkormányzati törvény (2011. évi CLXXXIX,. törvény) 18. §-ából is, amely annyi változást hoz, hogy állig. feladat- és hatáskört nem telepíthet eredeti jogalkotási jogkörben kiadott Korm. rendelet, s annak címzettje nem lehet a pm. hiv. ügyintézője. Jegyző, ill. polgármester továbbra is elláthat ilyen feladatokat. Azaz: a járások mellett a települési szint államigazgatási feladatellátása is megmarad.
Marcus Gamidius Raetinus 2012.03.05 12:10:27
@Roa: ""A közigazgatás egy olyan rendszer, amely két alrendszerre, az államigazgatásra és a közigazgatásra tagolódik."
Hát a közigazgatási jog vizsga itt fejeződne be egy mondat után egy szép nagy egyessel."
Amit írtam az hiányosé és ezért pontatlan: a két alrendszerből a második alrendszer az önkormányzati igazgatás: közigazgatás olyan rendszer, amely két alrendszerre, az államigazgatásra és AZ ÖNKORMÁNYZATI igazgatásra tagolódik. Szóval, ez a lényeges két szó maradt le véletlenül. :)

"Persze mondjuk akkor nem lenne települési, csak járási jegyző, no meg nem lenne polgármesteri hivatal, hanem csak járási hivatal. "
Csakhogy lesz. Ld. 2011. évi CLXXXIX. tv. 18. §, amely kifejezetten szól az ő államigazgatási feladat- és hatásköreikről. Mivel az önkormányzati igazgatás értelemszerűen fennmarad, ezért a települési önkormányzatok polgármestere, sz új Ötv. alapján immáron jegyzői is látnak el - önkormányzati igazgatási - közigazgatási feladatokat.
Marcus Gamidius Raetinus 2012.03.05 12:13:46
@Roa: "Ezt igen, de azt nem, hogy mi a NUTS II. A régiónál kisebb egység is lehett volna NUTS II, nagyobb is. A régió csak a törvényalkotó ötletelése (ami tudjuk, hogy szakmailag mennyire megalapozott) alapján jött létre, nem közigazgatási feladatok ellátására, arra nem is igazán alkalmas (legalábbis a jelenlegiek). Egyfelől ugyanis a régiót megyék alapján hozták létre és már a megyék is rosszak, mivel nem veszik figyelembe a földrajzot, a településszerkezetet, az infrastruktúrát, a logisztikát és a fejlettséget. Másfelől a régiós központok nem központi települések, hanem a perifériális helyen elhelyezkedő legnagyobbak, ami ugyancsak nehezen védhető."

Amit leírsz, az Verebélyi Imre 2000-es nagymegye koncepciójára emlékeztet.

Egyébként NUTS 2. szintre vonatkozóan van egy uniós jogszabályban megfogalmazott ajánlás:
1059/2003/EK rendelet alapján a NUTS 2. sziont ajánlott lakossága 800e-3M lakos. Kivételek persze vannak, de azok inkább egy adott ország történelmi hagyományaihoz kapcsolódnak, úgy, hogy az ország területi egységei általában megfelelnek ennek a kritériumrendszernek. Ld. Burgenland tartomány Ausztriában.
A kormányzat kényes helyzetbe került a magukat a parlamenthez láncoló LMP és a segítségükre siető MSZP és Demokratikus Koalíció képviselői miatt. A magukat a rendőrség által elvitetett képviselőkkel szembeni büntetőeljárás ugyanis számos kockázatot rejt. Ezért olyan…..