Regisztráció Blogot indítok
Adatok
Alkibiadesz

2 bejegyzést írt és 1074 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban.

Admin Szerkesztő Tag Vendég
Orbán Viktor természetesen gátlástalan, de mindenestül modern. Mindig mosolygok egy sort, amikor identitárius indulattól tüzelt progresszívok észreveszik benne és rendszerében a náci vérvonalat, miközben a nácizmust sem tűnnek érteni. A "náci vérvonal" érdekes módon mindig a rasszizmusra vagy…..
Alkibiadesz 2017.10.31 10:30:46
@HaFr:
Ezek szerint nem tudom, hogy mi a Te hatékonyság fogalmad.
Alkibiadesz 2017.10.31 10:41:39
@HaFr:
Akkor csak egyre gondoltunk.
Így viszont nem tudom elfogadni az ellenvetésed.

A represszió és annak különféle szublimációi miért ne eredményezhetnének olyan rendet, ahol a befektetett energia arányban áll az elért eredményekkel?
Alkibiadesz 2017.10.31 11:05:46
@HaFr:
Akkor most megváltozott a vitatéma.
Eddig csak a társadalmi rendről volt szó.

Ebbe pedig beleértendőek az "eltartottak" is, köztük azokkal, akik a robotizáció miatt veszítették el a munkájukat.

Jellemzően a munka világán kívülieket kell elnyomni.
Ha pedig a deklasszáltak elnyomását még erkölcsi megbélyegzéssel is párosítja a propaganda, akkor ez szublimált elnyomás formájában hat az alkalmazottakra, ami növelheti az általuk megteremtett hozzáadott értéket.
"Csalás nélkül szétnézni könnyedén." 1956 célja -- ha a zavarosból valamit ki lehetne halászni -- az önigazgató, független, semleges szocialista jóléti állam volt. A forradalom hőseinek személyes bátorságáért el nem múló tisztelettel adózhat mindenki, aki tudja, hogy ma harmad akkora politikai…..
A liberalizmus (szabadságelvűség) és a demokrácia (tömegelvűség) két gyökeresen más politikai kultúra összeegyeztetésére tett kísérlet, és a fennmaradása azon múlik, hogy képes-e létrehozni és stabilizálni egy önálló kultúrát. A mai fejlemények szerint nem biztos: a tömeg legyőzni látszik a…..
Alkibiadesz 2017.10.18 14:20:05
@444:
A fennálló kettős hatalom - amely egy képzelt hatalom és az ellene küzdő tényleges hatalom kettősségéből áll - valóban tarthatatlan.
A gond csak az, hogy a "nemzeti" "konzultáció" termeli és nem megszünteti ezt a kettős hatalmat, mivel sem nem nemzeti, sem nem konzultáció.
Alkibiadesz 2017.10.18 14:25:49
@444:
Csak éppen nem mindegy, hogy milyenek azok a közösségi normák!
A pedofilok közösségének normáit például mindenféle korlát nélkül felülírják a gyermekek individuális jogai.
Alkibiadesz 2017.10.18 14:47:57
@444:
A Te logikád szerint, ha egy hálózat létezik, akkor annak van hatalma. Ha van hatalma, akkor az máris méltó ellenfele az orbáni hatalomnak.

Én is részese vagyok egy hálózatnak, melynek tagjai rendelkeznek hatalommal, mégse gondoljuk, hogy méltó ellenfelei lehetünk orbánéknak.

Persze a te logikád szerint még mi is válhatunk ilyenné ;)
Ez az olvasat liberális konzervatív, mindjárt megmondom, miért, de nagyon nem fog tetszeni mindenkinek. A rezsim tényleg korrupt, tényleg a "fogadott család" - és tágabban a rendszerhű, eltartott "polgárság" -- pozícióba helyezéséről is szól, tényleg felszámolta a liberális demokráciát, de…..
Alkibiadesz 2017.10.17 22:03:04
@HaFr:
Komolyan kíváncsi vagyok!
A saját érdeklődésemet nem tekinteném piaci tényezőnek.
De még azt a néhány "belgát" se, akinek nem kielégítő se az ellenzéki, se a kormánypárti narratíva.

Marad a nemzetközi piac.
Ott van kereslet az ilyen elemzésekre?
Alkibiadesz 2017.10.17 22:19:12
@HaFr:
Tényleg nem támadó szándékkal kérdezem, de ha angolul jelenne meg, akkor volna rá "kereslet"?
Alkibiadesz 2017.10.18 05:27:04
@HaFr:
Meg kell próbálni! :)
Deres alatt I. Melisandre, a vörös rébék, aki Stannis lányának elemésztésében játszott kulcsszerepe miatt remélhetőleg előbb, mint utóbb lesz kesztyűbáb Ser Davos ujjatlan kezein, arra ébred a jól végzett munka (értsd: ELEVENEN ELÉGETETT EGY KISLÁNYT VALAMI HOMÁLYOS LÁTOMÁS…..
Alkibiadesz 2015.06.16 10:00:28
@sezlony:
Én is erre tippelek, azzal a különbséggel, hogy az "őrség" ezek után már nem számít. Szerintem Jon csatlakozik a vadakhoz, és vagy a mások előtt vagy azokat követve jutnak el deresbe. Ez végülis mindegy, csak a Boltonokat csinálja már ki valaki :)
Alkibiadesz 2015.06.16 10:07:47
@Drde: Ez a leglogikusabb válasz, de azért utalhattak volna rá, amikor Ramsey levágta az utolsó túlélőt.
Azt azért sajnálom, hogy Rob egyetlen egy csatáját sem voltak képesek ilyen költséghatékonyan (madártávlatból) bemutatni.
Alkibiadesz 2015.06.16 10:18:17
@Drde:
Na igen. Máshogy honnan a fenéből lenne a Boltonoknak annyi lovasa mint Stannisnak volt az előző évad végén.
Hajlamosak vagyunk elfelejteni száz év távolából, hogy az I. világháború volt az első civilizációs sokk a modern Európában, a fejlődés és a humanizmus első látványos kudarca. Ypern, Verdun, Gallipoli, Isonzo, Galícia stb. után egyszerre szakadt meg az antropológiai optimizmus,…..
Alkibiadesz 2015.05.27 13:37:38
A magyar nemzetfejlődés problémája nagyon röviden a következő:
A modern nemzetfogalom elválaszthatatlan a demokratikus tendenciák érvényesülésétől. A nemzet egyenlő az önmagát kormányzó néppel, amely visszavette a királytól a szuverenitást (a forradalomtól). Ez a lényege a politikai nemzetfogalomnak.
A politika nemzet fogalmával szemben alakult ki a kulturális nemzet fogalma. Azokban a társadalmakban, amelyek a modernizáció útjára léptek, de nem érvényesíthették a népszuverenitás elvét. Ennek az elképzelésnek a lényege pedig az lett volna, hogy a nép civilizálásához nem kell átalakítani a fennálló uralmi rendet (vagyis nem kell megdönteni az uralkodó dinasztiákat), hanem elegendő a „nemzeti kultúra” felvirágozatása. A nemzeti kultúra pedig nem más, mint a nép nyelvét használó, tehát a nép számára elérhető magas kultúra.
A magyar nemzet fejlődésének sajátossága, hogy a politika és kulturális nemzet fogalma között ingadozott. Ennek oka, hogy hagyományos politikai keretei (rendi alkotmányosság) a politika nemzet koncepciójára emlékeztettek. A „nemesi nemzet” nálunk is egyfajta önálló „politikai testként” működött, amely leginkább a zsarnokságra hajlamos uralkodói hatalommal szemben határozta meg magát.
Másrészről a nemesség identitását azok a privilégiumok is meghatározták, amelyek szembeállították az általa elnyomott parasztsággal. Ez pedig oda vezetett, hogy gyakran éppen az uralkodóval fogott össze azért, hogy megőrizte a hatalmát. (Ebből következett, hogy az uralkodó pedig bizonyos esetekben éppen azért lázította a parasztokat, hogy letörje a nemesség ellenállását. A „legszebb” példa erre az 1846-os Galíciai nemesi felkelés sorsa, ahol a Habsburg adminisztráció „fülpénzt” fizetett a lengyel nemesek ellen fellázadó és azokat legyilkoló lengyel és ukrán parasztoknak.)
A nemesi nemzetet tehát akkor lehetett átalakítani valódi politikai nemzetté, ha a parasztságot is beemelték az „alkotmány sáncai mögé”, azaz eltörölték a feudális előjogokat. Ez volt a feltétele annak, hogy a középkori eredetű és ezért uralmi jellegű nemzet, modern, egyenlőségelvű, politikai-nemzetté váljon. Ez volt a célja az 1848-as áprilisi törvényeknek.
A reformkorban ugyanakkor a kulturális nemzet fogalma is elterjedt. Ez érthető is, hiszen semmi se garantálta a politikai törekvések sikerét, tehát kellett valamiféle kerülő út a civilizáció programjának érvényesítésére. A probléma csak az volt, hogy a magyar kulturális nacionalizmus kibontakozása elindította a nem magyar nyelvű etnikumok kulturális nacionalizmusának a kibontakozását. Ez – és az uralmi jellegű nemzet demokratizálása 1848-ban – vezetett oda, hogy polgárháború alakult ki a Magyar Állam magyar és nem magyar népcsoportjai között (A Habsburgok hathatós támogatásával).
Így terjedhetett el a szabadságharc bukása után az a tévképzet, hogy hiba volt a középkori eredetű, uralmi jellegű nemzetkoncepció feladása. A kiegyezés lényege gyakorlatilag nem volt más, mint hogy a magyar fél feladta a politikai nemzet létrehozására irányuló törekvéseit, és megpróbálta összeolvasztani a kulturális nemzet fogalmát a feudális, uralmi jellegű nemzet fogalmával. A kiegyezéses konstrukció tehát egyfajta „fából vaskarika” jellegű szerveződés volt. Elvileg demokratikus volt, hiszen volt alkotmány, voltak egyéni és politika szabadságjogok, a végrehajtó hatalmat pedig a választott parlament ellenőrizte. Másrészről a régi uralkodó osztály továbbra is megkérdőjelezhetetlen privilégiumokkal rendelkezett, gyakorlatilag leválthatatlannak tekintette magát. Ez vezetett oda, hogy a „kiegyezéspárti” frakciók hatalmát csak a politikai rendszer durva manipulálásával lehetett fenntartani. A helyzeten ugyanakkor az „ellenzék” se akart érdemben változtatni, hiszen a választójog kiterjesztése az ellenzéki elit pozícióját is megkérdőjelezte volna. Ez volt az a többszörös frusztrációt eredményező „hamis helyzet” amelyből csak pótcselekvéseken keresztül lehetett menekülni.
Ilyen pótcselekvés volt a magyar nemzet Kárpát medencei szupremáciáját biztosítani akaró asszimilációs politika. Ez a pótcselekvésként funkcionáló és éppen ezért elhibázott politika vált aztán az 1920 után következő korok – és benne a saját korunk – nemzetfogalmának az alapjává. Azért is elhibázott ez a nemzetfogalom, mert sok mindenre jó csak épp arra nem, hogy elősegítse a politikai és kulturális nemzetfogalom eredeti célkitűzéseinek az érvényesülését. Azt, hogy a nép alkalmassá váljon önmaga kormányzására, vagyis elinduljon a civilizálódás és a politika tanulás útján.
Ehelyett azt látjuk, hogy a „magyar vagyok” kijelentés – kimondva vagy kimondatlanul – azt sugallja, hogy a kijelentés megfogalmazójának előjogai vannak. Így kerülnek az árpád sávos nagymagyarország matricák azokra a kocsikra, amiket az egykor jogfosztott parasztok utódai vezetnek.
Az „európai lecke” tehát egy olyan nemzetfogalom kialakítása lenne, amely nem választható el és éppen ezért nem is állítható szembe a szabadság és a demokrácia ügyével.
Alkibiadesz 2015.05.27 13:38:31
Alkibiadesz 2015.05.27 13:38:52
@kiir:
A magyar nemzetfejlődés problémája nagyon röviden a következő:
A modern nemzetfogalom elválaszthatatlan a demokratikus tendenciák érvényesülésétől. A nemzet egyenlő az önmagát kormányzó néppel, amely visszavette a királytól a szuverenitást (a forradalomtól). Ez a lényege a politikai nemzetfogalomnak.
A politika nemzet fogalmával szemben alakult ki a kulturális nemzet fogalma. Azokban a társadalmakban, amelyek a modernizáció útjára léptek, de nem érvényesíthették a népszuverenitás elvét. Ennek az elképzelésnek a lényege pedig az lett volna, hogy a nép civilizálásához nem kell átalakítani a fennálló uralmi rendet (vagyis nem kell megdönteni az uralkodó dinasztiákat), hanem elegendő a „nemzeti kultúra” felvirágozatása. A nemzeti kultúra pedig nem más, mint a nép nyelvét használó, tehát a nép számára elérhető magas kultúra.
A magyar nemzet fejlődésének sajátossága, hogy a politika és kulturális nemzet fogalma között ingadozott. Ennek oka, hogy hagyományos politikai keretei (rendi alkotmányosság) a politika nemzet koncepciójára emlékeztettek. A „nemesi nemzet” nálunk is egyfajta önálló „politikai testként” működött, amely leginkább a zsarnokságra hajlamos uralkodói hatalommal szemben határozta meg magát.
Másrészről a nemesség identitását azok a privilégiumok is meghatározták, amelyek szembeállították az általa elnyomott parasztsággal. Ez pedig oda vezetett, hogy gyakran éppen az uralkodóval fogott össze azért, hogy megőrizte a hatalmát. (Ebből következett, hogy az uralkodó pedig bizonyos esetekben éppen azért lázította a parasztokat, hogy letörje a nemesség ellenállását. A „legszebb” példa erre az 1846-os Galíciai nemesi felkelés sorsa, ahol a Habsburg adminisztráció „fülpénzt” fizetett a lengyel nemesek ellen fellázadó és azokat legyilkoló lengyel és ukrán parasztoknak.)
A nemesi nemzetet tehát akkor lehetett átalakítani valódi politikai nemzetté, ha a parasztságot is beemelték az „alkotmány sáncai mögé”, azaz eltörölték a feudális előjogokat. Ez volt a feltétele annak, hogy a középkori eredetű és ezért uralmi jellegű nemzet, modern, egyenlőségelvű, politikai-nemzetté váljon. Ez volt a célja az 1848-as áprilisi törvényeknek.
A reformkorban ugyanakkor a kulturális nemzet fogalma is elterjedt. Ez érthető is, hiszen semmi se garantálta a politikai törekvések sikerét, tehát kellett valamiféle kerülő út a civilizáció programjának érvényesítésére. A probléma csak az volt, hogy a magyar kulturális nacionalizmus kibontakozása elindította a nem magyar nyelvű etnikumok kulturális nacionalizmusának a kibontakozását. Ez – és az uralmi jellegű nemzet demokratizálása 1848-ban – vezetett oda, hogy polgárháború alakult ki a Magyar Állam magyar és nem magyar népcsoportjai között (A Habsburgok hathatós támogatásával).
Így terjedhetett el a szabadságharc bukása után az a tévképzet, hogy hiba volt a középkori eredetű, uralmi jellegű nemzetkoncepció feladása. A kiegyezés lényege gyakorlatilag nem volt más, mint hogy a magyar fél feladta a politikai nemzet létrehozására irányuló törekvéseit, és megpróbálta összeolvasztani a kulturális nemzet fogalmát a feudális, uralmi jellegű nemzet fogalmával. A kiegyezéses konstrukció tehát egyfajta „fából vaskarika” jellegű szerveződés volt. Elvileg demokratikus volt, hiszen volt alkotmány, voltak egyéni és politika szabadságjogok, a végrehajtó hatalmat pedig a választott parlament ellenőrizte. Másrészről a régi uralkodó osztály továbbra is megkérdőjelezhetetlen privilégiumokkal rendelkezett, gyakorlatilag leválthatatlannak tekintette magát. Ez vezetett oda, hogy a „kiegyezéspárti” frakciók hatalmát csak a politikai rendszer durva manipulálásával lehetett fenntartani. A helyzeten ugyanakkor az „ellenzék” se akart érdemben változtatni, hiszen a választójog kiterjesztése az ellenzéki elit pozícióját is megkérdőjelezte volna. Ez volt az a többszörös frusztrációt eredményező „hamis helyzet” amelyből csak pótcselekvéseken keresztül lehetett menekülni.
Ilyen pótcselekvés volt a magyar nemzet Kárpát medencei szupremáciáját biztosítani akaró asszimilációs politika. Ez a pótcselekvésként funkcionáló és éppen ezért elhibázott politika vált aztán az 1920 után következő korok – és benne a saját korunk – nemzetfogalmának az alapjává. Azért is elhibázott ez a nemzetfogalom, mert sok mindenre jó csak épp arra nem, hogy elősegítse a politikai és kulturális nemzetfogalom eredeti célkitűzéseinek az érvényesülését. Azt, hogy a nép alkalmassá váljon önmaga kormányzására, vagyis elinduljon a civilizálódás és a politika tanulás útján.
Ehelyett azt látjuk, hogy a „magyar vagyok” kijelentés – kimondva vagy kimondatlanul – azt sugallja, hogy a kijelentés megfogalmazójának előjogai vannak. Így kerülnek az árpád sávos nagymagyarország matricák azokra a kocsikra, amiket az egykor jogfosztott parasztok utódai vezetnek.
Az „európai lecke” tehát egy olyan nemzetfogalom kialakítása lenne, amely nem választható el és éppen ezért nem is állítható szembe a szabadság és a demokrácia ügyével.
Az utóbbi írásaim -- sőt mások írásainak szemlézése (!) -- alapján elfoglaltam helyem a nemzeti, jobboldali Pantheónban -- legalábbis néhány balra sorolt prominens véleményformáló szerint, ugyanis néhányuk lerasszistázott és -szalonnácizott, illetve a "próbanácik" körébe…..
Alkibiadesz 2015.05.20 11:14:53
@F.M.J.:
Én is pontosan így látom! :)
Alkibiadesz 2015.05.20 11:58:18
@HaFr:
Igen. Vagy ahogy Szabad György is mondta: mindenki új hidat akar verni pedig előbb a roncsokat kellene kiemelni.
Alkibiadesz 2015.05.20 11:59:56
@Lexa56: Jó hasonlat! :)
Braavos Arya takarítóból hullamosónak lépett elő a Fekete és Fehér házban, ez lehet egyfajta promóció, franc se tudja, mindenesetre rém lelkiismeretes és nagyon figyelmes, körmöt vág, hajat most, a hulla nagyon pöpec lett, tán életében sem volt ilyen jóképű. A hullát…..
Alkibiadesz 2015.05.20 09:09:15
@Thomas Dantes:
Volt már példa a történelemben a csőcselék és a fanatikusok uralmára: Firenze, Savonarola.
Előre szólok, hogy a) nem ez volt az évad legakciódúsabb epizódja, és b) nem ez lesz a legjobb vagy leghosszabb hogyvolt. Van ez így. Meereen Szürke Féreg nem halt meg! Csak nagyon szarul van, viszont Missandei ott ül mellette és simogatja a kezit, meg nagyon szomorú arcot vág a…..
Alkibiadesz 2015.05.15 11:53:28
Török Gábornak kellene a legjobban tudnia, hogy ezt így nem lehet. Felelős közszereplő nemvetheti oda, csak úgy mellékesen, hogy “magam inkább a halálbüntetés pártján lennék”, ezután semmiféle magyarázattal nem szolgálva arról, miért is tesz így. Fideszes vezetők stílusa…..
Kell-e? Csak amennyire az élettől. Meg a levegőtől. Meg az apánktól. Ugyanis a kapitalizmus valóság. Csak a hozzá való viszonyunk változhat. A tőke, vagy tágabban magántulajdon alapú társadalom, amelyben a tulajdonát mindenki átfordíthatja befektetésbe (teszi tőkévé) akár…..
Alkibiadesz 2015.03.21 21:27:21
@panelburzsuj:
Szerintem fölösleges olyat kérdezned, amivel tisztában vagy!
Hacsak nem tárod fel azt, hogy milyen plusz élmény, ismeret, stb. fog származni abból, ha valaki megismételi a benned rejlő tudást. :)
Alkibiadesz 2015.03.22 20:43:11
Alkibiadesz 2015.03.22 20:46:18
@kiir:
Akkor nincs min vitáznunk!
Megszólalt a becsmérlők, a piszkálódók és a mindentudók ideológiákon átívelő serege a tegnapi tüntetés kapcsán. Ez a kényszeresen véleményező társaság tipikusan soha semmit nem kezdeményezett még a közéletben, fogalma sincs az ilyen kezdeményezések nehézségeiről, a…..
Alkibiadesz 2015.01.03 11:09:26
Két stratégia -- az idővel feltehetően politikaivá acélosodni vágyó társadalmi mozgalomé és a létező balos pártoké -- határozza meg a baloldali alternatíva lényegét, de egyik sem lehet elég erős a Fidesszel szemben. A kettő nem csak egymást gyöngíti és részben egymás…..
Alkibiadesz 2014.12.26 08:09:52
Egyetemi jegyzet politika-szakos hallgatóknak   Van itt néhány megjegyzés egy Index-cikk ürügyén: 1. Az Index éppen azt olvassa a jobboldal fejére, amit maga is képvisel: a szelektív nézőpontot. Az Index ugyanis számtalan alkalommal maga is "totálisan félreérti" az…..
A baloldali értelmiség bénult. A bénultság oka, hogy nem érti a jobboldalt. A “balodali értelmiség” még mindig nem érti, hogy a jobboldal hatalomtechnikusai nem csak a saját táborukban felkeltett veszélyérzetet tudják manipulálni, hanem az ellefeleik zsigeri félemeit is…..
Alkibiadesz 2014.11.17 14:30:58
@unionista:
Persze. Csakhogy a túlhatalom birtokosának sérelmi politizálása rombolja a saját érvényességét.
Alkibiadesz 2014.11.17 16:47:55
@unionista:
De ez csak a hatalom nélküliek perspektívájából van így. Belülről nézve az egyik oldal igenis túlzó hatalommal bír a másikkal szemben.
Alkibiadesz 2014.11.23 09:25:00
@panelburzsuj: Természetesen összeesküvés! ;)
(Újra) megjelent az (igaz) populizmus a Kossuth téren CCCP feliratú pólóban. Mi az? A HVG-n (!) publikáló TGM szerint: "Korrupcióellenesség. S ami evvel együtt jár: elitellenesség. Utálat az egész establishment iránt. Beleértve mindent, ami nagy: a nagy pártokat, a nagy…..
Alkibiadesz 2014.11.19 19:54:08
@unionista:
Ezt értem, de mi a válaszod a kérdésemre?
Alkibiadesz 2014.11.19 20:14:57
@kiazmarmegint:
Talán azért veszik komolyan, mert a műveltsége valóban tekintélyes. Csak sokan azt nem veszik észre, hogy ezt mire használja.
A ballib közéleti értelmiség ötödik éve nem tudja eldönteni, hogy álljon-e neki egy új paradigmát megfundálni, vagy továbbra is megmaradjon a kivárásánál és az intenzív reménykedésnél, hogy előbb-utóbb elmúlik az orbáni világ (és ők majd felkapaszkodnak az aktuálisan…..
Alkibiadesz 2014.11.14 12:40:16
@HaFr:
Köszi! Pedig csak vicceltem :)
  Az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára, bizonyos Rétvári szerint Magyarországon sokkal jobban működik a polgári demokrácia, mint nyolc évvel ezelőtt, és ezt semmi sem bizonyítja jobban, mint az internetadó-javaslat visszavonása a tüntetések…..
Alkibiadesz 2014.11.04 15:53:15
@unionista:
Porcsalma beszántása előtt azért még nem ártana kipróbálni azt is, hogy a polcsalmai munkanélküliek szociális ellátást kapnak, a gyerekek pedig magas szintű oktatást.
Alkibiadesz 2014.11.04 17:46:27
@unionista:
Nyugi!
A magas szintűben az is benne van, hogy differenciált!
Jelenleg pont az ellenkező irányba haladunk.
G. Fodor Gábor a Századvég stratégiai igazgatójaként nem eléggé érdek nélküli fél a kormány megítélésében ahhoz, hogy valóra válthassa másik énjének tett ígéretét, a "politikai gondolkodás" kontextusának létrehozását Magyarországon. Kár, mert tanúsíthatom, hogy…..
Alkibiadesz 2014.10.29 08:40:39
@tamas11:
Ja, akkor sejtem :)
Alkibiadesz 2014.10.29 09:38:58
@DrGehaeuse:
Igen ez is benne van!
A modernizációs mintáink használhatatlanok (erről beszélgetünk nevetőharmadikkal és tamás11-el), csak a demokratikus felhatalmazás korlátozásával érvényesíthetőek, mert egy 19. században kialakult torz közösségkép érvényesítését szolgálják (erről meg unionistával diskuráltunk).
Alkibiadesz 2014.10.31 13:44:39
@nevetőharmadik:
Elkezdtem válaszolni a hozzászólásodra.
Aztán ahogy tovább gondoltam egy blog lett belőle:
raczsandor.blog.hu/
A szabadság lemorzsolódása alig észrevehető egy olyan országban, amelyik nem szokott szabadsághoz. Ott a népnek nem tűnik fel, ha a kormányzat rongálja a nemzeti valutát, tudatosan rombolja az oktatási rendszert és a társadalmi kompetenciákat, radikális jövedelemátrendezést hajt…..
Alkibiadesz 2014.10.31 13:37:43
@unionista:
Pedig, elvileg egy nyelvet beszéltek :)
Alkibiadesz 2014.10.31 13:41:01
@tamas11:
Elindítottam az ígért blogot:
raczsandor.blog.hu/
Alkibiadesz 2014.10.31 13:42:02
@Lexa56: @unionista:
Nektek is ajánlom szíves figyelmetekbe:
raczsandor.blog.hu/
Ha a parlamenti többség és a kormány iránti bizalom rövid idő alatt nagyot esik és/vagy a folyamatosan alacsony szintjét a kormánynak nem sikerül korrigálnia, ennek következtében a kormány és/vagy a politikai rendszer elveszíti a legitimitását, az természetesen alapot jelenthet…..
Mielőtt lezajlott az internetadó elleni második civil (!!!) tiltakozás (nem, nem tudtam ott lenni, lehet dobálni a köveket rám) megszületett a kormány nem hivatalos, ám annál súlyosabb véleménye erről az amerikai diplomáciai botránnyal összefonódó sztoriról. Szokás szerint a…..
Alkibiadesz 2014.10.29 15:11:18
@ügyfélszolgálatos:
Én szóltam! :D
Alkibiadesz 2014.10.29 17:56:20
@titan:
ettől nem kell tartani :)
Alkibiadesz 2014.10.29 18:47:53
@csak egy néző:
Akkor jól sejtettem, és teljesen indokolt, hogy nem válaszolt normálisan a megkérdezett!
A Polgári Konzervatív Párt közleménye: Hiteles, szervezett ellenzék hiányában a Fidesz nemzeti elkötelezettségű, reálisan gondolkodó tagjainak és vezetőinek maradt a felelőssége, hogy megálljt parancsoljanak Orbán külpolitikai tébolyának -- ha már a jogállam felszámolását…..
Alkibiadesz 2014.10.27 21:09:31
@Mariann19:
"a hatalomtól való függés meghatározó, és ennek további siralmas folytatása az alattvalói tudat kormány általi beerőszakolása az állampolgárok gondolkodásába"

Na végre!
Ezzel csak egyetérteni tudok! Ez a lényeg!
Azért, mert ha legalább kb. tízezer ember tényleg ott lesz, akkor a társadalom újra megérezheti, hogy van hatalma az autokratikus kormánya fölött. Visszaszerezheti a kezdeményezést, bátorítást adhat annak a reményt vesztett hat milliónak, aki nem szavazott a Fideszre, és egyúttal…..
Alkibiadesz 2014.10.26 09:35:11
@wantaan:
Azt kifogásolod, hogy Péterék a saját (baloldalmentes) útjukat tekintik az egyedül üdvözítőnek, miközben te magad is csak a saját (baloldalintegráló) utadat tekinted az egyedüli üdvözítő útnak! :)
A kormányzat megkezdte a lázítást Amerika ellen, ahogy korábban már megkezdte a lázítást az EU ellen, amivel összeáll a Nyugat elleni szabadságharc frontja. Kövér László házelnök az Echo TV portréműsorában többek között arról beszélt, hogy Rui Tavares portugál zöldpárti…..