Regisztráció Blogot indítok
Adatok
zöldmalac

175 bejegyzést írt és 4 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban.

Admin Szerkesztő Tag Vendég
A tárgyalásra szánt téma alapjául szolgáló mindhárom ige a pénzről, a vagyonról, a gazdagságról szól. Ezek a következők: Lk12,15-21, Mt25,14-30, Lk16,1-12.  A  felsorolt igehelyekhez itt még szeretném hozzátenni az ugyan nem a vagyonról szóló, de abban is orientálni…..
kérdések és... Hosszú utca 2016.10.10 12:57:00
A minap böngészgettem az Újszövetségben a következő esedékes himnusz után, a „Himnuszok az Újszövetségben” című sorozat folytatására. Előkerült az 1Kor 13. fejezete is. Újraolvasva a jól ismert (az úgynevezett „Szeretet-himnusz”) szöveget, felhorgadt bennem az…..
Az újszövetségi himnuszokkal foglalkozó sorozatunkban, a címben szereplő kezdetű himnusz a soron következő. Ennek a himnusznak is sajátossága, hogy nyelvezete, kifejezései közel állnak az Ószövetséghez. Ez nem jellemző egyébként Lukács evangéliumára. Lukácsról sem…..
kérdések és... Új kihívás 2016.09.28 18:37:00
A múlt alkalommal a szokásokról beszélgetve nagyon sokat foglalkoztunk a függőségekkel. Ez a tevékenység-forma régen ismeretlen volt, ezért a Biblia sem említi sehol. A mai társadalomnak pedig egy lényeges fogalma. Létezik alkoholfüggőség, függőség tudatmódosító szerektől,…..
kérdések és... Szokások 2016.09.23 18:23:00
Hamarosan ráébredtem arra, hogy egy ilyen általános fogalmat takaró cím kezelhetetlenül hatalmas témakört ölel fel. Mégsem tudtam leszűkíteni, mert csak így tudom a témát a maga összetettségében kellőképpen kifejteni. Ugyanis, ez az összetett fogalom: „szokás”, lehetőséget ad azok osztályozására,…..
A „Himnuszok az Újszövetségben” sorozat következő darabjaként Zakariás próféciáival fogunk foglalkozni. Zakariás nem volt próféta, de Lukács tanúsága szerint a Szentlélekkel megtelve prófétált a kisfia megszületésekor. Próféciája két részből áll. Először az…..
Amióta tudjuk, hogy a mi földi világunk része egy elképzelhetetlenül nagy valaminek, a Kozmosznak, hétköznapi életünk, gondolkodásmódunk vajmi keveset változott. Mind emellett hatalmas változásoknak vagyunk részesei, társadalmi körülményeinkben, technikai, kényelmi lehetőségeinkben, de…..
Úgy adódott, hogy az utóbbi hónapokban döntő részben János evangéliumával foglalkoztam, valamint részben Pál apostol leveleivel. Amikor aztán elővettem a három szinoptikus evangéliumot a különbség az előzőkhöz képest szinte mellbevágott. Amíg Jánosnál, ill. Pálnál…..
János evangéliumával foglalkoztam eddig a legtöbbször, mert mindig izgatott a különleges tartalma, lényeges stílusbeli eltérése a többi evangéliumoktól. Még a számítógépes idők előtt egy egész füzetet teleírtam az elemzéseimmel, de akkor (sem) jutottam vele dűlőre. Tudom,…..
Rendszeresen foglalkozom a Bibliával, különösen az evangéliumok szövegeivel. Elsősorban a mennyei Atya mai, nekem szóló üzenetét keresem benne. A Szentírás egyik része többször küld üzenetet nekem, mint egy másik rész. Máskor meg egy másik rész jelent számomra valamit. Kért,…..
Az utóbbi időben az Ószövetség keletkezés-történetével foglalkoztunk. Lassan eljutottunk a prófétai könyvekig. Feltűnő volt számomra, hogy amikor az Ige szól az Újszövetségben, akkor az személyhez, a személyek egy csoportjához szól. Az Ószövetségben pedig, ha személyekhez…..
kérdések és... A Pentateuchus 2016.03.10 17:25:00
Az Ószövetség első öt könyvét, aminek szerzőségét a hagyomány Mózesnek tulajdonítja, a bibliatudományi irodalomban Pentateuchus néven említik. Héber neve Tóra, azaz Törvény. Az egész Ószövetségben meghatározó helye van, amint a jelenlegi zsidó hitéletben is. Amikor a…..
kérdések és... Számvetés 2016.03.05 18:10:00
Jelen alkalomból két rövidebb himnuszt veszünk sorra: Simeon énekét és Pál apostol számvetését. (LK2,29-32/35 és 1Kor3,10/12-13) Mindkettő számvetés az életük vége felé. Van bennük kitekintés a jövő felé. Pál a mennyei koronát várja, Simeon pedig prófétál Mária Fia…..
Egy, az Ószövetség kialakulásának történetével foglalkozó, átfogó szakkönyvet olvasva úgy éreztem, hogy hiányzik az egyes lehetséges szövegváltozatok elemzése mögül a társadalmi, szociológiai háttér figyelembe vétele. Így aztán nem éreztem eléggé életszerűnek a…..
A Szentírás könyveivel foglalkozó sorozatunkban egy nagy ugrást teszünk most. Mint eddig, most is, személyes érdeklődésem vezetett ide. Ahogyan kerestem az Újszövetség, és ezen belül az evangéliumok előzményeit, minduntalan beleütköztem az Ószövetségbe. Ez természetes, hiszen…..
kérdések és... Szokások 2016.02.15 16:42:00
Hamarosan ráébredtem arra, hogy egy ilyen általános fogalmat takaró cím kezelhetetlenül hatalmas témakört ölel fel. Mégsem tudtam leszűkíteni, mert csak így tudom a témát a maga összetettségében kellőképpen kifejteni. Ugyanis, ez az összetett fogalom: „szokás”, lehetőséget ad azok osztályozására,…..
kérdések és... Vízkeresztre 2016.02.04 17:18:00
Egy ideje többször jut eszembe Keresztelő Jánosnak az a mondása, miszerint „Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem”. Sokszor hallottam így idézni, kiszakítva a szövegkörnyezetéből. János teljes szövege, (Jn3, 27-34) amiből ez ki lett ragadva, elég összetett. Nem is nagyon hallottam…..
Lehet másoknak bosszantó és unalmas, ha valaki minduntalan az öröklét, az „odaát”, a transzcendencia kérdéseivel foglalkozik. De hát ez már az állapotomból, helyzetemből folyik, hiszen nagyon kevés időm van már csak az „ideát” levő dolgokra. Ez is egyfajta készülődés,…..
Az idézet a Mi Atyánkból van. A cím kiválasztásával is azt akartam hangsúlyozni, hogy milyen súlyos kötelességünk a megbocsátás az ember-testvérünk felé. Pedig már többször, ismét és ismét meg kellett állapítanom, hogy nem tudok megbocsátani. Tanult szokásaim és az…..
Kiinduló ige: Mt7, 7-11. Lukács pontosít: nála a jó ajándék a Szentlélek. (Lk11, 13) Ráadásul példabeszéddel is részletezi, mit akar közölni. (Lk11, 5-8) A Mi Atyánkban is csak kérések vannak (kivéve az első mondatát :Mt6, 9c) Ezt viszont számomra egy elég nehezen kibontható…..
A Karácsony Jézus születésének ünnepe. De előtte volt még egy nagyon fontos lépés: a testté létel, a megtestesülés, amikor a magzat-Jézus megfogant. (A japánok a születésnapjukat a fogantatásuktól számolják.) Vezérigénk most ezért (Karácsony előtt) erre utal. (Jn1, 14) Ez…..
kérdések és... Gondoskodás 2014.12.18 18:50:39
Amikor bibliaórai témaként vettem fel a mennyei Atya gondoskodásáról szóló igehelyeket – most, hogy ténylegesen utána olvastam, mind Máténál, mind Lukácsnál – bizony, nagyon elbizonytalanodtam. (Mt6, 25-34 és Lk12, 22-32) Ugyanis, első lendületemben azt gondoltam, hogy majd…..
Nem vagyunk egyformákEzt a közhelyet sokszor emlegetjük, komolyan és ironikusan egyaránt. Mégis hajlamosak vagyunk embertársainkat sablonosan, felületesen megítélni. Minden ember soha nem volt, egyedi személyiség. Legyen az bárki, egyediségében különleges értéket képvisel.…..
kérdések és... Újrakezdés 2014.12.01 18:55:13
Szégyen és gyalázat, hogy hónapokig egyetlen bejegyzést nem tettem. Mindez azért történt, mert a bibliaórán olyan kemény dolgokról volt szó, amiket nem tudtam, hogyan szerkesszek be egy (vagy több) blogba. Ez a téma három alkalommal volt porondon, másfél hónapig. Öt…..
Az elmúlt évben volt egy témasorozatunk, aminek azt az összefoglaló címet adtuk: „Normát adni” Ebben a sorozatban azt kíséreltük meg, hogy a 2000 év előtti társadalomhoz képest tapasztalható – nem csekély – változások milyen újrafogalmazását teszik szükségessé a…..