Regisztráció Blogot indítok
Adatok
vaczjenosjadmin

183 bejegyzést írt és 0 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban.

Admin Szerkesztő Tag Vendég
Első körben lezárult Vácz Jenő SJ atya vasárnapi, illetve ünnepnapi prédikációinak feldolgozása. Azért első körben, mert számos olyan vasárnap van, amelyhez több prédikáció is kapcsolódik az archívumban; a párhuzamos szövegek szerkesztése még várat magára. Amíg…..
November 24., Krisztus Király vasárnapja, prédikáció (C egyházi év) Krisztusban kedves Testvérek! A szentleckében a sötétség országáról van szó, ahonnan Krisztus kiragad minket. Ez egy roppant valóság az emberiség múltjában, jelenében, jövőjében, egész történelmében.…..
November 17., évközi harmincharmadik vasárnap, prédikáció (C egyházi év) Krisztusban kedves testvéreim! Az Úr Jézus jeruzsálemi útja végére ér. Szent Lukács egész hosszú szakaszt foglal egybe az Úr Jézus tanításából: elindul Jeruzsálemből s megérkezik, s a kettő…..
November 10., évközi harminckettedik vasárnap, prédikáció (C egyházi év) Krisztusban kedves testvérek! Ilyen szadduceusok mindenfelé vannak, és mindnyájunkban ott bujkál egy kicsit ez a szadduceus. Mikor az ember látja, hogy szinte nyomtalanul eltűnik az élet, és szinte semmi se…..
November 3., évközi harmincegyedik vasárnap, prédikáció (C egyházi év) Krisztusban kedves testvérek! Az Úr Jézus úton van, igazi zarándokúton, föl Jeruzsálembe. Ez a földön az utolsó – emberileg az utolsó – útja. De ez az út csak jelzi Isten útjait közöttünk, emberek…..
November 1., mindenszentek ünnepe, prédikáció (C egyházi év) Krisztusban kedves testvérek! Azt hiszem, mindnyájunknak van ilyen élménye: hosszú útról este hazaérni az ismerős, meghitt otthonba, házba, ahol a világosság az ablakokon kiárad, és az ember érzi, hogy kik vannak…..
Október 27., évközi harmincadik vasárnap, prédikáció (C egyházi év) (1983) Krisztusban kedves Testvéreim! Olyan különös, hogy mi, emberek, az élő állatvilágtól elütve rászorulunk, hogy ruhákat vegyünk magunkra. Az ember ahhoz, hogy megjelenjék mások előtt, ruhákra szorul,…..
Október 20., évközi huszonkilencedik vasárnap, prédikáció (C egyházi év) (1977) Krisztusban kedves testvérek! Szent Lukácsnál mesteri módon hosszú tanítórész van beleiktatva egy keretbe, hogy az Úr Jézus megy Jeruzsálem felé, közelednek az ő fölvételének napjai. Itt…..
Október 13., évközi huszonnyolcadik vasárnap, prédikáció (C egyházi év) (1977) Kedves Testvérek! Különös, hogy ilyen történhet az emberrel. A Szentírás megmutatja, hogy minden, ami eszi, rágja, fölemészti az emberi valónkat, innen forrásozik belőlünk: nem is a…..
Október 6., évközi huszonhetedik vasárnap, prédikáció (C egyházi év) (1977) Krisztusban kedves testvérek! Az első olvasmányban meglep bennünket a próféta panasza: meddig kiáltsak segítségért, Uram, hogy meghallgass! A második olvasmányban a csüggeteg Timóteust biztatja…..
Szeptember 29., évközi huszonhatodik vasárnap, prédikáció (C egyházi év) (1977) Krisztusban kedves testvérek! Hogy kerül ez a szentírási hely Szentírás vasárnapjára? Amiatt a mondat miatt, hogy van Mózes és prófétái. Mózes és a próféták a Szentírást jelentette.…..
Szeptember 22., évközi huszonötödik vasárnap, prédikáció (C egyházi év) (1977) Krisztusban kedves testvérek! Nagyon drága az a világosság, amit a mai írásrészletek tartalmaznak. Főleg azt érdemes megnézni, ami az evangélium mögött van. Az Úr Jézus rólunk beszél:…..
Szeptember 15., évközi huszonnegyedik vasárnap, prédikáció (C egyházi év) (1977) Krisztusban kedves Testvérek! Ezt a képet az evangélium elején jól a lelkünkbe kell vésni, mert az egész életünkre szóló magatartásról van szó. Azzal kezdődik, hogy „abban az időben".…..
Szeptember 8., évközi huszonharmadik vasárnap, prédikáció (C egyházi év) (1977) Kedves Testvérek! Az Úr Jézus hasonlítja a hozzá való kapcsolatunk kialakítását a toronyépítéshez és az emberileg tapasztalható legnagyobb vállalkozáshoz itt a földön. A háborúk a…..
Szeptember 1., évközi huszonkettedik vasárnap, prédikáció (C egyházi év) (1977) Kedves Testvérek! Nagy bölcsesség van az Isten mai Igéjében. Arról beszél az Úr Jézus, hogy menyegzőre, lakomára vagyunk hivatalosak. Mindnyájan. Ez alapvető dolog az életünkben: ezért érdemes…..
Augusztus 25., évközi huszonegyedik vasárnap, prédikáció (C egyházi év) (1977) Kedves Testvérek! Mindenki keresi azt, hogy jobb legyen neki, valahogy keresi az üdvösségét. Ahogy a pincébe levitt zöldség a napfény felé nyújtja, növeli a szárát, hogy kijusson a fény…..
Augusztus 20., Szent István király ünnepe, prédikáció (C egyházi év) (1977) (A Szent István-napi nagymisénhárom gyermek ünnepélyes keresztelője volt,ezzel kapcsolódott össze a szentbeszéd is.Hiszen ez a két dolog,Szent István ünnepeés az ünnepélyes keresztség…..
Augusztus 18., évközi huszadik vasárnap, prédikáció (C egyházi év) (1977) Krisztusban kedves Testvérek! Az Úr Jézus úgy látja az ő életét, küldetését, hogy ő azért jött – az egész élete, küzdelme, szenvedése, fáradozása azért van –, hogy tüzet dobjon a…..
Augusztus 15., Nagyboldogasszony ünnepe, prédikáció (C egyházi év) (1977) Krisztusban kedves Testvérek! A keresztény lelkületről szóltak az írások két vasárnapon át, és láttuk, hogy az egyház, s benne mink mindnyájan keresztények, most az Urunkra várunk, a menyasszony…..
Augusztus 11., évközi tizenkilencedik vasárnap, prédikáció (C egyházi év) (1977) Krisztusban kedves Testvérek! A mai vasárnapon az írásokból kiviláglik, hogy milyen lelkülettel éljünk mi, keresztények. Minden nemzedék lelkületében van valami sajátos. Aszerint a…..
Augusztus 4., évközi tizennyolcadik vasárnap, prédikáció (C egyházi év) Krisztusban kedves Testvérek! A mai vasárnap, a mai olvasmányok és Szent Ignác ünnepe (július 31. – a szerk.) egységet alkotnak. Egy közös nevező rejlik a kettőben. Az olvasmányokban megcsendült, hogy…..
Július 28., évközi tizenhetedik vasárnap, prédikáció (C egyházi év) (1977) Krisztusban kedves Testvérek! Azt hiszem, a mai vasárnapon mindnyájunk legközpontibb kérdése kerül elő a Szentírás szövegei nyomán: az imádság. Mi emberek az imában fejeződünk ki igazában.…..
Július 21., évközi tizenhatodik vasárnap, prédikáció (C egyházi év) (1977) Krisztusban kedves Testvérek! A múlt vasárnapi evangéliumi rész valamit nyitva hagyott. Az volt ott a kérdés, hogy mit tegyek, hogy az örök életet örököljem. Az Úr Jézus azt mondta az írástudónak,…..
Július 14., évközi tizenötödik vasárnap, prédikáció (C egyházi év) (1977) Krisztusban kedves Testvérek! A legnagyobb és a legkényesebb kérdések futnak össze a mai evangéliumban. A szentleckében azt olvassuk, hogy a láthatatlan Isten Jézus Krisztusban látható lett,…..
Július 7., évközi tizennegyedik vasárnap, prédikáció (C egyházi év) (1977) Krisztusban kedves testvérek! Isten szavát szeretnénk most is kihallani az evangéliumból, meg a másik két olvasmányból. Talán figyeltük, hogy mind a háromban visszatér a béke gondolata,…..