Regisztráció Blogot indítok
Adatok
Sneé Péter

86 bejegyzést írt és 18 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban.

Admin Szerkesztő Tag Vendég
1000 leütés Tusványos 2.0 2013.07.28 17:59:34
1989/90-ben lelkesek voltunk. Az a másfél év nem csak a Gorenje hűtőkről szólt, ahogy a cinikusok mondani szeretik, hanem a szabadságról, a Nyugatról és a reményről, a múlt lezárásáról és a Magyarországba (az egymásba) vetett hitről, az elvtársak és saját gyávábbik énünk…..
Egy tüntető hallgató arról számolt be társainak és tudósítónknak, hogy a metróaluljáróban kapcsolták le a nyomozóiroda emberei, majd körülbelül öt órán keresztül faggatták a 6. kerületi kapitányságon - neveket akartak hallani, illetve a diákság által tervezett utcai…..
A kulturális élet szereplőinek és a kultúra iránt érdeklődőknek az utóbbi évtizedben azzal kellett szembesülniük, hogy a területre szánt források egyre csökkennek. Ez a folyamat független volt az éppen aktuális kormányzat színezetétől, még ha okai különböztek is (míg a…..
Sneé Péter 2013.01.16 15:02:03
@norci96: Például a könyvkiadás és terjesztés. Erről bárki meggyőződhet, aki kézbe vesz egy korrektúra nélküli, összecsapott, randa, hibásan beárazott és hamis ajánlású könyvszerűséget.
Sneé Péter 2013.01.17 09:23:36
@lehuto: Melyikünk enné a "szemét kaját", ha jutna elegendő a finom ételekre is? Amíg egy átlagfizetésből képtelenség igényeink szerint válogatni, nélkülözhetetlen a teljesítményelvű (és nem politikai indíttatású) mecenatúra. Az író sem feltétlenül éhkoppon, gyertyafénynél, fűtetlen padlásszobában dolgozna, a sorra bezáró kisebb könyvesboltok tulajdonosai sem kizárólag lottónyereményből fedeznék adóikat.
Ma több ezer diák azért ment a rádió elé, hogy beolvassák a követeléseiket, hogy folytassák azt a hagyományt, amely a mindenkori közszolgálati médiát arra használja, amire való: arra, hogy közvetítse az országban történő fontos történéseket. A rádió ma nem ezt tette,…..
A politikai napirendre került ügyek egy része erősen aszimmetrikus: ha egy országot katasztrófa sújt, nemzeti büszkeség tölt el, vagy olyan téma kerül a napirendre, amelyben a lakosság elsöprő többsége alapvetően azonos véleményen van, a politikai szereplők többsége…..
Sneé Péter 2012.12.03 00:39:15
Szubjektív beszámoló

Az inkább fogyatkozó, mintsem gyarapodó középrétegek, melyek tagjai emlékezni vélnek még a polgárságra, vagy közéjük emelkednének, meglehetős bizalmatlansággal fordulnak a politikai osztály felé, mivel eddig nyújtott teljesítményét elégtelennek tartják, és amennyiben tehetik, kerülik is a személyes érintkezést vele. Szkepszisüket osztom, sokáig hezitáltam tehát, elmenjek-e a meghirdetett nagygyűlésre december másodikán. Eredendő kíváncsiságomon felül két meggondolás serkentett indulásra. Az első közös tapasztalatainkból következik: a „meg nem gondolt gondolat” gerjesztői, propagálói és haszonélvezői mindenekelőtt a pártemberek, akik játszmáik során gátlástalanul kockára teszik érdekeinket, sőt, akár az életünket is. Ők csiholják, rakják, élesztik a tüzet, amin maguk is pörkölődnek már, lássuk tehát, mint csillapítanák, oltanák emésztő lángjait! A második értelemszerűen a kötelességérzet- és tudat, jóváhagyó hallgatásommal nem engedhetem elharapódzni a gyilkos ösztönöket. Akármennyire vonakodjam is attól, hogy saját elhatározásomból egy levegőt szívjak a hatalomvágytól mákonyos széltolókkal, jelenlétemmel növelnem kell készségüket a közveszélyes rontások kiigazítására.
A tűntetés helyszínéhez közeledve sem tisztázódtak érzéseim. Fess hölgy sietett el mellettem a Báthory utcán és harsányan mobilozva kereste ismerőseit: a szovjet hősök felől jöttök? Mi tagadás e szókapcsolattal régóta nem találkoztam, holott tudósítottam a Munkáspárt rendezvényeiről is. Kevéssel utóbb három fiatal tanakodott az útszélen: mi az, talán nem mertek odajönni? Gyerünk már, mi történhet? Később, a maroknyi ellen-tűntetőről készült fotókon kettejüket is fölismertem.
A Kossuth téren egybegyűltek látványa ugyancsak ambivalens benyomást keltett. Néhány politikus meghallgatásához sokan voltunk, ahhoz viszont, hogy a gyilkos eszmék közös elvetését, mi több, elítélését demonstráljuk, nagyon kevesen. Csak a riadt-szomorú tekintetek, a politikától idáig be nem sározódott civil arcok enyhítettek valamelyest elégedetlenségemen. Jelenlétük megnyugtatott, jólesett. Amint befelé sodródtam tömeggé sűrűsödő csoportjukba, nemcsak a nyirkos hidegben összebúvó melegedőkre leltem, hanem a félelmükben egymásba kapaszkodó és együttesen helytálló megalázottakra is. Kíváncsiságom azonban tovább lökött, és újfent elöntött a kétség, mivel a színpad körüli tolongásban észleltem egy kisebb, homogén csoportosulást, ami egyforma, gyárilag készült nemzetiszínű papírzászlócskákat lengetett – mintegy vezényszóra. Mozgásuk koordináltnak tűnt, később is egy ütemre éljeneztek, fújjoltak. Tették, amit kell. Ama Hit Gyülekezetesekre emlékeztettek, akik egy, azóta becsődölt párt alakuló ülésén hermetikusan elzárták a mikrofonokhoz vezető utat, és e kordonon csak az egyfelé szavazókat bocsátották át. Nem az a kérdés: ki szervezte őket, hanem hogy minek? Ki húzna még a honi politizálás gyalázatos kudarcából is hasznot?
A rohamosan sötétedő téli délután csekély eshetőséget kínált a transzparensek vizslatásához. Az első, ami szembeötlött, egy alig hét évtizedes plakát másolata volt: a reménybeli szövetségesükben csalódott bolsevikok ekként hasznosították újra a német külügyminisztert köszöntő dekorációjuk fő elemét. Mivel a munkásököl zúzta horogkeresztet egy kefebajszos szónok követte, örömest megkérdeztem volna - ha akad kitől -, miért nem engednek teret az Interneten akkora találékonyságról bizonyságot tevő ifjonti képzeletnek? Vagy azért ragaszkodnának a vizuális sablonokhoz, mert a szörnyű emlékek fölelevenítése magával hozza a gondolkodás és kifejezésmód korabeli formáit is? Amennyiben szívósabban ragaszkodunk mentalitásunkhoz, mint a borzalmas és mégis felejthetőnek ítélt történelmi tényekhez, akkor mi ellen tiltakozunk, és mit várunk el az ordas eszmékkel frissen ismerkedőktől? Szeretném hinni, hogy úgy magunktól, kint másoktól tisztességet, tartást követelünk.
A gyönge körítéssel tálalt politikusi beszédekről nincs mit mondanom. Főbb tételeiket ismerteti a sajtó, és bizonyára teljes terjedelmükben követhetők lesznek a yuotube-on. A beszédírók munkájánál jobban érdekelnek a tettek, azokkal viszont egyelőre nincs találkozásom.
Szombaton éjjel 84:77 arányban döntött az LMP kongresszusa a párt szövetségi politikájáról. Miközben az alternatívák - taktikai okokból - szépen be voltak csomagolva,  az eredmény valójában a baloldali ellenzéki pártokkal való választási együttműködés elutasítását…..
Sneé Péter 2012.11.18 21:08:20
Alkalmatlankodás

Egy közösség tagja személyes politikai ambíciók híján is véleményt formálhat múltjáról, pillanatnyi helyzetéről és a jövő kilátásait befolyásoló törekvésekről. Ez nemcsak joga, kötelessége is, hiszen felelősséggel tartozik önmagáért és utódaiért. Újabban mégis gyakran hallani, hogy fölösleges, sőt, káros a civil állásfoglalás. A politika a politikusok dolga, mi, dilettánsok csak alkalmatlankodnánk, és jobban tesszük, ha nem ütjük bele az orrunkat. Rájuk hagyjuk, mit végeznek.
Magam is látom az alkalmatlanság jeleit, leginkább persze önjelölt képviselőinken, a hivatásos politikusokon. Mintha szándékosan űznének csúfot munkájukból! Jóllehet zömük fennen hirdeti az összefogás nélkülözhetetlenségét, kizárólag a társadalmi ellentétek szításában jeleskedik. Intrikái következtében alig akad köztünk olyan, kinek elképzelése összehangolható lenne bárki máséval. Mielőtt egymás nézeteit megismernénk, máris ingerülten, nemegyszer hisztérikusan utasítjuk el a képtelen föltevéseket. Indulatosságunk persze korántsem oktalan, ugyanazon államvezetési taktika sötét következményeit szenvedjük, mint korábban, mikor arra nógattak: ne vágjuk le az aranytojást tojó tyúkot. Magyarán tűrjünk, és éhbérért robotoljunk. Különféle címeken engedjük kifosztásunkat, javaink eltékozlását. Nemsokára úgyis fölvirrad a napunk! Noha átmenetileg rosszabbodnak körülményeink, holnap fényes jövő vár ránk.
A népbutítás szisztémája tehát változatlan, és az utóbbi negyedszázadon végigtekintve indokolt az elkeseredés. Nem ilyen lovat akartunk. A nyugati jólétet társítottuk volna a diktatúrától idegen, bennünk azonban még eleven, szelíd emberséggel. Talán a lehetetlen után sóvárogtunk, politikusaink viszont bizton ígérték, teljesítik óhajunkat. Magatartásukkal is erre utaltak, jóllehet éppen az ellenkezőjét művelték: keleti nyomort fűztek a mindenen átgázoló haszonelvűséghez. Javulás helyett tovább romlott életünk minősége. Megfosztottak kompetenciánktól: ne legyünk otthon saját ügyeinkben, ne tudjuk, ne értsük, mi zajlik köröttünk, ne találjunk hangot egymással! Bízzunk a köröttünk sündörgő tolmácsokban, testáljuk rájuk a közhatalmat, és mondjunk le önuralmunk maradékairól. Barom módjára önként hajtsuk fejünket zsarnoki igába, ez volt és maradt a pártok közös érdeke.
Az eltelt évtized során fölszámoltak minden bíztató törekvést, jövő alapjául szolgáló lehetőséget, és országunkat visszavetették korábbi állapotába, vagy sokkal mélyebbre. 2006-ban az MSZP-SZDSZ koalíció már nyílt támadást indított a demokrácia ellen, brutális offenzívája azonban megtört a civil kurázsin. Vezetőik mégsem vetettek számot törekvéseik meghiúsulásának következményeivel, mindössze az elmúlt hetekben próbálkoztak valamiféle magyarázattal. Valójában csak mentségeket keresnek, hogy továbbra se kelljen okulniuk a tapasztalatokból. Hatalmuk visszavételéért cserébe mindössze egyetlen apró engedményre hajlandók: a kevéssé vonzó párt-alternatíván túl egy kapkodva összegányolt, mutatós szövetséget ajánlgatnak.
Miután nevére cáfolva föladta eredeti célkitűzéseit, az önmaga eszményeit sárba tipró Fidesz a kivárás taktikájához folyamodott. Szokása szerint a civilekre bízta, hogy kikaparják a gesztenyét, majd - a hatalom birtokában - készségesen bizonyította kormányzati alkalmatlanságát. Vezetői mind személyükben, mind elképzeléseikben kudarcot vallottak. Érdemben nem is foglalkoznak többé az ország vezetésével, inkább pozícióik őrzésén mesterkednek. Beszédmódjuk, hivatkozásaik és jelszavaik élesen elütnek ugyan vetélytársaikétól, napi érdekeiket követő gyakorlatuk azonban rájuk emlékeztet. Tevékenységük hiábavalósága is közös bennük, akárcsak a kívülállókkal szemben tanúsított gyűlöletük.
A váltógazdaságuktól megcsömörlött és kiutat kereső civilek önálló csoportosulása láttán a volt és a jelenleg kormányzó pártok bőséges anyagi erőforrásaikra támaszkodva a rendelkezésükre álló propaganda valamennyi lehetséges eszközével támadják önállóságunkat, és lelkiismeret furdalás nélkül számolnák föl tényleges választási eshetőségeinket. Az MSZP-SZDSZ saját kezdeményezés híján a meglévő csoportosulásokat kebelezné be, vagy pusztítaná el, támogatói ezért rendkívüli nyomás alá helyezik a frissen alakuló ellenzéki szervezeteket, hogy rávegyék azokat a kevésbé lejáratódottnak hitt Bajnai Gordon parancsnokságának elfogadására. Amelyik csapat ellenáll hódtó szándékuknak - mint teszi az LMP -, arra dühösen fújnak. A Fidesz pedig az általa alapított népfront segélyével fogná ki a szelet vitorlájukból. Amint közelednek a 2014-es választások, vezetőinek félelme is szorongatóbbá válik, hiszen ekkora tömegű és ilyen költséges hibát egyetlen politikai erő sem követhet el büntetlenül. Fejvesztetten sürgetik tehát a választási reformot: ha nem győzhetnek a szavazatokkal, majd a szabályok kedvezőbbé tétele révén diadalmaskodnak! Az élükön álló már avval fenyegetődzik, hiába ítélik alkalmatlannak posztja betöltésére, akár választóinak akarata ellenére is kész a helyén maradni. Már csak az a kérdés: a felsült hatalom-technikusok gyarapodó táborán kívül találunk-e még egyáltalán feladatának ellátására képes és hajlamos politikust?
  Kevés gyorsan és látványosan szépülő területe van Budapestnek, de azért van. Például a Kiskörút, mely az elmúlt években rohamos fejlődésen ment át sokak örömére. Kapott biciklisávot, kandelábereket, kockafákat, miegymást, na meg új térkövet. Ráadásul olyat, amit…..
Tollforgató fragmentum 2012.06.12 16:22:00
Tollforgató Vandálok közt 2012.06.10 00:19:48
              Oly korban éltem én e földön,            mikor ki szót emelt, az bujhatott            s rághatta…..
Tollforgató fragmentum 2012.06.10 00:16:53
              Képtelen vagy azonnali visszavágásra, a sértések megtorlására. Mivel föllépésed tetszetős formáját keresed, nem elégszel meg a közkeletű válaszokkal. Feleteted cifrázása közben odavész az alkalom,…..
 (amerikai-spanyol film 2006)Főbb szerepekben: Stellan Skargard, Natalie Portman, Javier Bardem              Mainapság csodaszámba megy a rendező, aki nem feledte el szakmáját, és tapasztalatairól nem mond le szívesen. A…..
Tollforgató fragmentum 2012.06.08 10:00:55
              Kurt R. Eissler Freudról írt életrajzi vázlatában nem tud mihez kezdeni az Álomfejtés utáni korszak publikációinak egyik sajátosságával. Bár ritkulnak a közreadott művek, velősebbek lesznek, és némelyik…..
Tollforgató Kishibás fordítások 2012.06.06 05:59:13
  Mishima Yukio: Véres naplemente ford.: Varsányi Mari (Konkrét Könyvek 2007)             Egy nem-létező könyv forgatása meglehetősen bizarr élmény. A magyarul többnyire Jukioként ismert Mishima ilyen címen tudtommal…..
Tollforgató fragmentum 2012.06.06 05:56:08
              Olyan ritkán szólhat mostanában egy költő, hogy nem okoz meglepetést, ha sokadszorra is belesül versének felolvasásába. Annál furcsább viszont a színpadi előadásairól híres performer bakizása.…..
   Egy évtized írásai 1992-2002 (Alexandra 2006)             E példátlanul ronda borítóba csomagolt kiadvány Orbán János Dénes hat korábban megjelent könyvének gyűjteménye. Összetételében a hazai…..
Tollforgató fragmentum 2012.06.04 00:30:40
              A Párizsi Magyar Műhely megalapításának évfordulóját ünnepi rendezvénnyel köszöntő Petőfi Irodalmi Múzeumban egykori avantgárdok feszítenek. Buzgalmuk és kitartásuk csakugyan elismerésre méltó:…..
 ford.: Báthori Csaba (Új Mandátum 1994-1999)             Kimeríthetetlenül gazdag anyag benyomást kelti, holott mindössze egy kompendium számos levelezés-gyűjteményből. A válogatás szempontjait sajnos nem köti orrunkra…..
Tollforgató fragmentum 2012.06.02 00:22:02
              Három oldalon megírod életed kudarcát. Ez is valami, bár nincs kihez adresszálni. *             A Kommunizmus Áldozatainak Napja előtt a Fidesz…..
 (Magvető 2003)             Annyit szajkózzák mainapság a tudásalapú társadalmat, hogy fölmerül a kérdés: vajon azon alapul-e minden, így a művészet is? A kétkedés hangjai furán hangozhatnak olyan irodalomról szólva,…..
Tollforgató fragmentum 2012.05.30 11:19:28
              Egzisztencialista álmok kísértenek, mintha csak most, későn és öntudatlanul vetnél számot korlátaiddal. Sajnálod, hogy az álommunka nem annyira céltudatos, mint amennyire tevékenységedet ébren…..
 (Széphalom 2007)             Noha érzik a beléfektetett sok munka, Csokonai életrajza sikerületlen maradt. Leginkább az ihletettség hiányzik belőle, szerzője képtelen a poéta bőrébe bújni. Készséggel fölmondja a…..