Regisztráció Blogot indítok
Adatok
Kelsen és Coase

274 bejegyzést írt és 362 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban.

Admin Szerkesztő Tag Vendég
Kedves Olvasóink! Úgy ítéljük meg, hogy az Alkotmánybíróság honlapjának új keresőjével, amely az ügy tárgyát minden esetben feltünteti, valamint a röviden indokolt visszautasítások rendszerével, a visszautasítások túlnyomó többségét nem érdemes ezen a blogon…..
Magyarország Alaptörvényének átmeneti rendelkezései (2011. december 31.) a kommunista diktatúrából a demokráciába való átmenetről szóló része (preambuluma) 4. pontja, 11. cikkének (1)–(4) bekezdései, 16. cikke és 27. cikke A Szabadság és Reform Intézet Alapítvány…..
a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. számú törvény 251. § (1) bekezdése (Pp.), az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 35. § (2) bekezdés a) pontja (Art.) Az indítványozó örökhagyójával szemben az adóhatóság nagy összegű adóhiányt…..
a közkegyelem gyakorlásáról szóló 2012. évi XII. törvény 1. §-ának az „elkövetett, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti személyi szabadság megsértése bűntette miatt (Btk. 175. §)” szövegrésze,…..
3004/2013. (I. 21.) - az indítványozó a Kúria ítéletének vizsgálatát nem alkotmányossági szempontból kérte, hanem azt kívánta elérni, hogy az eljárásjogi szabályok értelmezése tekintetében kialakított álláspontot változtassa meg az Alkotmánybíróság. A Kúria ugyan…..
3001/2013. (I. 15.) AB végzés - az indítvány ténylegesen az illetékekről szóló törvény 26. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására irányult (Abtv. 26. § szerinti eljárásban megállapítható), azonban az Alkotmánybíróság hatáskörét a bírói…..
az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 13. § (3) bekezdés d) pontja és (7) bekezdése Az indítványozó szerint a támadott rendelkezés alapján el van zárva az ügyvédi hivatástól, mivel a kamarai tagságnak – mások mellett – legalább egy éves…..
3385/2012. (XII. 30.) AB végzés - az indítványozó valódi célja az Ítélőtábla végzésének nem alkotmányossági szempontú, hanem ténykérdésekben való felülvizsgálata és megváltoztatása. Az indítványozó arra törekszik, hogy az Alkotmánybíróság az Ítélőtábla által…..
alkotmányellenes rendelkezések: a választási eljárásról szóló, az Országgyűlés által 2012. november 26-án elfogadott törvény (a továbbiakban: Törvény) 82. § (2) bekezdése, 88. § (1) bekezdése, 92. §-a, 106. §-a, 151. §-a, 152. § (5) bekezdése, 154. § (1) bekezdése és…..
3368/2012. (XII. 15.) AB végzés, 3369/2012. (XII. 15.) AB végzés, 3370/2012. (XII. 15.) AB végzés - az indítványozó a Kúria felülvizsgálati eljárásban hozott, a másodfokú döntést helyben hagyó ítélete ellen nyújtott be alkotmányjogi panaszt. Tekintettel arra, hogy a…..
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 10. § (2) és 11. § (2) bekezdése Az indítványozó szerint a támadott rendelkezések - amelyek értelmében a fővárosi közgyűlés általános választása során a jelölő…..
a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 2004. május 1-je és 2007. november 20-a között hatályos 75. § (1) bekezdés b) és j) pontja Az indítványozó Fővárosi Törvényszék bírája az előtte 13.K.34.220/2007. számon folyamatban lévő…..
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 310. § (1) bekezdése A Pesti Központi Kerületi Bíróság indítványozó bírája az előtte 25.B.XIV.34.071/2012. szám alatt folyamatban lévő büntető ügyben azért fordult az Alkotmánybírósághoz, mert álláspontja szerint a…..
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény Az alapvető jogok biztosa indítványozó szerint az, hogy az Njtv. 56. §-a szerint a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választására akkor kerül sor, ha az adott településen a legutóbbi népszámláláson…..
Az indítványozó a Kúria mint felülvizsgálati bíróság Pfv.IV.20.087/2012/2. számú végzése ellen nyújtott be alkotmányjogi panaszt. A Kúria hivatalból elutasította az ügyben előterjesztett felülvizsgálati kérelmet; az indokolás szerint a támadott másodfokú végzés nem…..
Lex Hungarorum 13 + 1 2012.12.13 11:51:35
3351/2012. (XII. 5.) AB végzés - az indítványozó a bírósági ítéletek érdemével kapcsolatosan nem állított a bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenességet, illetve alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdést sem vetett fel. Indokolása csak…..
megsemmisített rendelkezés: a  megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmmtv.) 7. § (4) bekezdése, további vizsgált rendelkezés: az Mmtv. 13. § (2) bekezdés d)…..
Az Alkotmánybíróság hivatalból eljárva kiegészítette 38/2012. (XI. 14.) AB határozatát, amelyben megsemmisítette a közterületen való életvitelszerű lakhatás tilalmának megsértésére vonatkozó szabálysértést, és elrendelte  jogerős határozattal lezárt…..
az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény 9-12/B. §-ai Az indítványozók a végkielégítések 98%-os különadójára vonatkozó harmadszor elfogadott szabályozás alaptörvényellenességét az emberi…..
IV/3101/2012 (XII. 26.) - az indítványozó sem a bíróság eljárásával, sem az ítélet érdemével kapcsolatosan nem állított olyan pontosan körülírt alaptörvény-ellenességet, amelyet alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdésként lehetne  értékelni, vagy amely…..
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szolnok város helyi parkolási rendjéről szóló 17/2001. (V. 24.) számú önkormányzati rendeletének 2011. január 1-ig hatályos 5. §-a Az indítványozó Szolnoki Városi Bíróság bírája az előtte a 5.P.20.740/2011. szám alatt…..
a helyi önkormányzatok által 2004. évben jogtalanul igénybe vett közműfejlesztési támogatás visszafizetésének ütemezéséről szóló 50/2006. (III. 14.) Korm. rendelet alkalmazhatóságának kizárása Az indítványozó  közigazgatási bíró, az előtte folyamatban…..
Az indítványozó az Abtv. 26. § szerinti eljárásban a Legfelsőbb Bíróság 1/2008. (V. 19.) PK vélemény III. és IV. pontjainak alaptörvény-ellenességét állította, és kezdeményezte a kollégiumi vélemény e részének megsemmisítését. Az Alkotmánybíróság visszautasította…..
A jelek szerint jövőre is Felcsút fog a legjobban járni a látvány-csapatsportágak támogatására szolgáló társasági adókedvezményből (TAO) lehívható pénzekkel, ugyanis a Magyar Labdarúgó Szövetség 2,2 milliárd forintos támogatást javasol A Felcsúti Utánpótlás…..
Kelsen és Coase 2012.11.21 12:06:26
@pcmci: a meglévő (de közvetett, viszonylag szűk, professzionális sportolónak készülő körre koncentrált és nehezen számszerűsíthető) hosszútávú pozitív hatásokat nehéz tagadni. de ne is haragudj: ez nem "legfeljebb közvetett", hanem közvetlen költségvetési támogatás, hisz a nyereségadó egésze megy a központi költségvetés helyett a klubokhoz, amit az állam természetesen más adók emelésével pótol. ez egy kicsivel még rosszabb is, mintha az állam döntene a támogatásokról, hisz akkor kellene valami szakmai indokolás az összegekhez, így meg csak annyi, hogy egy csomó cég (adja az ég, hogy legalább magáncégek legyenek, de simán lehet, hogy köztük sok állami cég is, erre nincs egyelőre nyilvános adat) azt gondolja, hogy ő pont Felcsúton akar segíteni.

az legitim döntés lehetne, hogy az utánpótlást és a tömegsportot a nehéz időkben is komolyan támogatjuk. ez a modell azonban nem erről szól, pedig ebből a pénzből (több tízmilliárdos nagyságrend) már komoly változásokat lehetett volna elérni a magyar tömegsport infrastruktúrájában. ehhez képest a legtöbb sportág nem kap semmit, de még a a focin belül is odamegy a pénz, ahol már eddig is alig bírták elkölteni.
Kelsen és Coase 2012.11.21 12:42:33
@vidi-master: azt értem, hogy ha van pénz a rendszerben, az jobb, mintha nincs pénz a rendszerben, ami igaz lenne nyilván a felsőoktatástól az egészségügyön át a szociális ellátásokig mindenre. a baj a konstrukcióval van.
Az indítványozó Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun Megyei Adóigazgatósága Hátralékkezelési és Végrehajtási Főosztály Végrehajtási Osztály 1 a Kecskeméti Városi Bíróság végrehajtási igényperben hozott 11.G.20.661/ 2011/37. számú ítélete, a Kecskeméti…..