Regisztráció Blogot indítok
Adatok
StencingerNorbert

64 bejegyzést írt és 45 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban.

Admin Szerkesztő Tag Vendég
A Nagy Háború Egérfogóban 2022.05.26 07:00:00
A m. kir. 20. honvéd gyaloghadosztály a Piave mentén - 1. rész „Az alano-i medence valóságos egérfogóhoz hasonlított; hegyek vették körül a katlanban levő kiépítettlen állásainkat, szemben a Mt. Tomba tetején végig húzódó ellenséges védővonalakkal” – számolt be a hadosztálya sajátos helyzetéről…..
A szegedi 46-osok tűzkeresztsége Rohatynnál A tűzkeresztség meghatározó jelentőségű esemény volt az első világháborúban harcoló alakulatok hadiútjában és háborús emlékezetében. A császári és királyi szegedi 46. gyalogezred a szerb hadszíntérnél tett rövid kitérőt követően több magyar…..
A kerékpáros zászlóalj harcai a 2. isonzói csatában 2021. május 23-án az olasz kerékpáros körverseny a Giro d’Italia mezőnye – soraiban két magyar versenyzővel – a Doberdó-fennsíkon és Peteano településen keresztül érkezik meg a goriziai célba. A verseny apropójából most azokra a kerékpárosokra…..
StencingerNorbert 2021.05.20 13:16:12
@THorváthAttila: A Doberdó-fennsíkon található utak egy része ma is köves, kavicsos borítású. Bár a hadvezetőség nyilván igyekezett olyan helyre beosztani az alakulatot, ahol könnyen tudtak mozogni a jobb úthálózat miatt, de a harci helyzet – mint jelen esetben is – sokszor ezt átírta. Az utakon való kerékpározás mindenképpen nehéz volt, és akkor még nem beszéltünk a mediterrán hőmérsékleti viszonyokról, a nyári hőségről vagy vízhiányról, amelyekre többször panaszkodtak az itt harcolók. A kerékpárokat sem hasonlíthatjuk a maiakhoz (kerék, fogaskerék, súly stb.) semmilyen tekintetben. Egy 1929-ben megjelent szakirodalomban 18-20 kilogrammban adták meg egy katonai kerékpár súlyát, gondolom ez 14 évvel korábban sem lehetett sokkal könnyebb.
A katonák felszereléséről Bálint Ferenc a blogon a Műhelyben közölt tanulmányában (nagyhaboru.hu/vhblog/media/image/workshop/BalintFerenc_Felszereles.pdf) ír részletesen, ahol egy gyalogos katona esetében 24.4 kg tömeget említ a felszerelés súlyának. A felhasznált irodalomban említett Kiss Gábor által jegyzett írásban arsmilitaria.blog.hu/2021/01/28/drotszamar_a_hadseregben az 5. képen látható egy kerékpáros katona fényképe. Ez jól szemlélteti a kerékpáros katonák esetleges leterheltségét. Nem vagyok a katonai felszerelés szakértője, de ránézésre ez sem lehetett könnyű, bár hozzáteszem, hogy minden kerékpáros századhoz rendeltek két teherautót, akik – gondolom – segíthettek a szállításban, bár elsődleges feladatuk a lőszerutánpótlás biztosítása volt.
A Doberdó védelmében vívott harcaik előtt a kerékpárokat Rupán letették, és ezt követően gyalogosként szolgáltak tovább.
A Nagy Háború Vajon találkoztak? 2020.12.31 09:00:00
Egy vasutas század emlékirata Jónéhány évvel ezelőtt egy tanítványomtól ajándékba kaptam egy bekeretezett szöveget. Gépelt írás és aláírások egy megsárgult papíron. Számos katona kézjegye, akik arra tettek fogadalmat, hogy a háború után együtt ünneplik a szilvesztert 1920. december 31-én…..
A Nagy Háború Retablierung 2020.12.25 07:00:00
Doberdó védőinek pihenője és karácsonya 1915 nyarától a Doberdó-fennsík védelmét a temesvári VII. hadtest látta el. Az alakulat kötelékébe tartozott császári és királyi 17. és magyar királyi 20. honvéd gyaloghadosztályok ezredeinek hadkiegészítése a királyi Magyarország területéről történt. A nyár…..
StencingerNorbert 2020.12.28 13:20:34
@csorsza: @Fosca: Igazán nincs mit!
Történetek a 6. isonzói csatából – 5. rész A címbeli idézet Hőniges Félixnek, a m. kir. debreceni 3. honvéd gyalogezred századparancsnokának 1916. augusztus 6-án a kora esti órákban elküldött jelentéséből származik. Ekkor a tartalékos hadnagy alakulatával a 237-es magaslaton és környékén harcolt.…..
Történetek a 6. isonzói csatából – 4. rész Sorozatunk előző részeiben bemutattuk a Doberdó-fennsíkon a 6. isonzói csatában az „Isonzó alszakasz” két védelmi zónájában – a „Biene” 1-2-ben – lezajlott harcokat. Az említett területhez délről csatlakozó Biene 3-ban is elkeseredett, heves, váltakozó…..
A görzi hídfő története – 2/2. rész A fent idézett mondat a görzi hídfő ellen támadásra készülő VI. hadtest számára az olasz 3. hadsereg parancsnoksága által 1916. július 31-én kiadott utasításban szerepelt mint az offenzíva célja. Az olasz vezérkar 1915 májusától nagy erőket mozgósított a „küszöb”…..
StencingerNorbert 2019.07.10 18:07:46
@dr650: A császári és királyi 69. gyalogezred 10. százada nem a Monte Sabotinon, hanem az Isonzó nyugati partján, Al-Ponténél volt állásban 1916. augusztus 8-án. A visszavonulás során az volt a feladatuk, hogy fedezzék az alakulatok átjutását, az ábrán is látható hadihídon az Isonzó keleti partjára, addig amíg a hídfő kiürítése befejeződik. Amikor a csapatok nagy része átjutott, a 69-esek hiába vártak a parancsra, hogy ők is elhagyhassák a hídfőt. Ekkor a századparancsnok, Sziklay Ödön főhadnagy, küldöncöket küldött hátra, hogy tájékozódjon, ők azonban jelentették, hogy nem találták a parancsnokságot, ahonnan az utasítást várták. Ekkor a főhadnagy maga adta ki a parancsot az Isonzó keleti partjára való visszavonulásra. Amint a század megkezdte a hadihídon való átkelést, parancs érkezett az építmény felrobbantására. Ezt a századparancsnok érthető okokból megakadályozta, amikor azonban alakulata nagyrésze átért, hozzájárult a híd felrobbantásához. Sajnálatos módon öt katona a túlsó parton rekedt, ők hadifogságba jutottak.
A szálloda történetéről sajnos nincs információm.
A görzi hídfő története – 2/1. rész 1915 tavaszán az osztrák–magyar hadvezetőség – ahogy ez a Sághy Elemér tartalékos főhadnagy háború utáni írásából vett fenti idézetből is kitűnik – nagy szerepet szánt az Isonzó mentén létesített hídfőnek, amely végül…..
Képek az asztalfiókból 1. A Nagy Háború Blog működése során számtalanszor bebizonyosodott már, hogy egy-egy fotó is sok érdekességgel, újdonsággal és inspirációval szolgálhat az olvasóink számára, és új meg új bejegyzéseket eredményez. Kajon Árpád „asztalfiókjában” sok különleges kép lapul,…..
StencingerNorbert 2019.05.26 15:47:09
Szerintem is a megoldást a csapatok meghatározása jelentheti. A szerző említi, „Az osztrák–magyar erők a front nyugati szélén, az Adriai-tengernél képviseltették magukat, kb. 2 hadosztálynyi erővel. Ezek nagyrészt népfelkelő alakulatok voltak.”
A magasabb szintű parancsnokságokon is szolgáltak tábori lelkészek, de akik igazán sokat tettek a katonák lelki- és hitéletéért, azok az egyházi személyek voltak, akik a hadosztály-parancsnokságokon, tábori és tartalékkórházakban, megerősített helyeken, vártörzsekben és ezredeknél folytattak lelkipásztori tevékenységet. A hadosztályoknál két tábori lelkész szolgált, akik közül az egyik minden esetben római katolikus volt, míg társa felekezete attól függött, hogy az alakulat állományának tagjai között mely vallás volt a legelterjedtebb.
Abban az esetben, ha valamely hadosztálynál két katolikus tábori lelkész volt beosztva, úgy a rangidős feladata volt a lelkészi szolgálat vezetése mellett a hadosztálylelkészet irányítása és az anyakönyvek vezetése is. Ha a hadosztálynál egy katolikus mellett egyéb más felekezethez tartozó egyházi személy szolgált, akkor mindegyikük önállóan vezette felekezetének lelkészi hivatalát.
Ha a hadosztály kötelékébe tartozó dandárt, vagy az ezredtől egy zászlóaljat nagyobb távolságra vagy hosszabb időre elszólította a szolgálat, egy erre a feladatra kijelölt lelkész az alakulattal tartott. Ugyanakkor a tábori és tartalékkórházakban minden esetben szolgált tábori lelkész, csakúgy, mint a megerődített helyeken vagy vártörzsekben.
A fénykép hátulján olvasható: „Magyar tábori lelkészek Albániában jelentésüket adják le vezetőjüknek.” Ezek alapján elképzelhetőnek tartom, hogy a hadosztálynál szolgáló tábori lelkésznek tesznek jelentést az ezrednél, ha van függetlenített zászlóalj az itt harcoló csapatok között, akkor a zászlóaljnál, esetleg tábori kórházakban, vártörzsekben szolgáló tábori lelkészek.
Ha pontosan meghatározhatók a csapatok, amit sajnos én nem tudok, akkor fennmaradt anyagaikban közelebb juthatunk a megoldáshoz.
StencingerNorbert 2019.05.26 15:51:00
@wraith42: @PintérTamás: Köszönöm a képet! Szerintem a jobb szélen álló lelkész Latzkovits Rezső.
Karácsony olasz hadifogságban A császári és királyi 24. vadászzászlóalj a 34. gyaloghadosztály kötelékében a háború utolsó órájában esett olasz hadifogságba. Az alakulat tisztikarát és legénységét elválasztották egymástól, és a tisztek egy része Nápoly közelében egy szállodában töltötte 1918…..
A Nagy Háború Az út vége 2018.11.22 08:00:00
A császári és királyi 24. tábori vadászzászlóalj az összeomlás idején Az 1918. október 24-én megindult utolsó olasz offenzíva után a Piave mellett állomásozó, a szétesés határán álló osztrák–magyar csapatok kritikus helyzetbe kerültek. A túlerőben levő ellenséges csapatok előrenyomulását nem…..
A 17-es népfelkelők utolsó háborús karácsonya 1917. december 24. A negyedik háborús szentestét töltötték milliók távol az otthontól, szeretteiktől. Nem volt ez másképp a magyar királyi székesfehérvári 17. népfelkelő gyalogezred esetében sem, akik Gyimesbükk térségében állomásoztak, és a…..
Néhány héttel a sikeresen végrehajtott caporettói áttörés után, 1917 novemberében, az Osztrák-Magyar Monarchia uralkodója (I.) IV. Károly látogatást tett az Isonzó mentén, amelynek során ellátogatott a Doberdó-fennsíkra és a Monte San Gabrielére is….   Az uralkodó látogatásáról megjelentek ugyan…..
Vers a lövészárokból 1915. november 1-jén, a magyar királyi nagyváradi 4. honvéd gyalogezred „A. A.” monogramot viselő ismeretlen honvédje, miközben alakulata a Monte San Michelén állomásozott, a harcok szünetében egy verset vetett papírra.   1915 októberének utolsó napjaiban a magyar királyi…..
Vállalkozás a Monte San Gabrielén 1917. október 2-án 1917 szeptemberében–októberében a magyar királyi 20. honvéd gyaloghadosztály alakulatai élet-halál harcot vívtak a túlerővel támadó olasz csapatokkal szemben az Isonzónál a Monte San Gabriele védelmében. A védekező…..
Harcok a Halál hegyén a 11. isonzói csatában Monte del Morte, azaz a Halál hegye – így nevezték el az olaszok a Monte San Gabrielét a 11. isonzói csata során, amikor 1917 augusztus-szeptemberében folyamatosan nagy erővel támadták a 646 méteres magaslatot. A hegy az ott zajló harcok hevessége, a…..
Lepold Antal visszaemlékezése Dr. Lepold Antal IV. Károly 1916. december 30-án lezajlott koronázásának szervezésében, lebonyolításában szertartásmesterként vett részt. 1913 és 1927 között Csernoch János esztergomi érsek, Magyarország hercegprímása udvari papja volt titkári, kancellári, majd…..
Száz esztendővel ezelőtt, 1916 decemberében immár a harmadik karácsonyt töltötték távol a szeretteiktől az első világháború hadszínterein szolgáló katonák. Az esetek nagy részében a szeretet ünnepének eltöltése a frontvonalban nem volt zavartalan, még akkor sem, ha esetleg a harcok szüneteltek az…..
Könyvbemutató 2016. január 22-én és 23-án Propaganda – történelem, művészet és média az első világháborúban címmel tudományos konferenciát rendeztek az Országos Széchényi Könyvtárban. December 12-én az intézmény Tanácstermében bemutatták a Propaganda – politika, hétköznapi és magas kultúra,…..
A Doberdó-fennsíkon San Martino del Carso településtől északra, az egykori Templomdomb és a nagyváradi 4-es honvéd emlékgúla közelében van egy különleges hely, amelyet ma már csak kőrakások jeleznek egy modern kerítés tövében. Itt volt egykor a 14-es védőszakasz, ahol mindössze néhány lépésre voltak…..
Az első világháború hadszínterein szolgáló katonák élete gyökeresen megváltozott korábbi civil életükhöz képest, a békés mindennapokból az öldöklés és pusztítás világába kerültek. A szokatlan, rendkívüli körülmények és a háborúval járó borzalmak elviselésében…..
A Nagy Háború „Agyagemberek” 2016.04.07 06:49:00
Az ötödik isonzói csata és előzményei a Doberdó-fennsíkon 1916 márciusában A negyedik isonzói csata 1915. december 4-i befejezése után az olasz haderő hosszabb ideig nem indított összehangolt támadást az Isonzó mentén. Ezt az időt kihasználva mindkét fél védőállásai megerősítésére törekedett, és…..
StencingerNorbert 2016.04.08 19:06:30
@PollmannFerenc: Rendben, köszönöm szépen!
Húsvét az orosz hadszíntéren 1916-ban 1916. április 23-án az egész keresztény világ – nyugati és keleti egyaránt – egy időpontban ünnepelte Jézus feltámadását, amelynek következtében sajátos helyzet adódott az orosz hadszíntéren harcoló csapatok lövészárkaiban…      „Persze, bakáinknak nagyon…..
Tábori lelkészek a Nagy Háborúban – 1. rész „Szigorúan megtiltjuk a papoknak, hogy fegyvert hordozzanak és háborúba vonuljanak, kivéve azokat, kik szentmise celebrálása és ereklyék körülhordozása céljából ki vannak rendelve a hadsereg kíséretére”- szólt a…..
StencingerNorbert 2010.12.02 21:24:55
@Gonda István: Ez nagyon érdekes. A Hadtörténeti Levéltárban milyen anyagot sikerült átnézni? Megtudhatnám esetleg, hogy melyik alakulatban volt lelkész a nagybátyja? Esetleg, ha az alakulatnak megvan az emlékalbuma előfordulhat, hogy említik az eseményt, amelyben részt vett vagy az ezred állomáshelyén megjelenő korabeli újságok is segíthetnek. Egy, a székesfehérvári 17-es gyalogezredben szolgáló és szintén kitüntetett lelkésznek a történetét is így sikerült kibogozni!
StencingerNorbert 2010.12.03 21:38:00
@-kraci-: Sajnos én is sokszor szembesülök a dologgal, hogy ha a tábori lelkészet szóba kerül, mindenki a méltán népszerű Hasek regény szereplőjére gondol. A Somogyvári regényeket magam is olvastam, de most megfogadva a tanácsot ismét leveszem a polcról őket...
StencingerNorbert 2016.02.24 09:56:54
@Paddyoi: Jelen tudásom szerint a magyar királyi 17. honvéd gyalogezredben a következő tábori lelkészek szolgáltak: Kun Lajos, majd az 1915 novemberében történt távozása után Hoitsy Pál. A magyar királyi 17. népfelkelő gyalogezredben Weszelowszky atya szolgált. Dr. Rédei Kornél tábori lelkészként vonult be ugyan, de 1916 júniusában csapatszolgálatra jelentkezett, és mint szakaszparancsnok és ezredsegédtiszt teljesített szolgálatot a népfelkelő alakulatnál. A császári és királyi 69. gyalogezredben szolgált lelkészek: Fejes Károly, Dr. Hauser Imre, Dr. Horváth Lajos, Léh atya (a keresztneve sajnos nem derült ki). Az adatok az alakulatok emlékalbumaiból származnak, esetleges egyéb nevek összegyűjtése további kutatást igényel.