Regisztráció Blogot indítok
Adatok
FHanna

98 bejegyzést írt és 0 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban.

Admin Szerkesztő Tag Vendég
„Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei Atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.” (Máté 6:15) Meg vagyok róla győződve, hogy rengetegen vagytok, akik mély sebeket hordoztok hónapok vagy…..
 „Ne félj, hanem szólj, és ne hallgass" ApCsel 18:9b Fontos, hogy megértsd Isten nézőpontját a kereszténység 3 legvitásabb területén, amint formálod a világképedet és kutatod a Szent Írást, hogy megtaláld Isten vezetését mindenféle dolgokra vonatkozóan. Azért ezt a…..
"Akkor Júda népe ezt mondta: "A munkások kimerültek és túl sok még a kő. Nem tudjuk folytatni az újjáépítési munkát" (Nehémiás 4:10- GWT fordításból) A csüggedés gyógyítható. Bármikor, ha elcsüggedek, rögtön kinyitom Nehémiás könyvét. Izrael nagyszerű vezetője…..
"Az értelmes ember türelmes, díszére válik, ha megbocsátja a vétket." (Péld. 19:11) Vannak emberek, akik mindig a maguk igazát akarják. Szerintük van jó megoldás és rossz megoldás is valamire és a tied mindig a rossz megoldás. Ha nem felelsz meg az elvárásaiknak, akkor azt…..
Napi remény Ne add fel! 2014.02.07 03:00:00
„Ne fáradjunk bele cselekedni a jót, mert a megfelelő időben aratni fogunk, ha nem adjuk fel.” (Galata 6,9) A kudarc sosem végleges. Nem vagy kudarcra ítélve, míg fel nem adod, és bármikor is akarnád feladni, az bizony "túl hamar van". Nem határozhatod meg egy személy…..
"Az emberektől való rettegés csapdába ejt, de aki az ÚRban bízik, az oltalmat talál." (Példabeszédek 29:25) Sátán kedvenc eszköze, amivel csökkenti a hitedet, az a bukástól való félelem. De nem tudod Istent szolgálni úgy, ha közben folyamatosan attól félsz, mit gondolnak…..
"A legfőbb ez: Halljad, Izráel, az Úr, a mi Istenünk, egy Úr, és szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. A második ez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincsen más, ezeknél nagyobb parancsolat.” (Márk ev. 12:…..
"Megismertette velünk mindeddig elrejtett tervét, amelyet tetszése szerint készített, és Krisztus által akar megvalósítani. E terv szerint, amikor erre megérik az idő, Isten mindent egybeszerkeszt Krisztusban - mindent, ami a Mennyben és a Földön van -, és őt teszi mindennek…..
"Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek." (Mt 11,28) Hova mész békességért, ha Isten nincs az életedben, ha nem kapcsolódsz hozzá percről percre? Jézus Krisztusnak egy hihetetlen ajánlata van számodra.…..
"Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle." (1Tim 6:6-7) Istent jobban érdekli a jellemed, mint a kényelmed. Nem fog neked adni valamit, ha előtte nem tanultad meg az elégedettség fontosságát. Az…..
"Köpenyemet, amelyet Tróászban Karposznál hagytam, hozd el, amikor jössz; hozd el a könyveket is, de főként a pergameneket." 2 Timóteus 4:13 Mit teszel mikor az egyedüllét időszakát éled meg? A választ illusztrálja Pál élete a 2 Timóteus 4-ben, mikor börtönben volt és várja…..
"Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok." Jakab 5:16 A gyógyulás ott kezdődik, hogy kimutatod a fájdalmad. A Biblia azt írja: "Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok."…..
"hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyját. Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére." Róm. 15:6-7 Csak két mód van arra, hogy egy családba bekerülj. Vagy beleszületsz vagy befogadnak.…..
 "Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt „kiválasztott és drága”. (1 Péter 2:4) Isten nem csak elfogad téged, hanem értékesnek is tart. Mennyit érsz? Most nem a nettó értékedről beszélek, hanem a személyed…..
"A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. " Jakab 3:17 A Biblia azt írja, hogy a bölcsesség irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes: "A felülről…..
Napi remény Isten kegyelme teljes 2013.08.09 03:00:00
"Mert ez a mi dicsekvésünk, amelyről lelkiismeretünk bizonyságot tesz, hogy az Isten szentségével és tisztaságával, nem emberi bölcsességgel, hanem Isten kegyelmével jártunk a világban, kiváltképpen pedig közöttetek." (2 Kor. 1:12) A körülményeidre való tekintet nélkül…..
"Az alázatosakat az igazságban vezeti, és az ő útjára tanítja őket." (Zsolt. 25:9, NIV ford.) A Biblia több dolgot is említ, amit meg kell tennünk ahhoz, hogy Istentől vezetést kapjunk, de a legelső dolog az, hogy beismerjük, hogy vezetésre van szükségünk! Legtöbbször nem…..
Napi remény Erő a változáshoz 2013.07.21 03:00:00
"Úgy gondoltam, hogy az embereket ilyen módon próbálja meg Isten. Így tűnik ki, hogy ők magukban véve hasonlók az állatokhoz." (Préd. 3:18) Háborúk, forradalmak, természeti katasztrófák, aljas, bűnös viselkedés és politikai megosztás - ezekkel vannak tele a hírek. És a te…..
"Bizony, többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél!" (1 Sámuel 15:22b) - "Vajon valóban áldozatokat és felajánlásokat kíván tőlünk az Úr? Nem! Nem kér tőled áldozatokat. Azt akarja, hogy engedelmeskedj neki." (angolból ford. -…..
"A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által." Róma 10:17 Legtöbbünk nem magabiztos vagy bátor. A legtöbb ember halálra van rémülve. Félünk kockázatokat vállalni, félünk a bukástól és a haláltól. Nem járkálunk magabiztosan, mert nem a hit…..
"Bízzatok az ÚRban, a ti Istenetekben és megmaradtok! Higgyetek abban, amit a próféták mondanak, és boldogultok!" (2 Krónikák 20:20b, GNT fordítás) A legnagyobb hiba, amit az emberek elkövetnek, amikor túlterheltek, hogy a problémára fókuszálnak. Nem Istenre…..
Napi remény Mondd el Istennek 2013.05.16 03:00:00
"Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok." Jak. 5:16 Mind másképp válaszolunk a rejtett sebekre. Vannak, akik megjátsszák magukat. Mások mindig idegesek lesznek. Vannak, akik öngyógyítani próbálják magukat drogokkal vagy…..
"Aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. " (Lk. 16:10) Azt hisszük, a nagy dolgok tesznek valakit vezetővé - de nem. Az élet nagy krízisei hívják elő a vezető szerepet, ám a vezető képességet nem az élet nagy dolgai építik, hanem a kis…..
"De ha újra meggondolom, reménykedni kezdek: Szeret az ÚR, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma: minden reggel megújul. Nagy a te hűséged! Az ÚR az én osztályrészem - mondom magamban -, ezért benne bízom." (Jeremiás siralmai 3:21-24) A fájdalom az élet…..
"Nem mintha magunktól képesek volnánk valamit is kigondolni, mintegy a saját erőnkből, hiszen az alkalmasságunk Istentől való." (2 Kor. 3:5) Az élet küzdelem, de a legtöbb ember nem veszi észre, hogy ezt a harcot, csakúgy mint Jákób, Istennel vívjuk! Mi akarunk lenni Isten, és…..