Regisztráció Blogot indítok
Adatok
szateri

50 bejegyzést írt és 0 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban.

Admin Szerkesztő Tag Vendég
"Isten munkálkodik bennetek, megadva a vágyat és az erőt ahhoz, hogy azt tegyétek, ami az Ő tetszésére van." (Filippi 2:13 NLT fordítás) A Szentlélek az, aki kimunkálja a krisztusi jellemet bennünk. A Biblia ezt írja: "Ahogy az Úr Szelleme munkálkodik bennünk, úgy válunk…..
"Jobb szegénynek, de becsületesnek lenni, mint gazdagnak, de becstelennek." (Példabeszédek 19:1 LB fordítás) Isten nem áldja meg, ha nem vagy tisztességes. A Példabeszédek 16:11 ezt írja: "Az Úr tisztességet vár el minden üzleti ügyben." (LB fordítás) Ez magában foglalja a…..
"Szolgák, tegyétek, amit földi gazdátok kér tőletek. Ne csak a szükséges minimumot teljesítsétek, hanem a legjobbat adjátok, amire képesek vagytok." (Kolossé 3:22, MSG fordítás) Ha azt szeretnéd, hogy Isten megáldja a munkádat, felül kell múlnod azt, amit elvárnak…..
"Nézz előre őszinte bizalommal, ne horgaszd le a fejed szégyenedben!" (Példabeszédek 4:25, TEV fordítás) Nem kell többé a bűntudat terhét cipelned. Pál apostol azt mondja: "Igen, mindannyian vétkeztünk; és nem ütjük meg Isten dicsőségének mértékét; Isten…..
"Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó…..
"Jézus megkérdezte tőle: 'Mit kívánsz, mit tegyek veled?' A vak ezt mondta: 'Mester, hogy újra lássak.'" (Márk 10:51) Nyilvánítsd ki egyértelműen az életcéljaid! Hirdesd ki a szándékaidat, a változást, amit az életeddel el akarsz érni – amit Isten kér tőled, hogy tedd…..
"Én most már elmegyek azon az úton, amelyen minden földi ember elmegy. Ismerjétek el…, hogy nem veszett el egyetlen szó sem azokból az ígéretekből, amelyeket megígért nektek Istenetek, az ÚR. Mind beteljesedett rajtatok, nem veszett el abból egy szó sem." (Józsué 23:14) A…..
"Csak az érdekel, hogy célhoz érjek, és elvégezzem a feladatot, amit az Úr Jézus bízott rám: hogy hirdessem az örömhírt Isten kegyelméről." (Apcsel 20:24, egyszerű fordítás) Te vagy a világon az egyetlen, aki élni tudja az életedet. Senki nem tudja helyetted élni, és…..
"Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét." (Galata 6:2) Isten azt mondja, hogy hívőkként kötelességünk megbecsülni egymást. Ha a körülötted élő emberekre nézel – és ebbe beletartoznak azok is, akik támadnak vagy megaláznak téged –,…..
"Veszélyes azzal foglalkozni, hogy mások mit gondolnak rólad." (Példabeszédek 29:25, GNT fordítás) Sok időt és energiát pazarolunk el az életünkben arra, hogy kitaláljuk, milyennek akarnak minket látni mások, és aztán megpróbáljunk olyanná válni – ahelyett, hogy…..
"Miért nézed a szálkát atyádfia szemében, a magad szemében pedig miért nem veszed észre még a gerendát sem? ...vedd ki előbb saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd atyádfia szeméből a szálkát." (Mt. 7,3-5) Amikor…..
"Hiszen minden ember vétkezett, és emiatt nem méltó arra, hogy Isten dicsőségében részesüljön. Isten azonban kegyelemből teszi a maga számára elfogadhatóvá az embert. Ez az Isten ajándéka, amit Jézus Krisztusban kaphatunk meg." (Róma 3,23-24. Egyszerű fordítás) Az elmúlt…..
"Aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól, a kétlelkű és minden útján állhatatlan ember." (Jakab 1,6-7.)  Két olyan dolog van, ami önmagadban való…..
"Gondozzátok, védjétek és vezessétek Isten nyáját, ez a ti felelősségetek […] Ne zsarnokoskodjatok a rátok bízott embereken, hanem mutassatok nekik példát!" (1Péter 5:2-3, AMP fordítás)Jézus védelmezte a tanítványok lelkét. Mit jelent ez a te gyermekeidre…..
"Amikor kéritek, legyetek biztosak benne, hogy egyedül Istenben bíztok. Ne kételkedjetek, mert a megosztott szívű ember olyan bizonytalan, mint a tenger hullámai, amelyeket felkorbácsol és ide-oda vet a szél. … a megosztott ember Isten és a világ…..
"Az Úr az én világosságom és üdvösségem: Kitől féljek?" (Zsoltárok 27:1, Károli)Szeretem azt, ahogy a feleségem, Kay horrorfilmeket néz. Ha A nyolcadik utas: a Halál-hoz hasonló filmek mennek a tévében, fölkapcsolja az összes lámpát a szobában, és még maga elé is…..
"URam, miért állsz oly távol, miért rejtőzöl el szükség idején?" (Zsoltárok 10:1) Mindannyiunkkal megesik néha, hogy falba ütközünk az Istennel való kapcsolatunkban – ez egyszerűen a "csomag" része. Még Dávid is, akit a Biblia „az Úr szíve…..
"Aki ekkor a halálos veszedelemből megszabadított minket, és meg is fog szabadítani. Benne reménykedünk, és ezután is megszabadít."  (2Korinthus 1:10)  Isten rajtad tartja a szemét, úgyhogy ne hallgass a félelmeidre! Döntsd el: bízz Istenben, és ne engedj a…..
"Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig." (Máté…..
 "Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba."(János 17:18)Ha te Krisztus követője vagy, Istentől kaptál egy küldetést ebben a világban. Nem csak azért vagy itt, hogy helyet foglalj el, és nem is csak azért, hogy a saját személyes…..
 „Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta.” (Lukács 10:33)                         Ahogy az elmúlt pár napban tanultuk, Jézus azt akarja, hogy ugyanúgy szeressük a…..
„Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte.” (Lukács 10:32) Jézus azt tanítja, hogy ugyanúgy szeressük felebarátainkat, mint saját magunkat. Azt is mondja, hogy általában háromféle viselkedésmód közül választunk: az…..
"Van, aki bőven osztogat, mégis gyarapszik, más meg szűken méri a járandóságot, mégis ínségbe jut." (Példabeszédek 11:24) Ha bőkezűen vetek, az meg fog térülni, mert bőven is fogok aratni.  Minden gazda jól ismeri ezt az igazságot. Ha a gazdának van…..
"Egy másik is ezt mondta: 'Követlek, Uram, de előbb engedd meg, hogy búcsút vegyek a házam népétől.' Jézus pedig így felelt: 'Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátratekint, az nem alkalmas az Isten országára.' "(Lukács 9:61-62.)A tanítványság nem hasonlítható egy…..
"Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai." (1 Péter 4:10)Istentől egyedi képességeket, tehetséget, ajándékokat kaptál. Mi itt a Saddleback Gyülekezetben úgy mondjuk, ezek alkotják az ALAKOT…..