Regisztráció Blogot indítok
Adatok
BrightGirl

15 bejegyzést írt és 0 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban.

Admin Szerkesztő Tag Vendég
 „Másoknál a tövisek közé hullott a mag: ezek meghallják az igét, de e világ gondja, a gazdagság csábítása, vagy egyéb dolgok megkívánása megfojtja az igét, úgyhogy ez sem hoz termést.” Mk 4:18-19Ahogy tegnap már beszéltünk róla, Isten többet szeretne egy kis…..
„Jézus így válaszolt nekik: "Higgyetek Istenben! Bizony, mondom néktek, hogy aki azt mondja ennek a hegynek: Emelkedjél fel, és vesd magadat tengerbe! - és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik -, annak meg is adatik az.” Márk 11:22-23…..
„...És íme, mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék, mert nagy dolgokat tett velem a Hatalmas, és szent az ő neve, irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön.”(Lk 1:48b-50) Mária tudta, hogy Isten áldásának kulcsa a hit és ez engedelmesség,…..
„Adj neki szívesen, és ne essék rosszul az, hogy adsz, mert éppen azért fogja megáldani Istened, az ÚR minden munkádat és minden szerzeményedet.” 5 Móz 15:10Isten nagylelkű Isten. Mindenünk azért van, mert Ő adta nekünk ajándékba. Isten nagylelkűségéből származik…..
„Hit által kapott kijelentést Nóé azokról a dolgokról, amelyek még nem voltak láthatók, és Istent félve és tisztelve készítette el a bárkát háza népe megmentésére. E hite által ítélte el a világot, és a hitből való igazság örökösévé lett.” Zsid 11:7Amíg…..
„…másé vagytok: azé, aki feltámadt a halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk (szolgáljunk)* Istennek.” (Róm 7:4) Amikor Isten üdvösségre hív minket, akkor szolgálni is szólít. A két elhívás ugyanaz. Függetlenül hivatásunktól vagy karrierünktől,…..
„Egész indulatát szabadjára ereszti az ostoba, de a bölcs végül is lecsendesíti.” Péld. 29:11 Miért fontos, hogy megfékezzük az indulatunkat? Azért, mert a féktelen harag egy begyakorolt válasszá válhat az élet dolgaira. Hamarosan az indulat irányíthat, és nem mi…..
„Amikor mindennap zaklatta és gyötörte szavaival, halálosan megunta a dolgot.  Feltárta előtte egészen a szívét…” Bírák 16:16-17A Biblia legerősebb embere, Sámson, könnyelműen fogadkozott az Úrnak. Megesküdött, hogy Istenért fog élni. Megígérte, hogy nem…..
"Mármost, gyermekeim, maradjatok meg őbenne, hogy amikor megjelenik, bizalmunk legyen iránta, és meg ne szégyenítsen minket eljövetelekor." (1János 2:28)Mindannyian elkövetünk hibákat. Mindannyian bántunk már meg valamit. A magam elé támasztott elvárásokat sem tudom…..
"Ha van mit adnod, ne mondd embertársadnak: Menj el, jöjj holnap, majd akkor adok!" (Péld 3:28)Az igazi szolgák figyelik az emberek szükségeit. Folyamatosan keresik, kutatják, hogyan tudnának segíteni. Ha szükséget látnak, megragadják a pillanatot és betöltik azt, ahogy a…..
„Én, én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem." Ézs 43:25 Amikor valami elromik az életünkben, rögtön arra gondolunk, hogy „Isten haragszik rám, ez biztos. Elkövettem azt a dolgot tegnap, (vagy tavaly, vagy húsz…..
    „Ezután eltávozott onnan, és szokása szerint az Olajfák hegyére ment. Követték a tanítványai is." Luk 22:39Fontos kérdés, hogy hol tartjuk meg a csendességünket. A Biblia arról ír, hogy Ábrahámnak is volt egy megszokott helye, ahol az Úrral…..
Ha van mit adnod, ne mondd embertársadnak: Menj el, jöjj holnap, majd akkor adok!” (Péld 3:28)Az igazi szolgák odafigyelnek az emberek szükségeire. Ők azok, akik szüntelenül azt kutatják, hogyan segíthetnek másokon. Ha észreveszik, hogy valaki hiányt szenved, akkor rögtön…..
„Ha az egyiket megtámadják, ketten állnak ellent. A hármas fonál nem szakad el egyhamar.” Préd 4:12 (Újfordítású Biblia)Ne kövessük el azt a hibát, hogy még mielőtt Isten segítségét kérnénk, mi próbáljuk meg ráncba szedni bűnös életünket. Ez olyan, mintha…..
„…másé vagytok: azé, aki feltámadt a halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk (szolgáljunk)* Istennek.” (Róm 7:4)Amikor Isten üdvösségre hív minket, akkor a szolgálatra is meghív. A két elhívás ugyanaz. Függetlenül hivatásunktól vagy karrierünktől,…..