Regisztráció Blogot indítok
Adatok
töreki

0 bejegyzést írt és 340 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban.

Admin Szerkesztő Tag Vendég
Büntetőfeljelentést tett szerdán egy magát egyelőre felfedni nem kívánó magánszemély Csatáry Lászlóval szemben a kassai kerületi ügyészségen. A panasz szerint a legkeresettebb háborús bűnös nemcsak több, mint tizenötezer kassai zsidó származású ember deportálásáért…..
töreki 2013.02.23 00:55:37
Mielőtt még bárki is perli Csatáry Lászlót nem árt ha a valósággal is megismerkedik!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1. A magyar holokauszt tettesei
Posted on 2012/07/31 by Híradmin
Az alábbi cikket egy híresen nacionalista, Ion Coja nevű ismert és elismert Román értelmiségi írta. Több könyvében igen gyalázkodóan támadta a Magyarokat. Meglepő módon, itt revideálja az eddigi álláspontját, bocsánatot kér a magyaroktól, felmenti az eddigi vádjai alól és sajnálatát fejezi ki, hogy jelen írása kevés Magyarhoz juthat el, mivel tanulmánya Román nyelven íródott.
www.ioncoja.ro/2011/12/cine-i-a-trimis-la-auschwitz-pe-cei-460-000-de-evrei-din-ungaria/
Itt olvasható, írásának betű szerinti, autentikus magyar fordítása.
Megjelent a Magyar Jelen 2012. februári számában
(szentkoronaradio.com/lapajanlo/2012_02_15_magyar-jelen-itt-az-ideje-hogy-a-zsidok-es-a-magyarok-megtudjak%E2%80%A6)
Ideje, hogy a zsidók és a magyarok is megtudják!
Ki küldte Auschwitzbe a 460.000 zsidót Magyarországról?…
Éveken át úgy tudtam én is, mint más, hogy a magyarok, a románokkal ellentétben, Auschwitzbe küldték, a halálba, polgártársaikat a zsidókat. Magyarországról 1944-ben százezer számra küldtek zsidókat a haláltáborba vasúton, ahonnan nagyon kevesen tértek azután haza. Az eset jól ismert és sokat hangoztatott. Én magam is többször írtam a témáról, az 1990 előtti hivatalos történelemtudomány nyomvonalát követve, miszerint amíg a romániai zsidók nagy része megmenekült, addig a magyarországiak egy durva megsemmisítésnek voltak alávetve.
Maga Winston Churchill is beszélt erről a magyar Történelmi eseményéről, mint az emberiség legvisszataszítóbb gyilkosságáról. Ez volt az 1991-ben megjelentetett Transilvania Invincibile Argumentum című könyvem egyik fejezetének a címe is, amely viszont jóval 1990 előtt íródott.
Ezt a fejezet címet újra használtam a 2004-ben megjelent Protocoalele Kogaionului című könyvemben, de itt már azért, hogy megkövessem régebbi állításaimat ebben a témában. Most megteszem újra, kijelentve, hogy az 1944-es magyarországi zsidók tragédiájáért nem a magyarok a hibásak sem a magyar hatóság! Még nem is a németek, mondhatnám!…Hanem a zsidók!
Viszont hét évvel a Protokolljaim kiadása után azt tapasztalom, hogyhipotéziseim nem jutottak el egyetlen magyarhoz sem. Ez természetesen az én hibám elsősorban, mert nem tudtam soha jól eladni az írásaimat.
Most újra jelentkezem, több okból is, amelyek közül az egyik, hogy a csíkszeredai fiatal székely hokisok még büszkébbek legyenek arra, hogy magyarok és nem, Isten őrizz!, románok…
1990 után, mint ismert, a románok is azon kapták magukat, hogy holokauszttal vádolják őket is! A vádlók kétes foglalkozású zsidó szerzők voltak. Egyik napról a másikra a romániai holokauszt szakértői lettek. Magam elég informáltnak tartottam ahhoz, hogy válaszoljak a vádakra. Így kerültem, akarva-nem akarva, bele ebbe a hórába, amit ha belekerültem, akkor végig kell járni, vagyis tovább kellett informálódjak ebben a témában. Eljutottam oda, hogy megtudjam, mennyire megalapozatlanok a jól ismert magyar vádak! Ismétlem: megalapozatlanok! Kitaláltak vagy legjobb (legrosszabb!) esetben is eltúlzottak.
Pontosítom, hogy a magyarországi zsidók sorsáról, akiket Auschwitzbe küldtek, nem egy kormányülésen, se nem a budapesti parlamentben döntöttek. Még nem is egy náci gyűlésen. A döntés a legmagasabb szintűzsidó kezdeményezésre született: a Zsidó Ügynökség MegmentőBizottságában!
Állításom alátámasztására Roger Garaudy, Az izraeli cionizmus pere című munkájának adatait használtam ( a romániai kiadás címe: Procesul sionismului israelian). Ennek a munkának az adatait még senki nem vonta kétségbe. Roger Garaudy, jól ismert baloldali egyéniség, demokratikus beállítottsággal, mentes mindenféle párt besorolástól, többször kapott kritikát egyesektől az utóbbi írásainak, úgymond, antiszemita jellege miatt, de senki sem tudta felróni neki azt, hogy valótlan vagy elferdített adatokat tett közzé. Roger Garaudytól olyan adatokat vettem át a témával kapcsolatban , amelyek mindenike zsidó szerzőktől vagy intézményektől származik. Idézek továbbá a Protocoalele Kogaionului című írás 77-79 oldaláról. Roger Garaudytól megtudjuk, hogy a Palesztinába jutáshoz nem volt elegendő a zsidó származás. Jó minőségű zsidó kellett legyen, magasabb minőségű anyagból gyúrva. A zsidók Palesztinába való belépésének feltétele az volt, hogy a majdani Izrael államnak ne legyenek a terhére (47-ik oldal).
Még 1935-ben egy jelentős cionista vezető, Ytzhak Gruenbaum felhívta a figyelmet arra, hogy meg kell legyen a felhatalmazásuk arra, hogy a bevándorlókat kiválogassák és ne fogadjanak be mindenkit (ugyanazon oldal). Úgy tűnik, hogy a Hitler által elfoglalt Európában azon zsidók részaránya, akik méltatlanok a Szentföldre való belépésre elérte a 90%-ot! Az Európából a nácik által elűzött zsidókproblémája, akiket a cionisták nem siettek befogadni Izraelbeelsősorban a cionista doktrinából ered. A problémát nem a segítőkészség oldaláról, hanem az ország szükségleteinek szemszögéből kezelték (ugyanaz az oldal). Más cionista doktrinák szövegei sokkalkifejezettebbek, embertelen cinizmustól és pragmatizmustól átitatva.
Íme, mi olvasható az 1943-ban a Zsidó Ügynökség Megmentő Bizottságának Memorandumában: Vajon mindenkit kell segítsünk, akinek szüksége vananélkül, hogy figyelembe vennők az egyének jellemzőit? Nem kellene azegésznek egy nemzeti-cionista jelleget adnunk és megpróbáljukmegmenteni azokat, akik hasznára lehetnek Izrael földjének és ajudaizmusnak? Tudom, hogy embertelennek tűnik a probléma ilyenszerűfelvetése, de világossá kell tennünk, hogy ha meg tudunk menteni10.000 embert az 50.000-ből, akik hozzájárulnak az országmegerősödéséhez és a nemzet újjászületéséhez vagy az 1.000.000 zsidóaki teher lesz az országnak, akkor vissza kell fognunk magunkat és megkell mentenünk azt a 10.000-et, a kívül maradt millió elkeseredettkérése és szitkozódása ellenére is (47-48-ik oldal). Tehát a 10.000 hasznos zsidó és az egy millió alkalmatlan közül a cionistákat csak a hasznos érdekelte. A többi egy millió (vagy hat) zsidóval történhetett bármi, akár meg is halhattak, nem jelentett veszteséget a cionistáknak. Ez a lehetőség nem zavarta egyik cionista vezetőt sem! Sőt, úgy tűnik, hogy éppen az ők érdekeit szolgálta!
A fenti szöveg ugyanakkor emlékeztet arra, hogy mi is történt azAuschwitzbe érkezett zsidókkal: két táborra osztották őket ajellemzőik alapján, éppen a hasznosság elve szerint. Aki a német haditermeléshez hozza tudott járulni (az ország megszilárdításához) az életben maradt. A többiek, akik valóságos teher voltak a nácik számára is, mint emberi hulladékok gyorsabban befejezték földi pályafutásukat.
Még megjegyezhetjük, hogy a fenti szöveget egy intézmény adta ki, nem pedig egy szívtelen, kótyagos egyén, és mégis tele van az emberiséggel szembeni határtalan megvetéssel, ami nem állt meg a kinyilatkoztatások szintjén, hanem nagyon is konkrét és reális következményei lettek meghatározva százezrek életét vagy esetleg milliókét, ha a mediatizált holokausztot és a zsidó szenvedést sirató propagandisták adatait vesszük alapul. Ilyen mérvű cinizmussal és megvetéssel csak irodalmi szövegekben vagyunk megszokva, ahol a magatartás és helyzetek ilyen eltúlzásának művészi szerepe van és a következmények is csak ezen a szinten maradnak. Ebben az esetben ennek a szövegnek kimondottangyilkos, emberirtó szerepe van. Hol van innen a híres zsidószolidaritás? Miért nem működött? Az emberi szolidaritásról nem ismerek beszélni!
Egyébként ezek a cionista szövegek a kétféle minőségű zsidókról, egy gyakorlati életfilozófiáról árulkodnak és egy idáig a történelemben nem létező pragmatizmusról, amely lélegzet nélkül hagy minden normális embert, zsidót vagy keresztényt: Egy egyszerű filantrópikus mentése a németországi zsidóknak csak kellemetlenségeket okozott volna a cionistáknak, főleg hogy a mentés esélyei annál kisebbek, minél nagyobb a katasztrófa. A németországi zsidók érdekében tudunk cselekedni, ha ezek Palesztinába hozzák a vagyonukat. A jelenlegi menekülteknek nincs meg ez az előnyük, mert üres kézzel akarnak jönni.
Ezek tehát nem tudnak semmit adni a Yichouvnak (ez volt Izrael neve, mielőtt 1948-ban elismerték volna független államként), és nem várhatunk másra, mint amit eddig is megállapítottunk a németországi zsidók nagy részéről: teljes eltávolodást, sőt ellenséges magatartást Izrael földjével szemben, a tisztelet hiányát minden iránt, ami zsidó, egy embertömeg, amelynek semmi köze a cionizmushoz és amelyikből teljesen kihalt a nemzeti érzés (48.oldal).
Robert Garaudy kommentárja: ezen szövegek idézése világosan mutatja akülönbséget a judaizmus, mint vallás, amit tisztelek és anacionalista, leigázó politikai cionizmus között, amit elítélek. Mitöbb, ezek a szövegek világossá teszik azoknak az csalását ésálnokságát, akik ma siratják azokat az áldozatokat, akiket nem akartakmegmenteni (49.oldal).
Megjegyzendő mondat: azoknak a csalását, akik siratják azokat az áldozatokat, amelyeket nem akartak megmenteni!
Tehát zsidók, akik nem akartak zsidókat megmenteni! Miért? Mert szegény zsidók voltak, üres kézzel…
Egyre világosabb, hogy a II. világháború idején a zsidó elit egymesterséges szelekciót hajtott végre, azon zsidók között, akik ajövendő Izraelt kellett benépesítsék, akik a háborút kellettátvészeljék. Azok a zsidók, akik izraelitának voltak programálva, azok minőségi zsidók kellett legyenek: cionista eszmékkel, akik elutasították a többségi nemzetbe való beolvadást, amit egyre több zsidó hallgatólagosan már elfogadott. A másik oldalon a szegény zsidók, akik a cionisták szerint egy embertömeg, akinek semmi köze nem volt a cionizmushoz, nemzeti érzelmek hiányával, és amely nem mutatott tiszteletet semmi iránt, ami zsidó vagy héber. Ezért őket a megmentésből ki kellett zárni! Vajon nem ez a tömeg volt összesen hat millió?…A híres hat millió?
Jegyzet: A fentiekből egy káprázatos, de egyáltalán nem abszurd, hipotézis állítható fel, ami a cionista doktrina szövegeibőllevezethető: a holokauszt, mint büntetés azoknak, akik nem viseltettektisztelettel mindaz iránt, ami zsidó vagy héber!
Egyelőre csak jeleztem ezzel a hipotézissel, hogy később leellenőrizhessem, más megfelelő dokumentumokkal. Lehet, hogy megteszik mások ezt az ellenőrzést. Más hozzáértőbbek, tanultabbak…
Milyen helyzetben voltak a magyarországi zsidók ebből a cionistaszemszögből nézve?
Ők arról voltak ismertek, hogy hajlandóak voltak az asszimilációra vagy már asszimilálódtak. A dualizmus idején hagyományosan ők magyarnak vallották magukat, különösképpen népszámlálások idején vagy más lojalitási teszteken. Megkockáztatom azt állítani, hogy kevés olyan zsidó volt , aki ott hagyta volna a komfortját, amiben itt élt, azért, hogy Palesztinába menjen, és ott mindent kezdjen elölről. A zsidók is emberek! Hős és vértanú nép nem létezett soha…Csupán a cionista doktrína követte ezt: kiválassza az eljövendő Izraelnek azokat a zsidókat, akikből egy hős és vértanú nép legyen…
Megállapíthatjuk, hogy a magyarországi zsidók nem élvezték a cionista vezetők szimpátiáját. Abba a csoportba sorolták, akik nem méltóak, hogy a Szentföldre lépjenek?
Idézek tovább a Protocoalele Kogaionului című könyvből, 77-79. oldal.
Tehát nagyon sokszor a németországi, de általában a nácik által elfoglalt országokban a zsidók nem voltak mások, csak emberanyag, amelyikből az Izraelt alapító cionisták kiválasztották (egyébként is kiválasztott nép), hogy melyik zsidó élhet meg, kivándorolva Palesztinába és melyik gyengébb minőségű, hasznavehetetlen és nemkívánatos, az marad a nácik rendelkezésére. Ezt mondja a nagy cionista Ben Gurion is, az új Izrael állam első elnöke: azt a kisebbséget, amelyet meg lehetett menteni, ki kellett választani a palesztinai cionista projektnek megfelelően (44.oldal).
Tehát a cionisták gondja az volt, hogy megmentsék a hős és vértanú kisebbséget és a hat milliós többséget hagyták a kivégző táborok gondjára.
Nota bene: hogy a náci lágerek sorsára hagyott zsidók alkották a többséget, mint következtetést alátámasztja, expressis verbis (kimondottan) Roger Garaudy kommentárja is, amelyet Rudolf Kastnerrel kapcsolatban tesz, akit az 50-es években a nácikkal való kollaborálásért itéltek el. A perben Rudolf Kastnert azzal vádolták, hogy egyetértésben a cionista vezetőkkel (akik közül a legtöbben a per idején miszterek voltak) Eichmannal üzletelt 1684 hasznos zsidó (a kiemelés Roger Garaudytól) kiszabadításáról és Palesztinába emigrálásáról, mint az eljövendő Izrael építéséhez szükséges emberekről, annak fejében, hogy meggyőzi a 460.000 magyarországi zsidót, hogy csak egy egyszerű áttelepítésről van szó, semmiképpen sem az Auschwitzi haláltáborokba való szállításról.
Halevi bíró rámutatott arra, hogy ezek a gyilkosságok mind a ZsidóÜgynökség és a Nemzetközi Zsidó Kongresszus jóváhagyásával történtek(44.oldal).
Kegyetlen mondat: ezek a gyilkosságok a Zsidó Ügynökség és aNemzetközi Zsidó Kongresszus jóváhagyásával történtek. Ezek a gyilkosságok…vagyis a magyarországi zsidók szinte teljes kiirtása a Zsidó Ügynökség és a Nemzetközi Zsidó Kongresszus jóváhagyásával vagy pontosabban hozzájárulásával történt.
Néhány tisztázó kérdés:
Az Izrael építésénél hasznos 1684 zsidó, feltehetően mind szuper-tehetségek volt, mindenik közülük egy potenciális Nobel-díj várományosa. Megtudták ők valaha is, hogy milyen feltételek mellett szabadultak Németországból és kerültek Palesztinába?
Közzétették valaha is ezt a listát az 1684 névvel?
Ha a 460.000 zsidó Auschwitzi haláltáborba küldése a Zsidó Ügynökség és a Nemzetközi Zsidó Kongresszus jóváhagyásával történt, akkor miért vádolják még ma is a magyarokat, a magyar államot és a magyarságot úgy általában a 460.000 magyar zsidó Németországba deportálásával és meggyilkolásával 1944 tavaszán?
Rögzítsük még egyszer milyen gyilkosságról is van szó: a holokauszt folyamán, a magyarországi zsidók deportálása Winston Churchill szerint az emberiség legvisszataszítóbb gyilkossága volt. Éveken át ez a gyilkosság a magyar hatóságok számlájára van írva, akik a zsidók kitelepítését olyan túlbuzgósággal végezték, amellyel még a németeket is elámították. Roger Garaudy azzal a aprósággal szolgál, amellyelmegsemmisíti a magyar hatóságok érdemét: maguk a zsidók is siettekberakodni a vagonokba, hiszen a saját cionistáiktól biztosítást kaptakarra, hogy csak egy egyszerű áthelyezésről van szó. Hogy milyen könnyen elhitték a zsidók, hogy csak egy egyszerű áthelyezésről van szó, a cionista vezetők szemében még inkább egy plusz ok lett, hogy mind a 460.000 zsidó gyenge minőségű, haszontalan, aki megérdemli a sorsát, hogy vágásra küldjék, mint az állatokat, egyszóval méltatlanok voltak, hogy a Szentföldre lépjenek.
Évekkel előbb, különböző alkalmakkor kommentáltam ezt az emberiség történetében a legvisszataszítóbb gyilkosságot, különbséget téve a magyarok ázsiai, hun állatias viselkedése és a románok emberiessége és tűrőképessége között. Úgy hiszem, vissza kell vonjam akkori megállapításaimat és véleményemet. Mea culpa! Sajnálom, hogy a tévedésem nem volt teljes! Szerettem volna, hogy visszavonom a vádjaimat és kész! Sajnálatos módon nem azért kell visszavonjam vádjaimat, mert nem igazak, nem egyeznek a tényekkel, nincs értelmük, hanem azért mert másoknak kell azokat címezzem!
Vádjaimat fenntartom, csak másnak kell címeznem, amelyre Roger Garaudy kényszerít: a cionizmus! A cionizmus a hibás a 460.000 magyarországi zsidó sorsáért, akiket a nácik a cionisták jóváhagyásával az Auschwitzi kemencékbe szállítottak! Ismétlem: nácik a cionista vezetők jóváhagyásával…Sőt a cionisták közreműködésével! Mert ezek azok a vádak, amelyeket Roger Garaudy megfogalmaz: a cionista zsidók a felelősek az emberiség legvisszataszítóbb gyilkosságáért! Ismétlem: a minősítés Winston Churchilltől származik. Egy gyilkosság, amelynek 460.000 teljesen ártatlan zsidó esett áldozatul. Vagy másképpen mondva: az emberiség legvisszataszítóbb gyilkossága, kizárólag egy zsidó üzlet, amelynek gyilkos szerzői cionista zsidók, az áldozatok pedig haszontalan zsidók. A visszataszítóságát még inkább növeli az a tény, hogy a háború után a zsidók ezzel a gyilkossággal a magyarokat vádolták meg. Teljesen visszataszító. Nec plus ultra.
Post scriptum 2011: örülök, hogy a magyarországi és a bárhol élő magyarok tudomására hozhatom, hogy nem az ő vállukat nyomja ez a népirtás. Ideje, hogy a magyarok megtudják ezt az igazságot és ennek megfelelően reagáljanak. Még fontosabb az, hogy a zsidók maguk megtudják az igazságot és reagáljanak ennek az igazságnak megfelelően!
Mert ez az igazság lényege.
És egy utolsó kérdés: Az átszállítás szervezője Eichmann, nem volt véletlenül zsidó, úgy ahogy nagyon sok zsidó mondja?…
ION COJA
2011. december 22.
A KARD Prostitúció felsőfokon 2012.10.03 18:37:45
Miközben a hatalom államosítani szándékozik minden iskolát, a felsőoktatás világában nagyüzemi kiárusítás zajlik: egyre kevesebb képzést támogatnak és egyre magasabbak a tandíjak (akárhogy is nevezi azokat T. Miniszterelnök Úr). A legújabb fejlemény – amit eddig is tudtunk,…..
Orbán Viktor Kovács László az azeri ügyel kapcsolatos kérdésére („Miért?”) tegnap a parlamentben azt felelte, hogy a magyar érdekek miatt volt szükség az azeri baltás kiadására. Ez mind szép és jó, de vajon melyek azok az érdekek, amelyek védelmében Magyarországnak el kell…..
Napról napra egyre több esetben jelenik meg a sajtóban, hogy az állami földpályázatok nyertesei hogy, hogy nem fideszes csinovnyikok, pártfunkcionáriusok, pártkatonák rokonai. Ez bizony nem hangzik túl szépen. Úgy tűnhet még a végén, hogy a szép és hazafias szólamok mögött,…..
Alig egy-két hétre elegendő kiosztandó steril tű és fecskendő maradt a legnagyobb forgalmú budapesti tűcsere programban a VIII. kerületben. Ez azt jelenti, hogy ha hamarosan nem történik sürgős beavatkozás a kormányzat vagy az önkormányzat részéről, akkor több mint 2 ezer drogfogyasztó maradhat…..
Hihetetlenül nagy bunkóságnak nevezte hétfőn Harrach Péter a "Nem vagyok tojóstyúk!" feliratot, amely a Varga István fideszes vezérszónok parlamenti beszéde miatt létrejött Kossuth téri tüntetésen volt látható. A kereszténydemokrata frakcióvezető napirend előtt szólalt fel a…..
töreki 2012.09.25 06:47:21
@biohouse:
Az vétkezett aki kikényszerítette a pofont! A cikk szerzőjének és neked is kellett volna kapnod amikor "megszolgáltátok" és akkor ember lett volna belőletetek, így csak gén hulladékok lettetetk!
Ez már a legalja, érzi az ember amikor a Jobbikosok akasztófát állítanak Debrecenben. Most érték el a mélypontot a farmerkabátos szakállmatyi után aki az uniós zászló égetésen a fenekét törölte a zászlódarabbal. (Sajnos eltűnt a netről a kép...) Minden okuk megvan a…..
töreki 2012.09.23 17:49:48
töreki 2012.09.24 06:34:08
@milyen szép a Vértes, ó:
A fajtádat is már régen kötélen szeretnénk látni!
És akkor Pálfi István csillogó szájával megformálta, majd kimondta a szót: konnotáció. Ha a hölgyek akarata az, hogy ne verjék-erőszakolják őket, és ne tekintsék szülőmasinának, akkor ez előtt, már tudjuk, a Fidesz-KDNP meghajlik; és hát igen, ez az akaratuk, sőt, anyád…..
töreki 2012.09.23 07:09:53
A témához kapcvsolodóancsakennyit!
Ez nem minősül erőszaknak?
Variációk rablásra: félrevezette a nyomozókat a nagybajomi nő
2012. szeptember 22. 12:00 , Legutóbb frissítve: 2012. szeptember 23. 08:09 Vas András
Hamis vád miatt emelt vádat egy huszonnégy esztendős nagybajomi nő ellen a Kaposvári Nyomozó Ügyészség.
Mik ezek?

A vádlott tavaly december ötödikén ment be a nagybajomi rendőrőrsre, ahol az élettársára terhelő bejelentést tett. Azzal vádolta meg a férfit – aki ekkor már nem élt vele, ugyanis miután összevesztek, elköltözött tőle –, hogy három hónappal korábban elkérte tőle a bankkártyáját. A nő állítása szerint, miután ezt nem volt hajlandó megtenni, a korábbi élettárs feldúltan fenyegetni kezdte, úgy látszott, bántani is fogja, s ettől ő úgy megijedt, hogy átadta a kártyát, melyen akkor nyolcvanezer forint volt, a férfi pedig pénzt vett fel a kártyával.

A cikk a hirdetés után folytatódik

A nő bejelentése nyomán a rendőrség rablás megalapozott gyanúja miatt rendelt el nyomozást, s az asszony a folytatólagos tanúkihallgatása során sokáig fenntartotta vádjait, ám az idén januárban beismerte, hogy korábban hazudott, volt élettársa nem csinált semmit, a bankkártyát önként adta oda neki, s a férfi a beleegyezésével és a tudtával vett fel azzal pénzt.
A büntetőeljárást eredményező hamis vád miatt a Kaposvári Nyomozó Ügyészség a vádiratban a nagybajomi nővel szemben felfüggesztett börtönbüntetést javasolt.
töreki 2012.09.23 10:14:54
@Namir:

Tökéletesen igazad van, és ezeket senki nem vonja felelőssgre!
töreki 2012.09.23 10:15:46
@töreki:
Az orvosokat sem akik ezt a gyilkosságot bűnrészesként végre hajtják!
Eddig nem ismert dokumentumokat csatolt a bizonyítékok közé a mai tárgyaláson Miszori László tanácsvezető bíró. A vádlottak letartóztatását megelőző, valamint az azt követő napokban törvényesen lehallgatták a gyanúsítottak és több tanú telefonbeszélgetéseit. Fehérné…..
Arról már a Délmagyarország és az Index is beszámolt, hogy Natasa a visszautasíthatatlan edzői ajánlatot kapó, bolgár származású férjével, Adrian Douchevvel (Ducsev) Szerbiába költözik, ám az még nem dőlt el, hogy a szerb férjéhez költöző Benedek Dalmához hasonlóan a…..
Nívó Ki futtatja a KDNP-t? 2012.09.18 14:51:36
Kicsit bulvárosan hangozhat a cím, de tényleg nincs ötletem arra, hogy vajon mit keres ez a pártocska a magyar parlamentben. Eleve, ez a párt szinte nem is létezik: rendszeresen a Fidesz viszi be őket az országgyűlésbe, ha egyedül kellene indulnia, gyorsan a történelem…..
töreki 2012.09.19 06:55:25
Újabb "hivatalos" levél érkezik minden magyar állampolgárnak. Minden önkormányzat összegyűjti, hogy katasztrófahelyzetben kiket lehet mozgósítani a településen.Itt már nincs szarozás, ez nem a Nemzeti Konzultáció, nem megy a kukába levél, a haza védelme szent dolog: a…..
A kormányközeli Századvég közvélemény-kutatást végzett arról, hogy a lakosság mennyire tartja fontosnak az azeri baltás gyilkos ügyét, szerintük ki a felelős és ki tehet arról, hogy kiengedték a férfit. Hogy ne legyen kétség afelől, hogy a kormány szempontjából is…..
A Külügyminisztérium háttérintézményeként működő Magyar Külügyi Intézet nem nyilvános, ám mégis kiszivárgott háttértanulmányába javasolta ezt az immáron híressé vált mondatot a magyar diplomáciának a „baltás ügy" kommunikációjához:  „merjünk buták lenni!"A…..
Juszt sem fogok beszámolni Gyurcsány éhségsztrájkjáról! Hogy ő és egy pár párttársa egy hétig nem eszik semmit. Ezt nem veszi be a gyomrom. Ha a fene fenét eszik, akkor sem közlök erről egy sort sem. Én nem dőlök be ennek a kommunikációs trükknek. Ezzel nem etet meg. Nem…..
Édes Néném, mindig érdeklődéssel figyeltem azokat a szelíden óvatos elemzéseidet, amelyekben a legordasabb és -cinikusabb húzásokban is képes voltál meglátni a lágyító humánum lehetőségét, és az „egyrészt-másrészt” dekázással döntetlenre menteni a menthetetlent…..
töreki 2012.09.10 10:19:13
@hollario:
Magadra ismertél és nem viseled az igazságot? Ilyenek vagytok az összes metélt a földön minden általatok elkövetett bűnt az ellenfeleitekre kentek csak már senki nem hisz nektek a földön!
Való igaz, hogy a Jobbik se makulátlan párt mivel oda is beszivárogtatok de hozzátok képest ma született bárányok!
A minapában tízmillió forintra perelte be a közmédia vízfeje, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Balavány Györgyöt, a hvg.hu szerzőjét, amiért azt találta leírni, hogy a közmédia az adófizetők pénzén hazudik az adófizetőknek. Mármost ebbe itt és…..
Ghostwriter A jövő elkezdődött? 2012.09.08 16:47:38
Olvashattunk róla: terjedni akar a métely. A Jobbik elindult nyugat felé – az észak-kelet magyarországi megyékhez hasonló pozíciókat akarnak kiépíteni maguknak az ország fejlettebb felén is. Nyitányként ma Veszprémben szerveztek felvonulást maguknak. És megbuktak vele.…..
töreki 2012.09.09 08:18:42
@SPYD3RM4N:

Miről beszélsz? Bár lennének nácik akik ezt a vörös-kék söpredéket kitakarítanák az országból! Amíg a fajtád pénzeli az ilyen tiltakozó megmozdulásokat akik 19 és 45 után hozták az országra romlást, a vészkorszakot addig szükség van a Jobbik felvilágosító akcióira! Habár most már a saját bőrén érzi a középosztálynak csúfolt seggnyaló siserehad is, hogy tőle elzabrált adó forintokon folyik a cigányok tenyésztése akik bűntetlenül, államitámogatássalírtjákaMagyarokat!
A megrendelő, az azeri kulturális minisztérium szerint kizárólag békés célú felhasználásra kell a megrendelt 5 ezer balta. Ergoyan Morgalicsuk elmondta, a közelgő azeri állami ünnepségen adják át az aranyozott baltákat, amelyekbe majd belegravírozzák a kitüntetett nevét. "Az…..
töreki 2012.09.08 14:34:20
@Tíz:59:
Kis bunkókám semmilyen gyógyszert nem szedek veled ellentétben, de rajtad semmi nem tud segíteni! Te vagy a fő köcsög?
töreki 2012.09.08 14:35:49
@Bakacsin:
Nálad nagyobb tahó nem kell!
töreki 2012.09.08 15:25:48
@töreki: Nevedet tartsd meg magadnak, nem kell álnevet használnod, az se fog jobbá tenni!
A magyar kormány próbálja egyszerű diplomáciai konfliktussá silányítani az azeri baltás gyilkos kiadatását. Pedig a helyzet ennél sokkal súlyosabb. Nem tudjuk, miről tárgyaltak az elmúlt hetekben a magyar és azeri küldöttség tagjai. Azt sem tudjuk, Orbán Viktor vajon milyen…..