Regisztráció Blogot indítok
Adatok
husztin

79 bejegyzést írt és 0 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban.

Admin Szerkesztő Tag Vendég
"Boldog az a szolga, akit, amikor megérkezik az úr, ilyen munkában talál!" /Luk 12:43/ Mindannyiunknak vannak kihasználatlan képességei. De három módja is van annak, ahogyan elkezdheted művelni a képességeidet, hogy azok Isten dicsőségét szolgálják. 1. Becsüld fel…..
Hozd ide fiaimat a messzeségből, leányaimat a föld végéről,mindenkit, akit nevemről neveznek, akit dicsőségemre teremtettem, formáltam és alkottam. (Ézsa 43:6b-7 MBT) Úgy húsz évvel ezelőtt előálltam egy mozaikszóval, az ALKAT-tal, hogy arról az öt dologról beszéljek,…..
„Ő életét adta, hogy minden ember szabadságát megvásárolja"  (1Tim. 2:6 NLT fordítás)  Mindannyian valaminek a szolgái vagyunk. Talán embertársainknak, talán a szenvedélyeinknek, talán a pénznek. A Biblia ezt mondja a 2 Péter 2:19-ben: „Mert mindenki szolgája…..
 „Ha ugyan valóban megmaradtok a hitben jól megalapozva, megingathatatlanul, és el nem távozva a reménységtől, amelyet az evangéliom ébresztett tibennetek;”(Kol 1:23 Budai) Miután felfedezted az igazságot, van négy dolog, amit meg kell tenned vele: Hidd el. Kolossé 1:23…..
"A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon." (Kolossé 3:16a HNT) Éppen úgy, ahogyan enned kell, hogy erőd legyen, lelki táplálékra is szükséged van, a lelki teherbíráshoz. A Biblia úgy beszél magáról, mint szellemi táplálékról - a szellemi életünk víze, teje, kenyere és…..
Így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne: "Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok;megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket." (Ján.8:31-32 MBT) Az igazság az, hogy még csak meg sem tudod sejteni, mire vagy képes.…..
A hit tehát az ige hallásából támad, a hallás pedig a Krisztus beszédén át. (Róm 10:17 Csia) Tegyük fel, hogy te egy kertész vagy. Munkád során megtanultad, hogy ha három ugyanolyan magot három különböző helyre vetsz, akkor három különböző növényt fogsz kapni. Egyik…..
Napi remény Mindenkor örüljetek 2013.05.21 03:00:00
Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; (Fil.4:6 MBT) Alapvető szükséged van az örömre ebben az életben. Az élet öröm nélkül elviselhetetlen, terhes és nyomasztó. Egyébként tanulmányokban…..
„Elsorvasztotta húsom és bőröm, összetörte csontjaimat. Körülbástyázott engem méreggel és fáradsággal. Vaksötétbe helyezett engem, mint a régen meghaltakat... Ha segítségért kiáltok is, elzárkózik imádságom elől.” (Jeremiás siralmai 3:4-6,8) Mindnyájan…..
Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az "igazság." (1Ján. 1:8) Mindnyájan tökéletlenek vagyunk. Mindannyiunknak vannak olyan részek az életünkben, amelyek egész egyszerűen nem működnek. Egyikünk sem ér fel a tökéletesség…..
„Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult.”(Fil.2:6-7 HNT) Az életben mindenki átadja magát valaminek, vagy…..
Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el." Máté 24:35 A Biblia a legmegvetettebb, legkigúnyoltabb, legelutasítottabb, legvitatottabb és legboncolgatottabb könyv az egész történelem folyamán. Ez a Biblia évszázadok óta a támadások kereszttüzében áll,…..
"Ahogyan nekem is küldetést adtál a világban, én is küldetést adok nekik a világban" (Ján.17:18, MSG ford.) Ha Jézus Krisztus követője vagy, Isten küldetést adott neked. Nem azért vagy itt, hogy a helyet foglald a világban; nem is azért, hogy a saját egyéni céljaid után…..
…minden egyes napon bátorítsátok egymást…, hogy közületek senkit meg ne keményítsen a vétek tévelyítő hatalma. (Zsid 3:13 Csia) A Gyülekezeti családod megóv téged a visszaesésektől.Egyikünk sem immunis a kísértésekre. Adott a megfelelő szituáció, és te meg én…..
Jézus kiment (a városból), és szokása szerint az Olajfák-hegyére ment; a tanítványok követték Őt. (Luk.22:39 Budai) A hely, ahol a csendességedet szoktad eltölteni, szintén nagyon fontos. A Biblia rámutat arra, hogy Ábrahámnak is volt egy szokásos helye, ahol Istennel…..
Szeret az ÚR, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma: minden reggel megújul. Nagy a te hűséged! (Jer.Sir. 3:22-23 MBT) Isten túláradó módon, egyre jobban és jobban áraszt el az Ő szeretetével ma, holnap sőt örökké. Jeremiás próféta beszél arról, hogy Isten…..
Mi továbbra is őt (Jézust) hirdetjük, miközben mindenkit teljes bölcsességgel intünk és tanítunk, hogy minden embert Isten jelenlétébe vigyünk Krisztusban érett személyként. (Kol 1:28 NCV fordítás) Úgy hiszem, öt dologgal mérhető a szellemi érettség: ismeret, távlatok,…..
De az Úr mellém állt (2 Tim.4:17 MBT) Karácsony ünnepe sokszor felnagyítja a magányosság érzetét, amit a szeretteinktől való távollét okoz. Sokan elveszítettük már gyökereinket, vagy talán nem is voltak gyökereink, és ez bizony egyedülléthez vezethet. Átélhetjük az…..
„Szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgass szavára, és ragaszkodj hozzá, mert így élhetsz, és így lakhatsz hosszú ideig azon a földön, amelyet Istened az Úr esküvel ígért oda atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak.” (V.Mózes 30: 20) Manapság elterjedt az a mítosz,…..
Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság.(1Ján.…..
Az Úr őrzi a hűséget a munkahelyeken: a te üzleted, az Ő üzlete (Pédabeszédek 16:11 MSG alapján) Isten nem tudja megáldani a tisztességtelenséget. A Biblia állítja: Az Úr megköveteli a tisztességet minden üzletben. (NLT alapján). Ebben benne foglaltatnak a munkabérek,…..
„Mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért.” (1János 3:16 MBT) Miközben egy áldozatkész szolgálatra hív el bennünket, Isten nem kéri tőlünk, hogy bármivel is többet tegyünk annál, mint amit Jézus tett, aki áldozatként jött, hogy eltörölje bűneinket…..
„Kezed formált és alkotott engem” Jób 10:8 (HNT) Isten különleges szakértelemmel alkotott meg minden élőlényt ezen a földgolyón. Némelyik állat fut, a másik ugrál, úszik, vagy éppen ás, és van amelyik repül. Mindegyik egyedülálló szerepet kapott azáltal, ahogy Isten…..
„Ne félj, hanem szólj és ne hallgass.” (Ap.Csel 18:9b MBT) Miközben formálódik a világnézeted és kutatod az Bibliát Isten igazságáért mindenféle dologgal kapcsolatban, fontos, hogy megértsd Isten hozzáállását a mai keresztény nézőpont három legvitatottabb…..
Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: "Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága." (Ján.8:12 MBT) Amikor Jézus azt mondta ”Én vagyok a világ világossága”, akkor Ő meghatározta saját magát.…..