Regisztráció Blogot indítok
Adatok
yahwehnissi

21 bejegyzést írt és 13 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban.

Admin Szerkesztő Tag Vendég
Napi Ige Káin és Ábel áldozata 2010.06.23 09:10:00
1 Mózes 4: 1-5 „Azután Ádám a feleségével, Évával hált, aki terhes lett megszülte Kaint, és azt mondta: Fiút kaptam az Úrtól” (1. vers).   Mindig akadnak olyanok, akik próbálják kitalálni, hogyan is történtek bizonyos dolgok a Bibliában. Mégis hadd…..
1 Mózes 3: 20-24 „Az ember Évának nevezte el a feleségét, mert ő lett az anyja minden élőnek. Az Úristen pedig bőrruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket” (20-21. vers).   Ádám és Éva fügefalevelekből készített…..
Napi Ige A bűn következménye 2010.06.21 13:00:00
1 Mózes 3: 16-19 „Az asszonynak ezt mondta: Igen megnövelem terhességed fájdalmát” – vegyük észre, hogy Isten azonnal összefüggésbe hozza a fájdalmat a bűnnel. A Sátán azonban az élvezetet kapcsolta össze bűnnel, sőt mind a mai napig azt teszi. A Sátán…..
1 Mózes 3: 8-15 „Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor járt-kelt a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől a kert fái között” (8. vers).   Vegyük csak észre, hogy nem Isten rejtőzik itt el az ember…..
Napi Ige A kereszt ereje 2010.06.19 14:42:43
1Mózes 3: 7 „Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügefaleveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak” (7. vers).   Miután beadták a derekukat a test kívánságainak, tudatába kerültek saját…..
Napi Ige Az első hazugság 2010.06.18 14:42:00
1 Mózes 3: 1-6 „A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól: Csakugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek?” (1. vers).   A kígyó nem volt mindig olyan, mint ma –…..
Napi Ige A nő és a férfi 2010.06.17 10:29:00
1 Mózes 2: 18-25 „Azután ezt mondta az Úristen: Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat” (18. vers) – ezzel Isten tulajdonképpen elismeri, hogy az ember nem teljes egyedül. Isten ránézett az emberre, és azt mondta, nem jó az…..
Napi Ige Éden-kertje 2010.06.11 11:33:00
1 Mózes 2: 8-15 „Ültetett az Úristen egy kertet Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált” (8. vers). Isten tehát egy különleges helyet készített Ádámnak. Létrehozta ezt a kertet, majd odahelyezte az embert.   „Sarjasztott az…..
yahwehnissi 2010.06.13 20:35:51
@bakura-kun: www.creationdefense.org/70.htm;

environmentalism.suite101.com/article.cfm/is_god_an_environmentalist;

Speaking in an assertive, confident voice, Benedict said, "Christianity is responsible for our environmental and ecological crisis. Christianity teaches that man has the right to plunder the earth for his selfish interests. If the earth is going to remain a place where life can exist, we humans must renounce the Christian religion."

"You're right, Benedict, that some authorities blame Christianity for our current environmental problems," said Mr. Green matter-of-factly. - www.ucg.org/teenstudy/environmental.htm

Ezek mind angol nyelvű oldalak, de alátámasztják azt, hogy egyes ökológusok a kereszténységet okolják a környezeti problémákért.
1Mózes 1: 16-17   „Ezt parancsolta az Úristen az embernek: A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod” (16-17. vers).   Itt van tehát az ember, akit ideális körülmények közé…..
1 Mózes 2: 4-7 A negyedik verssel kezdődő igeszakaszban látni fogjuk, hogy Isten nem pusztán „elohim”-ként kerül említésre, mint ahogy azt az első fejezetben tapasztalhattuk, hanem a második fejezetben Isten „Jehova”, vagy „Yahweh Elohim”. A…..
Napi Ige Megpihenni Istenben 2010.06.09 09:37:00
1 Mózes 1-3. II.   Azok az emberek, akik különösen nagy ügyet csinálnak abból, melyik napon kell Istent imádni, nem igazán tudnak megpihenni Istenben. Még mindig a törvény betartásával próbálnak megigazulni. Még nem léptek be a valóságba, Krisztusba, így még nem…..
Napi Ige A hét első napja 2010.06.08 13:58:00
1 Mózes 1-3. I.   „Így készült el a menny és a föld és minden seregük. A hetedik napra elkészült Isten a maga munkájával, amelyet alkotott, és megpihent a hetedik napon egész alkotó munkája után. Azután megáldotta és megszentelte Isten a hetedik napot, mivel azon…..
  Isten egyik legfőbb jellemvonása a szeretet. Isten saját képmására teremtett engem, így képessé tett arra, hogy szeressek. Képes vagyok arra, hogy szeretetet adjak és kapjak. Isten pedig megdicsőül abban, amikor őt követem, és úgy szeretek másokat, ahogy ő szeret engem. De…..
yahwehnissi 2010.06.07 13:23:20
@bakura-kun: „Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok!”

Ha figyelmesen elolvasod ezt az igeverset, akkor kiderül, hogy Isten azt parancsolja az embernek ebben a versben, hogy azok képmására se készítsen az ember istenszobrot, amik lenn a földön vannak. Jézus pedig lejött a földre, de sohasem kérte, hogy faragjunk Jézuskákat, vagyunk fessük le. Ezzel önagában nincs semmi baj, a baj ott kezdődik, amikor az emberek egy szobrot kezdenek el dicsőíteni Isten helyett.

Mit is mond az Ige? : "Az Isten Lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk." (János evangéliuma 4: 24)

Kezünk csinálmányai mit sem érnek, elpusztulnak, amikor eljön az Úr ítélete, de Isten örökkévaló!

"Isten tehát saját képmására teremtette az embert, ami annyit jelent, az embernek is van szabad akarata, és az ember is képes szeretni.

Nem azt állítottam, hogy az ember Isten. Ha azok lennénk, akkor ugyanolyanok lennénk, mint Ő. De nem vagyunk, csak az Ő képmására lettünk teremtve, nem pedig Isten prototípusai vagyunk.
1 Mózes 28-31; 2 Mózes 1-3 „Isten megáldotta őket és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön mozgó minden élőlényen!” (28. vers). Isten tehát a…..
A növények után megjelennek az élet komplexebb formái is, amelyek bizonyos értelemben függetlenek, nincsenek gyökereik, vagyis mobilisak. A vizekben pezseg az élet. És ott vannak még a madarak is - olyan sokféle madarat teremtett Isten, és olyan különleges képességekkel…..
yahwehnissi 2010.06.05 22:27:44
@bakura-kun: Isten azt mondta, „alkossunk embert a képmásunkra”, ahogy tehát Isten három személy egyben, úgy az ember is három dolog egyben: test, lélek és szellem. Isten tehát saját képmására teremtette az embert. Isten egyik fő jellemzője, hogy szabad akarattal rendelkezik. Mivel pedig Isten saját képmására formálta az embert, neki is szabad akaratot adott.

Kérlek olvasd el figyelmesen a szavaimat, és értelmezd megfelelő módon. Isten a saját képmására teremtett bennünket, az ember test, lélek és szellem, úgy Isten is három személy egyben: Atya, Fiú, Szentlélek. Istennek szabad akarata van, ehhez hasonlóan az embernek is.

Valóban azt írtam, hogy tiszteletben tarjta döntéseinket.

Kérdeznék: Te nem tartod tiszteletben egy nem hívő ember döntését, azt, hogy Isten ellen döntött, megpróbálhatod meggyőzni az illetőt az igazságról, de ha nem sikerül, ítélet alatt van. Bár tiszteletben tartod a döntését, ő mégis a pokolra kerül.
Isten is megpróbálja meggyőzni az embert az igazságról, de döntését nem másítja meg, mert az azt jelentené, hogy az embernek nincsen szabad akarata.

Hogy melyik gyülekezetbe járok? Miért kérdezed? Krisztus testén belül testvérek vagyunk, akármelyik gyülekezetbe is járok, hiszek Jézusban, és abban, hogy az Ő vére képes megtisztítani bármely embert, aki aláveti magát Isten akaratának.

Mi a lényeg? Az, hogy higgyünk Jézus Krisztusban, ha hiszünk, megmenekülünk.

Isten áldjon!
„Megalkotta Isten a két nagy világító testet, hogy uralkodjék nappal, és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjszaka, meg a csillagokat” (16. vers).   Tudjuk, hogy a Holdnak nincs saját fénye, ez azonban nem mond ellent az Igének, mely a Holdat is…..
Mózes első könyve 1: 12-14 „Hajtott tehát a föld növényeket: füvet, amely fajtájának megfelelő magvakat hoz, és gyümölcstermő fát, amelynek ugyancsak fajtájának megfelelő magva van. És látta Isten, hogy ez jó. Így lett este, és lett reggel: harmadik nap (12-13.…..
Mózes első könyve 1: 10-11 „Azután elnevezte Isten a szárazat földnek, az összegyűlt vizeket pedig tengernek nevezte” (10. vers).   Érdekes, hogy az Ige többes számban említi a vizeket, hiszen Mózes első könyvének megírása idején mindössze egy…..
Mai bejegyzéseimet az oldaldobozokban találjátok, itt Pintér Béla és csemeték énekelnek arról az isteni szeretetről, amiről Pál a szeretet himnuszában ír. ( 1 Korinthus 13.) A vetített képek és bölcsességek sora azzal zárul, hogy légy önmagad. Szerintem ez pontosítást…..
Napi Ige Mózes első könyve 1: 1 2010.05.30 09:53:00
Rövid bevezető Mózes első könyvéről: Mózes első könyve a kezdetek könyve. Mózes első könyve először is a világegyetem kezdetét írja le, majd az élőlények megjelenését a világegyetemben, továbbá az emberek megjelenését, illetve a bűn és halál kezdetét. Ezen kívül…..
yahwehnissi 2010.06.02 06:23:46
@Andreas: Tisztelt Garai András!

Köszönöm a jó kívánságokat!

"Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged! Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad! Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet!"
(Mózes ötödik könyve 6: 24-26)
„Megalkotta tehát Isten a boltozatot, és elválasztotta a boltozat alatt levő vizeket a boltozat felett levő vizektől. És úgy történt. Azután elnevezte Isten a boltozatot égnek. Így lett este, és lett reggel: második nap” (7-8. vers).    Isten tehát…..
yahwehnissi 2010.06.01 18:12:51
@Spirál: Köszi szépen a bátorítást. Neked is sok sikert!
Isten ismerete a legfontosabb, Igéjének a hirdetése pedig nem igazán a hobbim, hanem az életem. Ő meghalt értem, tartozok Neki, az Övé vagyok.

Isten áldjon!
yahwehnissi 2010.06.02 06:17:01
@Zsolt520: Hálás vagyok bátorító szavaidért, köszönöm, hogy elolvastad a cikket.
Andreas Eschbach könyveit lassan kezdik felfedezni Magyarországon is. Sci-fi-szerzőnek indult, de későbbi könyveiben már csak az alaphelyzet tekinthető fantasztikusnak, a történetszövés alapvetően a krimik és kalandregények szabályai alapján folyik. Ilyen A Jézus-videó is…..
ÖRÖMÜZENET Szentháromság hete 2010.05.30 00:03:00
2010.05.30 - 2010.06.05.HETI  EVANGÉLIKUS IGELITURGIA  *  NAPI  IGESZAKASZOK  A  SZENTÍRÁSBÓLhttp://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html http://oromuzenet.blog.hu/ http://www.garainyh.hu Olvassuk el naponta az alábbi igéket az új, 1990-ben revideált…..
Ma van május utolsó napja, holnap elkezdődik június, ami már igazán nyári hónap, mégha az időjárás nem mindig így gondolja, akkor is. Júniust hívják Szent Iván havának, és nyárelő havának is. Június 6-án, vasárnap lesz Pedagógusnap, amikor megünnepeljük azokat, akik…..
1 (Dávid zsoltára.) Adjátok meg az Úrnak, Isten gyermekei, adjátok meg az Úrnak a tiszteletet és a hatalmat! 2 Adjátok meg az Úrnak a nevét megillető dicsőséget, és szent udvarában imádjátok az Urat! 3a Az Úr szava a vizek fölött, 3c az Úr a hatalmas vizek…..