Regisztráció Blogot indítok
Adatok
LvT

242 bejegyzést írt és 119 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban.

Admin Szerkesztő Tag Vendég
Onomastikion Márföldi 2023.01.03 21:23:05
A Márföldi család neve nagyjából azonos a már tárgyalt Kerekréti családnév történetével. A két családnév között csak az a különbség, hogy a Márföldiek esetén ismerjük a korábbi, szlovák családi nevüket. A tirpákok egymás közt a Márföldi nevet tirpák nyelven folytatott beszélgetés során Marfécky-nek…..
Onomastikion Mackó 2023.01.02 20:24:37
Gyakori és népes családnak számított a tirpák tanyákon a Mackó családnév. Igen gyakori ez a családnév Gömörben is. A gömöri néphagyomány szerint a Mátyás névből származik, ennek becézett alakjából vált kedvenc családnévvé. A gömöri palócok szerint a Mátyás nevet  az igazságos király iránti…..
Onomastikion Markó 2023.01.02 18:54:18
Igen tekintélyes és „rangos” család volt a Markó család is. Soraikból került ki a Békés megyéből érkező telepesek első bírója: Markó György. A hagyomány igazságos és derék embernek tartotta. Szarvasról került Nyíregyházára. Szállásföldjét a [ma Nagycserkesz külterületi részét képező] Markó-bokorban…..
Onomastikion Lehocky 2023.01.02 13:47:29
A nyíregyházi tirpák családok közt igen szép számmal voltak képviselve a Lehocky-ak. Úgy látjuk, hogy nem is származtak egy helyről, mert voltak közöttük vagyonosabb és szegényebb családok is. Az első tagjaik a Zólyom megyei Lehotáról [feltételezhetően a mai Dolná Lehotáról (utóbb m. Alsószabadi)…..
Onomastikion Laco 2023.01.01 19:45:40
Valamikor igen tekintélyes családok sorába tartoztak a Laco család tagjai. Úgy érezzük, hogy szerepük sokkal nagyobb volt, mint gondolnánk. Eredetileg Breznó [szlk. Brezno, m. Breznóbánya] városából kerültek le Szarvasra. Lacó András neve benne van a Békés megyei névjegyzékben is, tehát az első…..
Onomastikion Kovács 2023.01.01 16:37:22
A Kovács családnévről már korábban említést tettünk. Itt csak azt tartjuk szükségesnek szóvá tenni, hogy a Békés megyei névjegyzékben lévő nob. [nobilis ’nemes’] Zeman András azonos azzal a Kovács Andrással, aki az 1754-es összeírásban a Csabai utcában lakik. Ugyanőt 1759-ben újra Zemian Andrásként…..
Onomastikion Kósa 2022.12.31 19:55:05
A Kósa családról tudjuk, hogy az a palóc–szlovák nyelvhatáron – de másfelé is – igen elterjedt családnév. A régi gömöri tizedlajstromokból, úgy magyar, mint szlovák falvakból egyaránt ki tudjuk őket mutatni. A nyíregyházi Kósa család a Nógrád megyei Pravica (magy. Paróca) községből átköltözött előbb…..
Onomastikion Koleszár 2022.12.31 17:54:57
Érdekes az is, amit a valamikor igen tevékeny Koleszár családról tudunk. Az újratelepítés éveiből két Koleszár családról van tudomásunk. Az egyikről tudjuk, hogy a Gömör megyei Petrovo-ból (magy. Pétermányról) mint ügyeskezű kerékgyártó mester költözött át Nyíregyházára. Készítményeivel ellátogatott…..
Onomastikion Kiskerecky 2022.12.31 15:47:03
Az alföldi szlovák kolonizáció történetéhez igen értékes adatokat szolgálhatnak az olyan családnevek, mint amilyen a Kiskerecký [szlk. Kiškerecký, m. Kiskerecky] család neve. A kevésbé tájékozottak nem is hinnék el, hogy a fenti családnévben Kiskőrös nevét kell keresni. E családnév keletkezését és…..
24 kockás, magyar sor jön a Nemzeti Múzeum gyűjteményéből! A milleniumi évtől a II. világháború végéig utazunk ma. A fotók jó részét digitálisan javítottam, méretük jellemzően kicsi, és többük nehezen látható volt. 1896. június 8. Milleniumi díszmenet a fővárosban..
LvT 2022.06.17 20:00:46
@leroi: >> "Egyébként a tegező rag is érdekes, felségednek szólítom a királyt, tehát letegezem?" <<

Eredetileg csak tegezés volt a rangviszonyoktól függetlenül. Istent máig tegezzük („legyen meg a te akaratod”). A magázás úgy alakult ki a középkor során, hogy nem a személyt, hanem a rangját szólították meg. A magyarban ez a titulatúra volt, pl. „fenséged” vagy „kegyelmed” (az utóbbiból rövidült a „kegyed” és a „kend”), ami egyes szám harmadik személyű egyeztetést igényel, ezért egyes szám harmadik személyű a magyarban a magázás.

A franciában a magázó alak arra reflektál, hogy az előkelő többes szám első személyben beszélt magáról: „mi”, ezért őt úgy szólították meg, hogy „ti”, azaz „vous”. Valójában ez is tegező alak.

A németben a fenti két fejlemény együttesen jelenik meg, a titulatúrát ugyanis a többes szám második személyre utalóan használták. A magázó alak ezért lett többes szám harmadik személyű.
Onomastikion Závada 2010.12.31 19:02:00
Az azonos alakú szlk.-cs. csn.-re megy vissza. Ez a szlk.-cs. r. závada 'adósság, kötelezettség' köznévről vett ragadványnév, amely eladósodott, záloggal megterhelt vagyoni helyzetre utal {FNESz:Trencsénzávod}...
LvT 2022.05.10 15:38:42
@Pyrandus: Úgy hát!
Egy év után újra azt MTI Archívumának fotóiból készítettem a Napi érdekes válogatást! Az 1945-1990 közötti időszakból hoztam érdekes, ritkán látott képeket, mindjárt két tucatot! 1982. Kőszeg Ferenc tanár és szamizdat-szerkesztő, személyi követői elől fut Budapesten. A négy felvételből álló…..
LvT 2022.02.23 22:24:30
@iovialis: >> ...Most, hogy a sírástól már minden vére kiszáradt, / tagjai lassanként kezdtek zöld színbe borulni <<

Apropó, magyarul a vérellátási zavarok esetén elkékülni szoktak a végtagok. Azaz itt a "viridis" a mi kék-zöld dichotómiánkban kéket jelent.
LvT 2022.02.24 00:01:18
@iovialis: Azok a színnevek mást jelentettek, mint a magyar kék és a zöld. Magyarul van eb és kutya, angolul hound és dog, de ez nem jelenti azt, hogy a hound=eb és dog=kutya (vagy fordítva). Mindkét nyelvben van egy szópár, de ezek nem fedik egymást.

Az, hogy volt zöld és kék párt, az csak jelenkori fordítás, amely a nekünk szokásos dichotómiában ad vissza valamilyen megkülönböztetést. De ahogy írod is, az valójában nem kék és zöld volt, nem is viridis és caerulea. És vélhetően éppen azért nem volt viridis és caerulea, mert ezek felcserélhetők lettek volna, és a felcserélhetőség miatt a két párt megnevezésében is felcserélték volna őket. A latinok természetesen nem voltak kék-zöld színtévesztők, csak rendesen nem tettek különbséget a két szín között, nem érdekelte őket általában a különbség. Ha mégis különbséget akartak tenni az árnyalatok között, akkor bonyolult megnevezéseket kellett alkalmazniuk, mit a pártok esetén. Ahogy a magyar is kénytelen türkizkék, tengerkék stb. elnevezésekhez folyamodni, ha a rendszerint lényegtelen különbséget ki szeretné hangsúlyozni.

Azt nem mondtam, hogy hülyeséget fordított Devecseri: az a licencia poetica körébe tartozik, hogy a világot olyan színzavarban adja vissza, ahol a latinok látták.

A vitánk szempontjából egyébként érdektelen, ha olyan példákat hozol, ahol a viridis 'zöld' jelentésű, mert ez nem mond ellent annak, hogy a zöldön kívül a kékre is alkalmazható volt ez a kifejezés.

Hogy a caeruleus-t használták 'zöld' értelemben, azt Ovidius példázza a Metamorphoses XI, 158-ban: "Monte suo senior iudex consedit et aures / liberat arboribus: *quercu coma caerula* tantum / cingitur, et pendent circum cava tempora glandes." Ahol ugye nem a tölgy kék lombjáról van szó, hanem a zöld lombozatról.
LvT 2022.02.24 00:20:05
@LvT: Addendum. Publius Valerius Cato írja a Dirae-ben: "Sidera per viridem redeunt cum pallida mundum". A csillagok itt sem zölden világítják be visszatérve a világot, hanem kéken, csak halványan, ezért használja a 'viridis'-t, , ami a mező kontextusában már 'zöld', ahogy idézted. A 'viridis' is egyaránt jelöl a mi értelmezésünk szerinti zöldet és kéket, miként a 'caeruleus' is.
Onomastikion Kerekréti 2021.04.10 14:13:20
Igen figyelemre méltó interetnikus fejlődésfolyamatról tanúskodik a Kerekréti család neve. A magyar családnévből kikövetkeztetve a viselőit magyar etnikumúnak vélhetnénk. A valóság azonban az, hogy a Kerekréti család ősei szlovák anyanyelvűek voltak, akik a gömöri rajokkal a Murány [folyó] melletti…..
Onomastikion Jánószky 2021.04.04 23:21:25
A Jánószky család tagjairól tudjuk, hogy mindig a vagyonosabb származású családok törzséhez tartoztak. Eredetileg a gömöri Jánovce (Gömörjánosi) [valójában m. Jánosi, ritkábban Rimajánosi a szlk. Rimavské Janovce név alapján] községből kerültek le Békés megyébe, Csabára [Békéscsabára], s onnan…..
Onomastikion Juhász-Valach 2021.04.04 18:28:13
Figyelemre méltó az akkulturációs folyamat a korábbi érkezésű taksás családoknál. Erre a Juhász-Valach család szolgáltat példát. Ők is a már említett Slizskéről (Szelestye, Gömör m.) [valójában szlk. Slizké, m. Szeleste, korábban Szilistye] „szöknek” le Nyíregyházára. Erről a kis gömöri falucskáról…..
Onomastikion Huszárszky 2021.04.04 16:28:17
Igen szemléletesen mutatkoznak meg az etnikai integrációs folyamatok egy olyan későbbi érkezésű családnál, ahol az etnikai és nyelvi tényezők eltérőek a békésiek és nógrád-gömöriek kultúrájától. Ezt a folyamatot illusztrálja a Huszárszky család példája. Ők észak-zempléni tájakról szakadtak le…..
Onomastikion István - Števkoviech 2021.04.03 19:54:50
Nagyjában azonban [az Ilykó családéval] azonos életsorsa volt az István családnak is – a különbség inkább ’időben’ mutatkozott. Az István család ősei már a 18. században lejárogattak az Alföldre aratni, náluk tehát az Alföldre járás már évszázados hagyománnyá vált. A szájhagyományból tudjuk, hogy az…..
Onomastikion Gyucha 2021.04.03 14:34:42
Békéscsabai szlk. családnév, amelynek a normalizált szlk. helyesírású alakja Ďucha {ČP:105}. A ritka mai szlovákiai előfordulások (főként Trencsén/Trenčín és Érsekújvár/Nové Zámky környékén) vélhetően Békéscsabáról áttelepülőkhöz köthetők. A XIX. sz.-ra visszanyúló genealógiai kutatásokból tudható,…..
Onomastikion Ilykó 2021.04.02 22:26:38
Nézzük meg a gazdanevek mellett egy teljesen vagyontalan, taksás család származástörténetét és családnevének magyarázatát. Választásunk az Ilykó (vagy Ilyojancsó) családra esett. A szóbanforgó családnév az Ilona becenévből alakult. Meg kell azonban azt is jegyeznünk, hogy szűkebb körben volt ennek a…..
Onomastikion Greksza 2021.04.02 18:53:55
Vannak családok, akik névcserén mennek keresztül, s vannak olyanok is, akik a régi nevüket az új lakóhelyükön is megőrzik, sőt terjesztik. Ilyennek találjuk a Štrba (Tátra alatti Csorba község)-ből érkező Greksza család vándorútját és sorsát. Tudjuk, hogy a 18. század első felében Štrbáról is útra…..
Onomastikion Szájer 2020.12.04 13:38:52
A n. Saier csn. magyaros írásformája, ez utóbbi pedig a n. Säer ’vetőmunkás, vető ember’ fn. és csn. alemann nyj. alakja. Ilyenformán földművesre utaló foglalkozásnévről van szó. {1}..
Onomastikion Manzheley 2020.12.04 13:01:32
A napi hírekben gyakorivá lett Manzheley vezetéknév az orosz Манжелей (Manzselej) csn. latin betűs átírása {1}. A csn. korai viselőit a XV–XVI. sz.-i pszkovi papság köréből lehet adatolni {2}.  1. A továbbképzett or. Манжелейевский (Manzselejevszkij) és Мандзелейевский (Mandzelejevszkij) csn.-ek…..
Onomastikion Gutyán 2020.11.14 18:33:03
Igen hosszantartó és néha két vagy három nemzedékre kinyúló vándorlásnak látszik egyik-másik népes jobbágycsalád útja. Ilyennek találjuk pl. a Gutyán család útját. Valószínűnek tartjuk, hogy valamelyik északi megyéből – mint örökös jobbágyok – már a 18. század elején útrakelnek, érintik Nógrád és…..
Onomastikion Gerlicky-Szuchács 2020.11.14 16:29:28
Igen tanulságos a Gerlicky-Szuchács származása és családnevének sorsa. A mai Gerlicky családok őseit a 18. században Hrlicén [helyesen: Hrlicán] (magy. Gerlice, Gömör m.) Szuchács néven tartják nyilván az urbáriumok. A hagyomány szerint főleg fuvarozásból tartották fenn magukat. Sokat járták a…..
Onomastikion Gulyás 2020.11.01 22:57:01
A Gulyás család eredetét a Gömör megyei Slizskéről [helyesen: Slizké] (magy. Szelistye [helyesen: Szeleste, korábban: Szilistye] veszi. E különben jóhangzású magyar családnévben nem kell közvetlenül etnikai származást is látni. Az északi szlovák megyékből még a századforduló éveiben is igen sokszor…..