Regisztráció Blogot indítok
Adatok
LvT

233 bejegyzést írt és 119 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban.

Admin Szerkesztő Tag Vendég
24 kockás, magyar sor jön a Nemzeti Múzeum gyűjteményéből! A milleniumi évtől a II. világháború végéig utazunk ma. A fotók jó részét digitálisan javítottam, méretük jellemzően kicsi, és többük nehezen látható volt. 1896. június 8. Milleniumi díszmenet a fővárosban..
LvT 2022.06.17 20:00:46
@leroi: >> "Egyébként a tegező rag is érdekes, felségednek szólítom a királyt, tehát letegezem?" <<

Eredetileg csak tegezés volt a rangviszonyoktól függetlenül. Istent máig tegezzük („legyen meg a te akaratod”). A magázás úgy alakult ki a középkor során, hogy nem a személyt, hanem a rangját szólították meg. A magyarban ez a titulatúra volt, pl. „fenséged” vagy „kegyelmed” (az utóbbiból rövidült a „kegyed” és a „kend”), ami egyes szám harmadik személyű egyeztetést igényel, ezért egyes szám harmadik személyű a magyarban a magázás.

A franciában a magázó alak arra reflektál, hogy az előkelő többes szám első személyben beszélt magáról: „mi”, ezért őt úgy szólították meg, hogy „ti”, azaz „vous”. Valójában ez is tegező alak.

A németben a fenti két fejlemény együttesen jelenik meg, a titulatúrát ugyanis a többes szám második személyre utalóan használták. A magázó alak ezért lett többes szám harmadik személyű.
Onomastikion Závada 2010.12.31 19:02:00
Az azonos alakú szlk.-cs. csn.-re megy vissza. Ez a szlk.-cs. r. závada 'adósság, kötelezettség' köznévről vett ragadványnév, amely eladósodott, záloggal megterhelt vagyoni helyzetre utal {FNESz:Trencsénzávod}...
LvT 2022.05.10 15:38:42
@Pyrandus: Úgy hát!
Egy év után újra azt MTI Archívumának fotóiból készítettem a Napi érdekes válogatást! Az 1945-1990 közötti időszakból hoztam érdekes, ritkán látott képeket, mindjárt két tucatot! 1982. Kőszeg Ferenc tanár és szamizdat-szerkesztő, személyi követői elől fut Budapesten. A négy felvételből álló…..
LvT 2022.02.23 22:24:30
@iovialis: >> ...Most, hogy a sírástól már minden vére kiszáradt, / tagjai lassanként kezdtek zöld színbe borulni <<

Apropó, magyarul a vérellátási zavarok esetén elkékülni szoktak a végtagok. Azaz itt a "viridis" a mi kék-zöld dichotómiánkban kéket jelent.
LvT 2022.02.24 00:01:18
@iovialis: Azok a színnevek mást jelentettek, mint a magyar kék és a zöld. Magyarul van eb és kutya, angolul hound és dog, de ez nem jelenti azt, hogy a hound=eb és dog=kutya (vagy fordítva). Mindkét nyelvben van egy szópár, de ezek nem fedik egymást.

Az, hogy volt zöld és kék párt, az csak jelenkori fordítás, amely a nekünk szokásos dichotómiában ad vissza valamilyen megkülönböztetést. De ahogy írod is, az valójában nem kék és zöld volt, nem is viridis és caerulea. És vélhetően éppen azért nem volt viridis és caerulea, mert ezek felcserélhetők lettek volna, és a felcserélhetőség miatt a két párt megnevezésében is felcserélték volna őket. A latinok természetesen nem voltak kék-zöld színtévesztők, csak rendesen nem tettek különbséget a két szín között, nem érdekelte őket általában a különbség. Ha mégis különbséget akartak tenni az árnyalatok között, akkor bonyolult megnevezéseket kellett alkalmazniuk, mit a pártok esetén. Ahogy a magyar is kénytelen türkizkék, tengerkék stb. elnevezésekhez folyamodni, ha a rendszerint lényegtelen különbséget ki szeretné hangsúlyozni.

Azt nem mondtam, hogy hülyeséget fordított Devecseri: az a licencia poetica körébe tartozik, hogy a világot olyan színzavarban adja vissza, ahol a latinok látták.

A vitánk szempontjából egyébként érdektelen, ha olyan példákat hozol, ahol a viridis 'zöld' jelentésű, mert ez nem mond ellent annak, hogy a zöldön kívül a kékre is alkalmazható volt ez a kifejezés.

Hogy a caeruleus-t használták 'zöld' értelemben, azt Ovidius példázza a Metamorphoses XI, 158-ban: "Monte suo senior iudex consedit et aures / liberat arboribus: *quercu coma caerula* tantum / cingitur, et pendent circum cava tempora glandes." Ahol ugye nem a tölgy kék lombjáról van szó, hanem a zöld lombozatról.
LvT 2022.02.24 00:20:05
@LvT: Addendum. Publius Valerius Cato írja a Dirae-ben: "Sidera per viridem redeunt cum pallida mundum". A csillagok itt sem zölden világítják be visszatérve a világot, hanem kéken, csak halványan, ezért használja a 'viridis'-t, , ami a mező kontextusában már 'zöld', ahogy idézted. A 'viridis' is egyaránt jelöl a mi értelmezésünk szerinti zöldet és kéket, miként a 'caeruleus' is.
Onomastikion Kerekréti 2021.04.10 14:13:20
Igen figyelemre méltó interetnikus fejlődésfolyamatról tanúskodik a Kerekréti család neve. A magyar családnévből kikövetkeztetve a viselőit magyar etnikumúnak vélhetnénk. A valóság azonban az, hogy a Kerekréti család ősei szlovák anyanyelvűek voltak, akik a gömöri rajokkal a Murány [folyó] melletti…..
Onomastikion Jánószky 2021.04.04 23:21:25
A Jánószky család tagjairól tudjuk, hogy mindig a vagyonosabb származású családok törzséhez tartoztak. Eredetileg a gömöri Jánovce (Gömörjánosi) [valójában m. Jánosi, ritkábban Rimajánosi a szlk. Rimavské Janovce név alapján] községből kerültek le Békés megyébe, Csabára [Békéscsabára], s onnan…..
Onomastikion Juhász-Valach 2021.04.04 18:28:13
Figyelemre méltó az akkulturációs folyamat a korábbi érkezésű taksás családoknál. Erre a Juhász-Valach család szolgáltat példát. Ők is a már említett Slizskéről (Szelestye, Gömör m.) [valójában szlk. Slizké, m. Szeleste, korábban Szilistye] „szöknek” le Nyíregyházára. Erről a kis gömöri falucskáról…..
Onomastikion Huszárszky 2021.04.04 16:28:17
Igen szemléletesen mutatkoznak meg az etnikai integrációs folyamatok egy olyan későbbi érkezésű családnál, ahol az etnikai és nyelvi tényezők eltérőek a békésiek és nógrád-gömöriek kultúrájától. Ezt a folyamatot illusztrálja a Huszárszky család példája. Ők észak-zempléni tájakról szakadtak le…..
Onomastikion István - Števkoviech 2021.04.03 19:54:50
Nagyjában azonban [az Ilykó családéval] azonos életsorsa volt az István családnak is – a különbség inkább ’időben’ mutatkozott. Az István család ősei már a 18. században lejárogattak az Alföldre aratni, náluk tehát az Alföldre járás már évszázados hagyománnyá vált. A szájhagyományból tudjuk, hogy az…..
Onomastikion Gyucha 2021.04.03 14:34:42
Békéscsabai szlk. családnév, amelynek a normalizált szlk. helyesírású alakja Ďucha {ČP:105}. A ritka mai szlovákiai előfordulások (főként Trencsén/Trenčín és Érsekújvár/Nové Zámky környékén) vélhetően Békéscsabáról áttelepülőkhöz köthetők. A XIX. sz.-ra visszanyúló genealógiai kutatásokból tudható,…..
Onomastikion Ilykó 2021.04.02 22:26:38
Nézzük meg a gazdanevek mellett egy teljesen vagyontalan, taksás család származástörténetét és családnevének magyarázatát. Választásunk az Ilykó (vagy Ilyojancsó) családra esett. A szóbanforgó családnév az Ilona becenévből alakult. Meg kell azonban azt is jegyeznünk, hogy szűkebb körben volt ennek a…..
Onomastikion Greksza 2021.04.02 18:53:55
Vannak családok, akik névcserén mennek keresztül, s vannak olyanok is, akik a régi nevüket az új lakóhelyükön is megőrzik, sőt terjesztik. Ilyennek találjuk a Štrba (Tátra alatti Csorba község)-ből érkező Greksza család vándorútját és sorsát. Tudjuk, hogy a 18. század első felében Štrbáról is útra…..
Onomastikion Szájer 2020.12.04 13:38:52
A n. Saier csn. magyaros írásformája, ez utóbbi pedig a n. Säer ’vetőmunkás, vető ember’ fn. és csn. alemann nyj. alakja. Ilyenformán földművesre utaló foglalkozásnévről van szó. {1}..
Onomastikion Manzheley 2020.12.04 13:01:32
A napi hírekben gyakorivá lett Manzheley vezetéknév az orosz Манжелей (Manzselej) csn. latin betűs átírása {1}. A csn. korai viselőit a XV–XVI. sz.-i pszkovi papság köréből lehet adatolni {2}.  1. A továbbképzett or. Манжелейевский (Manzselejevszkij) és Мандзелейевский (Mandzelejevszkij) csn.-ek…..
Onomastikion Gutyán 2020.11.14 18:33:03
Igen hosszantartó és néha két vagy három nemzedékre kinyúló vándorlásnak látszik egyik-másik népes jobbágycsalád útja. Ilyennek találjuk pl. a Gutyán család útját. Valószínűnek tartjuk, hogy valamelyik északi megyéből – mint örökös jobbágyok – már a 18. század elején útrakelnek, érintik Nógrád és…..
Onomastikion Gerlicky-Szuchács 2020.11.14 16:29:28
Igen tanulságos a Gerlicky-Szuchács származása és családnevének sorsa. A mai Gerlicky családok őseit a 18. században Hrlicén [helyesen: Hrlicán] (magy. Gerlice, Gömör m.) Szuchács néven tartják nyilván az urbáriumok. A hagyomány szerint főleg fuvarozásból tartották fenn magukat. Sokat járták a…..
Onomastikion Gulyás 2020.11.01 22:57:01
A Gulyás család eredetét a Gömör megyei Slizskéről [helyesen: Slizké] (magy. Szelistye [helyesen: Szeleste, korábban: Szilistye] veszi. E különben jóhangzású magyar családnévben nem kell közvetlenül etnikai származást is látni. Az északi szlovák megyékből még a századforduló éveiben is igen sokszor…..
Onomastikion Gazso 2020.11.01 20:58:46
A régebben jobban ismert Gazso család tagjai a Bars megyei Repištéről szóródtak el az alföldi szlovák településű falvakban és városokban. Megtaláljuk őket Szarvason, Berényben [Mezőberényben], Csabán [Békéscsabán] és Nyíregyházán is. A Gazso családnév a Gáspár keresztnévnek becézett származékából…..
A tanyai és a városban lakó tirpák családok közt gyakran találkozunk a Gál, Gallo, Gálik, Galát és Galád nevekkel. Valamennyi változat visszavezethető a Gábor, Gábriel keresztnévre, illetve annak becézett továbbképzésére.  A Gál családról tudjuk, hogy az a Gočovo (magy. Gócs, Gömör m.) községből…..
Onomastikion Figura, Trsztyánszky 2020.10.31 23:47:32
A ma élő tirpák családokból csak igen kevesen tudják már, hogy a Figura családnév alatt a tirpák családok egyik legnépesebb és legvagyonosabb tagját, a Trsztyánszky-akat (akik későbben Nádassy-ra magyarosítottak) kell érteni. A békési névjegyzékben szereplő Figura név alatt is ezt a családot kell…..
A Gyuris család származás tekintetében szintén a vagyonosabb békési jobbágygazdák sorába tartozott. Tagjaikat azonban megtaláljuk Csabán [Békéscsabán], Szarvason, Komlóson [Tótkomlóson], Nagylakon (Romániában), s Nyíregyházán is. Családnevük a szlovák Gyuraj (György) keresztnévnek becézett…..
Onomastikion Duljanszky 2020.10.31 18:48:31
A békési családok sorában a Duljanszky család helyzete igen érdekes. Eredetileg valamikor ők is Csabán [Békéscsabán] laktak, de a családfő – Gyulára való házasodásával – kiszakadt a csabai családok közösségéből. Igen tanulságos, hogy amikor Nyíregyházára költöztek, az összeírásokban, az…..
Onomastikion Celovszky-Turcsán 2020.10.25 17:15:44
A nógrádi és gömöri családok szimbiózisát példázza a Celovszky-Turcsán család, akik minden valószínűség szerint Petrikovics János pótlólagos toborzása nyomán határozták el magukat az átköltözésre. Ennek valószínűségét igazolja az is, hogy a szállásföldjüket a Pázsitok peremén kapták, tehát jóval…..
Onomastikion Cirják 2020.10.25 12:11:56
A tirpák családok közt voltak olyanok is, akik a „valach kolonializáció” ivadékainak mondhatók. Erre bizonyíték a Cirják család neve. Családnevük az ukrán-valach Cyril keresztnévből formálódott. Mai életformájukban teljesen átvették a tirpák földművelés, földszeretet minden hagyományát, s teljesen…..
Onomastikion Cinkotszky 2020.10.25 00:08:05
A Bánszky családhoz hasonlóan hosszú vándorutat tettek meg az Alföldön a – valamikor szintén jónevű és vagyonos – Cinkotszky család tagjai. Valahonnan Észak-Gömörből, egy juhtenyésztéséről híres faluból indultak útnak. Nem menekültek, csak hajtották maguk előtt a juhot, mindig arra, amerre jó legelő…..
Onomastikion Brtka 2020.10.24 23:06:05
A jónevű és vagyonos családok mellett nem hallgathatjuk el a szegényebb sorsúakat sem. Számban és népszerűségben igen kedvelt volt a tirpákok sorában a Brtka család. Gömörből származtak le az Alföldre, leszármazottaikat meg lehetett találni úgy Csabán [Békéscsabán], Szarvason, a Bácskában,…..