Regisztráció Blogot indítok
Adatok
v. jókormányzósember

0 bejegyzést írt és 130 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban.

Admin Szerkesztő Tag Vendég
A hajmeresztő tempójú román belpolitikai nyárnak talán az eddigi csúcspontja volt a hétvégi népszavazás: ezen a nép távolmaradásával úgy döntött, nem erősíti meg az államfő leváltását, Basescu maradhat.Arányszámokban kifejezve nem sokon múlt: a jogosultak kicsit több…..
v. jókormányzósember 2012.08.02 15:55:58
Draga C.o.r.d!

(Hínnye, va' ezeket nem is így híjják? Co-nservative r-eformanti d-ogma? Nnna- mer' eddig reforme- nem naon vót, gyerökik! Ottan van a (maghiaros) sör (alátét) adó! Aszt akkora adó van mán, hogy attú kódultok!

gabore! (Nékem mán tamás gabore- a limboo királ es naon teccik - csvédorcágból limbózza el a "likkeolom a hargittát" c. szongját...

Hát- akkor - nízzük- busiscu elnök- naon jó embör!

Ectet onnan lehet tunni, hogy amikor közlekedécsi minicter vót- hát annyi jót tett a magyar megyékkel- Hargita, Kovászna, és Maros (fele)-amennyi csak a
- fijjú lónak van! Hehej! Hát- eza zembör megírdemli ám az altecsti cépcségápolácst!

Különössen, amikor aszongya valaki (echte victoriánussan)- hogy "Magyarok- válasszátok meg a magyar pártot!" (Ja- nem- busiscu elnököt! Hihíj! Érted? A' mán bizonyított! Cít ba...

balettozta az erdélyi megyéket- de utat nem javított, stb. (na, hát Magyarorcágon es sokan vannak, akik nem tudnak magukkal mit kezdeni- pölö a "naaagy autópálya építűk"- 7(!) hít(!) kilaméter autópályát kécítettek el! Hahaaaaahaj!!!!

NNa- actán- gyütt busiscu elnök- aszt kitalálta (figyejjetek)- ho' megint aszt nektek magyarok, ami a fijjúlónak van! (Ugyanis- az erdélyi megyéket úgy szeretné ez a magyarok kedvence szétszabni (hihíj! Ismerős ez valahonnan? Megváltoztatjuk a szavazókörzetet?) NNa- tehát, úgy, hogy még véletlenül se legyen magyar többség egyikben sem! Hihíj!!! Hát, ezír asztán mán megírdemli, hogy a cíp hátsóját jól megnya...

nyargalásszák ajánlgató levílkékkel, cólamokkal!

Aszt- így es lett!

busiscu elnökköt- megént ajánlotta valaki - aszt éfogatták!

Hát- irán(y)- Irán! Aszt magyar (megye) írmagba cse marad ERdélyben! Hahaajjjj!

De maj'- bictos lecc koncerv! Aszt jó koncervativisme!

NNa- aggyon az Isten-

több józanságot!

VJK

UI: Es végül- nna- nézzzük eszt a cíp, maghiaros victort- (jja, da- a ponta-t!) Hát, 2014-ben aszongya: "Magyarok- szavazzatok dottore orbane ellen!" NNa, akkó' mi lesz?
„Elveimmel nem fér össze önöket bármiről tájékoztatni” – fakadt ki Dávid Ibolya ex-MDF-es guru a Hír Tv kamerája előtt. Az a kérdés készítette ki, hogy vajon igaz-e: a jövőben a Demokratikus Koalíció soraiban kíván politizálni. Persze nem mellékes, hogy hol és mikor…..
v. jókormányzósember 2012.04.26 13:18:14
Hej, hej! Sőt- szegín tombat (cíp, maghiar név- heil- is- la!)

Nna- aggyon az Isten- több józanságot - nazimentes (heil, hej!) Magyarországot!

La!

Nahunvane- ides ecsém, media(cíp, maghiar nív ez es! Hej, he...)- f.ka!

(Eztet meg botta' cse pickánám, mer, míg a vígin fertődzésvecíles lecc! (Aho' ezek mondgyák- bájohadzard! Hej!)

Nna- nízzük!

"Veres - Zidane János"- hát, ides ecsém- hát nem tudod, hogy mostanában a demokrata lapokat- (neeem, nemaszt, amelik igazából f....ta- neeem- a demokratákat- az igaziakat- hej!) cúval, hogy bé sem engedik(!) a parlamentbö? Megamikor a fajatal demagógock cövetcsége- fa(de)sz (innye- úgy érok mán hejesen, mint az első áLamfői látogatásom elsö áLomása lenne! :-))- cóval, ha a fa(de)sz tartott mucsacsú-ton gyűlíccst, hát kent átak a ....kek, aszt úgy kéhajintották azokat, akik ecsetleg kírdezni akartak, hogy la- hát, akkor a rímhírívi (supported báj- bbc- azok ecs tuggyák, mellik a jó hü...

...síges tíví itteny! :-)) - Na, cóval, akkor ha a menecterenök elleniben lennének a rímhírtíví-nél, akkor vallon béengették -i vóna bárhova es? Ugyi! Hej, (heil)- há' mán röhögc te is, ides gyermeköm, me?

Meg, emlíkcel, amikor a MAGYAR HÍRLAP (neeem, nem, nem a cennylap, a HÍRLAP!) fénkípíce - lé akarta fínkípezni a rencerváltáskor meggrundót bányáct- kűbányáct- ho' akkó meg me történt annak a fenkípezőgípivel- nem- nem fejelték meg, öccetörték, mint a...

NNa- ides gyermeköm- hát többet én nem es írnék- gondókodni! Actat kő!

Különösen mocst, hogy aza...

(idézöm):

"hajazájemef gyün- én megyek!"- Hát- teccsék mán menni- csapatocstú'!

Nna- aggyon az Isten- több józancságot-

nazi (vagy zaci? :hej!) mentes Magyarországot!

VJK
Szerintem meg kell nézni és beszélni kell róla.Majd húsz éve dolgozom és foglalkozom cigányokkal. Évek óta gondolkozom rajta, hogy meg kéne írni azt amit erről tudok, de sosem volt elég erőm hozzá, mert mindig amikor nekigyürkőztem eszembe jutott, hogy micsoda barmokkal kéne…..
v. jókormányzósember 2012.03.22 10:48:57
Ides Gyermeköim!

(Néköd is, ecsém, paranoide androide!/Híde cíp maghiar nevöd van! Hej!/)

NNa, akkó', nézzük!

Előcör is-
aggyon az Isten-

több józan észt!

A maghiarsággal egyíbkínt baj van, mer'hogy:

... Évek óta gondolkozom rajta (---helyösen, gyermeköm: azon Eh!--) hogy meg kéne (----"kéne"- Hínye! Ectet én is irhattam vóna! -----) írni azt amit erről tudok, (---E' vallon mennyi lehöt? Lehöt, nem kénne(figyelöd, gyermeköm! :-)) ) padzaróni rá az edőt, mer' úgy efogy a ténta, mög az áram (megy az árrra főfelé mindennek!)- min' a kórmány cavának hitele!!! :-))----) de sosem volt elég erőm hozzá (----Í'tam mán- "Ahho'", la! -----)...barmokkal kéne veszekednem,.... (Hínnye, gyermeköm! Ájjá meg! Önpuctító lenné'? Jézuss bízon tíged is várna, ha mán eccer- csak a faj-fajsággal fő kéne hagyni, ej! (Heij!)--- ha megírnám azt(---nna- ez itten lyó, me' nem ac van itten, hogy "őt"- e' mostan gyakori hiba! )---

Vannak bajok (??????? Talán enkább- ho' nem jó! Vagy, hogy hazug, va' mi! pecstí- ugye, a kípet roccú fecsti! Hahaj! /Mögaztán "pecsty"- hát e' meg ollan, mint a kitty-kotty (ja, a Kitty- ugye, ezek a lyánkák sem tuggyák ho'leírni a nevüket, pecsti sem! Hihíj!!!)----mint a mainstream (------mainstream gyermeköm! mainstream? Hígy, de odab....

....bólintottá'!" Hát, ezír írdemes vót pászmán lovag eskolájába járni! Mainstream! Fő irán, divat, - mogyam még???-----)
liberális (- húj, gyermökem, a "liberal"- is also englisman, vagy hogy, hát asztat es... Magyharnak lenni- nem könnyű (bár mindenki annak cületik Magyarországon- aszt níhánan bevörösfehírednek az ezzadásba, mög a nyögísbe)- de liberal, az liberal!!! :-))) )állásponttal, mert abban egy atomnyi igazság sincs. (....Hínnye! Hát erről Teller Edét kérdezném, mer' ő tutta, mi az az atom! :-)) La! ...)

..autodaféhoz (autodaffe- hínnye- echte hungarian!!!! Láccsad vílemínem errű- mint fentebb! Letslearnhungarian!!!! La!!! )

... milyen mértékben pusztította (...puctította? Hínnye! Gyermeköm! Te valami pest-issel kerűtté' kapcsolatba! Há- maraggyá otthun, aszt imádkozzá'! Jézuss megmentette pédául a kűfődi Cent Ferencet a leprátú! Hátha gyógyít itten es!!!! )

Ígérem, ha legalább öt cigányviccet mondtok, ami kifejezi a lényeget és nem rasszista, (rassist? E' mán megin' kűfődi! Letslearnhungarian!!! Tessík csak megpróbáni!)

Nagyon kemény lesz.

:)))))) --- húha! Ez itten, meg, egy simli! (Hallottam a mútkor, öregember monta- hát, cegín mán csak illen- Márc. 15-én nem a forradalomma' foglalkozik (sajtó szabaccsága, censura eltőrlése, felelős magyar (!!! Láttyátok, gyermökeim! Magyar! ) ministeriumot Buda-Pesten)- nna- cóval, néki nem e' vót a műsoron, hanem:

"...megyek, meghagattom a simli-t"...

Hát- ezek a simlik is ellenek lehetnek!

NNa- agyon az Isten-

több józanságot!

VJK
Részlet Orbán Viktor, az egri városi televíziónak adott interjújából. A miniszterelnök szerint „le kell szerelni az ellenséges támadásokat”, mert Magyarországnak nincs szüksége arra, hogy „Európa mondja meg, hogy éljünk, erre itt a 10 millió magyar”. A…..
v. jókormányzósember 2012.02.11 17:56:12
Íjjnye, No...

NNa, há' Aggyon az Isten-

több józan észt! Höhöj!!! Sűt! hohoj- be ne t(h)ojj...! Ahogy aszta zén (nem) dakota (hanem magyar höhőj) nagyapám mondta a faluba'- szegín jó -

náci bácsinak!*

NNa, hátosztán a mi hectorunk (vagy vector? Fene esmeri ki magát ezeken az angolmán nevekön! Höhöj!) szóval, mán megint megtaláta szarva között a fejit! (Jaaj, nem a sajáttyát!- na, akkor a tőgyit! (de a' se a sajáttya vót! Hát, nízzük!!!! Höhőj!!!)

„le kell szerelni az ellenséges támadásokat”,

Ellencségecs támadács! Gyerekik! Minha bácstya elvtá'csat hallanám! Hújjúj! Gyünnek a békaemberek ics? :-))

mert Magyarországnak nincs szüksége arra, hogy „Európa mondja meg, hogy éljünk, erre itt a 10 millió magyar”.

10 miniló magyar??? hector! Há' a zerdélyiek? Mega felvidék? Ugyi?? Ej, ej, ides anglikán gyermemök! Látod, mán megin' nem magyar éccel, cívvel gondókodsz! Vigyázz! Basescu cimbit úgy pártó'tad 2009-ben, Tucsványferedőn, aszt neki laccsan "asztjónapot" ! :-))

A kormányfő szerint békés, nyugodt, higgadt európai vitára lenne szükség,

Húhújj! Mint navracsics bán Brükcelben, igaz? Hát, illen szípet míg íletemben nem hallottam!

Aszt, hector! Legalább szíp a menasszon? Mer', szegín Tiborusnak úgy elcsavarta a fejit, hogy cerelmet vallott néki a cobában, de mán pironkodva a többi fiúcska előtt mán nem ment! Impatencia, ejgaz? Ebben a korban... Ej, gyerekik! Hát, ugyi, ez csem megy, a Nockia es béintett, a Malévnak szárnyakat attatok (még csak szegín nagylakásos ( :-))) ) budáer gyoszi köszködik a nyöggggéssel (pedig, ugyi, annak nem jó a víge)... Cóval, gyerekik, hát ez csem ment, ugyi? :-)) Nem kék ezt a kormánzást erőtetni! Nem kicsikíknek való az! :-))

nem arra, hogy „Brüsszelből mondják, meg mit tegyünk mi magyarok”, mert ez csak az "európai gondolat ellenségévé tesz minket".

Hínnye, de okocs! Meg kék röguládzni ezeket a cúna brükcelieket! (Bár a csíszíni tervben, ugyi, meg azok öntik a penzet! Hihí!!! (Doktor úr, én olyan rossz cimborákkal vagyok együtt, kihasználnak!" "Hát mért nem hagyja ott akkor őket?" "Hát akkor ki fizetné a felesem?" :-))) )
Megactán, KI IS AZ AJRÓPAI NÍPPÁRT ALELNÖKE? (Ű maga! :-))) ).

"Doktor úr! Álmomban két macska voltam és egymással játszottam!" :-)))

NNa, ennit errű', gyerekik!

Aggyon az Isten-

több józanságot

- nacimentes- Magyarországot!

VJK

UI: Azok a volt (párt? :-)) ) tagok, akik meg ostba mód vagdalkoznak- nézzenek körül a bandájukban! A vezír kiss (vagy kisz :-))) )-es múltja, a kötél-pajtás hasonló előnevű kb-tagsága, paulczi bácsi otsh tagsága, szállodaip(!) vállalat (!) igazgatósága, john martonyi (:-))) ) párttagsága, r. hoffman mszmp (vagy fideszmp- ugye, mennnyivel jobban jön ki a lépés, meg a hangzás? :-)) ) tagsága, and satöbbi, and satöbbi. És arról még nem is beszéltünk, hogy az államosítás (by Metthew Rákosi- úgyszint ilyen műfaj. Bye-bye- nyugdíj- elloptak téged! :-))) Az "egy a jelszónk, a béke (menet)-ről nem is beszélve! (Ne) éljen a párt! VJK.
*Tívedísek elkerülíse vígett- szegínt (ig)nác-nak hítták! Hihíj! "Miért, mire gondót?"- ment az ummja thurman a reklájmban !!! :-)))
Már sokszor nekifutottam ennek az írásnak, de soha nem jutottam a végére – de még a közepére sem. Elsősorban azért, mert az első mondatok visszaolvasása után már éreztem, hogy ezer sebből vérzik; nem érthető, félreérthető, vagy egyszerűen csak hamis. A dilemma ettől…..
v. jókormányzósember 2011.12.14 15:14:08
I'jjnye! Ides Gyermökeim, Ides Gyermeköm, Gábor!

Há' én mán annyiszó' montam néköd- abba kéne hogyni eszt az "elemezgetécst"- mer' ez bizzony, csak a keravill duracell-octályán megy, de hátazér, mán, ugyi, a mink ceretett vezérünket, mán mégse kéne...

Annyiszó mondtam néköd, ahánszor orbén pajtás- ho' "Néncsen megcorítáccs!"
Há, ho vóna? Hély!

Hát a benzirny se 420 Huf, mega gáz (nagyon gáz! ) gázolaj cse!

Neem!

Több, idecs gyermeköm!

Há van fejlődécs!

Megugyi, (act még errű nem es írtál, hogy annyira, de úgy szítba...ttan mén a zadóccságcsökkentécs, ho mocst vecünk fel(!) ugyi- hitőlyt! A zájemeftő!

Hihíjj, gabore! Hát ectet teljesen jó öcceraktad, i!

(Egyíbként nem is vettek fő annyi hitejt a fijjúk- mintamit a nyugdíjpízbűl- elrákosiztak! Mer az 14 minilárd HUF! (Lya- bocs- ahogy mocst a Huf áll, lec az még kevecsebb ics!

Hihílly!)

Na, de, gyermeköm, vicca arra, amit írtál !

Huhújj! Nálunk a faluba té lennél a falusi "alespán" (ment döbrögi, a níp baráttya)- annyi ecöd van!

Mer, nézzük csak meg, mit is írnak a párt laptyában:

De erre már érdemes lesz figyelni azoknak is, kiknek maradt még némi csöpp józan eszük e hazában! Idézem:

"Ugró Miklós
A bukás

Tulajdonképpen most, hogy a miniszterelnök és a kormánya ily hatalmasat perecelt, a legüdvösebb lenne gyámság alá helyezni őket."

Hújújj, gabore!

Hátasztán mocstan tínlyeg igazad van, mer, ha még ez a- na, valami es ect írgya, ugribugri mikolással- hát, gyerekik!

Na, tehát- ín csak annyit mondok:

AGGYON AZ ISTEN-

több józan észt!

Hihíjj!!!

Még a keresztet állítgató nácimboráknak es!

VJK
A felszínes gondolkodók, de időnként a rutinosak is beleesnek abba a logikai hibába, hogy sémákban gondolkodnak. Bizonyos dolgokat hajlamosak vagyunk kész tényként, egyértelmű igazságként elfogadni csak azért mert sokan mondják, vagy sokszor mondják, vagy hitelesnek tűnő emberek…..
v. jókormányzósember 2011.12.01 07:59:26
Híjjnye! (Va', hogy maghiarok is megércsék:

"Hey,naee!"

Hátitten megin' mögvan az igazi hungariaság!

boganche barátunk, ugyi, elrítta cíp maghiarsággal, hogy:

(boganche:
Kinek káros a végtörlesztés?)

rutinosak (routine?)

is beleesnek abba a logikai hibába, hogy

sémákban (schema?)

gondolkodnak.

Híjjnye!

Nna, de nézzük esz a cíp hungarianságot az írtelme réciről! (Mán, ha van! :-)) )

Ugyi, a cegény embört meg köll csegíteni- esztet is írjja íppeg a h(azug?) válac, hogy "pízemberek így, meg pízemberek úgy"...

Hínnye! Hát én nem venném a cámra a maghiaros nevű phannonnia bictocsító járai dzsigáját, meg thöröckheey pógártást, a futballe- pízemberrű' nem es becélve (mocst actat talájjátok ki, hogy arra gondolok, aki elűbb lett pízember, actán nagy futtballelnök (köcönnyük, hogy Lengyelországtól kikapott a csapat! Nagy a fejlődés!) vagy előbb lett jobbszélen is igen gyól ggyátszó keretlegény, s actán academikus pízember! Hihíjj!)

NNa- cóval- mekkérdeném:

- Akinek van otthon többmilliója(!) tartalékban(!) az szegény, vagy nem szegény?

- S, ha nem szegény (miközben szegények is vannak) ő szorul -e támogatásra- akkor mékkora óriácsi botorcság illyen hülyeséget (a mi pénzünkből!- mer', ugye mindenkinek van számlája, akkor meg rá lesz terhelve a lóvé rá eső része! Hihíj! Arról nem is beszélve, hogy ha maj' Brüccel megvágja a magyar k.rmányt, akkor az megint az adóficetőkbűl csajtolják ki! (Aszt erre mán törvény(??) tervezet is van!

Hihíjj!

NNa- ennyi elég lesz-

ja, meg, ho', aki- a nála lévő feleslegből(!) nem ugrott ki jó a buzinesszből, annak most:

314(!) Huf az ajró, meg 250 huf a frank(ó)!

Ugyi, boganche, ho' akkor megin a cegínekkel b...

baltáztak ki!

baltács viktor! Híjj!

NNa- aggyon az Isten-

több józanságot!

VJK
Michael Knight Bőr, az van... 2011.11.24 21:36:00
A siker láthatatlan - jelentette ki a minap az Unortodox Közgazdaságtan Lánglelkű Apostola. És ezúttal kivételesen tényleg egyet kell értsünk vele: valóban láthatatlan. Éppen, mint a császár új ruhája.Van az a pont, amikor már a szómágia sem megy. Amikor már a Fidesz B-közép…..
Hetvennyolc százalék. A Medián friss felmérése szerint ennyire nőtt azoknak az aránya, akik szerint rossz irányba mennek a dolgok. A közhangulat egyre kísértetiesebben hasonlít ahhoz, amilyen a tavalyi kormányváltás előtt volt. Egy fontos különbséggel. Érdemes alaposan…..
v. jókormányzósember 2011.11.24 09:54:14
Ides Gyermekeim, Gyermeköm, Gábor!

Hát, írtam mán, hogy mögy ez az elem-ezgetés, mán nem ismételem saját magam (vigyázó szemetek a Keravillra vessétek! Höhöj!).

"Nem kő' semmi!" Há'- dehogynem kő! Józan ész kő', Gáborom!

Pédáúl úgy, hogy nízzük mán meg: (Nízték vona- (ha eszük lett vona! :-))) )

- '98-2002 között hány km autópálya épült? (-7-(!!!) Igen- hét! Az "autópályaépítés"(????) kormányától)

- Hogy változott a gazdasági növekedés (gdp) 5,7 %-ról simán leesett 2,3-ra(!)

- Államadósság (nőtt! :-))) ).

E' lett most is! Hihíjj!

S mi történt az alatt a nyóc ív alatt, amikor "rombadöntötték a zorcágot" (by nác-ik párt)

- Valami minden faluban épült (csatorna, út, szemétkezellő,stb. )minden (!) hangsúlyozom, minden(!) faluban ott van a kis, kékperemes tábla " Épült a Magyar KÖZTÁRSASÁG(!) Kormánya / Európai Unió támogatásával.

(Mééég a Széchenyi-tervös tábláknál- ollan szíp színe van, olyan szíp sárga" (by Regős Bendegúz) rajt van, hogy pályázat megnyerésének időpontja: 2010 ápr, máj :-))) (Tehát- azt reklámozzák, amit a "rombadöntők" hoztak össze! :-))

Az autópályák az országhatárig érnek, 3(!) új híd épült a Dunán (by Orbán: 2/3 - az esztegomi :-)) ), akkor volt ingyen tankönyv, ingyen menza, nyugdíjemelés. (És mellette a bkv-nál piszkos ügyek! - Megjegyzem, miracle-falván, Debrecenben, Pécsett, Esztergomban, stb.- csak erről nem beszélt a rémhír-tv! :-)))) ).

NNa- ect copták bé, Gábor! Aszt még nem tírtek magukhoz! A dumára figyeltek, a valócságra meg nem! NNa- mocstan nem lösz autópálya, meg nyugdíj, meg csatornaépítés! Nyugdíjrablás, a' lesz! (Fenéköt! A mán van! :-)) ).

És Viktor, aki még soha nem hazudott - épp most hazudta, hogy "Ha jön az ájemef- én megyek"- act meg cse mozdúúú! Héhéj!

Tessenek hát csak gondókodnyi, válactók, nem ollan bonyolút az!

Aszt nem lecc itten bizonytalanság!

(Ja, vannak azok, akik aszongyák, mint h. hitler (h- mint hülllye! :-))) )- "Aggyátok nekünk a zorcágot, act rá csem icsmertek! NNa- hát ezekhöz meg annyit, hogy Pecstre, meg Berlinrö ténlyeg nem lehetett ráicsmerni! Mer az valóban (!) romokban dőőőt, néhány ív alatt! Hát, ennyit- ezek mán bizonyítottak! :-))) Böööööööhhh.... (Act meg ne felejcsük el, hogy gábor vona, egy pógári körben vót Vektorral! Hihíj!! Meg több önkormáncatban es együtt tóják a szekeröt- a cakadékba!

Cúval- ha válactani kő- nem ollan bonyolút az, csak:

Aggyon az Isten-

több józan észt!

VJK
Kicsit úgy élem át ezt a mai napot, mintha a világosi fegyverletétel lenne – mondta az IMF-es tárgyalás tényét kommentálva ma este a Hír TV-ben a Magyar Nemzet újságírója. Sem az ellentétes állítások miatt kialakult hitelességi válságról, sem az egyre feltűnőbb…..
v. jókormányzósember 2011.11.18 10:21:57
Ides Gyermekeim- Gyermeköm, Gábor!

Tínyleg keresni kéne mán egy Keravillt, hogy ottan, a Duracell- osztályon lehessen végre jól elem-ezni, mer'- ez itten, (főcsútiasan es szóva - Höhöj!) kevés!

NNa- nézzük csak-

---"Matolcsy György pontos politikai elemzőnek bizonyult..."

Há'- akkó' bizonyult vóna jó elemzőnek, ha aszondja:
"Tudom, kedves hűbértadó uram, hogy ezek a csacskaságok (az azonnali radikális adóemelés)- rombadöntik a gazdaságot- Így nem lehet felelős magyar minis-teriumot alapítani Pesten! (Copiricht füttyögő fidess-esek, 2009. március 15-én, a Palllament elűtt! Hihíjj!)
De- nízzük tovább:

---"...amikor pár hete kijelentette, hogy „az IMF-hez való visszatérés egyértelműen a gyengeség jele volna”..."

Hát, a nagy fenéköt, Gáborom! Mer' ippen erő kő' ahhoz, hogy valaki végre aszongyja:
"Nem tehetünk mást, mert elk.tuk! Nem kicsit, nagyon!"
De ezek még erre se kípesek!
"Gyengeség jele" Ja, min' amikó' a zapuka viszi be a zerdűbe a családot, mer' szerinte az a jó út (aszt Rosa néni szerint meg szútfogadni köteles a buta gyerök!)- de asztán rájön- rosszfele mennek! De nem, nem mongya! Há, maj lesz valami! Legfeljebb beesteledik, cakadékba esnök, meg ilyesmi! Jobb nem bojgatni a dógokat, ugyi? Vesszen minden (trianyon is- hogy a nácibarátok cimboráiró' se feletkezzünk! Hihíjj!)

-----"Nehezen vitatható, hogy ez a kényszerlépés komoly politikai károkat okoz a kormánynak:"

Károkat? Hát a káromat, asztat, ne! Hát vígre láthatnánk- ezek igazat es mondanak néha! Híjjnye!

---- "miközben kétségtelenül segíthet a gazdaságpolitikának, a politikai kormányzás számára hatalmas terhet jelent."

Há, rákosinak, meg stalinnak, meg h.(ülye hihí!) hitlernek (88 Rulez!), meg hortiszki mikulásnak - annak igen, mer, ugyi- nem verték cít a magyar csapatokat a Don-kanyarná'- csak "tervezett visszavonulás, ésszerű arcvonalkiegyenlítés" történt (stalin meg rakosi meg megmentette a magyar parasztok elől a fődet, nehogy eltőzs... (hú, mit mondok, la!) elkártyázzák! Hihíj! A jó kis államosítással!)

A hazugcság, gyermökeim, a' csak ront! NNa- a' ront! Ha vígre eccer mán igazat mondanak- a' csegít!

NNa- mi van míg?

(Hát a fejlűdés! 315 az Ajró, meg néccáz a benzirny! Húúú- gyerekik, gondótátok vona (vona? mendég ilyen hülyéket emítek! Talán vóna! Hihíj!) egy éve, hogy illlen cípen alakulnak maj' ezek a bevételek? NNa- ugyi!

Hát, éköszönök- sok jó igazcságlátást( A Fitchnél elemzőt keresnek, Gábor, gyermeköm, próbáld mög! Hátha egy Z - (minusz)-os helyet- el lehetne csípni! :-))

Adjon az Isten-

-több józanságot!

VJK
Demonstrációval emlékezett Horthy Miklós budapesti bevonulásának évfordulóján a Jobbik.  A rendezvényen Novák Előd elmondta: követelik, hogy a budapesti Bartók Béla utat nevezzék át Horthy Miklós útra. A párt alelnöke a Jobbik sikerének nevezte, hogy a Fővárosi…..
Tegnap megint volt egy jó kis antifasiszta megemlékezés. Már kezdett hiányozni. De szerencsére most sem maradt el mindennapi betevő holokauszt-rettegésünk. Ez alkalommal a nemzetközi antifasiszta nap adott alkalmat a paranoiás rohamra, az önsorsrontó szónoklatokra, a…..
Köpni-nyelni nem tudok, teljes mértékben osztom a Hírszerző véleményét: "Őszintén szólva alábecsültük ezt a történelmi festmény-történetet. Azt gondoltuk, hogy komolykodó, modoros historizáló festmények készülnek majd. Ezzel szemben tanácstalanul állunk ezek előtt a…..
Én tényleg nem értem, hogy miért ez a hír napok óta. Most egy kicsit vonatkoztassunk el az aktuálpolitikától, és attól, hogy a mindenkori ellenzéki szempontból annál jobb, minél rosszabb az ország helyzete. Ennél sajnos most sokkal komolyabb a helyzet. Nézzük madártávlatból…..
Egy tegnap reggeli tudósítás szerint: Az amerikai nagykövet az USA külügyminisztériumának hivatalos diplomáciai tiltakozását kívánja átadni a magyar kormányfőnek. Az írás szerint az amerikai külügynek nem tetszik például "Orbán Viktor antidemokratikus bohóckodása,…..
Vastagbőr Felvilágosít a PSZÁF 2011.10.19 09:31:00
Ismét közszolgálati szerepet látunk el, mert az államadósság, a devizahitelek, az IMF, Brüsszel, a kommunisták, stb. elleni harcban minden töltény számít. Tehát (kiemelések tőlem): "A lakosság pénzügyi kultúrájának és tájékozottságának fejlesztése céljából a…..
v. jókormányzósember 2011.10.19 12:17:05
Ides Gyermekeim!

Jó' értöm? seprünyeles pszáf károly ügyeskedik megin? Tuggyátok, az, aki any'ira ticteli a magyar törvéneket- ho' még vékkielégítécst sem fizetett, a devizaadósság aptyával, járai pannonpuma (vagy pannonia- mindegy, kis nyilas- má'mint a jelképe) zsigával!?

E' kő nekünk!

Van egy ember aki a zembereknek e' mongya- vigyázzatok mán'- ne legyetek ollan hülyék, ho' legközelebb is bedőtök az én haveromnak, zsigának... (Igaz, akkor ahhoz az is köllett, hogy zsiga- mer' jó ki akart orbánolni a demokratikus kormánokkal- alacsonyan tartotta az ajró árfolyamot, magasan a HUF kamatot.

Nna- mi lett ebbő'?

Hát nem mindenki Chf-ban - meg ajróban vett fő' hitelt? Cóhatnánk a szabócsi zugügyvédnek, ho- ide a lóvét- nem kő a bizottság- mink mán tuggyuk, ki tette devizaadóccsá a zországot! (Többek között orbány, kósány s más ujrakat is....)

NNa- de mondanék én jobbat- óvasom itten, gyerökek, ho:

" orbán: A magyar gazdaság egy gyorsnaszád
Ezért nehéz követni a mozgását, szemben az unió lomha tengerjárójával. De most az is mozgásba jön"

Hínnye! Ez actán az actán! Gyorcsnacád, gyorcsnacád- sülledésben, viktor gyermeköm! Sülledésben!

Mennyi es a Forint? (Na, néköd az ajró?)

Mennyi es a benzirny?

Na, látod- ígyen jár a te "gyorcsnacádod" - ha meg vitézlő kőbányai világosnak teccettél vóna, montál vóna inkább monitort- tudod, azon mentek azok a cíp ludovikások (ludovika- szíp, maghiar név!)- akiknek az épületjit épp most kobozzátok el- a természettudománi mújzeumból!

Penig annyi marhacságot öccehortatok mán ti, gyermökem, ho' lassan titeket lehetne ottan mutogatni!

NNa-
adjon az Isten-

(néktek- meg a ná-cimboráknak)

több józan észt!

VJK
Bár keringtek látványtervforgácsok a neten, most itt vannak élvezhető felbontásban is a fenti galériára kattintva: ilyen lesz a Szél Kálmán tér (vagy ahogy egy kedves ismerősöm hívja következetesen az átmenet jegyében, a Moszkva Kálmán tér). Az építészfórumon ugyanis…..
Az  MNYP vagyon egy részének (1345 milliárd Ft) júniusi bevonása óta eltelt 3 hónap alatt a kormány 2000 (két ezer) milliárd (!) forinttal növelte a központi költségvetés nettó adósságát. 3 millió ember 12 évnyi megtakarítása vált ezzel semmivé és ért az…..
Többször éreztem az utóbbi napokban késztetést arra, hogy írjak a szakításhoz közel jutott MSZP-ről, de Mesterházy-féle hétfői ultimátum miatt úgy döntöttem, nem megyek az események elébe. Megvárom a mai napot, hogy ne találgatásról, hanem a kész helyzetről tudjak…..
v. jókormányzósember 2011.10.18 09:00:59
Gyermekeim!

S, ides gyermeköm, ferönc! Ahogyan már írtam néköd, té asztán igazán megtalálod mendég a szarva között - a tőgyit... Írtam mán, "politológus-közgazdász, a századvég alapítvány vezető elemzője"- ho' ha ezeket a dógokat szetted össze, ides gyermeköm, hát, vagy azoknak az egyötemöknek van valami bajuk (s ippeg csak oktatni nem tunnak), vagy té felejtetté' igen sokat!
De, mostan nem is közgazdaságról van có (pedig- 300 Ft-os ajró, meg néccáz forintos benzinynél(!) tán errű' kék beszélni, ferönc, gyermeköm! De, ha mán átténfergel más mezőkre - akkó' meg actat kell kérdjem, hogy a "századvég"- neme inkább csak "vég"- (a baljós vég) - ha mán őköt "segítöd".

Na, de nézzük...

Vót néköd egy parancsolód, ferönc... Szállj, szállj sólyom (szárnyán). Ű actat mondta, amikor a (ánglikános nevű gyerök, a kis jobbszélső) vót nála: "Felkécűt a kormánzásra!" Na, azóta láttyuk, ho' is kécűt fő az a kis gyerök a kormánzásra...

De talán emlékcel, amikor elbukta a válactásokat, s alpári köröket (va' mit) szervezett- pártelnök(!) létire! Va', amikor felkérte skitz pali bácsit, hogy kérje fel őt pártelnöknek, vagy mi... Hát, tudod, inkább marakoggyanak egy kicsinség, ment hogy:

"pártelnök elvtársnak jelentem, minekutána pártelnök elvtárs elmonta nékem, hogy pártelnök elvtársat szavazzuk meg, szerintem az lenne a leghelyesebb, ha pártelnök elvtárcsba helyeznénk...

...bizalmunkat!"

Szóval, egypártrencer helyett demokrácia, ides gyermeköm (ectet nem vizsgá'ggyátok, baljós (század)végetekben?)- egyöntetű barom(1.melléklöt)ságok helyett- megvitatott vélemények.

Az veszont ejgaz, ferönc, hogy a vitatkozásnak is vége kéne vetni, na, de mostan a MAGYAR(!)Szucialista Párt** összekaptya magát végre, de ne féljél! Lesz még nemzeti kormána hazánknak! (Nemzeti es magyar kapcsán - lássad a (2.)hozzáfűzést!)

NNa- aggyon az Isten-

több józan észt!

VJK

(1)De ejgazad van, gyermeköm, ez pölö a magyar marhatartást segéjti!

(2) Ectet jegyezt meg, gyermeköm- MAGYAR!,mer' a többi:
- fiatal demokraták szöveccsége (!)
- jobbódali efjúsági ökörség
- keresztén demokrata néppárt
- lehet áll a politika-
cúval, ezekben meg NENCSEN benne az, ho' MAGYAR!

Pedig ezek megszavazták a trianontatadó törvén(?)t! Ugyi, kő kompenzáni- ha már alapból (nevük alapgyán!) nem magyarok! Höhö!
 Deák István, a Columbia University New York történészprofesszora Semjén Zsolt Trianonra emlékező mondatai kapcsán emlékeztet azokra a tényekre, melyek az Osztrák-Magyar Monarchia első világháborús vereségéhez és a történelmi Magyarország felbomlásához vezettek. Az…..
v. jókormányzósember 2011.10.17 11:34:06
Ides Gyermekeim!

Szegény jó náci bácsik és a rendes, becsületes, f...ták nincsenek mostan itten, de hát azér' tűlük kérdeznék. (Ja, meg a vitézlő vitéz kűbányai világos hí'jeitűl es...)

1. A magyarokkal együtt a román katonákat is kihajtották meghalni a Donhoz, igaz?

2. Ma Erdély (a fentiek ellenére) Romániához tartozik, igaz?

3. Azért kapta Románia Erdélyt, mert (ésszzel!) hamarabb az oroszok oldalára állt? (Kik egyébként vitézlő fővitéznek:
-visszaadták a '48-as zászlókat
-semlegesség(!) esetén Erdélyt is neki ígérték.

4. Romániában majd egy évvel(!) korábban megszűntek a pusztító, maguk után romokat hagyó harcok?
(Ez különösen a "romokban az ország" 2010-es hősdalnokoknak ajánlanám.)

5. Hazánkat már 1944. márc. 19-én MEGSZÁLLTÁK- a nácik, S ezzel szemben a vitézlő fővitéz- nem tett semmit?

(Náci barátai meg méginkább abba rántottak bennünket /büdös, és barna/- ami az ő lételemük.
Németországban így is hívják ezeket: Die braune- a barnák!)

Akkó', ides gyermekeim, há' mire veritek magatokat? Hejszen, tik, rendes, becsületes f..ták nem hogy bármit tettetek volna azér', hogy Erdély magyar legyen, hanem ippeg ellenkezőleg- ti k...tátok el! Így aztán höröghettek, ides gyermekeim, legközelebb, nyilas vonúlássaitokon, min' a veszett kutyák: "Elk...tam! Elk...tam!"

Ja, az ótási bezonyítvánt vigyétek magatokkal, ides gyermekeim, nehogy begyűccsenek benneteket, meg herélve, ótva továbbadjanak!

NNa- Adjon az Isten- több józan észt!

VJK
Megfogadtam, hogy nem foglalkozom Kertész Ákos amerikai Népszavában megjelent nyílt levelével – a nyílt levelekről általában is elmondtam már lesújtó véleményem. A legfőbb okom erre az volt, hogy a közélet ezen a szinten, pontosabban egy bizonyos szint alatt nem érdekel. Az…..
v. jókormányzósember 2011.09.15 12:19:15
Ferökém, Ides Gyermeköm!

Hát- mán te is elemezel, mint nemmaghiar gabore?*

Hát- sólyom szárnyán nem vót könnyebb? Ottan jobban megvéttek tíged, nöm? (Bár, a taplóság ottan is sok vót, nem? Mendég elcsodálkozom azon es, hogy néköd valami végzeccséged is van- ha nem tönnéd ki- legalább aszt az egyetömet nem szivatnád ezzel... Nnna...)

Szóval- Ferenc Gyerök! A Népszava - demokrata napilap (a még nevében sem magyar(!)- ld. "info") villanyoldal- meg olyan, amit Németországban a '30-as évekkel hoznak egy lapon. Hej, heil...

Ezek után- aki ezt a kettőt rakja egymás mellé- magáról állít ki bizonyítványt(ami megint rossz fényt vet azon intézményekre(?) melyek a hasonlóknak "diplomát"- adnak :-))) Ej, beh' kár! :-)))

Elmehetnél, gyermeköm, szegény litkai gerő helyett- tréfamesternek- (ő sem találja a dolgot- pl. pali bácsi vesszejét- még nem vette szájra /mármint- javítóvesszejét- szép, míves magyarnyelvű(?) írásai(??) s beszédje kapcsán! (Bár nem tudom, szegény litkai mit csinálna akkor? Elmehetne pl. Borsodba- s akkor már csak a kényszermunka kapcsán 999.999 helyet kellene betölteni.)

De- vissza hozzád, ides gyermeköm- amíg itthon anyáz mindenkit egy két magyar(?) szennylap- addig egy szót se' szóltok, ides gyermekeim ("mérsékelt jobb" helyett én a konzervatívot használnám- kivételesen ez jobban fejez ki mindent- márcsak a konzerv-vel való hasonlósága nyomán. Sajnos - avasnak, avíttasnak is mondhatnánk- de ezt meg '90-ben rontották el. :-(((( ).

Szóval- Gyermeköm-megin' csak mellélőttél. Megfizetnek téged ezért, vagy ide csak... (Ugye, ismered a kis tréfát, amikor a vadász már harmadjára hiába akarná puskavégre fogni a medvét???)

NNo- szúval, ides gyermeköim! Egyszer mán beszélhetnétöka línyegről- pl. arról- hogy a mi nagy és bölcs vezérünk - azokat támogatja éppen (az államadósság(!) hoppá! növelésével- akik amúgy is jobb helyzetben vannak- svájcifrank- ügyileg-

no, meg arról, hogy a sok frankos (franco-s?) ügyfél meg járai zsiga ügyeskedése miatt (magas(!) Huf kamat- mesterségesen alacsonyan CHF/€ árfolyam) révén állt elő! Aki egyébként adómentesen(!) élvezte ki végkielégítését... Nekem lenne ötletem arra, ki is elégítse őt ki végleg... (Bár kétségtelen, nehéz ez, mert neki is inkább nyalnak egyesek- ld. csak- ezzen oldal íróit! )

NNa- adjon az Isten...

...több józan észt!

UI: Feri Gyermeköm! ASztat hogyan magyarázod, ho' vannak ollyan magyarosch emberök, mint pl. staudt, vagy pl. olyanok, akik ostoba, lomha fekete dögökre(suv) "anchi-profi-rally" (kb.) felirat mellé ragasztgatják a vonalkódos(!) birkafejes (!) (bighungary) matricákat? Ottan, ugyi, nincs gond?

*Gabriel Turkey
Sok utas panaszkodott a tengeri madarak hangjának hiányára, ezért a cég a következő hónapokban fejlesztéseket eszközöl - adta hírül az MTI. A terv szerint az utastájékoztató információs sáv alá lógatnak be majd fészkeket, amelyekben szerelvényenként egy-egy sterilizált…..
v. jókormányzósember 2011.09.08 14:31:35
Hínnye, Gyermekeim!

Nem is ollan vitzes... Há'! Ugyan má'! Ottan van vitézkedő davide, a kis "rokony" (tuggyátok, ugyi, mellik családbó? Jaaaaj!) Hát, a gyerök, 25 évesen majdnem ollan eszös, mint a 20 éves párt, ugyi, s asztán elvezetget egy illen kis szervezetet, mint a btk. (Vagy bkk?).
Bár aszt is mondgyák, hogy azér' kell ám néhán' métert menni, hohha a zember le akargya küzdeni a sok irodát, amin ottan van: btk (vagy bkk? - magyarán- sleppből van dögivel- egy cél/ feladat nélküli szervezetnél!)

Szóval, gyerekik, lehet, ho' amazok loptak 900 milliót, x év alatt, emezek viszont mán professionále x hónap alatt talicskáztak ki annit!
(Aho' asztat talicskás pistván alpármöster út monta! Ja, ho' az övéi esztet teszik majd, aszt nem mondta! De "ne azt nézzék, mit pofázok, hanem, amit csinálok" by: viki-leaks)
NNa- asztán meg nézzük- szóval, a btk (bkk- mendég elfelejtem) már adott ollan hacnos dógokat, ho':

"Elveszejtett tárgyakbó kiálítás"
Hú, gyerekik- ha aszt a davide gyereket azér' hoszták, hogy a csillagporbuszt, meg a lőcsöskocsitrolit (amiket korábban - mint fidesssztől naon független mán javasolt) megvalósíjja - hát, lyó nekikezdett! Csillagporbusz nencsen, a kifúrt metróalagút üresen(!) áll- (pistván bácsi lyó kib.tt - leginkább velünk, de asztán magával /yes, we f.cked it up - by fellegi / - mert most még egy jó darabig metrónk sem lesz.
De eltűnt tárgyak kiállítása, meg más hülyeség- viszont igen. Szóval, hírcsárdáék nem is nyúltak igazából mellé ezzel a dologga'.

Sirááááály!

Adjon az Isten-

több józan észt!

VJK
Először is egy szolgálati közlemény: a Népszava mai számában beszélgetés jelent meg velem, on-line is elérhető, köszönet Bíró Marianna alapos munkájának! Amikor ezt írom, még nem ismert, hogy a kormány milyen új döntéseket hoz a devizahitelesek megsegítésére, viszont a…..
v. jókormányzósember 2011.08.17 15:15:13
Kedvös Fiom, Ferönc!

Hát- nem sokat változtál! Aszondod "nincsen krejativitás" (arról már megfeledkezel, hogy a kreativitás- magyarul: alkotókészség, stb. pedig te nem is skicc pál villalakósága alatt voltál társtettes) a zellenzék ötleteiben.

No, há' nézzük!

Ho' híjják ma Magyarország kormányát? Ki a veztője?

Ha úgy híjják, vajjjon nem -e orbánnak kellene -e építő javaslatokkal előállnia? (Abban, ugye, egyetértünk, hogy nincs neki.)

Ha orbánék az ország vezetői, akkor miért nem törik magukat azon, hogy valódi segítséget nyújtsanak?

Ha ők az ország vezetői- s azt állították- "azonnal, haladéktalanul" megsegítik a deviza-hiteleseket- miért nem tették ezt meg (gyakorlatilag a mai napig sem)? (Ezt máskor úgy mondták volna: "Elk.tad!")

S- végül- ezt nem nagyon hallom tűletek, Ferönc fiam- ki is volt a Jegybank elnöke, amikor 245 Ft volt az euró / 189 Ft a frank?
Pedig a paraszt a kivitt (exportált) dógáért, ha mögkapja azt az egy eurót- nem mindegy, hogy az 245 v. 260 Ft-ot jelent neki, ha átváltja. (Bár, az kéccség nilküli, fiam, victor- azóta ti egy kicsikét odatürűtetek a csúnya imperialistáknak! (Ha lenne) export- az most jól hozna a parasztnak!

És még a fentiekhez- ki (üdvöskéje) tartotta mesterségesen magasan a Ft. kamatot (ezzel is rontva hazánk gazdasági helyzetét)? 28 (ejgen, kapaszkodj meg, gyermeköm- 28(!) % volt a Ft-hitelkamat!)

S nem -i vót e ótomatikus ezek után- hogy hazánk fijai - devizahitelt vettek -i föl?

Akkó- még egyször:

- a (kivételező adóval is megtámogatott) túl jól járai miatt szaporodtak -i el a devizahitelek?

- Az akkor mesterségesen alacsony Eur- Frank árfolyam- most jó' beb.ik a hiteleseknek -i?

- s a második oltári kormánnnak, ugyi, meg kellene legyen ötlete, erről -i (De nincs!)

Ugye, de szép háromigenes népszavazás lehetne ebbül!

Na, hát akkor tessék gondókodni, addig is-

Adjon az Isten- több józan észt!

VJK