Regisztráció Blogot indítok
Adatok
katolnai

75 bejegyzést írt és 223 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban.

Admin Szerkesztő Tag Vendég
Karácsony közeledtével egyre több lány ismerősöm keres meg, hogy milyen szakállápoló termékeket ajánlok, mert a barátjukat szeretnék meglepni, úgyhogy összegyűjtöttem, amik nekem beváltak...
Elefánt-szigeti papiruszok Majdnem teljes épségben fennmaradt az i. e. 407-ben Bogoáshoz irt petíció és a többi maga nemében egyedülálló papirusz rejti az igazi zsidó történelmet, míg az Ószövetség teljes egészében hazugság és félrevezetés: a történelem tudományának parodizálása. Az i. e. V.…..
Kétséges századok, királyok, feliratok Izrael, ill. a zsidó történelem átértékelése, kritikus boncolgatása, részletei megkérdőjelezése sokszor vált ki lekezelő, néha gyalázkodó reagálásokat Jehova-hitű és a Judeo-keresztény tudósok köreiből. Tudományos akadémiák koca-történészeivel megállapodva a…..
  Izrael kezdeti kialakulása A korai és középbronzkor (i. e. 2400-1900) nyugat-szemita nomád népségek kezdetleges valláselképzelései, vallásgyakorlata, földönkívüli, mennyei lények-istenek imádata teljesen megegyezhetett a náluknál korábban kialakult mezopotámi, egyiptomi vagy az európai őstörzsek…..
A magyarság esetében rendkívül pontatlan frazeológia a 'kereszténység felvétele', mert a magyar nem felvette, hanem vérrel-vassal kényszerítették rá a kereszténységet. Írásom témáját már sokszor többen átrágták, részleteiben aprólékosan elemezték, amiért sokak…..
katolnai 2017.04.29 12:24:32
@sanyája: Kedves Sanyája!
Köszi, h jelentkeztél … A 'Milyen messzire nyúlik vissza a történelem?' c. írást átolvastam és az ezeréves csúszást nem nagyon értem, mint, ahogy az afrikai trójai átkeresztelkedetteket sem tudom pontosan elhelyezni. Diocletianussal magam is foglalkoztam, mint korai pápákkal (pl. III. Ince). Az írás szerzője az egyik témáról ugrik a másikra, anélkül, h részletesen megmagyarázná az előtte lévő gondolatokat. Az időszámításunkban előforduló rendellenességgel magam is tisztában vagyok, mégis korlátolt kozmológiai és matematikai tudásom megakadályoz annak részletes megmagyarázásában.

Ha nem hamisítvány, akkor Szilveszter pápa előtt uralkodó pápa XIII. János (965-972) kancelláriájától fennmaradtak okmányok az 'anno domini' datálás használatával. Tehát az általad küldött cikk rosszul írja: „Az Anno Dominit csak a XVII. században kezdte terjeszteni Petavius” – ez a közlés helytelen.

A stedingekről én is rendelkezek adatokkal, de csak akkor foglalkozom velük, ha egyáltalán eljutok odáig …

Az eltévedt, elszámolt idővel kapcsolatos dolgokban nem érzem magam otthonosan, mint azt korábban megfogalmaztam: nem érzem magam eléggé képesítettnek (matekból sem voltam valami jó) a naptárszámításokban való bonyolódáshoz és a '297 éves kavarást' nem tudom nyomon követni. Természetesen hiányosságok, (pl. én is említem: „IV. István (817) pápa halálának időpontját követően megszakadt a bejegyzések sora, közel száz évnyi időtartamra megtörik a könyv feljegyzés-folyama”) fehér foltok vannak az adott időszakban, a Liber Pontificalisban található – sokszor szó szerinti – ismétlésekre én is felhívtam olvasóim figyelmét, valamint foglalkozni próbáltam a kor okmány és régészeti problémáival.
Szilveszterről: Heribert Illig a középkori időszámítás elcsúsztatásának végrehajtását javarészt Szilveszter pápának tulajdonítja, mely teóriának ellentmond a pápa több mint 200 fennmaradt levele, melyek mind dátum nélküli okmányok. Leveleit ilyenformán keltezte: „Íródott a Római Anyaszentegyház nótáriusa és írnoka Péter keze által április hava, tizenegyedik indikciójában …” Ha Szilveszter számára oly fontos volt az akkori keresztény időszámítás kikorrigálása, akkor miért nem adott nyomatékot, határozott útmutatást a saját leveleiben? Ez azért is különösen furcsa, mert Szilveszter előtt uralkodó pápa XIII. János (965-972) kancelláriájától fennmaradtak okmányok az 'anno domini' datálás használatával.
Habár Szilveszter több matematikai tanulmányt (pl. Geometria Gerberti, Liberus de Numerorum) irt, azonban olyan átfogó tudással mégsem rendelkezett, hogy az időszámítás rendszerét – legyen az bármennyire töredezett, ellentmondó és bizonytalan – ilyen széles skálán elcsúsztassa, majd az új időszámítás rendszerét birodalmakon átívelve egységesítse. A romantikus fiatalembernek, Ottónak még korlátoltabb volt a tudása a matematika vagy az asztronómia területén, mint mesterének és így időszámítás-rendszercserében való aktív szerepe elképzelhetetlennek tűnik.
Mózes könyveiről Az Egyiptomi tíz parancsolat Ahogyan a műveletlen naiv hívők elképzelik … Mivel lehet néhány blogtársunk nem hallotta, ezért szerényen hozzátenném a 'tízparancsolathoz': A tízparancsolat nem egy pásztortörzs alkotmánya, hanem az Egyiptomi Halottas-könyv, 125. fejezetében, az…..
További régészeti „bizonyítékok” A régészet egy roppant fontos tudományágnak kellene, hogy legyen, mely a zsidók esetében az ősi zsidó bibliai történetek igazmondását lenne hivatott alátámasztani. Az Ószövetségben több mint kétszáz város, helységnév és király van említve, ezért a ránk…..
Nyugat-szemita nyelvemlékek Mielőtt rátérnék további nyugat-szemita nyelvemlékek ismertetésére, pár mondatban szeretnék kitérni az ókori kultúrák, vallások azon jeles kutató tudósaira, akik az intézményesített akadémiák propagandista vívmányait kétségbe vonva, más segéd-tudományoknak elnevezett…..
  Moabita tábla (Mésa-sztélé) A táblán látható sötét részek az eredeti (éppen csak javítgatott), már tisztán olvasható betűket szavakat tartalmazza,, míg a világos részek mind biblikus beállítottságú, teljes egészében spekuláción alapuló rekonstrukció Louvre múzeumban kiállított két nagyobb…..
  A Habiruk     Az i. e. 1274-ben lezajlott Kádes-i csatát megörökítő felirat képi ábrázolásán egy Egyiptom zsoldjában szolgáló habiru kém látható.   A habiru vagy hapuri elnevezés számos akkád, hettita, egyiptomi, ugariti feliraton, levélben előfordult a közép bronzkortól (kb. i. e. 2000.)…..
Hükszoszok Teljesen mindegy, hogy az Ótestamentum említi-e a hükszoszok népét vagy sem, a nyugat-szemita és a héberek történelmét kutatva a hükszoszok ignorálása nagyfokú ignoranciát hirdet. A hükszoszok népéről, szinte semmit sem tudunk; nem tudjuk honnan jöttek, milyen etnikai összetétellel…..
  Inanna, az égi királynő, kinek kultusza évezredeken keresztül tiszteletet, rajongást váltott ki a sumer és a későbbi kelet,- nyugat-szemita élettér népei valláselképzeléseiben. Három ezer évvel időszámításunk előtti korai-bronzkor utolsó ideje táján már magas szinten álló kulturális egységek,…..
Bernátért még Jézus is lejött a keresztről ...  Bizonyára emlékszünk IX. Leó-Brúnó (1049-1054) pápára, aki az emberi hiszékenységet és a babonás butaságot kihasználva saját maga által kitalált csodákat csodákra halmozva alapozta meg hírnevét. A hazudozó francia pápa szolgáltathatott követendő…..
                                                         Nagy Károly híres lovasszobra: páncélba bújtatott lábát nem tartja kengyel – nem is…..
katolnai 2011.01.10 15:38:39
Kedves Michael!
A gömb problémáját már én is néhányszor felvetettem, de mivel az a keresztény felfogás szerint földgömbünk nem lehetett, így van egy használatban lévő szimbólum, melynek lényegét évszázadokon keresztül nem értették meg. Lásd cikkem:
kepeskeresztenyseg.blog.hu/2010/03/04/philastrius_es_a_lapos_fold

A kereszténység minden jelképe korábbi kultúrákban már régóta meglévő szimbolikák egy az egybe átvevése; kereszt, hal, bárány, pásztor … és ilyen átvett jelkép lehetett a gömb, mint keresztényi uralkodói jelkép. A földet kereknek, de ugyanakkor laposnak képzelték el a keresztény gondolkodók egészen a középkor végéig, minek központjában Jeruzsálem van, körülötte a földrészek, melyeket tengerek vesznek körbe, és ha valaki a tenger szélére hajózik, akkor az leesik a feneketlen abisszuszba.

Tehát Nagy Károly is tartott valamit a kezében (mint a többi középkori uralkodó), amiről fogalma sem volt, hogy mit is ábrázol, mit is jelent tulajdonképpen.

Köszi látogatásod, hozzászólásod, üdv katolnai
katolnai 2012.02.14 17:09:46
@-a987-:
üdv!
A kengyelszíjat is látod ha már a szemed olyan jó, h kengyelt látsz a lovasok lábán? De akkor lenne igazán éles szemed és éles elméd, ha meglátnád és közölnéd velem, h melyik nyugat-európai múzeumban őriznek ebből az időből származó kengyelvasat. (mert ugye avar az van)
A lábukon egy bocskor-saru-féle akármi van és ezt vaskengyelnek mondani nagy bátorság.

Hasonlítsad össze a Bayeux Gobelin képén látható kengyellel és kengyelszíjjal, aztán igyál meg egy bögre teát, az úgy is jól jöhet a nagy hidegben
katolnai 2017.01.30 11:33:48
@nagyjanos0206:
Kedves Nagy János! Einhard és Notker összeköthető meséjében nem illó más tört. bejegyzéek még homályosabbá, zavaróbbá alakitják az avarok történelmének sorrendjét, politikai hatalmát, az etnikum hovatartozásról nem is szólva. Különösen zavaró a bizánci történelemirás hiányos ignoranciája, mely szinte észre sem veszi létezésüket. Sajna a régészet sem sokat segit, különösen mikor egy sir elemzés kimutatja, h a hagyaték egy belső-ázsiai mongol-tunguz-szerü család maradékát reprezentálja.
Szerintem nem a folyamatosan, évszázadokon keresztül a K.-medencébe bevándorolt nagyállattartó, hóditó ázsiai-török hordákra kellene öszpontositani, hanem az évezredek óta megtelepedett őstörzsekre: a mi archaikus őseinkre. Ők voltak előbb, mindenki más késöbb jött.
egy pogánykori férfi portré, szépen kidolgozott technikával elkészitve   Még mielőtt rátérnék a Szent Kelemen templom, Sissinus képére röviden bemutatnék néhány alkotást annak demonstrálására, hogy a kereszténység – különösen Itáliában – micsoda károkat okozott a művészet terén. A pogány mesterek,…..
   Benedek vesszőnyalábot szorongat markában, amivel társait ütötte ... Tekintettel arra, hogy a pápaság történetét vázoló bemutatásomban egyre többet szükségeltetik említeni a franciaországi szélsőséges keresztény ügynököket kiképző Cluny-i monostort, ezért fontos egy rövid írásban kitérni a…..
                                                                   Széth, Ozirisz testvéreMárknál és Máténál olvashatjuk…..
katolnai 2011.11.22 17:14:00
@Hiller Józsué:
Kedves Hiller Úr!
Valóban a szemita mitológiában Széth, Ádám középső fiaként más szerepet tölt be, mint a kámita vagy a hikszosz valláselképzelésekben és roppant érdekes, mikor vallásszimbolikákat, valláshagyományokat képesek vagyunk nyomon követni, ahogy azok az egyik kultúrkörből 'áthonosodtak' a másikba. Ilyen istenség szét is, akiből még később megváltó (meghaló-feltámadó) misztikus isten lesz. Lásd tanulmányom: 'Nevető Jézus'
Köszönöm látogatásod, hozzászólásod és jól esik, h tetszenek írásaim.
üdv katolnai
katolnai 2013.06.17 17:26:36
@HajduM: Kedves HajduM!
Örülök, h tettszett rövidke írásom. A zsidóság azért 'azonosult' Széttel, mert az a gyűlölt egyiptomiak legbecsesebb istenének, Ozirisznek volt a halálos ellenfele. Ha Szét – mondjuk – madár lett volna, akkor a zsidók valamilyen madárféleséget tiszteltek volna a szamár helyett.
Valóban, a zsidó vallás kizárólagosságra törekvő, felsőbbrendűséget hirdető káros ideológiával rendelkezik, melyben a más embereket (legalábbis az írott valláshagyományuk szerint) nem tartják egyenértékűnek.
Üdv katolnai
katolnai 2016.08.16 11:11:13
@pixlala:
Maga a "szkita" kifejezés (gyűjtőszó) egy annyira tág, időt, kontinenseket átfogó meghatározás, amit sokszor csak filológia segitségével lehet egymáshoz kapcsolni. Ilyen az Avarisz és Hierosolyma nevek is, melyeknél sokkal többet számitanának régészeti hasonlóságok előfordulása. Flinders Petrie, aki évtizedeken keresztül komoly ásatásokat végzett egyiptom-izrael részein az általa hikszosznak besorolt hagyatékokban számomra nem sok turáni akad. A lovaskultúra tényleg egybevág, de sajnos a kevés konkrét adat és hagyaték korlátolt teret engedélyez határozott véleményezéseknek.
Minden jel arra mutat, hogy egyre többen unnak rá a tökéletes testekre (pontosabban: a tökéletessé retusált fotókra), és ez immár a pénztárcákon is érezhető. Az új trend egyik nagy haszonélvezői azok a fehérneműmárkák lehetnek, akik időben kapcsolnak...
  Vendégszerzőnk, Sayfo Omar írása   Kezdjük egy provokatív kijelentéssel: Európában nincsenek „no-go” zónák. Nyugat-Európa nagyvárosaiban nincsenek olyan bevándorlók lakta negyedek, amelyek felett a rendőrség elvesztette az uralmat, ahol a sharia jelenti a törvényt vagy ahova fehér ember nem…..
  Orbán elszólására sokan felkaphatták a fejüket. Ezer éve, vagy még több ideje haladunk nyugat felé. Mióta a magyar államiság létezik, azóta igyekszünk megvalósítani a nyugati jól szervezett, fejlett berendezkedést hazánkban is. ..
katolnai 2016.03.06 09:32:28
@meggyes alfonz: tényleg nem érted, ennyire ostoba vagy? A mohamedánokaz emberiség alját képviselik; hulladék, akik nőket terrorizálnak, elvágják a saját lányuk torkát, ha nem engedelmeskednek, és ezt aljas módon 'becsület-gyilkosságnak nevezik; 10-12 éves lányaikat eladják vén kecske pedofiloknak, mert megtehetik, hiszen a vallásőrült mohamed is egy 9 éves kislányt (aisha) vett feleségül, akivel 11 éves koban hált el ez a pedofil disznó:!
tényleg nem érted mia probléma evvel az integrálódni képtelen szeméttel, aki gyűlöli az európai kulltúrát mműveltséget, de a segélyeket, a potyát, a mások nyakán élést azt imádják.
500 millió? ebbe beleszámolod az orosz, albán, koszovoi, bosnyák mohamedánokat? no és a franciába, németbe, angliába, hollandiába már eddig bepofátlankodó több tiz millió szemetet is?
Orbánékat lehet szidni, lehet sok hibájuk van lehet sok mindent másképp kellene csinálniuk, de h megvédik a mohamedán hányadéktól hazánkat: tisztelet és becsület jár nekik!
te meg szégyeld el magad, h ezt az aljanépe bandát mentegeted ...
katolnai 2016.03.06 09:47:05
@Aranyi Gábor: sok bölcs igazságot megfogalmaztál hsz-edben, amit a liberális-anarchista tetvek nem hajlandóak figyelembe venni. még a magyarországi homokosok is a bevándorlók (mohamedán csűrhe) mellett kardoskodik, holott több mohamedán területen elevenen megégetik, átvágják a torkukat a melegeknek; ezt jól tudják és mégis őket védik ... ilyen húgyagyú selejtekkel mit lehet kezdeni?
507-ben Észak-Mezopotámiában született Ingilene környékén, ahol a lakosság fele szír, másik fele örményből tevődött össze. Mivel dolgozni nem nagyon volt kedve, ezért csatlakozott a helyi kolostor jámbor tagságához, ahol a hasonló életvitel után vágyó szerzetesek…..
katolnai 2013.05.31 18:10:45
@Avatar: Kedves Avatar!
Lehet megfogadom javaslatod és egy szép napon neki ülök (állok) egy külön cikkben ismertetni Euszébiosz munkásságát. Üdv katolnai
katolnai 2013.05.31 18:11:17
@Kyra2: Kedves Kyra!
Köszi látogatásod, a többi tanulmányom/cikkem elérhetősége a baloldalon lévő sávban található, 'friss topikok' alatti 'linkblog' kockában lévő címek rákattintásával lehet elérni. Minden cím alatt egy-egy témakört szerettem volna kialakítani, direkt különböző oldalakra bontva, h ne egy helyen legyen egymásra dobálva a sok téma.
Jó olvasást, üdv katolnai
katolnai 2015.12.12 08:47:36
@B. G.: Kedves B. G.!

A 'Jézus Misztériuma' c. sorozatom végén hetven valahány fontosabb könyvet adtam meg, melyeket vallástörténelmi tanulmányaimban felhasználtam. Persze ez egy rendkívül hiányos lista, amit - ha nem lennék ilyen lusta – folyamatosan bővíteni illene.
Az egyházatyák ismertetéséhez elsősorban az angol nyelvű fordításokat használtam, melyeket mindet ellehet érni ingyen a neten. (nem tudom miért kellene pénzt ráköltenem, ha ugyanaz megvan ingyen) Sajnos a magyar nyelvű egyházatyák köteteivel nem rendelkezem, ezért angolul kell magam végigrágni az érdekesebb szövegrészeken. Efezusi János 'Egyháztörténelme' (Ecclestical History) angol fordítását könyvformában is meglehet vásárolni, de teljes egészében ingyen elérhető a neten, Payne Smith fordította, első kiadás: 1860. az eredeti kéziratokat az 1850. évek elején fedezték fel a sivatagi Deipara-i szűz Mária kolostorában. (Sjef Van Tilborg, amazon kiadású könyve csak 100 dollár, meglehet rendelni) Efezusi János rövidke ismertetéséhez is több művet felhasználtam, melyek közül igazán megemlíthettem volna oly irányadó komoly munkát, mint Geoffrey Greateex, 'The Cronicle of Pseudo-Zacharian Rhetor' Liverpool University Press (nincs rajta a neten), ám az ilyen hanyagságért szíves elnézését kérem olvasóimnak.
Köszönöm érdeklődését, üdv katolnai
 Elme és ideg problémákkal küszködő szerzetes, az önsanyargatás, mazochista fájdalomokozás elvetemült híve, aki – ha tehette – a legszigorúbb monostori rendet követelte társaitól, melyben az önostorozás (flagelláció) beteges gyakorlata volt a norma. Elég korán…..
                   Ahogy történelmi áttekintésem során közelítek a középkor leghomályosabb korszaka felé, – úgy válik egyre fontosabbá, hogy egy kicsit bemutassam a kor örökségeként ránk hagyott dokumentumait: a…..
katolnai 2014.11.20 10:31:21
@poltergeist11: Kedves Poltergeist!
Kérdésedre: igen jobbára ezek a pogány művek maradtak ránk, emellett keresztény alkotások, melyeket nem ismertetek. Ilyenek pl.; Vatikáni Kódex – 340 körül keletkezett Alexandriában. A XVIII. század közepétől a Vatikánban őrzik. Görög nyelven tartalmazza az Ó- és Újszövetséget a Zsidó levél 9-ig fejezetéig. Sínai Kódex – IV. században keletkezett. A Sínai-félsziget Szent Katalin-kolostorában találtak rá a XIX. század közepén. Valószínűleg ez is Alexandriában keletkezett. A kódex lapjai négy különböző helyre kerültek (köztük a British Múzeumban), jelentős részük hiányzik. Alexandriai Kódex – V. században keletkezett. Ma a British Muzeumban őrzik. A teljes Ó- és Újszövetséget tartalmazza. Ezenkívül Szent Kelemen pápa 2. Korintusiakhoz írt levelét is tartalmazza.

Tudjuk, h több monostor/kolostor rendelkezett gazdagnak mondható antik könyvekkel (tekercsekkel) pl. Monte Cassino könyvtárában megtalálható volt; Tacitus, 'História', Porphyrio 'Horatius', Donatus értekezése Terentius-ról, Servius Vergiliusról, valamint Plinius, Ovidius, Lucanus művei. - ám ezek mind elvesztek és nem tudjuk, h ezek eredeti vagy másolat formában volt bírtokukban.

Könyvégetésről: ez a szomorú történelmi tény nem olyasmi, amivel a keresztények külön eldicsekednének, de az antik (pogány) világ több millió alkotását kétségkívül jobbára ők púsztították el: az alkoholtól meghibbant Ioviainus császár, 364-ben felgyújtatta Antiokia könyvtárát, melynek anyaga jó részét az előtte uralkodó Iulianus császár gyűjtött egybe.
Priscilliánusok, Nestoriánusok, Peligánusok stb. könyvei, könyvtárai folyamatosan égetve voltak, Palesztinában pl. Porphüriosz nevű keresztény haramia égette bandájával a könyveket. A gnosztikus szerzemények pusztítását magam is említem itt-ott.
Üdv katolnai
                                                                                                              Alexandriában született és ott is élte le élete nagy részét. Korai éveire vonatkozóan Euszébiosz Egyháztörténetében…..
katolnai 2014.04.08 16:43:51
@georgiusvdm: Kedves Georgius! Elnézést a kései reagálásért, de hosszú ideig nem voltunk itthon és így se időm sem lehetőségem nem volt a válaszra. Az adott Órigenész mondatot én fordíthattam le valahonnan, valószínű, h helytelen szöveget, helytelenül fordítottam, mert ilyen mondatot Órigenész munkáiban tényleg nem találni. Elnézést kérek a hibáért, amit megpróbáltam korrigálni és köszönöm, h felhívtad figyelmem a téves közlésre.
Maradok tisztelettel katolnai
katolnai 2014.08.07 17:57:10
@Kyra2: Kedves Kyra!
Köszönöm bátorító soraid és valójában senki nem tud ellehetetleníteni vagy elkedvteleníteni, még akkor sem, ha mostanában nincs annyi időm a cikkírásra. Sajnos én is ejtek hibákat, mert egyrészt ember vagyok én is, meg nincs senki, aki lektorálásban segítene, ezenfelül néha olyan szerzőktől idézek vagy fordítok (pl. Kenneth Humphry), akik maguk is tévesen közölnek egyes dolgokat. Azt végeredményben nem bánom, ha valaki felhíja figyelmem hibákra: utána nézek és kijavítom. Különben a magyar wikipédia jóval több hibát ejt, mint én, pedig az adminja igencsak egy beképzelt hólyag …

Időm nagy része avval telik, h adatokat, eseményeket próbálok ellenőrizni a hibás közlések kiküszöbölése végett, de olyan sokféle témában próbálok egyenes utat taposni, h bizony könnyű közben a félrelépés.
Még egyszer köszi bátorításod, üdv katolnai
katolnai 2014.08.14 18:39:06
@Kyra2: Kedves Kyra!
Köszi a linket, ámbár kicsit hosszú volt … sajnos nem érzem magam eléggé képesítettnek (matekból sem voltam valami jó) a naptárszámításokban való bonyolódáshoz és a '297 éves kavarást' nem tudom nyomon követni. Természetesen hiányosságok, (pl. én is említem: „IV. István (817) pápa halálának időpontját követően megszakadt a bejegyzések sora, közel száz évnyi időtartamra megtörik a könyv feljegyzés-folyama”) fehér foltok vannak az adott időszakban, a Liber Pontificalisban található – sokszor szó szerinti – ismétlésekre én is felhívtam olvasóim figyelmét, valamint foglalkozni próbáltam a kor okmány és régészeti problémáival.
Szilveszterről: Heribert Illig a középkori időszámítás elcsúsztatásának végrehajtását javarészt Szilveszter pápának tulajdonítja, mely teóriának ellentmond a pápa több mint 200 fennmaradt levele, melyek mind dátum nélküli okmányok. Leveleit ilyenformán keltezte: „Íródott a Római Anyaszentegyház nótáriusa és írnoka Péter keze által április hava, tizenegyedik indikciójában …” Ha Szilveszter számára oly fontos volt az akkori keresztény időszámítás kikorrigálása, akkor miért nem adott nyomatékot, határozott útmutatást a saját leveleiben? Ez azért is különösen furcsa, mert Szilveszter előtt uralkodó pápa XIII. János (965-972) kancelláriájától fennmaradtak okmányok az 'anno domini' datálás használatával.
Habár Szilveszter több matematikai tanulmányt (pl. Geometria Gerberti, Liberus de Numerorum) irt, azonban olyan átfogó tudással mégsem rendelkezett, hogy az időszámítás rendszerét – legyen az bármennyire töredezett, ellentmondó és bizonytalan – ilyen széles skálán elcsúsztassa, majd az új időszámítás rendszerét birodalmakon átívelve egységesítse. A romantikus fiatalembernek, Ottónak még korlátoltabb volt a tudása a matematika vagy az asztronómia területén, mint mesterének és így időszámítás-rendszercserében való aktív szerepe elképzelhetetlennek tűnik

Az előadás számos állításával nem értek egyet; Keletről nem lepte el óriási embertömeg Európát, nem ''nép'' érkezett keletről … Attila nem mért halálos csapást a római birodalomra, Nem voltak olyan hun központok, összeurópai hun birodalom sem volt. Hátrahagyott hun helyőrségek? É-afrikai magyar nevek? Aladár valójában Nagy Károly volt?
A régészetet többször említette, de egyetlen anyagot, képsort, semmit nem mutatott be, pedig pl. a meroving és a gepida leletek fotói elérhetők …
Összefoglalva: volt-e időcsúsztatás? Hány év lehetett? Lehetséges egy ilyen folyamatot a nagyközönségnek egyszerűen felvázolni? Érdemes erre ennyi energiát pazarolni?
Középkori történelmünk zavaros hiányosságaira kizárólag további régészeti ásatások adhatnak választ, vagy esetleg valamilyen új – eddig nem ismert – könyvtár (kéziratgyűjtemény felfedezése: addig marad a homály, meg a két oldalról folyó spekuláció.
Üdv katolnai