Regisztráció Blogot indítok
Adatok
Kéry Zsuzsanna

161 bejegyzést írt és 1342 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban.

Admin Szerkesztő Tag Vendég
Teljes igeszolgálat PDF-ben:  Hogy megragadjam.. Részlet: "Két olyan dologról van itt szó, ami nagyon sok vitának, zűrzavarnak és kavarodásnak ad alapot. Vannak keresztények, akik azt állítják, hogy mindent megkaptunk akkor, amikor megtértünk. Ez bizonyosan nem páli gondolat – egy bizonyos…..
Részlet: “Az emberek ugyanis nagyon sokra tartják ezeket az egyéb dolgokat: a hivatalos támogatást Jeruzsálemből vagy bárhonnan; az emberek általi kijelölést, a kinevezési okmányt. Nagyon sokra tartják ezeket, van azonban valami, ami nélkül mindezek semmit sem érnek, és semmit sem jelentenek. Nem…..
A teljes igeszolgálat PDF-ben: John Saunders: Az igaz imádatról Részlet: “Van valami, amit tudnunk kell magunkról. Ha részt akarunk venni a harcban, amely éppen most dúl ebben a világban, akkor tudnunk kell valamit a saját gyengeségeinkről. Amikor Ádám elbukott, ugyanaz a büszkeség ejtette rabul,…..
Máté evangéliumának utolsó magyarázata (1950-52), 3. rész, bevezetés. PDF: A hegyi beszéd Máté evangéliumának 5-7. fejezetében találjuk a hegyi beszédnek nevezett tanítást. Ez a két fejezet alkotja Máté evangéliumának harmadik részét, melyet hat különböző szakaszra oszthatunk; előbb azonban…..
Az alábbi levelet egy testvér írta egy ismerősének, aki egy népszerű spirituális tanító iránymutatásait ajánlotta neki. Engedélyt kértem tőle, hogy megoszthassam ezt a választ, mert nagyon hasznosnak és építőnek találtam. "Köszönöm, hogy gondoltál rám. Egyrészről, boldog vagyok, hogy az emberek már…..
A teljes tanulmány (Philip Mauro: Isten zarándokai c. könyvének 16. fejezete) PDF-ben letölthető: Philip Mauro: Hit a lélek megmentésére Részlet: Amennyire jelen sorok szerzője tudja, a lélek üdvösségének témájával nem foglalkozik kielégítően egyik könyv sem, mely jelenleg (1912) Isten népéhez…..
Eredeti szöveg: SermonIndex.net PDF-ben letölthető: T.A. Hegre: Mit jelent a megszentelődés? Gyakran fölmerülnek a következő fontos kérdések: Mit jelent a megszentelődés? Mit jelent a Szent Szellembe merülés? Ez a két tapasztalat vajon ugyanazt jelenti? Az ember akkor szentelődik meg, és…..
Elhangzott 2018. július 3-án, az Egyesült Államokban, Richmondban. Pdf-ben letölthető innen: Stephen Kaung – A keresztény növekedés titka 1Jn 3,1-3 „Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya: Isten gyermekeinek neveznek, és azok is vagyunk! A világ azért nem ismer minket, mert nem…..
Mit mond a Szellem a laodiceai gyülekezetnek? Mi a gyülekezet fő problémája a mostani korban, és mi a megoldás?..
A szükséges egyensúly „Amelyet Krisztusban munkált, amikor életre keltette a halottak közül és jobbjára ültette a mennyekben” (Ef 1,20). „Akikkel Isten meg akarta ismertetni, mi a gazdagsága e titok dicsőségének a nemzetek között: Krisztus bennetek a dicsőség reménysége” (Kol 1,27). „Mit mondjunk…..
Interjú Julian Gough-val, a Minecraft nagyszabású végjelenetének írójával. [Csak az általam relevánsnak ítélt részeket fordítottam le, a teljes interjú itt olvasható: Ending an Endless Game] "Tom Chatfield: Teljes szabadságot kaptál abban, hogy mit írj? Julian Gough: Amint…..
Kéry Zsuzsanna 2014.07.27 21:16:24
@O_____: Így igaz :)
Kéry Zsuzsanna 2017.12.16 13:24:42
@Batyuvitéz: Kedves Zsolt!
Örülök, ha tetszenek a feltett írások! Sajnos kicsit elhanyagoltam mostanában ezt a blogot, mert pár éve indítottam egy másikat is, amelyik kicsit más, kicsit elvontabb szemléletű, de látom, hogy ezek is nagyon fontos, gyakorlati témák, amelyekkel foglalkozni kell.
Nagyon köszönöm a visszajelzésedet!
Zsuzsa
Kéry Zsuzsanna 2017.12.16 14:40:40
@Batyuvitéz: hitunkcelja.wordpress.com/

És természetesen idézhetsz, megtisztelsz vele.
A közvéleményben újra meg újra megerősödnek azok a hangok, amelyek azt mondják, hogy mindenkinek megvan a maga dolga: a nők végezzék a házimunkát, gondozzák a gyerekeket, a férfiak pedig keressék meg a kenyérre valót és lássák el a vezető szerepeket. Mindezt pedig bibliai igékre hivatkozva, mondván…..
Kéry Zsuzsanna 2017.10.18 18:30:00
Istent nem tudjuk a személyiségünkkel és a képességeinkkel szolgálni. Persze megtesszük, és azt gondoljuk, Istennek tetsző, amit csinálunk - belevisszük a saját lelkesedésünket, tehetségünket, ambícióinkat a keresztény munkába, de mindez legyen bármennyire is látványos emberileg, Isten szempontjából tökéletesen értéktelen: fa, széna és szalma. Egyedül annak van értéke, mégpedig örökkévaló értéke, amit az alapra: Jézus Krisztusra építünk - az ilyen munka azonban már nem a személyiségünkből, hanem Krisztus bennünk végzett munkájából fakad, ezért nevezi az Ige aranynak, ezüstnek és drágakőnek.
Hogy kereszténnyé lettünk, egy dolog - nagyon örvendetes és boldogító, hogy megszabadultunk a bűneinkből, de Krisztus nem csak a bűneinket vitte a keresztre, hanem bennünket is; Ő önmagunktól is megszabadított bennünket a kereszten. Mi mást jelenthet a kereszt naponkénti felvétele, ha nem az énünk, a hústestünk naponkénti megfeszítését, hogy ne saját erőből próbáljam élni a keresztény életet, ne a saját véges erőforrásaimból próbáljak krisztusi életet élni, mert annak garantált kudarc a vége, bukások és újrakezdések sorozata, hanem hagyjam, hogy Krisztus élje az Ő feltámadott életét bennem, általam.
És megtapasztalom, hogy Ővele mindenre van erőm, sokkal többre, mint amire magamtól valaha is képes lettem volna; Ő képessé tesz arra az életre, amelyben kiteljesedhetek, amilyet korábban teljesen elképzelhetetlennek tartottam. Ezt kell keresni, nőnek is, férfinak is; nem a saját habitusomra keresni igazolást, hanem azt kérni, Uram, itt vagyok, formálj olyanná, amilyennek látni akarsz engem! És a csoda tényleg megtörténik.
Bibliatanulmányok A Biblia... 2017.05.18 22:04:48
Mindent megpróbáljatok! Mondja az Írás... Ez a blog első bejegyzése. Egy olyan bibliatanulmányozói sorozat bevezető része, amiben néhány alapfogalommal szeretnék kezdeni. Mivel egy személyes keresztyén hitéleti blog-ról van szó, előtte gyorsan tisztázni szeretnék néhány dolgot. Először is, a…..
Kéry Zsuzsanna 2017.06.06 14:11:00
@Arokh: Olyan bizonyítékot, amit el is fogadsz, csak Isten tud adni; olvasd a Bibliát (például azzal a résszel kezdve, amit mondtam), és kérd tőle, hogy adjon bizonyítékot, jelentse ki magát neked.
Kéry Zsuzsanna 2017.06.06 15:48:01
@Arokh: "Tehát hinnem kell a létezésében mielőtt hihetek a létezésében."

Pontosan! :)

"Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van; és megjutalmazza azokat, akik őt keresik."
Kéry Zsuzsanna 2017.06.06 18:36:01
@Arokh: A hit nem más, mint a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés.
A JELEN KIVÁLTSÁGAINAK FELTÉTELES MÓDJA AZ IGÉBEN A továbbiakban megmutatjuk, hogy azok az ajándékok, melyeket Isten a hívőknek bár kegyelemből biztosít, feltételhez kötöttek. Egyiptomban Izrael népének a Pusztítótól való megmenekülése egyes-egyedül a megváltás vérén…..
G.H. Lang: Eszménykép és valóság c. írását folytatjuk, az első rész ide kattintva olvasható. A KEGYELEM TARTALMAZHAT FELTÉTELEKET Rámutattunk, hogy (a) minden ajándék Istentől származik, méghozzá kegyelemből, mivel a haragon kívül semmi mást nem érdemelnénk. „A…..
G.H. Lang: Eszménykép és valóság c. írását folytatjuk, az első rész ide kattintva olvasható. III. MIT JELENT MÉLTÓNAK LENNI?   Azon a három helyen (Lk 20,35; ApCsel 5,41; 2Tessz 1,5), ahol a kataxioó ige előfordul, ott alkalmasságot, és nem tehetség értelmében vett…..
Az alábbiakban G. H. Lang: Eszménykép és valóság (Ideals and Realities) c. írását adjuk közre részletekben. Rögtön a legelején tisztáznunk kell, hogy jelen tanulmány szerzője teljes mértékben vallja, elfogadja és kijelenti, hogy akit Isten a Krisztusba vetett hite által, Krisztus ingyen neki…..
Írta: T. Austin-Sparks Isten Igéje kijelenti, hogy a mi „ó emberünk Krisztussal megfeszíttetett” (Róma 6,6), és hogy „egy meghalt mindenkiért, ezért mindenki meghalt, és Ő azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután ne maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt” (2Kor…..
T. Austin-Sparks igeszolgálata. 2Mózes 12,1-2: „Majd így szólt az ÚR Mózesnek és Áronnak Egyiptom földjén: Ez a hónap lesz nektek az első hónapotok. Ez lesz az első az esztendő hónapjai között.” Korábbi elmélkedésünkben utaltunk a párhuzamra a zsidó pészach (páska, húsvét) és a Gyülekezet…..
Írta: Gavin Ortlund Eredeti: How Not to Help a Sufferer A Biblia számos érdekes szereplője közül egyiket sem olyan fájdalmas hallgatni, mint Jób barátait. Lehet, hogy Heródes fejeket vág le, Júdás pedig hátba szúr, de Elifáz, Bildád és Cófár bibliai igékkel okoz fájdalmat. Jób veszteségeit két…..
Forrás: Marriage In The Word of God 1Móz 2,21-24 „Az Örökkévaló Isten tehát mély álmot bocsátott az emberre, és az elaludt. Akkor kivett egyet az oldalbordái közül, és hússal töltötte be a helyét. Az Örökkévaló Isten azt az oldalbordát, amelyet kivett az emberből, asszonnyá formálta, és odavitte az…..
Jel 19,6-9:  És hallottam valami nagy sokaság szavát, mely olyan volt, mint a nagy vizek zúgása és az erős mennydörgés hangja: Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a Mindenható! Örüljünk, ujjongjunk, és dicsőítsük őt, mert eljött a Bárány menyegzője, és felesége felkészült, és megadatott…..
"Fiúnak lenni határtalanul többet jelent, mint gyermeknek, és ezeket a kifejezéseket a Szent Szellem sohasem használja pontatlanul. Nem kapcsolati különbséget jelent, hanem pozícióbelit. Istennek minden „újonnan született” gyermekében benne van Atyjának természete, és mindannyian Atyjuk családjának…..
Nincsrecept országban, ahogyan a neve is mutatja, nincsenek receptek, azaz nincsenek útmutatók, kész megoldások és bevált módszerek, mert Immánuel Szelleme minden vándorban benne él, és közvetlenül ő mutatja meg, hogy mikor melyik utat kell választanunk. De hiszen erről már meséltem korábban. Most…..
 Miszticizmust és okkult spiritualitást az egyházba!  „Vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen valaki titeket olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely az emberek hagyományához, a világ elemeihez, és nem Krisztushoz alkalmazkodik.” (Kol 2,8)   Minél többet…..
Kéry Zsuzsanna 2011.08.31 00:53:44
@Girard René: Bocsánat, hogy csak most válaszolok, de nyaralás miatt nem voltam netközelben. Tehát (az áttekinthetőség kedvéért pontokba szedve):

1. Milyen keresztény hagyományokra gondol, amit "élményközpontúság" címszóval Ön szerint kihajítottak a puritánok?

2. "Pedig agykutatók is kimutatják, hogy az a tanulás, az a megismerés maradandó, amelyeket érzésekkel és élményekkel párban kódolunk." - Milyen tanulásra, és milyen megismerésre gondol, kedves Girard René, amihez érzések és élmények kellenek - azokon az érzéseken és élményeken kívül, amit a Szentlélek nyújtani tud?

3. "Jézus példázatokat mondott, olyan "felháborító" :) élménypedagógiai eszközhöz nyúlt, mint hogy felhívott arra minket, hogy alaposan figyeljük meg a mező liliomait, és megátkozott fügefán keresztül szemléltette Izrael sorsát, illetve az úrvacsora élményéhez juttatta őket."

Ön nyilván teológus, én nem. Kínos számomra elmagyarázni, hiszen Önnek sokkal inkább tisztában kellene lennie vele, hogy a példázatok éppenséggel a racionális megismerést és megértést szolgálják (nincsen bennük semmi misztika), fogódzót nyújtanak az embernek, hogy az általa ismert földi dolgok párhuzamával megérthessen (nem megérezhessen!) valamit a mennyiekből.
Ha pedig valaki azt gondolja, hogy Jézus az úrvacsorával élményeket akart adni a tanítványainak, táplálva a "test és az érzékek hajlamait", akkor az azt hiszem, nem értette meg a kenyér megtörésének és a bor kiöntésének szimbolikus jelentőségét, aminek minden korok keresztényeinek számára kizárólag emlékeztető jellege van: az Úr halálára és feltámadására emlékezünk. Önmagában a kenyér is semmi és a bor is semmi, megesszük, nem válik bennük semmi szellemivé. Ha tévednék, kérem, cáfoljon meg.

4. "Szerintem az a fontos, hogy az ige világos tanítása mellett kezdjünk hozzá és jöjjünk ki pl. egy imasétából. Az élményeket beszéljük meg! Kapcsoljuk össze a két agyféltekét. Református hagyomány ez is, ami kiegyensúlyozottságra tanít: nincs Lélek Ige nélkül és fordítva. Szent cselekmény, magyarázat nélkül. Semmit nem teszünk értelem nélkül. Az igét magyarázni kell, ez nem fog változni."

Ha Ön az Ige világos tanítására figyelne, akkor nem is kezdene hozzá az imasétához. Bevezeti az Önre bízott fiatalokat egy misztikus gyakorlatba, hagyja, hogy a Sátán mindenféle élményeket keltsen bennük (amit majd megbeszélnek), és ezt hívja Ön kiegyensúlyozottságnak? Nincs Lélek Ige nélkül, és fordítva, ez igaz: de hol itt a Lélek? Értse meg: a miszticizmus lényege pontosan az, hogy közvetlenül, az eszközök keltette élmények révén akar Istenhez jutni, de így nem lehet! Egyedül Jézus Krisztus az út, csakis Őáltala juthatunk az Atyához; meg nem tért, újonnan nem született ember bármilyen élményt is szerez az imasétán vagy a kontempláció során, az nem Istentől fog származni! (De a megtérteké sem, ha már itt tartunk.)

5. "Viszont nagy haszonnal forgatjuk Keresztes Szabolcs könyveit pl. konfirmandusok között."

Mi ez a haszon?

6. "Tanulják a Kátét: helyettem, miattam, érettem. Majd megnézzünk egy részletet Jézus életéből."

Prezentál nekik egy hamis Krisztust.

7. "Imasétán pedig egy-egy bűnét felirhatja egy cédulára és felszögezheti a keresztre."

Szociális munkát tanulok (3 kisgyerek mellett - ezt a korom miatt írom), és volt egy készségfejlesztés nevű tárgyunk, amin másfél éven keresztül kötelező volt résztvenni. Egyik alkalommal a minket nyomasztó terhekről kellett beszélnünk. Miután mindenki kiöntötte a szívét, kis papírokra felírtuk a bajainkat, majd egymás után kidobtuk - összetépve a szemetesbe (jómagam tartózkodtam persze). Miben különbözik ez az Ön által említett gyakorlattól? Semmiben. Ugyanaz a pszichológiai alapja van, leveszi a terhet. Ez nem az igazi bűnbocsánat.

8. "Az egészet pedig a végeredmény minősíti: megújulunk-e a gondolkodásunkban krisztusi mintára."

Mit jelent ez Ön szerint? Vagy most az újonnan születést próbálta körülírni?

9. " Ne tessék haragudni a megállapításért, de Ön abban az egyoldalúságban szenved, amiben mi voltunk (történelmileg), láttuk az értékeit és a hátrányait is, és amit szeretetnénk szeretetből korrigálni! Egy kérdés Testvéremhez: mit jelent, mi a helye az ön gondolkodásában a misztikának?"

Távolról sem haragszom, kifejezetten örülök, ha valaki kiáll a véleménye mellett, és megmondja, megindokolja, hogy mit miért gondol úgy, ahogy. Az egyoldalúság, szűklátókörűség ítéletét számtalanszor megkaptam már, de azért kérem az Urat, hogy ne hagyjon letérni a keskeny útról, és ne essek a Sátán csapdájába, amikor szélesebb látókört és fantasztikus élményeket ígér.

A Szentlélek által indukált racionális megismerés és megértés örömét, az Isten gondolatainak meismerésének extázisát (amikor az Ige kibontja önmagát) és az Istenben való elrejtettség bizonyosságát semmilyen misztikus élmény nem múlhatja felül - annál is inkább tudom ezt, mert olyanokban is volt részem azalatt a tíz év alatt, amíg a New Age és az okkultizmus rabja voltam.
A miszticizmus tőlem indul ki, és eszközök révén akar kapcsolatba kerülni Istennel - a szél azonban arra fúj amerre akar, Isten annak ad Szentlelket, akinek jónak látja, mert "nem azé, aki akarja, és nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené".
Kéry Zsuzsanna 2017.01.01 15:05:06
@dzsaszper: Istenben gyönyörködni a legjobb dolog. Zsolt 73,25: Kicsodám van az egekben? Náladnál egyébben nem gyönyörködöm e földön!

Ennek mondjuk köze nincs a Lectio Divinához szerintem :) Akkor már sokkal inkább ennek:
"Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal." (Zsolt 1,1-2).

Ahogy a másik hozzászólásodnál említettem, nekem alapvetően most inkább az a bajom az egésszel, hogy minek neki nevet adni, és miért kell úgy csinálni ezt, mint egy módszert? Hiszen spontán is az fakad a hívőből, aki meg akarja ismerni az Urat, hogy az Ő dolgain gondolkodik, és az Igét is úgy olvassa, hogy az Ő gondolatait akarja megismerni belőle, gyönyörködik benne stb. Ez teljesen normális szerintem. Sőt, ez a normális.
Kéry Zsuzsanna 2017.01.02 08:18:13
@dzsaszper: Köszi szépen, hogy így összeszedted! Érdekes módon, mostanában belefutottam néhány szerzőbe, akiket korábban misztikusnak tartottam, de rájöttem, hogy pusztán az zavart, hogy tételes teológia és dogmatika helyett Krisztus személyes megismerésére helyezték a hangsúlyt (pl. Margaret E. Barber, Jessie Penn-Lewis).

Mert az is nagy dolog, ha sokat tudunk az igazságRÓL, de ha gyakorlati, személyes módon ismerjük az Igazágot, abból valódi élet fakad, és ez másokra is önkéntelenül, természetes módon kiárad. Tehát sokkal jobb, ha egy testvérnek bár nincs hibátlan látása egynémely dologban, viszont szereti az Urat, és Vele éli a mindennapjait - mint ha tökéletes teológiája van, viszont hiányzik belőle az Úr bensőséges ismerete, és nem látszanak rajta Krisztus jellemvonásai. Lehet mindkét ember újjászületett hívő, de az egyikből élet, a másikból halál árad a többiekre a gyülekezetben (én a második típusú ember voltam, és bár azt mondhatnám, hogy legalább a teológiám hibátlan volt, de az sem.).

Hogy a tárgyhoz visszatérjek, revideálom az álláspontomat: ha valakit a Lectio Divina közelebb visz Krisztushoz, akkor hajrá :) (én ezzel együtt azért még tartózkodom :) )

(a linkekkel nem tudom, mi van, keresgéltem az admin-felületen, de nem találtam meg az erre vonatkozó panelt. Elvileg nem tiltottam le a linkek beszúrását, azért csodálkozom.)