Regisztráció Blogot indítok
Adatok
miketbeszéltek

0 bejegyzést írt és 2054 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban.

Admin Szerkesztő Tag Vendég
Ha nem az újságokban, akkor az internetes portálok komment-szekciójában, ismerősök Facebook idővonalán, azaz akárhol az online világban feltűnnek kritikák, vélemények, helytállónak tűnő gondolatok a tisztifőorvos-asszony döntései (és személye) ellen. A probléma csupán annyi, hogy nem…..
miketbeszéltek 2020.04.04 00:22:39
@MAXVAL bircaman közíró: Nem értelek! Korábban egy-általam is támogatott- határozott világnézettel rendelkező, időnként értelmesen érvelő személy voltál. -Mostanra viszont Te is lezülledtél arra a szintre, ahol azt gondolják: Pitagorész tételének igazolásákor is elég azt mondani: Soros, 2/3, ballib és migráns! Ha a tanár nem elégszik meg ennyivel, akkor szerintetek: Soros-ügynök, migráncs-simogató ballib; különben is a 2/3 mindent is bizonyít, még a Pitagorasz tételt is!
Igen, a zsidóság ismeri a démonok fogalmát. Azonban ahhoz, hogy megértsük miről van szó, előbb érdemes megismerni mit is jelent a lélek. A judaizmus tanítása szerint a lélek Istennek „egy darabkája” és mint ilyen örök, nem tud meghalni. Mint ahogy Isten is tér és idő felett áll, a lélek is (bővebben…..
Gyakran felvetődő kérdés mind a történelem-kedvelők, mind a történészek körében, hogy az 1552 -es nagy török támadásban, - melynek legvégső célpontja a Felvidék kapujának nevezett Eger várának elfoglalása volt - mekkora létszámú török sereg vett részt. A szakértők egyik része Tinódi Lantos Sebestyén…..
miketbeszéltek 2019.12.03 06:20:52
@Donatus a Jerbiton: A kőszegiek is hősök voltak, de szinte fizikai képtelenség, hogy azt a valóban gyenge, korszerűtlen várat nem foglalta volna el a török, ha nagyon akarja-még az ostromágyúi nélkül is. A hadjárat valódi célja-Bécs tervezett, majd egyre rosszabb esélyű ostroma-vszleg döntő tényező volt. A szultánnak meg nem kellett vállalni a felelősséget a kudarcért, kímélhette a hadait, illetve visszavonulhatott..De ismét mondom, ez nem kisebbíti Jurisichék érdemeit.
miketbeszéltek 2019.12.03 06:21:06
@László Norbert Asztalos: +2 Igen, ezt nem szokták bekalkulálni. Temesvárnál különösen súlyos veszteségeket szenvedtek.
  "A jógázás démontiszteletre rendelt mozgáskultúra" - hirdette Németh Sándor a legutóbbi Vidám Vasárnapon - "...a mozgás által démonokat energizál és démonokat idéz meg." - Nos, nem csoda, ha pár napja ezen röhög az ország népe.   Amikor jógáról beszélünk, annak megkülönböztethetjük testi és…..
miketbeszéltek 2019.11.24 18:30:40
@]{udarauszkasz: "Isten báránya" az Ószövetség által megtanított húsvéti, illetve áldozati bárányra utal; amelynek kiontott vére elfedez a pusztítótól; szabadulást és bűnbocsánatot szerez.
miketbeszéltek 2019.11.24 23:57:43
@G. Nagy László: "De ez egyszerűen nem igaz. ... János az, aki eléggé elborult, talán őt még adom." Ez aranyos! Aki alapján egyértelműen cáfolható az elgondolásod, az "elborult"??
Az állításoddal szemben még néhány "elborulás" :   1Pét 1:18-19 Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből;
Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén:
 Máté 20:28 Valamint az embernek Fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul (váltságdíjul) sokakért.

Ugyanez a Márk 10:45-ben.
De a többi szinoptikushoz hasonlóan Lukács is leírja az Újszövetség bejelentésénél/az Úrvacsora szerzésénél:   Luk 22:15 És monda nekik: Kívánva kívántam a húsvéti bárányt megenni veletek, mielőtt én szenvednék:
...
  Luk 22:19 És minekutána a kenyeret vette, hálákat adván megszegé, és adá nekik, mondván: Ez az én testem, mely ti értetek adatik: ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
  Luk 22:20 Hasonlóképpen a pohárt is, minekutána vacsorált, ezt mondván: E pohár amaz új szövetség az én véremben, mely ti értetek kiontatik.
Hirtelen megfordultak az arányok, 8-ból 6!
miketbeszéltek 2019.11.25 01:01:29
A 10 pontodhoz: (remélhetőleg nem ítéled ezt is (nem túl elegánsan) "piszkálódásnak":
Alapvető tévedésed, hogy a kereszténységet egy konkrét felekezettel-a római katolicizmussal-azonosítod! Holott éppen amiatt bírálták a biblia kereszténységhez visszatérni vágyó kritikusai (akik Luther előtt az államhatalom segítségével lettek megsemmisítve) mert a -Bibliában is megírt próféciáknak megfelelően- pogány kultuszokkal keveredett, és eldeformálódott. Korunkban-jelentős részben a pünkösdi -karizmatikus mozgalom következtében csaknem hasonló számú protestáns hívő él a földön-és akkor nem is vettük figyelembe a hitüket napi gyakorlattal valóban megélők számának különbözőségét! Tehát:
1: A biblai kereszténység lényege a hitből való megigazulás; a bűnbocsánat átvétele. Tehát egy keresztényt nem nyomorít meg lelkileg, hogy eredendően örökölte a bűnre való hajlamot, ahogy a programozott (sejt)halált is; ami a Biblia szerint a bűnbeesés következménye.
2: Tekintély nélkül anarchia lenne még a társadalomban is; de a bibliai keresztény hit egyúttal hangsúlyozza, hogy Isten szeretett gyermekei lettünk Jézus Krisztus által, aki az Egyháznak a szerető vőlegénye.
3: Nem cél a szenvedés! Nem a bibliai kereszténység termelt ki öngyötrő remetéket és szerzeteseket! Jézus pedig helyettünk szenvedett. Azonban a világban is minden teljesítmény és győzelem mögött áll némi szenvedés (edzés, kiképzés, tanulás.)
4: Isten valóban jó;a Sátán pedig valóban létezik és valóban Ő a rossznak a forrása....
De láthatóan létezik olyan hit is, ami tagadja ezt ....
5: A Pokol valóban létezik és egy gonosz angyal hatalma álló hely; egyenló a görög hádésszal, az elköltözött lelkek átmeneti tartózkodási helyével; a végső ítélet előtti "vizsgálati fogság" helye. A démonok/daimónok létezését pedig a Föld lakosságának szerény kisebbsége tagadja.
6: Szént szándékkal nem látod be, hogy a kereszténység csak a törvénytelen, illegális (=szövetségkötés nélküli) szexualitást tartja bűnnek? A házasságon belüli egyesülés/házasélet (az örömszerző funkciójával együtt teljesen legális, sőt kötelességnek mondható!
  1Kor 7:3 A feleségének adja meg a férj a köteles jóakaratot; hasonlóképpen a feleség is a férjének.
  1Kor 7:4 A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje; hasonlóképpen a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége.
  1Kor 7:5 Ne fosszátok meg egymást, hanemha egyenlő akaratból bizonyos ideig, hogy ráérjetek a böjtölésre és az imádkozásra, azután ismét együvé térjetek, hogy a Sátán meg ne kísértsen titeket, mivelhogy magatokat meg nem tartóztathatjátok.
A korabeli zsidó kultúrában súlyos pénzbüntetésre ítélhették a házastársukat szexuálisan elhanyagolókat!
7: A neoprotestantizmust éppen azért támadják többan, mert azt hirdeti, hogy az evangélium része a bővölködésre való felszabadulás is!
8: Isten személye és igazsága valóban "demokratikusan": az ember mindenkinek egyformán rendelkezésre álló belső részével ismerhető meg. Isten pedig be felül tudja írni -csodák által- a világegyetem általános törvényeit. (Pld. Jézus feltámadása.) Egyébként a tudás nem rossz, sőt része az ember eredeti elhívásának. Külön poén, hogy a régészet a Biblia állításait sokszor igazolta a hivatalos történelemtudomány sok száz éves dogmáival szemben.
9: Az önzetlenséggel szemben az egoizmus felmagasztalása-világnézeti választás kérdése. Istennek azonban igenis fontos az egyén boldogsága is...Úgyhogy duplán tévedsz.
10: A biblia kereszténységnak a lényege, hogy a Szent Lélek szabadságában éljen, amire az újjászületett szív által képessé vált! Az elrontott kereszténység megy vissza a törvény alá
Két hasonlat: Egy házasságban meg lehetne próbálni szabályozni, hogy mit mondjanak, hogy viselkedjenek a házasfelek. De jobb, ha érzik: mi a jó a másiknak...
-Egy autót lehetne vezérelni is: pontosan előre meghatározni, hány méter egyenes után hány fokot forduljon el. (Sok meló,ráadásul nem lesz pontos, és nem számol az akadályokkal) -De sokal jobb a szabályzás: az intelligens vezető a látása alapján tartja úton a járművet; kerüli ki az akadályokat! Törvényt (a KRESZ-en kívül) legfeljebb a GPS ad ilyenkor!
​   Németh Sándor a Hit gyülekezetének vezetője jógáról való nézete megihletett. Németh Sándor a hétvégi vallási összejövetelen lényegében arról beszélt, hogy a jóga vitathatatlanul démonidéző mozgásforma és a jógaszalonok rombolják az ember szívét.    Azon kezdtem gondolkodni, hogyan lehetne…..
miketbeszéltek 2019.11.20 23:36:01
@morph on deer: "A jóga spirituális, szellemi elmélyülést elősegítő tevékenység"
Ezzel jól megcáfoltad azt az állításomat, hogy a jóga szellemi=spirituális tevékenység.
-A hindu isten uralja a természetet az eredeti idézetben, aki nem született.
-A jóga a hinduizmusban gyökerezik, elválaszhatatlan annak az istenképétől, megváltástanától, amelyek antagonisztikus ellentétben állnak a keresztény kinyilatkoztatás alapvető állításaival.
-Daimónok/daimónionok létezéséről általában tudnak a vallások/kultúrkörök. Van ahol "démonoknak", máshol isteneknek tekintették ezeket. Szókratészt is a daimónja irányította...
miketbeszéltek 2019.11.22 00:18:55
@IGe.: Igazad van: a biblia üdvtörténet Általad leírt gunyoros interpretációja valóban nonszensz!
1943. december 20-án délelőtt tizenegy óra után nem sokkal amerikai bombázók és vadászrepülők lépnek be a Harmadik Birodalom légterébe, 8320 méteres magasságban. Célpontjuk egy Brémában található gyár, ahol a Focke-Wulf 190 típusú vadászrepülőket gyártják. A csaknem -60 Celsius-fokos hidegben repülő…..
1939. novemberében járunk. Lengyelország vereségével megszűnt az egyetlen ütközőállam a Harmadik Birodalom és a Szovjetunió között. Egyre valószínűbbé vált, hogy a két nagyhatalom össze fog csapni és ennek megfelelően mindkét fél elkezdte növelni a saját befolyási terültét...
miketbeszéltek 2019.09.28 12:18:07
@MAXVAL bircaman közíró: Szerinted kedves Isten előtt mentegetni egy brutális, Isten-és ember-ellenes tömeggyilkost?
"Átszervezés"?? Micsoda hazug eufemizmus! Az ideológiai -hatalomféltésből okokból történt "tisztogatása"=sorozatgyilkossága meg éppenséggel a tapasztalt tisztjeit likvidálta, és szovjet katonák/civilek millióinak halálát okozta a német támadáskor....
A második világháború kirobbanását a Hitler vezette náci Németország első olyan agressziójához szokták kötni, mely már egyértelműen háborús cselekménynek minősült: azaz Lengyelország megtámadásához. Arról azonban már kevés szó esik, hogy 17 nappal később, 1939 szeptember 17-én (vagyis épp 80 éve) a…..
miketbeszéltek 2019.09.17 05:43:32
@MAXVAL bircaman közíró: "A SZU gyakorlatilag az etnikailag nem-lengyel részeket VETTE ÁT." Valóban nem érzed, hogy milyen meggyalázása pld. a katyini áldozatoknak ez a kedélyes eufemizmus?
Ajánlom Sz.D.-nek A Frigyládáról, talán köszönhetően Spielberg Indiana Jones sorozatának, még azok is hallottak, akik nem forgatják naponta a Bibliát. A Szövetség Ládája az a doboz volt, melyet Mózes Isten parancsára készített a két kőtábla tárolására és ami előbb a sivatagi, szintén Mózes által…..
miketbeszéltek 2019.08.29 21:54:50
@MAXVAL bircaman közíró: Tudsz-e ennél nagyobbat kitalálni Moszkva primátusának igazolására? Milyen "szép", amikor a kommunizmus és a vallásos kitaláció ilyen harmóniában van egymással:-)
A Coca-Cola lekaparja a plakátait, Toroczkai kólát löttyint a betonra, a sajtóban és a közösségi médiában mindenki nyilatkozgat a családvédelemről, meg a buzikról. Virágkorát élik az alternatív megállapítások: az a nő, aki élvezi az anális szexet, annak meleg lesz a gyermeke, az a nő, aki teherbe…..
miketbeszéltek 2019.08.10 14:08:38
@látjátok feleim szümtükkel: "Szerinted a túlszaporodás normális dolog?"

Ezt pont Európában kérdezed, ahol a demográfiai ráta nem elég a pouuláció fenntartására?
Az 1999-ben elhunyt sikeres rendező, Stanley Kubrick, akit a filmes szakma a legjobbak közt tart számon és akit napjainkban is minden idők legtehetségesebb filmes direktorai közt emlegetnek, 1987-ben készítette el legsokkolóbb  háborús drámáját, az Acéllövedéket. Ennyi "leg" után következzen egy…..
miketbeszéltek 2019.08.07 23:49:01
@a szürkebarát ötven árnyalata: "Talán Ho Si Mint és Hruscsovot kellene megkérdezni."
Mao Elvtársat kihagyod? "Hát ő már s*art sem ér?":-)
A pán-amazóniai régióval foglalkozó őszi szinódus kapcsán nagyobb figyelem irányult az ezen a földrajzi területen működő egyházi missziók tevékenységére és tapasztalataira is, mint olyanokra, amik a teljes Egyház számára segíthetnek a Ferenc pápa által is szorgalmazott "új utak" keresésében. Ilyen…..
A nyári főszezonban hétről hétre kerül bele a Wizz Air a hírekbe, legtöbbször inkább negatív kontextusban. Megkérdeztük a légitársaság kommunikációs illetékesét, hogyan élik meg és hogyan kezelik a mindennapi kríziseket, mi a kríziskommunikációs megközelítésük. Interjú Radó Andrással, a Wizz Air…..
Béres András Orbán a barbár 2019.05.20 16:46:25
  Nem sokkal a világörökségről szóló UNESCO-szavazás előtt kivette a világörökségi státuszra javasolt helyszínek közül az Óbudai-szigetet (Hajógyári-szigetet) a kormány - derült ki a pénteki Magyar Közlönyből. Itt találhatóak a Hadrianus palota és a limes maradványai. A limes volt az a védvonal -…..
miketbeszéltek 2019.05.21 22:25:45
@MAXVAL bircaman közíró: "Lerombolja Brüsszel liberális kóceráját a nép, pont."

Igen, ha valamilyen okból kifolyólag a Hadrianus palota romja lenne Brüsszel liberális kócerája:-) Ez (is) a veszélye a populizmusnak: leépíti a logikus gondolkodást...
Azért igen messze vagyunk attól, hogy családbarátnak lehessen nevezni egy kormányt, vagy országot, mert a gazdagabb sokgyerekesekhez hozzávág egy rakat pénzt...
miketbeszéltek 2019.04.22 18:52:12
@Szabványok: A 3. pontoddal szinte teljesen egyetértek. (A CEU azért ennél komplikáltabb.)
Az egészségügyben sok a probléma, sok a demagógia, de a poszt császármetszéses érve is demagógia.
miketbeszéltek 2019.04.22 21:22:34
@GNDL:
"„Egészségügyben dolgozom ... A feleségem tanított kisegítő iskolában”
Igen, ez is a jellemző fideszes troll hozzáállás, legyen szó oktatásról, kiderül hogy ők pedagógusok és szerintük minden a legnagyobb rendben az oktatásban. Legyen szó egészségügyről, ők ott fognak dolgozni, és persze minden a legnagyobb rendben szerintük. "
Na ácsi , bácsi. Azért nem fogom magam "nem egészségügyben dolgozónak" hazudni, és nem fogom azt hazudni, hogy a feleségem nem doldozott kisegítő iskolában, hogy ne minősítsél fiesztrollnak! És az milyen mentalitás, hogy hazugnak rágalmazol, ismeret nélkül, szimplán előítéletből!? Illetve világosan leírtam, hogy sok gondot látok az egészségügyben és az okatatásban (ezt észre sem veszed, csak hajtod a "mindent rendben találó fidesztroll"-os előítéletedet, de konkrét állításokkal viatatkoztam, saját usmereteim, és nem a propaganda alapján!
Demográfiai ráta: Ausztria, Németország ugyanott áll, mint mi, a legnagyobb Írországban, de ott is gyakorlatilag 2, tehát még ez sem elég a populáció fenntartásához.
Franciaország, Nagy-Britannia jó helyezésében talán már benne van a migráció, Németország statisztikáját meg a nagyobb rátájú jelentős török populáció is csak ennyire tudja feljavítani.
Az iskolai integrációnál én nem beszéltem rasszokról, csak szociális helyzetről, te igen, mégis ismételten lefasisztázol.
Egyébként te milyen területen dolgozol? Láttál már antiszociális gyereket? Vagy családokat, akik nem is akarnak integrálódni?
Amikor Rákosi Mátyás új himnuszt szeretett volna íratni Magyarországnak, a felkért Illyés Gyula és Kodály Zoltán megijedt a feladattól, de a top tenünkben listázott többnyire középszerű vagy annál is rosszabb műdalok alkotói híján voltak az aggályoknak, és bátran bevállalták, hogy megírják az új…..
miketbeszéltek 2019.04.12 16:20:14
@A nép fia: Azt nehéz megválaszolni, hogy miben/mennyire vagyunk hunok, de szerintem ezek a filmkockák jól illusztrálják őseink életét is.
A folyami portyázók Az amerikai folyami flotta önmagában csak a vizeken működhetett, de 1966 közepén a körzetben található vietkong bázisok felszámolása is napirendre került. Ehhez már a durván 5000 fős Mobil Folyami Flottilla (Mobile Riverine Force) állt csatasorba 1967 júniusában, mely kombinált,…..
miketbeszéltek 2019.03.19 23:07:21
@MAXVAL bircaman közíró:" A lényeg: pofánverni az imperialistákat mind szárazon, mind vízen, mind levegőben."

Kimutattad ismét a fogad fehérjét: a kommunista, saját népét irtó Vietkong; a "nem imperialista, csak baráti alapon beavatkozó" kommunista kína; és a mögöttük álló kommunista, ateista, vallásírtó Szovjetunió a bálványod. Az egyházad ilyen árulásért miért nem tagadott még ki???
miketbeszéltek 2019.03.19 23:32:23
@MAXVAL bircaman közíró: Ha ezt Hofi mondta volna (mondott is hasonlókat), akkor nevetnénk rajta. Így csak sajnálkozunk.
(A poszt angol nyelvű változata elérhető itt. Click to English version.) Hazánk talán legismertebb etnikai térképe, a Trianont megelőző béketárgyalások egyik legtöbbet emlegetett dokumentuma, a „vörös térkép” éppen ma száz éve, 1919. február 21-én jelent meg először nyomtatásban. Magyarország az…..
miketbeszéltek 2019.02.21 23:42:48
@Tranquillius: Két tűz között voltunk. A török háború alatt kisebbségbe szorultunk a saját országunkban. Így valóban rászorultunk a Monarchiára. A nemzetiségi arányok -a korukat meghaladó kisebbségi törvények(!) ellenére a 20 században érezhetően kezdtek javulni. Még néhány évtized, és jelentős többségbe kerültünk volna. Ezért kellett volna mindenáron elkerülni az I.VH-t. Tisza István először ezt még világosan látta. (Semmit sem nyerhetünk, de mindent elveszthetünk.) Később sajnos meggyőzték Vilmosék. -Érdekes kérdés, hogy mi lett volna egy trilaterális Monarchiában, amelyet pld. Ferenc Ferdinánd valószínűleg megvalósított volna...Vagy, ha Ferenc "Jóska" 1 évvel korábban hal meg, talán ki tudtunk volna ugrani a háborúból.
Azt szeretném megkérdezni NERtársak, hogy Ti mennyire érzitek úgy, hogy az egészségügyben megfelelő az ápolók létszáma? Tehát amikor bementek egy rendelőintézetbe, egy kórházba, akkor mit tapasztaltok? Nagyon érdekelne, mert Kásler szerint a magyar betegek ellátására elegendő az ápolók létszáma,…..
miketbeszéltek 2019.02.20 22:35:34
@bonsalty: "Hogyan lehetséges akkor, hogy az egészségügyi ellátás színvonala messze magasabb volt a szocializmus éveiben?"
A válasz: sehogy. Azóta sokszorosan fejlettebb/sokszorosába kerül az egészségügyi ellátás!
A Kútvölgyi pártelit-kórházban elérhető volt a nyugati csúcstechnika, de azóta eltelt 30+ év!
miketbeszéltek 2019.02.20 22:45:33
@bonsalty: "Hogyan lehetséges akkor, hogy az egészségügyi ellátás színvonala messze magasabb volt a szocializmus éveiben?"
A válasz: sehogy. Azóta sokszorosan fejlettebb/sokszorosába kerül az egészségügyi ellátás!
A Kútvölgyi pártelit-kórházban elérhető volt a nyugati csúcstechnika, de azóta eltelt 30+ év!
miketbeszéltek 2019.02.20 23:01:54
@ember100: "Persze nem volt mindenhol MR, CT ... ja mert hogy még fel sem találták :)"

Igen, csak közben feltalálták őket, és egy csomó, méregdrága vizsgáló és kezelő eljárást. Meg pld. egyszer használatos eszközöket, hogy ne 100x sterilizált, vastag, tompa tűvel kapd az injekciót.
1596-ban Mezőkeresztesnél csatát vesztettek a magyar seregek, így egész Borsod vármegye török fennhatóság alá került - papíron nem, de a gyakorlatban igen - tulajdonképpen. Diósgyőr, Ónod és Szendrő maradtak meg bástyaként, avagy szigetként a török tengerben. A menekülő magyar seregből Diósgyőr…..
miketbeszéltek 2019.02.10 21:15:52
@ételizésítő: Engem tényleg senki sem hatalmazott fel erre, és nem is én vagyok a topic gazdája, de olvasóként nem megkérhetnélek Téged is, hogy ezt a történelmi topicot ne tegyétek tönkre trágár, becsmérlő beszéddel?
miketbeszéltek 2019.02.10 21:21:09
@ételizésítő: Ez eléggé részletes és dokumentált beszámoló számodra?
epa.oszk.hu/00000/00018/00160/pdf/EPA00018_hadtortenelmi_1983_04_553-573.pdf
  Orbán Viktor és barátai pénzzé tették az országot. Mivel ez működik nekik, most azt hiszi, pénzzé tehetik a családok életét is. Pénzért szülnek majd "az asszonyok", mert szerinte minden megvehető, a születés is. Orbán közben maga a legnagyobb gátja a gyerekek megszületésének azzal a mérhetetlen…..
A középfokú végzettséggel rendelkező szakmunkások bérminimuma utolérte a kezdő tanári fizetést, pár éven belül országszerte komoly gond lesz a pedagógushiány. Milyen – akár szokatlannak tűnő – megoldási javaslatok léteznek? Egyszerre forráshiányos, pazarló és alulteljesítő a köznevelés, a…..
miketbeszéltek 2019.02.09 14:16:17
@LebensraumamOsten: "20-25 óra hetente" Ezt az elképesztő hülyeséget/hazugságot honnan szeded?
miketbeszéltek 2019.02.09 14:29:01
@atomtudós: igen; a szabadságból pedig lejönnek a nyári programok, táborok; a megemelt óraszámhoz/munkaidőhöz meg hozzájön a javításon kívül a rengeteg adminisztráció.
miketbeszéltek 2019.02.09 21:45:29
@Sir Galahad: "de nekem senki ne mondja, hogy az oktatás alacsony színvonalához a pedagógusoknak semmi közük"
De azt sem, hogy a színvonalban az állami feltételrendszer nem döntő szerepű!
"Magyarország diplomáciai ámokfutásának eszközeivé váltunk" – nyilatkozta egy uniós diplomata, miután Magyarország nem volt hajlandó megszavazni a közös uniós álláspontot a bevándorlás kérdéséről az Arab Ligával tartandó hétfői tárgyalásra. Csak azok számára meglepő, hogy Orbán Viktor kormánya…..
miketbeszéltek 2019.02.04 00:01:48
@yourmomtits:
A veszteségeinket senki kedvéért sem kell ünnepelni, de Németország sem "játssza" újra a franciák ellen a két elvesztett világháborúját, és együtt Európa urai tudnak lenni....
miketbeszéltek 2019.02.04 00:21:26
@dunántúli gyerek:
"Keritest epitett"
Az jó, csak az a baj, hogy egy EU-n belüli kerítés nem tartja az EU-n kívül a migráncsokat...
miketbeszéltek 2019.02.06 00:22:47
@lényeglátó:
Sok zsidónak akkora "születési hibája" volt, hogy komplett iparágakat alapítottak meg, és jelentős szerepet játszottak a "békebeli" magyar virágzásban...Mondom én, 6. íziglen igazolt "árjaként",,,,,
A demokrácia építménye a világ sok országában recseg-ropog: a legrégebbiek egyike a brexit miatt roggyant meg, az USA-ban pedig a két nagy párt ellenséges viszonya és a populizmus teszi próbára. A demokrácia válsága a világ számos részén tapasztalható: az ezredforduló idején még úgy látszott, hogy…..
miketbeszéltek 2019.01.25 01:28:05
@MAXVAL bircaman közíró: Aha. Az a demokrácia szerinted, ha pénteken eszébe jut egy kormányfőnek, hogy a haverjának játsszon át akár egy teljes szektort; kikerülve minden kontrollt, képviselő(nek kiosztott)i indítvánnyal, nemzetgazdasági/biztonsági érdekből keddre már megszavazza a párt/vezető szavazógépe a parlamentben és kedden már ki is lesz hirdetve a Közlönyben (esetleg 5 évre visszamenőleg....) Ezzel megint gazdagszik egy oligarcha (és a pártkassza), és romlik a versenyképesség is, de Te kárörvendsz rajta, mert megint távolodtunk a Nyugattól. Magyarország sorsa meg mellékes a keleti érdekeid mögött:-(((
miketbeszéltek 2019.01.25 01:36:43
@MAXVAL bircaman közíró: Tudod, rokonaim kimentek Nyugatra. És sajnos annyival emberségesebb világot tapasztalnak a saját bőrükön, hogy kiröhögik a marxista propaganda-szövegeidet és eszük ágában sincs sajnos visszajönni, bár csábítom őket....
(Közíró meg akkor lehetnél, ha Magyarországon élnél, és nem az orosz blokkban!)