Regisztráció Blogot indítok
Adatok
azördögmaga

0 bejegyzést írt és 266 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban.

Admin Szerkesztő Tag Vendég
Lelketlen Béka Az arahant útja 2010.06.21 23:56:00
Vázlatosan bemutatom Ácsán Mahá Bua (1914- ) tanításaiból összeállított művet: Arahattamagga - The Direct Route to the End of All Suffering(PDF), ami felvázolja az utat az arahantság megvalósításához az ő saját tapasztalatán keresztül. Ácsán Bua a thai erdei hagyományhoz…..
azördögmaga 2010.06.24 23:10:02
@Astus: Na és?

Ha jól tudom Buddha nem különböztet meg.

""Azonkívül a Tathágata tanítása szavakkal kifejezhetetlen. Miért? Azért, mert a Tathágata szerint az igazság szavak által felfoghatatlan és ezért kimondhatatlan. Nem állíthatjuk róla, hogy van, és nem állíthatjuk róla, hogy nincs. Ez a megfoghatatlan igazság az alapja valamennyi bölcs tudásának, még akkor is, ha más-más iskolához tartoznak."

Gyémánt Szútra
azördögmaga 2010.06.25 09:55:45
@ron:

:))

Már a másik helyen letisztáztuk miért. Mert beleteszed a nemlétező énedet.
Tudod azt nagyon nehéz kihúzni mikor egy szöveget olvasol. Főleg ha barátságban vagy azzal az eszmével(nihil) amit "támadok".

Üdv.
Lelketlen Béka Önállótlan én 2010.05.11 21:36:00
Azördögmagának mély tisztelettel, hoztam egy kis Dalai Lámát fogyasztásra: (Tenzin Gyatso, H.H. XIV. Dalai Lama: Illuminating the Path to Enlightenment, Thubten Dhargye Ling Publications, Long Beach, CA, 2002.) Ugyanebből a szövegből még ajánlott: Az üresség érveléssel való…..
azördögmaga 2010.06.17 15:35:19
@Astus:
Én csupán annyit mondanák továbbra is, hogy Buddha nem volt hülye.
Ha valamire azt mondja az nincs, nem létezik akkor tudja miért nincs és miért nem létezik és mi az amiről azt hisszük létezik.
Továbbra is állítom Buddha tudta mi az én. Nem véletlenül tagadta. És állítom a Dalai Láma is tudja mi az de a nagyközönségnek az ő nyelvükön beszél.

" 73.

Így hát az ellobbanástól
Valójában nem vész el a világ;
Faggatták a győztest,
Véges-e a világ, s ő hallgatott.

74.

A bölcsek éppen abból látják,
Hogy a Mindentudó valóban mindeneket tudó,
Mert a befogadására alkalmatlan embereknek
E mélységes Törvényt nem hirdette. "

Nagardzsuna

És talán még tud ennél kicsit Többet is a Dalai Láma. Ezt mondja:

"Amikor azt mondjuk, hogy a dolgokról és eseményekről csak függő keletkezésük értelmében beszélhetünk, s hogy nincs eredendő valóságuk, létük vagy identitásuk, akkor nem magát a jelenségek létezését tagadjuk. A jelenségek "identitásnélkülisége" inkább arra mutat rá, ahogy a dolgok léteznek: nem függetlenül, hanem bizonyos értelemben kölcsönös függőségben."

És mivel azt is mondja nem születik addig meg többet Tibetben míg az Kína fenhatóságga alatt áll így egyértelmű, hogy az emlékezetet nem hagyja ki a számításból. Ráadásul irányítani tudja (hol szülessen meg) amihez kell tudás szerintem.

"Ezután, Mahamati az észlelő tudatosság a mérhetetlen emlékezet (vagy hajlamosság-erő = acintya-vasana) kibomlása miatt van működésben, míg a tárgy-megkülönböztető tudatosság (vastuprativikalpa- vijnana ), a kezdettelen időktől szanaszét táguló (prapanca) hajlamosság-erő miatt történő objektív világ megkülönböztetése miatt van működésben."[8]"

Lankavatára szútra.

Semmiféle pakolódásról nem volt soha szó. Egy folyamatról van szó.
DE ezt csak akkor értjük meg ha a közép úton maradunk és megszüntetünk minden kettősséget
Legelőször a belső és a külső szétválasztottság érzését.

Buddha Tana nem nihil.

Ezzel befejeztem

További jókat.
azördögmaga 2010.06.21 14:59:00
.
Lelketlen Béka Ki vagyok én? 2010.06.02 00:39:00
曰我心未寧。乞師與安。曰將心來。與汝安。曰覓心了不可得。曰我與汝安心竟。 (X85n1594_p0598b04-05)- A tudatom még mindig nem békés. Könyörgöm, mester, nyugtasd meg!- Hozd ide a tudatod és megnyugtatom.- Kerestem, de nem találom sehol.- Már meg is…..
azördögmaga 2010.06.02 23:58:23
@Astus:

"Az elmét saját gyártmányai kötik meg:...
a gondolatok
"Azért tudják megkötni, mert azt mondjuk,.....
ez én vagyok."

:)))

---------------

"Van itt valaki? Hahó!"

Itt vagyok.

:))))
Lelketlen Béka Nem tudsz meghalni 2010.05.12 22:15:00
"Azt mondom, az emberek nem halnak meg. Erőteljesebben: az emberek nem tudnak meghalni. Még ha szeretnél is, akkor sem halsz meg. Miért? Mert nincs én, aki meghalna. Ha nincs én, akkor hogyan halhatsz meg? Ez a felfedezés. Ez a végső megoldás. Nem tudsz meghalni. Nézz befele, nincs…..
azördögmaga 2010.05.15 15:50:05
@plumbeus: :)

A Dalai Láma nem ésszerűtlenül magyaráz.

Mert a Dalai Láma nem csak az egyik felét fogja meg a dolognak. Ő ugyanis belekalkulálja a bardokat (köztes lét) És csak utána megy tovább.

Mint merem feltételezni Vasubandhu belekalkulálta és merem feltételezni saját tapasztalat alapján (én legalábbis úgy látom)ezt:

"Ebben a feloldódott elmeállapotban, megtisztultan, tisztán, gondoktól menten, szelíd, készséges, szilárd, nyugodt lélekkel, korábbi létezéseim visszaemlékező felismerésére irányítottam gondolataimat. Visszaemlékeztem sok különböző korábbi létezésemre, ilyeténképpen : egy életre, két életre, három életre, négy életre, öt életre, tíz életre, húsz életre, harminc életre, negyven életre, ötven életre, száz életre, ezer életre, százezer életre, majd világkorok keletkezésének időszakaira, majd világkorok pusztulásának időszakaira, majd világkorok pusztulása és keletkezése közötti időszakokra. "Ott voltam, ez volt a nevem, ebben a családban, ebben a kasztban születtem, ez volt a foglalkozásom, ilyen örömet és bánatot értem, így végeztem életemet, onnan távozva amott születtem újra." Így emlékeztem vissza sok különböző korábbi létezésemre, azok formájára és jellegére. Először ez a tudás világosodott meg bennem az éjszaka első óráiban. Lankadatlan buzgalmam nyomán eloszlott a tudatlanság, megjelent a tudás, eloszlott a homály, megjelent a világosság. És az így keletkező boldogság érzése nem kötötte meg gondolkozásomat."

Csak ő más szavakkal mondta el.

Üdv.
azördögmaga 2010.05.15 16:10:33
@plumbeus:

"[...] A szín/alakként megjelenô észlelet saját csírájából ered, mely megfelelô változáson megy át. Ezt a csírát és [az észlelet] ezen megjelenését: 'ezeket', rendre azon észlelet szem-, illetve szín/alak-területének mondotta a Magasztos." 18
Vaszhubandu"

Mert a dolgok azzal válnak külön egymástól Szubhuti, hogy különböző neveket és elnevezéseket kapnak.

Gyémánt szútra

Ezt jelenti a fentebbi idézet. Semmi köze a van szubsztancia vagy nincs szubsztanicához. Ha jól tudom Buddha útja a közép út.

További jók
azördögmaga 2010.05.15 16:48:33
@plumbeus:

Nagyon sajnálom, hogy vannak önálló gondolataim.

Megyek és elásom magam. Mellesleg nem olvastam el a betett linket.

Üdv.
Lelketlen Béka Nincs kint 2010.05.10 23:39:00
陸亙問南泉。弟子家中缾內養一鵝。如今長大欲出此鵝。且不得打破缾。亦不得損其鵝。未審有何方便。泉召大夫。夫應諾。泉曰出也。 (X66n1297_p0407a16-18)Lugen megkérdezte Nanquant:- Tanítványod otthon libát nevelt egy vázában. Mostanra felnőtt…..
azördögmaga 2010.05.15 16:38:06
@Astus:

Csak hátha segít.

Közép út. nincs bent nincs kint. Kint van.

:)

Na plumbelus elvágja a nyakam.:))))))
A buddháknak a mahájána tanítása szerint három teste (trikāya 三身) van: a dharma-test (dharmakāya 法身), az élvezet-test (saṃbhogakāya 報身) és az átalakulás-test (nirāmaṇakāya 化身). Általános értelemben ezek a következőket jelentik:Átalakulás-test: a…..
azördögmaga 2010.05.13 19:45:50
@plumbeus:

Nem én írtam a szútrákat. Én csak próbálo követni a leírtakat nem átírni a kényem kedvem szerint.

Így ne velem vitassa meg a leírtakat ha magának nem felel meg.
azördögmaga 2010.05.13 20:04:22
@plumbeus:

Tudja idáig csak egyetlen egy olyan könyvet láttam ami korrekt volt

le volt írva a szöveg szanszkrit betűkel. Aztán európai betűkel szanszkritul.
Aztán egy az egybe lefordítva semmi szöveg összefüggés. És csak utána szöveg összefüggésben és csak úgy a magyarázat.

Ez a sok fordítás azt a célt szolgálta, hogy aki esetleg lát az egy az egyben fordításban valami mást mint amit a fordító maga akkor az ne vesszen el.

A fordító meghagyta, hogy esetleg tévedhet és más mást lát a leírt szövegben és nem hagyta figyelmen kívül, hogy ezt nagyközönség számára fordítja nem saját használatra. Igen terjedelmes így a könyv több mint ezer oldal és iszonyatos nagy munka lehetett. De megtette.

Üdv.

Ezért nem mindig támaszkodom a szavakra inkább saját magam járok utána, hogy mit is akar mondani nekem a szútra. Ez is hosszadalmasabb munka de megéri.
azördögmaga 2010.05.13 20:28:42
@plumbeus:

Akkor elmondom szavakra támaszkodás nélkül, hogy mit mond ez nekem.

"30. Ez a szennyezetlen, gondolatlan, üdvös, mulandótlan, boldogságos elem, a megszabadulás teste, a Nagy Bölcs tan-teste - miként magyarázzák. ""

Ez a nem cselekvés értelme. De ebben a nem cselekvésben benne van az este csendje és reggel
ébredése.

További jókat
Elkészültem a Tizenkét kapu értekezés rövid magyarázataival is, így ennek örömére pár szót a madhjamakáról ejtenék itt.Fontos tudni, hogy az ilyen szövegek célja logikai érveléssel cáfolni az ember berögzült tévképzeteit. Ez az elején lehet, fel sem tűnik, mert még csak…..
azördögmaga 2010.04.26 11:49:24
Ezt most olvasom.

"Erre való tekintettel meggyőződésem, hogy okvetlenül ki kell fejlesztenünk azt, amit egyetemes felelősségtudatnak nevezek. Az "egyetemes felelősség" nem egészen pontosan adja vissza a csi szem tibeti kifejezést, amely szó szerint egyetemes (csi) tudatot (szem) jelent. Bár a felelősség fogalmát a tibeti eredeti csak sejteti, a fordításban nyíltan megjelenik.
....
Az ilyen egyetemes felelősségtudat kifejlesztésének fontos előnye, hogy segít nemcsak a hozzánk legközelebb állók, hanem mindenki más iránt is fogékonnyá válnunk. Így meglátjuk, hogy különösen a leginkább szenvedő embertársainkkal kell törődnünk. Észrevesszük, hogy nem szabad megosztottságot előidéznünk felebarátaink között. És tudatára ébredünk, milyen végtelenül fontos, hogy ne elégedetlenkedjünk.

Amikor semmibe vesszük mások jólétét és figyelmen kívül hagyjuk cselekedeteink egyetemes hatását, elkerülhetetlenül különválasztjuk saját érdekeinket másokéitól. Elsiklunk az emberi nem alapvető egysége fölött."

Őszentsége a Dalai Láma, Tendzin Gyaco
Ősi Bölcsesség, Modern Világ

Ha az az idézet igaz amit tegnap idéztem és miért ne lenne igaz:

""Elválaszthatatlan a tértől, időtlen, mindent átható, ... Ezt az időtlen állapotot az igazság szintjének vagy Dharmakájá-nak nevezzük, s ettől semmi sem elválasztott."

Akkor ez az időtlen magában foglalja a múltat jelent jövőt.
Úgy a hinduizmust mint a buddhizmust vagy a kereszténységet. Most, hogy ez, én vagy nem én ráérek akkor gondolkozni rajta ha már ott tartok.

De ha egy üres semmit keresek és megtagadom magam, hogy nem létezem mert csak pakolódom jobbra balra az az erős gyanúm sosem jutok el ennek a megértéséig.
Talán mégis csak mélyebb ez a Tan, mint az a felszínről látszik. Ha belegabalyodok a szavakba akkor ott leragadok.
Ezért én a legelső feladatomnak azt tartottam, hogy megkeressem mi az az én amit tagadok és, hogy jön létre, hogy tovább tudjak menni.

Jézus azt mondta én és az atya egyek vagyunk. Azért mondta így, hogy ne keverjék össze a látható formával. Már tudta mi az az én amit mi tagadunk de nem tudjuk mit tagadunk mert a tudásra nincs szükség. (pedig úgy kezdődik tudatlanság) Már egy megvalósításból beszélt.

További jókat
azördögmaga 2010.04.26 12:15:02
@Astus:

Te azt mondod a Buddhában a Dhrmába és a szanghában vettél menedéket.
Tudod egyáltalán miben vettél menedéket?

Dharma az indiai hitvilágban (→ hinduizmus) az az egyetemes törvény, amely minden hatás mélyén rejlik, mindent átható létezésével fenntartja a mindenség örökkévalóságát, működését, és minden létező entitást meghatároz. A világmindenséget, mint szellemi alapelv, élettel elárasztó közegként itatja át, míg az emberrel való misztikus kapcsolatában, mint az örök erkölcsi Törvény, Igazság kötelességként jelenik meg azáltal, hogy a valóság megismerésének folyamatában az ember igazodni kíván hozzá. Az egész hindu vallásrendszer a Dharma gondolatán alapszik, általános elnevezése "Szanátana Dharma", azaz Örök Törvény.

A buddhista filozófia - az mellett, hogy megőrzi a dharma általános hindu értelmezését is - jelentéstartalmában már konkrét létezőnek írja le, amennyiben végső, tovább már nem egyszerűsíthető valóság elemnek tekinti.

És hogy ez mennyire így van tessék neked fő tagadónak.

""Egész világ lángokban áll,
a mindenséget füst borítja,
reng a föld, és reng az ég."
(Szamjutta-nikájo V, 7.)

"Míg minden azt harsogja: én,

S mindenről azt mondják: enyém.

Szíved "én" tartja megszállva,

S előlem nem menekülsz!

Semmi sem mondja már, hogy én,

Nem mondják semmiről: enyém.

Megvagy Gonosz, a harcnak vége;

Énrám az úton nem találsz."

Szamjutta -nikája, IV. 2.9."

Nem fogok a te tanácsodra egy semmit és egy pislákoló fényt keresni. Neked kéne a fénnyé válnod ami mindet átkarol
De azt a szemeddel nem láthatod.
Nagardzsuna után szabadon.
"A szem nem láthatja önmagát"

Üdv.
azördögmaga 2010.04.26 23:33:02
@bekandze:

Ha már elszállt az elvakultságunk és a dobogó iránti vágyunk akkor beláthatjuk a vallásokat mindenhol emberek alkotják. Olyan megvalósított mesterre épül egy vallás mint Buddha Jézus Krisna stb.

Az ember itt is ott is ember. Ha önmagát kutatja olyan lényeges eltérés nem lehet csak a szavak mások.
Az más lapra tartozik, hogy menet közben mivé válik a vallás.

Lásd a buddhista ürességet. Már a könyökömből is ez folyik a legkomolyabban mondom.

De azt elfelejtik közölni a halandó emberrel, hogy az üresség egy elnevezés. egy szinonima. A másik elnevezése nirvána. A Nirvána másik elnevezése haláltalan.
És azt is elfelejtik közölni az egyszerű halandóval, hogy ezt meg kell valósítani. mert meglehet ha van én ha nincs én. Ha engem elpusztítanak a legelején, hogy nem létezem mert jaj üresség és pakolódok jobbra balra akkor elveszik tőlem az utat ami ehhez a megvalósításhoz vezet.

Azt mondják egy jó mester elvesz tőled mindent. fel fal szőröstül bőröstül. Semmi nem marad belőled. Hogy mindent neked tudjon adni.

talán meg kéne hagyni az ürességet a legvégére de már a csapból is ez folyik.
Az imént bukkantam egy cikkre '98-ból, ahol Lopez professzor tanítványai összegyűjtött tíz leggyakoribb félreértés található a buddhizmussal kapcsolatban. Úgy gondoltam, ez egyrészt mókás, másrészt érdekes, s egyeseknek akár tanulságos is lehet. Nem szó szerint fordítottam le…..
azördögmaga 2009.10.03 08:57:27
@Astus:

Astus tudod mi a közös a kereszténységben és a buddhizmusban. Az emberek. és még az is közös, hogy ezek az emberek vérre menőkig védik a saját álláspontjukat és ezért képesek a saját békéjüket feláldozni.

És mi a különbség Jézus Buddha és közted? Hogy őket nem érdekelte a vallás elnevezés. Adták vallástól függetlenül mindenkinek és nem szólták le a másik vallását nem harcoltak ellene.

Plumbelus. Jézus azért tudott feltámadni harmadnap múlva mert tudta miért üres és éntelen a forma.

"bontsátok le a templomot (testet) és Én három nap múlva felépítem azt."

Astus még az is közös a kereszténységben és a buddhizmusban, hogy az emberek csak elolvassák ami le van írva félre értelmezik (vagy nem értik)
És így az alap ami maga a tanítás lényege lenne az elveszik.

Ezt nagyon jól szemlélteti egy apokrif írás.

"Én vagyok az, akit Életnek neveztek, de te a Halálnak hívtál,"

A Villámcsapás, a Tökéletes Elme

Ezt külön neked teszem be Astus az kicsavart összerakodásokra és arra, hogy az ember nem is létezik. Ezt tanítod nekik mert mindent félre értesz és ezzel elveszed előlük egy sokkal nagyobb óriásibb dolog elől a lehetőséget.
Nem lenne baj ha a szemellenzőt néha levennénk magunkról. És nem arra fordítanánk az energiánkat, hogy, hogy tudunk tiltakozni a más vallások ellen. Hanem elkezdenénk keresni magunkban azt a pontot, hogy miért nézem én le a másikat.

Üdv.
azördögmaga 2009.10.03 11:14:46
@plumbeus:

Most nem kezdek el vitázni megint azon, hogy maguk, hogy örültek, hogy nem is léteznek mert csak összepakolódó izékből állnak amik kölcsönhatásokra pakolódnak itt össze vissza. Ha ez egy kicsit megfordult annak örülök.
Mint annak is, hogy az is megváltozott kicsit amit két vagy hány hónappal ezelőtt hallottam, hogy nem lehet kikerülni a függő keletkezésből.

Üdv.
azördögmaga 2009.10.03 11:46:30
@plumbeus:
Tőlem úgy csavarja ki ahogy akarja Már leírtam nem kell védő angyal szerepébe bújni.

De Ha idézem megint Buddhát.:

"Mert a Beérkezett felismerte, mi a test," hogyan jön létre a test, hogyan szűnik meg a test; mik az érzetek, hogyan jönnek létre az érzetek, hogyan szűnnek meg az érzetek: mi a tudat, hogyan jön létre a tudat, hogyan szűnik meg a tudat; mik az adottságok, hogyan jönnek létre az adottságok, hogy szűnnek meg az adottságok; mi a megismerés, hogyan jön létre a megismerés, hogyan szűnik meg a megismerés. "

Semmi fajta összepakolódást. nem látok csak megismerést.. A kettő között iszonyú a különbség még akkor is ha nem látszik.
megismerte, hogy jön létre ezért megtudja szüntetni. ha csak pakolódik össze vissza magától kölcsönös izékre akkor a büdös életben nem tudja megszüntetni. Lehet ez sem tőlem független dolog?
Na maga csak pakolódjon.

Ismerem a szúfit.

"A szufi közelebb van a hallgatáshoz, mint a beszédhez." "Nem vagyok keresztény, nem vagyok zsidó, sem parszi, sem mohamedán. Nem vagyok keleti, nem vagyok nyugati, nem vagyok szárazföldi, nem vagyok tengeri. Nem a földből származom, sem a keringő égitestekből. Nem a föld szült, nem a víz, nem a levegő, nem a tűz. Nem Isten városából jöttem, nem a porból, nem az öröklétből, nem az örök változásból. Nem ezen a világon vagyok otthon, nem a túlvilágon, nem a paradicsomban, nem a pokolban. Apám nem Ádám, anyám nem Éva, nem az Édenkertből jöttem és nem az Édenkert angyalaitól. Az én helyem a nem-hely, nyomom a nyomtalan, se test, se lélek."
Ma néztem meg a YouTube-on egy ezt a módszert bemutató tanítást Tenzin Wangyal rinpocse tolmácsolásában, aztán később elolvastam azt is, ami a Shambhala Sun-ban megjelent tőle erről. Nekem felttébb tetszett, így az angolul nem tudók és a magam kedvéért most itt összefoglalom,…..
azördögmaga 2009.07.19 23:06:01
Ez jó. tetszik.:) Csak egy pár mondatot fűznék hozzá. fűznék hozzá.
És csak is azért mert sokat lett emlegetve a semmi. De ez lehet az én hibám, hogy belőlem ezt váltja ki de a tapasztalatom sajnos az, hogy a buddhizmust az emberek a nihilizmussal kapcsolják össze.
Ezt írod:

"Mi az eredménye annak, ha tisztán megvalósítjuk az üresség és éberség egységének látásmódját? A nagy boldogság, avagy nagy gyönyör (bde-ba chen-po). Ez röviden azt jelenti, hogy megszabadulunk a kettős látásmód következtében jelenlevő feszültségtől, elégedetlenségtől. A dolgokat tökéletesnek és békésnek látjuk, amik úgy kiválóak, ahogyan vannak."

Adjunk hozzá egy kis Tilopát ha már Dzogcsen.

"Az égboltot vajon mi támasztja alá?

Mit támaszt az alá? És azt mi tartja fenn?

Az öntudatot a Mahámudrában semmi sem támasztja:

Lazíts! A keresetlen, természetes jelenben engedd el magad!

Ha kötelékeid fellazulnak, megszabadulásod kétségtelen.


Az égbolthoz hasonlít a tudat természete:

Nincs olyan jelenség, ami ne tartozna bele.

------
A Mahámudrá az, ha az elmét semmi sem támasztja meg.

Ha hozzászoksz ehhez, a teljes megvilágosodást elnyered.


Ha nincs észrevett tárgy, a tudat fénylő természete felragyog.

Nincs út, amit követned kéne: az oszlatva-sugárzók útja ez,

a megszokhatatlan. Ha hozzászoksz ehhez,

a teljes megvilágosodást akkor elnyered."

Tilopa

Itt Tilopánál a jelenségek az egész Mindenséget jelentik, mivel előtte az égbolthoz hasonlít.

És ez a nem cselekvés. Üres de mégis mindent magában foglal és tartalmaz.


Így már közel sem hasonlit a nihilizmushoz.:))
azördögmaga 2009.07.21 17:20:39
@A Nikk:

Emberekről beszéltem. Egy nagyon tág köröl. Hogy azt tapasztalom ha szóba kerül a buddhizmus társaságban munka helyen bárhol azok úgy hozzák össze függésbe, hogy a buddhizmus a semmit tanítja.
Nihilizmus.
Ez az elterjedt nézet amit én tapasztaltam.
A köznapi megegyezéseket mellőzveA végső jelentés nem tanítható.A végső jelentéshez el nem jutvaA nirvána nem érhető el.(Nágárdzsuna: A középút alapversei, 24.10)A következőkben három fontos lépésre bontom a Buddha tanítását, amivel viszonylag egyszerűen megérthető…..
azördögmaga 2009.07.16 23:37:52
@Astus:

Tudsz olvasni vagy annyira ragaszkodsz az elméletedhez, hogy már a betüket is másként látod?

"l. Mert a Beérkezett felismerte, mi a test," hogyan jön létre a test, hogyan szűnik meg a test;"

Ez az öt halmazt takarja nem?

"Ha az öt halmazt magát szüntette volna meg, akkor abban a pillanatban eltűnt volna, s nem taníthatott volna. "

Honnan tudod? Te már megszüntetted, hogy így tudod és ennyire biztosan mered állítani?
De nem szüntethetted meg mert szerinted azok rajtad kivül álló okokból csak úgy csoda folytán rakodik össze. Semmi közöd nincs hozzá. szerinted elég az ént kihúzni belőle. De miből ha nincs én, hogy lehet öt halmaz?


Tudod mit azt csinálsz amit csak akarsz.
azördögmaga 2009.07.17 00:00:48
@Astus:

Örülök, hogy ellent mondasz Nagardzsunának, és Buddhának is. Bár lenne egy egyszerűbb megoldás itt a vita helyet és ahelyett, hogy a saját kényelmes szempontodat akarod itt rám erőltetni.

Vizsgáld meg.
Az üresség megértéséhez általában sok tanulásra és még több gondolkodásra van szükség. Nem különbözik ez semmilyen más dologtól, amit meg akarunk érteni. Ugyanúgy megtanulható és megérthető, mint az iskolai tantárgyak. Az üresség belátásához pedig lecsendesedett tudat…..
趙州問投子。大死底人卻活時如何。投子云。不許夜行。投明須到。Zhaozhou megkérdezte Touzi-t: - Mi van akkor, amikor valaki a nagy halál után visszatér az életbe? Touzi válaszolt: - Éjszaka menni tilos. Nappal kell…..