Regisztráció Blogot indítok
Adatok
quodlibet

117 bejegyzést írt és 245 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban.

Admin Szerkesztő Tag Vendég
Tisztelt Magyarok! Habár nem értek teljesen egyet az új ukrán oktatási törvénnyel, tisztázni szeretném a tartalmát amennyiben a Kárpátaljai magyarságot érinti, és a magyar politikusok túl- hisztizik a helyzetet. Az ukrán állam nem fogja bezárni a magyar iskolákat. Az óvodák és a 1-4 elemi…..
Ez a történet az első csavartól az utolsó forrasztásig igaz. Akkoriban (nyolcvanas évek) az egyik országos szerviz hálózattal rendelkező vállalatnál dolgoztam a műszaki osztályon. Jól felkészült, nagy gyakorlattal rendelkező mérnök kollégáim voltak, kiterjedt kapcsolatrendszerrel. Szinte minden…..
Lee Smolin írt egy könyvet arról, hogy az idő létezik. Kollégája, akivel egy ideig együtt dolgozott nehéz elméleti fizikai problémák megoldásán, írt egy másik könyvet arról, hogy az idő nem létezik.[i] Mindketten jelentős fizikusok, valójában nem köznyelvben gondolkoztak, amikor az időről…..
quodlibet 2021.03.19 16:39:53
@Julius Eckstein: Ezt írja a szerző: „Ennek az időfogalomnak az elfogadása azt a meggyőződést jelenti, hogy a valóság csak abból áll, ami az idő minden egyes pillanatában valóságos. Ez radikális gondolat, mivel tagad mindenfajta időtlen létezést és igazságot – legyen az tudomány, az erkölcs, a matematika vagy a kormányzás területén.” 14. o. Tehát az időtlen matematikai igazságok létezését is tagadja Smolin.
Több mint harmincöt éve szolgál engem ez a hűséges szerszám. Nézd meg jól, alig látsz rajta sérülést, nem görbült el, nem csorbult ki a hegye, pedig minden lehetetlen beragadt rozsdás csavart ezzel tekertem ki, főleg ha már semmi nem segített. Ez nem az a  fajta,  egyszer használatos vacakság…..
``A filozófia baglya a beálló alkonnyal kezdi meg röptét.'' mondja nekünk Hegel, és igaza van. Hogy mi a tudomány és mi a filozófia, az mindig a jelenből kiindulva, visszatekintve látszik. Azok a régi írások részei a tudomány történetének, amelyek a rokonsági és leszármazotti viszonyok alapján a mai…..
Jobb szeretem a meghitt, kis baráti társaságokat, mint a versengő csapatokat. Vezetői ambícióm sem volt soha, mégis úgy hozta az élet, hogy nyugdíjazásomig középvezető voltam. Szerencsém volt, mert nagyon jó kollégáim voltak, többnyire közös gondolkozással oldottuk meg a problémákat, az időnként…..
Nyolcan voltak testvérek, egy fiú és hét lány. A legfiatalabb, akiről most szó van, 1921-ben született. Akkoriban, a matyóknál az volt a szokás, hogy az ilyen nagy családoknál egy fiút papnak vagy egy leányt apácának adnak, úgy mondták „Istennek adnak”. Az egyetlen fiú a világháborúban…..
„Kecskeméti Vég Mihály (? - 1562), XVI. századi énekszerző. Egy éneke maradt fenn a protestáns énekeskönyvekben, az 1592-i Gönczi-féle ének gyűjteményektől korunkig. Az 55. zsoltár nyomán készült ének a korabeli zsoltár átdolgozásokkal szemben hű parafrázis, tehetséggel, méltó módon van átdolgozva.…..
A következőkben megmutatom, hogy egy inercia rendszerben egy tömegpont mozgása felső határsebességének létezése mellett logikai érvek is szólnak, ha a tér és idő atomos szerkezetű. Az érv alapötletét Zénón jól ismert aporiái sugallták.[i]  Tegyük fel, hogy ’m’ tömegpont egyenes vonal mentén halad A…..
quodlibet 2020.12.04 17:16:19
@Julius Eckstein: Igen, ezt én is említettem. Érdemes elolvasni Bíró Tamás Sándor előadását az idő fizikai szemléletéről, elhangzott BME szkeptikus találkozón 2006-ban: Az idő fizikus szemmel. A vége felé megemlíti az én gondolatomat is. Ez talán segít jobban megérteni az atomos tér-idő problémáit.
szkeptikus.bme.hu/archiv/biro_tamas_az%20ido_fizikus%20szemmel.pdf
Anno 2012-ben írtam ezt az írásomat, kisebb javításokkal jelenik most meg. ************************************************************ Létezik-e az idő? Érdekes, hogy a kérdés mindig a fizikai időre vonatkozik, és nem a szubjektív időre, melyet a pszichológia tanulmányoz, és melynek homályos…..
Sündisznóállásban A Dadacs 2020.11.09 14:03:11
Apám (András Tibor) sok képéhez kapcsolódik valamilyen történet. Az alábbi kisméretű olajkép történetét többször elmesélte. Somorján járt a hatvanas években anyám családjánál, amikor már szabad volt átmenni. Mint mindenütt ott is, akkor is rajzolt, festett. Azt mesélte, hogy meglátott az utcán (vagy…..
I. Előhang Október 17-én érdekes online előadást halhattunk „Physicalism without the idols of mathematics” címmel, az ELTE logika tanszékének szervezésében. Az előadó, E. Szabó László, alaposan átgondolta a gondolatmenetét. Gödel szellemében egy szemantika felvázolásával kezdte, hogy jól értsük,…..
Jelentem hogy helyzetünk egyre sötétebb, a kilátások nem túl biztatóak, mindazonáltal, sikerült a téridő félreeső részén egy porfészekben találnom két lényt, akik nem panaszkodnak a hideg miatt, sőt az egész projectről jó véleménnyel vannak. Javaslom a velük készült interview-et továbbítani a…..
Plantinga modális istenérve A népszerű Kálvinista apologetika portál folyatta érdekes sorozatát, most éppen Plantinga modális istenérvét mutatta be, nagyon jól követhető előadásban. Plantinga modális istenérve a video előadásban így festett: (1) Lehetséges, hogy Isten létezik. (2) Ha lehetséges,…..
quodlibet 2020.10.15 16:24:49
Próbáltam vitatkozni N.G.vel a neten, nem sok sikerrel:

Ferenc Andras
4 hónapja
Szerintem Plantinga érve (vagy más megfogalmazása az ontológiai istenérvnek) egyáltalán nem általánosan elfogadott akadémiai körökben – épp ellenkezőleg. Ezt írja pl. az egyik legtekintélyesebb filozófiai lexikon: „It is clear that Plantinga’s argument does not show what he claims that it shows.” (Nyilvánvaló, hogy Plantinga érve nem mutatja meg azt, amit vénleménye szerint megmutat.)
plato.stanford.edu/entries/ontological-arguments/

Kálvinista Apologetika
4 hónapja
Ki említette azt, vagy utalt arra, hogy általánosan elfogadott lenne? Szerintem senki.

Ferenc Andras
4 hónapja (szerkesztve)
@Kálvinista Apologetika a videó szerint ez egy érvényes érv, és nem is vitatja senki. Én ezt vitattam. Mivel nincsen meg nekem a video szövege írásban , így nem tudom idézni, de meg lehet hallgatni, az elején van.(Az ilyen viták jobban követhetgőek írásban.)

4 hónapja (szerkesztve)
Akkor érdemes megismerkednie a filozófiával és a logikával. Az érv érvényes és érvényességét nem
vitatja senki, ugyanis nem tartalmaz formai hibát vagy logikai ellentmondást. Mint ahogyan az is érvényes érv, hogy

1.Minden ember szúnyog.
2. Ferenc András ember.
3. Tehát Ferenc András szúnyog.

Ez egy érvényes (valid) érv, de nem “sound”, mert az első premisszája hamis. Szóval elemi logika és filozófia. Ezt csak azért írom ilyen keményen, mert ön több helyen és fórumon is igyekszik fellengzősen kioktatni, bár ahogyan látszik, az alapokat sem ismeri.

www.youtube.com/watch?v=zR5vgpNa12A&t=37s&ab_channel=K%C3%A1lvinistaApologetika
Ez az írásom négy évvel ezelőtt született. Mostanában újra fogalmazom, és picit tovább is fejlesztem, viszont közben rájöttem, hogy az új verzióban az eredeti szöveg sok értéke elvész. Ezért itt most megjelentetem ezt a régi írásomat.  Az újabb verziót, amelyik több ponton azonos ezzel a korábbival,…..
quodlibet 2017.05.01 19:22:08
Ritka alkalom, amikor nagyrészt egyetértek veled. Kezdjük a végén, ezt írod: „Így hát, a logika, és a fizika kapcsolatában a logikának egyfajta racionális ellenőrző szerepe van. Nem azt mondja meg, hogy mi van, vagy mi lehet, hanem azt, hogy mi nem lehet. De hogy részleteiben, konkrétan milyen a világ, hogyan működik, azt a fizika mondja meg.” Az az első eset, hogy valamiben teljesen egyetértünk. Én is így gondolom. De figyelem, a logika, nem azonos a hétköznapi józan ész álláspontjával, amire Te oly gyakran hivatkozol. A tudomány telis-tele van olyan fölismerésekkel, ami ellentmond a józan észnek. Ezek egy jó részéhez már hozzászoktunk és nem gondolunk bele. Pedig ha belegondolnánk akkor kiderülne, hogy még az elemi iskolában tanultak is tele vannak a józan ész számár fölfoghatatlan dolgokkal. Ami a visszafolyó idő mivoltát illeti, itt is az a helyzet, hogy nagyon óvatosan kell eljárni. Tulajdonképpen nem a logika un. szintaxisnak nevezett része, hanem a klasszikus logika szemantikája igazságokkal kapcsolatos előfeltevése tagadja, a visszafelé folyó idő lehetőségét. Ezt nagyon kevesen értik, kevesen látják ezt az összefüggést. Azzal is egyetértek, és a fizikusok többsége is egyetért, amikor ezt írod: „Könnyen lehetséges, hogy pl. kvantumszinten az idő is máshogy működik (folyik, mások a tulajdonságai), mint a mi mérettartományunkban. Sőt, én ezt nem csak lehetségesnek, hanem valószínűnek is tartom - bár nyilván nincsenek rá bizonyítékaim - ahhoz kell a kvantumfizika. De ez egyben azt is jelenti, hogy az idő (és persze akár más fizikai jelenségek is) tulajdonságai, és törvényszerűségei a mérettartomány függvényében is változnak. Ha az elemi részecskék szintjén lehetséges is, hogy az időben visszafelé mozogjanak (de ennek nem ismerjük a törvényeit), attól még a mi mérettartományunkban ez lehetetlen.” Amiben továbbra sem értünk egyet, arról majd máskor. üdv.
quodlibet 2020.10.07 17:27:46
A posztban szereplő Hraskó Péter idézet kevéssé szerencsés, a helyes válasz itt találhtó: www.youtube.com/watch?v=0iJZ_QGMLD0
Tehát nem a gyorsulás a megoldás kulcsa, hanem az, hogy két rendszerben morgunk, egyben oda, és egy másikban vissza. (Erre sokan mások is rámutattak.)
Az alcím az egykori HIFI magazin utolsó lapján található rovatra utal. Az a rovat beszámolt a következő számmal kapcsolatos tervekről. Ez a mostani bejegyzésem is hasonló célt szolgál. Ez nem „rendes” poszt, csak rövid tájékoztatás. Összeszerkesztettem a blog posztjaimat egyetlen pdf fileba, ami…..
Egy hóbortos művész házaspár némi pénzhez jutott. Történt ugyanis, hogy a férj lefordította Dante Alighieri Isteni színjátékát. A fordítást némely távoli vidéken elolvasták, és úgy ítéltek, jutalmat érdemel. Kapott is némi pénzmagot a költő, melyből több szép ruhát is vehetett volna hitvesének, de…..
„Mi az igazság” kérdezte Pilátus a Mestert, de meg sem várta a választ, mert nem hitt az igazságban. Rosszul tette.[i] Tudni való, hogy az emberi mondatokat három zsákban gyűjti az Úristen. Jobb keze mellett vannak az igaz kijelentő mondatok, balján a hamisak, míg a bizonytalan vagy zavaros…..
quodlibet 2019.01.12 16:45:14
Nemrég láttam, hogy a Carneades.org online filozófiai egyetem remek videókat készített Tarski igazság elméletéről, ezen belül a Hazug paradoxonról is: youtu.be/LGsFkSJYmRo Érdemes megnézni, összevetni azzal amit én írtam. Néhány pontom tér el csak a véleményünk, lehet, hogy erről majd külön is írok.
quodlibet 2020.09.07 20:01:27
Sok évvel ezelőtt (2014. július 2.) jelent meg ez a posztom az azóta megszüntetett NOL blogon. Ottan nem aratott nagy sikert – de meglepő módon az Index anno kiemelte, nekik tetszett. Ez tehát most nem filozófia, hanem világnézet, de talán megbocsátható, ha a szerző kivételesen ilyen kérdésekről is…..
quodlibet 2020.02.15 16:26:56
quodlibet 2020.08.19 22:44:05
Bevezetés Az oksággal, determinizmussal és az emberi szabadsággal kapcsolatos filozófiai kérdések és viták álltak filozófiai érdeklődésem középpontjában filozófiai eszmélésem kezdeti időszakában.  Ebben a blogban alig írtam eddig erről, ideje pótolni. A következőkben alapvetően az okság fogalmáról…..
quodlibet 2020.07.30 21:37:08
Állapot, esemény, folyamat Az ’állapot, esemény, folyamat, jellemző’ terminusok egy szerteágazó fogalmi családot alkotnak. Sokan sokféle tudományterületen (fizika, matematika, kibernetika, filozófia) sokféle felfogásban különféle előfeltevésekkel használják ezeket a szavakat. A fizikában pl. néha…..
Posztjaim alcímében szerepel három fajta kitétel. Ezeket az alábbi értelemben használom a posztban tárgyalt kérdés jellemzésére -- többé-kevésbé következetesen: [Filozófiai válaszok] – A tárgybani kérdésre konkluzív válasz adható. [Filozófiai dilemmák] – A tárgybani kérdés világosan…..
Az alábbiakban megfogalmazott gondolatok nem újak, részben, olykor elejtett megjegyzések formájában, a viták ateista oldali résztvevői is megfogalmazták azokat. De talán érdekes az újbóli áttekintésük az én felfogásomban. Nagy Gergely (A továbbiakban N.G.) teológus központi állítása, amit vitáival…..
Bevezetés Szerintem a legegyszerűbb logikai istenérv ez: (1) Isten = Isten (axióma) (2) Isten = Isten → ∃x. x = Isten (logikai igazság)                                         (3) ∃x. x = Isten  (Értsd: Van Isten.) (modus ponens)  Egy ateistának azt kell mondania, hogy az (1) mondat a szó…..
Sündisznóállásban Egy az Isten 2020.06.12 16:32:01
Meghallgattam a Pomáz TV fölvételét a trianoni béke-diktátum megemlékezéseiről. A Pilisi Nemzeti Keresztény Egyesület keretében Óváryné Herpai Dóra mondott beszédet, és idézte – egyetértőleg – Az országos református lelkészi egyesület lapjának vezércikkét, 1920. június 12-ből, „…a körülöttünk…..