Regisztráció Blogot indítok
Adatok
Charlie__

4 bejegyzést írt és 43 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban.

Admin Szerkesztő Tag Vendég
Varánusz Orbán csomagol 2011.03.01 05:26:11
Véget ért egy álom. Ma délelőtt Orbán Viktor kinevezett szárnysegédei bejelentik végre, hogy az ábrándokra épülő költségvetés foltozása és az ország alapszinten való működtetésének biztosítása érdekében miből mennyit vágnak. A bejelentés pillanatában hivatalosan…..
Charlie__ 2011.03.01 11:51:35
@sterimar: Az egykulcsos adó szlovákiában sem húzta a javulást, hanem mint kiderült középtávon lassította, tehát nem ezért, vagy ezért is, hanem ennek dacára jutottak előre. A közgazdaságtanban nagyon kevés dolog tény, annál több interpretáció. Kérdés milyen számokat, milyen szempontokat veszel figyelembe. Ha pl. pénzszerűsíted a lakosság egészségállapotában bekövetkező romlást, s kivetíted a néhány évtizeden belül ennek következtében megnövekedő egészségügyi kiadások már ma belátható növekedésére, akkor más eredményt kapsz, más a tényállás, mintha nem teszed.
Egy 2007 nyarán lezajlott autós-kerékpáros (férfi-nő) összetűzés végére tett pontot három év után a bíróság. A sértett, Pegi az alleycat.hu-n írta meg az egy év felfüggesztettel végződött sztoriját, ami azzal kezdődött, hogy a Gellért tér környékén véletlenül…..
Charlie__ 2010.04.30 16:45:20
Kissé heves a hangnem, nem?

A konfliktus jellemzően nem csak autós-biciklista, hanem férfi és nő, nyerő és lúzer regiszterekben is tombol, ha jól látom.

Németországi élményem: A rendőr elkap egy biciklistát a városka sétálóutcájában. „Van jogsija?” – kérdezi. „Van. – válaszolja a megszeppent kerekező” „Jó, mert akkor máris duplaösszegű a bírság!” Ha megkülönböztető jelzést hallanak, meg is dermednek fegyelmezetten az autósok, s a biciklisták, a magyar járdák e véres fogsorú cápái sem mernek vadul rácsilingelni a gyalogosokra. Gyakorló szülként sosem tudtam járdán sétálni babakocsis korú gyermekeimmel, mert a járdán parkoltak az autók. Amikor az úttestre kényszerültem, akkor pedig verbálisan traktáltak meg. Aki gyalog jár, az annyira a társadalom söpredéke, hogy nincs helye a nap alatt.

Az Árpád hídtól délre, a rakparti részen van egy gyalogos fölüljáró. Ez köti össze a lakótelepet egy a Duna partját létesített játszótérrel illetve egy parti sétánnyal. A fölüljárót még valamikor a hetvenes évek végén úgy alakították ki, hogy emelkedő vezessen föl rá, melyen a babakocsikat és a bicikliket is föl lehet tolni. A félreértéseket kerülendő a jogalkotó kitette a kerékpározni tilos táblát a gyalogátkelő mindkét végére. A gyakorlat e táblával szemben az, hogy motorosok is és versenybiciklisták is üvöltöznek terhes anyákkal, gyerekeiket terelő szülőkkel arról, hogy hová kéne elhúzniuk mint egy szerencsére már kihaló faj képviselőinek. Ennyit a törvény és a mások tiszteletéről ill. a fölényeskedésről, a jogkövetésről, s nagyjából Magyarországról.
          A következőkben közöljük Köves Slomó válaszát, és Novák Attila viszontválaszát. A Konzervatórium e két írással a vitát lezártnak tekinti (illusztrációnkat a megboldogult Judapestről csórtuk).   Köves Slomó - Agresszióval nem,…..
Charlie__ 2009.12.29 21:43:51
@Loxon: A messianizmusnak vannak politikai következményei ugyan (lásd pl. a Vatikánt), de maga a messianizmus nem politika, hanem tisztán vallási, valláspolitikai összefüggés. Mások identitásának zsidóra formálása (keresztény fogalmakkal: térítés, "misszió"), teljességgel idegen a zsidó vallási gondolkodástól.

Ha viszont netán vallási, kultúrális hatásra gondolsz, akkor ki kell mondanunk a tényt, ez már lezajlott, befejezett folyamat. Úgy a harmadik, negyedik század, tehát a "Keresztény Európa" megszületése óta.

Arról nem is beszélve, hogy az interkulturális befolyásolás mint folyamat kölcsönös (pl. a jeruzsálemi főrabbi kezd egyházfővé emelkedni, ami a rabbinizmus eredeti gondoaltvilágától idegen, s meglehetősen egyértelműen keresztény hatás, az Izraeli Állam parlamentáris demokrácia, mely hellén-európai államforma stb.).
Novák Attila, A Chabad, Elie Wiesel és a Fidesz - valláspolitikai körtánc Budapesten című cikke összeesküvés-elméleteivel és minden képzeletet felülmúló tárgyi tudásával, a múlt és a jelen tényeinek saját jogon történő lefektetésével, és átütő jóindulatával,…..
Charlie__ 2009.12.24 00:10:47
Kedves Slomó,

örülök a hozzászólásodnak, mert ebben néhány kérdést szabatosabban, közérthetőbben fogalmazol meg, mint első válaszodban (pl. a cionizmus és a messianizmus közötti párhuzamra tett utalásodat). Fontos, hogy ha már vitázunk, a pozíciók közérthetőek legyenek. Ha már kikötöttem, belegabalyodtam ebbe a témába. Attila nem követett el - szerintem - erkölcstelenséget ebben a kérdésben, hiszen többször jelezte a magyarországi Ch"B"D nem tartozik a messianisztikus ághoz. A cionizmus vallási ágának Erec Jiszrael újbóli megalapítása és a essiási kor eljövetele közti párhuzamod azért sántít, mert a messianisztikus cionisták nem kötötték konkrét személyhez a messiási kort, annak csupán első jeleiről beszélnek imáikban (résit cmichát geuláténu). Ha a Ch"B"D messianisztikus szárnya produkálná a messianizmus hasonlóan mérsékelt jeleit, az ortodoxián belül sem támadt volna kontroverzia. (De ezt TE nálam tanultabb lévén, jóval jobban tudod.)

Autenticitás kérdése. Mindketten tudjuk, a reformra vonatkozólag, lám, utánozhatatlan világossággal meg is fogalmazod, hogy ortodox ill. ezen belül chászid álláspontod nem teszi lehetővé a számodra, hogy nem ortodox áramlatokat (Reform, Reconstructionist Judaism, Conservative Judaism [ez a nyugati neológia, Izraelben masorti], neológ) autentikusnak fogadd el, a Síp utca éppúgy idetartozik, mint a Bálint vagy a Mojse ház, vagy bármi egyéb nem ortodox kezdeményezés.

Amúgy nem a reformra gondoltam, hanem az összes zárójelben fölsorolt áramlatra együtt. Magamat amúgy a majdnem-ortodoxia egyedül hiteles képviselőjének tartom, ha megengeded, hogy bevállaljam helyetted a Jóteremtőtől kapott önirónia adagodat is. (Ha nem engeded meg, akkor persze az öriróniát - részben - visszaadom.)
Charlie__ 2009.12.24 23:08:49
@Midbár: Kedvem volna föltenni egy képet. Izraeli kirakat. Rajta a rebe képmása, alatta a fölirat, mely tudatja, hogy ő a fölkent. Ennek ma különös jelentőséget ad, hogy a Ch"BD ma nem tanul Tórát ezen az estén, mert a karácsony idejét erre rossz időnek tartja. A szép ebben az, hogy az egyik messiásnak tartott zsidóhoz kötődő nem zsidó ünnep rontó erejétől félnek, miközben saját rebéjükkel kapcsolatban (a messiás-hívő ág) hasonló hagiográfiai elemeket érvényesítenek, mint az őskeresztény zsidó gyülekezet a kereszténység hajnalán.

www.zsido.com/konyvek/a_zsido_tortenelem_allomasai/119/3628
Köves Slomó rabbi nem először próbálkozik azzal, hogy velem egy elvi vitát az ad hominem „érvek” szintjére vigyen le, pedig én sohasem tettem ilyet. Pár évvel ezelőtt az Élet és Irodalomban, a zsidó népiségre vonatkozó tanulmányomat támadta hasonlóan vehemensen és…..
Charlie__ 2009.12.24 15:18:29
@HaKohen:

Csak a kívülállók tisztánlátása végett:

A hagyományos rabbinikus vallásfölfogás szerint zsidó az, akinek az édesanyja zsidó (ez a definíció kb. az i.sz. szerinti első századtól elfogadott általánosan).

"Viszont nem csak a fél és negyed, de még a nyolcad és tizenhatod zsidókkal is hajlandók foglalkozni, ha azok származása anyai ágon igazolható." - írod.

A helyzet az, hogy akinek csak az az anyai szép-szép nagyanyja zsidó, az a fönti fölfogás szerint nem negyed, nyolcad, vagy tizenhatod zsidó, hanem teljesen az, hiszen már az édesanyja is az volt, ahogy a nagyanyja, dédanyja, szépanyja stb. is, hiszen e fölfogás szerint minden anya, ha tud róla, ha nem, ha akarja, ha nem, átörökíti a zsidóságát gyermekeire. A fiúk és a lányok közt épp az a különbség, hogy a fiúk képtelenek zsidóságuk átörökítésére. A megkeresztel(ked)és a státuszon - ebben az értelemben - nem változtat. Az ortodoxia ezt a hagyományos nézetet, helyesebben a hagyományos nézet szó szerinti értelmezését követi. A Ch"BD ebben az összefüggésben (is) része az ortodoxiának. (Izrael Állam nem így gondolkodik. Ebből bonyodalmak támadhatnak. Az ortodoxok nem térítik be azt, akinek a szülei, nagyszülei elhagyták hitüket, s más vallásra tértek, mondván az illető anyai leszármazó, tehát éppúgy zsidó, mint a jeruzsálemi főrabbi, az izraeli hatóságok pedig nem tartják zsidónak, mondván, szülei, nagyszülei elhagyták a zsidóságot. [Vallásfilozófiai megállapítás következik, tessék jó erősen megkapaszkodni: A zsidóság a rendszeres káosz, az örökös ellentmondások konszenzuális kultúrája.])

A modern áramlatok (reform, conservative [nyugati neológ], klasszikus neológ) tudomásul veszi, ha valaki kitér a zsidó hitéből, s attól kezdve sem őt, sem leszármazottjait nem tekinti zsidónak, bár örömmel fogadja, ha azok visszatérnek őseik hitére (a vallást nem, vagy nem csak származási állapotnak tekintik tehát, hanem hitvallásnak is, azaz elfogadják az egyén önrendelkezési jogát, ahogy ez a felvilágosodás eszményeiből következik.)

A státuszproblémákról, s a Ch"BD gijurokban való közreműködésének kérdéséről nem kívánok vitázni. Részint nem ide illik, részint nagy tapintatot és (mindkét irányban) megértést kíván. Márpedig a politikai vita kontextusa nem az a beszédtér, ahol ez a fajta hangnem összehangolható lenne. Nem is annyira chabadkritikaként említettem meg ezt fentebb, mint inkább a Te általad róluk festett, s az én ízlésemnek egy kissé idealizálóra sikeredett kép árnyalásaként: Míg más mozgalmak ezen a téren különféle integratív koncepciókat dolgoznak ki (pl. a conservatívok a kéruv, a közelhozás programját), lévén e korszak a nyílt társadalom, s következésképpen a vegyes házasságok (világ)korszaka, addig a Ch"BD szervezett, invitatív tevékenységet ezen a téren nem folytat, a nem anyai ágon leszármazókat idegennek (nochrinak), más népből valónak (gójnak) tekinti.
Charlie__ 2009.12.24 15:31:06
@HaKohen: "Másrészt bizonyos, vállalt tematikájába tartozó kérdéseket is átugrik. Ebben szerintem a legsúlyosabb az, hogy a kiegyezés utáni ortodox-neológ szakadást és a Kongresszust tárgyalva még egy fél mondatot sem szentel a harmadik irányzatnak: a status quo ante-nak."

A status quo ante olyan - hitéletük gyakorlatát tekintve - XIX. század elejei hagyományokat követő (kvázi ortodox) közösségeket jelent, akik a neológ-ortodox szakadás előtti egység helyreállítására, majd később az apologatív erőtereken kívüli pozíciókra törekedtek. Ezen közösségek közt nem volt egyetlen chaszid hitközség sem (a chaszidok az ultraortodoxiához csatlakoztak). A Status quo ante mozgalma tehát a chaszidizmust ellenző zsidókat tömörített. Amikor chaszid nevezi magát e mozgalom örökösének kb. olyan bizarr, mintha refromátus nevezné magát a jezsuita rend magyarországi örökösének.

Érdemes ezzel kapcsolatban Köves Slomó néhány év előtti interjúját is átolvasni:

www.mno.hu/portal/568661?searchtext=Megmutatjuk,%20hogy%20mi%20is%20a%20zsid%C3%B3s%C3%A1g

Néhány link:
mek.oszk.hu/02100/02185/html/243.html
www.erec.hu/belso/content/2004_06/KIAZSIDO.HTM
Charlie__ 2009.12.24 22:51:18
@HaKohen: Épp a Te intenciódnak megfelelően igyekeztem betölteni azt a rést, melyet - más lehetséges rések mellett - K. G. N. A. által belinkelt szövegében érzékeltél. Természetesen szerény szelellemi képességű medvebocsként, csak töredékes tudtam lenni, de legalább az igyekezetemet díjazd (a számlaszámomat már ismered, csekket, váltót és zálogcédulát is elfogadok, lévén csóró értelmiségi).
w Non sequitur 2009.08.14 05:15:00
Fidesz-program márpedig nem lesz, csak a választás előtt, februárban; ami logikusnak tűnik, de nem az. Ugyanis a kormányellenes hőbörgés minden egyes mondatához joggal várja el a lakosság, hogy mondják meg neki, mi lenne az alternatíva. Programkezdemény, nagyvonalú tervelkedés már…..
Képviselő Funky Zsidóvicc 2009.06.23 16:30:00
A politikusok tök jó fejek! Pont olyanok, mint mi, csak magasabbak húsz centivel, több eszük van, és persze a humoruk is fergetegesebb. Aki nem hiszi, annak bizonyítékként álljon itt egy részlet az MTI tudósításából, amely Bajnai Gordon izraeli látogatásáról számol be.Simon…..
Konzervatórium Ál-ballib poszt 2009.06.18 12:04:00
Sokat írnak az SZDSZ-ről a jobbos fórumok, többet, mint az MSZP-ről. Ezekben az írásokból a felületes olvasónak az derülhet ki, hogy ellopták Magyarország kulcsát és a tolvaj az SZDSZ. Ezek a vádak azért nem relevánsak, mert bár valóban mucsázott (megengedhetetlenül) az…..
Bloggerek zsoldban Infoháború. A zsidó állam bloggerhadsereget toboroz. A feladatuk az, hogy anticionista weboldalakon képviseljék Izrael érdekeit. Egyiptomban blogokon szerveződik az ellenzéki Kefayah mozgalom. A vélemény szabadcsapatai. A stúdióban: Novák Attila történész,…..
Charlie__ 2009.03.28 23:05:47
@ilovebokroslajos:

Nem értem az árukapcsolást...

Amúgy Bokrossal őszintén beszélgetni, ezt őszintén mondom, nagy teljesítmény. Nekem volna hozzá néhány őszinte kérdésem. De félő, udvariatlanság volna föltenni őket, mert a rendezvény egy buli, bulikat pedig nem illik elrontani. (A buli műfajilag korlátozza az őszinteséget. Rajongóival még nagy diktátorok is "őszintén" beszélgettek, beszélgetnek.)
Szombatblog Egy szórványos ünnep 2009.03.15 10:35:00
Ez a bejegyzés annyiból mindenképpen eszrojgem nóch szükesz (eső után köpönyeg), hogy púrim ünnepe, mellyel foglalkozik, voltaképpen már véget ért. Ugyanakkor épp ennek az ünnepnek lehetnek olyan tanulságai, melyek messze túlmutatnak az ünnep naptár szerinti időszerűségén.…..
Levelet kaptunk Malfatti Esterházy Alice-tól, Esterházy János Olaszországban élő lányától. Örömmel eleget teszünk a közlést kérő levelének, de meg kívánjuk jegyezni, hogy lapunkban nem Yehuda Lahav cikkével kezdődött az Esterházy János zsidómentő tevékenységét elemző…..
Szombatblog Kedves vendégeink! 2009.02.16 10:12:00
  A Rotten Tours üdvözli önöket Budapesten, Közép-Európa kulturális fővárosában. Jelmondatunk: sokszínűség és békés egymás mellett élés. Ma délelőtti programunkon, mely a Nemzetközi Hagyományőrzés II. címet viseli, Önök a Hősök terén zajló hungarista és…..
Charlie__ 2009.02.18 10:48:21
@GadóJános:

Janó, ne, ezt azért már ne! Amit írtam, a konkrét, általad előre mutató és tabudöntögetőnek titulált intézkedésről írtam, vagyis a szociális alapon, alanyi jogon járó segély közmunkához és iskolalátogatáshoz kötéséről. Hogy kivédjem egy esetleges következő csúsztatás lehetőségét: Nem az iskolakerülés szószólója vagyok, s azt sem gondolom, hogy az eddigi gyakorlat helyénvaló. Az a különbség a nézőpontunk közt, hogy a hatalmi arroganciával, elkeseredésből hozott, keresztülvitt, keresztülvert intézkedéseket nem tartom pozitív fejleménynek. Sőt igazából fejleménynek sem tartom, volt már ilyen régen is, mindig is, lásd alispánok és kisbírók kora.
Charlie__ 2009.02.20 09:10:57
"Nem tartom hatalmi arroganciának, ha a szociális segély kiosztásához feltételül szabják, hogy a gyerek járjon iskolába."

1) Fontos, hogy a gyerekek járjanak iskolába. 2) Legalább ennyire fontos, hogy az iskola, melybe járnak, pedagógiailag, szakmailag jó legyen. Járhat valaki rossz iskolába napestig, nem ér sokat. 3) A szóban forgó önkormányzati szabályozás értelemszerűen az iskolakötelezettséget kéri számon a romákon. Az iskolakötelezettség elemi tanulmányok elvégzésére kötelez. A munkanélküli, tehát kallódó romák túlnyomó többségének van elemi iskolázottsága. A lehetőségek a szakmunkás-bizonyítványtól és az érettségitől fölfelé nyílnak meg igazán. Erre, tehát az igazi esélynövelésre az adott intézkedés, hogyan mondjam úgy, hogy ne fájjon, alkalmatlan. 4) A szociális segély alanyi jogon, szociális rászorultság alapján jár. A jogosultságnak a rászorultságon kívül semmi egyéb jogi feltétele nincs. (Hasonló alapon bármelyik önkormányzat kötelezheti a kisgyermekes anyákat arra, járjanak továbbképzésre, különben nem kapnak GYES-t és GYED-et.) 5) Azt gondolni, hogy a kérdéses intézkedéssel azon kívül, hogy kiengedtünk egy kis gőzt, bármit is csináltunk, pláne, enyhítettünk valamit a cigányság képzettlenségén, ostobaság. Ostobaságtól vezérelve intézkedni és önmagunkkal erre föl fenemód elégedettnek lenni az én fölfogásomban hatalmi arrogancia. Engem bizony az alispánok korára (pl. a Kádár-korszakra) emlékeztet.

"Ráadásul a "monoki modell" ellen is, mellett is komoly mozgalom indult, az országos médiában vitáztak róla - ahogy demokráciában dukál. Ez messze nem az alispánok világa."

1920-ban a Habsburgok hazatéréséről is komoly vita folyt az országos médiában, ahogy alkotmányos monarchiákban dukál. Az messze nem volt az alispánok kora?
Charlie__ 2009.02.20 15:11:08
@web.spiderwoman

Mondom, nem a romák iskolalátogatásának előmozdítása ellen érvelek, hanem azért, hogy az iskoláztatás mögött legyen koncepció (az iskoláztatás valódi iskoláztatás legyen, ne csak annak tűnő pótcselekvés). Koncepciótlan intézkedésekkel (hatalmi arroganciával) tele a padlás. Ladányi is így látja:
www.hirszerzo.hu/cikk.a_roma_kozossegek_tobbsege_nagyon_is_bekes.98336.html

"Kötelezzék, hidd el hogy mindenki járna, Mondom én kétszeres anyuka."

Én nyilván nem vagyok szociológiailag annyira reprezentáns populáció, mint Te, de számtalan olyan (nő)személyről tudok, aki nem járna GYES ill. GYED mellett továbbképzésre, mert pl. folyamatosan szül, s állandóan kisgyerek van a családban. Mondom én, kétszeres apuka.

Azt viszont magam is úgy látom, hogy a leszakadó régiók fölzárkóztatása megfelelő fejlesztő településpolitika nélkül lehetetlen. Ez viszont magába foglalja az önkormányzatiság és az igazgatás reformját (megyék helyett régiók, színvonalas falusi iskolák, régiós középiskolák, a mélyszegénységben élőket érdemben segítő szociális munkás hálózat stb.) Németországban pl. néhány éve mód van arra, hogy pénzügyi válságba jutott személyek csődeljárást kérjenek magukra. Ekkor egy államilag finanszírozott közgazdász kezdi el a bajba jutott állampolgárt, vagy családot segíteni (a közgazdászt egyéb szociális munkás munkatársak segítik). Főként tanáccsal, hiteltörlesztés-ütemezéssel, néha átütemezéssel segítenek. A programnak - bár nincs ingyen - a második évtől kezdve pozitív a szaldója, mert az egyenesbe jövő polgár az adóit is tudja fizetni, míg a tartósan válságba kerülő erre nem képes, viszont egészsége megroppan, s akkor a válság költségei jelentősen megnőnek. Mondom, ezt a németek is most tanulják. Nálunk viszont ugyanekkor a csapból is az folyik, főként most, hogy a válság furcsamód még növelte is az azért pedig nem kis mértékben felelős közgazdászok befolyását, szóval nálunk még a csapból is az folyik, hogy csakis a versenyszféra termelő ágazatiban tevékenykedők teremtik elő a GDP-t. Márpedig ezzel az intellektuális hozzáállással csak az abszurd magyar drámácska szintjén tudunk megrekedni: cigánybűnözésről, idegenszívűségről, kormányzati és önkormányzati intézkedésekről, reformokról és azok megtorpedózásáról fogunk hablatyolni ahelyett, hogy lenne egy hosszútávú nemzeti (országos) konszenzusunk arról, hogy mi a cél, azt miként lehet a leggyorsabban és a legkisebb pazarlás mellett (a legeffektívebben) elérni. Ehelyett, tehát az effektivitás helyett azonban a politikusok (és a média) az affektivitásban érdekeltek. Megy a duma, a lózungolás, a tabuk fölállítása, majd időre és vakuk előtt történő ledöntése. Merthogy ez az egész ország egy nagy posztgraduális tanfolyam: gratis alispánképző.
Szombatblog Az elmaradt program 2009.02.12 16:22:00
Efrájim Kishon nyilatkozta egyszer hajdanában, hogy ha a magyar csapat játszik bárhol a világon, ő mindig nekik drukkol, teli torokkal ordítva. Kivéve, ha Izrael ellen, mert akkor Izraelnek, de csöndben. Tegnap estére, az izraeli–magyar barátságos labdarúgó-mérkőzés…..
Charlie__ 2009.02.16 15:38:29
@JClayton:

A) Én még sosem láttam élő tonhalat, következésképpen élő tonhalak nincsenek is. B) A tonhal vagy paradicsomos, vagy olajos, de sose élő. C) olajosan paradicsomos, ill. paradicsomosan olajos tonhal nincs (a kilájim tilama miatt), meg különben is, ha volna, láttam volna.

Az én tételeim:

1) aki valamelyik nemzetnek drukkol kettős identitással egy olyan meccsen, ahol a két "identitása" csap össze, abból egyértelműen látszik, melyik csapathoz kötődik jobban az adott pillanatban, vagy legalábbis az, hogy melyik csapat szurkolói szektorában áll;

2) el tudom képzelni, hogy valaki nem szurkol, de csak annál az oknál fogva, hogy a) szünet előtt látogatta meg a büfét, s modosult a tudata; b) érkezése pillanatában bamba és a játék végig ez így is marad, c) X. telefontársaságnál van "lökdesd a sodert, drágám" előfizetése, és a barátnője épp fölhívja; d) mindkét csapat egyként rossz; e) az identitásai költsönösen kioltják egymást.

3) Kosárlabdameccs közben a szurkoló identitásai bővülnek: szociológiailag bizonyított tény, hogy a szurkolók jelentős része meccs után fizet elő az idegenlégiósok nyelvének kurzusaira.

4) Nekem bizony eszembe jutott, hogy minőségi sorrendet állítsak föl, de úgy elvetted a kedvem, hogy dafke nem teszem.
Szombatblog Szemérmesek lettünk 2009.02.18 10:57:00
Anyámmal évtizedekig leveleztünk. Hetente jött-ment a légiposta Kiskunhalas és Kanada között. Amikor, nagyritkán, a származásunkra vagy felekezetünkre került a sor, anyám a „hitsorsos” szót használta. A zsidó szót – amely egyébként, például az oroszban…..
Charlie__ 2009.02.18 11:15:36
Korosztályspecifikus élmény is lehet. Az "átkosban" szocializálódtak hajlamosak arra, hogy apolitikussá váljanak, ha vita kerekedik egy politikai kérdésből.

Az viszont kérdés, hogy vitakultúra hiányában nem helyes stratégia-e ez voltaképpen. Mert hogy ebben az országban krónikusan rossz a vitakultúra (nincsen).

Az egyik legnézettebb TV-csatornának nyilatkozik X.Y. volt pénzügyi vezető, ex-jegybankelnök. A riporternő volt banki alkalmazott, okleveles közgazdász. A politikus azon kesereg, hogy az országot milyen előnytelen helyzetben érte a pénzügyi válság: éveken keresztül piaci értékén felül, irreálisan magasra értékelték a forintot, nem csoda, ha a kurzusa nagyon gyorsan korrekciós irányt vett, mondja. A riporternő bólogat. Tény: nem csoda, gazdasági racionalitás. Csakhogy: A fél ország mondta annak idején, amikor a vele szemben ülő politikus jegybankelnökként az erős forint pénzügyi politikáját erőltette az országra, fölverve a kamatterheket, hogy konjunktúra idején sem különösebben bölcs politika ez (többek között exporterőtlenséget okoz), de ami, konjunktúra idején, úgy, ahogy, elmegy, az válság esetén katasztrofális lehet. A riporternő nem kérdezi meg a pénzügyi politikust, hogy mi ebben a helyzetben az ő személyi felelőssége. Miért: Mert a Pulitzer-emlékdíjas riporternő ars poeticája úgy szól, hogy az újságíró olyan kommunikációs szakember, akinek bulvárlapok szakmai színvonalán elkészített fölvezetők után meglehetős nagy biztonsággal kell tudnia a mikrofont a politikusok orra és szája közötti terület magasságában tartani és a súgógépet kisebb-nagyobb szegmentálási hibákkal leolvasni. Röviden: Magyarországon se vita, se kultúra. S én most azon gondolkodom, vajon nem lenne-e jobb egy egész országnak, ha az újságírók egy része, kivált a Pulitzer-emlékdíjasok is követnék az apolitikus pesti asszonyságok stratégiáját, és politikai érdeklődés, vitaképesség és kulturáltság híján e kérdésekről hallgatnának. Ehelyett megy a műsor.
Szombatblog Nyugati frontra várva 2009.02.10 23:53:00
Épp 140 évvel ezelőtt kezdett intézményesülni a honi neológia. 1869-től egészen 1949-ig markáns, mind az ortodoxiától, mind pedig a reformtól különböző ön- és jövőtudattal rendelkezett, ami föltétele annak, hogy tömegek azonosulhassanak vele. Az akkori neológia az óvatos,…..
Charlie__ 2009.02.11 10:42:26
@tudózsidó: A kérdés így ebben a formában jogos. Magam is kínlódom vele.
A sajtó információi szerint Suchman Tamás szocialista képviselő fenyegető csomagot kapott, melyben magyarázatként a következő "német" "mondat" olvasható: "SCHMUTCING = Dávid-csillag ábra = MORD, TOD IHR DRAUF."  Borzongató mondat. A sajtó…..
Hanuka, sabbát, bombák címen a Magyar Hírlapban cikk jelent meg újév másnapján. E cikk sajátossága, hogy szerzője Izrael állam védelmi politikájának kissé elnagyolt kritikáját antiszemita közhelyekkel díszíti, s antijudaista, azaz a középkori vallási zsidóellenesség…..