Regisztráció Blogot indítok
Adatok
Devourius

0 bejegyzést írt és 1015 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban.

Admin Szerkesztő Tag Vendég
Az amerikai angolt beszélők egy része a cot és a caught szavak ma­gán­hang­zó­ját, azaz az /ɑ/-t és az /ɔː/-t azonosan ejti. De hogy hogyan, azt érdemes egy kicsit közelebbről is megnézni, és az is jó kérdés, hogy mennyire elterjedt ez a fajta kiejtés, ill.…..
Devourius 2018.05.17 17:16:04
Igazából meg amit a Wellsék meg a hagyományos szakirodalom cot-caught mergerként írnak le, az valójában a kanadaiak által kitalált caught-cot mergernek, vagyis a kiterjesztett lot-cloth splitnek a visszafordítása nyomán keletkező hiperkorrekció, amikor az //ɒ// archi/diafonémát használják akkor is, amikor a lot-cloth split, vagy kiterjesztett lot-cloth split szerint /ɔː/-val kéne ejteni (hagyományos: off, long, sorry, kiterjesztett chocolate, monster, stb.) az adott szót. Ez egy kicsit olyasféle hiperkorrekció, mintha egy alföldi ö-zös beszélő olyan helyekre tenne vissza köznyelvi e-hangot, ahol nem volt ilyen e-ö ingadozás, és emiatt eme eszperenete nyelvet használna. Tehát pont hogy egy antimerger felé ható hiperkorrekció, amiben próbálják a //ɒ//=/ɑː/ fonémát megőrizni, külön tartani az /ɔː/-tól, visszahozni jelentősebb szerepbe, mivel sok amerikai úgy érzi, hogy á-s hangzású /ɑː/ sokkal helyesebbnek, amerikaiasabbnak, tökösebbnek, tradicionálisabbnak hangzik, mint a túl modern, kanadaias, Valley girlös, surferdude-os, modern nyugati parti utcai hipszteres, aaaa-s hangzású caught-cot merged [ɑ̮ː, ɒː]. Ennek ellenére ezen konzervativizmusra törekvő amerikai beszélőket is eléri a valódi caught-cot merger (nem véletlenül írom fordítva), mert mikor nem figyelnek, akkor például nazálisok előtt az /ɑː/ átmegy /ɔː/-ba (pl. Don-dawn merger, monster, mom, prom szavakban), meg akkor is megtörténik ez, ha az /ɑː/ kerekítéses/labiális/veláris hang környezetében áll (job, problem, chocolate, stb.). Csak ezt sokszor maguk sem veszik észre, mivel hiába próbálnak tudatosan figyelni a beszédükre, ez sokszor nem megy, mivel az anyanyelvi beszélők ösztönösen beszélnek. Így ha tudnak is rá ügyelni (pl. cot-caught ne essen egybe, vagy ha egybe is esik, akkor a cot hangja maradjon benne), messze nem mindig.
Devourius 2019.02.11 03:11:55
Hihetetlen, hogy még mindig megvan ez a blog. Elég rég nem írtam ide.

Jelenleg annyit változott a cot-caught mergerem, hogy kiterjesztettem az /ʌ/ fonémára. Már azt is /ʌ/=[ɑ̮]-ként ejtem, minőségileg ugyanaz a magánhangzó, mint a cot-caught, persze hosszban különbözik az /ɒ, ɔː, ɑː/ [ɑ̮ː]-tól. Így lényegében a fonémakiosztásban nem is /ʌ, ɒ, ɔː, ɑː/ vagy /ʌ/-/ɔː/ vagy /ʌ/-/ɑː/ szembenállás van, hanem /ʌ/-/ʌː/, tisztán hosszban vannak megkülönböztetve.

A változás tehát nem nagy, csak az /ʌ/ változott egy nagyon picit, de mégis érdekes mód magával vonta az egész fonémarendszer átértelmezését a rendszeremben. Persze logikus, mert az [ɑ̮ː] hangom amúgy is rettenet közel volt az [ʌ]-hoz, hivatalos IPA-val már így is lehetett volna [ʌʷː]-nak átírni, így egy újabb közeli hang idomult hozzá. Feleslegesen redundáns két nagyon hasonló hangot minőségileg is megkülönböztetni, kis minőségbeli különbséget fenntartani, ha egyszer hosszban már úgyis meg vannak különböztetve. Ezzel tisztább lett, egyszerűsödött mind a kiejtett hangok, mind a fonémák rendszere.

Az a szép ebben az új rendszerben, hogy még a prefortis clippingem hiányával is nagyon szépen együttműködik. Ugyanis prefortis clippingnél elég közel kerülnének egymáshoz a fox-fucks, sock-suck, stock-stalk-stuck párok, de így hosszban markánsabb marad a különbség, mivel a párok első tagja jóval hosszabb az utolsónál.

Továbbá szépen példázza, hogy az /ʌ/ fonéma milyen ingatag, lehet tenni ide, oda, megfér akárhol, többféle rendszerbe is beleilleszthető, amolyan joker, ami jó mindenhová, egyfajta álfonéma. Ezért nem is annyira fontos, hogy fonetikailag hogy képzik, ezért is van nagy szórása az anyanyelvi beszélők között.

Igazából ez a lényege annak a rendszernek is, amit a foot-strut splitet nem alkalmazó beszélők használnak. Ők azért maradnak az //ʊ//=[ʊ]-nál, mivel nem akarnak egy olyan fonémát behozni, ami nem is igazi fonéma, és csak egy újabb felesleges és ritka megkülönböztetést eredményezne, pl. putt-put.
Devourius 2019.02.11 03:28:43
Igaz nem cot-caught mergerrel kapcsolatos, de volt egy másik allofónbeli változás is a rendszeremben, ez sem mostani, hanem hónapokkal ezelőtti.

Az /i, iː/ fonéma képzését [i]-ből nyíltabbá tettem canIPA[ɪ]-be, épp csak lecsúszott az egyik közeli sarokból a másikba. Ez azért jó, mert így még véletlenül sem ejtem magyar [i]-vel. Ugyanis a magyar [i] és az amerikai [i] bár ugyanabban a canIPA négyzetben foglal helyet, de két ellentétes sarokban, zártságban és hátulképzettségben majdnem másfél (1,414) magánhangzó különbség van közöttük, ami a valóságban elég nagy.

Persze ettől még van happy-tensing, mivel a city nem lesz /ˈsɪtɪ/, továbbra is /ˈsɪti/ [ˈsəɿɪ] marad. A /ˈsɪtɪ/ nálam /ˈsəɿə/ lenne.

Ugyanez a változás érintette az /uː/-t, de csak sötét ɫ előtt: [ʊː] lett. Nem sötét ɫ előtt a fronting miatt nem lehetett nyíltabbá tenni.

Illetve van egy mássalhangzót érintő változás is: nem csak az intervokális /t, d/ lesz flap [ɿ], hanem az intervokális /g/-nek is létezik egyfajta puhított, tompított, flapszerű változata, amit nem is tudom hogyan lehetne jelölni a canIPA-ban. Továbbra is [g]-szerűen hangzik, de nem zárhang, hanem egyfajta tompa, veláris, zöngés, flap-hang. Az offIPA-ban nem is nagyon lehet sehogy jelölni, talán egy plusz jelet lehet alátenni, de még az sem megfelelő jel neki. Hangmintát is be tudnék róla tenni, de a tartalma miatt nem szalonképes, úgyhogy eltekintek tőle.
function PlaySound(url) { document.getElementById('spanDyn').innerHTML=""; } Az angol able szóval sok helyen összefuthatunk, akár önmagában, akár más szavak részeként. Érdemes vetni egy pillantást a kiejtésére is. Az able melléknévként a létige mellet szokott állni, és mint…..
Legutóbb ott hagytuk abba, hogy az angol hot szót lehet /hɒt/-nak átírni brit ki­ej­tés szerint. De mi van az amerikai kiejtés szerinti /hɑt/-tal? Valóban két kü­lön­bö­ző fonéma szerepel bennük? Lehet egy szónak egynél több fonémikus…..
Devourius 2018.06.04 16:25:33
@Devourius: közben kiderült, hogy nem mintha csak hallanék svát a Derek, Alexander nevekben, hanem azt is ejtenek, nem képzelődtem, nem hallottam félre. Azóta már átálltam egy olyan amerikai modellre, hogy minden /ₒɪ(.)C/-ből /əC/ lehet, kivéve ha szünet vagy magánhangzó előtti tensing miatt [i] lesz belőle (happy, rearrange) vagy ha nem teljesen hangsúlytalan szótagról van szó (mert fő, vagy mellékhangsúlyt kap, pl. a lunatic végén, impolite elején). Tehát az -ic, -ish, -ive, -age, -ship, stb. képzőkben is /ə/ van az Amerikában elterjedt norma szerint, nem csak US-ben, de Kanadában is. Ez a szép ebben az egységességben, hogy nincsenek kivételek. Vagyis vannak, de nem kötelező jellegűek. Pl. az -ing végződés is svásodhat, de ritkán fordul elő, inkább /ɪ/ marad, ami legtöbbször tensing alá is esik, és [i] vagy ahhoz közelebb eső magánhangzó lesz belőle. Inkább akkor svásodik, ha -in’-nek ejtik. Meg van még néhány ilyen eset, az általam múltkor már említett with, amely svásodhat, de legtöbbször valami miatt nem ezt preferálják az anyanyelvi beszélők. Sajnos korábban félrevitt ebben a kérdésben a szótárak meg fonológiai leírások konzervativizmusa, amelyek ezekben az -ic, -ish, -age, in-, im-, stb. esetekben kifejezetten úgy jelölik, hogy nincs svás variáns, mikor pedig van. Ez volt egyébként az utolsó olyan vonás, amit anno a Canepari-féle semleges amerikai angol modelljéből felszámoltam, a most használt modellem már egy elemében sem egyezik meg vele, mégis szerintem meglehetősen sztenderd maradt, csak nem akadémiai, hanem gyakorlati értelemben, modernségét tekintve.

Ma már csak mosolygok azon, mikor a régi kommenteket olvasom, amiben azon vergődtünk, hogy mikor van ilyen tekintetben svásodás, meg próbáltunk nyakatekert, bonyolult szabályokat felállítani, meg szótárakra hivatkozni, ezt jelölő szótárt keresni. Közben meg mindig lehetséges, ha tensing vagy bizonyos fokú hangsúlyosság egyértelműen meg nem akadályozza, de a tensing hangkörnyezetből, a hangsúlyosság meg ritmusban, vagy az Marriam Webster szótárából a mellékhangsúlyokat is ellenőrizve mindig kitalálható 100%-os biztonsággal, nincs az, hogy egy szónál lexikális kivételre kéne támaszkodni, meg találgatni, hogy a szótár miért nem említi a svás változatot, esetleg azért, mert lehetetlen, vagy csak elfelejtették odaírni.

Egyébként ennek a weak vowel mergernek az az érdekessége, hogy bár apróságnak tűnik, hiszen az [ɪ, ə, ɯ] magánhangzók nincsenek egymástól szörnyen messze akusztikailag, így az ember azt gondolná, hogy nem jelentős kérdés. A gyakorlatban meg az egyik leglátványosabb rendszerbeli eltérés. Itt Angliában pl. nekem mindig nagyon bántja a fülem, mikor az angolok nem svásítanak, de nem csak hogy /ɪ/-nél maradnak ilyenkor [ɪ]-nek ejtve, de egyenesen túlhúzzák az ellenkező végletbe, és [i]-szerű hanggal ejtik, így pedig nagyon nevetségesen hangzik az „oniszli”, meg „fitid", sőt, néha „í”-be hajlik. Nekik meg szerintem az /ə/ erőltetése hangzik bénának vagy igénytelennek.

Eleinte furcsa volt átállni, hogy az -ic(s), -ish, -age, -ship, stb. esetén is svásodás van, fura érzés volt így mondani, de alig 1-2 hét gyakorlással, meg hanganyagokból anyanyelvi megerősítéssel annyira könnyedén átszoktam, hogy ma már /ɪ/-val furcsa mondani, meg bántja a fülem, ha [ɪ, ɘ]-vel hallom [ə, ɯ*] helyett. Az -ive végződésnél már majdnem 2 éve átálltam.
Van, aki szerint az angolban az /ə/ és /ʌ/ fonéma között olyan szoros a kap­cso­lat, hogy nyugodtan lehet egyetlen fonémának tekinteni őket. Mások szerint meg elég laza a kapcsolatuk ahhoz, hogy önálló fonémaként tartsák számon őket. Megint mások meg semmi…..
Devourius 2018.04.28 05:16:22
Az /ʌ/ fonémát kezelik az angol anyanyelvű beszélők a legmostohábban. Ha meg is különböztetik az /ə/-től vagy az /ʊ/-tól, akkor is oda suvasszák be, ahol marad neki hely. Valahogy olyan sallangnak tűnik, nincs neki stabil helye a hangrendszerben. Így nem csak nyelvjárások között mutat nagy szórást, de egy nyelvjáráson belül is idiolektusokat tekintve. Mindegy hová suvasszák be, megfér bárhol, elvisel mindenféle bánásmódot.

Én pl. a saját kiejtési modellemben már ott tartok, hogy nem csak a /ɒ, ɔː, ɑː/-m [ɑ̮ː], de az /ʌ/-m is canIPA[ɑ̮]. Csak azért nem négyszeres összeolvasztás, mert az /ʌ/-m mindig rövid. Elsőre furcsának tűnhet ez az allofón, de igazából nálam [ɑ̮(ː)] egy köztes hang, egyenlő távolságra van a canIPA[ɒ, ɔ, ɑ, ʌ] magánhangzókhoz (még a részleges kerekítéssel is köztes helyet foglal el közöttük), mintha mindegyik bele lenne mixelve. Olyan közel van az [ʌ̮]-hoz, hogy ha egy leheletnyivel zártabb lenne, átlógna a canIPA [ʌ] területére, ezért nem lenne hiba hivatalos IPA-ban [ʌʷː]-nak jelölni. Persze a részleges kerekítettségnek egy ɔ-szerű mellékjel a hivatalos jele az IPA-ban, de helyette mindenki a [ʷ] mellékjelet használja, ami a labializáció jele.

Ez az ʌ - ɑ kapcsolat nem is olyan bizarr, mint ahogy elsőre tűnik, hiszen néhány amerikai nyelvjárásban a park is lehet [ˈpʰɑˑɹk] helyett [ˈpʰʌɹk, pʰɐɹk], persze ez minden /ɑːɹ/ + zöngétlen mássalhangzó hangkörnyezetben megtörténhet. Meg Canepari az egyik kanadai nyelvjárásnál is ír /ɑː/ [ʌː]-t. Eleve elég hasonló hangok, meg mivel az /ʌ/ elég mostohán van kezelve, meg nem tud félreértést okozni (talán nincs is nagyon az említett hangokkal minimálpár), ezért minőségileg nem szükséges megkülönböztetni az /ɑː/-tól.

Meg ugye a Cockney-ban is lehet az /ʌ/ centrális [ä], ami nincs messze más nyelvjárások esetleges /ɑː/ [äː] hangjától.
Mire lehet használni és mire nem? Alkalmas arra, amire kitalálták? De mire ta­lál­ták ki egyáltalán? És mire használják ma? A képzett hangokat vagy a hallott han­go­kat jelöli? Szubjektíven objektív elemzés következik gondolatébresztő cél­zat­tal…..
Devourius 2017.11.06 03:29:51
Annyit még hozzátennék, hogy nem csak az [a] vs. [ä] esete zavaró, hanem az [æ] esetén sem tudni, hogy nyílt e-t (mint a magyar köznyelvi e), vagy még az annál is nyíltabb á-szerű e-t értik alatta. Vagy az [ɛ]-nél sem tudni, hogy zárt vagy nyílt e-t értenek-e alatta. Az [ɔ] esetén megint csak nem derül ki a nyíltság. A gyakorlat összevissza használja a jeleket, nem követik benne a hivatalos IPÁ-t sem. Épp ezért különbséget szoktam tenni offIPA és practIPA között, az egyik a hivatalos változat (annak is a 2015-ben revíziózott változata érvényes), amit kevesen használnak, a másik a gyakorlati, amit a gyakorlat alakított ki (ebben az utóbbiban az [ɛ, ɔ] lehet nyílt és zárt is, az [æ] mindig front open, az [a] mindig centrális), főleg az angolszótárak gyakorlata alapján.

Másik fogyatékossága az IPÁ-nak, hogy horizontálisan csak front, central, back magánhangzók között tesz különbséget, és a közbülső magánhangzókat nem lehet kifejezni (pl. front és central között félúton, kivéve az [ɪ, ʊ] hangokat), illetve sok ilyen közbülső magánhangzót teljesen elöl vagy hátul képzettnek jelöl.

A másik, ami rettenet megtévesztő, hogy az RP és kanadai hot-ot is [hɒt]-nak írják át, pedig két gyökeresen különböző hang. Kanada legtöbb részén a caught-cot és bother-father merged (szándékosan írom ezeket a szokásostól eltérő sorrendben) azaz háromszorosan összeolvasztott magánhangzót valójában [ɑʷː]-nak ejtik, amely egyrészt hosszú, másrészt nem teljesen kerekítéses, csak részleges kerekítést kap (amit a magánhangzó alá tett ɔ mellékjellel kéne jelölni az offIPÁ-ban, de mivel ez nehézkes és rosszul látszik, ezért a labializáció mellékjelét szokták helyette alkalmazni). Igazából egy a-szerű hang, nem o-szerű, és mindenképp hosszú, és amerikaias hangzású. Ontario keleti részén, Ottawa környékén valóban még hátrébb csúszik, és teljes kerekítést kaphat, ilyenkor már valóban lehetne az ɒ jelet használni rá, de ilyenkor is a [ɒ̟ː]-nak kéne jelölni, mert továbbra is hosszú magánhangzó, és továbbra sem annyira extrém módon hátul képzett, mint a hagyományos RP [ɒ]-ja. Ezt az [ɒ̟ː]-t a magyar fül továbbra is hosszú a-nak, hallja, az az igazság, nem is alaptalanul, mert piszkosul közel van a magyar köznyelvi a-hoz is, attól tényleg csak hangyányit képzik hátrébb. A hangzása továbbra is amerikaias, nem brites. Mégis a [hɒt] jelölés alapján azt hiszik, hogy Kanadában úgy beszélnek, mint a britek, közben meg úgy beszélnek, mint a nyugati-parti amerikaiak (Californiától Oregonon át Washington államig terjedő hosszú szakaszon). Egy ilyen durva félrevezetés nagyon megalázó és csúfos szakmai kudarc, szépen mutatja, ha egy jelölésrendszer a gyakorlatban teljességgel megbukott.

De pl. az amerikai happy szó végén lévő [i]-t és a magyar i-t is [i]-nek jelölik, pedig a két hang négyzetgyök 2 távolságra van azonos canIPA kockán belül is (A0-ás canIPA-kocka), az amerikai változat inkább már az offIPA[ɪ]-hez van közelebb, mint a magyar i jonesi kardinális tisztaságú, nagyon elöl képzett és extrém zárt.

Sok approximáns mássalhangzót is réshangként tüntetnek fel [h]-t, de sokszor az angol anyanyelvűek is inkább approximáns θ-t használnak, mint réshangosat, utóbbi túl precíznek, mesterkéltnek hathat természetes beszédben.

Nyilván egy ilyen rendszertől nem is várhatjuk el, hogy ilyen [rː] vs. [ɾ.r] és [ɹ] vs. [ɻ]-es finomságokba belemenjen, mert teljesen alkalmatlan már egyszerűbb és még alapvetőbb dolgokra is.

Továbbra is tartom, hogy az IPA fonémikus átírásra túl részletes és túl idegen a laikustól, fonetikus átírásra meg teljesen elnagyolt és alkalmatlan. Mégis örülnénk, ha többen használnák, mert sokan még ennek a használatát is kerülik, és még annyira sem tudni saját házi jelölések és respelling alapján (pl. gaaaawd), hogy mire gondolnak.
IdegenNyelvŐr Kiejtési felmérés 2011.08.07 08:00:00
Eddig a blo­gom olvasói csak kommentben szólhattak hozzá a blogomhoz, most viszont eljött az idő, hogy hallassák a hangjukat is. Szó szerint. A kiejtési felmérésnek az a célja, hogy megállapítsa a magyar anyanyelvűek át­la­gos an­gol, német, francia,…..
Devourius 2017.09.06 07:57:30
Kíváncsi lennék, hogy hány ember küldött végül hangmintát. Úgy tudom, hogy csak én és El Mexicano. Egyébként én megbántam, hogy küldtem, mert azután lett vége a blognak, szerintem csalódott a produkciómban a mi Idegennyelvőrünk, és úgy volt vele, hogy nem folytatja a blogot, ha az az egy fős közönsége sem komoly. Pedig szerintem az akkori szintemhez képest nem lett szar a kérdőívem, csak a hangszálhasználati beszédhibám miatt hallatszott nagyon rossznak, és ezt nem csak kifogásnak írom, hanem biztos vagyok benne, hogy a magyar kérdőívnél, az anyanyelvemen is hallatszott, hogy alapból nagyon furcsán beszéltem emiatt. Azóta viszont foglalkozok hangszálkutatással, direkt rámentem a hangminőségre, beszédmodorra, így már dimenziókkal jobban hangzik a beszédem, bár még sokszor most sem hibátlan. Plusz kiejtésből is teljesen túlléptem ezen a tankönyvi szintű, Canepari-féle semleges kiejtés, elméleti rendszer keretein (lásd az általam azóta felhozott cikkek alatti újabb kommentjeim), és olyan modellt követek jó ideje, amit tényleges anyanyelvi beszélők használnak konzisztensen.
Mindegy, szerintem még az is lehet, hogy így jártam jól, mert így a saját utam jártam, és olyan dolgokat fedeztem fel, olyan dolgokra jöttem rá, amelyeket nem fedeztem volna fel, ha csak a hagyományos fonetika, meg a Canepari-féle szemlélet keretein belül rekedtem volna. Tény, hogy egyedül nehezebb volt haladni, mivel mindenre nekem kellett rájönnöm, még támpontom sem volt eleinte, hogy merre induljak, mit is lehetne itt még tenni. Mindegy, azért nem lett volna rossz, ha Idegennyelvőr kitart, és ha új posztot nem is ír, de 3 havonta egyszer felnézett volna 1-2 érdekesebb kérdést megválaszolni nagyon tömören. Szerintem számára is lettek volna érdekes felvetések, meg új kutatási irányok a témában, és annyit időt tuti rá tudott volna szánni, akkor is, ha nagyon elfoglalt, és súlyos magánéletbeli problémákkal küzd. Na, mindegy, ő tudja, így döntött akkor négy és fél éve, és ennyiben maradt a dolog. Én még azért írogatok ide néha napján, amíg a blog.hu rendszere nem törli a blogot végleg.
Épp a vacsora végéhez közeledtem, a háttérben ment a Híradó, majd Véber Pisti elmondta milyen idő lesz holnap, utána jött az Üzenet Cserháti Zsuzsáról, aztán beütött a ménkű: Reflektor – Détár Enikővel. Shia LaBeouf aktuális filmje kapcsán kapott helyet a műsorban,…..
Devourius 2011.08.10 09:23:05
Én sem tudom ki a rák ez a Shia LaBeouf. A Wikipédián utánanézhetnék, de fikarcnyit sem érdekel. Az elhangzott érvekről jut eszembe néhány dolog.

Tipikusan magyar szokás a sírás és a kifogások gyártása, azaz a magyar-ázkodás. Jajj, a magyarság sorsa milyen hányatott, ez volt, amaz történt, nincs pénz, ezért mi ezt se, azt se tudjuk, bezzeg a többi ország (se). Még akkor sem kéne így tenni, ha ezeknek az érveknek nagy része valóban jogos, pl. oroszból átképzett nyelvtanárok csak nyelvtant tanítanak és szavakat magoltatnak, ami semmit nem ér. Nem a kifogásokat kell keresni, hogy miért nem beszélünk nyelveket, hanem tenni érte, hogy ez megváltozzon. Pl. megtanulunk az adott idegennyelvből egy hangot kiejteni, vagy ha már tudjuk, akkor megtanítjuk azt az egyet a környezetünkben a nyelvet tanulóknak, kedvcsinálónak. Esetleg felhívjuk a figyelmet szótárak IPA jelöléseire, vagy elirányítjuk az embereket ide vagy egy ehhez hasonló blogra, akkor már tettünk ellene valamit. A média annyit tudna tenni, hogy hírbeolvasás, sportkommentálás, szinkronizálás előtt nem spórol egy ember munkabérén, hanem átnézetné az idegen szavak, nevek kiejtését.

Fekete Pákóhoz: nem csak az a baj, hogy buta és nem beszél jól magyarul, hanem nincs benne alázat sem. Hadar, "kocsog"-ozik, játssza az eszét. Ilyen nyelvi szinttel visszavehetne, lehetne egy kicsit szerényebb. Fogalmazhatna tömören, 1-2 szóban, lassíthatna, tagolhatná a szavakat. Nem csak a magyarja javulna, de több ember fogadná el, kevesebb vennék a szájukra.
Devourius 2016.05.23 01:12:05
Ez volt a blog történetének leglevegőbelógóbb cikke, mindössze egyetlen név kiejtésével foglalkozik, nincs benne olyan általánosabb tanulság, mint a többi cikkben.

@Zsalugater: „Ilyen körülmények között szerintem az a meglepő, hogy az átlag magyar fiatalok egész jól beszélnek angolul, és ahol tennivaló van, az jellemzően nem a kiejtés, hanem a nyelvtan és a szókincsbővétés.”
Ez az egész gondolat nagyon mellément, egyik eleme sem állja meg a helyét konkrétan. Egyrészt nincs itt semmi meglepő, a magyar fiatalok többsége nem hogy nem beszéli jól az angolt, de egyáltalán nem beszéli. Ahol tennivaló van, az elsősorban a kiejtés, és nem azért, hogy jó kiejtésük legyen, hanem hogy ki tudják ejteni minimális szinten a szavakat, és olyan szavakba, mint a miscellaneous ne törjön bele a nyelvük, meg a world-öt ne vordnek ejtsék, meg legalább egy angol szöveget érthetően, magabiztosan, akadozás, nyelvbotlás nélkül fel tudjanak olvasni. Pont, hogy nem a nyelvtannal és a szómagolással kell őket terhelni, mert a hagyományos nyelvoktatás nem is tesz mást, csak ezt a kettőt erőlteti, és pont emiatt nem beszélnek idegen nyelveket a fiatalok sem. Szóval nyelvtan helyett igenis kiejtés kell, a szókincsbővítés helyett pedig kifejezések tanítása. Emellett pedig angol anyanyelvi anyagokat kéne hallgattatni velük, sokkal többet.
// Akinek a cím sérti a vallási meggyőződését, az is nyugodtan olvasson tovább, nincs mitől tartania. A poszt szakmai kérdést fog feszegetni: a kettőshangzó je­len­té­se egyértelműnek tűnik, mégis gyakran furcsa értelmezésben ta­lál­koz­ha­tunk vele. Főleg a spanyol…..
Devourius 2017.03.11 17:29:08
Azóta részletesebb képet kaptam a magánhangzótérről. Rájöttem, hogy a garat is csak passzív lekövető, mint a nyelv és az ajkak. Valójában a magánhangzókat a szájpadlás (a lágy szájpadlás szerepe nagyobb, de a kemény szájpadlás is szerephez jut) állítgatásával ejtjük, megváltoztatjuk a szélességét és a hosszanti ívét. Ezzel az egész felső vokális traktus alakja megváltozik, és ezt követi le a garat, nyelv, ajkak, amolyan statikai kiegyenlítés történik. Ennek ellenére a garatnak is van szerepe, rásegít a magánhangzó-kerekítésre.

A hangtanosokat régóta zavarja, hogy a nyelv legmagasabb pontja nem esik egybe a formánsok által kirajzolt képpel. Azért, mert nem a nyelvvel ejtjük a magánhangzókat, ahogy már 110 éve hiszik. A nyelv csak passzív lekövető, a hangképzésben nem vesz részt. Az ajkak is passzív lekövetők, ezért lehetséges ajakréses o-t ejteni.

Ennek ellenére az igaz marad, hogy a magánhangótér 3 dimenziós. Csak nem a garatgyűrűk adják ki ezt a 3D-s teret, hanem a szájpadlás magassági pontjának, hosszanti ívének hosszúsági és szélességi hosszának a koordinátái. Továbbra is igaz marad, hogy egy ellipszoid alakját írja le a magánhangzótér, nem kocka, téglalap koporsó (térbeli trapéz), gömb formáját veszi fel. Később még tervezem egy ábrát is közzétenni róla.

A lényeg, hogy minél előrébb képzett egy magánhangzó, annál rövidebb a szájpadlás, minél kerekebb egy magánhangzó, annál keskenyebb széltében a szájpadlás. Minél zártabb egy magánhangzó, annál magasabban van a szájpadlás íve. Nyilván hátul képzett, illetve kerekítetlen és nyílt magánhangzóknál az ellenkezője történik.
IdegenNyelvŐr Hónapok és napok 2009.12.13 14:40:00
function PlaySound(url) { document.getElementById('spanDyn').innerHTML=""; } A hónapok és napok angol nevei is tudnak időnként meglepetéssel szolgálni, fus­suk át őket. Hónapok  A hónapok neveit – a magyarral ellentétben – mindig nagybetűvel írjuk.…..
Devourius 2017.01.02 02:19:15
A February /bj/-vel nem csak az US-ben fordul elő, hanem a britben is, igaz ott ritkább.

Néhány hónapnak pedig van gyenge alakja:
yek.me.uk/Blog.html#blog519

A weekend hangsúlyozása pedig eltér GB-ben (2-1 a hangsúlymintája) és US-ben (1-2, ahogy a cikkben is fel van tüntetve).

A napok neveiben a -day /d/-je flapesedhet Amerikában, ha alkalmas rá a hangtani környezet. Hasonlóan az idea szóhoz, bár abban gyakoribb a /d/, mint a flap.
function PlaySound(url) { document.getElementById('spanDyn').innerHTML=""; } …ahogy Buzz Lightyear, a Toy Story űrhajósa szokta mondani. Tekintsünk hát fel az égre, és nézzünk körül odakint. Űrsiklók, NASA  Így írjuk Így mondjuk…..
Devourius 2017.01.02 01:45:52
Húha, talán ez az egyetlen cikk, amihez még nem volt komment, cirka 7 évet kellett várni, igaz addigra leállt és kihalt a blog. Persze nagyon sok kommentelni való nincs rajta, a leközölt információk tények, ennek ellenére az amerikai Endevour írásmód érdekes adalék.

Plusz engem mai szemmel ezek a nagyon polkorrekt, Canepari-féle semleges átírások hihetetlenül zavarnak (mintha valaki szemgolyón ütne), se weak vowel merger nincs bennük jelölve, se a flap lehetősége, persze ez nem is volt cél, hiszen a legtöbb leközölt kiejtés egyszerre le kellett fedje a brit és amerikai kiejtést is. Biztos amolyan kényszermegoldás volt Idegennyelvőrünk részéről.

Egy érdekesség még eszembe jut a cometről: a Halley's Comet kiejtése. Többféleképpen lehet ejteni Halley nevét, az LPD3-t idézve:
Halley (i) BrE AmE ˈhæl i ; (ii) BrE AmE ˈhɔːl i ˈhɑːl i —The astronomer and the comet named after him are usually (i) in educated speech, although some claim that only (ii) is correct. In American English there is also a popular pronunciation BrE AmE ˈheɪl i
Ebben a legutolsó kiejtés az érdekes (angolul én is ezt preferálom), a magyar nyelv is héli-kiejtéssel vette át, nem helivel vagy halival. Kicsit furcsának tartom, hogy pár olyan szónál is amerikai kiejtést vettük át, amelyek nem szerepelnek a popkultúrában vagy a technikában, Halley pl. nem is amerikai volt, hanem angol. Ezek az esetek rejtélyesek.
IdegenNyelvŐr Staten Island 2010.06.13 07:30:00
function PlaySound(url) { document.getElementById('spanDyn').innerHTML=""; } New York City Staten Island nevű városrésze sokakat visz tévútra kiejtésileg. A név első szavának kiejtése ugyanis nem úgy kezdődik, mint a state szóé, ha­nem úgy, mint a fat-é, így a Staten…..
Devourius 2010.07.10 14:07:29
@Donjuan: regeltem a frovo.com-ra, mert csak úgy engedett belehallgatni a hangmintákba.

Senkinek nem ajánlom azt az oldalt!

Példának a Caribbean szó kiejtését próbáltam ki. Mindenfélét mondtak a hangmintákban, mindenféle kiejtéssel, holott csak két változat helyes: [kɘ'ri:biɘn] vagy ['kʰæribiən]. Nincs lektor, mindenki tölt fel mindent, lehet válogatni a Fradi-levesből, aztán vagy jó, vagy nem. De legalább regisztrálni is kötelező hozzá. Zseniális.

Nagy hiányt pótolna pedig egy olyan netes szótár, amiben IPA-val benne lenne mindenféle tulajdonnévnek az anyanyelvileg is lektorált ejtése, esetleg szótagolása.

Nemrég találtam egy oldalt: howjsay.com. Itt Flash pluginnel lehet belehallgatni gépies beszédű hangmintákba, cserébe viszont korrektnek tűnik. Legalábbis eddig baromságot nem fedeztem fel benne. Teljes értékű megoldásnak azonban ez sem tekinthető sajnos.
Devourius 2016.07.12 05:56:51
@IdegenNyelvŐr: a status kiejtése nem tér el a britszerű és az amerikai vonalon, a fő ejtésvariáció mindegyikben az /eɪ/-s. A különbség csak annyi, hogy az /æ/-s kiejtés ugyan másodlagos variáció mindegyikben, de a briteknél gyakrabban találkozni vele, az amerikaiaknál sokkal ritkább.
function PlaySound(url) { document.getElementById('spanDyn').innerHTML=""; } Az angolban nem létezik a magyar ny, ty és gy hang – mégis sokunk a címben szereplő szavakat "nyú"-nak, "gyúti"-nak és "jútyúb"-nak ejtené. De akkor hogyan ejtik az angolok…..
Devourius 2016.06.25 20:32:30
@Devourius: azóta így több mint 3 év távlatából részben megkövetem magam az avenue-t illetően. Tényleg lehet szinkópával érintett, és kieshez a második szótagbeli svá, de ez egyrészt ritka, másrészt magyaroknak nem ajánlott, mert az evön-jú kiejtése jobb lenne, mint az evnyúzás. Egyébként az avenue szónak sokféle kiejtése van, diafonémikusan /ˈæˑv(ə̣)n(j)uː/ és /ˈæˑvə̣njə/ alakban írható le, az /æˑ/ itt azt jelzi, hogy az /æ/ feszesedhet Amerikában.

Némi adalék még a cikkez: ez a nyunyú gyutyúúúzós, lézerpisztolyhang-utánzós Hunglish-megoldásban nem is az a gáz, hogy magyaros hangokat alkalmaz, de egy angol anyanyelvűnek morbidnak tűnik, hogy az /uː/ előtt egy j-vel összeolvadt, de rövid (!) mássalhangzó van. Nem az a baj vele, hogy az angolban nem létező mássalhangzót használ. Ugyanis pont az a lényege az /uː/ előtti yod-nak a britszerű nyelvjárásokban, hogy egy régi kettőshangzó első elemeként lágyítsa, elnyújtsa a mássalhangzó és magánhangzó közötti átmenetet, elnyújtsa a megelőző mássalhangzót, míg a magyaros nyú, tyú, gyú megoldásokban az ú előtti mássalhangzót képtelenség megnyújtani. Ráadásul a tyú-zás azért is gáz, mert lehetetlenné teszi a hehezetes ejtést. Sokkal jobb ilyenkor a j-t dobni amerikai mintára, vagy ha meghagyjuk, akkor modern britszerű mintára n(j)ú, csú, gyú megoldást használni helyette (Estuary English módjára)

Ennyit akartam hozzáfűzni, a „gyuk(e)nyukem” legyen veletek testvéreim :D
Devourius 2016.07.12 05:44:41
@Devourius: *kieshez, kieshet.

akkor modern britszerű mintára n(j)ú, csú, *gyú megoldást használni helyette (Estuary English módjára)
Itt úgy akartam írni, hogy n(j)ú, csú, dzsú megoldást.
function PlaySound(url) { document.getElementById('spanDyn').innerHTML=""; } Az angol nyelvjárások közti eltérések alapvetően a magánhangzók képzésében nyilvánulnak meg, és az alól nem kivétel pl. a back szó /æ/ hangja sem. A /æ/ jelölés azt sugallja, hogy ennek a…..
Devourius 2016.06.25 20:10:15
@IdegenNyelvŐr: ez így igaz. Azóta figyelem ezt a jelenséget, hogy itt szóba került, és tényleg ez a canIPA[E]/offIPA[ɛ]-ből kiinduló változat a leggyakoribb prenasal tensinges forma.

A cikk kapcsán hiányérzetem van azóta is, mivel tárgyalja ugyan a Mary-marry-merry összeolvasztást és a prenasal /æ/-tensingt, de az általános /æ/-tensingről nem ír semmit, pedig ott lenne a trap-bath split, a bad-lad-split, az US keleti parti/New York-i /æ/-tensing.

Ráadásul a trap-bath splittel érintett vagy érinthető (a britszerű angol nyelvjárásokban utóbbiak kivételek a split alól, pl. gas, math, stb.) szavakban a blog által használt, és a Canepari által semleges amerikai kiejtés (amit én ARP-nek, azaz American RP-nek csúfolok) is megengedi az /æ/-tensingt, [æː] formájában.
function PlaySound(url) { document.getElementById('spanDyn').innerHTML=""; } Az angol mássalhangzók ismertetésekor már esett szó az /ɹ/ fonéma néhány re­a­li­zá­ció­já­ról, de a valóság – mint mindig – ez esetben is…..
Devourius 2016.05.23 17:06:47
Ennél a cikknél sok mindent revidiálok. Wellsnek az approximáns r-reket illetően semmiben nincs igaza, semmilyen téren, ezt ennyivel nagyon gyorsan le is tudtuk, kár is lenne hosszan elemezgeti, hogy miben nincs igaza, és miben mégis.

Caneparinak és INyŐ-nek igaza van, a nyelv kiszélesedik az approximáns r-reknél, az amerikainál a nyelvhát (dorsum), a britszerű nyelvjárásoknál a nyelvpárkány (lamina), és mindkettő lateralizált.

Abban nekem korábban itt nem volt igazam, hogy nem lehet megkülönböztetni a kettőt. De, meg lehet önmagukban ejtve is, az amerikai preveláris r hangszínügyileg élesebben mordul, és lomhább a nyelv, erőteljesebb a hangzása, míg a britszerű postalveoláris r-nek kevésbé éles a mordulása, inkább elkentebben l-szerű hangzása van. Abban sem volt igazam, hogy a nyelv keskenyedne, mert tényleg kiszélesedik mindkét hangnál.

Az amerikai preveláris (bunched, humped) r-nél a nyelv testének egy nem teljesen hátsó pontja előrenyújtózkodik, és a felső őrlőfogaknál kiszélesedik, odaért az örlőfogadnak mindkét oldalon, belülről a nyelv. Emiatt kétoldali rés keletkezik az örlőfogaktól hátrébb a felső fogsor és a nyelv szélei között, azaz mindkét oldalon. Az is fontos, hogy ennél a fajta r-nél a nyelvhát, a nyelv felső felülete konvex (nem konkáv, ahogy Wells írja), lefelé görbül a széleken, ezáltal a kétoldali rés mélyebb lesz. Ezen a két keskeny, de tompa, mély résen keresztül távozik a levegő. A semi-approximantos változatnál ugyanez van, de ott a rés kevésbé szűk, lazább, így kevésbé mély, kevésbé tompa, elkentebb, erőtlenebb hangzása van.

Az uvularizált preveláris approximáns, azaz az amerikai hard-r is ugyanilyen, de ott a nyelv legvégét (gyökét) még pluszban az előbbiek mellé felvisszük az uvula közelébe, amolyan duplán buckázzuk fel a nyelvet, ami így szörnyen hangzik, de nem bonyolult megcsinálni. Kicsit olyan érzés, mintha pluszban hátul lenyeltük volna a nyelvünket. A hangja sokkal mélyebb, sötétebb a hangszíne, brutálisabb a morgása, mint egy mérges kutyának. Persze attól, hogy közelít az uvulához, nem lesz belőle uvuláris hang (mint a német, francia raccsolós r-rekből). Ez a fajta r-hang elég ritka Amerikában, hiába állítja Canepari/Idegennyelvőr, hogy a General Americanben ez a tipikus, ez nem igaz, mert a sima, nem uvularizált változat az alap. A nyugati parton, főleg Kaliforniában, és Kanadában nagyon gyakori a lágyabb, elkentebb semi-approximantös változat, nem csak szótag végén, de az elején is előfordulva. A beszélő stílusától, idiolektusától inkább függ, mint attól, hogy melyik amerikai nyelvjárást beszéli, feltéve azért, hogy a rótikus nyelvjárásról van szó.
function PlaySound(url) { document.getElementById('spanDyn').innerHTML=""; } A mindeki által ismert secret és a csak ritkán használt secrete ugyanarra a la­tin ere­det­re vezethető vissza, az angol kiejtésük azonban eltérő. A secret kiejtése elég közismert ahhoz, hogy ne…..
Azt tudjuk, hogy a mássalhangzók gyakran idomulnak valamelyik jel­lem­ző­jük­ben a mellettük álló hangokhoz. Ez szinte elkerülhetetlen, a gördülékenyebb ki­ej­tést szolgálja. De az effajta hasonulások nemhogy nem univerzálisak a nyelvek kö­zött, hanem…..
Devourius 2016.05.24 19:18:15
@Olman: írok én neked példát. Sok amerikai (én is ezt vettem át) a /l/-eket mindenhol sötétíti, még elöl képzett magánhangzó és /j/ előtt is, ezért a value pl. canIPA[ˈvᴀ̮ˑɫ̧j̴ɨ̮ɯ̮], practIPÁ-val [ˈvæʷˑɫjˠɨʷɯʷ], az offIPA is ugyanez, de ott az [æ] helyett [a] van, esetleg alá lehet képzelni egy kis vízszintes vonalat. A lényeg, hogy ilyenkor az l sötét marad, és magával sötétíti a [j]-t is.

Sőt, a felvetésedre talán még jobb példa, hogy az arabban az [i] előtti [k] nem lesz preveláris, marad veláris, ez is a hasonulásnak való ellenállás. Vagy britszerű angolban a szótag eleji /nj/-ből sem lesz harmadik hang, vagy az n sem hasonul a j-hez.
Ugyan szomorú aktualitása van a posztnak, de legalább halála kapcsán tanuljuk meg rendesen kiejteni Carradine nevét. A magyar híradásokban – amúgy logikusan – mindig is "keredájn"-ként emlegették, csakhogy őt angol nyelv­területen /ˈkæɹəˌdɪin/-nek,…..
Devourius 2016.05.23 12:47:42
@Devourius: ezt azóta sem tudnám szebben megfogalmazni. Átlag embertől nem tekintem hibának, ha a külföldi személyneveket nem ejti jól, kivéve, ha túl jól ismert az illető, nagyon elterjedt a köztudatban a nevének a helyes ejtése. Bemondótól viszont elvárom, hogy autentikusan ejtse, legalább fonémikusan, meg újságíróktól, íróktól is, hogy egy név után adják meg a kiejtést is, járjanak utána, ha máshogy nem megy, a tömegtájékoztatásnak ez is része.

A Carredine-t én mindenképp kerödín-nek írnám át magyar beszédben való ejtéshez, kezdőbb angol beszédben kherödín-nek.

A földrajzi nevekkel más a helyzet, jobban vannak dokumentálva, ott elvárható az ejtés ismerete, mármint angolból. A lényeg mégis a tulajdonnévnek nem minősülő angol szavak következetes, fonémikusan autentikus ejtése, ezeket mára bármelyik modern és netes szótár hozza, és ilyen tekintetben tényleg csak a merő lustaság lehet gátló tényező.
// Bár kettőshangzókkal, azaz diftongusokkal szinte a blog minden posztjában ta­lál­koz­hat­tunk, ér­de­mes lesz közelebbről szemügyre vennünk őket és a „nagy­test­vé­re­i­ket”, a hár­mas­hang­zó­kat, azaz a triftongusokat is. A kettős- ill.…..
Devourius 2012.08.21 18:25:00
Na, jól le lettem szavazva :( Pedig még engedményeket is tettem :D Egyébként meg nem értek egyet. Ez nem arról szól, hogy Orbánabbak legyünk a Viktornál, hanem ha mennek ezek az extrém szavak, akkor később folyó szövegelés közben nem törik bele a nyelvünk ebbe-abba. Arról nem is beszélve, hogy folyamatos beszédben is kerülhet egymás mellé s + t + θ + s, vagyis legalább jópár hang belőle. Kicsit olyan ez, mint amikor a maratonfutók nem 42,195km-re edzenek, hanem jóval többre, hogy aztán a versenyen már pihenésnek érezzék a távot. Ez a hasonlat megáll a nyelvtanulás tekintetében is, mert bár utóbbi nem verseny, de a többi stimmel rá. A nyelvtörőket sem véletlenül találták ki.

Nyelvőrünk megint következetlen. Múltkor még azt írta, hogy nyugodtan ejtsek minden hangot a clothes-ban és a months-ban, nem affektált ám, á, dehogy. Most meg megdorgál következetesség bűntettéért, ha máshol is beleteszek néhány hangot. Jól nézünk mi ki.

Úgy néz ki, hogy INyŐ kezd elromlani, mert már szinte semmiben nem támogat. Milyen kár, hogy nincs meg a garancialevele, így a szerviz sem veszi be :D Utóbbi időben utoljára az [μu]-k tekintetében értettünk egyet. Különben is haragszok rá, hogy többször lebeszélt a flapesedésre képes US [nt]-k [n]-né egyszerűsítéséről, pedig nagyon jók a tapasztalataim vele, sokkal gördülékenyebben, természetesebben, "anyanyelviesebben" szól. Már vagy egy éve meg kellett volna lépnem. Na mindegy, jobb későn, mint soha. Most ha a hehezetes témán elcsúszik, szépen A Mesterrel kézenfogva áll be a sarokba! Ki hitte volna, hogy a végén még talán lehet inkább Phídörrel leszünk haverok :-)
Devourius 2016.05.23 12:38:53
A sixths ügyében megkövetem magam, a lehető legegyszerűbben javallott ejteni. Viszont annyiból igazam volt anno, hogy nem árt gyakorolni egyszerűsítés nélkül is, mert a th és s hangok, meg úgy általában dentális és dentialvoláris/alveoláris hangok minden kombinációban találkozhatnak szóhatárokon bármelyik angol mondatban, tudni kell ejteni, sok helyen nem lehet egyszerűsíteni.

A másik, hogy az anno sem volt vitatott, hogy a magyarban nincs diftongus fonéma. Az én nyelvváltozatomban diftongus allofón sincs, néhány szónál, mint a kaukázusi, közel van a diftongushoz, a kevésbé szakavatott fület megtéveszti, de két egyeshangzót ejtek benne. Mindkét elemét önállóan megformálom, de van egy kis siklás is a kettő között, semmiképp nincs hiátus (hangújraindítás) vagy hangszálzárhang. Egy valódi kettőshangzóban viszont nem két önállóan megformált magánhangzót ejtünk, hanem a két magánhangzó közötti átsiklást, és szerintem ilyen a magyarban a tájszólásokat leszámítva nincs. Mármint a köznyelvi magyarban a hosszú magánhangzók nagyon szűk diftongusok, de annyira szűkek, annyira önkéntelenek, hogy tágabb diftongusok tanulásánál egyáltalán nem segít.

Nagyon nehezen tanultam meg emiatt én is, igaz anno az is félrevitt, hogy elhittem ezt a magánhangzókat a nyelvvel ejtjük című mesét, és ez nagyon félrevitt.

Azért a többeshangzók nem olyan egyszerű téma, hogy csak az intenzitáserősödésről szóljon. Ritmikailag is átcsoportosítást, más időzítést igényel, figyelni kell a garatra, az első magánhangzóelemet már a többeshangzó ejtése előtt bekészíteni, stb..
function PlaySound(url) { document.getElementById('spanDyn').innerHTML=""; } Az utóbbi időben az angol kiejtés egyszerűsödéseivel foglalkoztunk, ez al­ka­lom­mal viszont egy bonyolítással fogunk. Legalábbis „matematikai” értelemben véve bonyolítással, ha…..
Devourius 2016.05.22 01:10:06
Hasznos volt ezt a cikket is újraolvasni, főleg a kommentek miatt. Egy tanács kezdőbb nyelvtanulóknak: ezeket a zárhangokat ne szúrják be, főleg ne [s] előtt, vagy [s]-nek ejtett /θ/ előtt, mert csábulás lesz a c-s ejtésre, ami a kiejtést elmagyarosítja. Egyébként sem jó ötlet tudatosan, és következetesen beszúrogatni ezeket a zárhangokat, mert az angol lágyabb hangzású nyelv, ezek a zárhangok meg élessé, pattogóssá teszik a nyelvet. Persze nem baj, ha néha öntudatlanul beleejtjük.

@szigetvari.peter: azért ez így öt év után visszaolvasva is erős, és annak idején is az volt. Még ha létezik is olyan, hogy standard angol, akkor sem lehet kijelenteni, hogy ezek a homorganikus zárhangok mindig beszúródnak, és a prince/prints feltétlenül homofón lenne. Beszédstílustól, tempótól, idiolektustól függ, szavanként változhat, és mondatban elfoglalt helytől is függhet. Attól nem lesz hunglishos hangzású senki, mert kihagyja ezeket a zárhangokat.

@IdegenNyelvŐr: annak idején kimaradt ez a kommented. Utólag jöttem rá vagy 2 éve, hogy én a prekonzonantális nazálisokat magyarul semi-nasalnak ejtem, kizárólag alveolárisnak ráadásul, tehát a magyar bank szóban is alveoláris nazális approximánst ejtek, nem velárisat. Épp ezért, az én anyanyelvi hangkészletemből teljesen hiányzott, hiányzik az [ŋ] hang, amit utólag kellett az angol miatt megtanulnom, és nagyon nehezen tanultam meg, néha még most is beletörik a nyelvem olyan szavakban, ahol k/g nélkül áll, singing, ringing, rang, sung, wrong, long, stb.. Ugyanez a helyzet a magyar beszédemben a prekonzonantális l-lemmel. Az is semi-lateral alveoláris approximáns, már ha nagyon igénytelen beszédben nem esik ki (volt-vót).

Egyébként ezt az approximáns-rendszert a jelenlegi SoCal kiejtésnél is használom, mivel amerikai angol anyanyelvűek is használják, persze annyi módosítással, hogy az angol bank szóban, és úgy általában az /ŋ/ helyén veláris nazális approximánst ejtek, nem alveolárisat, a prekonzonantális, prepauzális semi lateral /l/ pedig velarizált természetesen, kivéve a little, rattle, hasonló szavakban, ott a flap után valódi velarizált laterális van a flapes képzés miatt. Persze minden /l/-em teljesen velarizált, sötét, még az elől képzett V/j előtt is. Nazálisok előtt a magánhangzót nem nazalizálom, vagyis csak olyan nagyon enyhe mértékben, mint a köznyelvi magyarban, standard angol nyelvjárásokban, ilyen kisfokú nazalizációt a szakirodalom nem tekint nazális magánhangzónak. Kivétel a prenazális, raisingelt /æ/, amit nem az általános, nálam szokásos canIPA[Aː] allofónnal ejtek, hanem canIPA-0D-1D kettőshangzónak, amit offIPA[ɛɜ]-s átírással lehetne némileg közelíteni. Ez a diftongus nálam nem nazális, de nazális mellékrezonanciás, azaz a lágy szájpad elzárja az utat az orrüreg felé, de a feszes képzés miatt az orrüreg mégis berezonál egy kicsit. A szakirodalom ezt sem tekinti valódi nazalizációnak, bár a nazalizációra kényes fülű emberek hallhatják nazalizációnak.
Devourius 2016.05.22 15:24:50
@hozzászóló-2: még attól sem lesz hunglishos, vannak olyan angol nyelvjárások, amelyek ez a magyarosnak ítélet megoldás opcionálisan létezik. Legfeljebb az akadémiai álláspont szerint nem lesz sztenderd, nem lesz RP ejtés, de hát ez az érv már egy 50 éve nem játszik komolyan, pláne Anglián kívül. Igazából talán az RP-t beszélők sem szúrnak ki ilyen kicsit különbséget, az egész akcentus szempontjából egy ilyen jellemző elenyészik a hangminőség, hanglejtés, beszédritmus, magánhangzók ejtése mellett. Ha pedig a magyar anyanyelvű mindenképp [n]-nel akarja ejteni a prince-t, akkor meg zárhangbeszúrás esetén a cés ejtés nem fog stimmelni, bár az sem feltétlenül Hunglish önmagában, amerikai hangmintákban hallani [ʦ]-affrikátás /ts/-t a [ts] mássalhangzó-sorozat helyett, először én sem akartam elhinni, de szigetva kolléga linkelt hozzá anno egy neves online angolszótárból amerikai angol anyanyelvű hangmintát, talán lehet nem is a prince volt, de egy hasonló szó. Ami viszont semmiképp nem stimmel a hunglishos cés ejtéssel, hogy a magyar beszélők hosszú cével ejthetik, nem röviddel, tehát az it's/its általában icc, míg a beszúrt zárhangos prince kisebb valószínűséggel, de lehet princc. Ettől sokkal jobb megoldás a nazalizált magánhangzós vagy a nazális approximánsos ejtés.

Egyébként örülök, hogy akadt hozzászóló, már azt hittem, hogy kihalt ez a blog, és csak bittemetőbe írogatok cikk/kommentnekrofília jelleggel. Persze arra szerintem már nincs esély, hogy a bloggazda előkerüljön, de arra talán igen, hogy az egyes cikkek alatt értelmes vita alakuljon ki a kommentekben, és újabb témák kerüljenek elő.
function PlaySound(url) { document.getElementById('spanDyn').innerHTML=""; } Nem kell sokáig böngésznünk a szótárakat, hogy találjunk olyan angol sza­va­kat, melyek kiejtése fonémaszinten különbözik US-ben és GB-ben. Ebben a poszt­ban azonban nem a korábban már…..
Devourius 2016.05.21 14:15:41
@IdegenNyelvŐr: ez az aluminium/aluminum különbség sok embert megzavar, a YouTube-on is félreértelmezik az emberek accent tages videókban. Ez ugyanis nem egy szó kétféle kiejtéssel, hanem két külön szó külön egyféle kiejtéssel. Az elemet felfedező tudós először -um végződéssel nevezte el az új elemet, majd a többi kémiai elem mintájára később átnevezte -ium-re. Amerikában az előbbi terjedt el, más országokban az utóbbi.

Ha pl. a szövegben aluminium van -ium végződéssel, akkor azt nem lehem -um-nak olvasni, és fordítva. Ahogy pl. egy magyar szövegben váralja van, ott nem olvashatjuk azt, hogy várja, mert nem az van odaírva, ahogy Marcellt sem költhetjük át Mariskának, olyan alapon, hogy nincs közöttük sok különbség.

Az eltérés nem kiejtési, hanem szóhasználati, mint a pityóka, krumpli, burgonya esetében, csak az aluminum/aluminium kettőse írásképben és kiejtésben is közelebb van egymáshoz.

Ami a routert illeti, a /aʊ, ʊu/-s variációk fonetikai sajátosságra vezethetők vissza. A brit és britszerű nyelvjárásokban a t-t nem flapesítik, és sokszor az /r/-t is másképp ejtik, fogmedri képzési hellyel. Amerikában viszont a t-t mindig flapesítik, és az /r/ is szinte mindig preveláris (bunched, molar, humped), így amerikai /r/ és flap közé nehezebb /ʊu/-t ejteni, főleg, ha nem frontingolt, míg az /aʊ/ is ráillik az írásképre és azzal már kényelmesen ejthető ez a hangkörnyezet. Ez az oka az eltérésnek főként, és ez az oka annak is, hogy sok amerikai a route-ot és a routert más magánhangzó-fonémával ejti, hiszen az előbbiben legtöbbször nem flapesedik a /t/ (hacsak nem kerül utána egy magánhangzóval kezdődő szó), míg a routerben mindig. A brit, britszerű nyelvjárásokban erre a fondorlatra nincs szükség, ott sokkal inkább egységesen /ʊu/-t ejtenek ezekben a szavakban. Nem olyan nagy talány ez, mint sokan hiszik, sokszor az eltérő ejtésnek teljesen logikus, egyszerű okai vannak.

Egyébként meg sok nyelvliberális nyelvtanuló ezen a ponton csúszik el. Ők ugyanis azt hirdetik, hogy mindegy hogyan ejtjük az angol szavakat, úgyis annyiféle nyelvjárás van, annyiféle kiejtéssel, hogy teljesen véletlenszerű, akárhogy lehet találomra ejteni. Na ez egy oltári nagy tévedés. Valóban sokféle kiejtés van az angol anyanyelvű nyelvjárásokban, de egy beszélőnél, egy nyelvjáráson belül mégse véletlenszerűen, összevissza ejtődnek a szavak, hanem egy logikus, zárt, következetes rendszer, egységes szabályok szerint, csak a kívülállónak tűnik úgy, hogy a különböző rendszert használók összevissza ejtenek. Igen, egymáshoz képest úgy tűnik, de ez nagyon csalóka. Ha viszont ezzel a téves logikával összevissza kiejtéseket veszünk át, akkor a mi angol beszédünkben nem lesz következetesség, rendszer, így elveszünk a rengetegben, és nagyobb eséllyel nem fognak minket megérteni. Ezzel a hozzáállással öszvérangolt, pidgint tanulunk meg, ami nekünk sem jó. Ha egységes, következetes nyelvjárást tanul meg az ember, akkor az új szavakat is könnyebben tanulja meg, hiszen be tudja illeszteni egy meglévő rendszerbe (pl. a kirakós darabja illeszkedni tud majd a többi darabhoz), és nem lesz zavarban, nem érez majd bizonytalanságot, hogy az adott új szót mivel kéne rímeltetni, milyen szabályt kéne ráhúzni. Ez nem csak a kiejtésünket javítja nagy mértékben, hanem a hallás utáni értésünket is, és nem csak az angolra igaz, hanem minden nyelvre.

Jó példa erre Győzike. A köznyelvi magyart beszélő magyar ember számára nevetségesen hangzik, minden szót másképp ejt. Mégse összevissza tér el a köznyelvtől, hanem minden szót ugyanazzal a logikával, ugyanazon szabályok szerint, következetesen az észak-magyaroroszági, nógrádi, palóc nyelvjárásban ejt, és egy szónál sem tesz kivételt, nem töri meg ezt a logikát.

Ezért nem jó példa Fekete Pákó itt a blogon. Ő, mikor magyarul beszél, nigériai fonotaktikát, hanghelyettesítéseket használ, de következetesen. Nevetségesnek, bénának hangzik, de mégis minden szavát megértjük, hozzá tud szokni a fülünk.

Ezzel szemben a legtöbb magyar idegen nyelven, főleg angolul, még úgy sem beszél, ahogy Pákó magyarul, ugyanis a Hunglish kiejtést pont az jellemzi, hogy keverednek benne mindenféle elemek, magyar, német, brit RP, amerikai, és ráadásul összevisszaságban, a hallgatóság fülének nincs nagyon esélye hozzászokni. Hiányzik mindenfajta következetesség, összevisszaság van. Persze a megértés így sem teljesen lehetetlen, de jóval nehezebb, a hallgatóság idegrendszere jobban fárad, jobban dolgozik, sokkal nagyobb az esélye a meg nem értésnek, vagy a félreértésnek.
function PlaySound(url) { document.getElementById('spanDyn').innerHTML=""; } Van néhány szó az angolban, melyek kiejtéséből az idők során elveszett a /t/ hang, de írásban a mai napig megjelenik bennük. Néhány évszázaddal ezelőttig általános volt a /t/ ejtése a címben…..
Devourius 2016.05.20 20:00:21
Ami az ikes ragozást illeti, én mindig is kifejezetten az iktelen formát használtam, eszek egy almát, és lakok. Egyszerűen modernebb forma, és nagyon elterjedt. A hagyományos eszem, lakom alakkal sincs baj, csak konzervatívabb, ámbár az sem ritka. Az avval tényleg csak régiesebb, tájnyelvim, kicsit bántja a fülem, de nagy bajom azért nincs vele.

Az often, soften, listen, whistle, castle-ben a /t/ ejtése nem is amerikai-angol szembenállás, vagy akcentus kérdése, hanem idiolektus. A legtöbb beszélő, nyelvjárás /t/ nélkül mondja, és ritkább a /t/-s alak. Mégis, a Brit-szigeteken azért találkozni kicsit gyakrabban a t-s változattal, mert itt egyszerűen nagyobb a szórás minden tekintetben a kiejtéseket, akcentusokat illetően, így megnő az esélye, hogy kifogjuk. Amerikában azért ritkább, mert ott kevesebbféle akcentus van, és azok is közelebb esnek egymáshoz. Ennek ellenére néhány ember hiperkorrekció miatt ejt ezekben a szavakban /t/-t, azt hiszik, hogy íráskép szerint helyesebb ejteni, ami persze tévhit.

Felhozta az egyik kommentelő a twenty-t: itt Dél-Kelet-Angliában 10 emberből 8 twunny-nak/twenny-nek ejti, pedig mivel ez az én ejtésem is (twunny nazális flappel, a twelve-re meg a twulve, a seventy/ninety-ra a sevendy és ninedy, n+flappel), hogy ki fogok lógni, de nem. A /t/ helyetti flap is elég gyakori, bár a glottal stop jóval beelőzi gyakoriságban. Persze tisztában vagyok vele, hogy ezek sokéves hozzászólások, de mivel ez egy blog, nem chat, meg tényekkel foglalkozik, ezért egy komment, cikk soha nem veszíti el az aktualitását, nem hullagyalázás egy 5-6 éves kommentre, cikkre reagálni.

@Birkesz: ez nincs így, csak azok terjesztik, akik nem tudnak angolul. A legtöbb brit akcentust egyáltalán nem nehéz megérteni, ha normálisan tudsz angolul, és a britek is nagyon jól megértik egymást. Vannak ugyan tényleg nagy durva akcentusok, ahol kapaszkodni kell, pl. a glasgow környéki skót, vagy a newcastle-i Geordi-kiejtés, de azok sem reménytelenek, szokni kell. Csak annyi az igazság, hogy a brit akcentusok jobban szórnak, többféle van belőlük, nagyobb az ejtésvariáció, ez pedig megzavarhatja azokat, akiknek gyengébb az angolja.
function PlaySound(url) { document.getElementById('spanDyn').innerHTML=""; } Legutóbb a gyorsabb beszédtempó mellett kieső magánhangzókról volt szó, most pedig nézzük meg, mikor tűnhetnek el a mássalhangzók. A kiegyszerűsödés to­vább­ra sem kötelező.A /t/ és a /d/A…..
Devourius 2016.05.20 19:29:19
A winter-ből és hasonló szavakból, ahonnan kiesik a [t] vagy a flap, azokban nem csak mindig [n] marad. A legtöbb észak-amerikai beszélő ilyenkor a megmarad [n]-t is flapesíti nazális flap hanggá, ami egyfajta gyors, hirtelen n-re emlékeztet, ahogy a flap is egy gyors, hirtelen, lágy d-re. Ennél fogva a winter és a winner homofón marad nagyon sok embernél, mindkettő nazális flappel ejtve. Ma már én is így teszek, nem csak az intervokális /t/ diafonémát flapesítem, hanem az intervokális /d/-t is (pl. lady, daddy, had a, stb.), illetve az intervokális /n/-t is, amennyiben nincs hangsúlyos szótag nyitányában. Az intervokális /nt/-ből mindig nazális flapet csinálok, az intervokális /nd/-ből n+flapet.

Mivel a Canepari-féle semleges amerikai helyett SoCal-kiejtést használok, ezért a governor, surprise és hasonló szavak hangsúlytalan, prekonzonantális r-jét néha kihagyom, de csak akkor, ha a beszédritmus megkívánja. Régen az ilyen megoldásoktól óckodtam volna, mert hogy nem semleges, de ez hülyeség, nagyon sok teljesen rotikus észak-amerikai beszélő él ezzel a lehetőséggel alkalmanként.

A homorganikus zárhangokat sem használom. A sztenderközeli modern angol nyelvjárások ugyanis puha hangzásúak, lágyak, és a további lágyulás irányába fejlődnek. A beszúrt zárhangoknak éles hatása van. Sokkal természetesebben, lágyabban szó, ha nem ejtjük őket. Nekem már az actually, picture, eventually, hasonló szavakban nagyon bántja a fülem az [ʃ] helyetti [ʧ], természetellenesnek, mesterségesnek, bénának, nyelvtörésnek hangzik.
function PlaySound(url) { document.getElementById('spanDyn').innerHTML=""; } Az /aʊ/ fonéma kiejtését a magánhangzókról szóló posztban [aΩ]-ként adtam meg, de emellett még számos kiejtése létezik a nyelvjárásokban, így senki ne le­pőd­jön meg, ha mást…..
Devourius 2012.05.12 16:04:40
Itt vagy egy tipikus példa az anyanyelvi kanadai [σɷ]-zásra (0:08-nál, ha nem ugrana oda):
www.youtube.com/watch?v=bKb6AeO8ynw#t=0m8

Amúgy nagyon korrekt angolt beszél. Külön tetszik, hogy nagyon következetesen cot-caught mergerkedik, amelynek az eredménye mindig [ɑː], nem az a homokos hangzású [ɒ]. Sőt, még [μu]-zik is. Csak az /aʊ/ realizációja baáncsalya a fülemet. Más hibáját nem hallok a semlegeshez képest.
Devourius 2012.05.25 20:51:05
@Devourius: csalódtam benned INyŐ, vártam, hogy jössz majd azzal, hogy nem hallom jól, az nem [σɷ], meg különben is a vonatkoztatási rendszer :-D
Devourius 2016.05.20 19:16:08
Jó visszaolvasni ezeket a régi témákat. Néhány kiegészítés: az /aʊ/ fonémának tényleg több realizációja van, amelyeket hallás után elég nehéz elkülöníteni. Míg a Canepari-féle semleges amerikait tanultam, addig a fonetikai átírás miatt mindenbe canIPA[aΩ]-t hallottam bele, akkor is, ha a kezdőhang valójában canIPA[ɐ, æ, ᴀ] volt. Mondjuk ez nem csak az én halláshibám volt, hiszen a nyílt magánhangzók közelebb vannak egymáshoz (ezért a trapézforma a hivatalos IPÁ-ban a négyzet helyett), nehezebb őket megkülönböztetni.

Másrészt a kettővel ezelőtti hozzászólásomban 4 éve még felültem azoknak a publikációknak, amelyek szerint a kanadai /ɒ, ɔː/ az [ɒː]. Ez ugyanis így van, de a hivatalos IPA [ɒː]-s átírása azt sugallja, hogy megegyezik a brit hagyományos RP [ɒ]-jával, csak hosszban különbözik, ami nagyon nem igaz. Egyrészt a kanadai /ɒ, ɔː/ sokszor [ɑː] (General Americannal egyezik meg hangzásra, a magyar fül hosszú á-nak hallja), ami kaphat egy kis részkerekítést is (ekkor dél-kaliforniai hangzása lesz, sokat ezt is tévesen offIPA[ɒ]-nak írják át, holott offIPA[ɑʷː]-nak kéne), vagy akár lehet teljesen kerek, ilyenkor teljesen megegyezik a magyar hosszú a-val. Csak a legritkább variáció, hogy hogy teljesen kerekítéses, és pluszba még egy kicsit hátrébb is csúszik, de ekkor sem lesz annyira teljesen hátul képzett, annyira o-s hangzású, mint a brit hagyományos RP [ɒ]-ja, a magyar, amerikai, angol fül ezt is a magyar hosszú a-nak megfelelő hangnak hallja. Persze a hivatalos IPA-trapéz felosztása túl durva, és a kardinális magánhangzók rendszere miatt a jelölései nagyon félrevezetőek. A kanadai /ɒ, ɔː/ nagyon távol van a brit hagyományos RP [ɒ] hangjától, nem hogy nem hasonlít, de még csak nem is emlékeztet rá kicsit sem. Ezt Canepari szépen, precízen jelöli, a brit [ɒ]-nál teljesen hátul képzettnek jelöli az [ɒ]-t mellékjellel, a kanadai [ɒː]-nál a saját rombuszában elölképzettnek. Ez meg is felel a valóságnak, a kettő között majdnem pont egy egész canIPA-magánhangzórombusznyi a különbség, és emiatt a mellékjel nélküli [ɒ]-s jelölés a kettőre nagyon nagy félrevezetés, aki ezt olvassa, az abban a hiszemben lesz, hogy a kettő megegyezik.

A másik, a Canadian Raising. Nos, erről szépen elvitatkoztunk itt a kommentekben, pedig a valóságban mindannyiunknak igaza volt valahol. Ugyanis a raisingelt /aʊ/-nak többféle variációja van fonetikailag, és ebből az egyik tényleg olyan kerekített hangból indul, amelyik o-ra emlékeztet, szóval nem csak mindig, nem teljesen amerikai félrehallás az aboat az about helyett, bár tényleg van olyan jenki, aki egy másik variációt hall félre /oʊ/-nak. Azt sem árt hangsúlyozni, hogy a Canadian Raising sok kanadai beszélőnél nincs meg, relatíve fiatal jelenség, nem terjedt még el annyira, hogy teljesen általános legyen.
Az angol szótagolás korántsem olyan egyszerű, mint pl. a magyar. Sokféle el­mé­let létezik rá, főleg fonológiai megközelítésűek – most következzen egy fo­ne­ti­kai megközelítés. (A szótagolás és a szavak sorvégi elválasztása nem feltétlenül…..
Devourius 2016.05.19 21:03:13
Ez az a cikk, amit így utólag leginkább lehet kritizálni szakmailag. Hiába célkitűzése INyŐ-nek, hogy fonetikai szótagolást ad meg, ha a háttérben egy csomó fonológiai érvet felhasznál.

Teljesen igaza van El Phedrónak, a szótagolásnál nem érv, hogy adott mássalhangzóra vonatkozó tartalmas szó nincs, attól még szótag lehet ilyen. Pl. a their, sure, hier esetében a kétszótagos rotikus ejtésnél végződhet hangsúlyos rövid magánhangzóra szótag, illetve a bagett első szótagjában is opcionálisan, és a ware szóban.

Másrészt fonológiai bonyolítás a cikkben a muta cum likvidaszerű kivételek csoportja, amiről a példák közben kiderül, hogy nem is feltétlenül kivételesek. Fonetikai szótagolást felesleges ilyen fonológiai megfontolásokkal és hagyományokkal bonyolítani.

Abban viszont igaza van INyŐ-nek, hogy az anyanyelviek beszéde alapján kell szótagolni, visszafelé következtetve, a hehezetek, stb. mentén. Ez az egy megkötése van csak a fonetikai szótagolásnak, pl. szótag végén fizikailag lehetetlen hehezett zár/zárréshangot ejteni, meg pl. a flap sem játszik szótagoláskor, amúgy fonetikalag akárhogy lehet szótagolni, csak olyan szótag ne jöjjön ki, amit angol anyanyelvű nem tud abban a nyelvjárásban kimondani.

Fonetikailag az angol szavakat bárhogy lehet szótagolni, kivéve ütemhatáron, vagy általában hangsúlyhatáron átszótagolni. A fonológiai szótagolás más, ott már tényleg fonotaktikai és rendszertani érvek is előjönnek.

Pl. az én SoCal modellnyelvjárásomban ha a low back merger általi összeolvadás révén létrejött, összeolvadt /ɔː/ fonéma szótagját /r/ zárja le, akkor canIPA[ɔː]-nak ejtem, ha viszont az /r/ a következő szótagba kerül át, akkor canIPA[ɑ̮ː]=offIPA[ɑʷː]-nak. Ez utóbbi eset akkor áll fenn, ha az /ɔː/-s szótagot feszes magánhangzós szótag követi /i, oʊ/, vagy hangsúlyos magánhangzós szótag. Épp ezért az Aurelius, sorry, lorry, borrow, sorrow szavakban az /r/ előtt van a szótaghatár, és canIPA[ɑ̮ː]-val ejtem őket, míg a for, four, forest, orange, priority szavakban a szótaghatár az /r/ mögött van, és emiatt canIPA[ɔː]-val ejtem őket. A Lorrie-ban is az /r/ után van a szótaghatár, de csak morfológiai megfontolások mentén, nem mellesleg így megkülönböztethető ejtésben a lorry-Lorrie. Persze mindez az én modellemre igaz, aki más nyelvjárást választott kiejtési modellnek, annak jöhetnek ki más szótagolások. Hangsúlyozom, hogy fonológiailag. Fonológiailag a sorry nálam /ˈsɔː.(ˌ)ri/, de fonetikailag lehet [ˈsɑ̮ː.(ˌ)ɹi] és [ˈsɑ̮ːɹ.(ˌ)i], továbbá [ˈsɑ̮ː.ɹ̩.(ˌ)i] formában is szótagolni, de a forestre is ez igaz, csak az [ɔː]-val megy.

Illetve az átírásban is van pontatlanság a cikk példái között, pl. a Catherin fonetikai átírásából kimaradt a hehezet.