Regisztráció Blogot indítok
Adatok
Szúrófény

18 bejegyzést írt és 2713 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban.

Admin Szerkesztő Tag Vendég
A mai számban egész oldalas uszítást láthatnak az olvasók.  A "10 perc gyűlölet" egyébként egy olyan szeánsz volt az 1984 című könyvben, amikor kötelező volt nézni a propagandát. Mint a Szabad Nép-félóra a kommunizmusban. ..
Szúrófény 2017.06.13 04:02:41
@sinus67: Emlékezzünk régi, előző "bevándorlóinkra
A valóban nemzeti érdekű orosz cár üldözötteire!

"Egyetlen ország sem engedheti meg magának a tömeges és ellenőrizetlen bevándorlást, amely megrengetheti a társadalom alapjait. Fizikailag és másként is veszélyes. Joby Warrick, a Washington Post"

Széchenyi „ez a népcsoport ( megnevezése tabu) a jogtalanság „minden mindegy” hangulatában folyamodott csalásokhoz, amely a jobbágyság eladósításához, tömeges elárverezéséhez! (Lásd deviza hitel kormányzati kényszer rásegítéssel!) Úgy látja nem lett volna szabad az elmúlt évtizedekben olyan hatalmas tömegekben beengedni őket, amelyikre egyik országban sincs példa!
Az adózó nép szegénységének veszedelmesebb forrása nem lehet, mint a tabu szemlátomást való szaporodása. Mely országban a tabu népe megszaporodnak, az vagyoni végromlás szélén áll. (A szatmári adózó nép állapotárul, 1830)*** "Kölcsey Ferenc: Országházi beszédéből!
Ma is szükséges lenne!
A nép végre tulajdoni és polgári jogot nyerjen, s ez által a polgári alkotmányban 700.000, puhaság és szegénység által elaljasított lélek helyett 10 milliom felemelkedhetőt nyerjen Kölcsey!

"El fog jönni az a nap, amikor minden olyan népnek, akik között tabu laknak, fel kell tennie a kérdést, hogy mindannyiukat kiutasítja; ez a kérdés az élet és halál kérdése lesz, az egészség vagy krónikus betegség kérdése, a békés létezés vagy az állandó szociális láz kérdése." Liszt Ferenc
"A tabut felszabadítják, Magyarország az ő birodalmuk lesz, az új Paradicsom négy folyóval, három heggyel és a kettős kereszttel. És az Apokalipszisben én, szerencsétlen, főszerepet játszom." Széchenyi
A lista azoknak az országoknak készült, amelyek a parlamentáris demokrácia felől éppen az autokrácia felé tartanak. ..
Szúrófény 2017.06.13 03:59:38
@$pi$: Eötvös József véleménye.

Nem a kommunista elvek győzelme, hanem csupán az lehetlen, hogy ezen elveket valaha más valósítsa, mint az abszolutizmus. S azért a kommunizmus győzelme mindenkor egyszersmind a despotizmusé leend.

Marcus Aurélius bölcsességeiből
11. Fronto[14] magyarázataiból értettem meg, hogy az önkényuralomnak velejárója az irigység, a ravaszság, a színlelés, továbbá, hogy a mi úgynevezett előkelő embereink általában mennyire szeretetlenek.
S viszont ha azon pártokra fordítjuk figyelmünket, melyek e veszélyek ellenében a társadalom megmentése körül fáradoznak: látni fogjuk, hogy ezek is, ha a küzdőtért diadalmasan meg akarják állani, oly eszközökhöz kénytelenek folyamodni, melyek - hacsak e részben a történet régi tapasztalatai nem csalnak - szintúgy - az abszolutizmus megalapításához vezetnek.
Csupán elvtelen karrieristákkal nem lehet egy birodalmat fenntartani. A bomlás kezdete így pontosan datálható: 1956. november 4-e. Márai már a müncheni rádiós jegyzeteiben úgy látta: nem a sztálini, hanem a kommunista hatalomgyakorlás bukott meg 1956-ban, mert az erőszak és terror nélkül nem képes uralkodni. Kevesen osztották ezt a nézetet. Pedig…
Széchenyi aranyköpése: „Az önkény, mint a tapasztalás bizonyítja, rendszerint karöltve jár az ostobasággal!”
Megölték érte, igazsága meg Ferenc Jóskát, Hitlert, Sztálint, proletár diktátorokat! A jelen, jövő diktátorait is megfogja
BUNKÓKÁIM! SAJÁT BUNKÓSÁGOTOK BUNKÓZOTT LE!
Hosszú távon Jaltában a Szovjetunió vesztett a legtöbbet.
A számára biztosított nagyvonalú engedmények, európai térnyerése, a nála fejlettebb országok vazallusi helyzetbe taszítása Sztálint és generálisait imperialista szerepbe sodorták bele. Ez a szerep eleve megoldhatatlan volt, és bukásra ítélte a Szovjetuniót. Elkésve, akkor lett imperialista, amikor az már a legerősebbeknek és a leggazdagabbaknak is elviselhetetlen terhet jelentett.
A Szovjetunió akkor lett gyarmattartó, amikor az már kései és elviselhetetlenül drága volt, de ez a szerep azért is bukást hozott, mert az egyetlen olyan gyarmattartó lett, amelyik nem tartozott a világgazdaság legfejlettebbjei közé. Európai gyarmatai kulturális és gazdasági tekintetben felette álltak.
Korábban már írtunk arról, hogy az Ab döntéshozatalának alapja az, hogy "a Fidesznek mindig igaza van". Erről maga Lenkovics főbíró nyilatkozott, illetve az általa elmondottakból lehetett következtetni…..
Szúrófény 2017.06.13 03:53:52
@pamut: „hol a bűnözők a törvényhozásban ülnek, soha törvény elé nem kerülnek!” Bölcsességek könyve! Ókor Óta tudott!
„Ha hitvány gazemberek kerülnek magas polcra, amennyivel méltatlanabbak erre, ugyanannyival gondatlanabbak és felelőtlenebbek lesznek, s eltelnek esztelen hetykeséggel és vakmerőséggel” (Demokritosz — 41/48) I. e. valamennyi! Lásd Moszkva/ Brüsszel/ Tel Aviv helytartói!
Szent Ágostonnak az a sokszor idézett mondása, hogy igazságosság nélkül az állam is csak egy rablóbanda,
„Fejedelmeid megátalkodottak és lopóknak társai, mind szereti az ajándékot, és vesztegetést hajhász” (Ézsaiás próféta 23. – privatizáció)

Amely országban a gonosztevők büntetés nélkül maradnak, gyilkosságok, ragadozások, minden Istentelenségek eláradnak, melyekért veszedelemre bocsátja Isten az országot…Mivel sokszor a kis lopót a nagy lopók felakasztják: sokszor aki sokat lop, aranyláncot visel, aki keveset, kenderkötélen függ. Pázmány Péter (Ma annyira szégyentelenek, vagy tudatlanok, mesterségük címerként hordják!) Sólyom elvtárs tiltja meg a privatizáció, ügyészségi felülvizsgálatát!

Aki száz, meg százezret rabol, bírája lészen annak, kit a szükség tyúkot rabolni kényszerített! Tiborc a Bánk Bánban!
A közmédia óhatatlanul is valamennyire a mindenkori kormány szócsöve volt, azonban a Fidesz-kormány szokásához hűen ebben is totalitárius diktatúra - sikeres - megvalósítására törekedett, saját szájszagának megfelelően teljesen elfedve vagy elferdítve a tényeket.…..
Szúrófény 2017.06.13 03:49:49
@pythonozok: A Remete levele, Mesék a népnek

Jó komám Gábor!

A népnek szoló mesék reneszánszát tapasztalod-é? Felnőtteknek esti mese, ennek Híradó a nevi. Se nem hír, se nem adó. Hirdetés a pogári qurmány áldásos voltáról, az ő nagy igyekezetéről, hogyan legyen még hatékonyabb a te kirablásod! Adóhoz anyí köze, hogy inkább bevétel! Néked köll, ezt a sok hazugságot bevenni lefekvés előtt! Szépeket álmodjál a pógárok Mennyországáról! Ahol utcaseprő közmunkás lehetsz, ha eléred, mint mezítlábas tanyasi a budi láncot a városi kultúrába!
Aztán jövőkép mese! A kommunizmus mese 2. verziója, mint a Windovs.ba! Ennek kormányzati beszámoló a neve! Annyi köze nincs a kormányzáshoz, mint ökröket hajtó nagyapám vezette az ökröket, Hű, vagy Hó kiáltással! Csak a hűhó maradt mög belőle! Látni annyit láthatsz belőle, már megint kőccsönre szorulnak, a Drakula nyársa helyett! Mert arra kéne, vagy a szakértelemre! Az meg nem égeti magát köztük!
Minden nagyon jó, nagyon szép, mese! Legalább őnékik! Akinek meg nem, az vándorbotot ragad, és kitántorog Ánglus oruszágba, ha nem is Amerikába! Az is „tengerentúl” vagyon! Néked itt nem jut vagyon! Ahhó nem vagy elég ügyes, se szégyentelen! Se főkommunista se besúgó! Esélytelen, vagy mint csiga a lóversenyen! Randa vén nő a szexpiacon! Közmunkába se dug meg, a Tanácselnökbűl lett pógármester, mert mán nem tud vénsége okán!
Papi mise! Akarom mondani mese! Néked ezt adta, az ő jó Istenük! Aki már hozzájuk se igazán jó! Hivatalt, még ad nékik, vagy a pártszervezet, de észt rég nem ad már hozzá! Így aztán vergődnek, mint beszívott muslinca a pók hálójába! Mentűl jobban vergődik, annál jobban bele gabalyodik, mint a hazugságába szokott! Lóbálják az ígéreteik, mint ministráns a füstölőt! Te meg a méregtűl füstölögsz, mekkorát mer képedbe hazudni!
Mindezt azér mondom el néked, ha magadtúl nem jötté vóna rá. Be ne dülj nékik, mint országút melletti integető hőgy szokott, amikor nem akar beléfeküdni a sárba! Ha gusztusod támadt vóna rá, mint hazugságaik meghallgatására!
No Isten megáldjon! Vagy a pártszervezet! Annak áldása, most bőségesebb!

Öreg barátod, Józsi Bá! Maga ingyen Campingjébűl!
Közreadja a címzett! 2017-01-

. Azokat a fontos hivatalos állásokat, melyeknek a sajtó, az irodalom és művészet életére irányító hatalma van, nagyrészt tehetségtelen tülekedők töltik be, kiknek kölcsönös szolidaritása lehetetlenné tesz minden üdvös változást.

Pontosan értelmező szótár! Kossuth Rádió=Kurva ostoba semmitmondó silány utálatos túlzó hazugságok
Magyarország kormánya kitüntetett egy neonyilas, rasszista, uszító futóbolondot, aki - többek között - a balliberális zsidók tűrhetetlen viselkedéséről közölt sorozatot, közben meg az arab, afrikai és cigány állatokról ír...
Szúrófény 2017.06.13 03:44:32
@ulpius66: A Remete levele a lovagokrúl

Ídős egy komám, mit hallok felűletek? Megint Feltámadt a rangkórság, mint a kórság? Kilencven éves vén vitézek, kóbor lovagok, lovagolnak elő, Horthy apánk lila ködéből! Olyan deli vének, szőrén ülik meg az érdemrendet! A rozsdát leáztatták rúla ecetben, ki is smirglizték, hadd fényeskedjék, fejük sötétjében, legalább az! Vitézi telek, nem kell hozzá, abba már nem bírná beléütni a kapát, mint asszonyba a vizelőjét! De Ő Vitéz! Látná magát, ahogy kinéz! Felveszik szegény jó Bocskai gúnyáját, őtet is megcsúfolják!
Aztán lettek kóBorlovagok es! Valódi lovagi címet, még nem kaphatnak, hisz király sincs! Kiskirályok vannak bővibe, de az, más tészta! Az is megterheli, az éhes nép gyomrát! Hasmenésre készteti, az meg viszi az egész embert. Ahol nem azzal etetik, ő milyen jól él! Így aztán egymásnak adják a kitüntetést, mint kommunisták a forradalom emlékérmet! Lovaggá, egy rozsdás Fallosszal, Pallost nem bírtak szerezni! Tökkel, ami megfelelő lenne, az meg mégis zsenánt vóna!
Szóval alakul a jövőkép, mint púpos györek a prés alatt! Az se bír ott görbeségébűl kiegyenesedni, igyekezetük ellenére se! Hiába minden fáradozás, hamis hírmondó! A kikiáltó rekedtre órdíjja magát, úgy igyekszik, minden öntözőcsatornán, de a nép agya csak nem szíjja be, mint a főd, a túl sok esőt szokta!
Én mög csak vigyorgok, öreg tőgyfám alatt, magamba! Egy milliméterrel sincs több eszük, mint a kommunyistáknak! Mitűl lenne? Az ő nevelésük! Apáik is megéltek, uraskodtak szélhámos eszmével, ők is meg akarnak! Az, hogy az is beszart, egy idő múltával, az se zavarja! Fafejibe nem tudsz egy gondolatot beléverni, mint a szöget!
No Isten adjon jobb napokat! Becsületesebb népséget az országházba! De férjet/feleséget se tudtok választani, nemhogy képviselőt!
Sikerült egy kis vitát kavarnom azzal a ravasz kérdésemmel, hogy mi legyen a fideszes oligarchák által összeharácsolt vagyonnal, ha egyszer megbukik az Orbán-rezsim. Ugyanis szerintem meg fog, talán a nem is olyan távoli jövőben, de erről alig-alig beszéltünk még. Persze messze nem…..
Szúrófény 2017.06.13 03:36:50
… A magyar társadalomban, mint minden fenékig romlott társadalomban privátim, kis körökben, bizalmas tereferék közt vidáman és szemérmetlenül szoktuk tárgyalni mindezt. Vezető státuszférfiakról, előkelő politikusokról, társadalmi vezéremberekről, kedves, hízelgő elismeréssel szoktuk megállapítani, hogy nagy gazemberek.
Aljasabbnak látszunk Szerbiánál. Szerbiában lemészárolták a királyi családot. Nálunk a nemzetet gyilkolják meg. Pár százezer ember kisajátítva tartja az országot. A nép milliói jogtalan rabszolgák. Az ország koldus és leigázott. A parlament urai pedig liferáljak (szállítják), a népet, a nép jogait, a hazát.(Akkor a Habsburg, ma az Európa Birodalomba) Ilyen nemzetveszejtő ocsmányságot nem mutat föl a világhistória. Orgiája ez az összegyülemlett bűnöknek. Beteljesülése a kérlelhetetlen fátumnak. Fölfakadt seb vagyunk Európa testén. Lesz- e balzsam erre a sebre, vagy egyszerűen ki fogják égetni?… Rettenetes, rettenetes történet ez. Panama és anarchia Nagyváradi Napló: 1903.
ANTALFFY Tibor Van-e jövőnk? MEK. Könyvtárban teljes szöveg!

A mindenkori kormány és a mindenkori ellenzéke szemforgató módon beszél a költségvetési hiányról, a gazdaság visszaeséséről vagy éppen fellendüléséről, árbefagyasztásról, privatizálásról és persze csűrik-csavarják a mondatokat ide meg oda. Csak a pimasz valóságról nem esik egyetlen szó sem, arról, hogy sok esetben a költségvetés 90 százalékát egyszerűen ellopják. Megismétlem, 90 százalékát. Az ország népéről lerabolt adó kilencven százaléka magán zsebekbe vándorol és csak tíz százaléka fordítódik országépítésre. Nem csoda, hogy a száz éve épített Budapest ránk rohad. Nem csoda, hogy a falvak fejlődése nem egyhelyben topog, hanem egyenesen visszafelé halad.
Az adózó nép szegénységének veszedelmesebb forrása nem lehet, mint a tabu népének szemlátomást való szaporodása. Mely országban a tabu népe megszaporodnak, az vagyoni végromlás szélén áll. (A szatmári adózó nép állapotárul, 1830)*** "Kölcsey Ferenc: Országházi beszédéből!
A látszat olykor csal, még Orbán Viktor esetében is. Néha úgy tűnik, hogy egy rinocérosz bőrének érzéketlenségével tud viszonyulni az őt ért kritikai megjegyzésekhez, de bebizonyosodott, egy bizonyos mennyiségű tüntető és azok transzparensei még az ő gránitszilárdságú lelkét is megengetik. A nagy…..
Az elmúlt hét év megtanította a Fidesz politikusait arra, hogy az ellenzéki sajtó ellen egy tuti megoldás van: megvenni, aztán vagy bezárni, vagy kormánypárti médiává alakítani. Ennek ellenére még mindig vannak olyan kíváncsiskodó firkászok, akik szeretnének valódi kérdéseket feltenni a kormánypárti…..
Szúrófény 2017.06.12 05:35:21
@Pop40:
Ha megbuknának se ítélnék el őket, viszonossági alapon!
Közel egy éve hitetlenkedtünk azon a bejelentésen, amit akkor még Lázár János partizánakciójának, esetleg lázálmának tartott az ország. Most azonban visszatért a panelbontás ötlete a közbeszédbe, és úgy hisszük, Lázár most már tényleg nem tágít addig, amíg legalább néhány hódmezővásárhelyi…..
Szúrófény 2017.06.12 05:31:05
@Online Távmunkás:
építőipar fellendítés, haveroknak megrendelés! Nehéz kitalálni!
Emlékeznek az úgynevezett menekültválság kezdetére? Ekkor ismertük meg a pengés kerítést, melyből irtózatos mennyiséget rendelt a kormány, hogy ezeket az akadályokat rohamtempóban telepítve kerítse körbe a déli határszakaszt. Nem sokat értek, alatta és felette is át lehetett hatolni, ugyanakkor…..
Szúrófény 2017.06.12 05:28:44
@morph on deer:
Csak leszámlázva lett!
Ha az Orbán kormány folytatja jelenlegi politikáját, akkor az ország összeomlik - nyilatkozta a B1 blognak a neves katolikus értelmiségi Horányi Özséb...
Szúrófény 2017.06.12 03:36:40
@MaxVal BircaMan HJCD:
Nano-tecnológia korában, nagy jövője van a túlkoros 6 osztályos műveltségnek! Állás már a kőművesek mellett sincs számukra! Eltartják őket adónkból!
Az alábbi Bűnügyi Játékban önnek döntenie kell, hogy a magyar rendőrség helyében mit lépne a két opció közül. Izgalmas meglepetésekkel teli fordulatos játékra számítson! Hogy ellenőrizze a helyes megoldást, vagyis azt, hogy a BRFK mit tenne az adott szituációban, az egér…..
Közel 600 milliárd forintnyi közbeszerzés ment az Orbán-közeli oligarcháknak öt év alatt: a felcsúti fociklub tovább gyarapodik, Paks reklám- és médiaköltései kormányközelbe kerülnek, a letelepedési kötvényen pedig csak Magyarország bukott, mindenki más nyert. Németh…..
Szúrófény 2017.06.10 04:24:31
FAZ: Orbánnak is csak jót tenne, ha nem élezné annyira ki az ellentéteket. Már a Greenpeace is aggódik a magyar nacionalizmus miatt. Csakis az európai identitásra építve lehet elhárítani a nagy, nemzetközi gondokat - mutat rá a Spiegel...
Szúrófény 2017.05.08 04:40:19
@István Tamasi: Sok idióta fordult elő ezen a konferencián, (pártkongresszuson Eu vezetésben) sok nagyképű, önelégült idióta — falra tudok mászni ettől a fajtától! A közönséges idiótákkal nincs semmi baj, mert szót lehet velük érteni és jobb belátásra lehet őket téríteni. De az önelégült idióták — azok az idióták, akik leplezni igyekeznek valódi mivoltukat, mindenféle hókuszpókusszal sikerül is elhitetniük, hogy ők az emberiség díszpéldányai— őket egyszerűen KÉPTELEN VAGYOK ELVISELNI! A közönséges idióta nem csaló, a közönséges idióta őszinte, a képmutató idióta viszont álságos, kibírhatatlan képződmény! Richard P. Feynman (Nóbel-díjas) Önéletrajzából.

A politikában az emberek mindig az ámítás és az önámítás együgyű áldozatai voltak és azok is maradnak, amíg meg nem tanulják, hogy bármely erkölcsi, vallási, politikai, szociális frázis, nyilatkozat, ígéret mögött fel kell fedniük egyik vagy másik osztály érdekeit A réginek a védelmezői mindig rá fogják szedni a reformok és javítgatások híveit, amíg ezek meg nem értik, hogy minden régi intézmény, bármily használhatatlan és rohadt is, egyik vagy másik uralkodó osztály erejére támaszkodik. Lenin: Mi a teendő.

„A tömegek szegénysége és műveletlensége újból egy hatalmas furkósbottal ellátott fegyveres vezér fenyegető alakjában materializálódik. A valaha eltávolított és megszégyenített bürokrácia a társadalom szolgálójából annak urává lett. Ez társadalmilag és erkölcsileg olyan messze távolodott a tömegektől, hogy többé tettei és jövedelme fölött semmiféle ellenőrzést nem engedhet meg.”
(Lev Davidovics Trockij)
Ha azt hinnénk, hogy a rendszerváltás utáni magyar politikai életnek nem voltak kiemelkedő teljesítményei, akkor cáfolnunk kell minden ilyen jellegű híresztelést. Szerencsére a Szegedi Kattintós archívuma megőrzött olyan kortörténeti dokumentumokat, melyekből egyértelműen kiderül, a józan észt és a…..
Szúrófény 2017.05.04 04:09:16
@Nincs közöttünk csicska:
Az 1990 utáni politikai elit felkészületlenségét, tájékozatlanságát csak fokozta a törvényhozás tehetetlensége, a belterjes szócséplés, az időrabló viták sokasága. A hegyek vajúdtak és egeret szültek, nyitott kapukat hagyó átvilágítási törvényt, következmények nélkül. A politikai pártok pedig egyre inkább fertőzöttségük fokától függően riadtak vissza az állambiztonsági múlt teljes körű alkotmányos feltárásától. Felelősek azért, hogy máig megmaradt a tisztázatlanság, a bizalmatlanság légköre, a zsarolás, az időzített lejáratás és az aktuálpolitikai haszonszerzés lehetősége.
Az a tény, hogy a legközelebbi német szomszédunk az egyik legszegényebb németből a leggazdagabbak egyike lett, számunkra igazi történelmi esemény, amit mind a rendszerváltás előtti, mind az utáni vezetésünk tudatosan elhallgat.
Leplezetlen, szégyenteljes önzés az ország-házában
Az ügyetlenkedő, új mohók helyett visszaszavazták a régit, avagy egy illúzió elvesztése

Öt évvel ezelőtt nagyok voltak a remények, szépek az ígéretek, talán túlzóak az elvárások. Visszakaptuk a szabadságot (kivonult az idegen hadsereg) és a nemzeti önrendelkezést (szabad választások).
Közben megfeledkeztünk arról, hogy Magyarország számára a szabadságnak rettenetes ára van.
Mára teljes az apátia, az illúzióvesztés. '89-ig balsorsunkért okolhattuk a "moszkvai bábukat" és a párthűség okán kontraszelektált országvezetés hozzá nem értését.
Gerinctelenségünkre mentség volt a megváltoztathatatlanba (?) való beletörődés. Tűrésünk¬nek ára volt a biztos munkahely. "Bele nem pofázásunknak" a kisstílű, olykor megtűrt lopással elért gazdagodás.
Közben mindenki fújta az elvárt "nótát", az újságíró, a tanító, a történész. A kollektív hazug¬ság körhintáján szédült a társadalom.
Szülő a gyerekéhez, testvér a testvérhez nem volt őszinte és egyenes, mert az hátha elszólja magát.
Most ezek a jól begyakorolt hazugok mégis fel vannak háborodva, hogy "becsapták" őket! Mert akkoriban mindenki "felmondta a leckét", de úgy tudta az igazság más!
Kilencvenben azt hívén, hogy minden bajunk forrása: az idegen uralom, és annak kiszolgálói megszüntek, eltűntek, jobb lesz, más lesz, ha magunk kezébe vesszük a magunk sorsát.
No hát nem szűntek meg! Jó anyagként átalakultak a maguk hasznára, a mi kárunkra.
A bajok forrásának hitt igazságról is kiderült, hogy vélt igazság.
Az elmúlt öt (négy) év legnagyobb, legtragikusabb vesztesége annak a hitnek az elvesztése, hogy vannak olyan szakembereink, politikusaink, akik az elmúlt negyvenöt (hetven) év csőd¬tömegét kezelni tudják. Kiderült, hogy nem tudják!
Sőt nem is akarják!
Amikor az egész ország tudta, hogy ég az "ország háza", a bent ülők azon vitatkoztak, mi¬lyen virágot tegyenek az ablakba!
Utána csodálkoztak, hogy az általuk kimondott szakértelem hitegetése fordítódott magyar¬ról magyarra.
Választott képviselőink másodlagosan "intézik" az ország ügyeit. Az első: a gyors (újra) meg¬gazdagodás, személyes párt és egyéb pozició szerzése, megerősítése.
Leplezetlen, szégyentelen önzés, személyeskedés az ország házában, az ország nyilvánossága elótt.
A legbutáhb ember is rájött, előbb-utóbb, ezek az emberek nem nekünk akarnak jót csak maguknak! A "demokráciájuk" álarcnak bizonyult, kilógott belóle a kezdő kapitalizmus farkas¬foga.
A választók erre cinikus választ adtak.
Az ügyetlenkedő új mohók helyett visszaszavazták a régit.
Az ismerőst, a bejáratottat, ahol nekik is volt esélyük a szegényes de biztos megélhetésre. Az¬tán most rá kell jönniök, az a régi mégsem jön vissza. Az állam soha nem adott, adhat minden¬kinek munkát.
Az elmúlt negyvenöt évben is csak fizetést adott mindenkinek, alibi munkahelyen, alibi munkáért is.
Most újra mindenkinek magának kellene megkeresni a maga munka. és mindenféle helyét a világban.
Erről is leszoktatták őket, mint a munkáról, önképzésrő1, igazmondásról, küzdésről. Sokan kétségbeesetten néznek a tél, a jövő elé. Lassan belátják, hogy helyzetük kilátástalan: ez tettekre sarkallja őket.
Lesz akit tanulásra, lesz akit lopásra, betörés¬re, utcai zavargásra. Ettől, ekkor mindnyájan belátjuk majd helyzetünk megoldhatatlanságát, kilátástalanságát.

Békés Gábor korabeli írásom 1 lap olvasói rovatában! Hivatásos hazugok kussoltak!
Szúrófény 2017.05.07 04:47:12
@Nincs közöttünk csicska:
Az 1990 utáni politikai elit felkészületlenségét, tájékozatlanságát csak fokozta a törvényhozás tehetetlensége, a belterjes szócséplés, az időrabló viták sokasága. A hegyek vajúdtak és egeret szültek, nyitott kapukat hagyó átvilágítási törvényt, következmények nélkül. A politikai pártok pedig egyre inkább fertőzöttségük fokától függően riadtak vissza az állambiztonsági múlt teljes körű alkotmányos feltárásától. Felelősek azért, hogy máig megmaradt a tisztázatlanság, a bizalmatlanság légköre, a zsarolás, az időzített lejáratás és az aktuálpolitikai haszonszerzés lehetősége.
Az a tény, hogy a legközelebbi német szomszédunk az egyik legszegényebb németből a leggazdagabbak egyike lett, számunkra igazi történelmi esemény, amit mind a rendszerváltás előtti, mind az utáni vezetésünk tudatosan elhallgat.
Előttem vannak azok az adatok, amelyek 1960 után vásárlóerő-paritásban mutatják meg az osztrákok hozzánk viszonyított meggazdagodásának viharos tempóját.
„Ha az osztrákoknál az egy lakosra jutó nemzeti jövedelem 100, akkor nálunk, ez 1960-ban 77, 1997-ben már csak 23. Vagyis ma az osztrákoknál négyszer szegényebbek vagyunk, mint 37 évvel korábban. Ekkora tragédia ezer év alatt nem történt a magyarsággal. Ez a példátlanul gyors relatív csökkenés közel egyenletes, de mégis az utóbbi húsz évben gyorsabb, mint az első tizenötben volt.” Kopátsy Sándor közgazda Ezt nem reklámozza a kormány eredményességi propaganda!
A régi spanok tudnak egymásról legtöbbet, így egy harminc éves barátság után nem igazán érdemes összerúgni a port olyanokkal, akikkel a katonaságnál együtt tusoltunk, a koleszban egymás lábszagát szimatoltuk, vagy ugyanazoknak a csajoknak csaptuk a szelet. Orbán és Simicska mégis úgy döntött…..
Szúrófény 2017.05.07 04:44:41
@nick papagiorgo:
Politikai „hagyományaink”
Ady Endre tanúságtételeiből

E dicső, gazdag történelmű úri népségtől lakott ország tegnap (1902 jan.30.) szerencsésen elérte a legbalkánibb nívót. Az a gyalázatosságában is mulattató komédia, mely az ország keserves parlamentjében tegnap lefolyt, bele fog kerülni a történelembe…Ilyen megríkató baromság megérésére nem voltunk berendezkedve, pedig elkészültünk már minden megérhetőre.
Az immár legbalkánibb parlamentnek ez a botránya irtózatos, kegyetlen világosságot adott, ami szemeinknek. Olyan titkot világított meg, amit, jaj de jó lett volna sohasem tudni. Megtudtuk, hogy a magyar parlamenti gyermekek mind egyformák: esküdjenek bár a kétfejű sas karmára, a Széll Kálmán harmatozó pattanásaira, Kossuth Lajos Kalapjára, a pápa csalhatatlan őszentsége papucsára, bármire. Obskurus agyuk velejének vastag burkát csak egy kicsit kell megkarcolni, ott zsibonganak előttünk a maguk siralmasan hasonlatos voltukban…
Kiállott, egy ifjú együgyű, ki hiányos intelligenciájával más, kultúrországban evőkészlet tisztító sem lehetne. Meg X. úr, meg Y. úr, meg a többi jól ismert idióta. Néznek bennünket a kúltúrnépek. Látják képtelenségünket a haladásra, látják, hogy szamojéd erkölcsökkel terpeszkedünk, okvetetlenkedünk Európa közepén, mint egy kis ittfelejtett középkor, látják, hogy üresek és könnyűek vagyunk, s ha nagyot akarunk csinálni, zsidót ütünk. Látják, hogy semmittevők és mihasznák vagyunk: a nagy népek sziklavára, a parlament, nekünk csak arra jó, hogy lejárassuk. ADY: Menjünk vissza Ázsiába című cikk részlet.
Korrupt országokban a panamákon szokás leginkább felháborodni. Imádott hazánk pedig igen-igen korrupt ország. Ebből kifolyólag természetes, hogy itt minden ember fölháborodik, ha a másik ember panamázik… A magyar társadalomban, mint minden fenékig romlott társadalomban privátim, kis körökben, bizalmas tereferék közt vidáman és szemérmetlenül szoktuk tárgyalni mindezt. Vezető státuszférfiakról, előkelő politikusokról, társadalmi vezéremberekről, kedves, hízelgő elismeréssel szoktuk megállapítani, hogy nagy gazemberek.
Aljasabbnak látszunk Szerbiánál. Szerbiában lemészárolták a királyi családot. Nálunk a nemzetet gyilkolják meg. Pár százezer ember kisajátítva tartja az országot. A nép milliói jogtalan rabszolgák. Az ország koldus és leigázott. A parlament urai pedig liferáljak (szállítják), a népet, a nép jogait, a hazát.(Akkor a Habsburg, ma az Európa Birodalomba) Ilyen nemzetveszejtő ocsmányságot nem mutat föl a világhistória. Orgiája ez az összegyülemlett bűnöknek. Beteljesülése a kérlelhetetlen fátumnak. Fölfakadt seb vagyunk Európa testén. Lesz- e balzsam erre a sebre, vagy egyszerűen ki fogják égetni?… Rettenetes, rettenetes történet ez. Panama és anarchia Nagyváradi Napló: 1903. júli.18.
Kurz felmondta Orbán Viktor leckéjét: csak semmi nyitott Európa, védeni kell a külső határokat, és aki már túljutott az első uniós államon, az onnantól kezdve gazdasági menekült. A New York Times Putyin aknamunkáját sejti a CEU esetleges bezárása mögött. Német nyelvterületen nagy visszhangot nem…..
Egyetlen napocska se kellett hozzá, máris kiötlötték a megfelelő kommunikációs választ a 444 riporterének megtámadására az újbudai Fideszben...
Szúrófény 2017.05.07 04:37:42
@sinus67: ér ennyit e majom, hazudozásával együtt? Szarkavaró, senkiházi!

A sajtó
Ha egyetlen élő képbe tudnánk összetömöríteni mindazt, amit a demokrácia sajtója száz év óta termett, a hazugságnak, perverzitásnak, őrültségnek: az emberi piszoknak olyan minden képzeletet túlrontó arányú eposza hemzsegne előttünk, hogy könnyen az a kérdés támadna föl bennünk, vajon nem az egyéni demokrácia volt e a világtörténelem legőrültebb hallucinációja?
A demokratikus kor fölhajnalodásával egy új szörnyeteg jelenik meg a történelem vad csalitjában: ezerkörmű és ezerszájú. Mérget karmol a szívekre, gyilkolható hazugságokat köp a lelkekbe, gyilkol, de gyilkossága másoknak lesz a tragédiája, rabol, de azért erkölcsbíró marad, hazudik és az igazság bajnokának ünneplik, katasztrófája a tömegeknek, s a tömegek népszerűsége öleli körül. Ez az ezerarcú véres bohóc, ez a hisztérikus, mérhetetlen arányú zsivány: ez a demokratikus tömegszerelem legcirógatottabb kedvence: a sajtóbandita.
"Az ilyen pillanatok a legszebbek, amikor az ember találkozik az emberrel és érdek nélkül tisztelik egymást! "..
Szúrófény 2017.05.07 04:33:15
@Lord Barom: Parlamenti disznókból elege lett! Szagát se bírja fajtájának! Helyetekbe nem csodálkoznék!
MDF amit nem tudott!

„Az intelligenciát, mint a modern kapitalizmus modern rétegét, teljes egészében éppen individualizmusa, a fegyelemre, és a szervezettségre való képtelensége jellemzi!” Lenin 1904!
„Az értelmiség olyan, mint a trágya, undorító, bűzös, de szükséges a többlet termelés eléréséhez!” Leninnek tulajdonított mondás!
Igazán népszerű lett özvegy Csúcs Imréné nagygéci lakos...
Szúrófény 2017.05.07 04:28:40
@Online Távmunkás: Egy tőről valók, csak másik ódal! Ami a politikában káros:
(Forrás Henri Ford Nemzetközi zsidó)

"Az emberek jó oldalai, a becsületesség és az egyenesség- alapvetően károsak a politikában, mert biztosabban megfosztanak a tróntól, mint a legerősebb ellenség. Ezek
a gójok szabályai szerint fontosak - nekünk nem kell, hogy fontosak legyenek."
"E pillanatban, addig ameddig nem biztos, hogy zsidó testvéreink birtokolják a kulcsfontosságú kormánypozíciókat, olyan embereket bízunk meg ezekkel, akiknek a múltjuk és jellemük olyan, hogy egy szakadék van köztük és a nép között."
Szegeden is bemutatkozott az alig több mint egy hónapja megalakult Új Kezdet nevű párt, mely nemzeti konzervatív értékrendet, kiszámítható, szakértő politizálást ígér. A párt elnöke, Gémesi György 27 éve Gödöllő polgármestere, egyik alelnöke, Molnár Róbert 15 éve vezeti Kübekházát. Velük…..
Szúrófény 2017.05.06 03:44:17
@morph on deer:
Ódali gondolkodók!

A gondolkodás helye, szerve, az agy vóna ugye. Akinek nincs, vagy „fogyatékos” ”hátrányos helyzetű, az ódalból próbál észt osztani!
Az ódal választása a szerint történik, hogy melyik ódalba volt, vagy lehetne, a hatalom kedvezményezett állatja! Annak lesz feltétlen, elvakult híve, követelője! Az lesz a szent, a hibátlan, az istenített, a bírálhatatlan, elképzelhetetlen jók forrása! Maga a Tök Éj! De ez nem zavarja őt a fényes jövő látásában! Minden sötétséget a másik ódal ármánya okoz! Az takarja el előlők az az Ő napjukat vermesíti el, győzelmi útjukat! Kétségük egy percig nincs! Két seggük van! Egyik fejként funkcionál! Meggyőződésük van! Saját csalhatatlanságukba! Tudják: „Minden meggyőződés ostoba, minden ostoba meggyőződéses!” Bölcsességek könyve is megírja!

Machiavelli azt írja: "Olyan ostobák az emberek, s olyannyira csak a mának élnek, hogy aki be akarja csapni őket, mindig megtalálja a középutat. ... Győzzön tehát a fejedelem, és tartsa fenn hatalmát, s eszközeit tiszteletreméltónak fogják ítélni, és mindenki csak dicsérni fogja; mert a tömeg csak a látszat és az eredmények után megy; a világon pedig csak tömeg létezik, az egyes embernek csak akkor nyílik tér a cselekvésre, amikor a nagy tömegnek nincs kire támaszkodnia."
MDF amit nem tudott!

„Az intelligenciát, mint a modern kapitalizmus modern rétegét, teljes egészében éppen individualizmusa, a fegyelemre, és a szervezettségre való képtelensége jellemzi!” Lenin 1904!

„Az értelmiség olyan, mint a trágya, undorító, bűzös, de szükséges a többlet termelés eléréséhez!” Leninnek tulajdonított mondás!
Lattmann Tamás nemzetközi jogász bukkant egy hatalmas mellélövésre a lex CEU esetében, ami miatt az egész törvény érvénytelen és az Alkotmánybíróságnak hivatalból el kell(ene) kaszálnia. ..
Szúrófény 2017.05.06 03:40:01
@egypasas: nem nevetséges-e ha egész államok, népek közösségben, hivatalosan hazudnak?”
Lukianosz.

„ A jókra nézve kóros állapot biz’ az
Ha egy hitvány, ki azelőtt egy nulla volt,
Nyelvvel megejtve népét, becsre, polcra jut”
(Euripidész— Oltalomkeresők 423-425.sor)

„Az államok akkor pusztulnak el, amikor már nem képesek a hitványakat a derekaktól megkülönböztetni” (Antiszthenész —12/VI.5.) Mi, most, megtudjuk-e?
„Határtalan a törvény mit lop” Shakespeare