Regisztráció Blogot indítok
Adatok
felician

0 bejegyzést írt és 396 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban.

Admin Szerkesztő Tag Vendég
Nem szabad meglepődnünk azon, hogy egy idő után a legfelkészültebbek és legalkalmasabbak, a domonkos fráterek kaptak megbízatást arra, hogy mindenütt felderítsék a fenti titkos csoportosulások tagjait, és kikérdezzék őket, mit is tanítanak voltaképpen. Hiszen ők voltak leginkább kiképezve arra, hogy…..
felician 2020.07.23 00:54:13
@Othar: Hát ennek most jobban utána kellene olvasni, és nincs a polcomon megfelelő mű. De úgy emlékszem, hogy az volt a lényeg (amit a blogpost is állít), hogy nem volt hajlandó _egy lehetséges magyarázatként_ hirdetni a tanait, hanem csak az egyetlen "helyes" megoldásként, és ez a bibliai világképtől eltérő mivoltával párosulva már valóban olyasmivé vált a korabeli pápaság szemében, amit nem lett volna felelős dolog szabadjára engedni (N.B.: és amiben Feyerabend nagyjából igazat is ad Bellarminoéknak!). (Megspékelve mindez egy sor (egyéb) diplomáciai baklövéssel, amelyek Galilei arrogáns mentalitásából fakadtak.)
Minthogy a korabeli egyetemeken (pl. a jezsuiták) már a Galileit megelőző évtizedekben is tanították a kopernikuszi világmodellt (mint csillagászati munkahipotézist), annak bibliai kozmológiával ellenkező mivolta önmagában aligha lehetett volna elégséges oka Galilei elítélésének.
felician 2020.07.23 12:18:44
@Pandit: (és @Felicitasz: )
"Egyáltalán mi szükség(!) van arra, hogy a meggyőződésünk szerint rosszat igazoljuk?"
Nem az igazolás itt a cél szerintem, hanem a megértés.

Én problémásnak érzem azt a tudathasadásos állapotot, amivel a modern kor elhatárolódik a saját történelmi előzményeitől és szellemi gyökerei egy jelentős részétől (általánosságban "középkor" fedőnévvel szokták illetni ezt). Ezt kimutathatóan jórészt propaganda (a reneszánsztól kezdődően a reformáció, a felvilágosodás, a marxizmus és a legújabbkori szcientizmus szinergikusan működő propagandái hatására) sötétnek, barbárnak, ostobának vélelmezi, holott az koránt sem volt sötét, barbár vagy ostoba, csak jelentősen más volt, mint a mai kor, amelyet így vagy úgy, de kiizzadt magából. A mai vallásellenesség olykor tök irreális sztereotípiáiban is sokszor ez a (olykor tudatosan hamisító!) propaganda jut újra és újra győzelemre anélkül, hogy visszaszajkózói ezt tudnák. Ez engem irritál (mert tulajdonképpen egyfajta újkori sötétség "nagyfejűző baglyának" látom), másrészt károsnak is érzem. A sztereotipiákra épülő világértelmezés ellen a megismerés és az ennek nyomán kibontakozó megértés az egyik fontos ellenszer (szerintem). Nem mentegetni vagy "igazolni" kell az inkvizíciót működtető korabeli társadalmainkat (meg más furcsaságokat), hanem tőlünk telhetően legjobban megismerni és _megérteni_, mert nagyjából ugyanolyan emberi szándékok és attitűdök vezérelték, mint a mai kor embereiét (meglehet jelenősen eltérő világkép és és a mainál alacsonyabb természettudományos ismeretek mellett, de nem volna szabad elfelejteni, hogy a mai eredményeinkkel is az ő vállukon állunk). Jó lenne a közgondolkodás szintjére menően lemondani arról a tévképzetről, hogy mi annyival jobbak vagyunk náluk, másrészt érdemes volna összebarátkozni velük, hogy az ő eredményeiktől (pl. a spiritualitás terén) ne szigeteljük el magunkat fejben eleve. (Az ehhez a blogposthoz hasonló kiegyensúlyozott ismertetések ezért szerintem nagyon üdvözlendőek, és jóval több kellene belőlük, nem is elsősorban a katolikus médiába.) A középkorra is érvényes (mint mindenre), hogy minden jogos kritika jogos, de _csak_ a jogos kritika jogos. A jogosságok újratisztázását célzó "perújrafelvétel" szándékát a propagandaérlelt, világképi panelként funkcionáló középkormegvetés könnyen azonnal mentegetésnek véli. És vigyázatlanul valóban át is billenhet mentegetésbe, de ennek kockázata ne beszéljen le bennünket a kiegyensúlyozottságra törekvő történelmi vizsgálódás megkísérléséről. Nem kell félni el/beismerni dolgokat, de anakronisztikus visszavetítések mentén elkezdeni a beismergetést szintén olyasfajta dilettantizmus lenne, amit én semmilyen körülmények között nem tudnék üdvözölni.
Röviden összefoglalva: történelmi képzeteink a múltról hamisak (többek között mert hamisítottak), vádaskodások ÉS mentegetések nélküli újragondolásuk nehéz feladatának elvégzése tehát indokolt, különben csak tovább folytatjuk azt a kulturális hülyéskedést, amelyben vagyunk. :) Én legalábbis így látom.
felician 2020.07.23 13:23:37
@Pandit: Mint írtam. Mert szerintem valamiféle kulturális egészségességünk múlik rajta. Hogy szükséges-e? Hát, amennyire mondjuk a friss levegő szükséges. El lehet éppen lenni nélküle, csak hülyeség szívni az áporodottat, ha nem muszáj. Szerintem mindazok a válságtünetek napjainkban, amelyeket szokás értékválságnak, kulturális elszegényedésnek, spirituális érzékvesztésnek, vagy "a belső sivatagok terjedésének" nevezni, részben biztosan eredeztethető abból a hátat fordításból, amellyel a vallási (és egyéb kulturális) gyökereinkhez viszonyul társadalmaink kritikus hányada, hiszen "onnan úgyis csak gyanús, sötét, máglyaszagú tartalmak várhatók". Pedig ez hülyeség.
Az előző bejegyzésben (Z, mint Z-próba…egymintás!) tisztáztuk, hogy mit jelent az egymintás Z-próba. Mivel ismertük a sokaság átlagát és szórását is, ezért lehetett a normál eloszlást használni. Akkor most lépjünk egyet előre és nehezítsük meg a dolgunkat egy kicsit. Mi történik akkor, ha Samu csak…..
felician 2020.01.04 15:47:34
@felician : ... vagy az van, hogy a minták szórásából kiindulva (azt gyökn-nel osztva) becsüljük a mintaátlagok szórását... akkor érteném, csakhogy a 22,91 már a minták _átlagainak szórása_ (kiszámoltam az fentebbi adatokból) nem pedig a minták saját szórásainak az átlaga (nem tudom persze, ilyennel számolnánk-e).... lényeg, hogy akkor továbbra sem értem, miért kell gyökn-nel osztani...
... lehet, hogy van egy nagy félrekapcsolás a fejemben, már máskor is előjött statisztikatanulásnál....
felician 2020.01.04 15:57:05
@felician : ja nem... mert a három játék együttesen egy három tagú minta, aminek van egy szórása, ebből kiindulva becsülöm a mintaátlagok szórását (a mű helyett, amit nem ismerek) akkor azt hiszem, vágom... kösz, hogy "hangosan" gondolkodhattam itt egy kicsit... :)
Egy napon összejöttök a haverokkal és elmentek bowlingozni. Alig kezdtek el játszani, az egyik haverod, Samu kijelenti, hogy ő eszméletlenül jó nagyon erős játékos, hosszú ideje átlagosan 150 pontot szokott dobni meccsenként. 150 pont a bowlingban nagyon jó eredménynek számít, általában a profi…..
Mostanában nagyon sok minden történik az egyházban – s ez alól nem kivétel az egyházi „politika” sem. A szokatlan gyorsasággal zajló változások sokakat elbizonytalanítanak. Pedig csak a világ változásaira való válaszadásról van szó: a globalizáció korában változik maga az élet (a társadalom, a…..
felician 2019.02.28 15:07:55
@Déli pályaudvar: "Azért az mindenképpen új és meglehetősen tragikus jelenség, hogy a keresztény hit objektív jellegét éppen a katolikus egyház feje igyekszik felszámolni, mondván, csak egyéni esetek vannak, amelyeket csak szubjektíven lehet megítélni."

Én ezt csúsztatásnak érzem (ne haragudj). A hit objektív jellegének nem mond ellen (még kevésbé "számolja fel" azt) az, hogy minden esetben egyedileg bírálandó el az objektív ideálishoz viszonyított eseti helyzet.
felician 2019.02.28 15:34:29
@Déli pályaudvar: "irgalmatlanság, azzal szemben is, aki elköveti a bűnt (hiszen megtagadja tőle a megtérés lehetőségét), és azzal szemben is, aki ellen elkövetik (hiszen az ellene elkövetett rosszat jónak hazudja)"

Ez is csúsztatás, és ezt viszont, attól félek, nem csak érzem annak. Mutasd ki, kérlek, milyen módon hazudja(!) jónak(!) az AL a házasságtörést.
Ami meg az állítás első felét illeti: Miként tagadja meg a megtérés lehetőségét, amikor a fentebb hivatkozott kritériumok közül az egyes számú az volt, hogy "(1.) egy újraházasodott keresztény megbánja első házasságának kudarcát" (tehát hova kéne még megtérni az egykori bűnből), másrészt amikor a szóban forgó "jogszabályi módosítás" (AL lábjegyzet) par excellence azokra az esetekre vonatkozik, amikor a visszatérés az első házasságba csakúgy, mint a józsefházasság bevezetése ((esetleg a volt házastárs láb alól való eltétele)) csak nagyobb bűn árán volna lehetséges már, ezt pedig csak a legszemellenzősebben doktriner logika tarthatja "megtérésnek" (imho).
felician 2019.03.01 06:12:16
@jabbok:
"A „megkülönböztetés”-hez sem elég tanulni, gyakorlatra járni. Ahhoz TUDNI, ISMERNI, "ÉRTENI" kell a ránk bízottak életét. Az pedig nagyon kockázatos vállalkozás. A papjaink hány százaléka van erre felkészítve?"

Jó, értem. Kis százalék. A mindenütt jelen levő általános mentálhigiénés hanyatláson de facto az egyház sem tud úrrá lenni jelenleg. Gáz. De ezen a bajon miként segít a rugalmatlan ("AL előtti") hozzáállás, és mennyiben rontja/fenyegeti az annyira-amennyire még élhető status quot a rugalmasságra törekvő ("AL utáni")? Értem a fonáksgokat, amelyekről írsz, de azt nem látom, hogy a megkülönböztetésre még csak fel sem szólított, szabályhivatkozó hozzáállás miként segít abban, hogy kitisztázódjanak az ilyen (alighanem emberi erővel régóta kitisztázhatatlan) idült élethelyzetek.

Azt érteni vélem, amit fentebb írtál, hogy a szabályozásnak normatív hatása van. Gondolom, arra célzol, hogy az irgalomra meg a megkülönböztetés kötelességére hivatkozva, és előre ebben bízva fogják felrúgni egyesek a házasságukat. "Mert hát akkor lehet. Majd megoldjuk valami kellően puha pappal." - alapon.

De én enyhén szólva életszerűtlennek érzem, hogy valaki arra spekulálva döntene a családja elhagyásáról, hogy "majd ha valamikor (1.) megbánom első házasságom kudarcát; (2.) elvállalom a korábbi kapcsolatomból fakadó következményeket (tőlem telhetően gondoskodom a gyermekekről stb.); (3.) nyilvánvalóan nem lesz visszaút a számomra; (4.) a második polgári házasságom alapján adódó kötelességeimet csak súlyos vétek árán tudnám elhanyagolni; (5.) minden erőmmel azon leszek, hogy második polgári házasságomat a hit szellemében éljem meg, és a gyermekeimet is hitre neveljem; és végül (6.) tartósan vágyom a szentségekre, na akkor majd keresek egy megfelelően megkülönböztető papot és AKOR MAJD AZ OLTÁRISZENTSÉGHEZ JÁRULHATOK MEGINT, úgyhogy csá, édes!"

Másrészt: "Egy besurrant csaló tiszteletére nem állítok őrséget tíz igaznak." Azzal a logikával, amellyel megértésem szerint élsz, magának a bűnbocsánatnak a puszta emlegetése is életveszélyes hazárdjáték az Egyház részéről! Hisz a "majdcsak (megbánom és) meggyónom" fedőszöveggel (vagy csak tudattalan hagyatkozással ilyen tartalmú meggyőződésekre) vajon hányan követnek el galádságokat a velük élők ellen? Akkor ne is prédikáljunk EGYÁLTALÁN a bűnbocsánatról, hanem csak a titkos, belső lelkipásztori fórumokon surranjanak direktívák, hogy "OK, nem kell tudniuk erről ("a diákoknak"), de olykor-olykor, kellő megkülönböztetést követően - de psszt!!! - fel is lehet oldozni valakit. Mondjuk egyszer." Hm? Joggal mondhatná valaki szerintem (továbbvívén a te érvelésedet), hogy "ez az egész puha, keresztény begbocsáthatóságosdi annyi löttyedt bűn melegágya, hogy az már önmagában hitelteleníti ezt az egészet. Erre Jézusnak igazán illett volna gondolnia!"
Amint arról nemrégiben értesült a világ, 2019. február 4-én az Egyesült Arab Emirátus fővárosában, Abu Dhabiban Róma püspöke Dokumentum az emberiség testvériségéről a világbéke és a közös együttélés érdekében (Documento sulla fratelanza umana per la pace mondaale e la convivenza comune) címmel közös…..
felician 2019.02.26 18:30:53
@Kitalátor (másként) gondolkodó: "A generációkon át lappangva (de nem kromoszómákban) "öröklődő" és kulcsingerek sorozata által a populáció kisebbségéből előhívható homoszexualitás"

Te ebben a dologban milyen forrásokra hivatkozol?

A kérdésem csak részben provokatív, mert érdekel, hogy a "szigorúan indexre került" információra neked hogyan sikerült szert tenned, és miként tudsz megbízni a helytállóságában. Másrészt nem provokatív, mert magam is látom az "idexáló" klímát, és bár azt gondolom, hogy a tudomány -- mint társadalmi és közösségi konstrukció -- sajnálatosan képtelen (!) megbízható eredményre jutni az egyéb tényezők által túlfűtött területeken (mint amilyen a homoszexualitás kérdése is napjainkban) azért komolyan érdekel, hogy milyen eredményekre és érvekre hivatkoznak a kérdés kutatói mostanság a következtetéseikben. Szóval a kérdésem koránt sem költői: Tudsz-e forráshivatkozásokat adni erre az (epigenetikai?) dologra? Megköszönném! Üdv f
Ha megkérdezzük valakitől, aki történetesen katolikus, hogy hány szentség van, alighanem gondolkodás nélkül rávágja: hét. No és hány parancsolat van? A válasz ugyanilyen egyszerű: tíz. Ha rászánjuk az időt és egy kicsit utánanézünk néhány egyháztörténeti adatnak…..
felician 2015.12.12 10:10:39
@Hermes the God in Yellow: Ahogy a tied is komoly kritika egy olyan embertől, aki a tapasztalat és józan ész zászlaja alól mintaszerű ad hominem érvelési hibát vét.

wiki.szkeptikus.hu/wiki/Szem%C3%A9lyesked%C3%A9s
Bevándorlás és terror nem függ össze. Hanem ugyanaz. A kettő inkább intenzitásában különbözik, lényegében nem. Persze állításom magyarázatra szorul, s természetesen nem is maradok adós vele, ám mielőtt belemelegednénk, vegyük a kategorikus szillogizmusok egy szép…..
felician 2015.12.05 20:27:21
@egysmás:

folyt.:

„Az evolúciós működés nem fatalizmus.”

Az nem is. A fatalizmus az, amikor úgy hivatkozol az evolúcióra, hogy mellé rejtetten azt állítod: a szelektáló környezet úgyse fog soha más fejlődési utakat megengedni, mert az soha nem fog megváltozni, soha, soha, az ilyen, és kész, minden hiába.

Vegyünk egy egyszerű példát: van két gyár, amelyik vályogtéglát gyárt.
Az egyik kitalálja, hogy ő önmegvalósításba kezd és ezentúl fenntartható módon gyúrja a vályogot: nem géppel dagasztja, hanem úgy, ahogy száz éve tették.
Ezen okból kifolyólag vagy kevesebbet fogy gyártani, vagy drágábban
Mindkét eset azt eredményezi, hogy abban a versenyben, ami eme két cég között van, alulmarad és csődbe megy.

Ez a jelenlegi rendszer logikája szerint lenne így. De ez nem természettörvény. És nem lesznek a peremfeltételek mindig ilyenek. De már csak ismétlem magam.

A kényszer pedig érdekes dolog lenne.

Hát, ha nem találod fel a magfúziót vagy a hatékony űrutazást, akkor a körülmények idővel kényszeríteni fognak. Valóban érdekes lesz. De aligha szórakoztató. Meglehet, érdemes előre dolgozni. És visszautalva egy korábbi (valóban releváns) problémafelvetésedre: Éppen azért kellene előredolgozni, hogy kiizzadhassa magát az a rendszer, amely képes lesz megvédeni magát a fosztogatóktól. Mert minél hirtelenebbül és felkészületlenebbül ér minket az erőforráshiány (nem csak az energiahordozókat beleértve), annál nagyobb valószínűséggel fogják fosztogatók írni a világ történelmét pár száz évig. Ettől nem a fenntarthatatlanság véd meg minket. Épp az idézi inkább elő.

„Ki fogja fenntartatni az emberekkel azt a társadalmi optimumhelyzetet, amit kitaláltál, ha az az egyének nagy része számára nem optimum és még csak nem is az elérhető legtöbb?”

Maguk az emberek fogják fenntartani a rendszer részeként, azaz a társadalom. Olvasd újra, amit írtam.

>>"És ha nem kell civilizációs versenyfutást tartani (mert pl. Kínában is belátják, hogy nem kötelező az emberenként másfél autó, sőt, megtérül a lemondás), akkor azért ezt nem is kell keresni, be fog állni magától. " Kínában, a komcsik pártdirrektívákat hoznak, amik a _népre_ vonatkoznak, miközben azok, akiknek gyáraik vannak, meg üzleteik, azok habzsidőzsiznek. Csodás utópia.<<
Arra kell gondoljak, hogy NEM AKAROD MEGÉRTENI, amit írok. Kína a vita szempontjából csak annyira érdekes, mint egy esetleges rivális társadalom.

„Az a komplex rendszered az egy wishfull thinking.”
??? Mi komplex rendszer szerinted, ha nem a világ és benne a társadalmak? Én a rendszerkomplexitást hivatkozási alapul használom, amikor cáfolom azon következtetéseidet, melyek szerint amely összefüggések ma érvényesek a rendszerben, azok holnap is azok lesznek. (Persze vannak ilyenek is, de nem azok, amelyekről állítod.)
„Ez egy önszabályzó rendszer, amelyik pozitív visszacsatolásokkal jutalmaz és büntet.”
Igen, mint a komplex rendszerek általában. Hol a wishful thinking?
„Ha meggyőződ az emberek 99,99%-t, akkor az az egy ember a tízezerből visszaállítja a jelenlegi rendszert, mert képes egyedül elfoglalni a megüresedett helyet és példát mutat a többieknek, hogy lehet annál jobban élni, mint ami neki jutott.”
El kellene engedned azt, hogy a pazarlás és halmozás (beleértve néhány valóban jó dolgot, amely fakadhat belőle) azonosan egyenlő a JOBB élettel. Ezt már ma sem gondolja így mindenki. És egyre kevesebben gondolják azok után, hogy kinéznek a média vagy a labor szűkre szabott ablakain, és megtekintik a világ állapotát.

>>"A bivalynak nem nagyobb az energiaigénye, mint a traktoré. "
de. Sokkal. És az üvegházhatású gázok jó részét már most is a kérődzők termelik, képzeld, mi lenne, ha lenne belőlük még 50-60 millió.<<
Jó, akkor lesz helyette ló. Az nem kérődző. És bivalyból se kell annyi, ha pl. megoldható a mezőgazdaság nagyobb része szántás nélkül. (Nem lehetetlen.) De most komolyan. Bevezetted a bivalyt, mint egy pars pro toto szimbólumát az önfenntartásnak, és most elkezdesz a konkrét bivalyok bendőgázaival érvelni? Ne már.

„A szikesedés problémája megoldható. A bemosódás, meg a kimerülés is csak akkor probléma, ha nincs elég erőforrásod. Ha van, akkor gyártod a termőföldet, mint Hollandiában. „
Márpedig nincs elég erőforrás. Most még úgy tűnik, van, de ha elfogy (jó, jó, túldrágul) késő lesz kapkodni. Nem lesz energiaforrás kellő sűrűségben. Max magfúzióval. De az meg a jelenlegi bioszférapusztítással arconpörgő rendszerben félő, hogy nagyobb istencsapása lenne, mint az erőforráshiány.

A sziúkat meg nem kell túlragozni. Egyedül arra hoztam őket példának, hogy nem kell lefeküdni minden, a te logikád számára ellenállhatatlanul kecsegtetőnek számító ajánlatnak. (Persze nem tudhatom, de csodálkoznék, ha 2 milliárdért már kötélnek álltak volna.)
felician 2015.12.05 20:31:15
@Messzi Vetek: Like! ;)
felician 2015.12.05 20:53:36
@egysmás: :D a szőrtarisznyás Coelho-fanon jót vigyorogtam. (Tényleg.) Egyik attribútum sem igaz rám, és a bölcsészség sem.

"ki vagy mi legyen az a hatalom"

Te legyél az a hatalom! ((Jó, ez tényleg Coelhos egy kicsit így, de:))

Ha nem szeretjük a társadalommérnökösködést, akkor alulról kell kezdeni a változtatást. Komplex rendszer állapotai biztossággal előre jelezhetetlenek, tehát mindig is "lógni fog kicsit a levegőben" minden elképzelés a jövőre vonatkozóan, de az is ugyanúgy lóg a levegőben, amikor te azt mondod, hogy még mindig így lesz a legjobb, vagy hogy nem tud máshogy lenni.

Meg kell próbálni a változtatást, mert a jelenlegi tendencia nem sok jót ígér. OK, ha te nem akarsz önfenntartósdit játszani, akkor ne játsszál. De az szerintem elvárható, hogy ne is legyél változtatni akaró erőfeszítések kerékkötője azzal, hogy (alaptalanul) szánalmasnak hirdeted azt, aki megelégedne a bivallyal, vagy más módon próbál kiszállni abból a rendszerlogikából, amely semmivel sem tűnik kevésbé önpusztítónak, mint a világszintű hippiidillben való rajongó hit. Semmi nem igazolja a jelenlegi rendszer hosszú távú működőképességét azon kívül, hogy éppen kétségtelenül megvalósul, s közben alakítja és mélyíti az ismert történelem legkomolyabb globális krízisét. Vagy ez, vagy más. Ehhez képest neked minden más a levegőben fog lógni, mert nem úgy működne, mint az, amit most működni látsz. De nem kell bölcsésznek lenni ahhoz, hogy belássuk: ez semmilyen módon nem jelenti annak igazolását, hogy nem is működhetne másként. Hogy hogyan fog működni, az majd kiderül. De ahhoz, hogy kiderüljön, abba kell hagyni a tagadáson vagy rendszerapologetikus okoskodáson alapuló konformista semmittevést.
Olyanná lett, mint a drogkereskedelem. Ha lezárjuk a határt, lefizetik a határőrt. Ha kerítést építünk, alagutat ásnak. Ha rács mögé dugjuk a dílereket, mások állnak a helyükre. Ha felgyújtjuk az ültetvényeiket, új parcellát vágnak az őserdőben. Ha leszámolunk a…..
Volt már olyan érzésed, hogy a munkád csak merő kitaláció? Hogy a világ akkor is forogna, ha nem csinálnád azt, amit 9-től 5-ig csinálsz? A Strike Magazine nyári lapszámában David Graber körbejárta a humbugszakmák jelenségét – minden alkalmazott figyelemmel olvassa az…..
felician 2015.05.05 16:26:07
Jó olvasni a kultúrált és tartalmas eszmecserét (is).
Egy csöppet hozzászólnék:
@dangbird: felvázol egy kettősséget nehéz de egyszerű életű (boldog) természeti nép vs. könnyű, de bonyolult életű (kevésbé boldog) modern ember. Védhető szembeállítás, és jó, hogy feljött.

A vitát olvasva az okoz nekem hiányérzetet, hogy miközben a bonyolult civilizált világ erővonalait és értékdefinícióit hüvelyezgetik itt megállás nélkül, a dolog úgy tűnik fel, mintha csupán egy ízlésítéleten múlna, hogy szeretjük-e ezt a világot vagy sem, illetve hogy választanánk-e az egyszerű boldogságot a bonyolult jóléti boldogtalanság helyett. PEDIG volna egy komoly különbség. Szerintem a kapitalizmus megítélése nem azon kellene múljon, hogy szimpatikus-e az értékdefiníciója vagy hogy pszichésen megéri-e úgy élni, ahogyan adja.

Ugyanis ez a rendszer (így) hosszabb távon _fenntarthatatlan_, és innentől kezdve nem ízlésítélet, hogy szimpatikus-e a reklámszakma (et al.) vagy nem. Innentől kezdve kemény morális kérdés, hogy valaki bizalmat szavaz-e hosszabb távra (akár csak a holisztikus ránézet figyelmen kívül hagyásával és lájtos rendszerapologetikával) a rendszeregésznek, vagy nekiáll azon dolgozni (ahogy ez a cikk is teszi jól-rosszul - mindegy) hogy az emberek fejében elkezdjen új paradigma ébredezni. Mert nem világtörvény az, hogy "így kell működnie a világnak, és nem is működhetne másként". Annak a kérdésnek a fogalmi műtögetése helyett, hogy a marketinges értéket állít-e elő, amikor Levis feliratot sugall a vietnami farmerre, vagy sem, észre kellene venni, hogy ez tök mindegy, ha egyszer ez az értékdefiníció mindenképpen egy társadalmi-gazdasági struktúrához kötött dolog, amely struktúra ettől a részletkérdéstől függetlenül fenyeget katasztrófával.

Az emberek fejében dől el, hogy mi viszi a marketingest sikerre, hogy miben hajlandóak biztonságot keresni a többiek (pl. bankszámlában vagy személyes kapcsolati hálóban), hogy nagyobb kocsival és drágább gucci-táskával próbál-e státuszhoz jutni a hím és a nőstény vagy szellemi illetve kapcsolati pozitív teljesítménnyel próbálkozik (meg hogy miért csodálja és erősíti meg ezzel a szomszéd hímet és nőstényt) stb. Tehát az emberek fején keresztül lehet hozzányúlni a rendszerhez. És hozzá is kell.

Még ha netán közepes éleslátással teszi is, ez a cikk kimutatja a rendszer abszurditását, és ezzel összehasonlíthatatlanul többet tesz (szerintem), mint az, aki okosan szőrözni kezd azon, hogy akkor a felsoroltak közül melyik tényleg humbugszakma, és melyik nem. (Nem szemrehányás, csak indikálnék.) Az egész rendszer büdös. Világos, hogy kommunista stílusú társadalom-mérnökösködéssel nem lehet rajta változtatni. De alulról, kis lépésekben miért ne lehetne? Például ilyen írásokkal, amelyek megmutatják, hogy meztelen a király, és nem a normalitás világtörvénye, hogy szargurigázásból kell, és tudsz megélni. Minél többen olvassák, annál tovább fut a hajszálrepedés a Falon.

Summa summarum, én szívesen élnék kicsit nehezebben egy egyszerűbb, de igazságosabb és boldogabb, ráadásul fenntartható világban. Ezért nem vagyok hajlandó megbékélni azzal az implicit állításával egyes (egyebekben tiszteletre méltó) vitázóknak, hogy a világ már csak ilyen, TEHÁT nem is lehet másmilyen. Mert ez az ízlésemtől függetlenül is hamis állítás. A busmanok és a New Yorki árutősde világa között közel végtelen számú lehetséges átmenet feltételezhető. Ideje volna elkezdeni kivonulni a Bábel tornyából valamelyik élhetőbb felé. Már csak annak révén is, hogy jobban megnézzük, a csont melyik részén kezdünk rágódni, és melyiken nem. (amúgy köszi, hogy elkezdtétek:)
Gondolom, majdnem mindenki ismeri a Monty Python Gyaloggalopp c. filmjének legyőzhetetlen fekete lovagját, aki soha nem ismeri el a vereséget, akárhány kezét és lábát vágják le. A vallás - és ismerjük el Töröknek, ezen belül a katolicizmus kicsit hangsúlyosabban - a fekete…..
felician 2014.08.07 02:13:14
Badiny Jós Ferenc írásait olvasgatva tettem a felismerést, mely szerint a szakterületünket nem érintő témák irodalmát olvasva felkészületlen érdeklődőként is tehetünk mérvadó megfigyeléseket annak eldöntéséhez, hogy egy adott vitában kinek lehet inkább igaza, vagy inkább úgy mondom: ki indítja megbízhatóbb talajról érvelését.
Nem kell ugyanis szakmai felkészültség ahhoz, hogy megállapítsuk, kinek elégséges a fegyelmezett megállapítások egyszerű kése a küzdelemben, és ki szorul ezzel szemben arra, hogy érzelmi töltetű megjegyzések, gúny, ad hominem érvelés, minősítgetések, szalmabáb-birkózás, mártíromkodás, szándékos félre- és meg nem értés stb. stb. arzenáljával vagdalkozzon. Badiny az utóbbi eset jó tananyagot biztosító állatorvosi lova, szót sem érdemel többet.
Tanulságos azonban, amikor épp a racionalitás, objektivitás és szcientista fegyelmezettség híve kerül az utóbbi szerepbe egy "humán szakos", teológus vitázóval szemben, és ez sajnos pontosan az az eset.
Török Csaba nyílt sisakkal, tiszteletet adva, fegyelmezett megfogalmazásban, és igenis érthetően vonalazta meg egy nem racionális (de nem is antiracionális!) álláspont vázlatát az adott témában. Írásában mutatóban sem találni ilyen megnyilvánulásokat:
„Nehéz [XY vitapartner] cikkében rendet rakni”
„azt pedig szégyellené bevallani”
„a wishful thinking néven emlegetett érvelési hiba … ezt isteníti [XY vitapartner]”.
Nagyon is megtalálhatók azonban (konkrétan onnan valók) Brendel Mátyás folyóiratverziós cikkében. (A jelen blogbejegyzés szemlézésére nem fordítok energiát: egymásba ágyazottan hemzsegnek benne a tudományalattiság nyelvi tünetei.) Ez alapján bizony úgy érzékelem (az érintett szakterületek beható ismeretének hiányában is), hogy az adott vitában Török Csaba jóval magasabb nívót képvisel intellektuálisan (is), mint Brendel Mátyás.
felician 2014.08.07 13:39:20
@Brendel Mátyás: Tünetértékű, hogy megérteni sem látszol hajlandónak a vitapartnered (így valóban nehéz lehet rendet raknod bárki írásában). Én például egy szóval sem érintettem a "kinek van igaza" kérdést, ezért teljesen értelmetlen ezt kérni számon rajtam, pláne "benyögni", hogy én azt nyögtem volna be, hogy nincs igazad. Hol?

Nem vitatkozni jöttem amúgy sem, hanem megjeleníteni a véleményemet egy diskurzus meta-szintjével kapcsolatban a többi olvasó kedvéért. Ennyiben valóban a véleményem "kinyilatkoztatásáról" van szó, de valóban csak a véleményeméről, erre pedig mindenkinek joga van nyilvános fórumokon.

Török Csaba írása számomra érthető és értékes, tehát a magam számára falszifikáltnak tekinthető a sommás kijelentésed értelmetlenségről és értéktelenségről (az általad kimutatott érvelési hibák számomra jórészt szándékosnak tűnő félreértelmezéseken, meg-nem-értéseken és belelátásokon "alapulnak"), a többi olvasó pedig majd maga meggyőződik ugyanerről, vagy az ellenkezőjéről saját magának. Nincs ezzel gond. Gond (már ha gond) a stílussal van, amely ha nem is okvetlenül "maga az ember", azért szimptomatikus a gondolatmenetek meta-szintű nívójával kapcsolatban is, mint azt kifejtettem. És nem, nem udvariaskodást, tapintatoskodást meg a jó modor pózait várom el (nem is várok el semmit). Aki akarja is, szerintem megérti, miről írtam fentebb.

Most azért még egyszer, hogy ne maradjon félreértés: az általam idézett részek alábbi részleteiben van a kutya elásva: "nehéz benne rendet rakni" - felelősségáthárító leminősítés, "szégyellené bevallani" - szemtelen belelátó személyeskedés, "isteníti" - szemtelen belelátó személyeskedés. Ilyesmikre egy felkészült, reflektív, tisztességes vitázónak semmi de semmi szüksége nincs. Amennyiben mégis használja, az számomra árulkodik valamiről. Ennyi csak.
Furcsa helyzet! A gazdag országok polgárai ünneplik Ferenc pápát – aki önzéssel vádolja őket. Két paulinus szerzetesek által kiadott olasz sajtóorgánum, a Credere és a nagy példányszámú katolikus hetilap, a Famiglia Cristiana online felmérést végzett Bergoglio pápáról. 10…..
felician 2014.05.05 23:01:50
Azt gondolom, hogy a jóléti nyugat embere inkubátorban él, aminek már nem is érzi a kiterjedését. Sok helyes elvet hangoztat, miközben a mindennapi életvitelével (sok-sok bújtatott áttételen keresztül) folyamatosan elárulja azokat. Teljesen tudattalanul (illetve folyamatosan elfordítva a fejét az erre mutató figyelmeztetésektől).

Ezért én nem találom furcsának a helyzetet: A nyugat ideáljaival egybevág, amit Ferenc pápa mond, azt pedig, hogy ez az ellen a világrend ellen szól, amely őket luxusban tartja, azt nem fogták még fel ésszel, hiszen nem érzik, nem értik az inkubátort. Kíváncsi vagyok, mi lesz a reakció, amikor a pápai szavak nem általánosságokban törnek majd lándzsát a szegények mellett, hanem mondjuk azt fogja mondani: Fizettessünk mostantól mindenkivel négyszer annyit a kávéért, mint eddig, hogy a visszaforgatott összeggel segítsük felszámolni az évszázados humanitárius méltánytalanságot, ami lehetővé teszi az olcsó luxuscikkek dömpingjét, amiben eddig fürödtünk idehaza (ugyanez teával, kakaóval-csokoládéval, déligyümölccsel, trópusi fákkal, nádcukorral, pálmaolajjal stb.stb.)...
Kíváncsi vagyok a népszerűségi mutatókra akkor. És persze nagyon remélem, hogy nem a népszerűségvesztés lesz majd radikális, hanem a felfigyelés lesz katartikus inkább.

(Gondolom persze, hogy ezt így expressis verbis nem fogja mondani a pápa, hisz nem intézőnek van itt, de előbb utóbb hasonlóan kényelmetlen jelentéseknek kell nyíltan előbújnia a szociális tanításból, ha az nem csak a levegőbe beszél.)
Jezsuita bloggerek Állati jogok? 2014.03.10 18:19:42
Vannak jogai a kutyáknak? Na és a malacoknak vagy a birkáknak? Esetleg a keselyűknek és a delfineknek is? Általánosabban fogalmazva: vajon nekünk, embereknek vannak kötelességeink az állatokkal szemben, olyan alapon, hogy az egyes állatoknak bizonyos jogaik vannak? A keresztény…..
felician 2014.03.16 21:08:54
@m-athos: Én egyszer Jelenics István atyát hallottam a tévében élő egyenesben azt nyilatkozni, hogy mi nem a lélek továbbélésében, hanem a test feltámadásában hiszünk.

Ez egyébként a modern idegélettani ismeretek talaján álló tudományos emberképpel sokkal jobban egyeztethető modell, ezért én kedvelem.

Mivel pedig az örökkévalóság nem is a történelmi idő lineáris meghosszabbítása a végtelenbe, hanem a mi időnkön kívüli isteni élet "tere", így igazából nem is mond ellent a kettő egymásnak amennyire felérem ésszel. :)

--------

Egyébként talán pont pacsytól olvastam valahol, hogy a teremtett világhoz fűződő viszonyunk témája teológiailag még koránt sincs alaposan kibontva. A Biblia tele van mondatokkal, amelyek arról látszanak üzenni, hogy az üdvösség nem ember és Isten magánügye, hanem valamiképpen a teremtett világ is helyet kap benne az ember révén. pl. "a teremtett világ sóhajtozva várja Isten fiainak megnyilvánulását". Vajon miért? És vajon hihető-e, hogy mi most általában véve egy olyanfajta istengyermekséget élünk, amit a teremtett világ sóhajtozva vár... Szóval izgalmas kérdések vannak e körül.
(Aki ráismer a szavaimból az írásra, amit idézni próbálok, ossza már meg, mert most persze nem találom.) :)
üdv
f
Ugye milyen szörnyű lenne, ha minden növényfajtát szabadalommal lehetne védeni? Egy nagy, gonosz cég létrehozna egy új búzafajtát és ahelyett, hogy emberbaráti szeretetből ingyen adna mindenkinek vetőmagot, pénzt kérne érte. Ráadásul, bár a vetőmagból nyugodtan eltehetsz…..
Egy mostanában elvégzett felmérés szerint az olaszok 59 százaléka azt állítja, hogy nagy segítséget jelent számára, ha foglalkozik saját spirituális kérdéseivel. Sokan merítenek pozitív energiát ebből – és mi tagadás, nem csak Itáliában! Terjedni látszik egyfajta…..
felician 2013.11.21 09:40:24
@Temüdzsinn: "csak ki kell nyitni az újságot és nap mint nap ott olvasom hogy épp mire derült fény"

A világ felnőtt ismeretéhez hozzá tartozik annak tisztán látása is, hogy a sajtót nem érdekli a kiegyensúlyozott tájékoztatás, jóformán csak az olvasottság, és ennek folytán a bevétel. Szívesebben közöl izgató rágalmakat, minthogy hírt csináljon abból, hogy valamelyik segédpüspök teszemazt szentéletű. Az egyháztagok bűnein való hangos morális pánikolás valamiért különösen is kifizetődő. Aki azt hiszi, hogy a napi sajtó hiteles egyházképet kínál fel neki, az gyerek. Nem jó értelemben.
Majd ha minden pedofil papos hír mellett megjelenik az azon való komoly aggodalmaskodás is, hogy a világi intézményekben sokkal nagyobb a pedofil visszaélések aránya, mint a katolikusokban, akkor majd talán elkezdem komolyan venni az "újságokra" alapozó érvelést. Addig azonban ezek csak elfogult emberek drukker-rigmusai.
Antimetál Pribék 2013.04.12 07:00:00
Példamondat: "Dolgozik másnak a rabszolganép, / szépen beszél, aki pribék..." Antimetál Skála: 10/10 ..
Ezekben az órákban Barack Obama elnök látogatása zajlik az Egyesült Államok egyik leghíresebb, Notre Dame nevű katolikus egyetemének tanévzáró ünnepségén. Amint azt hírforrásokból már rég tudni lehetett, az ellentétes vélemények és a két táborra oszlottak szembenállása…..
felician 2009.06.03 12:07:57
@Tgr: ha úgy tűnne, hogy téged, vagy egyéb más véleményen lévőket képzellek a kóláscsap vagy a retusgép túloldalára, sietve leszögezem, hogy nem, nem így van! :) (Az egész kérdéskör általános, felszíni kommunikációjában látok visszásságokat, kifelé beszéltem.) üdv f
felician 2013.10.10 17:24:23
@replay: Szia! Egyáltalán nem gondolom, hogy vita volna köztünk a témában. Az általad idézett mondatom előtti mondatom igyekezett mindazt előre aláírni, ami mellett joggal szót emelsz.
Persze, hogy gondolni kell az anyára. Persze, hogy nekem se volna könnyű, és persze, hogy egy ilyen nőnek szeretetre és támogatásra van szüksége, mintsem hogy valaki külső ember megmondja neki" stb. stb. De az én mondatom mindezt nem vitatja attól, hogy nem erről szólt! :)
Amúgy egy csecsemő örökbe is adható, nem muszáj minden körülmények között felnevelnie az anyának.
Én akkoriban azzal kapcsolatban vitáztam, hogy a kérdéses helyzetek emberi nehézségére hivatkozva diszkriminálni akarunk bizonyos magzatokat a foganási körülményeik alapján. A dolog kicsit életet-életért logikájú...Az, hogy ezek a magzatok még nem képesek megélni ahhoz mérhető nehézségeket, mint egy felnőtt nő, nem tűnik elégséges mentő körülménynek arra, hogy az elpusztításuk mellett döntsünk. Ilyen alapon csecsemőt is lehetne ölni még, ha nagyon nehéznek ígérkezik a felnevelése (meg is tették régen nem egyszer, de ma már ez nem megy le a női jogok védőinek torkán sem.)
felician 2013.10.14 22:18:01
@Felicitasz: @YganA:
Az én hozzászólásom, hölgyeim, egy régi vita egy kiragadott mondatára jött késői reakció kiigazítását célozta, a négy éve lezajlott vita kontextusában lehetett volna helyesen értelmezni (reményeim szerint), és SEMMIKÉPPEN SEM VITAINDÍTÓ VOLT, melytől joggal várható el a téma súlyához illő árnyalás. Minden esetre sikerült azzá tenni (egyszerűbb, mint visszaolvasni, gondolom), ami nem baj, de az ilyen "igaz, hogy ő csak nő, aki egy edény, melybe bármilyen jött-ment briganti elültetheti magját..." -szerű interpretációktól, kérem, lehetőleg tartsák távol az avatáromat is. Köszönöm.
Nem mindig szoktam papi ruhában utazni, mert olyankor rendszerint akad egy útitárs (főleg, ha enyhén spicces…), akinek ellenállhatatlan késztetése támad, hogy elmesélje az életét, ami persze végül nem használ se neki, se nekem… Viszont letagadni sem szoktam az egyházi…..
felician 2013.04.22 22:49:46
Jó poszt!

Hát ha már kérdezed, a fentiek közül bizony komolyan meggondolnám a világi papság kötelező cölibátusának feloldását. (Nem mintha azt gondolnám, hogy egycsapásra megoldana mindent, de ha a keleti keresztény egyházak képesek így funkcionálni, akkor biztos itt is sikerülne, és még talán meg is érné.)

Másik, ami egyből eszembe jut, hogy pénzt, befolyást, hangerőt latba vetve mellszélességgel odaállnék a fenntartható gazdasági, társadalmi modellek elméleti és gyakorlati keresői mellé (értve ezalatt a nem versenyalapú, nem kamatoskamattal dolgozó, nem növekedéscentrikus gazdasági rendszerek építését, illetve az önellátó, lokális, közösségalapú, részvételi demokráciát működtető társadalmi formák útkeresőit). Tudom persze, hogy a teremtésvédelemmel, meg a szociális tanításokkal már lényegében letette az egyház a garast ezek mellett, de hallatlanul renyhének érzem ezen elvek mindennapos képviseletét. Nem volnék meglepve, ha ez a pápa ezen a téren is kiborítana egy-két bilit, és remélem is erősen, hogy így lesz, mivel én egy ideje nem tudom másképp látni a világot, mint aminek a bajait hosszabb távon csakis a technokrata civilizáció őrült önjáró rendszereinek leépítésével és krisztusi (ferenci) szegénységben élő, egymást tartó emberek virágzó, lokális közösségeinek felépítésével lehet megoldani.
Régóta fejcsóválva nézem, hogy a keresztény egyházak, noha kész víziójuk (sőt, már kipróbált modelljeik - ld. pl. jezsuita redukciók) van a megoldásra Isten országával, a szegénység szabadságával, mennyei kincsek gyűjtésével, az egymást szolgáló testvérek közösségeivel, a teremtés kertjének gondozóival és őrzőivel, "Isten fiaival", akiknek megnyilvánulását sóhajtozva várja az egész teremtés stb., mégis átengedi a szellemi kezdeményezést buddhistáknak, krisnásoknak, világi ideológusoknak, és gyanús spititualista kezdeményezéseknek, miközben néha-néha erőtlenül szót emel a világban tapasztalható csúnya igazságtalanságok ellen. Mintha azok nem a rendszer gyökereiből indulnának, hanem néhány helyénvalóbb döntéssel már meg is lehetne oldani ezeket.
Tudom persze, hogy az egyháznak nem ez az elsődleges dolga, de mintegy mellékesen húsba vágó ügyet azért iparkodhatna jobban előmozdítani.:)
„Tudjátok, a Konklávénak az volt a feladata, hogy püspököt adjon Rómának. Úgy tűnik, bíboros testvéreim jóformán a világ végére mentek el érte… hát, most itt vagyunk …”  http://goo.gl/WoQU9 Átrohantam az udvaron az esőben. Fel a többiekhez. Valami angol…..
felician 2013.03.16 01:04:54
@stlouisdefrance: "korrupt bűnszövetkezetet működtetnek, amely gyermekek molesztálásán kívül egyedül azzal törödik, hogy kivonja magát a mindenki másra vonatkozó törvények alól"

Szerencse, hogy Te legalább tudsz pontos, korrekt és árnyalt lenni.
felician 2013.04.04 19:00:24
@stlouisdefrance: @Kitalátor - a legnagyobb mikroblogger: @jabbok: @Felicitasz:
Egyébként tiszta déja vu-m van ettől a poszttól! :)
Öröm, hogy itt vagytok!
Már csak régi aktív bloggerek (pl. Ky-Lí és bonne) hiányoznak, és úgy érezném magam "itt" hirtelen, mintha négy éve lennénk. :)
Ideje más szemmel tekintenünk a katasztrófákra! Ideje felismernünk a változásban rejlő erőt, az újszerű alkalmazkodás kényszerében megbúvó lehetőséget! Ideje észrevennünk: ott, ahol minden összeomlik, a romba dőlő díszletek mögül előtűnik a valóság, Proudhon, Bakunyin,…..
felician 2013.03.17 21:34:12
@mrZ: Az állam fegyveresei éppen az ihletadó hófúvásban azért eléggé kivették a részüket a mentésből, úgyhogy szerintem kicsikét árnyaljunk.

Persze némiképp igaz a dolog, csak kérdés, hogy tud-e NEM állammá szerveződni az ember egy bizonyos népsűrűség fölött. Ha tud (és a helyzet élhető) akkor az milyen... ?
Tragikus esztendőt tudhat maga mögött a kormányoldal. A Fidesz a hatalmán kívül szinte mindenét elvesztette. Akarata megtört, ereje megroppant, hitelessége semmivé lett, támogatottsága köddé foszlott, mozgástere a formális jog paragrafus-tologatására szűkült. A 2012. évi…..
felician 2012.12.30 18:40:13
@Gera: "Nem akarsz" uniformizálni, mégis megteszed. Ez a szomorú. És nem, nem azok. Egész egyszerűen azért, mert nem egyformák sem a zöldek, sem a kalózok, sem a radikálisok, mint az egyébként neked is triviálisan nyilvánvaló lenne, ha hajlandó lennél disztingválni. Komoly és megfontolt gondolkodók, iskolák stb. működnek minden ilyen alkultúrában (meg persze hülyék is), legalábbis a zöldeknél biztos. Az, hogy paradigmatikus különbség van a "hagyományos világlátás" meg az ő világlátásuk között, az véletlenül sem azt jelenti, hogy nincs közük a realitásokhoz. Ezt a rendszer általad megszólaló önvédelme fordítja így, ilyen pejorálóra. Ismerd meg ezeket a gondolatköröket mélységükben, ne előítéletek alapján tájékozódj.
üdv
Ez a bizonyos "fizita" lehet miafizita, monofizita és diafizita. Chotki hívta fel rá a figyelmemet, hogy a sokat használt miafizita fogalmat nem ártana tisztázni. Jelenleg két félkész posztom is szunnyad a szerveren, tehát szokásomhoz híven belevágok ebbe az újabba is, aztán majd…..
felician 2012.12.26 02:17:32
Halihó!

Na felzárkóztam, elolvastam, amit eddig írtál felekezet-egyház-témában, köszi, nagyon jó! Ha jól értem, még mindig van tervezett poszt (pl. eucharisztia-úrvacsora témában...?) Ne add föl!

Három kérdésem adódott még az apostoli-nemapostoli "egyházak", szentségeik és hasonlók kapcsán:

észbejutás időrendje szerint: :)

1. Athoszon pontosan kik működnek? - már olyan értelemben, hogy ennyire eltérő megítélés alá esik náluk pl. a latin csorgatásos keresztelés mint más ortodoxoknál...

2. Emlegeted a Jézus által alapított, meg hitújító (?) emberek által alapított "egyházakat". Milyen értelemben "hitújító" vagy reformer pl. Luther, míg mondjuk Nesztoriosz nem az? csak az a különbség, hogy N. már püspök volt a szakadáskor, Luther meg nem...? Vagy hogy?
Egyébként meg egy evangelikus valszeg szervezeti szinten is Jézustól eredezteti a saját felekezeti szervezeteit, pontosabban talán nem, vagy nem jelentősként veszi tudomásul azt, amit mi biztosan radikális törésnek fogunk fel. Nem? Vagy ők tudatosan és egyértelműen szakítottak valamivel, ami erről az oldalról lényeginek, arról az oldalról meg kimondottan elvetendőnek számított? Mi alapján mondható ki bizonyosan, hogy náluk nincs apostoli folytonosság, míg emitt van? Ezt ők is tudomásul vennék? Ha nem, simán csak tagadnák vagy másként is értelmezik mindezt?

3. Ki számít ma ténylegesen monofizitának? Vannak ilyenek?

köszi!

:)
f
Vajon lehet-e „objektíven” vizsgáztatni? Mióta világ a világ, alighanem számtalan diák vonta kétségbe, hogy a feleletére vagy vizsgájára kapott érdemjegy valóban tükrözte volna a tényleges (úgymond „objektív“) tudását. Minden bizonnyal ma is rendszeresen elhangzanak…..
felician 2012.12.18 18:49:30
@khamul: Vigyázzunk, ne keverjük a tudományos igazságot (vagy legalábbis belátást) a hittartalmak által átszínezett igazságokkal (vagy legalábbis belátásokkal)!

Nem látok semmi ellentmondást m-athos különböző fókuszú kommentjei között.

Igen, biológiai értelemben egészségesebb a félredugás, mint a külső (nem biológiai) okokból adódó nemdugás, és a serdülő kori önkielégítés nagyon is jobb eséllyel tud az egészséges fejlődés része lenni, mint mondjuk egy megfélemlítettségben gyökerező szexuális absztinencia (ami mellékesen kevésbé van bűnös állapotnak deklarálva, mint a matyizás szokása; kérdés, miért...). Az, hogy "jó"-e, hogy te imádkozol az egyedülálló ismerőseidért, az a biológia tudománya számára teljességgel értelmezhetetlen érvényű körülmény, és nem kérhető számon a biológián, mint tudományon, hogy nem számol ezzel percig sem! (Nem is szabad ide keverni.) Ami persze nem jelenti azt, hogy az ember valósága ne múlná felül az ember biológiailag leírható tartományát! Ezt egy biológus sem tagadná, a szakmáján azonban tejességgel kívül esik ez! (Maximum a pszichoszomatikus események kapcsán kerül ezzel a szinttel kapcsolatba, azok azonban olyan magas epifenomenonjai a szervezet komplex működésének, hogy nehéz őket a mai tudomány eszköztárával eredményesen tanulmányozni).
felician 2012.12.18 19:06:24
@csaba carmarthen: Az, hogy a _túlhajtott_ szexuális aktivitásnak biológiai hátrányai is vannak (mint általában mindennek, ami túlhajtott), az igaz, ez azonban nem mond ellent annak, amit m-athos írt. Arra találj példát, hogy a kamaszkori önkielégítés kimutathatóan egészségtelen annak (és minden egyéb szexuális kielégülési formának) teljes hiányához képest. (Tartok azonban tőle, hogy rég avult hitelű keresztény szexuállegendáriumokon kívül erre nincs adat.)
felician 2012.12.18 21:49:09
@khamul: Jó, ez rendben van, csak akkor nem értem, mire föl jött fentebb az "érdes" szembeszegülés m-athosszal. Így már nem látok semmilyen vitaalapot.