Regisztráció Blogot indítok
Adatok
vitalis (törölt)

0 bejegyzést írt és 168 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban.

Admin Szerkesztő Tag Vendég
Hosszas töprengés után arra az elhatározásra jutottam, hogy a bálványimádás ügyét, amennyiben tudom és lehet, előmozdítom és teljes vállszélességgel melléállok. Igyekeztem valamennyire körüljárni magamban a témát, hátha találok valami kiutat ebből a helyzetből, de nem…..
vitalis (törölt) 2009.06.23 15:40:22
@Androidus:
"Érdekes az a lehetőség, hogy hívő ateistaként közelebb vagyok a tízparancsolat hibátlan betartásához, mint akik istenhívőnek gondolják magukat."

Sajnos, a vallással kapcsolatos viták a felvilágosodás óta elsősorban az Istenben való hit körül forognak, és nem az emberek magatartására összpontosítanak. A hiszel-e Istenben kérdése vált a hívők leglényegesebb kérdésévé, és az Egyházat támadók pedig Isten tagadását állították középpontba. Számos magát istenhívőnek tartó személy emberi megnyilvánulásait tekintve bálványimádó, míg számos ateista van, aki az egész életét az emberiség jobbításának szenteli, cselekedeteit a testvériség és szeretet megvalósítása vezérli, és ezáltal mély vallásosságról tesz tanúbizonyságot...
"Az isten se érti már a magyar politikát" - hallottam minap az utcán. Akkor mit szóljon hozzá egy külföldi? - gondoltam. Talán legjobb ilyenkor hallgatni, bizonyos körökben pláne, "akasztott ember házában kötelet…"? – na, azt már végképp ne. (Nem az…..
vitalis (törölt) 2009.06.19 21:14:24
@McT:
"Az idézett szöveg pedig messze nagyobb szabadságfokot jelez, mint amit bármelyik demokrácia felé kacsintgató autoriter állam elmondhatna magáról (pusztán azzal, hogy "kebelén belül" megfogalmazható)."

Van fejlődés az Egyházban a a 14-15. századhoz képest a demokrácia irányában: már nincsen Gallilei-per, autodafé, boszorkányüldözés, sem vérvád...

vitalis (törölt) 2009.06.22 11:57:04
@szpal:
"MÓZES SEM SZAVAZTATOTT A ZSIDÓKKAL..."

Könnyű dolga volt neki, forró drót vezetett egyenesen az Úristenhez, és amikor Korach és fiai fellázadtak ellene, akkor az Úr Korach házanépét - 250 embert - szöröstül-bőröstül elnyelte a föld...
vitalis (törölt) 2009.06.23 15:23:22
@F.T.:
"Kérem, Isten nem demokrata..."

A judaizmus és a kereszténység első századaira nem a tekintélyelvű, hanem a humanisztikus szemlélet volt a jellemző. Itt van például Rabbi Eliézer ben Hirkanosz híres esete a Talmudból (bBM 59b)

Eliezer rabbi nézeteltérésbe keveredett más híres rabbinusi tudósokkal a vallási élet szabályait illetően. „Ezen a napon rabbi Eliezer a világ minden elképzelhető ellenvetésével védekezett, de ellenvetéseit nem fogadták el. Ekkor aztán így szólt hozzájuk:
- Hogy a szabály akként értendő-e, ahogyan én mondtam, döntse el ez a Jánoskenyérfa. Erre a Jánoskenyérfa Eliezer közeléből eltávolodott száz rőfnyire. Némelyek szerint négyszáz rőfnyire. Azok pedig így szóltak Eliezerhez:
- A Jánoskenyérfával nem bizonyít az ember.
Ekkor ujfent így szólt hozzájuk:
- Hogy az a szabály akként szól-e, ahogyan én mondom, döntse el a csatorna. A csatorna ekkor onnan hátrébb húzódott. Ők pedig így szóltak Eliezerhez:
- Csatornával nem bizonyít az ember.
Újra szólt hozzájuk eképpen:
- Hogy az a szabály akként szól-e, ahogyan én mondom, döntsék el iskolánk falai. Az iskola falai ekkor félrehajoltak, majdnem hogy bedőltek. Ekkor rabbi Józsua rájuk ordított, azt mondván:
- Ha a bölcsek tanítványai egymással a szabály felől vitáznak, nektek mi közötök ehhez? A falak ekkor ugyan nem dőltek be rabbi Józsua tekintélye kedvéért, de vissza sem egyenesedtek rabbi Eliezer tekintélye kedvéért. Még most is félrehajoltan állnak.
Ekkor rabbi Eliezer megint így szólt hozzájuk:
- Hogy a szabály akként van-e, ahogyan én tanítom, szálljon alá ennek eldöntése az égből. Égi hang erre a következő szavakat mondta:
- Mi bajotok van rabbi Eliezerrel, hiszen a szabály mindig az, aminek ő tanítja. Rabbi Józsua ekkor sarkára állt, és így szólt (Mózes V.30,12): Nincs az fönn az égben! Rabbi Jeremia szerint ennek jelentése ez: A Tórát már a Szináj hegyen megkaptuk. Már nem égi szózatra hallgatunk, mert hiszen a Szináj hegy óta meg van írva a Tórában (Mózes II. 23,2): A többség után kell igazodni.
Rabbi Nathan találkozott Elia prófétával, megkérdezte:
- Hogyan viselkedett a Szent – áldott legyen neve! – abban az órában?
Elia így felelt:
- Nevetett, s így szólt: Az én gyermekeim legyőztek engem! Az én gyermekeim legyőztek engem!

A fenti történet az emberi értelem hatalmát hangsúlyozza, amellyel a menny természetfeletti hangjai sem vetélkedhetnek. Isten mosolyog, az ember tettében megfelelt Isten várakozásainak, saját mesterévé lett, és racionális, demokratikus megoldás szerint képes meghozni saját döntéseit…

Ha valaki azt gondolná, hogy Franciaország nemzeti mottóját önkényesen buzerálom, annak elárulom, hogy csak bizonyos hagyományokat követek. Mindannyian tudjuk, hogy a mottó  eredete visszamegy egy forradalomra (1789), hivatalos mottóvá azonban csak a Harmadik…..
vitalis (törölt) 2009.06.20 21:43:02
@okeefe:
Basel már odafenn megírta: "az egyház nem a homoszexualitást tekinti bűnnek, hanem ha valaki enged a bűnös vágynak, és megéli a homoszexualitását."

Én most végigolvastam a posztot és a hozzászólásokat és szégyellem magamat azok hangneme miatt. Jézus ugyanis azt mondta: Ha valaki azt mondja embertársának, hogy bolond, azt a Nagytanács elé kell idézni...

A homoszexuális orientáció önmagában nem bűn, és nem is betegség. Az előttem szóló uszo, hívő katolikusként jól közelíti meg a kérdést: Isten minden embert - és köztük Téged is - teljes szívéből szeret. Tudom, hogy rejtőzködő életet kell élned és talán néha az embertársaid ítélkezéstét is átveszed, és bűnösnek, értéktelennek érzed önmagadat, depresszió kerülget. Ha azonban Isten mellett döntesz, akkor már az Ő szemével látod saját magadat, és köteles vagy az Ő feltétlen szeretetét beengedni szívedbe, és ezáltal elfogadhatod és szeretheted önmagad olyannak, amilyennek Ő teremtett. Szeresd önmagadat, mint felebarátodat, mert aki önmagát nem szereti, az mások szeretetére sem képes! Az emberi test a Szentlélek Temploma, és Isten minden embert a saját képmására teremtett. Mondj igent Istennek, és mondja igent az Életre.
Szeretettel
vitalis (törölt) 2009.06.21 20:46:50
Mit mond a jog a homoszexualitásról?

A XX. század és az úgynevezett megengedő társadalom felé közelítve a szexualitás mindinkább magánüggyé vált, a homoszexualitás azonban továbbra is közügy maradt a szélesebb társadalom számára. Jól példázza ezt egy 1991-es reprezentatív felmérés, amely szerint a megkérdezettek 75%-a tekintette a homoszexualitást olyan kérdésnek, amihez a társadalomnak valahogy viszonyulnia kell, leginkább szabályozni.
Mi tehát a homoszexualitás: bűn, betegség, norma-szegés, magánügy, alapvető emberi jog?

A homoszexualitás jogi és társadalmi értékelése az egyes kultúrákban és korokban jelentős különbségeket mutat. Közismert, hogy az ókori görögök nem tiltották, sőt éppoly természetesnek találták, mint a heteroszexualitást. A szexualitással kapcsolatos tabuk – ideértve a homoszexualitásra vonatkozóakat is – azért léteznek az egyes civilizációkban, mert ezek a társadalmak így akarják fenntartani erős etnikai, vallási vagy intézményi határaikat…

A keresztény középkorban Isten és a természet elleni legsúlyosabb bűnök közé tartozott, Constantinus császár halállal büntette. A keresztény erkölcs és jog szerint a legfőbb erénynek, a világi örömökről való lemondásnak tehető egyetlen kompromisszum a reproduktív szexualitás monogám házasságban. A homoszexualitás így természetellenes és haszontalan.
Érdekes módon Nyugat-Európában csak a XII. századtól lángolt fel igazán a homoszexuális-ellenesség. 1179-ben a III. lateráni zsinat hivatalosan is elítélte az ilyen magatartást, melyet a világi törvények 1250 és 1300 között oly módon erősítettek meg, hogy az addig Európa túlnyomó részén teljesen törvényesnek számító tevékenységből olyanná vált, amelyért halálbüntetés is kiszabható volt.
A fenti elmélet szerint az ezidőtájt meglévő határok, a keresztények és a szomszédos pogányok között, a klerikusok és a laikusok között, a hithű egyháztagok és a másként gondolkodó eretnekek között minden korábbinál kétségbeesettebben őrzötté váltak. Fontossá vált a papi hierarchia rendjének fenntartása is egy immár központosított egyházszervezetben. Mindezek idézték elő a vallási intolerancia erősödését, a papi cölibátus érvényesítését és szinte magától értetődően az olyan szexuális magatartásokkal szembeni türelmetlenséget, amelyek lebontották az olyan természetes kategóriák közti határokat, mint például a férfi és nő. A szexuális tabukat kitermelő és leginkább fenntartó intézmények, mint amilyen az egyház is, a legszigorúbban igyekezett megerősíteni a határokat többek közt a klérus és a kívülállók között, valamint a különböző rangú papi személyek között, mivel ezek egybeestek a nemek közti határokkal, lévén, hogy pap csak férfi lehetett. Ezért nagyon is valóságos lehet az, hogy a homoszexuális kapcsolatok veszélyeztették ezeket az egyházi szervezet centralizáltságát és hierarchiáját biztosító társadalmi határokat...
www.jogiforum.hu/publikaciok/87

Egyes előre jelzések szerint alacsony részvételre számíthatunk az Európa Parlamenti választásokon. Úgy sem változik semmi. Akkor meg minek - halljuk gyakran. Az egyik párt nem különb a másiknál. Semmi értelme az egésznek. Egy szavazat nem számít és, ha számítana is, akár ki…..
vitalis (törölt) 2009.06.18 20:25:19
@Kitalátor feljegyzete:
Tudod mi erre a keresztény válasz:
Ünnepeljünk, szívből az Úr előtt énekelve, tánccal és vígalommal, elvégre a Pünkösd az Egyház születésének Napja!
Különben nagyon hiányoltam, hogy a Pünkösd ünnepéről nem volt külön poszt, szívesen hozzászóltam volna. A szocializmus évei alatt, amikor nem volt munkaszünet, valahogy kikopott a vallásos emberek tudatából is ennek jelentősége...
Lévén, hogy nem ezen ország határain belül születtem és már 20 éves is elmúltam, mire ideértem, így egy s más kimaradt az életemből. Például itt tanultam meg szeretni a Kádár rendszert (mert az is jobb volt, mint a Gyurcsányé - hallom), és arra is itt döbbentem rá, hogy a…..
vitalis (törölt) 2009.05.10 14:28:54
@izrael miszteriuma:
Lehet, hogy a katolikusok kissé már elfáradtak, de sebaj, a messiási zsidók már mindenütt ott vannak és szívrepesve várják Jesuah Hamasiach visszatérését:
www.youtube.com/watch?v=5XIKNIsvOHM
vitalis (törölt) 2009.06.18 20:13:45
@F. T.-:
Ferenc Teso,
a metacafe.com helyett javasolom az alábbi videót:
www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU
Hamarosan megváltozik a mise egyik legfontosabb imaszövege. Az eucharisztikus imában: „Ez a vér értetek és sokakért kiontatik” lesz. Azaz az eddig használt „mindenkiért” szó helyett a „sokakért” fog szerepelni. „Ennek használata 2009. Pünkösd…..
vitalis (törölt) 2009.06.05 18:07:38
@Kitalátor feljegyzete:
Hát abban tulajdonképpen igazad van, hogy nem anyanyelvként használták, hanem a zsinagógai imádság nyelve volt a felvilágosodás koráig Európában, hasonlóan a katolikus egyház latin nyelvhasználatához.

vitalis (törölt) 2009.06.05 18:49:17
@Kitalátor feljegyzete:
Héber kánon – alexandriai kánon
A hellenizmus elterjedésével a Kr. e. 3. századtól a héber fokozatosan kiszorult a mindennapi használatból, és csak a szent iratok nyelve maradt. A görög anyanyelvű egyiptomi diaszpórában élők éppen azért fordítják le a Kr. e. 3–2. század során a héber szent iratokat, mert már nem értik meg őket. Zsinagógai szertartásaikon ugyanis a görög szöveget használták, ez az oka az alexandriai kánon terjedelmesebb tartalmának. A nemzeti bibliafordítások, így a magyar is, bár a héber szöveget vették alapul, mégis az alexandriai kánon felosztását követik, de a könyvek sorrendje esetenként eltérő.
vitalis (törölt) 2009.06.06 14:07:52
@nemdomi:
"A Zsinat utáni magyar miseszövegben egészen 1991-ig „sokakért” szerepelt, amikor a német és más nagy nyugati nyelvek misefordításai nyomán „mindenkiért”-re változtatták. 2006-ban viszont a Szentszék kérte a püspöki karoktól, hogy térjenek vissza az eredeti „sokakért” kifejezéshez."

A rövid ideig forgalomban lévő "mindenkiért" verzió megegyezett a német evangélikus fordítással is, talán a közeledés jegyében történt a dolog, de nyelvtanilag nem helyes. Én már csak azt nem értem, hogy a Vatikán már 2006-ban felszólított a változtatásra, akkor miért kellett 3 évnek eltelnie, amig realizálódott a fensőbb parancs, és miért kellett ezt az egy szó miatt ilyen látványosan közhírré tétetni...
Régente alapvető különbséget tettek hívő és hitetlen között. Az ötvenes évek Hollandiájában az egyházi/felekezeti hovatartozás pontosan tükröződött a politikai pártállásban, a gyermekszámban, vagy az élet alapvető kérdéseiről vallott más nézetekben is. Manapság kissé…..
vitalis (törölt) 2009.05.22 09:35:20
@Tóta W. Árpád:
"nem keresztény gondolat, az is biztos."
Tudom, hogy a pápa az számodra nem tekintély, de mégis rá kell hivatkoznom:
II. János Pál pápa kedvenc olvasmányai közé tartoztak többek között a XX. századi zsidó perszonalisztikus gondolkodók (Buber, Rozenzweig, Levinas), akik az ótestamentumi hagyomány modern folytatói voltak, gondolataikat több enciklikájába is beépítette...

vitalis (törölt) 2009.05.22 11:09:51
@Tgr:
És akkor hol van a Szentlélek működésének színtere?
vitalis (törölt) 2009.06.05 17:54:29
@Tóta W. Árpád:
modern példabeszéd az istentagadó suszterról...
A falusi suszter híres istentagadó volt, ahol csak lehetett, mindenütt fennen hangoztatta, hogy nem hisz Istenben. Szombatonként azonban mindig elment a zsinagógába, és buzgón imádkozott. Egyszer aztán emiatt kérdőre vonja a rabbi:
- Hát nézd, te suszter, most már igazán nem tudom, hiszel-e Istenben, vagy nem hiszel?
Mire a suszter imigyen felele:
- Hinni, azt hiszem, hogy nincs Isten, de nem tudom, vajjon igazam van-e???
Asztrológia, okkultizmus, ezoterika - megannyi gyanús csengésű szó a keresztény füleknek. Mindez persze bizonyos fokig érthető is: az ilyesmi gyakran eltorzítja az igaz hitet, könnyen válhat "valláspótlékká" is. Ami azonban engem mindig fájdalmasan érint, hogy ezen a…..
vitalis (törölt) 2009.05.19 16:33:46
@Kitalátor feljegyzete:
Annyiban egyetértek Veled, hogy a konkrét emberre vonatkozólag meglehetősen korlátozottak még ismereteink - különösképpen a hazai lehetőségeket figyelembe véve - de a nagy számok törvénye és a metaanalízis pl. már kellő alapot nyújthat egy-egy készítmény hatékonyságát illetően. Számomra ez nem hít kérdése, mivel az egész az egzakt természettudományos megismerés határain belül esik.
Másfelől ugyanakkor a gyógyulásban nagyon fontos tényezőnek látom a beteg szerepét: akarjon meggyógyulni, és az érte, vele együtt közösen mondott imádság nagyon fontos gyógyító tényező.
vitalis (törölt) 2009.05.19 17:03:17
@Satori:
Irigykedek, hogy milyen okosak ezek a japánok: a TB megnézi, hogy mire költ, ott biztosan nem áll mögötte korlátlan állami kötelezettségvállalás!
vitalis (törölt) 2009.05.25 16:12:45
@Tamás7:
Szent Pálnak elég volt Jézus Krisztus. Vajon nekünk is elég?
A szellemvilágban való barkácsolás veszélyeiről érdekes adalékokkal szolgál a neves svájci pszichiáter, C. G. Jung Az alkímiai konjunkció című könyvében, ahol a mágia titkos praktikáit űző középkori alkimistákra váró veszélyeket is taglalja, nevezetesen a nigredo (elsötétedés) fázisát, amelynek a középkori alkimista irodalomban további szinonímái: melancholia (búskomorság), confusio (zavartság, szétesettség), tenebrositas (homályállapot), afflictio animae (a lélek gyötrelme, kínja), separatio (elkülönítés, elválasztás), nox (éjszaka, sötétség, halál ), mortificatio (önsanyargatás, elhalás), putrefactio (rothadás, szétmállás), solutio (felbomlás, feloszlás). A modern orvostudomány nyelvén ez depressziónak, vagy akár súlyos pszichotikus állapotnak felel meg. Hasonló módon leírható pszichés zavarokkal ma is gyakorta lehet találkozni az okkult praktikákkal foglalkozók körében.
http://maranatha.uw.hu/
Ezekben az órákban Barack Obama elnök látogatása zajlik az Egyesült Államok egyik leghíresebb, Notre Dame nevű katolikus egyetemének tanévzáró ünnepségén. Amint azt hírforrásokból már rég tudni lehetett, az ellentétes vélemények és a két táborra oszlottak szembenállása…..
vitalis (törölt) 2009.05.22 16:02:54
@Ky-Lí:
Nagyon is jól fogalmaztál, megértettem, mire gondolsz!
vitalis (törölt) 2009.05.24 09:33:23
@hot little bitch:
Ha jól veszem ki a szavaidból, akkor szabad abortuszt elvégezni, gyilkolni, de érzéstelenítve, garantált fájdalommentesen???
vitalis (törölt) 2009.05.24 13:46:54
@hot little bitch:
Én csak egy buta Micimackó vagyok, ülök és hülyeségeket beszélek, szövegértés egyes, a számokból csak a kettes számrendszert ismerem, imigyen tudok számolni csak: 1, 2, sok; és felborzolom utána a hajamat...
De akkor már csak egy végső kérdés idegtépő maradt hátra: Ha Te nem úgy gondoltad a dolgot, ahogyan én képzeltem, akkor mivégett ez az elképesztő bizonyítási kényszer, amihez nem átallottad a Medline adatbázisát is igénybevenni, bár látom, ott még nem mozogsz kellőképpen otthonosan...
A múlt héten történt. Egyszerre szeretem kivasalni az ingjeimet, és most is ezt tettem, de most vittem zenét is magammal, fülhallgatóval hallgattam, hogy senkit ne zavarjak. Régebben még előfordult, hogy vasaláskor zenét hallgattam, de fülhallgatóval csak most tettem. Ha a szobámban…..
vitalis (törölt) 2009.05.21 16:36:18
@berciXcore:
"Javarészt igyekszem keresztény tartalmú zenéket fülelni, mert az ilyen zenékben mindig ott van az előremutató, életigenlő, pozitív üzenet."

Én munkadalnak ilyeneket szoktam hallgatni, amitől rögtön Isten gyermekének érezhetem magamat:
http://www.youtube.com/watch?v=ToNb-02n3KY&feature=related

vitalis (törölt) 2009.05.22 20:55:33
Amióta pap lettem az egyik furcsa dolog, amivel szembesülök, hogy időnként olyan dolgokról is megkérdeznek, amiről magamtól úgy érzem, hogy nem vagyok igazán kompetens. A minap egy rádióműsorba hívtak meg, hogy katolikus papként vegyek részt egy az öngyilkosságról szóló…..
vitalis (törölt) 2009.05.20 21:59:10
@kis_csirke:
Nachman rabbi egy lehetséges értelmezése...
A hétköznapi gyakorlatban, a depresszió leggyakoribb forrása a be nem vallott bűn:
"Nagy bűntudatom volt ─ már évek óta hurcoltam magamban ─, úgy is lehetne mondani, hogy ettől depressziós voltam. Akkor hirtelen arra kellett rádöbbennem, hogy mély szomorúságom oka mindössze bűnösségem tudata volt, amit nem tudtam magamnak megbocsátani. Erre Jézusnak az volt az üzenete: "Én szeretlek téged, és te is csak akkor leszel képes másokat szeretni, ha már önmagadat képes vagy szeretni." Úgy is lehetne fogalmazni: "szeresd önmagadat, mint felebarátodat." Azt is mondta még Jézus: "Tudom, hogy bűnös vagy, de én ezzel együtt szeretlek" és "menj és ne vétkezz többé!"
(Részlet egy lelkigyakorlaton elhangzott tanúságtételből)

vitalis (törölt) 2009.05.21 01:56:25
@korizoli: ajánlott irodalom:
Loyolai Szent Ignác, az önmagát gyógyító kényszerbeteg Medicina, 2002 Szerző: Németh Attila ISBN: 9632427653
Loyolai Szent Ignác éveken keresztül kínzó kényszeres tünetektől szenvedett. Tisztában volt e tünetek kóros mértékével, és idővel sikerült önmagát meggyógyítania. E tudását imádkozási kényszerben szenvedő szerzetestársa gyógyítására is felhasználta. E patográfiai elemzésből kitűnik, hogy a kényszeres tünetek és személyiségjegyek nemcsak hátrányt jelentettek Szent Ignác számára, hanem életcéljának megvalósításához is segítséget nyújtottak.
u.i.: csak most fedeztem fel ezt a könyvet, én németül olvastam hasonlókat...
vitalis (törölt) 2009.05.21 10:40:09
Nincs olyan élethelyzet, amely valóban értelmetlen lenne. Ez arra vezethető vissza, hogy az emberi létezés látszólag negatív oldalai is – különösen az a tragikus triász, amelyet a szenvedés, a bűn és a halál alkot – pozitív dologgá, teljesítménnyé alakíthatók, ha a megfelelő magatartással és beállítódással szembesülünk velük.
Egy orvostanhallgató írta nekem az Egyesült Államokból:
„Itt, Amerikában csupa korombéli fiatalemberrel és idősebbekkel vagyok körülvéve, akik kétségbeesetten keresik létük értelmét. Nemrég halt meg az egyik legjobb barátom, mivel épp egy ilyen értelmet nem tudott megtalálni. Ma már tudom, hogy a logoterápiának köszönhetően nagyon is segíteni tudnék neki, ha még életben lenne. De ő egyszer és mindenkorra nincs többé. Halála azonban mindig arra fog késztetni, hogy azok mellé álljak, akik szükséget szenvednek. Hiszem, hogy ennél mélyebb indíték nem lehetséges. Barátom halála felett érzett szomorúságom és a halálában való bűnrészességem ellenére léte – és többé már nem léte! – nagyon is értelmes. Ha valaha is kellő erőm lesz ahhoz, hogy orvosként dolgozzak, és felnövök ennek felelősségéhez, akkor már nem halt meg hiába. Egy dolgot szeretnék tenni a világon mindennél jobban: meg szeretném akadályozni, hogy egy ilyen tragédia még egyszer – mással is – megtörténhessen.”
(Viktor E. Frankl: A tudattalan Isten)
Miközben ezeket a sorokat írom egy Buddha szobor ül csendben, mélységes békében mellettem. Ebben az információ-dömpingben, amikor még a "no news is bad news"-ként van feltüntetve, olyan jó érzés rátekinteni a Megvilágosodott békés arcára, elmerülni rendületlen…..
vitalis (törölt) 2009.04.29 12:13:53
@Ferenc Testvér:
figyusz, ezt meg már 5x hallotam Tőled...
vitalis (törölt) 2009.04.29 12:21:29
@Ferenc Testvér:
"hitetlen zsidókért", ahogy a hagyományos liturgia nevezi őket.
Khmm... ez egy érdekes verzió, Szent Lajos már megírta valahol odafönn, hogy semmi esélyed, nem módosult a liturgia, talán, ha Te leszel a pápa vagy az esztergomi érsek, akkor kezdeményezheted a dolgot...
vitalis (törölt) 2009.04.29 12:22:48
@Ferenc Testvér:
most magadra hagylak, hadd főjjél egy kicsit a saját levedben...
Vannak bizonyos merev, rendszerető, lelkiismeretes és szabálykövető emberek. Ismertek ilyeneket? Viselkedésük, mozgásuk szertartásos, öltözetük pedáns, konvencionális. Rendszerint komolyak, humortalanok, kevés érzelmet mutatnak. Kicsit úgy tűnik, mintha nem is volna nekik.…..
vitalis (törölt) 2009.04.28 18:28:23
@Tikk-Takk:
Végigolvastam a blogbjegyzéseidet és nagyon tetszik a gondolkodásmódod. Úgy hiszem, hogy tudomásul kell venni, hogy vannak olyan emberek, akikkel nem szabad vitába szállni, mivel a zsoltáros szavaival mondva: van szemük, de nem látnak, van fülük, de nem hallanak egyszerűen azért, mivel közönséges bálványimádók!
Szeretettel
vitalis (törölt) 2009.04.28 18:39:11
@Ferenc Testvér:
Az a metacafe honlap a saját gyermeked vagy csak az ars poetica-d?
vitalis (törölt) 2009.04.28 21:28:13
@Ferenc Testvér:
Ehje aser ehje...
Ennyi komolyság után nagyon aktuális téma kerül napirendre, test és lélek. Hogyan függnek ezek össze, hogyan esnek szét, és mit szólnak erről a nagyok. Először is a Magyarázatok Istenéről szóló nekrológra érkeztek kommentek, amelyek kívánatosnak tartották megemlíteni…..
vitalis (törölt) 2009.04.01 18:22:00
@Joejszaka:
Nincs igazad!
bonne tévedésből fogalmazásgátlót vett be!!!
Jezsuita bloggerek Hatalombitorlás 2009.03.29 12:00:00
A demokrácia lényege, hogy az ország valós helyzetéről tájékozott polgárok szabadon választhassanak és olyan politikai erőt bízzanak meg a vezetéssel, akitől remélhetik, hogy a hatalmat az egész közösség jóléte érdekében fogja gyakorolni. Legalább 2006-óta erős kételyeink…..
vitalis (törölt) 2009.03.30 09:50:33
@Non est volentis:
A Fidesznek úgy kell a KDNP, mint egy falat kenyér. Ez a lényegében nem is mérhető szatellit párt arra szolgál, hogy általa a vallásos toposzok bevunuljanak a politikai életbe, így észérvekkel megtámadhatatlanok. Már legendává vált katolikus gimnáziumunk egyik szerzetes tanára, aki ezt szokta mondogatni, ha nagyon felidegesítették:
- Ne jöjjön nekem mindig a tényekkel!
Van még egy kártékony képződmény, amit nem említettél, de ennek kisebb a hatósugara, ezért csak kevesebb tud ártani, ez pedig a KÉSZ, az élén Osztie Zoltán plébánossal.
Megértem, hogy elégedetlen vagy a hazai semjén zsoltokkal, de ez a magyar jobboldal, nem modern és polgári jobboldal, mint pl. az általad említett Robert Schumann vagy akár Konrad Adenauer. Itt jegyzem meg zárójelben. a német püspöki kar racionálisan dönt a politika kérdében, és nemritkán a szociáldemokratákat támogatja...
Az pedig, hogy a vallásos kifejezések ennyire eluralták a populista politikai erőteret, azt fogja eredményezni, hogy ezek a fogalmak végképp kiüresednek és értéküket vesztve a jobboldal majdani törvényszerűen bukása magával rántja a vele szimbiózisban élő egyházakat is!
vitalis (törölt) 2009.03.30 17:00:29
@tanítvány:
Meghallgattam Osztie Zoltán plébános úr beszédét és azt hittem, hogy ifj. Hegedüs hangját keverték alá: "idegenszívű emberek", "nemzetpusztítás" stb... Ezek a magyar radikális szélsőjobb szótárából vett kifejezések, hagyjuk meg nekik...
A püspöki kar állásfoglalása óva intett bennünket magyarságot rasszista színben feltüntetni, ezért kéretik ezt a szóhasználatot mellőzni akkor is, ha valaki római katolikus pap...
vitalis (törölt) 2009.03.30 17:31:26
@tanítvány:
Ha egy kicsit bővebben kifejtenéd a zidegenszívű és nemzetpusztitás fogalmakat, akkor talán sikerülne megértenem a dolgot, sajnos nem értek virágnyelven...
Egyáltalán, miben különbözik Osztie Zoltán Morvai Krisztinától, van valami különbség egyáltalán???
Nos, nem túlzok. És nem is csak így gondolom. Így is érzem. Ez az érzés legalább négy éve bennem van. És napról napra egyre erősebb... Katolikus körökben (de talán keresztyén körökben úgyszintén) évek óta nagy divat szidni a szocikat, a komcsikat, ha nem is az egész…..
vitalis (törölt) 2009.03.28 13:23:17
@cziczmiczpindur:
"Keresztények vagyunk, nem zelóták."
Kár, hogy itthagysz minket magunkra, most kétségek közt örlődök, és sohasem tudom meg, hogy miként kerültek be a képbe a zeloták?
Azt addig értem, hogy nem vagyunk zeloták, de keresztények vagyunk-e?
vitalis (törölt) 2009.03.28 13:41:44
@zzzsuzsa:
nem kell válaszolnod, én csak úgy magamnak irogatok itt hülyeségeket...

"Én azt gondolom emögött nem csak öncélú politikai szándék van..."

Én pedig azt gondolom, hogy Orbán Viktor visszaél az emberek hitével, ugyanúgy eszközként használja az egyházakat és a vallásos embereket, mint ahogy mindenki mást. Ezt mintha maguk az egyházak sem értenék - vagy ha értik, a kölcsönös előnyök reményében tudomásul veszik…
vitalis (törölt) 2009.03.30 09:23:28
@tanítvány:
"Mondjátok meg Kiss Ulrich SJ-nek meg Vértesaljai SJ-nek"
Böjtöljetek, de ne úgy, mint sok farizeus, aki mutogatja böjtjét, hogy lássák…
Böjtöljetek, ám titkon a ti belső szobátokban, ahol egyedül Isten lát benneteket és megfizet nyilván…
Böjtöljetek, de ne úgy, mint a képmutatók!

Ma délelőtt korábban indultam az egyetemre, fénymásolnom kellett még egy s mást... Ma újra szembesültem azzal, amivel minden nap, Róma bármely pontján találkozhat az ember, és azt gondolom, nemcsak ma, hanem Szent Ignác idejében is így lehetett, amint az a jezsuiták akkori…..
vitalis (törölt) 2009.03.19 19:07:59
@bölcsésztanár:
A hajléktalanok tömege ijesztő, de ha csak egy emberrel állsz szemközt az egészen más!
Két évtizede éppen munkanélküli voltam, így hát sok szabadidőm volt, és jó sorsom egy Kolostorba vetett, ahol befogadtak, és hónapokat tölthettem böjtben és imádságban. A Közösség a Gondviselésre hagyatkozott, amikor már nagy volt az ínség, akkor az imádság mindig meghozta az eredményt. Az Úr mindig küldött valami adományt, hogy szűkösen megélhessünk. Felhalmozásra nem jutott, Isten kegyelméből éltünk, egyik napról a másikra. Ha rászoruló kopogtatott, mindig adtunk neki a sajátunkból: ingyen kapjátok, ingyen is adjátok… Ha pénzhez jutottunk, a tizedet félretettük, és elküldtük a nálunk is szegényebbeknek.
Úgy hozta a Sors, hogy mindenből kifogytunk, és más megoldás nem lévén felkerekedtem Budapestre. Egy retúr buszjegy ára volt az összes vagyonunk. Kora reggel a szomszéd faluba gyalogoltam, ahonnan indultak a fővárosi buszok. Útközben a Rózsafűzért imádkoztam, és éreztem jó napom lesz. A megállóban egy fekete ruhás, kétségbeejtő kinézetű öregasszony várakozott, fogatlan volt, a nyála csurgott, a végtagjai kicsinykét remegtek is: Fiatalember, nem tudna-e egy kis pénzt adni nékem, kenyérre kéne – mondta. Még soha nem adtam senkinek alamizsnát, és már vettem egy levegőt, hogy lerázzam magamról, amikor tekintetünk találkozott. Végtelen reménytelenség és szomorúság áradt belőle, úgy kért, hogy közben eleve meg volt győződve a sikertelenségéről. Megesett rajta a szívem, belenyúltam a zsebembe, és a visszafelé szóló jegy árát automatikus mozdulattal odaadtam neki. Azonnal hálálkodni kezdett: A Jóisten fizesse meg! Áldja meg az Isten – válaszoltam kapásból. Csak nem az új plébános úrnak tetszik lenni? – kérdezte. Közben a háttérből, mint a görög drámák kórusa odahallatszott az irigy szemlélődők pusmogása: Na még ilyet, mért adott neki, úgyis megy a kocsmába, és italra költi. Az egész történés számomra teljesen spontán zajlott, mintegy kívülállóként figyeltem az eseményeket: az elesettben Jézus arcát láttam, és a bennem élő Jézus volt, aki segített. A bizonyosság érzésével szálltam fel a buszra, kérésem máris meghallgatásra talált odafönn. Aki kér, annak adatik, a ti Mennyei Atyátok gondoskodik rólatok, mert mennyivel különbek vagytok az Ég madarainál…
Szeretettel
Szerintetek van különbség vallás és vallás között? Nem a felekezetekről beszélek, ott már nincs probléma: a katonaságnál a legjobb barátom református teológus volt – én meg ugye jezsuita lettem… De ma mintha az ökumenizmus szónak lenne egy szélesebb jelentése.…..
vitalis (törölt) 2009.03.04 10:43:35
@Satori:
Számomra nagyon fontos volt II. János Pál pápa 2000. évi bocsánatkérése, ami nem csak emberi nagyságáról és nagy hitéről tanuskodott, hanem az Egyház fiainak és lányainak bűneit is letette Isten elé! Ugyanakkor megrökönyödve fogadtam az általam nagyra tisztelt plébánosunk reagálását az eseményre:
"A Szentatya túllihegi a bocsánatkérést..."
Úgy látszik, hogy a magyar Egyház nem érezte szükségét ennek a gesztusnak, és az Egyház gyengeségének értelmezte a bűnvallomást...
Így, a Nagyböjt elején a napi szentírási részek hemzsegnek a vészjósló jelenetektől. Általában két választási lehetőségünk van: választani azt, hogy "jófiúk/lányok" leszünk és akkor nekünk hosszú távon nagyon jó lesz, vagy pedig törődünk a rövid távú…..
vitalis (törölt) 2009.03.03 09:41:36
@aftermodern:
Armageddon, avagy a cipész maradjon a kaptafánál...
A nagyböjtről nekem véletlenül sem az Apokalipszis Lovasai vagy A felélt jövő c tanulmány jutna eszembe, de végigolvasván a hozzászólásokat elborzadtam!
Nem értem, hogy egy hónapokig szunnyadó butácska tanulmány miként kerülhetett be a katolikus gondolkodás fő áramába, mint a világmegváltás záloga. Talán azért, mert a szerző külön szerepet szán a KÉSZ-nek és a falusi plébánosoknak világválság idejére? A tanulmány sajátságos keveréke Malthus idejétmúlt tanainak és a közeli Armageddont hirdető jehovista világvége jóslatoknak, némi Ceauşescu izű beütéssel: pl. fűben fában orvosság, ismerjük meg a gyógynövényeket stb. A tanulmány szavahihetősége nálam mindössze 10%, ezt a kötőszavak teszik ki...
vitalis (törölt) 2009.03.03 12:24:44
@bonne:
köszi, megnyugtattál, ez még nem a világvége...
Akkor folytatom tovább a kis életemet a Nagyböjttel!
65 éve (1945) bombázták Drezdát.A szövetséges légierők a szőnyegbombázást 1942. március 28-n kezdték. A legpusztítóbb akciót Drezda ellen intézték a 14-re virradó éjszaka. A földi pokolban 25-60 ezer ember lelte halálát. A városba ekkortájt érkeztek a keleti front…..
vitalis (törölt) 2009.02.14 13:51:20
vitalis (törölt) 2009.02.14 14:12:20
@csántérfa:
Szóljatok a Morvai Krisztinának, ő majd feljelenti őket a hágai bíróságon, és ti jutalmul kaptok egy game over-t!
Ezek azok a szavak, amelyeket Beppino Englaro az El País-nek adott tegnapi interjújában mondott. Hogy ki ez a Beppino? Hát Eluana Englaro apja. Na és ki az az Eluana? Hát én is csak a tegnap hallottam róla bővebben. Végül is emlékeztem a történetre, de olyan rég volt. Már 17 éve.…..
vitalis (törölt) 2009.02.09 18:28:35
Egy évtizede történt a dolog, amikor üzentek, hogy a sógorom – aki krónikus beteg volt – állapota hirtelen romlott, kómába esett, és az intenzív osztályon lélegeztető gépre került. A feleségem azonnal felutazott hozzá, én pedig rózsafüzér imádságot vezettem gyógyulásáért. Úgy imádkoztunk, mint még soha, mintha élete egyedül az imádságunktól függne. Részemről ez nem is imádság volt, hanem, mint Jób perbe szálltam az Úrral. Az imádság végén belső bizonyosság töltött el: kérésed meghallgatásra talált…
Feleségem eközben megérkezett a kórházba, sógorom hamuszürke volt, és élettelen testként feküdt az ágyon. Feleségem megfogta a kezét, félhangon imádkozott, és odatett a párnája alatt egy kis Mária-ikont, majd ebédelni ment. Mikor visszaért drámai változás történt, a sógorom színe még hamuszürke volt, de úgy látszott, visszatért belé az élet. Még egyszer megfogta a kezét, és elmondott egy imát felette.
Harmadnapon húgommal mentünk látogatóba, a sógorom már jobban volt, de még elgyengülve feküdt az ágyán. Hirtelen valami ürüggyel kiküldte a húgomat, és bizalmasan magához vont: - Ő mentette meg az életemet – mondta, és elővette a párna alól a Mária-ikont. Hát lehet, hogy ő mindent hallott, és értett? Kérdeztem, mi történt vele eközben: - Kisgyermek voltam, a Duna-parton sétáltam a réten, és anyám velem volt… Nagyon megrendültem, mivel erről sohasem beszélt még, az anyja nagyon korán elhagyta… Úgy néztem rá, mint a zsidók Lázárra, aki az Úr szavára előjött a sírból. Amikor megkaptuk a leleteit még jobban megdöbbentem: a véranalízis adatai alapján már nem szabadott volna élnie, racionálisan semmi esélye nem volt, az Úr csodát tett!
Amikor hazatért, elmentem hozzá, és elbeszélgettem vele, mint férfi a férfivel, igazi lélektől-lélekig ható beszélgetés volt, ami azelőtt sohasem sikerült köztünk.
Kié is a Biblia? Válaszunk – a miénk – kétértelmű. Jelentheti azt, hogy mindnyájunk közös kincse, és a „mi” ebben az esetben nem értelmezhető elég tágasan. De persze egy kis hangsúlyeltolódással úgy is értelmezhető, hogy „csak a mienk”.…..
  Néhány nappal ezelőtt az egyik blogunkban néhány nagyon kritikus komment született a rendünkkel kapcsolatban.  Erről szeretném megosztani Veletek néhány gondolatomat:                1. A jezsuiták nem adnak már ignáci…..
vitalis (törölt) 2009.02.05 00:13:44
@homohominilupus:
"Emlékeztetnélek benneteket mit klapott a holokauszttagadó püspök itt ablogon. Pedig a h. tagadás szorosan véve nem egyházi ügy, főleg nem Isten-gyalázás."
„Felismerjük, hogy Káin jegyét viseljük homlokunkon. Testvérünk Ábel évszázadokig vérben és könnyekben feküdt, mert elfelejtettük a Te szeretetedet. Bocsáss meg nekünk Urunk az átokért, melyet a zsidó névre kimondtunk. Bocsáss meg nekünk, hogy az ő testükben Téged másodszor keresztre feszítettünk. Hiszen nem tudtuk, hogy mit cselekedtünk.”
XXIII. János pápa röviddel a halála előtt elmondott imádsága a II. Vatikáni zsinaton.
 A napokban egy szokatlan kampány vette kezdetétaz Egyesült Királyságban, az "ateistabusz". Oldalán ez áll: "There's probably no God. Now stop worrying and enjoy your life" (Vsz nincs Isten. Namármost hagyd abba az aggódást és élvezd az életet). A kampány…..