Regisztráció Blogot indítok
Adatok
Anita.B

25 bejegyzést írt és 0 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban.

Admin Szerkesztő Tag Vendég
„Mindannyian felelősek vagyunk a saját életvitelünkért.” (Gal 6,5 NLT) Az emberek háromféle módon kezelik az álmaikat: Vádolnak, mentegetőznek vagy választanak. A vádaskodók egész életüket azzal töltik, hogy másokat hibáztatnak azért, amiért nem valósították meg az álmaikat. A mentegetőzők…..
"A test lámpása a szem. Ezért ha a szemed tiszta, az egész tested világos lesz. Ha pedig a szemed gonosz, az egész tested sötét lesz. Ha tehát a benned lévő világosság sötétség, milyen nagy akkor a sötétség." (Mt 6,22-23) Te alakítod az álmaidat, majd az álmaid formálnak téged. Ha nincs álmod az…..
„Legyetek irgalmasok, amint a ti Atyátok is irgalmas.” (Lk 6,36 NIV) Az egyre barátságtalanabb világban kereszténységed legnagyobb tanúja, hogy irgalommal vagy az emberek felé. Észrevetted, hogy milyen irgalmatlan és megbocsátást nem ismerő a világunk? Úgy tűnik, a humor legmagasabb formája a…..
„Ezek a mi szenvedéseink a ti javatokat szolgálják. És minél többen vagytok, akiket megnyernek Krisztusnak, annál többen lesznek, akik megköszönhetik neki nagy jóságát, és annál jobban megdicsőül az Úr.” (2Kor 4,15 TLB fordítás) Amikor arra használod a fájdalmadat, hogy másokon segíts, Isten oly…..
„A legfontosabb dolog, hogy teljesítsem a küldetésemet, a munkát, amit az Úr Jézus adott nekem — hogy elmondjam az embereknek a Jó Hírt Isten kegyelméről.” (ApCsel 20,24 NCV) Istennek jelentős célja van az életedre nézve. Ezt hívják az életed küldetésének, és ennek betöltése életed elsődleges…..
„Csak egy szikra kell ahhoz, ne feledd, hogy kigyulladjon az erdő. Egy óvatlan vagy rosszul időzített szó, ami elhagyja a szádat, képes megtenni ezt. A beszédünk által képesek vagyunk romba dönteni a világot, a harmóniát káosszá változtatni, sarat dobni a hírnévre, füstbe borítani az egész világot…..
„Fel kellene mennünk, és birtokba kellene vennünk a földet, mert biztosan meg tudjuk tenni” (4Móz 13,30 NIV) Ha hit helyett félelemmel tekintesz a jövőbe, akkor lebecsülöd Istentől kapott képességeidet. Ha félelemmel szemléled az életed, akkor eltemeted azt, amiben tehetséges vagy. Amikor Mózes…..
„A hegyek és a dombok összeomolhatnak, de az irántad érzett szeretetem soha nem ér véget.” (Ézs 54,10 GNT) Ha nem érzed, hogy Isten szeret, küszködsz majd, hogy szeretetet tanúsíts mások iránt. Könnyű kesz szeretni az embereket, ha megérted és emlékszel arra, ahogyan Isten szeret téged. Minden…..
„Mivel még a saját Fiát sem kímélte értünk, hanem mindnyájunkért lemondott róla, nem fog megadni nekünk minden mást is?” (Róm 8,32 TLB) Ha gyógymódot akarsz a stresszre, nézz Istenre, hogy kielégítse szükségleteidet! A stressz legfőbb oka az életedben az aggódás. Aggódsz, mert azon tűnődsz, hogy…..
„Én vagyok a világ világossága. Ha engem, követsz, nem kell majd a sötétben járnod, mert tiéd lesz a világosság, ami az élethez vezet.” (Jn 8,12 NLT) Zöldségkertészként elmondhatom, hogy minél több a napos óra, annál nagyobbra nő a palánta. Több, mint 30 éve egy speciális izzót használok a…..
“Állhatatosnak kell lennetek, hogy az Isten akaratát teljesítsétek, és az ígéretet elnyerjétek: Már csak rövid, nagyon rövid idő, aztán eljön az eljövendő és nem késik.” (Zsid. 10,36-37) Ha elcsüggedsz amiatt, mert Isten késve válaszol az imáidra, értsd meg, hogy a késés nem jelent elutasítást.…..
„Elfogunk minden gondolatot, feladásra és Krisztus iránti engedelmességre késztetjük azokat.” (2Kor 10,5 NCV) Íme a kísértés titka: ne harcolj ellene! Csak helyezd át a fókuszt! Aminek ellenállsz, az megmarad. Tudtad, hogy a Biblia egyszer sem mondja, hogy állj ellen a kísértésnek? Azt mondja,…..
„Ha ti...tudjátok, hogyan adjatok jó ajándékokat gyermekeiteknek, mennyivel több jó ajándékot fog adni a ti Atyátok a mennyben azoknak, akik kérik őt.” (Mt 7,11 NIV). Isten alkotott mindent. Mindent, amit látsz, és amit nem. Mindent a földön és az univerzumon túl. Isten a forrása minden jónak.…..
„Az ÚR ezt a választ adta nekem: »Írd le táblákra egyértelműen, amit kinyilatkoztatok neked, hogy egy pillanat alatt el lehessen olvasni!«” (Hab 2,2 GNT) Ha hallani akarod Isten beszédét, tedd ezt: Vonulj el egy csendes helyre, várj türelmesen, és várakozással telve kérd Istent, hogy adjon egy…..
„Imádkozzatok a Szellemben mindenkor és minden alkalommal! Maradjatok éberek, és legyetek kitartóak az imádságaitokban!” (Ef 6,18 NLT). Nincs olyan, hogy megválaszolatlan ima. Isten talán nem úgy válaszol, ahogy neked tetszik, de mindig válaszol az imára a következő négy mód…..
„Ha embereim, akiket az én nevemen hívnak, meg fogják alázni magukat, és imádkozni fognak, és arcomat fogják keresni, és el fognak fordulni gonosz útjaikról, akkor meg fogom hallani a mennyből, és meg fogom bocsátani bűneiket, és meg fogom gyógyítani földjüket” (2Krón 7,14 NIV).  Isten nem…..
„Az ÚR letekint a mennyből az emberiségre, hogy lássa, van-e valaki, aki érti, valaki, aki keresi Istent” (Zsolt 14,2 NIV). Keresztények milliói azzal töltik minden idejüket, hogy azt keresik, amit Istennek kell adnia nekik, és nincs idejük magát Istent keresni. Amikor gyógyulásért és…..
„Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtak és megterheltek vagytok, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljatok tőlem, mert szívből szelíd és alázatos vagyok, és megnyugvást találtok lelketeknek” (Mt 11,28–29 NIV). Krisztus követőjeként nagyon fontos, hogy…..
„Tartsd szem előtt mások érdekeit is, ne csak a sajátodat!” (Fil 2,4 GNT). Az önzetlenség a legjobbat hozza ki másokból. Kapcsolatokat alakít ki. Mit jelent önzetlennek lenni? Azt jelenti, hogy kicsit kevesebbet gondolsz magadra és kicsivel többet másokra. Az önzetlenség ellentéte az önzőség,…..
"Engedjétek, hogy a Lélek megújítsa a gondolataitokat és hozzáállásotokat." (Ef 4,23, NLT fordítás) A változáshoz újfajta gondolkodásra van szükség. Ahhoz, hogy változzunk, meg kell ismernünk az igazságot és el kell kezdenünk jó döntéseket hozni, de azt is meg kell változtatnunk, ahogyan…..
„Ahol a te kincsed van, ott lesz a te szíved is” (Mt 6,21). A Biblia azt mondja: „ahol a te kincsed van, ott lesz a te szíved is” (Mt 6,21). A te szíved hol van ma? Nagyon egyszerű: ott van a szíved, ahol a pénzed és az időd. Néhányatok szíve az otthonotokban van – mert arra költitek a…..
„Ti azonban választott emberek, királyi papság, szent nemzet, Isten különleges tulajdona vagytok, hogy kijelentsétek az ő dicséretét, aki kihívott titeket a sötétségből az ő csodálatos világosságába” (1Pt 2,9 NIV). Sokan azzal töltjük az egész életüket, hogy megpróbáljuk kiérdemelni az…..
„A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, figyelmes, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató” (Jak 3,17). Tudod, mi az a két legnagyobb hiba, amit az emberek elkövetnek egy kapcsolatban? Az egyik, hogy arra reagálnak, amit a…..
„Amikor a mester jön és szolgáját munkáját végezve találja, áldott lesz az a szolga” (Lk 12,43 NCV). Mindannyiunknak vannak kihasználatlan képességeink. Talán még mindig azon tűnődsz, milyen Istentől kapott képességeid vannak. Vagy talán vannak olyan képességeid, amikről már lemondtál, esetleg…..
„Mi haszna van annak, ha megnyered az egész világot, és elveszíted az örök életet? Mi hasonlítható az örök élet értékéhez?” (Mt 16,26 TLB) Pál apostol első levele a korinthusiakhoz 15. fejezetének 19. verse mondja: „Ha a Krisztusba vetett reményünk csak erre az életre jó és nem tovább, akkor mi…..