Regisztráció Blogot indítok
Adatok
Újjászületés

41 bejegyzést írt és 68 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban.

Admin Szerkesztő Tag Vendég
Kedves Testvéreink az Úr Jézus Krisztusban!        Többféle felekezethez tartozó, egyszerű keresztény emberek vagyunk. Blogindításunk célja, szerény eszközeinkkel, a keresztény misszió támogatása a világban, és tanúságtétel megváltónkról, Jézus Krisztusról. Hitvallásunk a Szentháromság elfogadásán…..
 Isten megteremtette a világot, útjára indította az életet, a maga csodálatos sokszínűségével, az élőlények sokaságával. Ennek része az ember is, amely szellemével és értelmével kiemelkedve arra hivatott, hogy uralja, gondozza, Harmóniában és szüntelen harcban most kezdjük megtanulni, hogy…..
  A szilveszter éjszakáján szokásos petárdázás eredete egy ősi pogány gyökerekkel rendelkező népszokásra vezethető vissza. A hiedelem szerint ezen az éjszakán a szellemvilág sötét oldalának erői nagy erőkkel próbálnak beavatkozni az emberek életébe, ennek következtében ostorpattogtatással vagy más…..
        „Befed ez a kék ég, ha nem fed koporsó,       Órám tisztességes csak légyen utolsó.       Akár farkas, akár emésszen meg holló:       Mindenütt felyül ég, a' föld lészen…..
    „A mennyek országába nem jut be    mindenki, csak az, aki  a mennyei   Atyám akaratát cselekszi.”                                 …..
   Van-e egyáltalán szükség megújulásra? Ahol elavulás, romlás, hervadás, kopás, feledés, gyengülés van – és hol nincsen? – ott csak két lehetőség marad: a belenyugvás vagy a megújulás.    A belenyugvás sokféleképpen nyilvánul meg:…..
   ,,Mert hogyan tudnám elnézni azt a veszedelmet, amely népemre vár, és hogyan tudnám elnézni rokonaim pusztulását?”                         …..
   „Barátaimnak mondalak benneteket,    mert amit hallottam Atyámtól,    azt mind tudtul adtam nektek.”                             …..
      Vigyázzatok, mert új világrend készül. Most veszi át a teljes hatalmat a világkormány.   A szabadkőművesek rögzítik az adatainkat, beszélgetéseinket, hogy aztán bármikor…..
         A Chevetogne-i „keleti egyház” eleven és meggyőző módon bizonyítja az egész ortodoxia számára a fent említett három bölcsesség elfogulatlan és legitim voltát. Mert természetesen helyes és jó és kedves az Úr számára, hogy szeressük…..
  ,,Mert amiképpen azokban a napokban, ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek egészen addig a napig...”  Máté 24,38         Az emberek nagy többsége szereti az ünnepeket. Már gyerekoromban is (amikor jóval lassabban telt az idő) türelmetlenül…..
         Hajnali himnusz                    (Kr. u. 348-410)       Éj és homály és fellegek,    Ködös, kavargó torlatok:    Kél már a fény, fehér az…..
         A rendező tudtával vagy tudta nélkül ez a film a számomra legizgalmasabb teológiai kérdéseket veti fel, mint Istennek a világ-történelemhez való viszonyulása, szabadság és eleve elrendelés, kiket használhat fel Isten az Ő akarata…..
                      „Europe is not a house of war,            but a house of testimony."…..
          Hogy mit köszönhet a modern filozófia és tudományosság, sőt mi több a mai nyugati civilizáció egésze az ógörögöknek vagy a rómaiaknak, arra minden iskolázott ember, kapásból legalább tucatnyi példát sorolhat. Arról viszont,…..
    Kedves végzős diákok, leendő pedagógusok!          Sokat gondolkodtam azon, hogy útravalóként milyen tanácsot adhatnék Önöknek, akikkel több éve együtt dolgozunk az egyetemen, de bevallom, jórészt csak közhelyek jutottak eszembe. Közhelyek,…..
     A fenti állítás Ioan Burcea, a Maros megyei romák egyik vezetőjének szájából hangzott el, a  Marossárpatakon elmondott beszédének szerintem legfontosabb mondata volt. A sikeres vállalkozó utalt a hidegvölgyi roma gyülekezetben tett látogatása nyomán…..
– interjú Bakó Béla Pál ferencrendi lelkésszel –        Élnek még közöttünk olyan emberek, akik nem tekintik céljuknak a meggazdagodást, hírnevet, akiknek öröme örök forrásból táplálkozó, kifogyhatatlan, tiszta öröm. Öröm, hogy adhatnak, hogy…..
     A szent fogalmának a kialakulása egyidős az emberrel, az emberiséggel, bár a kifejezés jelentéskörének a változása, fejlődése egymással látszólag alig érintkező értelmezéseket hoz előtérbe a kulturális és vallási fejlődéssel, kinyilatkoztatásokkal…..
...üzleti szemmel®        A minap egy általam igen kedvelt és gyakran látogatott keresztény oldalon feltevődött a kérdés, hogy nem kellene-e megújítani a missziót a marketing-szemlélet felől? Nincs-e szükség egyfajta újabb váltásra, azaz…..
Zrínyi Miklósnak a Szigeti veszedelemben lángoló haza- szeretete mély és átfogó Isten-hitével együtt  vizsgálva válik csak igazán és átfogóan értelmezhetővé. Hitetlen, ateista szemmel olvasva elsikkad a lényeg: Minden úgy történik, ahogy az Úr akarja, Ő a…..
       Az elmúlt héten találkoztam egy kedves öreg bácsival, akivel amúgy elég sokat szoktam beszélgetni. Beszélgetünk mindenféléről: időjárás, politika, napi események. És egyszer csak a bácsi megjegyzi: „Ej, ennek a világnak meg kell változni.…..
- korszerűtlen gondolatok nemzeti ünnepünkre -              „Kemény beszéd ez.         Ugyan ki…..
- rögtönzött válasz egy felvetett kérdés kapcsán -       Egyik kedves nőismerősöm egy érdekes beszélgetés során felvetette azt a gondolatot, hogy valójában azért van a templomban több nő, mint férfi, mert a krisztusi életideál nagyon nehezen követhető…..
       Bizonyára kevesen tudják, hogy Wass Albert a háború után, németországi tartózkodása idején laikus lelkipásztorként is szolgált az ottani szórványban élő protestáns magyarok és németek között. Műveinek figyelmes tanulmányozása vajon…..