Regisztráció Blogot indítok
Adatok
miklosihcsaba

0 bejegyzést írt és 55 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban.

Admin Szerkesztő Tag Vendég
Szelíd Olajfa Egy ázalék 2009.04.17 14:35:00
Láttam egy izgalmas rajzfilmet: egy indián és egy proletár hajóznak. A hajó úgy néz ki, ahogy az ember az arab vitorláshajókat elképzelné. Az egész anime-stílusban van megcsinálva, nekem a nem túl jól sikerült The Wizard of Earthsea stílusa ugrik be. A táj olyan…..
miklosihcsaba 2009.05.14 10:15:39
Szelíd Olajfa Miről van szó? 2008.11.28 17:43:00
Kezd egyre jobban bohózatba fordulni a Hegedűs Lóránd elleni egyházi bírósági eljárás. Másodfokon is felmentő ítélet született, amit értékelhetnénk kurucos gesztusnak is, hiszen a vádat az egyház egyházi és világi vezetője fogalmazta meg közösen. Mégsem az.Nem az, mivel az…..
Olyan országban élek, ahol megtörténhet, hogy éjszaka felgyújtják a házamat és lelőnek, olyan országban élek, ahol agyonverhetnek, ha az autóm elé ugrik egy gyerek az országúton, olyan országban élek, ahol a nyitott ablakomon kővel dobhatják fejbe a tízéves lányomat, olyan…..
Fölnyitni a hivatalos leveleket, és válaszolni rájuk: fontos.Elgondolkodni azon, hogy mi célunk van a világon: lényeges.Befizetni időben a számlákat: fontos.Emlékezni tudni a gyerekkorunkra, és tudni felejteni is: lényeges.Kitakarítani a szobánkban: fontos.Gondolkodni arról, hogy hol…..
miklosihcsaba 2008.11.13 08:21:21
Az előző posztomhoz szeretnék most még egy gondolatot hozzáfűzni. Kommentekbe nem férne, és ott talán nem is látszódna jól. Meg nem is illene oda.Azt írtam az előző poszt kommentjei között CLS Dysonnak, hogy "A cigányt én (igazi megvalósulásában) értékes…..
miklosihcsaba 2008.11.10 18:57:37
Ma délután jutott eszembe:

Szilágyi Domokos: Magyarok


...ez örült sár, ez istenarcú fény

(Vörösmarty)


Földed legszörnyűbb zsarnokát,
Hadd kapjon érdeme díjába’
Jármot, hátára kancsukát!

(Petőfi)


Cigány egy nép. Nem hogy tudatlan,
nem az a baj: nem is akar
tanulni! — Bárgyú zsibbadatban,
másfél ezer éve, míg vihar
zúgott körötte (tudniillik
a szellemé), ül bávatag;
igricei — míg múlton múlik
az idő — fölvonítanak
olykor; a jobb nép vigad sírva,
hogy ,,hajh, a régi szép idők!",
s hogy aszongya: ,,így volt megírva"
s hogy aszongya: ,,hajh, azelőtt" —
és így tovább. —
Melyik úristen
írta meg így? mikor? hova?
hisz tohonyaságban térdiglen
caplatott már Árpád lova;
eszik, iszik, ölel és alszik
,,az istenadta nép" rogyásig
s robotol nyögve (égre hallszik)
— mit néki más, mit néki másik —,
méri magát a sárga földdel;
az okosabbja is azért járt
tanulni külországokon,
hogy vettessék Gyulafehérvárt
le a toronyból! fű se zöldell
sírján, mert sírja sincs: a hon
ennyi — vagy volt csak; a modernje
kimegy, kitanul és kitűnik
és szétszóródik, mint a pernye,
és anyanyelvének betűit
mintha bal kézzel írná már; a
nyelve hánytató makaróni,
és a haza emléke pára
(isten, ki tudná fölsorolni
e sok miért — miért-nemet!) —
nagynéha, talán, meglehet,
hogy izzón szívébe hasít:
élnek — ha élnek — rokonok
a Kárpátoktól le Vasig;
s itt benn és odakünn konok
dühvel marják egymást: mit elvet
az egyik, az a jó az ellen-
félnek; s egy-gyöngyünket, a nyelvet
disznók elé szórjuk, a szellem
őrét hátulról ütjük főbe,
mint se tatár, török, se német
nem bírta, és ,,tejfoggal kőbe..."
s szánk a másik száját enné meg — —
cigány egy nép, nem tesz, csak jajgat,
hogy ez s az eladta magát,
és az s ez el fogja előbb-
utóbb.
Feleim, vigasztalhat,
hogy jól becsapja a vevőt.
Véres porond. Korlát, se gát.
Önkéntes gladiátorok:
egyik a másra acsarog
és támad újra, újra, újra,
s az öregisten hüvelykujja
lefelé bök — rajt, hejjehujja!

Nyomunk a szél porral befújja.

Hát ezek vagyunk, magyarok.

Kolozsvár, 1974. július 12.
Osztrák nemesi család sarja, de protestáns ősei Nürnberg közelében telepedtek le. Fiatal korában pietista nevelésben részesült, majd jogot hallgatott. Családja diplomáciai pályára szánta, de ő ehelyett birtokain telepedett le. Három barátjával együtt megpróbálták…..
Szelíd Olajfa A sátorkészítő 2008.10.13 22:12:00
Egy korábbi bejegyzésünkre írt megjegyzésben valaki elrettenve idézte, hogy egyes vélemények szerint az egyházat az egyháztagoknak kellene finanszírozniuk. ("Tartsd el papjaidat, kedves hívő!")Egyházunk egyik első szervezője és alapítója, Pál, sátorkészítőként…..
Ez a blog a befogadó egyházért jött létre, de érdemes arról is beszélnünk, vannak-e a befogadásnak határai. A kommentek között olyan sokat kárhoztatott politikai korrektség vajon azonos-e azzal a mindent befogadással, amit mi magunk szeretnénk? A mindenki azt hihet, amit akar és a…..
miklosihcsaba 2008.09.25 09:02:25
"vannak-e a befogadásnak határai"

Ravasz László:
BÉKÜLJETEK MEG AZ ISTENNEL!
Leányfalu, 1968. húsvét

2Kor 5, 19-21

Ha kimennék az utcára és az egyes járókelőket kezdeném kérni: Békülj meg az Istennel, lehet, hogy valaki jóindulattal nézne rám s azt mondaná: én nem is haragszom rá s nem látom az okát, hogy ő miért haragudna rám.
Az első kérdés az: nem vagy-e harag állapotában Istennel? Lehetsz-e békében azzal az Istennel, akit tulajdonképpen nem ismersz? Aki egy szó az ajkadon s nem király a szívedben? Mennyi minden van az életünkben, ami sürgősebb, fontosabb, érdekesebb, mint Ő. Mikor fejedelmi színe elé idézett, nem mentél; mikor asztalához hívott, kimentetted magad, vagy nem is mentetted ki magad csak visszaküldted a meghívót. Mikor beszélt hozzád a Szentírásban, meg akart vigasztalni, világosságot akart gyújtani elmédben, szeretetet a szívedben, nem hallgattál rá, nem reá hallgattál. Elkövetted vele szemben a legnagyobb sértést: Nem bíztál benne, egy olyan Istenben, aki a maga számára teremtett téged.
Ellenségei közé állottunk. Nincs ennek megrendítőbb bizonyítéka, mint a kereszt. A II. Vatikáni Zsinat kimondotta a politikai ítéletet: nem a zsidók ölték meg Jézust. Persze, hogy nem. Jézust a mindenkori ember ölte meg, az örök ember. A bűnös ember.
Ki ez az ember?
Te, meg én, mindenki aki ember, aki bűnös ember. Béküljetek meg az Istennel!
Itt jön a legcsodálatosabb dolog. Ugyanabban a keresztben, amely megmutatja a mi bűneinket, ő megmutatja a maga kegyelmét. A kereszt nemcsak azt mutatja, hogy én bűnös ember vagyok, hanem azt is: Ő kegyelmes Isten. Megbocsátott és új emberré tett.
Hogyan?
Úgy, hogy ő meghalt általunk, de érettünk is. Bűnné lett érettünk és meghalt helyettünk, hogy mi őbenne meghaljunk a bűnnek. Mert a kereszt nemcsak ítélet és kegyelem, hanem igazság is. Krisztus nemcsak meghalt, hanem feltámadott s mint ilyen én bennem él. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. A megtért bűnös ember ugyanazon koronát nyeri el, mint az Egyszülött Fiú. Az történt velünk, mint a vadfával, amikor beoltják. Kinő az új, nemes fa s termi a drága gyümölcsöt a Felséges Gazda dicsőségére.
Csak el kell fogadni Istennek felénk kinyújtott mentő kezét. Igent kell mondani a békeajánlatára, az evangéliumra. Meg kell békülnünk.
Hogyan?
Ezt Dwight Moody a XIX. század nagy evangélizátora így mondta el: El tudom képzelni, hogy mikor Jézus a mennybemenetel pillanatában kiadta a nagy, missziói parancsolatot menjetek el és hirdessétek az evangéliumot, Péter megkérdezte: Uram, csakugyan azt kívánod, hogy menjünk el Jeruzsálembe, ahol megcsúfoltak és megöltek Téged? - Azt Péter. Keressétek meg azt az embert, aki az arcomba köpött és mondjátok meg neki: én lecsókolom arcáról bűnbánatának könnyeit; Kutassátok fel azt az embert, aki a töviskoronát a fejembe nyomta és mondjátok meg neki, ha az ölembe roskad én megkoronázom őt, de annak nem lesz tövise, csak dicsősége. Keressétek fel azt az embert, s mondjátok meg neki, ez a szív nyitva áll számára s várja a hazatértét.

„Mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel!”
Szelíd Olajfa Felhívás 2007.11.14 08:18:00
Felhívás a református egyházhoz tartozó hívőkhöz Nyílt levél a Püspök Úrhoz   Mi, e levél aláírói a Magyar Evangéliumi Testvérközösségtől kiinduló, „Hazájukért és a közéletért felelősséget érző hívők és nem hívők felhívása a Magyarországi…..
miklosihcsaba 2008.09.25 08:49:13
Ravasz László:
CSERÉLD MEG AZ ÁTALVETŐT!
1966

Márk 8, 34-35

Valamelyik jelentéktelenebb római költő, talán Phaedrus beszélt arról, hogy Jupiter minden halandónak egy átalvetőt akaszt a nyakába s abban hordozzuk a magunk és mások bűneit. A másokét elöl, a magunkét hátul. Ez az oka, hogy a mások bűneit mindig látjuk, a magunkét soha.
Most ezt a képet módosítjuk egy kissé! Nem egy, hanem két átalvetőt akaszt a nyakunkba az Úr, mindenikbe bűnt és erényt rakunk, egyikbe a magunkét, másikba a másokét. Mi lesz ebből?
A legrosszabb eset, ha az átalvetők egyik felébe, az elöl levőbe tesszük a mások bűneit és a magunk erényeit. A hátulsó felébe éppen megfordítva: egyikbe a mások erényeit, a másikba a magunk bűneit. Az ilyen ember másnak csak a hibáit látja és szívből megveti, magának csak az erényeit, s nem győz gyönyörködni a maga tökéletességében. Szívtelen, gőgös, hiú ember, fordíts az átalvetődön; lásd meg felebarátod jó tulajdonságait s a magad súlyos hibáit. Örülj másnak, verd a melled magadért!
A másik az, mikor elöl, az egyik átalvetőben a mások erényei s a másik átalvetőben a magunk hibái vannak. Ez a kisebbségi érzés forrása, a bátortalanság és tehetetlenség állapota, másokkal szemben kritikátlan csodálatra, szolgai magasztalásra vagy ádáz irigységre vezet. Fordíts az átalvetődön; légy szerény, de önérzetes; légy szabad, önálló ember, légy ember. A másik is az!
Lehet az is, hogy mind a két átalvetőben elöl az erények vannak, hátul a hibák. Ez a primitív optimizmus esete, amihez egy kis gyengeelméjűség is kell. Olvasd el Voltaire Candideját s lásd meg, milyen lenne a világ, ha ilyen emberek lennének többségben. Nem lehet a világból és az emberből kipucolni a bűn és romlás rettenetes realitását, mint egy zsírpecsétet. - Ne magasztald a gyermekedet, ne „imádd” az élettársadat, ne rajongj a hivatalfőnöködért, mert mindennek a gyökere saját hiúságod, hiú gyönyörködésed önmagadban. Fordíts az átalvetődön!
Éppen ilyen baj az ellenkező, mikor a hibák vannak elöl s az erények hátul a magaméban is, a másokéban is. Ez a konok és sötét pesszimizmus világlátása. Első következménye az, hogy a két hátulsó tarisznya megüresedik. Nincs mit tenned bele. Nincsenek jótulajdonságok, csak bűnök, talán bűnnél is nagyobb hibák. A lelked megkeseredik, kihal belőled minden jóakarat és szeretet, örökös vád vagy a lét és világ ellen s énekled a világmegvetés örök dalát „Legnagyobb bűne az emberfiának az, hogy megszületett.”
Dobd le az átalvetődet, mind a kettőt és vedd fel a keresztedet. Sokkal nehezebb teher, mint a világ minden átalvetője, de ez az egyetlen teher, ami emel. Nem roskaszt, hanem szárnyakat ad.
A te keresztedet vedd fel. Úgy hívják: önvád, bűnbánat. Lásd meg nyomorúságodat, elesett voltodat, jóra való tehetetlenségedet, lásd meg és sirasd el bűneidet. De ezzel a teherrel menj a Krisztus keresztjéhez, ahonnan bűnbocsánat, irgalom és szeretet árad reád. Milyen nyomorult vagy, s ő éppen téged keres. Milyen mélyről sírsz fel s ő lehajol és felemel téged. Söpredék vagy, s ő megölel és földre hajtott fejedet megkoronázza. Maga mellé ültet, mert testvére és örököstársa vagy.
Csak egyik kezével karol át, a másik kezével átkarolja örök ellenségedet, a Mást. Éppen azt, akit nem bírsz, nem állhatsz, az utálatost és a gonoszt. Nemcsak azt mondja: szenvedjétek el egymást szeretetben, hanem azt vegyétek el egymást legnagyobb ajándékom gyanánt. Adjatok hálát egymásért; örüljetek és ujjongjatok egymásnak. Ne a szerelem, a vérbeli egység, a bölcs belátás, az érdek, a jog, az emberi közösség cselekedje ezt veletek, hanem az, hogy én mindkettőtökért meghaltam és élek. – Lehet, hogy nem megy. Lehet, hogy a másik ellök, elárul; lehet, hogy az életedre tör, pedig az élettársad volt és még most is és mindig a gyermeked, az anyád, a testvéred: akkor igazán a kereszted s ha te megáldod és boldog imádságodban hordozod, csak azt teszed vele, amit Ő tett veled. A keresztedben ráismersz az Ő keresztjére s úgy hordozod, mint Ő. Az Ő keresztje pedig az Abszolút Diadal, világhatalom földön és égen, mert megtermette azt az Értelmet, azt a Célt, azt a Gyümölcsöt, amiért lett a Lét, ami meggyógyítja és megdicsőíti a világot. Megtermette a Szeretetet!
A kereszt felvétele és az Ő követelése egy dolog. Aki felveszi, már követte Őt. Csak azért tudja felvenni, mert követi Őt. Ez a világ túl és felül van a jog, az illem, a törvény, a józan okosság világán, mert a kegyelem világa, de átsugárzik a jog, az illem, a törvény, a józan okosság világán, mint a felkelő nap a menekülő éjszaka seregén: a sötétségen, ködön, hidegen, bizonytalanságon, s megvilágít egy ajándékba nyert diadalmas és dicsőséges Világot s e piedesztálon az Embert, vagyis Téged és a Mást.
Egy nemrég Magyarországon lezajlott nemzetközi ökumenikus konferecián a vitaindító előadást egy magyar vallásszociológus-professzor tartotta, aki szerint Közép- és Kelet-Európa súlyos értékválságban van, és nagyon kell minket sajnálni, mert "az elmúlt negyven-ötven…..
Szelíd Olajfa A nyelv bűnei 2008.08.23 11:17:00
A magyar közélet, a politika és a jogalkotás évek óta kínlódik azzal, hogy valamiképpen megfogja, meghatározza a gyűlöletbeszédnek nevezett tevékenységet. Nincs könnyű dolga, hiszen folyamatosan egyéb jogok korlátozásába ütközik, olyan jogokba (pl. szólásszabadság), amik…..
miklosihcsaba 2008.08.27 08:14:09
Hadd meséljek el egy történetet. Egészen friss, augusztus 7-én történt, a déli órákban. A feleségemmel. A történet helyszíne egy Vas megyei falucska, közel az osztrák határhoz, pontosabban Nárai a neve. Feleségem autóval tartott hazafele, a házunktól kb. kétszázötven méterre van egy hidacska. A híd mindkétfelén tizenéves magyar fiúk biciklin üldögéltek, az egyiken kettő is. Felesegém, mikor közelített feléjük, figyelmeztetésképpen dudált, s mikor mellettük elhaladt, az egyik beintett a kezével, hogy kapja be, mire feleségem visszaintett (szerintem rosszul tette). Nos, miután hazaért, a kaput kinyitotta, az autóval beállt, a kapu előtt megjelent a hídon lévő magyar csapat (hét-kilenc), és kórusban szidalmazni kezdték feleségemet, az alábbiak szerint: mocskos román kurva, szopjál le, a nyakadat elvágjuk, húzzál az oláhokhoz haza a férjeddel együtt, mindannyiatokat kinyírunk. Ezek után a feleségem a rendőrséggel ijesztgette őket. Miután a kaput megrugdosták és leköpdösték a magyar fiatalok, odébb álltak. Korai volt feleségem „öröme”, mert húsz perc múlva a hangadó magyar fiatalember, úgy húszéves forma, visszatért, és cifrábbnál cifrább szidalmazásba kezdett, mintegy megismételve a korábbiakat, hogyaztmondja: nyakát elvágja, megbassza s húzzon a mocskos román kurva haza. Itt jelezném, hogy 18 éve élünk a falucskába, soha senkivel semmiféle összezördülésünk nem volt, úgy érezzük, hogy beilleszkedtünk a falu közösségébe, úgy érezzük, hogy be is fogadtak. A történet ott folytatódik, hogy hazaértemkor, látván feleségem riadtságát, ijedtségét, kihívtam a rendőrséget, előadtuk a történteket, feleségem pontos személyleírást adott, mitöbb megjelölte azt a házat, ahol a fiatal magyar csapat tanyászik, mire a magyar rendőrség két oszlopos tagja széttárta kezeit, s a törvény adta tehetetlenségükre hivatkozva odébbállottak.
Ennyi a történet. Rá két napra Erdélybe utaztunk – itthonból otthonba -, s vártuk a telefon csörrenést, hogy esetleg a ház ablakait nem-e verték be, netán nem-e gyújtották fel. Haza érkezvén megnyugodva láttuk, semmi ilyen nem történt.
A történet kapcsán minduntalan az a kérdés foglalkoztat: honnan ennyi gyűlölet a társadalomban, a közösségekben s egyáltalán az emberekben? Miből táplálkozik, mitől újul meg egyre-másra a gyűlölet?
Szelíd Olajfa Áldás. Békesség? 2008.08.13 18:26:00
Református lelkész áldotta meg a Magyar Gárda zászlóit (a nemzetit és az Árpád-sávosat), amiből kellő polémia lett. Most pedig az elhíresült turulszobor megáldása körül izzanak az indulatok.De mit jelent a tárgyak megáldása? Én magam idáig csak személyek, közösségek…..
- Jövőre "vallás" kategóriát a Goldenblogon; - "vallás" feedtag-et a blog.hu-n; - min. 10 új vallási kérdésekkel is foglalkozó blogot. Játékszabály: - nem kell mindegyik blognak valláspártinak lennie, sőt, lehet vitatkozni! - A vágyak közt van irreális is. - A…..
A keresztény egyházak homoszexualitáshoz való viszonya leginkább abban fejeződik ki, hogy hajlandók-e egynemű párokat esketni. Ebben a bejegyzésben nem térek ki arra, amikor az egyházak a "bibliai értékeket" a világi jogalkotáson kérik számon, mert Amondóhoz hasonlóan…..
Szelíd Olajfa Halálsor, Texas 2008.06.19 17:46:00
A Texasi Igazságügyi Hatóság (Texas Department of Criminal Justice) egy ideig a webszájtján is pontosan könyvelte a halálra ítéltek utolsó étkezésének menüjét - azt, amit kivégzésük előtt kértek. Aztán - részben talán épp a neten keringő halálbüntetés-ellenes kisfilmek…..
miklosihcsaba 2008.06.24 08:13:23
A múlt század '90-es évei. Dél-Afrika. Nelson Mandela. Nizottság az Igazságért és a Kiengesztelődésért, élén Desmond Tutu. Célja megállítani a bosszúlavinát. "Gyógyulásra nagyobb szüksége volt az országnak, mint igazságszolgáltatásra."
És egy történet, amit Philip Yancey Rejtjelek egy másik világból (Rumors of Another World) c. könyvéből másolok ide nektek:
"Az egyik meghallgatáson egy van de Broek nevű rendőr idézte fel azt az esetet, amikor rendőrtársaival lelőtt egy tizennyolc éves fiút, majd, mintha egyszerűen csak húst sütögetne, elégette a holttestet, hogy megsemmisítse a bizonyítékokat. Van de Broek nyolc évvel később visszatért ugyanahhoz a családhoz, és az apát is letartóztatta. A feleségnek pedig végig kellett néznie, ahogy a rendőr a férjét egy farakáshoz kötözi, benzinnel leönti és felgyújtja. A tárgyalóteremben a légy zümmögését is lehetett hallani, amikor az idős asszony, aki előbb fiát, majd férjét is elveszítette, szólásra emelkedett. - Mit kíván Van de Broek úrtól? - kérdezte a bíró. Az asszony azt kérte, hogy Van de Broek menjen vissza oda, ahol elégette a férjét, és szedje össze a hamvait, hogy méltó módon eltemethesse. A rendőr lehajtott fővel beleegyezett. Az asszonynak azonban volt még egy kérése: - Van de Broek úr az egész családomat elvette tőlem, bennem mégis maradt szeretet. Szeretném, ha havonta kétszer meglátogatna a gettóban, és velem töltené a napot, hogy anyja lehessek. És szeretném, ha tudná, hogy Isten megbocsát neki, és én is megbocsátok. Szeretném átölelni, hogy tudja, valóban megbocsátok. Miközben az idős asszony elindult a tanúk padja felé, a teremben néhányan spontán elkezdték énekelni az 'Ó, érthetetlen kegyelmet'. Van de Broek azonban nem hallhatta a himnuszt, mert az események hatására elveszítette eszméletét.
(...) 'Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval!' - mondja Pál. Nelson Mandela és Desmond Tutu megértette, hogy amikor valaki gonosz cselekedetet követ el, akkor azt csak a másik válasza győzheti le. A megtorlás és a bosszú csak a gonoszt konzerválja. Az igazságszolgáltatás megbünteti a rosszat. A gonoszt csak akkor lehet legyőzni jóval, ha a sértett fél átvállalja, 'feloldja', s nem engedi, hogy tovább pusztítson. Így működik az a másik világból származó kegyelem, amelyre Jézus tanított bennünket életével és halálával."
miklosihcsaba 2008.06.24 08:14:39