Regisztráció Blogot indítok
Adatok
korizoli

85 bejegyzést írt és 87 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban.

Admin Szerkesztő Tag Vendég
Személyesen sosem találkoztam II. János Pállal, de nagyon sok alkalommal láthattam és hallhattam őt. Először 1991-ben Esztergomban. Amikor először megpillantottam, ahogy a pápamobillal végighaladt a városunk főutcáján ambivalens érzések kavarogtak bennem. Egyszerre volt felemelő a pillanat…..
Amikor először láttam A két pápa című filmet, jó ideig erős ellenállást tapasztaltam magamban, ami aztán fokozatosan enyhült, végül rokonszenvvé alakult. Már az első vetítés után úgy álltam föl, hogy összességében szép alkotást láttunk, ami mégsem lett valami botrányfilm, hanem egész jó…..
Nem sokkal a legutóbbi konklávé után Antonio Spadaro SJ, a Civiltà Cattolica főmunkatársa hosszú interjút készített Ferenc pápával, aki arra a kérdésre, hogy az ignáci lelkiség melyik eleme segíti őt a legjobban szolgálata megélésében, habozás nélkül azt válaszolta, hogy a megkülönböztetés[1]. Ez a…..
Mi jut eszünkbe, amikor azt a szót halljuk, hogy imádság? Talán a reggeli vagy az esti ima, esetleg gyermekkorunktól ismert imaformák, vagy talán a nehéz helyzetekben szívünkből spontán módon feltörő kérő imádságaink, esetleg a rózsafüzér vagy a zsolozsma? Lehet, hogy életünk része a napi…..
  Hans Urs von Balthasar az egész üdvösségtörténetet úgy látja, mint egy isteni drámát. Balthasar maga így vall erről: „A kereszténység drámai természetéről tartott előadásaimban a (keresztény) színpadi irodalom világán keresztül próbáltam megközelíteni a kinyilatkoztatás misztériumait. A…..
A szexualitás nagyon fontos része az emberi életnek. Központi kérdés, különösen a fiatalok számára. Bár feltételezzük, hogy a fiatalok ismerik az Egyház tanítását ezen a téren, azért a tapasztalataim szerint ez nem is olyan egyértelmű. Sokszor van, hogy csak a tilalmakig jut ez az ismeret: „no sex…..
A pápalátogatás rávilágított a román-magyar együttélés egyes feszültséggócaira. Világos, hogy ezek nem pusztán a múlt sebei, mint Trianon, hanem nagyon is friss és fájdalmas történések, mint ahogy az Úz völgyében lezajló konfliktus is. Romániában ugyanakkor nemcsak a magyar-román kapcsolat terhelt,…..
A csíksomlyói pápalátogatás is megmutatta, hogy keresztény körökben sokan meglehetősen polarizáltan viszonyulnak Ferenc és Benedek pápához. Vannak, akik szinte az égbe magasztalják a jelenlegi pápát, olykor olyan dolgokat is neki tulajdonítva érdemként, amelyek már az elődei…..
Henri de Lubac Meditatione sulla Chiesa című könyvében[1] az Eucharisztiáról szóló fejezet címe: Az Egyház szíve. Az Eucharisztia mint az Egyház szíve nagyon gazdag szimbólum. Emberi testünkben a szív valóságba sok tekintetben hasonlít ahhoz, amit az Eucharisztia jelent az Egyház életében. A Világ…..
Most tekintsük át, hogy a Jézus életében felfedezhető, illetve Isten benső életében jelenlévő dinamikus vonások miképp vannak jelen az Eucharisztiában, hiszen az Eucharisztia által e szentháromságos életnek leszünk részesei. Az előbbiekben Jézust úgy láttuk, mint egy igen elfoglalt, aktív embert.…..
Az elmúlt időben több alkalommal tartottam előadást Ferenc pápáról. Júniusi csíksomlyói látogatására készülve talán nem felesleges szélesebb körben is megosztani ezeket a gondolatokat, melyek remélhetőleg segítenek jobban megérteni a pápa személyét, üzenetét. Szeretnék először arra fókuszálni, amit…..
Gyakran, amikor az Eucharisztia szót említik, a díszes monstranciába helyezett Oltáriszentség jut eszünkbe. Az Eucharisztia dinamikájáról beszélni így furcsának tűnhet, hiszen látszólag kevés statikusabb valóság van, mit a kitett Oltáriszentség. Viszont ahogy a hit tekintete segít minket, hogy míg…..
Március végén az Inigo-csoport és Inigo társaival lelki napot tartottunk Pécsett a Szent Mór gimnáziumban a diákoknak és a tanári karnak. A téma nagyböjti jellegű volt, hiszen nehézségekről, keresztről és a megküzdési stratégiákról volt szó (a tartalomért lásd korábbi blogbejegyzésemet). A délelőtt…..
Immár hat éve, hogy keddenként fiatalok egy csoportjával a következő vasárnapi evangéliummal imádkozunk alapvetően a Lectio Divina módszere alapján. Gondoltam, hogy ideje leírni és megosztani ennek tapasztalatait, hátha másokat is inspirál valami hasonlóra. A vasárnapi szentmisére való…..
A szeretet és az Eucharisztia vonatkozásában a szeretet három dimenziója közül kettőt már körbejártunk a korábbi blogbejegyzésekben (az érzéki szeretet, az erosz és a baráti szeretet, a philia). Most az vizsgáljuk meg, hogy a harmadik dimenzió, az agapé, azaz az önzetlen, áldozatra kész szeretet és…..
A II. vatikáni zsinat óta a teológiában az eucharisztikus egyházszemlélet került előtérbe. E szerint az Eucharisztia nem pusztán az Egyház tanításának egy kiemelkedő vonatkozása, nemcsak egy, még ha legfontosabb is a szentségek között, nem is csak az Egyház középpontjában áll, hanem az Eucharisztia…..
Jézus közösségben élt (család, rokonság, faluközösség), majd saját közösséget hozott létre, amelynek küldetést adott, ez a közösség az Egyház. Ha Jézus életére nézünk, nyilvánvaló, hogy nem nagyon lehetett vele úgy találkozni, hogy ne kellett volna egyúttal kapcsolatba lépni azokkal is, akik…..
Az egyik legnépszerűbb karácsonyi énekünk így állítja párhuzamba Jézus születésének titkát és az Eucharisztia valóságát: „Ó gyönyörű szép / titokzatos éj, Égszemű gyermek, / csöpp rózsalevél. / Kisdedként az édes Úr / Jászolában megsimul / Szent karácsony éjjel. / Ó fogyhatatlan / csodálatos ér, /…..
A 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus első előkészítő éve az Eucharisztia személyes dimenzióját hangsúlyozta mint keresztény életünk forrását. A mostani, második előkészítő év témája az „Eucharisztia az Egyház életének forrása”, azaz idén az Eucharisztia közösségi dimenziója áll a…..
A szeretet három arca Aquinói Szent Tamás a szeretet szentségének nevezte az Eucharisztiát, latinul Sacramentum Caritatis, ami XVI. Benedek pápa eucharisztikus apostoli buzdításának is a címadója lett. A szeretet összetett valóság, aminek különböző vonatkozásait lehet megkülönböztetni. A filozófiai…..
Augusztus elején Esztergomban Szent Ignác-napi búcsún prédikáltam a vízivárosi templomban rendalapítónk és az Eucharisztia kapcsolatáról. Ebből nőtt ki ez a bejegyzés, amiben a jezsuiták és az Eucharisztia kapcsolatát szeretném körbejárni. Miképp van jelen az eucharisztikus lelkiség a rendalapító…..
Az elmúlt hetekben jezsuita közösségünkben egy kis videó készült a Montserrat hivatástisztázó és jelöltévről. A videó az Indexre is kikerült, Bokszoló szerzetessel reklámozzák az egyházi pályát a jezsuiták címmel. „Láttak már bokszoló szerzetest? Nézzék meg a…..
Pünkösd a Szentlélek kiáradásának ünnepe. A liturgikus évben nem sokkal utána következik Úrnapja, az Eucharisztia ünnepe. Eucharisztikus sorozatunkban most arról elmélkedünk, hogy mi a kapcsolat a Szentlélek és az Eucharisztia között...
Az eucharisztia megelőzte az újszövetségi szentírást, sőt, a keresztény Biblia az eucharisztikus ünneplésből nőtt ki? Folytatva az Eucharisztiáról szóló sorozatot, most a kezdetekről elmélkedünk. ..
korizoli 2018.05.15 15:44:42
Egy barátom emailben küldte az alábbi kommentet:

KEDVES ZOLI, elolvastam a blogbejegyzésedet. Ügyes kis írás, de engedj meg három kis rövid gondolatot az idézőjelbe tett szöveggel kapcsolatban. Üdv. Bálint Zsolt

"Mindezek fényében ugyanakkor az is látható, hogy az a ma egyes körökben egyre népszerűbb törekvés, hogy térjünk vissza a latin liturgiához, éppen nem az egyház legősibb hagyományhoz való ragaszkodást jelenti. Az egyház legősibb hagyománya az inkulturáció, a népnyelv használata."

Már az első keresztények lemondtak a népnyelvről és nem arámul beszéltek, mert fontosabb volt az, hogy mindenki megértse azt, amit a kenyértörésben végeznek. De szükségképpen nem a népet tartották szem előtt, hanem azokat, akik a hit letéteményét őrizték. Miért? Mert teológiai dolgokról nem lehetett a nép nyelvén diskurzust folytatni. Ezért írta Pál apostol is görögül a leveleit, és nem valamelyik helyi nyelven (jó sok volt...). Ugyanez a helyzet a keleti liturgiákkal. A pravoszlávot, a liturgikus szírt és az örményt már a nép nem érti, de érteni kell annak, aki végzi a liturgiát. A nyelvileg sokkal diverzebb keleten valószínűleg ezek a lokális nyelvek voltak azok, amelyen a teológiát művelték. És talán művelik ma is.

Más: A katolikus egyházban is számos példa van arra, hogy a liturgikus nyelv a nép nyelve is volt, sőt a szentmise állandó részeit is a nagyobb búcsúkban talán népnyelven végezték. Lásd a Kájoni énekeskönyvet, a XVII. századból.

A mai kor jelensége pedig az, hogy olyan mélységig jutott az Isten ismerete, hogy azt anyanyelven is lehet művelni. Tehát magyarul is lehet teológiai értekezéseket folytatni, de a probléma ezzel, hogy az élő nyelvek növekednek, bogozódnak, elhalnak, kirügyeznek, stb. Így a szavak jelentésének nemcsak logikai, hanem (sokszor elsősorban) érzelmi jelentése van, így egy-egy nyelvben egészen másra lehet asszociálni fontos teológiai kérdések kapcsán - ami mögött ott van a teljes népcsoport történelmi tapasztalat is. Ez következésképp sok újabb kérdést vet fel, ami nem féltétlenül rossz. Ezeket az anomáliákat ma nem a latin, hanem az angol nyelvű szakirodalom próbálja feloldani. Bár van egy kis népesség, aki még tökéletesen beszél angolul (Oxford English), de ez a világ népességéhez képest jelentéktelen kisebbség. Ma mindenki angolul makogja el a dolgait, ha azt akarja hogy mindenki megértse. Valószínűleg így volt a göröggel is az apostolok korában, és így volt a latinnal is Szent Ambrus és Ágoston korában.

A latin nyelvű liturgiához való ragaszkodás oka: másfélezer év szépséges szövegét és zenéjét nem lehet egyszerűen kidobni az ablakon annak, aki ezeket ismeri. És döbbentes azt is látni, hogy ez milyen mélységbe szállt alá a nép közé. Aki tanulmányozza a magyar népzenét borsódzó háttal lát bele ezekbe a mélységekbe. Talán egyik európai nép zenéje sem tart ilyen tiszta tükröt a kutató elé. A II. Vatikáni Zsinat ezt a problémát nem látta, bár elvileg kimondta, hogy a liturgia nyelve a latin korális, de mivel az évszázados hagyományok megszakadtak, egy szörnyű nagy szakadék tátong most. A püspököknek kellene ezzel komolyan foglalkozni, hiszen: "lex orandi lex credeni". Engem riaszt és aggaszt az a tudat, hogy az unokáimnak majd a gitáros dalok szintjén kell imádkoznia, mert a püspök foci- és nem katedrális iskolát alapít. Unokáim majd bemennek a templomba és a világ tükrébe néznek. Érdekes: a világnak nem kell a mi szép zenénk, nem viszik be a diszkóikba, nem játsszák a fesztiváljaikon. Felismerik, hogy nem oda való. Szerintem egyszerűen csak tudatlanságból fakad, hogy a világ zenéje bekerül a mi szent helyeinkre, és van olyan "liturgia" amihez hevi metál zenét játszanak.
Az elmúlt hónapokban olvastam egy könyvet (lassan ment, mert majd 500 oldal), ami nagy hatást tett rám és mondhatom, hogy a nevelésről szóló könyvek közül, amiket mostanában, mióta iskolalelkész lettem Miskolcon olvastam a leghasznosabb műnek ezt találtam. Gordon Neufeld és Máté Gábor, A család…..
korizoli 2018.05.14 11:19:18
egy kapcsolódó youtube videó: Rabbi Jonathan Sacks: www.youtube.com/watch?v=9BHJ_JCUX6s

"In Britain, in today's newspapers, there is an account of yesterday's report of the Children's Commissioner for England and it makes devastating reading about how millions of children in England are growing up in vulnerable or high risk environments. These are shocking figures and doubtless there are many causes. But there is one above all that cuts to the very heart of the problem of contemporary politics and why we so often find ourselves faced with problems that seem to have no solution. The single biggest factor, and this has emerged from every piece of research over the last fifty years is the collapse of marriage as an institution. Here is a video with some of my thoughts on the reports, and why I believe the institution of marriage is central to helping us tackle this problem."