Regisztráció Blogot indítok
Adatok
Dr.Balogh

32 bejegyzést írt és 4 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban.

Admin Szerkesztő Tag Vendég
Erdőjog § BREAKING NEWS 2020.06.03 19:25:06
Izgatottan vártuk, és múlt héten meg is jelent a földhasználatokat IS érintő, már szokásosnak mondható saláta-törvény a Magyar Közlöny 2020.május 28-án kiadott 4 száma közül a 125-ös sorszámúban.   Az izgatottság nem azért volt mert maradéktalanul örülhetünk a változásoknak, inkább csak azért,…..
Tisztelt érdeklődők, ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a fórumoknak helyet biztosító üzemeltetőkkel történt egyeztetés alapján a Kecskeméten és Kaposváron tartandó Május 22. és Május 29.-i időpontok ismételten halasztásra kényszerülnek. A meghirdetett fórumok a helyszínek újranyitását követően a…..
Tisztelt erdőgazdálkodók, erdészeti szakszemélyzet, 2020.03.31-én T/9932 számon előterjesztették az Erdőtörvény, Férv és Földforgalmi törvény tervezett módosításait is tartalmazó "saláta" törvényt.  A földforgalmi szabályok változása mellett ismét sok újdonságot fog hozni ez az erdők, illetve az…..
Eddig igen sok esetben gondot, problémát és jelentős költséget jelentett az erdőgazdálkodóknak, tulajdonosi közösségeknek az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól szóló 433/2017 (XII.21.) Kormányrendelet 21 § (3) b) pontja. Akit…..
TISZTELT ÉRDEKLŐDŐK, RÉSZTVEVŐK, A 2020. MÁRCIUS 27-ÉN, KAPOSVÁRON MEGHIRDETETT ERDÉSZETI JOGI FÓRUM ÚJ IDŐPONTBAN, 2020 MÁJUS 29-ÉN VÁLTOZATLAN HELYSZÍNEN KERÜL MEGRENDEZÉSRE.  VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT.   ..
TISZTELT ÉRDEKLŐDŐK, EZÚTON TÁJÉKOZTATJUK ÖNÖKET, HOGY A KECSKEMÉTI HELYSZÍNRE TERVEZETT ERDÉSZETI JOGI FÓRUM ÚJ IDŐPONTBAN, 2020.MÁJUS 22-ÉN 14.00 ÓRÁTÓL KERÜL MEGRENDEZÉSRE.  A KAPOSVÁRI HELYSZÍN TEKINTETÉBEN EZEN A HÉTEN KERÜL LEEGYEZTETÉSRE AZ ÚJ IDŐPONT, ELŐRELÁTHATÓLAG 2020.MÁJUS UTOLSÓ…..
TISZTELT RÉSZVEVŐK, ÉRDEKLŐDŐK!  EZÚTON TÁJÉKOZTATJUK ÖNÖKET, HOGY A 2020 MÁRCIUS 13-ÁN, MISKOLCON, 14. ÓRÁTÓL MEGHIRDETETT ERDÉSZETI JOGI FÓRUM A RÉSZVEVŐK SZÁMÁRA TEKINTETTEL MEGTARTÁSRA KERÜL- KB 50 FŐ.  A KECSKEMÉTI ÉS KAPOSVÁRI HELYSZÍNEKET JELEN ÁLLÁS SZERINT SZINTÉN MEGTARTJUK, AMENNYIBEN…..
Országszerte a több ezret is meghaladja azon erdőgazdálkodók száma, akiknek a bejegyzése erdőgazdálkodási tevékenység ellátására szóló megbízási szerződésen alapul. A jelenleg hatályos Erdőtörvény szerint ezen jogviszonyok hatályukat vesztik 2020.május 7-én.   Ha esetleg eddig nem tették, a…..
Tisztelt Érdeklődők, ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2020 március 6-ára meghirdetett Budapesten tartandó erdészeti jogi fórumra még fennmaradt néhány szabad hely, így a jelentkezési határidőt 2020.március 3-ig meghosszabbítottuk. Amnennyiben részt kíván venni a rendezvényen, kérjük, hogy mind…..
Március 1-től átszerveződik - ismét - a közigazgatás egy része, legalábbis az erdészeti hatóságok biztosan. Eddig a Kormányhivatalok alatti  egyik Járási Hivatal Agrárügyi Főosztályához tartoztak. Március 1-től azonban közvetlenül a Kormányhivatalhoz kerülnek átsorolásra. Ez egyrészről örömteli,…..
Korábban is foglalkoztunk már az erdő adás-vételének mikéntjével azonban a téma örök életű, és a szabályok továbbra sem tisztulnak. Még mindig gyakori a keveredés az illeték fizetési- és a földforgalmi szabályok tekintetében. Bár tervezik a Földforgalmi törvény újabb módosítását, mégis érdemes a…..
Tisztelt Érdeklődők, 2018-ban megrendezett Erdészeti Jogi Fórumokat követően, irodánk leterheltsége és egyéb kötelezettségek miatt nem volt alkalmunk személyes megjelenésre pedig fontosnak tartanánk a beszélgetős/beszéltetős, interaktív eszmecseréket ahol a hallgatóság is hozzátesz valamit az…..
  Szinte már minden érintett tudja, hogy az erdőtelepítésre vonatkozó kifizetési kérelmet az egységes terület alapú kifizetési kérelemmel egy időben minden év május 15.-ig lehet benyújtani. Amit viszont nem tud mindenki, hogy ezt csak a véglegesen (jogerősen) bejegyzett erdőgazdálkodó nyújthatja…..
Nem egyszerű az élet egyéb dolgai mellett  egy témaspecifikus blogot is vezetgetni mert a tartalmas,könnyen emészthető és informatív fogalmazás mellett, a  rendszerességre is figyelni kell/kellene. Ez rendkívül időigényes dolognak bizonyul, és időből nálunk mindig kevés van. Téma és esettanulmány…..
  Egy kis lélegzetvételnyi haladékot kaptak a megbízott erdőgazdálkodók a törvénymódosítással, de a 2020.május 7. napja vészesen közeleg. A módosított rendelkezés értelmében az 1996 és 2009 márciusa között bejegyzett megbízott erdőgazdálkodók jogviszonya hatályát veszti ezen a napon...
  Mint azt már sokan tudják, 2018.december 31-én hatályukat vesztik a korábbi, 1996-os Erdőtörvény szerint kötött, erdőgazdálkodási tevékenység ellátására szóló megbízási szerződések. A jogszabály szépen fogalmaz, és azt mondja ki, hogy az ilyen jogcímen fennálló bejegyzéseket törli az…..
Dr.Balogh 2019.05.20 09:24:07
@Oszi51: Tisztelt Olvasó,
jó a kérdésfelvetés, sokszor kell tisztázni ezeket a fogalmakat.

A társult erdőgazdálkodás fogalmát az SZJA törvény nem adja meg.

Azonban az Erdőtörvény igen:
20/A. § (3) „Ha a közös tulajdonban álló önálló erdőgazdálkodási egységet a tulajdonostársak többlethasználati megállapodás vagy földhasználati szerződés útján nem adják egy személy használatába, akkor azon
a) erdőbirtokossági társulat alapításával vagy
b) erdőkezelésbe adás útján
társult erdőgazdálkodást kötelesek folytatni.”

Tehát az valósít meg társult erdőgazdálkodást, aki ebt-t alapít (feltételezzük, hogy ha meglévőhöz csatlakozunk, az is megfelel) illetve aki erdőkezelővel az Erdőtörvény 21/A és 21/B§-ai szerint erdőkezelésbe adja az közös tulajdonú erdőt.

Ki is az erdőkezelő, akivel a fenti szerződést meg lehet kötni? Az Erdőtörvény 21/A § (1) bek-ében adják meg a fogalmát: „…. az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban foglalt feltételeknek megfelelő, az erdészeti hatóság által erdőkezelőként nyilvántartott erdészeti szakirányító vállalkozás (a továbbiakban: erdőkezelő)…”

Sajnos az a rendelet, amely a pontos feltételeket megadná, és amely alapján egy erdészeti vállalkozás erdőkezelőként nyilvántartásba kerülhetne, még nem jelent meg.

Így a társult erdőgazdálkodás megvalósítására gyakorlati lehetőség csak erdőbirtokossági társulat keretében van.

Azonban ne feledjük, hogy az Ön által hivatkozott SZJA szabály szerint:

Adómentes az erdőről, az ….erdőnek minősülő föld használati jogosultságának átengedése fejében, …… az erdőnek minősülő föld tulajdonosa vagy a haszonélvezője által megszerzett jövedelem, ha az erdőnek minősülő föld használatba adására …..kötött megállapodás (szerződés, …..) alapján – határozatlan időre szóló megállapodás esetén a jogosultnak az erdőnek minősülő föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatóság részére tett kiegészítő nyilatkozata alapján – a használatba adás ….. időtartama az 5 évet (az adómentesség feltételéül szabott időtartam) eléri.

Fentiek alapján egy többlethasználati megállapodás is lehet alapja az erdőből származó adómentes jövedelemszerzésnek.
T/3630 számon az Országgyűlés elé terjesztették – többek között - az Erdőtörvény módosítását. A tervezet szövege szerint a még 1996-os törvény hatálya alatt és azt megelőzően kötött erdőgazdálkodási tevékenység ellátására szóló megbízási szerződések 2018.december 31-ei időpont helyett 2020. május…..
Sokakat érintő kérdést tett fel egyik ügyfelem a NAV ügyfélszolgálatának, tekintettel az SzJA törvény és az Erdőtörvény 2017-es módosításaira. Mivel naponta érkeznek kérdések az erdőgazdálkodással kapcsolatos adózásról, a NAV által adott válaszokat szeretném „közkinccsé” tenni. Az egyik…..
A sok változás nem kerülte el a körzeti erdőtervezés szabályainak módosulását sem. Azokban a körzetekben ahol már folyamatban volt az erdőtervezés, kikerültek a hirdetmények a 120 napos igazgatási eljárás megindításáról: http://portal.nebih.gov.hu/korzeti-erdotervek Az erdőgazdálkodóknak és…..
Mint azt már sokan tudják, 2018.december 31-én hatályukat vesztik a korábbi, 1996-os Erdőtörvény szerint kötött, erdőgazdálkodási tevékenység ellátására szóló megbízási szerződések. A jogszabály szépen fogalmaz és azt mondja ki, hogy az ilyen jogcímen fennálló bejegyzéseket törli az erdőgazdálkodói…..
A módosított Erdőtörvény szerint a földhasználati szerződésben vagy használati megállapodásban szerepelnie kell a "felújítási biztosíték nyújtására vonatkozó rendelkezések"-nek.  Az erdőfelújítási biztosíték bizonyos kockázati tényezők esetére az erdőgazdálkodó által letett összeg, amely a…..
Dr.Balogh 2018.05.17 20:33:38
@Quercus erdész: Tisztelt erdész úr,

a jelenleg hatályos Erdőtörvény vonatkozó, 72 § (3) bekezdése pontosan így szól: "Nem kell erdőfelújítási biztosítékot nyújtania az erdőgazdálkodónak az (1) bekezdés b) vagy c) pontjában foglalt esetben, ha az erdőterv által az erdőrészletben lehetővé tett tarvágást legfeljebb az érintett terület felén végzi el, és azt csak az erdőfelújítás 52. § (3) bekezdésében foglalt eredményességgel történő végrehajtását követően folytatja."

Az idézett paragrafus abban az esetben nem alkalmazható, ha az erdőfelújítási biztosítékot az erdőgazdálkodó elmúlt két évi erdősítési határidő túllépése miatt (72 § (1) a) pont) írták elő, csak a másik két esetben.

Ezen kívül az előírt két feltétel úgynevezett konjuktív feltétel, tehát mindkettőnek egyszerre kell teljesülnie.

Az Erdőtörvény fent hivatkozott 52. § (3) -a szerint: " Fokozatos felújító vágással vagy szálalóvágással érintett erdőben a véghasználatot és az erdőfelújítást úgy kell végrehajtani, hogy az idős faállomány és a sikeresen megtelepedett újulat együttes záródása ne csökkenjen hatvan százalék alá. Az újulat károsodása eredményeképpen bekövetkező eredménycsökkenést – ha a megfelelő fafajú és minőségű újulat természetes úton való megtelepedése nem biztosítható – legkésőbb a soron következő év április 15-ig mesterséges úton pótolni kell."

Ebből sajnos az következik - számomra legalábbis - , hogy csak olyan erdőkben lehet ilyen módon mentességet kérni, amelyet fokozatos felújító vágással vagy szálaló vágással véghasználnak. Azon erdők esetében amelyekben tarvágással véghasználnak, ezt a jogszabályhelyet nem tudja alkalmazni az erdészeti hatóság.

Üdvözlettel
dr.Balogh Natália
erdészeti jogi szaktanácsadó
Naponta keresnek meg azzal a kérdéssel/kéréssel hogy szerződés mintával dolgozunk-e, tudunk-e ilyet rendelkezésre bocsájtani illetve hogy mit is kellene abban szerepeltetni hogy a hatóság elfogadja és a törvényben foglaltaknak megfeleljen. A válasz részemről egy egyszerű nem. Nem preferálom a…..
Azt mindenki tudja, hogy a szántóknál használati megosztás esetén egy hiteles földnyilvántartási térképen berajzolják a saját területet, aláírják azt is és a megállapodást is, és már mehet is a földhivatalhoz bejegyzésre.  Azonban erdőnél ettől eltérő szabályozás érvényes.  Az első különbség, hogy…..
Az Erdőtörvény 2017.szeptemberi átfogó módosítása előtt a társult erdőgazdálkodás kötelező volt két esetben: ha az erdőnek több tulajdonosa volt, illetve ha az adott erdő több földrészleten volt nyilvántartva. Gyakorlatilag tehát valamennyi közös tulajdonú edőnél kötelező volt egy személy…..